ورود کاربر

گرفتن نمونه ادرار (Urine Collection)

معمولا نمونه تصادفی ادرار در حین معاینات فیزیکی یا در طی بستری شدن گرفته می شود، که امکان غربالگری اختلالات ادراری و عمومی و همچنین غربالگری دارویی را فراهم می سازد. نمونه تمیز وسط ادرار جایگزین نمونه گیری تصادفی ادرار است، زیرا تقریباً نمونه ای بدون آلودگی فراهم می شود، بدون اینکه از سوند ادراری استفاده شود.

نمونه سوند ادراری دائمی – با کلمپ کردن تخلیه لوله و خالی کردن باقیمانده ادرار کیسه در یک محفظه یا توسط آسپیره کردن نمونه توسط سرنگ انجام می شود – مستلزم تکنیک استریل است تا از آلوده شدن سوند یا عفونت مجاری ادراری پیشگیری شود.

تجهیزات لازم

نمونه تصادفی:
 • لگن یا لوله با ملحفه تمیز
 • دستکش
 • ظرف نمونه گیری مدرج
 • ظرف نمونه درب دار
 • برچسب
 • فرم درخواست آزمایش
نمونه تمیز وسط ادرار:
 • آب و صابون
 • دستکش
 • محفظه مدرج
 • سه پد گاز استریل دو اینچی
 • محلول بتادین
 • ظرف استریل نمونه درب دار
 • برچسب
 • لگن یا لوله
 • فرم درخواست آزمایش
 • کیت های تجاری گرفتن نمونه تمیز وسط ادرار به طور وسیعی استفاده می شود.
نمونه از سوند ادراری:
 • دستکش
 • پد الکل
 • سرنگ 10 میلی لیتری
 • سرسوزن شماره 21 یا 22
 • کلمپ سوند
 • ظرف نمونه استریل درب دار
 • برچسب
 • فرم درخواست آزمایش

اجرا

 • هویت بیمار مطابق رویه موسسه تعیین شود.
 • به بیمار در مورد نمونه گیری برای آزمایش اطلاع داده شود.
 • رویه برای بیمار شرح داده شود تا همکاری وی جلب شده و از ریخته شدن تصادفی نمونه پیشگیری شود.
گرفتن نمونه تصادفی:
 • حریم خصوصی فراهم کنید.
 • به بیمار آموزش دهید که در داخل لگن یا لوله تمیز ادرار کند.
 • از بیمارانی که می توانند از دستشویی استفاده کنند، می توان در توالت نمونه گیری کرد.
 • دستکش بپوشید.
 • حداقل 120 میلی لیتر ادرار را داخل ظرف نمونه بریزید و درب آن را ببندید.
 • اگر لازم است که خروجی ادرار بیمار اندازه گیری و ثبت شود، باقیمانده ادرار وی را در ظرف مدرج ریخته و در غیر اینصورت دور بریزید.
 • اگر ادرار به طور تصادفی به دیواره خارجی ظرف ریخت، آن را تمیز و خشک کنید تا از انتقال متقابل آلودگی پیشگیری شود.
 • نمونه را برچسب بزنید: نام بیمار، شماره اتاق، نام پزشک، تاریخ و زمان نمونه گیری،
 • فرم درخواست آزمایش را به نمونه پیوست کرده و به آزمایشگاه بفرستید.
 • برای پیشگیری از آلودگی خودتان، دست هایتان را به دقت بشویید.
 • برای بیمار لباس تمیز و آب و صابون برای شستن دستهایش مهیا کنید.

هشدار:
تأخیر در ارسال نمونه به آزمایشگاه می تواند نتیجه آزمایش را مختل کند.

گرفتن نمونه تمیز وسط ادرار:
 • از آنجایی که هدف این نمونه گیری تهیه نمونه بدون آلودگی است، رویه را به دقت برای بیمار شرح دهید.
 • در صورت امکان، برایش آموزش تصویری فراهم کرده، روی تکنیک صحیح نمونه گیری تاکید کنید.
 • از بیمار بخواهید که تمامی لباس های اندام تحتانی خود را خارج کند و برای دفع ادرار جلوی توالت بایستد.
 • اگر بیمار زن است، در انتهای کاسه توالت نشسته و پاهای خود را کامل باز کند.
 • از بیمار بخواهید که ناحیه پیشابراهی خود (نوک آلت تناسلی مردانه یا چین های واژن، اوولا، مئاتوس پیشابراه) را با آب و صابون تمیز بشوید.
 • سپس ناحیه را سه بار و هر بار با یکی از گازهای دو اینچی آغشته به محلول بتادین تمیز کنید، یا از کیت های تجاری استفاده کنید.
 • از بیمار مونث بخواهید که چین واژن خود را با انگشت شست و اشاره کنار بزند. به وی توصیه کنید که گشاد روی لگن یا توالت بنشیند تا چین های واژن کامل باز شود و همانطور که چین ها را کنار زده است، ادرار کند.
 • در بیماران مونث یک طرف واژن را با یک گاز از بالا به پایین تمیز کرده و گاز را دور می اندازد. سپس سمت دیگر را با گاز دوم تمیز کرده و دور می اندازد، نهایتاً خط وسط را با گاز سوم تمیز کرده و از مئاتوس ادراری به پایین تمیز می کند.
 • روی اهمیت تمیز کردن ناحیه از جلو به عقب تاکید کنید تا مواد مدفوعی احتمالا موجب آلودگی جلو نشود.
 • در بیماران مذکر که ختنه نشده اند، عقب کشیدن پوست روی آلت برای تمیز کردن موثر ناحیه و عقب نگهداشتن آن حین نمونه گیری بسیار مهم است.
 • از بیمار بخواهید که داخل لگن یا توالت شروع به دفع ادرار کند. سپس بدون توقف جریان ادرار، بیمار بایستی ظرف نمونه را به زیر جریان ادرار خود بگیرد، حدود 30 تا 50 میلی لیتر ادرار از جریان وسط ادرار جمع آوری کنید. سپس بیمار به دفع ادرار خود تا انتها ادامه دهد.
 • قبل از دور ریختن بخش اول و آخر ادرار دستکش بپوشید و باقیمانده ادرار را در یک ظرف مدرج اندازه گیری کنید، اگر اندازه گیری و ثبت خروجی ادرار بیمار لازم است. اطمینان حاصل کنید که مقدار ادرار جمع آوری شده برای نمونه گیری نیز به آن اضافه شود.
 • ظرف نمونه را از بیمار گرفته و درب آن را محکم ببندید. از تماس با داخل ظرف یا درب آن خودداری کنید.
 • اگر بیرون ظرف آلوده شده است، آن را تمیز و خشک کنید.
 • دستکش را درآورده و دور بیاندازید.
 • دستان خود را به دقت بشویید.
 • برای بیمار امکان شستن دستهایش را فراهم کنید.
 • نمونه را برچسب بزنید: نام بیمار، شماره اتاق، نام پزشک، تاریخ و زمان نمونه گیری،
 • فرم درخواست آزمایش را به نمونه پیوست کرده و به آزمایشگاه بفرستید. نوع نمونه گیری و بیماری مورد شک را نیز قید کنید.
 • اگر دستور کشت ادرار وجود دارد، آنتی بیوتیک مصرفی بیمار نیز در فرم درخواست قید می شود.
نمونه گیری از سوند ادراری:
 • حدود 30 دقیقه قبل از نمونه گیری سوند بیمار را کلمپ کنید تا ادرار جمع شود.
 • دستکش بپوشید.
 • اگر لوله تخلیه ادرار دارای دریچه سر خود نمونه گیری است، دریچه را با پنبه الکل تمیز کنید. با استفاده از نیدل نمونه گیری کنید. نیدل باید با زاویه 90 درجه وارد شود.
 • نمونه مورد نظر را به داخل سرنگ آسپیره کنید.
 • اگر لوله تخلیه ادرار دارای دریچه نمونه گیری نیست و کاتتر لاستیکی است، نمونه را از کاتتر بگیرید.
 • اگر سوند بیمار از نوع لاستیکی نباشد، پس از نمونه گیری با سر سوزن، نشت خواهد کرد.
 • برای گرفتن نمونه از سوند لاستیکی، درست در محل اتصال سوند به لوله کیسه ادرار، آن را با پنبه الکل تمیز کرده و اجازه دهید خشک شود.
 • نیدل را با زاویه 45 درجه در سوند فرو کنید و نمونه گیری کنید.
 • نمونه گرفته شده را به ظرف استریل منتقل کنید.
 • نمونه را برچسب بزنید: نام بیمار، شماره اتاق، نام پزشک، تاریخ و زمان نمونه گیری،
 • فرم درخواست آزمایش را به نمونه پیوست کرده و به آزمایشگاه بفرستید. نوع نمونه گیری و بیماری مورد شک را نیز قید کنید.
 • اگر دستور کشت ادرار وجود دارد، آنتی بیوتیک مصرفی بیمار نیز در فرم درخواست قید می شود.

هشدار:
هرگز نیدل را در شفت سوند وارد نکنید، زیرا مجرای منتهی به بالون نوک سوند را سوراخ کرده و موجب خالی شدن بالون و احتمال خارج شدن سوند ادرار می شود.

 • اگر سوند بیمار از نوع لاستیکی نیست یا دریچه نمونه گیری ندارد، محل اتصال کاتتر به لوله تخلیه ادرار را با پنبه الکل تمیز کنید. سوند را جدا کرده، اجازه دهید ادرار به داخل یک ظرف استریل جریان یابد. از لمس کردن داخل ظرف با سوند خودداری کنید و مراقب آلوده شدن نمونه باشید.
 • زمانی که نمونه گیری انجام شد، هر دو سمت اتصال را با پنبه الکل تمیز کرده و به هم متصل کنید.
 • درب ظرف نمونه را ببندید.
 • نمونه را برچسب بزنید: نام بیمار، شماره اتاق، نام پزشک، تاریخ و زمان نمونه گیری،
 • فرم درخواست آزمایش را به نمونه پیوست کرده و به آزمایشگاه بفرستید. نوع نمونه گیری و بیماری مورد شک را نیز قید کنید.
 • اگر دستور کشت ادرار وجود دارد، آنتی بیوتیک مصرفی بیمار نیز در فرم درخواست قید می شود.
طریقه آسپیره کردن نمونه ادرار
اگر بیمار دارای سوند ادرار دائمی است، لوله دیستال سوند را حدود 30 دقیقه قبل از نمونه گیری کلمپ کنید. دریچه نمونه گیری را با پد الکل تمیز کرده، یک سر سوزن و سرنگ 20 یا 30 میلی لیتری بطور قائم بر دریچه وارد لوله کنید. مقدار لازم نمونه را آسپیره کنید و در ظرف نمونه گیری بریزید. کلمپ را بردارید تا تخلیه ادرار ادامه یابد. طریقه آسپیره کردن نمونه ادرار

هشدار:
اطمینان حاصل کنید که کلمپ سوند ادرار را بعد از نمونه گیری باز کنید، تا از جریان به عقب ادرار پیشگیری شود، زیرا ممکن است موجب اتساع مثانه و عفونت شود.

توجهات خاص

 • اگر بیمار در منزل نمونه گیری انجام خواهد داد، رویه را به وی آموزش دهید که نمونه تمیزی در یک ظرف تمیز با درب محکم تهیه کند.
 • به بیمار آموزش دهید که می تواند تا 24 ساعت نمونه را روی یخ یا در یخچال نگهدارد.

گزارش

موارد زیر در پرونده بیمار ثبت شود:

 • زمان نمونه گیری و انتقال به آزمایشگاه
 • نوع تست به علاوه ظاهر، بو، رنگ و هر ویژگی غیر معمول نمونه
 • در صورت لزوم، حجم ادرار دفعی و حجم نمونه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com