ورود کاربر

آموزش جاوا اسکریپت

دستورات جاوا اسکریپت دستورات

جاوا اسکریپت (j syntax) مجموعه ای قواعد است که مشخص می کنند برنامه های جاوا اسکریپت چطور ساخته شوند. یک برنامه کامپیوتری مجموعه یا لیستی از دستوراتی است که توسط کامپیوتر اجرا می شود. در زبان برنامه نویسی، این دستورات برنامه را بیانیه یا عبارت کد می گویند. جاوا اسکریپت نیز یک زبان برنامه نویسی است و دستورات آن با «;» (semicolon) از هم جدا می شوند. مثل

var x = 5;

var y = 6;

var z = x + y;

در html، برنامه های جاوا اسکریپت توسط جستجوگر وب اجرا می شوند.

- دستورات جاوا اسکریپت

یک دستور جاوا اسکریپت از مجموعه ای از مقادیر، اپراتورها، عبارات، کلمات کلیدی و توضیحات تشکیل شده است.

- مقادیر جاوا اسکریپت

در دستورات جاوا اسکریپت دو نوع مقدار تعریف می شود: مقادیر ثابت و مقادیر متغیر.

مقادیر ثابت را مقادیر واقعی یا دقیق نیز می نامند. مقادیر متغیر را متغیرها می نامند.

- مقادیر دقیق جاوا اسکریپت

مهمترین قواعد برای نوشتن مقادیر ثابت عبارتند از:

اعداد به همراه یا بدون مقدار اعشاری نوشته می شوند از قبیل 10.50 یا 1001.

رشته ها متن هستند و بین علامت نقل قول تکی (") یا دو تایی ("") گذاشته می شوند. مثل "حسن کچل"

- متغیرهای جاوا اسکریپت

در زبان های برنامه نویسی از متغیرها برای ذخیره مقادیر داده استفاده می شود. در جاوا اسکریپت از کلمه کلیدی var برای تعریف متغیرها استفاده می شود. علامت مساوی برای تخصیص مقدار به متغیر استفاده می شود. در مثال زیر متغیر x را تعریف کرده و سپس مقدار 6 به آن تخصیص داده می شود:

Var x;

X=6;

- اپراتورهای (عملوند) جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت از اپراتور تخصیص (=) برای تخصیص مقدار به متغیرها استفاده می شود از قبیل:

Var x=6;

Var y = 5;

جاوا اسکریپت از اپراتورهای جبری برای انجام محاسبات استفاده می کند که شامل +/×- است. در این زبان به محاسبه ارزیابی گفته می شود. برای مثال 5×10 به 50 ارزیابی می شود.

در عبارات های جبری می توان از متغیرها نیز استفاده کرد، مثل X × 10 . مقادیر می توانند از هر نوعی باشند، از قبیل اعداد و رشته ها. برای مثال عبارت "John" + " " + "Doe" به "John Doe" ارزیابی می شود.

- کلمات کلیدی

در جاوا اسکریپت از کلمات کلیدی برای تمایز اقداماتی که باید انجام شود، استفاده می کنند. کلمه کلیدی var به جستجوگر می گوید که یک متغیر جدید بسازد.

var x= 5+6;

var y = x * 10;

- توضیحات در جاوا اسکریپت

همیشه تمامی دستورات و عبارات درج شده در کد جاوا اسکریپت اجرا نمی شوند. کدهایی که بعد از // یا بین /* و */ قرار گرفته اند به عنوان توضیح در نظر گرفته شده و اجرا نمی شوند.

var x=5; // I will be executed

// var x=5 I will not be excuted.

- شناسه ها در جاوا اسکریپت

شناسه ها همان اسامی هستند. در جاوا اسکریپت از شناسه ها برای نامگذاری متغیرها (و کلمات کلیدی، توابع و برچسب ها) استفاده می شود. قوانین مربوط به اسامی مجاز تقریباً در تمامی زبان های برنامه نویسی یکسان است. در جاوا اسکریپت حرف اول حتما بایستی یکی از حروف a تا z یا A تا Z باشد یا یک زیر خط _ یا علامت دلار $ باشد. حروف بعدی می تواند حرف الفبا، عدد، رقم، زیر خط یا سمبول دلار باشد. استفاده از اعداد به عنوان حرف اول شناسه ها در جاوا اسکریپت مجاز نیست. بدین طریق جاوا اسکریپت بین اعداد و شناسه ها تمایز قائل می شود.

- حروف کوچک یا بزرگ

جاوا اسکریپت زبانی است که نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس است. مثلاً متغیرهای lastName و lastname دو متغیر جداگانه محسوب می شوند. یا کلمات Var یا VAR در جاوا اسکریپت کلمه کلیدی نیستند.

- جاوا اسکریپت و نامگذاری کوهان شتری

بطور سنتی، برنامه نویسان عادت دارند که به سه شکل کلمات را به هم بچسبانند که عبارتند از:

  • استفاده از خط تیره (hyphen) مثل first-name یا last-name یا first-middle-lastname.
  • استفاده از زیر خط (underscore) مثل first_name یا last_name
  • کوهان شتری (camel case) مثل firstName یا lastNane یا fitsMiddleLastName

در زبان های برنامه نویسی و بخصوص جاوا اسکریپت مرسوم است که نامگذاری کوهان شتری با حروف کوچک شروع می شود. در جاوا اسکریپت استفاده از خط تیره (hyphen) در نامگذاری مجاز نیست زیرا برای تفریق رزرو شده است.

- مجموعه حروف در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت از مجموعه حروف یونیکد Unicode استفاده می کند. این مجموعه تمامی حروف، نمادها، علائم و سیلاب های جهان را پوشش می دهد. برای فارسی از utf-8 استفاده کنید.

عبارات در جاوا اسکریپت

عبارات در جاوا اسکریپت، فرامینی هستند که به جستجوگر وب دستور می دهد که چکار کند. مثلا کد زیر به جستجوگر می گوید جمله "Hello Dolley" را در داخل عنصر HTML با شناسه id="demo" بنویسد.

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";

- برنامه های جاوا اسکریپت

بیشتر برنامه های جاوا اسکریپت از تعداد زیادی دستور و عبارت جاوا اسکریپت تشکیل شده است. دستورات به صورت خط به خط اجرا می شوند، به همان ترتیبی که نوشته شده اند. در مثال زیر ابتدا به متغیرهای x, y, z مقدار دهی شده و در نهایت مقدار متغیر z محاسبه و بعد نمایش داده می شود:

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;

برنامه های جاوا اسکریپت (و معمولاً فرامین جاوا اسکریپت) را کد جاوا اسکریپت می نامند.

- نقطه ویرگول (سمی کالن)

عبارات و دستورات جاوا اسکریپت توسط سمی کالن از هم جدا می شوند. می توان چندین دستور را که با سمی کالن از هم جدا شده اند را در یک خط نوشت مثل:

a = 5; b = 6; c = a + b;

ممکن است در وب با دستوراتی مواجه شوید که با سمی کالن تمام نشده اند. معمولاً آخرین دستور سمی کالن نمی خواهد ولی مرسوم است که گذاشته شود.

- فضای خالی در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت فضای و خالی و فاصله (space) را نادیده می گیرد. بنابراین برای خوانایی و ادیت راحت تر کدها، می توانید از فضاهای خالی استفاده کنید مثلا قبل و بعد از اپراتورها.

- طول یک خط دستور

در جاوا اسکریپت بخاطر خوانایی کدها اغلب مرسوم است که یک خط کد از 80 حرف بیشتر نباشد. اگر دستور جاوا اسکریپت در یک خط از ویرایشگر متن جای نمی شود، بهتر است که آن را به خط بعد منتقل کرد و بهتر است این کار را بعد از اپراتورها انجام داد. مثلاً بعد از مساوی:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";

- یک بلوک کد در جاوا اسکریپت

می توان دستورات جاوا اسکریپت را در یک بلوک کد قطعه بندی کرد که در داخل کروشه گذاشته می شود. هدف از بکارگیری بلوک کد این است که کدها با همدیگر اجرا شوند. هرجایی که شما کدهای جاوا اسکریپت را در یک بلوک دیدید، یک تابع است.

function myFunction() {
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";
document.getElementById("myDIV").innerHTML = "How are you?"; }

معمولا در جاوا اسکریپت برای تورفتگی خطوط کد از 4 فاصله استفاده می شود. ولی این اختیاری است.

- کلمات کلیدی

در جاوا اسکریپت معمولاً دستورات جاوا اسکریپت با یک کلمه کلیدی شروع می شود، تا عمل مورد نظر مشخص باشد. در اینجا لیستی از کلمات کلیدی جاوا اسکریپت آمده است.

کلمه کلیدی

شرح

break

خاتمه یک سوئیچ یا حلقه

continue

خارج شدن از حلقه و شروع از ابتدا

debugger

توقف اجرای کد و فراخوانی تابع خطا زدایی (در صورت وجود)

do…while

اجرای یک بلوک دستور و تکرار آن تا لحاظ شدن شرطی خاص

for

بلوکی از دستورات را مشخص می کند که تا زمانی که شرط صحیح باشد، اجرا می شوند.

function

اعلان تابع

if…else

تعیین بلوک کدی که اجرا می شود، با توجه به شرطی خاص

return

خروج از تابع

switch

تعیین بلوکی از کد برای اجرا با توجه به موردهای مختلف سوئیچ

try…catch

خطا زدایی یک قطعه کد را انجام می دهد

var

اعلان تعریف متغیر

کلمات کلیدی در جاوا اسکریپت کلمات رزرو شده ای هستند که نمی توان از آنها برای نامگذاری متغیرها استفاده کرد.

توضیحات در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، توضیحات برای شرح کدها و بهتر شدن قابلیت خواندن قطعات کد استفاده می شود. از این خاصیت برای جلوگیری از اجرای قسمتی از کد در حین تست کدهای بدیل استفاده می شود.

- توضیحات یک خطی

توضیحات یک خطی در جاوا اسکریپت بعد از نماد // گذاشته می شود. هر متنی که پس از // گذاشته شود، در زمان اجرای کد نادیده گرفته می شود. در مثال زیر از توضیح یک خطی استفاده شده است:

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

می توان توضیحات را در پایان هر خط کد قرار داد. مثل:

var x = 5; // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2; // Declare y, give it the value of x + 2

- توضیحات چند خطی (پاراگرافی)

توضیح چند خطی یا یک پاراگراف توضیح با */ شروع شده و با */ خاتمه می یابد. در مثال زیر یک پاراگراف توضیح در ابتدای کد گذاشته شده است:

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/

document.getElementById(
"myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById(
"myP").innerHTML = "My first paragraph.";

رسم بر این است که از توضیح یک خطی استفاده شود. توضیح پاراگرافی برای اسناد و کدهای رسمی استفاده می شود.

- استفاده از توضیح برای پیشگیری از اجرا

برای تست کردن کدها، از کامنت استفاده می شود. وقتی // جلوی یک خط کد گذاشته می شود، آن را از کد اجرایی به توضیح تبدیل می کند. در مثال زیر برای جلوگیری از اجرای یک خط کد، از // استفاده شده است.

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

می توان از یک بلوک برای جلوگیری از اجرای کد استفاده کرد. مثال:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com