ورود کاربر

تست های تشخیصی حیاتی

توجه: در این بخش تنها مروری مختصر بر تست های تشخیصی حیاتی برای مراقبت از بیماران تنفسی آمده است. هر یک از این تست ها با جزئیات کامل و بطور مفصل در بخش معاینات فیزیکی بحث خواهند شد.

برونکوسکوپی (Bronchoscopy)

چرا تجویز می شود؟

برونکوسکوپی برای دیدن درخت برونشیال و خارج کردن اجسام خارجی و رفع انسداد، برداشتن بافت در بیوپسی یا برای ساکشن و تخلیه مایعات تجویز می شود.

طرز کار:

بیمار بیهوش شده و برونکوسکوپ از طریق دهان وارد شده و به داخل تراشه و درخت برونشی هدایت می شود. برونکوسکوپ دارای یک دوربین ویدیویی کوچک و یک پروب است که پزشک می تواند از آنها برای انجام رویه استفاده کند.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

بیمار بایستی فرم رضایت نامه آگاهانه برای رویه های تهاجمی را امضا کند.
به مدت 8 ساعت قبل از رویه ناشتا باشد، مگر در موارد اورژانسی؛ تا شانس استفراغ در زمان عبور دادن برونکوسکوپ به داخل تراشه کاهش یابد.

حین رویه:

پایش علائم حیاتی، تلاش های تنفسی، رنگ پوست، مانیتورینگ قلبی

پس از رویه:

بیمار تا برگشت رفلکس بلع ناشتا نگهداشته می شود، برای جلوگیری از آسپیراسیون
برگشت سرفه و رفلکس بلع چک شود
ریت تنفسی، تلاش تنفسی، استفاده از عضلات فرعی، صداهای تنفسی پایش شود
تغییرات ریت قلبی و وضعیت تنفسی پایش شود.
خلط از نظر خون بررسی شود که ناشی از تحریک برونش است

رادیوگرافی قفسه سینه (Chest X-ray)

چرا تجویز می شود؟

برای تعیین سایز و محل قرار گیری قلب و ناهنجاری های ساختاری ریه ها انجام می شود.

طرز کار:

ماشین اشعه ایکس پرتوهای اشعه ایکس را روی قفسه سینه تابانده و پرتوهایی که از قفسه سینه عبور می کنند، بر روی فیلمی می افتند که در پشت بیمار قرار داده شده است. پرتوهای اشعه ایکس تابیده شده به بیمار یا توسط بدن بیمار جذب می شوند و یا به فیلم برخورد می کنند. بخشی از بدن که پرتوها را جذب می کند، به صورت سفید رنگ روی فیلم ظاهر می شود. مناطق تیره فیلم نمایانگر قسمت هایی است که اشعه از میان آنها عبور کرده است.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رویه را برای بیمار شرح داده و به بیمار آموزش داده شود که با درخواست تکنسین، نفس خود را حبس کند.
قبل از گرفتن عکس تمامی جواهرات، زیپ ها و وسایل فلزی که در میدان اشعه ایکس قرار می گیرند، خارج شوند.

حین رویه:

برای واضح بودن تصویر، بیمار بایستی حین تابش اشعه نفس خود را حبس کند.

آنژیوگرافی ریه (Pulmonary Angiography)

چرا تجویز می شود؟

نمای بصری از سیستم گردش خون ریوی فراهم می سازد، تا پزشک بتواند مشخص کند که شرایط جریان خون ریوی چگونه است.

طرز کار:

پس از قرار دادن کاتتر در ورید و عبور کاتتر از قلب و وارد شدن به شریان ریوی (تحت فلوروسکوپی)، ماده حاجب در شریان ریوی تزریق می شود. همانطور که ماده رنگی در سیستم گردش خون ریوی می چرخد، تصویر آن بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

مشخص کنید که آیا بیمار به ماده حاجب، ید یا صدف دریایی حساسیت دارد یا نه. اگر بیمار به ماده حاجب حساسیت داشته باشد یا تست دیگری برای وی در نظر گرفته می شود یا بیمار طبق نیاز و به طور مناسب تحت دارو درمانی قرار گرفته و سپس تست انجام می شود. دیفن هیدرامین و پردنیزون ممکن است قبل از تست به بیمار داده شود تا از واکنش آلرژیک پیشگیری شده یا تخفیف داده شود. بیمار باید به طور دقیق تحت نظارت و پایش باشد.
بیمار بایستی رضایت نامه آگاهانه را برای انجام رویه و طبق سیاست موسسه امضا نماید
به بیمار آموزش داده شود که احساس برافروختگی در حین تزریق وریدی ماده حاجب معمولی است.

حین رویه:

بیمار از نظر تحمل رویه و واکنش احتمالی به ماده رنگی تحت نظر باشد.

پس از رویه:

محل ورود کاتتر از نظر خونریزی بررسی و پایش شود.

کشت خلط و آنتی بیوگرام (Sputum Culture and Sensitivity)

چرا تجویز می شود؟

خلط بیمار برای تعیین وجود هر گونه باکتری و همچنین آنتی بیوتیک هایی که روی باکتری موثر هستند، کشت می شود.

طرز کار:

خلط بیمار در یک ظرف استریل گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال می شود. در آزمایشگاه اسمیر خلط بر روی پتری دیش انجام شده و پلیت برای رشد باکتری انکوبه می شود. سپس نمونه باکتری رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ مشاهده می شود تا باکتری شناسایی شود. نمونه ها به طور دوره ای چک شده، اما معمولا 72 ساعت یک کشت کامل خلط طول می کشد. زمانی که باکتری شناسایی شد، باکتری در معرض دیسک های حاوی آنتی بیوتیک های مختلف قرار داده می شود تا مشخص گردد که کدام دیسک باکتری را می کشد.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

ظرف نمونه گیری استریل آماده شود، تا باکتری های خلط بیمار کشت و شناسایی شوند یا باکتری های حاصل از آلوده شدن ظرف یا نمونه
فقط خلط گرفته شود نه بزاق – باکتری هایی به طور طبیعی در دهان یافت می شود، بنابراین نمونه بزاق موجب رشد باکتری در آزمایشگاه می شود، گرچه موجب عفونت نمی شوند

پس از رویه:

نمونه به آزمایشگاه ارسال شود
طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط به بیمار آموزش داده شود.

توراسنتز (Thoracentesis)

چرا تجویز می شود؟

توراسنتز برای خارج کردن مایعات از کیسه پلورال یا برای تعیین محتوای مایع پلور انجام می شود.

طرز کار:

بیمار در کنار تخت نشسته یا به سمت سالم دراز می کشد. محل مبتلا بی حس می شود. یک نیدل در کیسه پلورال گذاشته شده و مایع داخل آن با سرنگ تخلیه می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رضایت نامه آگاهانه برای رویه تهاجمی امضا شود.
بیمار در لبه تخت یا خوابیده به پهلوی سالم قرار داده شود، سر تخت حدود 30 درجه بالا باشد.

حین رویه:

بیمار از نظر تحمل رویه پایش شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر ریت تنفسی، تلاش تنفسی، رنگ پوست، استفاده از عضلات فرعی تنفسی و صداهای تنفسی پایش شود.

پس از رویه:

پس از رویه بیمار یک ساعت به سمت مبتلا خوابانده شود. این کار موجب فشار مستقیم بر موضع ورود نیدل می شود و شانس وقوع خونریزی کاهش می یابد.
موضع ورود نیدل از نظر نشت و خونریزی چک شود، در صورت ترشح پانسمان فشاری تقویت شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر پایش شود.

تست عملکرد ریوی (Pulmonary Function Test (PFT))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای ارزیابی توانایی ریه ها برای عبور هوا انجام می شود. تغییرات عملکرد طبیعی ریه پایش شده، بیماری انسدادی از بیماری محدود کننده افتراق داده می شود.

طرز کار:

بیمار نفس عمیقی می کشد. اسپیرومتر در دهان بیمار گذاشته می شود و بیمار سریعا و با تمام قدرت هوای دم را به بیرون می راند تا زمانی که تمام هوا خارج شود. سپس یک نفس عمیق از میان قطعه دهانی اسپیرومتر کشیده شده و این فرآیند سه بار تکرار می شود. سپس کامپیوتر حجم جاری ریوی و ظرفیت حیاتی را از طریق میزان هوای وارد و خارج شده از قطعه دهانی اسپیرومتر اندازه گیری و محاسبه می کند. نیروی جریان هوا نیز اندازه گیری می شود. آیتم دیگر زمان دم است که اندازه گیری می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

بیمار نباید قبل از تست سیگار بکشد. کشیدن سیگار می تواند روی نتیجه تست تاثیر بگذارد

حین رویه:

طریقه تنفس عمیق و بازدم قوی در اسپیرومتر به بیمار آموزش داده می شود.

پس از رویه:

پس از تست برای بیمار برونکودیلاتور تجویز شده و در صورت وجود اندیکاسیون تست تکرار می شود. اینکار تاثیر برونکودیلاتورها بر عملکرد ریوی بیمار را تعیین می کند. عموماً از آلبوترول یا لوالبوترول استفاده می شود.

گازهای خون شریانی (Arterial Blood Gas (ABG))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای تعیین وضعیت تهویه بیمار، اکسیژناسیون بافتی و وضعیت اسید – باز انجام می شود.

طرز کار:

ابتدا سه تا پنج میلی لیتر خون شریانی توسط یک سرنگ هپارینه از بیمار گرفته می شود. اگر بلافاصله امکان تجزیه و تحلیل نمونه وجود نداشته باشد، سرنگ نمونه بر روی یخ گذاشته می شود.

مقادیر نرمال این تست عبارتند از:

- pH 7.35–7.45
- PaO2 80–100 mmHg
- PaCO2 35–45 mmHg
- HCO3 22–26 mEq/L

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

اگر بیمار اکسیژن مکمل می گیرد، اطلاعات مربوطه از قبیل مقدار اکسیژن، روش تجویز از طریق کانیولا یا تهویه مکانیکی و تنظیمات ونتیلاتور به آزمایشگاه اطلاع داده شود. میزان اکسیژن مکمل همراه با نتایج تست گزارش می شود.
دمای بیمار بررسی شود. تغییر دمای بدن بیمار می تواند نتایج تست را تغییر دهد.

پس از رویه:

روی محل نمونه گیری به مدت 5 دقیقه فشار مکانیکی وارد شود.
به مدت 30 دقیقه روی موضع خونگیری پانسمان فشاری گذاشته شود تا خونریزی متوقف شود.
محل خونگیری از نظر خونریزی تحت نظر باشد.

اسکن تهویه – پرفیوژن [Ventilation-Perfusion Scan (V/Q scan)]

چرا تجویز می شود؟

این تست جریان خون داخل ریه ها را بصری می کند تا مشخص شود که آیا ریه ها به اندازه کافی خونگیری می شوند یا نه.

طرز کار:

در فاز تهویه بیمار گاز رادیواکتیو مخلوط با اکسیژن را استنشاق می کند. در فاز پرفیوژن نیز رادیوایزوتوپ از طریق ورید به بیمار تزریق می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رویه برای بیمار شرح داده می شود.

حین رویه:

در حین تست بیمار بی حرکت دراز کشیده، طبق دستور تکنسین نفس خود را حبس می کند.

تست پوستی داخل جلدی مانتوکس (Mantoux Intradermal Skin Test (PPD))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای تعیین وجود آنتی بادی ضد باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیمار انجام می شود، که نشانگر تماس بیمار با باکتری است.

طرز کار:

یک دوز توبرکولین به صورت داخل جلدی تزریق می شود. اگر محل تزریق در طی 48 تا 72 ساعت بعد از تزریق دچار برآمدگی شود، تست مثبت است. تست مثبت نشانگر وجود ،آنتی بادی است. پس از این تست برای تایید وجود سل در بیمار آزمایشات دیگری انجام می شود. در صورت مثبت شدن تست مانتوکس، بیمار معمولا برای رادیوگرافی قفسه سینه و کشت خلط از نظر مایکوباکتریوم ارجاع می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

علت انجام تست، معنی تست مثبت مبنی بر تماس با سل را برای بیمار شرح دهید. در صورت مثبت بودن تست، آزمایشات دیگری لازم می شود تا وجود بیماری سل تایید شود.

حین رویه:

معمولا تزریق به صورت داخل جلدی بر روی ساعد انجام می شود. اگر تست با عمق ناصحیح تزریق شود، ممکن است نتیجه صحیح نباشد و ممکن است تحریک یا آسیب بافتی در محل تزریق رخ دهد.

پس از رویه:

لازم است که بیمار 48 تا 72 ساعت پس از تزریق برای بررسی نتیجه تست مراجعه کند.
به بیمار آموزش داده شود که تست مثبت یعنی با بیماری تماس داشته است.
ممکن است آزمایشات دیگری برای تایید وجود سل انجام شود که بستگی به نتیجه تست دارد.
ممکن است قرمزی خفیف در محل تزریق رخ دهد. این به معنی مثبت بود یا سل داشتن بیمار نیست. نتیجه بین 48 تا 72 ساعت بعد مشخص می شود.

بیوپسی ریه (Lung Biopsy)

چرا تجویز می شود؟

بیوپسی ریه شامل برداشتن یک نمونه بافتی از ریه ها است که برای بررسی بافت شناسی از نظر هر گونه ناهنجاری انجام می شود.

طرز کار:

نمونه بافت یا از طریق فرو کردن نیدل در ریه و یا از طریق برونکوسکوپی برداشته می شود. ممکن است بیوپسی در حین رویه های جراحی باز قفسه سینه انجام شود، که ریه برای برداشتن نمونه بافتی باز می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

ممکن است امضای رضایت نامه رویه تهاجمی لازم باشد. زیرا این رویه تهاجمی بوده و چیزی از بدن برداشته می شود.
بیمار بمدت 8 ساعت قبل ناشتا نگهداشته می شود تا شانس آسپیراسیون حین رویه کاهش یابد.

حین رویه:

علائم حیاتی، رنگ پوست، تلاش های تنفسی بیمار پایش شده و مانیتور قلبی انجام می شود.

پس از رویه:

محل درج نیدل از نظر خونریزی بررسی شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر، احتمال وقوع پنوموتوراکس پس از درآوردن قطعه ای از ریه بررسی شود.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com