ورود کاربر

سلول

وبگاه پرستارواحد پایه ساختار و عملکرد حیاتی تمامی جاندارن را سلول تشکیل می دهد. بسیای از ارگانیسم ها تنها از یک سلول تشکیل شده اند. این سلول تمامی نقش های حیاتی ارگانیسم را ایفا می کند. از سوی دیگر، بسیاری از ارگانیسم ها چند سلولی هستند مثل انسان. بدن انسان از حدود 70 تریلیون سلول تشکیل شده است. بافت ها، بافت های ارگان ها، احشاء تشکیل دهنده هر سیستم از ارگان ها همگی از سلول تشکیل شده اند. عملکرد و تعامل این سلول ها محیط داخلی یعنی محیط زندگی سلول ها را نسبتا پایدار و یکنواخت نگه می دارد؛ در حالی که محیط بیرونی آنها یکسره در حال تغییر است. به غیر از چند استثناء، تمامی ساختارها و عملکردهای بدن به شیوه ای کار می کنند که حیات جاندار را حفظ کنند.

وبگاه پرستارتمامی سلول ها توسط یک غشای پلاسما احاطه شده اند. این غشا به طور انتخابی نفوذ پذیر است، یعنی به بعضی مواد اجازه ورود می دهد و به بعضی دیگر نمی دهد. مواد مفید مثل اکسیژن و مواد غذایی می توانند وارد این غشا شوند، در حالی که ضایعات و مواد اضافی مثل دی اکسید کربن فقط می توانند از آن خارج شوند. این حرکت به داخل یا خارج از غشای سلول از طریق فرآیندهای فیزیکی (انفعالی) از قبیل زیر رخ می دهد:

  • اسمزی (osmosis) – حرکت آب از محیط کم غلظت به محیط دارای غلظت بالاتر اسمزی اطلاق می شود.
  • انتشار (diffusion) – حرکت ملکول ها از محیط پر غلظت به محیط دارای غلظت کمتر را انتشار می گویند.
  • انتشار تسهیلی (facilitative diffusion) – حرکت ملکول ها از محیط پر غلظت به محیط کم غلظت به واسطه یک حامل را انتشار تسهیل شده یا انتشار با حامل می گویند.
  • پالایش (filtration) – عبور یا انسداد انتخابی مواد از یک غشاء را فیلتراسیون یا پالایش می گویند، که در آن عبور مواد تحت تاثیر شیب فشار است.
انتقال مواد در بین غشاء ها همچنین شامل فرآیندهای فیزیولوژیک (فعال) است، از قبیل:
  • انتقال فعال (Active transport) – حرکت ملکول ها در مقابل شیب غلظت با کمک انرژی را انتقال فعال می گویند. سطح پتاسیم و سدیم محیط داخل و خارج سلولی به طور زیادی متفاوت است. برای حفظ این تفاوت غلظت، سدیم و پتاسیم در مقابل شیب فشار غلظت با کمک آدنوزین تری فسفات (ATP) حرکت می کنند. آدنوزین تری فسفات یک منبع انرژی سلول است که توسط میتوکندری سلول ها تولید می شود. به انتقال فعال پمپ سدیم – پتاسیم (sodium–potassium pump) نیز اطلاق می شود. کلسیم نیز از طریق انتقال فعال جابجا می شود.
  • اندوسیتوز (Endocytosis) – در اندوسیتوز یا درون بری یاختگی، غشای سلولی ماده را احاطه کرده و با کمک (ATP) ماده را به داخل سلول می کشد.
  • اگزوسیتوز (Exocytosis) – در اگزوسیتوز یا برون بری یاختگی، ماده ساخته شده در درون سلول در یک وزیکول ترشحی بسته بندی می شود و با غشای پلاسما جوش می خورد و در بیرون از غشای سلول آزاد می شود.
آکادمی آب و الکترولیت
شکل 1. رابطه بین سلول و محیط خارجی آن از نظر حمل الکترولیت ها از میان غشای سلولی

وبگاه پرستارغشای سلول از نظر کارکردی فعال و زنده است. بسیاری از فعالیت های متابولیک در سطح غشای سلول صورت می گیرد، حاوی گیرنده هایی است که امکان برقراری ارتباط با سایر سلول ها را فراهم می سازد و مواد شیمیایی خارج سلول را شناسایی و به آنها پاسخ می دهد. به علاوه، به عنوان یک کانال هدایتی رسانا بین سلول و مایع خارج سلولی در محیط داخلی بدن عمل می کند؛ بدینوسیله به حفظ هموستاز بدن کمک می کند. اگر بخواهیم جنبه های فیزیولوژیک مختلف سلول را درک کنیم، بایستی مکانیسم های انتقال مواد از میان غشای سلولی را بشناسیم.

وبگاه پرستاراگر سلول بخواهد زنده مانده و به طور نرمال عمل کند، محیط مایعی که در درون آن زندگی می کند بایستی در توازن باشد. بنابراین تعادل مایعات و الکترولیت ها به معنی یکنواختی یا تعادل یا هموستاز است. هموستاز یعنی مقدار و توزیع مایعات و الکترولیت های بدن بایستی متوازن باشد، یعنی نرمال و ثابت باشد. برای حفظ هموستاز بدن، آب و الکترولیت ها وارد بدن می شوند (ورودی یا درونداد) که بایستی مساوی مقداری باشد که از بدن خارج می شود (خروجی یا برونداد). متعادل نبودن اسمولاریته یا مقدار مواد محلول در هر حجم از حلال (که به واحد میلی اسمول در کلیوگرم (miliosmoles per kilogram—mOsm/kg or mmol/kg) اندازه گیری می شود) این محیط می تواند منجر به اختلالات جدی یا مرگ گردد. خوشبختانه بدن هموستاز خود را از طرق مختلف و سیستم های خود تنظیم مختلف حفظ می کند که شامل هورمون ها، سیستم عصبی، تعادل مایعات – الکترولیت ها و سیستم های اسید-باز است.

منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com