ورود کاربر

در مجموع: 75 نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

صفحه2 از4

21. سلامت و بهزیستی
(ارتقای سلامتی)
سلامت و بهزیستی مفهوم ارتقای بهداشت در اثر تغییر تعریف سلامتی و آگاهی از اینکه بهزیستی و رفاه در تمامی سطوح عملکرد وجود دارد، شکل گرفت. سلامت به عنوان یک وضعیت پویا و در حال تغییر مداوم دیده می ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
22. مدل های ارتقای بهداشت
(ارتقای سلامتی)
مدل های ارتقای بهداشت مدل های ارتقای بهداشت متعددی به شناسایی رفتارهای ارتقای بهداشت افراد پرداخته و به دنبال شرح مواردی هستند که افراد را به رفتارهای پیشگیری کننده ترغیب می کند. رفتار محافظت از ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
23. ژنتیک در حرفه پرستاری
(ارتقای سلامتی)
ژنتیک در حرفه پرستاری چارت . جنبه های ژنتیکی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتی پرستاران در تمامی مکان های کاری خود بایستی آماده باشند که ژنتیک را در اقدامات آموزش و ارتقای بهداشت تلفیق کنند؛ از طریق: ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
24. اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت
(ارتقای سلامتی)
اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت ارتقای بهداشت دارای چندین عنصر و جزء تشکیل دهنده به عنوان فرآیند فعال است: خود – مسئولیتی، آگاهی تغذیه ای ، مدیریت و کاهش استرس، تناسب جسمی. مراحل مدل ترانس تئوریک ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
25. اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - خود مسئولیتی
(ارتقای سلامتی)
اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - قبول مسئولیت خود ارتقای بهداشت دارای چندین عنصر و جزء تشکیل دهنده به عنوان فرآیند فعال است: خود – مسئولیتی، آگاهی تغذیه ای، مدیریت و کاهش استرس، تناسب جسمانی. خود ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
26. اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - آگاهی تغذیه ای
(ارتقای سلامتی)
اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - آگاهی تغذیه ای ارتقای بهداشت دارای چندین عنصر و جزء تشکیل دهنده به عنوان فرآیند فعال است: خود – مسئولیتی، آگاهی تغذیه ای، مدیریت و کاهش استرس، تناسب جسمانی. آگاهی ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
27. اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - مدیریت استرس
(ارتقای سلامتی)
اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - مدیریت استرس و کاهش استرس ارتقای بهداشت دارای چندین عنصر و جزء تشکیل دهنده به عنوان فرآیند فعال است: خود – مسئولیتی، آگاهی تغذیه ای، مدیریت و کاهش استرس، تناسب ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
28. اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - تناسب جسمی
(ارتقای سلامتی)
اجزای تشکیل دهنده ارتقای بهداشت - قبول مسئولیت خود ارتقای بهداشت دارای چندین عنصر و جزء تشکیل دهنده به عنوان فرآیند فعال است: خود – مسئولیتی، آگاهی تغذیه ای، مدیریت و کاهش استرس، تناسب جسمانی. تناسب ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
29. ارتقای سلامتی در طول عمر
(ارتقای سلامتی)
ارتقای سلامتی در طول عمر ارتقای سلامت یک مفهوم و یک فرآیند است که در سراسر زندگی ادامه دارد. سلامت یک بچه ممکن است تحت تاثیر اقدامات بهداشتی مثبت یا منفی مادر در دوران حامگی قرار گیرد. بنابراین، ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
30. ارتقای سلامتی در طول عمر - نوجوانان
(ارتقای سلامتی)
ارتقای سلامتی در طول عمر - دوران نوجوانی ارتقای سلامت یک مفهوم و یک فرآیند است که در سراسر زندگی ادامه دارد. ارتقای بهداست شامل غربالگری سلامتی نیز هست. چه موقع مداخلات غربالگری خاص مناسب هستند: غربالگری ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
31. ارتقای سلامتی در طول عمر - بالغین جوان و میانسال
(ارتقای سلامتی)
ارتقای سلامتی در طول عمر - دوران بلوغ و میانسالی ارتقای سلامت یک مفهوم و یک فرآیند است که در سراسر زندگی ادامه دارد. /p> ارتقای بهداست شامل غربالگری سلامتی نیز هست. چه موقع مداخلات غربالگری خاص ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
32. ارتقای سلامتی در طول عمر - سالمندی
(ارتقای سلامتی)
ارتقای سلامتی در طول عمر - دوران کهولت ارتقای سلامت یک مفهوم و یک فرآیند است که در سراسر زندگی ادامه دارد. ارتقای بهداست شامل غربالگری سلامتی نیز هست. چه موقع مداخلات غربالگری خاص مناسب هستند: ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
33. غربالگری روتین ارتقای سلامتی برای بالغین
(ارتقای سلامتی)
غربالگری روتین ارتقای سلامتی برای بالغین نوع غربالگری قالب زمانی پیشنهادی معاینات روتین بهداشتی سالانه شاخص شیمی خون مبنا در 20 سالگی و سپس توافقی طبق نظر بیمار و درمانگر ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
34. ارتقای سلامتی - تدابیر پرستاری
(ارتقای سلامتی)
تدابیر پرستاری پرستاران با توجه به تخصص بهداشتی و مراقبت بهداشتی و تجربه بلند مدت کار با مشتریان مراقبت بهداشتی نقش اساسی و حیاتی در ارتقای سلامت ایفا می کنند. در بسیاری از موارد پرستاران برنامه ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
35. منابع و اطلاعات بیشتر
(ارتقای سلامتی)
منابع و اطلاعات بیشتر کتاب ها Andrews, M. M., & Boyle, J. S. (2012). Transcultural concepts in nursing care (6th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Bastable, ...
ایجاد در 13 فروردين 1396
36. آناتومی و فیزیولوژی چشم برای پرستاران
(آناتومی و فیزیولوژی چشم)
آناتومی و فیزیولوژی چشم برای پرستاران محتوای این ماژول خارج چشم استخوان ها: حدقه چشم (orbit) پلک زدن و محافظت: پلک ها (eye lids) اشک : دستگاه اشکی (lacrimal apparatus) حرکت: عضلات ...
ایجاد در 10 اسفند 1395
37. استخوان ها - حدقه چشم
(آناتومی و فیزیولوژی چشم)
استخوان ها : حدقه چشم حدقه چشم یک حفره استخوانی است که چشم را احاطه کرده است و منطقه ای ایمن برای بافت نرم چشم ایجاد کرده است. حدقه چشم از هفت استخوان تشکیل شده است: استخوان پیشانی (Frontal)، استخوان ...
ایجاد در 10 اسفند 1395
38. پلک زدن و محافظت از چشم ها
(آناتومی و فیزیولوژی چشم)
پلک زدن و محافظت از چشم ها: پلک پلک ها چین های پوستی متحرکی هستند که چشمان را پوشیده و حفظ می کنند. پلک ها چشم را در زمان بسته بودن از نور محافظت می کنند. همچنین سطح چشم را از طریق باز و بسته شدن مداوم ...
ایجاد در 10 اسفند 1395
39. اشک و سیستم اشکی
(آناتومی و فیزیولوژی چشم)
اشک: سیستم اشکی تصور بر این است که اشک از گوشه چشم و در نزدیکی بینی تولید می شود. در حقیقت چنین نیست. اشک در واقع در غدد کوچکی به نام غدد اشکی (Lacrimal Gland) تولید می شود که در بالا و کنار چشم قرار ...
ایجاد در 10 اسفند 1395
40. حرکت چشم و عضلات خارج چشمی
(آناتومی و فیزیولوژی چشم)
حرکت چشم: عضلات خارج چشمی چشم می تواند در جهات مختلف حرکت کند. این مسئله موجب می شود که بتوانیم شی در حال حرکت را دنبال کرده، روی چیزی ثابت شده یا تماس چشمی برقرار کنیم. برای اینکار، چشم از شش عضله برای ...
ایجاد در 10 اسفند 1395

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com