ورود کاربر

تفسیر سیستماتیک ECG

دستورالعمل تفسیر نظامدار الکتروکاردیوگرافی (ECG)

 1. یافتن استاندارد و لید aVR
 2. ریت
 3. ریتم
 1. منظم
 2. نامنظم
 1. محور
 1. طبیعی
 2. انحراف محور به راست
 3. انحراف محور به چپ
 1. مورفولوژی موج P
 1. P میترال
 2. P – پولمونر
 1. فاصله P-R
 1. بلوک درجه یک قلبی
 2. بلوک درجه دو قلبی
 3. بلوک درجه سه قلبی
 1. ناهنجاری قطعه ST و موج T
 1. بالا رفتن قطعه ST
 2. تورفتگی قطعه ST
 3. معکوس شدن قطعه موج T
 1. هیپرتروفی
 1. هیپرتروفی بطن چپ
 2. هیرپرتوفی بطن راست
 1. بلوک دسته شاخه ای
 1. بلوک دسته شاخه راست
 2. بلوک دسته شاخه چپ

هرکسی بعد از 40 سالگی مسئول ظاهر و نمای خویش است (ابراهام لینکلن)

1- جستجو به دنبال استاندارد و یافتن لید aVR

در پایان هر نوار ECG یک کادر استاندارد وجود دارد که بایستی 10 میلی متر ارتفاع و 0.20 میلی ثانیه (5 میلی متر) عرض داشته باشد.

علامت استاندارد
علامت استاندارد
لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود
لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود

در لید aVR تمامی امواج بایستی منفی باشند مگر اینکه لیدهای اندام برعکس بسته شده باشند و یا شخص دچار دکستروکاردیا (dextrocardia) یا قرار گرفتن قلب در سمت راست قفسه سینه باشد.

2- ریت

مفهوم

 • یک مربع کوچک = 0.04 ثانیه
 • پنج مربع کوچک (یک مربع بزرگ) = 0.20 ثانیه
 • بنابراین 1 ثانیه = 25 مربع کوچک یا 5 مربع بزرگ
 • و یک دقیقه = 25 * 60 = 1500 مربع کوچک یا 300 مربع بزرگ
 • اگر ریتم قلب منظم باشد، خواهیم داشت:
 • ریت قلب = 1500 تقسیم بر فاصله R-R
 • ریت نرمال قلب = 60 تا 100 ضربه در دقیقه (برای نمونه، 15 تا 25 مربع کوچک)
 • اگر در نوار ECG، اندازه فاصله R-R برابر 15 مربع کوچک باشد، خواهیم داشت:
 • ریت قلب = 1500/15 = 100 ضربه در دقیقه

در سختی ها فرصت ها نهفته است (آلبرت انشتین)

فاصله R-R
فاصله R-R

اگر فاصله R-R (فاصله بین دو موج R متوالی) برابر 25 مربع کوچک باشد، بنابراین:

 • ضربان قلب = 1500 تقسیم بر 25 = 60 ضربه در دقیقه
 • ضربان طبیعی قلب = 60-100 ضربه در دقیقه
فاصله R-R
فاصله R-R

اگر ریتم قلب نامنظم باشد، هر یک از فواصل R-R با هم فرق دارد، در اینگونه موارد تعداد امواج R در 30 مربع بزرگ (6 ثانیه) شمارش شده و در ده ضرب می شود تا تعداد تقریبی ضربان قلب در هر دقیقه محاسبه شود.

فواصل R-R نامنظم
فواصل R-R نامنظم

3- ریتم قلب

ویژگی های ریتم سینوسی عبارتند از:

 • بعد از هر موج P بایستی یک کمپلکس QRS وجود داشته باشد
 • فاصله P-R بایستی نرمال و یکنواخت باشد.
 • شکل موج P بایستی نرمال باشد
 • فواصل R-R بایستی مساوی باشد، اگر نامساوی باشند، به آن ریتم نامنظم گفته می شود.

علل ریتم نامنظم

 1. فیزیولوژیک:
 1. پاتولوژیک:

4- محور قلب

برای تعیین محور قلب به لیدهای I و aVF نگاه کنید. در هر دوی این لیدها به طور طبیعی بایستی کمپلکس QRS مثبت و بالارو باشد.

اگر از تو تقدیر نشد، نگران نباشد، بلکه تلاش کن که ارزش تقدیر را داشته باشی (ابراهام لینکلن)

مقایسه لید I و لید aVF برای تعیین محور قلب
مقایسه لید I و لید aVF برای تعیین محور قلب
انحراف محور به راست
انحراف محور به راست
انحراف محور به چپ
انحراف محور به چپ

علل انحراف محور قلب

انحراف محور به راست انحراف محور به چپ
هیپرتروفی بطن راست هیپرتروفی بطن چپ
بلوک دسته شاخه راست بلوک دسته شاخه چپ
نیمه بلوک تحتانی چپ نیمه بلوک قدامی چپ
آمفیزم و کورپولمونل سندرم ولف – پارکینسون – وایت
تترالوژی فالوت (fallot’s tetralogy) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

5- مورفولوژی موج P

موج P نمایانگر دپولاریزاسیون دهلیز راست و چپ است. این فرآیند بین 0.08 تا 0.11 ثانیه (2-3 میلی متر) طول می کشد. در لید II مورفولوژی موج P به بهترین شکل قابل بررسی است و در موج V1 برعکس است.

اگر امیدوار نباشی نمی توانی آنچه که فراتر از آرزوها و امیدهای توست را بیابی (سنت کلمنت الکساندرا)

مورفولوژی موج P
مورفولوژی موج P

گره SA دپولاریزاسیون را از دهلیز راست شروع می کند بنابراین بخش اول موج P توسط دهلیز راست ایجاد می شود و بخش دوم آن توسط دهلیز چپ ایجاد می شود.

مورفولوژی موج P در لیدها با هم فرق دارد و بستگی به موضعی از قلب دارد که به عنوان ضربان ساز (پیس میکر) عمل می کند.

مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند
مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند

P میترال یا بزرگی دهلیز چپ

معیار

پهنای موج P در لید II بیشتر از 0.12 ثانیه است و دندانه دار (M شکل) است و فاصله بین دو قله یا دو دندانه موج بایستی بیشتر یا مساوی 0.04 ثانیه باشد.

مفهوم

در اینجا دهلیز چپ بزرگ شده و طول مدت دپولاریزاسیون دهلیز چپ در مقایسه با دهلیز راست بیشتر است. بنابراین موج P دندانه دار پهن دیده می شود.

در میانه سختی ها و مشکلات فرصت ها نهفته است
هیچ کس زندگی بدون دوست را نخواهد پذیرفت (آلبرت انشتین)

P میترال
P میترال

P پولمونر یا بزرگی دهلیز راست

معیار

موج P دارای قله و تیز است و دامنه آن بیشتر از 2.5 میلی متر در لید II است.

مفهوم

در این وضعیت دهلیز راست بزرگ شده است. طول مدت مورد نیاز برای دپولاریزه شدن دهلیز راست طولانی تر می شود، از اینرو موج P بلند و تیز می شود.

P پولمونر
P پولمونر

شخصی هرگز اشتباه نمی کند که هیچ کار جدیدی انجام ندهد (ابراهام لینکلن)

علل

ناهنجاری دهلیز راست ناهنجاری دهلیز چپ
آسم برونشیال تنگی میترال
آمفیزم رگورژیتاسیون میترال
آمبولی ریه تنگی آئورت
تترالوژی فالوت
نقص دیواره بین دهلیزی
تنگی دریچه ریوی

موج P معکوس

امواج P معکوس زمانی دیده می شوند که ضربانسازی یا شروع تکانه الکتریکی قلب از گره AV یا بعد آن باشد. بنابراین، موج دپولاریزاسیون دهلیز به صورت برگشتی منتشر می شود و موجب وقوع موج P برعکس می شود. موج P معکوس نشانگر ریتم گره ای یا ریتم جانشکنال و ریتم ایدیوونتریکولار است.

تاخیر هدایت داخل دهلیزی(IACD)

نشانگر مشکل هدایتی غیر اختصاصی در دهلیز ها است، مشکل توسط بزرگی دهلیز ایجاد می شود، اما بزرگی آنقدر نیست که موجب بروز P میترال یا P پولمونر شود. هرچند موج P دو مرحله ای (بایفازیک) در لیدهای V1 و V6 برای افتراق بین بزرگی دهلیز چپ و راست استفاده می شود.

معیار:

اگر در لید V1 نیمه اول موج P دو مرحله ای بزرگتر از نیمه اول موج P در لید V6 باشد، احتمالا دهلیز راست بزرگ شده است.

تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست
تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست

بیشتر مردم فرصت ها را از دست می دهند زیرا فرصت ها در لباس معمول و کار اضافی ظاهر می شوند (توماس ای. ادیسو)

معیار:

اگر نیمه دوم موج P در لید V1 پهن تر و عمیق تر از 0.4 ثانیه (1 میلی متر) باشد، به احتمال بیشتر بطن چپ بزرگ شده است.

تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ
تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ

6- فاصله P-R

 • فاصله طبیعی P-R برابر 0.12 تا 0.20 ثانیه (3-5 میلی متر) است.
 • فاصله P-R بیشتر در تعیین ریتم و استریپ ریتم بکار گرفته می شود

کوتاه بودن فاصله P-R

فاصله P-R کمتر از 0.11 ثانیه (3 میلی متر) کوتاه محسوب می شود.

 1. موج P جانکشنال برگشتی
 2. سندرم لان گانونگ-لواین (L-G-L)
 3. الگو و سندرم ولف – پارکینسون – وایت (WPW)

طولانی شدن فاصله P-R

فاصله P-R بیشتر از 0.20 ثانیه (5 میلی متر) طولانی محسوب می شود

 1. بلوک درجه اول گره AV

معیار

در این نوار فاصله P-R طولانی و بیشتر از 0.20 ثانیه است و در ضربان های بعدی ثابت باقی می ماند.

بلوک درجه یک گره AV
بلوک درجه یک گره AV

هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی، مگر شجاعت دور شدن از ساحل داشته باشی (کریستوفر کلمبوس)

بلوک درجه دوم گره AV

بلوک موبیتز نوع I (پدیده ونکباخ)

معیار

طولانی شدن پیشرونده فاصله P-R دیده می شود و در پی آن یک ضربان حذف می شود.

بلوک موبیتز تیپ I
بلوک موبیتز تیپ I

بلوک موبیتر نوع II

طولانی شدن فاصله P-R وجود ندارد اما حذف ضربان دیده می شود.

بلوک موبیتز نوع II
بلوک موبیتز نوع II

عوارض

 1. بلوک کامل قلبی
 2. نارسایی قلبی
 3. حملات استوکز – آدامز

بلوک درجه سه گره AV

معیار

در اینجا امواج P با کمپلکس QRS رابطه منطقی ندارند. همیشه تعداد امواج P در این عارضه از تعداد کمپلکس QRS بیشتر است.

بلوک درجه سوم گره AV
بلوک درجه سوم گره AV

بیشتر شکست های زندگی از آن کسانی است که متوجه نیستند زمان دست کشیدن چقدر به موفقیت نزدیک بوده اند (توماس ادیسون)

ویژگی های بالینی

 1. سرگیجه، تاری دید یا از دست دادن ناگهانی هوشیاری و سنکوب (حمله استوک – آدامز)
 2. نبض: معمولا برادیکاردی (ضربان کنتر از 40 تا در دقیقه)
 3. فشار خون: فشار خون بالا (سیستولیک بالا، دیاستولیک نرمال)
 4. فشار ورید مرکزی (JVP): امواج کانون (Cannon) (موج a بزرگ) ممکن است وجود داشته باشد.

مورفولوژی موج QRS

کمپلکس QRS نمایانگر دپولاریزاسیون بطنی است.

طول مدت نرمال کمپلکس QRS برابر 0.12 ثانیه است.

انفارکتوس حاد میوکارد

فلوچارت پاتولوژی انفارکتوس حاد میوکارد
فلوچارت پاتولوژی انفارکتوس حاد میوکارد
قطعه ST
قطعه ST

دیروز تاریخ است. فردا راز است. و امروز؟ امروز هدیه ای است و به همین خاطر آن را هدیه می نامند (سین ویا سنت تان)

معیار

 1. بالا رفتن قطعه ST نشانگر وجود منطقه جراحت است، این تشخیص با تغییرات برگشتی حمایت می شود که همان تورفتگی قطعه ST در لیدهای دیوار مقابل منطقه آسیب است.
 2. موج T معکوس نشانگر ناحیه ایسکمی است.
 3. موج Q پاتولوژیک – موج Q بزرگتر از یک سوم کل طول کمپلکس QRS و پهنای بیشتر از 0.03 ثانیه را موج Q پاتولوژیک گویند – نشانگر ناحیه انفارکتوس یا عضله مرده قلب است.
 4. توجه: بالا رفتن ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر از خط پایه در لیدهای اندامی و بیشتر از 2 میلی متر در دو یا چند لیدهای سینه ای که به یک نقطه نگاه می کنند، پاتولوژیک می باشد.

مفاهیم مرتبط با نواحی MI

ایسکمی

ایسکمی بخش گوه ای شکل قلب، قله (اپکس) قلب در جلوی اپیکارد و قاعده قلب در مقابل اندوکارد را درگیری می کند.

این منطقه منفی تر از بافت های نرمال اطراف خود است که منجر به فررفتگی قطعه ST می شود. امواج T معکوس در ایسکمی دیده می شوند زیرا رپلاریزاسیون در مسیر ناهنجار رخ می دهد.

ایسکمی
ایسکمی

آسیب (جراحت)

از آنجایی که منطقه جراح به طور کاملا دپلاریزه نمی شود، بنابراین مثبت تر از بافت های اطراف خود است و موجب بالا رفتن قطعه ST می شود.

جراحت
جراحت

سایز سگ در جنگ مهم نیست، بلکه سایز جنگ سگ مهم است (مارک تواین)

انفارکتوس

انفارکتوس نشانگر مرگ بافتی است. از آنجایی که بافت ناحیه انفارکتوس مرده است، هیچگونه پتانسیل و حرکت بالقوه ای ندارد، بنابراین از نظر الکتریکی خنثی است. ناحیه خنثی از نظر الکتریکی همانند دریچه ای در دیواره میوکارد عمل می کند. که از میان این دریچه الکترود دیواره سمت مقابل را می بیند. بردار مثبت دیواره دیگر که از الکترود دور می شود موجب تولید موج Q پاتولوژیک می شود. تشکیل مابقی کمپلکس توسط هدایت نواحی اطراف منطقه انفارکتوس و جراحت صورت می گیرد.

انفارکتوس
انفارکتوس

بررسی وقایع انفارکتوس میوکارد به ترتیب زمانی:

1- ردگیری موج نرمال

موج نرمال
موج نرمال

2- بروز انفارکتوس حاد میوکارد (الگوی اولیه، چند ساعت پس از MI)

انفارکتوس حاد میوکارد
بروز انفارکتوس حاد میوکارد

هرگز دیر نیست به کسی تبدیل شوید که شاید می بودید (جورج الیوت)

3- الگوی تاخیری، ممکن است چند ساعت تا چند روز بعد رخ دهد

الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد
الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد

4- الگوی تاخیری تثبیت شده، چند روز تا چند هفته بعد

الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

5- الگوی خیلی تاخیری

الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

6- الگویی که ممکن است چندین ماه تا چند سال بعد از انفارکتوس وجود داشته باشد

الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی
الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی

فرصت ... اغلب با تغییر قیافه ظاهر می شود، به شکل بدبختی یا شاید شکست موقت (ناپلئون هیل)

انفارکتوس دیواره تحتانی:

انفارکتوس دیواره تحتانی
انفارکتوس دیواره تحتانی

بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF و تغییرات رسیپروکال یعنی فرورفتگی قطعه ST در لیدهای I، aVL، V5، V6 دیده می شود.

بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF

انفارکتوس دیواره قدامی جانبی میوکارد:

MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)
MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)

بالا رفتن قطعه ST در لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 و تورفتگی رسیپروکال قطعه ST در لیدهای II، III، aVF دیده می شود.

اول کارهایی که می توانید و باید انجام شوند را مشخص کنید، راه انجامش پیدا خواهد شد (ابراهام لینکلن)


بالا رفتن قطعه ST

در MI آنترولترال، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر دیده می شود: I، aVL، V3، V4، V5، V6 و در MI دیواره تحتانی، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر رخ می دهد: II، III، aVF. این همچنین نشانگر آن است که در انفارکتوس آنترولترال، تورفتگی قطعه ST در لیدهای II، III و aVF با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). یا در MI دیواره تحتانی قلب، لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 تورفتگی قطعه ST با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). زمانی که تغییرات ایسکمیک در لیدهای V1 تا V6 رخ می دهد، نشانگر انفارکتوس وسیع دیواره قدامی است.

مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در MI حاد

تغییرات برگشتی یا رسیپروکال زمانی رخ می دهد که دو الکترود به MI حاد میوکارد از دو زوایه مخالف هم نگاه کنند. برای مثال:

الکترود 1

 1. زمانی که الکترود از میان روزنه منطقه خنثی از نظر الکتریکی می نگرد، بردار قلبی را طوری ثبت می کند که از او دور می شود، بنابراین امواج Q پاتولوژیک ثبت می شود.
 2. سپس بردارهای دیگر را ثبت می کند که با تشکیل سایر کمپلکس ها همیاری می کند.
 3. منطقه جراحت با بار مثبت بالا رفتن قطعه ST را موجب می شود
 4. ناهنجاری رپلاریزاسیون ناشی از ناحیه ایسکمی و جراحت موجب معکوس شدن موج T می شود.

الکترود 2

 1. الکترود دوم نزدیک شدن بردار را می بیند بنابراین موجب ایجاد موج R بلند می شود.
 2. سپس ناحیه جراحت را ثبت میکند که به صورت تورفتگی قطعه ST ثبت می شود
 3. بعد ناحیه ایسکمی ثبت می شود که به صورت موج T تیز و برجسته است.
تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد
مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد

هیچ مرد خود ساخته ای را نمی بینی که به تنهایی به اهدافش رسیده باشد، مگر با کمک دیگران (جورج شاین)

انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI )

در بیماران بدون هیپرتروفی بطن چپ که اندیکاسیون MI دارند، تورفتگی قطعه ST و تخت شدن موج T یا معکوس شدن موج T دیده می شود.

انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST
انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST

مطالبی که دانستن آنها بد نیست:

تعیین محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر و لید ECG:

محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر
محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر

کسی که می تواند یک ساعت از عمر خود را هدر دهد، کسی است که معنی زندگی را نفهمیده است (چارلز داروین)

برای تعیین موضع انفارکتوس، فرض کنید که قلب یک تصویر سه بعدی است. برای ساده تر شدن مطلب، ما قلب را با یک میوه انبه مقایسه می کنیم. حالا میوه را به چهار برش عمودی تقسیم می کنیم. فرض کنید که قلب را به 4 یک چهارم برش داده ایم. از نظر آناتومی این ربع قلب ها را بدین شکل نامگذاری کرده اند: قدامی فوقانی، قدامی دیواره ای، تحتانی، خلفی جانبی. حال هر یک از این ربع ها را به سه ناحیه تقسیم می کنیم. هر ناحیه توسط شاخه خاصی از شریان کرونر خونرسانی می شود. هر گونه انفارکتوسی که در این شاخه ها رخ دهد، تغییراتی در لید روبری ناحیه درگیر ایجاد می کند.

قلب
قلب
یک چهارم بطن چپ
یک چهارم بطن چپ

به عنوان یک قاعده، بشر بیشتر نگران چیزهایی است که نمی تواند ببیند، تا چیزهایی که می بیند (جولیوس سزار)

نواحی بطن چپ
نواحی بطن چپ
ربع و نواحی بطن چپ
ربع و نواحی بطن چپ

1- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس هر سه ناحیه یک چهارم آنتروسپتال (قدامی دیواره ای)

انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

هرگز سرت را خم نکن. همیشه سرت را بالا نگهدار. مستقیم به چهره جهان بنگر (هلن کلر)

2- بالا رفتن قطعه ST در لید I و aVL: انفارکتوس تمامی نواحی یک چهارم قدامی فوقانی (آنتروسوپریور) قلب

انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

3- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

انسان بزرگ کسی است که هنوز دل و قلب بچگی اش را از دست نداده است (منسیوس)

4- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

5- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با دریگری قاعده و ناحیه میانی

درگیری شریان پایین رونده خلفی
درگیری شریان پایین رونده خلفی

درختی که بار بیشتر دارد، سر به زیرتر است. اگر می خواهی بزرگ باشی، سربه زیر و پربار باش (سر راماکریشنا پاراماهامسا)

6- تورفتگی قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری قاعده و ناحیه میانی

شریان سیرکامفلکس چپ
شریان سیرکامفلکس چپ

شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس
شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

هیپرتروفی

هیپرتروفی بطن چپ

معیار

 • معیار سوکولوف – لایون (Sokolow-Lyon): مجموع عمق موج S در لید V1 و ارتفاع موج R در لید V5 یا V6 مساوی 35 میلی متر و یا موج R در لیدهای V5 یا V6 بیشتر از 26 میلی متر (حساس تر)
 • هر یک از لیدهای پریکاردیال بیشتر از 45 میلی متر
 • موج R لید aVL بیشتر از 11 میلی متر
 • موج R لید I بیشتر از 12 میلی متر
 • موج R لید aVF بیشتر از 20 میلی متر
استریپ ECG هیپرتروفی بطن چپ
استریپ ECG هیپرتروفی بطن چپ

مفهوم

هیپرتروفی بطن چپ (LVH) نشانگر بزرگ شدن بطن چپ بوده و حاکی از آن است که توده و سلول های بیشتری در بطن چپ وجود دارد، بنابراین پتانسیل عمل بزرگتری موجب این مسئله می شود که به نوبه خود موجب بردار بزرگتر و افزایش دامنه ECG می شود. این مسئله بخصوص در لیدهای پریکاردیال بیشتر دیده می شود زیرا به دیواره قلب نزدیکتر هستند.

نگویید حالا صبح است و آن را به اسم دیروز نادیده بگیرید. همیشه انگار اولین بار است و بچه ای نوزاد است، با کارها برخورد کنید (رابیندراناث تاگور)

علل

 1. هیپرتانسیون سیستمیک
 2. کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک
 3. کوارکتاسیون آئورت
 4. تنگی آئورت

خصیصه های بالینی

دارای ضربان اپکسی هستند

الگوی استرین

الگوی استرین به پیکربندی قطعه ST و موج T گفته می شود که در اثر ناهنجاری های رپلاریزاسیون یافت شده در RVH یا LVH ایجاد می شود.

الگوی استرین بطن چپ

معیار

 1. در لیدهای V4، V5 و V6 فرورفتگی قطعه ST با محدب شدن رو به پایین و موج T معکوس متقارن آن دیده می شود. /li>
 2. در لیدهای V1، V2، V3 تغییرات رسیپروکال شبیه به بالا رفتن قطعه ST با محدب شدن رو به بالای و موجب T برجسته قرینه آن دیده می شود.
الگوی استرین بطن چپ
الگوی استرین بطن چپ
توجه

بالا رفتن قطعه ST می تواند در لیدهای V2 و V3 بین 1-3 میلی متر باشد.

هر چه موج حاصله عمیق تر یا بلندتر باشد، تنش (استرین) بزرگتر است.

برای اینکه در ماموریت موفق باشید، بایستی به صورت یک قطبی خود را معطوف به هدف کنید (ابدول کلام)

هیپرتروفی بطن راست

معیار

 1. موج R لید V1 تقسیم بر موج S لید V1 بایستی بزرگتر از 1 باشد (نشانه اختصاصی تر)
 2. موج R لید V1 به علاوه موج S لید V5 یا V6 برابر 11 میلی متر است (معیار سوکولوف-لایون)
 3. موج R لید aVR بایستی بیشتر از 5 میلی متر باشد
 4. موج R لید V1 مساوی 7 میلی متر
 5. موج S لید V1 مساوی 2 میلی متر
استریپ ECG هیپرتروفی بطن راست
استریپ ECG هیپرتروفی بطن راست

ویژگی های بالینی

 • تورفتگی فراجناغی سمت چپ
 • نبض اپی گاستریک

علل

 • کور پولمونل مزمن
 • هیپرتانسیون پولمونر
 • تنگی پولمونر
 • تترالوژی فالوت

الگوی استرین بطن راست

معیار

در لیدهای V1 و V2 :

 1. مقعر شدن رو به پایین قطعه ST که فرورفته است.
 2. موج T متقارن معکوس

برنده ها کارهای مختلف انجام نمی دهند، بلکه کارها را متفاوت انجام می دهند (شیوا خرا)

الگوی تنش بطن راست
الگوی تنش بطن راست

بلوک باندل شاخه ای

بلوک باندل شاخه راست

معیار

 • کمپلکس QRS پهن
 • الگوی RSR یا گوش خرگوشی در لید V1
 • موج S پهن و مبهم در لیدهای I و V6
 • انحراف محور به راست ممکن است وجود داشته باشد.
 • موج S مبهم در لیدهای I و V6 معیارهای اصلی هستند که باید بررسی کرد.
الگوی RSR یا گوش خرگوشی
الگوی RSR یا گوش خرگوشی

شجاعت دانستن احتمال شکست است و تلاش در زمان آگاهی از باختن است (تام کروز)

استریپ ECG بلوک باندل شاخه ای راست
استریپ ECG بلوک باندل شاخه ای راست

امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت در زیر دیده می شود

امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت
امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت

مفهوم

زمانی که باند راست دچار بلوک می شود، ایمپالس ها از میان مسیر هدایتی نرمال انتقال نمی یابند بلکه به صورت دپلاریزاسیون سلول به سلول به بخش داخل بطنی سپتوم قلب و بطن راست انجام می شود. این موجب کند شدن ایمپالس به دلیل زمان دپولاریزاسیون کندتر می شود، که به صورت طولانی شدن فاصله QRS در نوار ECG مشخص می شود.

بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکست است (سون گوران اریکسون)

بلوک باندل شاخه راست
بلوک باندل شاخه راست
هدایت ایمپالس از میان بلوک باندل شاخه راست
هدایت ایمپالس از میان بلوک باندل شاخه راست

موفقیت آسان است. کار صحیح را به شیوه صحیح در زمان صحیح انجام بده (آرنولد اچ گلسکو)

علل

 1. انفارکتوس حاد میوکارد
 2. هیپرتروفی بطن راست
 3. کورپولمونل مزمن
 4. آمبولی ریه

بلوک باندل شاخه چپ

معیار

 1. کمپلکس QRS پهن با طول مد بیشتر از 0.12 ثانیه (بیشتر از 3 میلی متر)
 2. موج S عمیق و پهن در لید V1 بدون موج R
 3. موج R مبهم پهن یا الگوی RR بدون موج Q در لیدهای I و V6
 4. همیشه با انحراف محور چپ همراه است
استریپ ECG بلوک باندل شاخه چپ
استریپ ECG بلوک باندل شاخه چپ

مفهوم

بلوک باندل شاخه چپ موجب می شود پتانسیل الکتریکی ابتدا به سمت پایین و باندل راست حرکت کند. سپس دپولاریزاسیون بطنی از سمت راست به چپ توسط هدایت سلول به سلول رخ می دهد. از انجایی که بردار از راست به چپ منحرف می شود، کمپلکس ها در لید V1 و V2 منفی شده و در لیدهای I، V5، V6 مثبت می شوند.

شجاعت یک رهبر بزرگ برای رسیدن به هدف از اشتیاق وی بر می خیزد نه از رتبه وی (جان مکسول)

بلوک باندل شاخه چپ
بلوک باندل شاخه چپ
هدایت ایمپالس در بلوک باندل شاخه چپ
هدایت ایمپالس در بلوک باندل شاخه چپ

پیروزی زمانی شیرین تر است که طعم شکست را چشیده باشی (مالکولم اس. فوربس)

خوب است بدانیم

معیارهای تشخیصی

بلوک ناقص شاخه قدامی چپ (Left Anterior Hemiblock)

 1. انحراف محور چپ (30- درجه تا 90- درجه)
 2. موج QR یا موج R در لید I
 3. کمپلکس rS در لید III و ممکن است در لدی II و aVF دیده شود.
بلوک ناقص شاخه قدامی چپ
بلوک ناقص شاخه قدامی چپ

بلوک ناقص شاخه خلفی چپ (Left Posterior Hemiblock)

معیارهای تشخیصی

 1. انحراف محور راست (90 تا 180 درجه)
 2. موج S در لید I و موج Q در لید III
 3. همراه با RAE و یا RVH رخ می دهد.
بلوک ناقص شاخه خلفی چپ
بلوک ناقص شاخه خلفی چپ

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر عاشق کار خود باشی، موفق خواهی شد (هرمن کین)

LBBB با انفارکتوس حاد میوکارد

امتیاز 3 معیارهای MI حاد را لحاظ می کند:

 • بالا رفتن قطعه ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر در لیدهای دارای کمپلکس QRS مثبت (همزمان با انحراف ST) (امتیاز 5)
 • فرورفتگی قطعه ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر در لیدهای V1 تا V3 (همزمان با انحراف ST) (3 امتیاز)
 • بالا رفتن قطعه ST به میزان بیشتر از 5 میلی متر در لیدهای دارای کمپلکس QRS منفی (عدم همزمانی انحراف ST) (2 امتیاز)
  • همزمانی: موج T در مسیری حرکت کند که بخش آخر کمپلکس QRS حرکت می کند.
  • عدم همزمانی: موج T در مسیر مخالف آخرین بخش از کمپلکس QRS حرکت می کند.

اگر می خواهی در زندگی خوشبخت باشی، زندگی را به هدفی گره بزن، نه به مردم یا چیزها (آلبرت انشتین)

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com