ورود کاربر

آموزش جاوا اسکریپت

متدهای رشته ها در جاوا اسکریپت

متدهای رشته ها به شما کمک می کنند که با رشته ها کار کنید. در اینجا چند نمونه از متدهای رایج کار با رشته ها در جاوا اسکریپت آمده است، لیست و شرح کامل متدهای رشته ها در بخش مراجع جاوا اسکریپت پیشرفته خواهد آمد.

یافتن یک رشته در درون رشته دیگر

متد () indexOf ایندکس (موضع قرارگیری) اولین وقوع یک متن خاص در یک رشته را بر می گرداند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

متد () lastIndexOf ایندکس آخرین وقوع متنی خاص در داخل رشته را بر می گرداند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

اگر متن مشخص شده در متد یافت نشود، هر دوی متدهای فوق مقدار 1- را بر می گردانند. جاوا اسکریپت موضع قرارگیری را از صفر شمارش می کند. بنابراین 0 اولین موضع در یک رشته است، 1 دومین موضع و به همین ترتیب ... هر دوی این متدها پارامتر دومی می گیرند که به عنوان موضع شروعی جستجو عمل می کند.

جستجو به دنبال یک رشته در رشته ای دیگر

متد () search رشته را به دنبال مقدار مشخص شده جستجو می کند و موضع همسان آن را بر می گرداند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

توجه کردید: هر دو متد () indexOf و () search مساوی هستند. آنها آرگومان (پارامترهای) یکسانی گرفته و مقدار مشابهی را بر می گرداند. این دو متد مساوی هستند اما متد () search می تواند مقادیر جستجوی خیلی قدرتمندتری را به خود بگیرد. در فصل عبارت های معمولی بیشتر در مورد این متد بحث می شود.

استخراج بخش هایی از یک رشته

سه متد برای استخراج بخشی از یک رشته وجود دارد:

• slice(start, end)

• substring(start, end)

• substr(start, length)

متد () slice

این متد بخشی از رشته را استخراج کرده و بخش استخراج شده را به عنوان یک رشته جدید بر می گرداند. این متد دو پارامتر می گیرد: ایندکس (موضع) شروعی و ایندکس (موضع) پایانی. در مثال زیر بخشی از رشته از موضع 7 تا موضع 13 استخراج می شود:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

نتیجه اجرای این متد کلمه Banana خواهد بود.

اگر پارامتر منفی باشد، موضع از انتهای رشته شمارش خواهد شد.

در مثال زیر بخشی از رشته از موضع 12- تا 6- استخراج می شود. باز هم نتیجه banana خواهد بود.

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

اگر پارامتر دوم گنجانده نشود، متد مابقی رشته را استخراج خواهد کرد. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

یا اگر منفی باشد، از آخر می شمارد. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

موضع منفی در IE 8 و قبل از آن پشتیبانی نمی شود.

متد () substring

این متد شبیه به متد slice() است. تفاوت آنها در این است که متد () substring نمی تواند ایندکس منفی قبول کند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

حاصل اجرای این مثال نیز Banana است. اگر از درج پارامتر دوم در این متد اجتناب شود، متد مابقی رشته را استخراج خواهد کرد.

متد () substr

این متد شبیه به متد slice() است. تفاوت آنها در این است که پارامتر دوم در متد () substr طول بخش استخراج شده رشته است. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

اگر پارامتر اول منفی باشد، شمارش موضع از انتهای رشته انجام می شود. اگر از درج پارامتر دوم اجتناب شود، این متد کل مابقی رشته را استخراج می کند.

جایگزین کردن محتوای یک رشته

متد () replace برای جایگزین کردن یک مقدار خاص با مقداری دیگر در رشته استفاده می شود. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

این متد می تواند عبارت معمولی به عنوان مقدار جستجو بپذیرد.

تبدیل کردن به حروف بزرگ و کوچک

یک رشته را می توان با استفاده از متد () toUpperCase به حروف بزرگ تبدیل کرد. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

یک رشته را می توان با استفاده از متد () toLowerCase به حروف کوچک تبدیل کرد. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

متد () concat

این متد دو یا چند رشته را به هم وصل می کند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

متد () concat را می توان بجای اپراتور + به کار برد. دو خط کد زیر کار یکسانی انجام می دهند:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

همه متدهای رشته یک رشته جدید را بر می گردانند. آنها رشته اصلی را ویرایش و اصلاح نمی کنند. به طور رسمی می توان گفت: رشته غیر فانی است. رشته را نمی توان تغییر داد، بلکه فقط می توان آن را جایگزین کرد.

استخراج حروف رشته

دو روش ایمن برای استخراج حروف یک رشته وجود دارد:

• charAt (position)

• charCodeAt (position)

متد () charAt

این متد حرفی را در یک ایندکس (موضع) مشخص شده در یک رشته بر می گرداند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

متد () charCodeAt

این متد شماره یونیکد حرف مشخص شده در ایندکس را از رشته بر می گرداند. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

دسترسی به رشته به عنوان یک آرایه عملی ایمن نیست

شما ممکن است کدی شبیه زیر را دیده باشید، که برای دسترسی به رشته به عنوان یک آرایه استفاده می شود:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

این کاری ایمن نیست و نتیجه اش غیر قابل پیش بینی است:

- در همه موتورهای جستجوگر پشتیبانی نمی شود (مثلا اینترنت اکسپلورر 7 یا قدیمی تر)

- موجب می شود که رشته به صورت آرایه به نظر بیاید (در صورتی که چنین نیست)

- str[0] = "H" خطا نمی دهد اما عمل هم نمی کند.

اگر می خواهید یک رشته را به صورت یک آرایه بخوانید، ابتدا رشته را به آرایه تبدیل کنید.

تبدیل رشته به آرایه

برای تبدیل رشته به آرایه از متد () split استفاده می شود. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

اگر از جداساز استفاده نشود، آرایه برگشتی حاوی کل رشته در ایندکس [0] خواهد بود. اگر جدا ساز "" باشد، آرایه برگشتی آرایه ای از یک حرف منفرد خواهد بود. مثال:

ترجمه متون کامپیوتر و فنی

اعداد در جاوا اسکریپت

اعداد در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت فقط یک نوع عدد دارد. اعداد را می توان با یا بدون اعشار نوشت. مثال:

numbers in java

اعداد فوق العاده بزرگ یا فوق العاده کوچک را می توان با نمادهای علمی نوشت. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

اعداد در جاوا اسکریپت همیشه عدد اعشاری 64-بیت هستند

برخلاف بسیاری از دیگر زبان های برنامه نویسی، جاوا اسکریپت انواع مختلف اعداد از قبیل اعداد صحیح، کوتاه، بلند یا اعشاری شناور ندارد. همیشه اعداد در جاوا اسکریپت به صورت عدد اعشاری شناور ذخیره می شود و از استاندارد IEEE 754 تبعیت می کند.

این قالب اعداد را به صورت 64 بیت ذخیره می کند، که در آن اعداد (کسر) در صفر تا 51 بیت ذخیره شده، اشعار آن بیت های 52 تا 62 بوده و علامت عدد در بیت 63 ذخیره می شود. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

دقت

اعداد صحیح (اعداد بدون نقطه اعشار یا نماد علمی) را اعداد صحیح تا 15 رقم در نظر می گیرد. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

حداکثر تعداد رقم اعشار 17 رقم می باشد، اما اعداد جبری اعشاری شناور همیشه 100% صحیح نیستند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

برای حل مشکل فوق، ضرب و تقسیم کردن می تواند کمک کننده باشد. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

اعداد مبنای 16

اگر شروع عدد 0x باشد، جاوا اسکریپت آنها را هگزادسیمال (مبنای 16) محسوب می کند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

هرگز اعداد را در جاوا اسکریپت با صفر شروع نکنید (مثل 07). اگر عددی چنین نوشته شود، بعضی از نسخه های جاوا اسکریپت آن را به صورت محلی تفسیر می کنند.

به طور پیش فرض جاوا اسکریپت اعداد را بر مبنای ده (دسیمال) نمایش می دهد. اما می توانید از متد () string استفاده کرده و خروجی عدد را بر مبنای 16 (هگزا)، هشت (اکتال) یا دو (باینری) نمایش دهید. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

 

بی نهایت

بی نهایت (یا منفی بی نهایت) مقداری است که در جاوا اسکریپت برگردانده می شود اگر شما عددی را خارج از بزرگترین عدد ممکن محاسبه کنید. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

تقسیم عدد بر صفر نیز همین خروجی را خواهد داشت. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

بی نهایت یک عدد است. تابع typeOf نیز عدد بر می گرداند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

 

NaN – عدد نیست

NaN یک کلمه رزرو شده در جاوا اسکریپت است و نشانگر آن است که مقدار مشخص شده یک عدد نیست. اگر توابع جبری را بر رشته غیر عددی اعمال کنید، برگشتی ان NaN خواهد بود. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

هرچند، اگر رشته حاوی مقدار عددی باشد، نتیجه عدد خواهد بود. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

می توانید از تابع عمومی () isNaN برای مشخص کردن اینکه مقداری عدد است یا نه استفاده کنید. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

مواظب باشید. اگر از NaN در یک عبارت جبری عددی استفاده کنید، نتیجه آن هم NaN خواهد بود. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

یا نتیجه ممکن است به صورت چسباندن مقادیر به هم باشد. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

NaN یک عدد بوده و تابع typeOf نیز عدد را بر می گرداند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

 

اعداد می توانند شی باشند

در حالت معمول اعداد مقادیر ابتدایی هستند که از مقادیر دلخواه تشکیل شده اند مثل var x=123. اما اعداد را می توان به صورت شی نیز تعریف کرد که از عبارت کلیدی new برای اینکار استفاده می شود: <code> var y=new Number(123)</code> . مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

از ایجاد شی عدد اجتناب کنید. موجب کاهش سرعت اجرای کد و عوارض جانبی ناخواسته در برنامه می شود.

زمانی که از اپراتور تساوی == استفاده می کنید، اعداد مساوی، مساوی به نظر می رسند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

زمانی که از اپراتور تساوی = = = استفاده شود، اعداد مساوی برابر هم نخواهند بود. زیرا اپراتور = = = انتظار تساوی را هم از نظر نوع و هم مقدار دارد. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

یا حتی عارضه بدتر این است که اشیا را نمی توان مقایسه کرد. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت اشیاء را نمی توان با هم مقایسه کرد.

 

خواص و متدهای اعداد

مقادیر ابتدایی (ساده) مثل 3.14 یا 2015 نمی توانند خواص و متد داشته باشند (زیرا شی نیستند). اما در جاوا اسکریپت، این مقادیر نیز دارای متد و خاصیت هستند، زیرا جاوا اسکریپت با آنها به عنوان شی برخورد می کند.

خصیصه های اعداد

خصیصه های اعداد در جدول زیر آمده است:

اعداد در جاوا اسکریپت

مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

خواص اعداد در جاوا اسکریپت به یک احاطه گر شی (wrapper) به نام Number تعلق دارند. به این خواص تنها به صورت Number می توان دسترسی داشت مثل Number MAX_VALUE

در صورت استفاده از myNumber.MAX_VALUE ، که در آن myNumber یک متغیر، عبارت یا مقدار باشد، مقدار تعریف نشده ای بر می گرداند. مثال:

اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد به شما کمک می کند که در جاوا اسکریپت با اعداد کار کنید.

متدهای عمومی

توابع عمومی جاوا اسکریپت را می توان بر روی تمامی انواع داده جاوا اسکریپت استفاده نمود. در اینجا مرتبط ترین آنها در زمان کار با اعداد لیست شده است:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد

متدهای اعداد شامل متدهایی است که تنها بر روی اعداد قابل اعمال است. در زیر لیست این متدها آمده است:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

تمامی متدهای اعداد مقدار جدیدی را بر می گرداند. این متدها هرگز متغیر اولیه را تغییر نمی دهند.

متد () toString

این متد عدد را به صورت رشته بر می گرداند. تمامی متدهای عدد را می توان بر هر نوع عددی اعمال کرد (اعداد صحیح، متغیرها، یا عبارات). مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متد () toExponential

این متد رشته ای را بر می گرداند، که در آن عدد گرد شده و با استفاده از نماد علمی نوشته شده است. پارامتر این تابع تعداد حروفی که از پشت نقطه اعشار را تعیین می کند. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

این پارامتر اختیاری است. اگر پارامتر مشخص نشود، جاوا اسکریپت عدد را گرد نمی کند.

متد () toFixed

این متد رشته ای را بر می گرداند که در آن عدد با تعداد اعشار خاص نوشته شده است. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

متد (2) toFixed برای کار کردن با پول عالی است.

متد () toPrecision

این متد رشته عددی با طول مشخص شده بر می گرداند. طول رشته عددی در پارامتر آن مشخص می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

تبدیل متغیرها به عدد

در جاوا اسکریپت سه تابع وجود دارد که می توان از آنها برای تبدیل متغیرها به اعداد استفاده نمود این توابع عبارتند از:

• متد () Number

• متد () parseInt

• متد () parseFloat

متد () Number

از این متد می توان برای تبدیل متغیرهای جاوا اسکریپت به عدد استفاده نمود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر این متد بر روی Date() اعمال شود، زمان را از تاریخ 1/1/1970 به صورت میلی ثانیه بر می گرداند.

متد () parseInt

رشته را تجزیه و عدد کامل را بر می گرداند، گذاشتن فاصله خالی مجاز است. تنها اولین عدد بر گردانده می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر نتواند عدد را تبدیل کند، مقدار NaN بر گردانده می شود.

متد () parseFloat

این متد رشته را تجزیه و عدد را بر می گرداند، فاصله خالی مجاز است. تنها اولین عدد برگردانده می شود. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

اگر نتواند عدد را تبدیل کند، مقدار NaN بر گردانده می شود.

متد () valueOf

این تابع عدد را به صورت عدد بر می گرداند. مثال:

متدهای اعداد در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت عدد یک مقدار ابتدایی یا یک شی است. این متد به طور داخلی در جاوا اسکریپت استفاده می شود تا شی عدد را به مقدار عددی ابتدایی تبدیل کند. دلیلی برای استفاده از این متد در کدها وجود ندارد. در جاوا اسکریپت تمامی انواع داده دارای متدهای valueOf و متد toString هستند.

در بخش مرجع کامل نوع داده عددی در جاوا اسکریپت، لیست کامل متدها و خواص اعداد ارائه و بحث می شوند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com