ورود کاربر

آموزش جاوا اسکریپت

حوزه عمل جاوا اسکریپت

Scope یا حوزه دسترسی به مجموعه متغیرهایی اطلاق می شود که به آنها دسترسی داریم. در جاوا اسکریپت، اشیا و توابع نیز متغیر هستند.

بطور کلی حوزه در جاوا اسکریپت به مجموعه متغیرها، توابع و اشیایی اطلاق می شود که به آنها دسترسی داریم.

جاوا اسکریپت دارای حوزه تابعی است: حوزه دسترسی در درون تابع تغییر می کند.

متغیرهای محلی جاوا اسکریپت

متغیرهایی که در درون تابع جاوا اسکریپت اعلان شده اند، برای آن تابع محلی هستند. متغیرهای محلی دارای حوزه دسترسی محلی هستند و تنها از درون خود تابع می توان به آنها دسترسی داشت. مثال:

حوزه عمل جاوا اسکریپت

از آنجایی که متغیرهای محلی فقط از درون تابعی که در آن تعریف شده اند، قابل دسترسی هستند، می توان در توابع مختلف دارای متغیرهای هم نام بود. متغیرهای محلی در شروع تابع اعلان شده و تا پایان تابع مورد استفاده قرار می گیرند.

متغیرهای عمومی جاوا اسکریپت

متغیری که در خارج از تابع اعلان شود، دارای حوزه دسترسی عمومی است و متغیر عمومی نامیده می شود. مثال:

حوزه عمل جاوا اسکریپت

متغیرهای عمومی خودکار

اگر به متغیری که اعلان (تعریف) نشده است، مقداری تخصیص دهید، این متغیر به طور خودکار (اتوماتیک) به یک متغیر عمومی تبدیل می شود. مثال زیر carName را به عنوان یک متغیر عمومی اعلان می کند:

حوزه عمل جاوا اسکریپت

طول عمر متغیرهای جاوا اسکریپت

عمر یک متغیر در جاوا اسکریپت با اعلان آن شروع می شود. متغیرهای محلی زمانی حذف می شوند که تابع کامل می شود. متغیرهای همگانی زمانی حذف می شوند که صفحه بسته می شود.

آرگومان های تابع

آرگومان های یک تابع (پارامترها) به صورت متغیرهای محلی در درون تابع عمل می کنند.

متغیرهای عمومی در HTML

در جاوا اسکریپت، حوزه عمومی کل محیط جاوا اسکریپت است. در HTML، حوزه عمومی در شی پنجره است: تمامی متغیرهای عمومی به شی پنجره تعلق دارند. مثال:

حوزه عمل جاوا اسکریپت

نکته: آیا می دانید متغیرهای (یا توابع) عمومی می توانند متغیرهای (یا توابع) شی پنجره را رو نویسی کنند. هر تابعی، از جمله شی پنجره، را می توان توسط متغیر یا توابع عمومی رونویسی کرد.

وقایع در جاوا اسکریپت

وقایع HTML مواردی است که برای عناصر آن رخ می دهد. زمانی که جاوا اسکریپت در این صفحات HTML استفاده می شود، به این وقایع واکنش نشان می دهد.

وقایع HTML

وقایع یا event در یک سند HTML شامل دو دسته از وقایع است:

- وقایع حاصل از فعالیت های موتور جستجوگر

- وقایع حاصل از اقدامات کاربر

در اینجا چند نمونه از وقایع HTML ذکر می شود:

- بارگذاری یک سند HTML تمام می شود.

- محتوای یک فیلد ورودی HTML تغییر می کند.

- یک دکمه HTML کلیک می شود.

همیشه قاعده بر این منوال است که وقتی چیزی رخ می دهد، مایلید برای آن اقدامی به عمل آورید. جاوا اسکریپت این امکان را فراهم کرده است که زمان رخ دادن یک واقعه، کدی را اجرا کنید. HTML اجازه می دهد که خصیصه event handler همراه با کد جاوا اسکریپت به عنصر HTML اضافه شود. در زیر یک نمونه با ' ' و یک نمونه با " " آمده است:

وقایع در جاوا اسکریپت

وقایع در جاوا اسکریپت

در مثال زیر یک خصیصه onclick (همراه با کد) به عنصر دکمه اضافه شده است:

وقایع در جاوا اسکریپت

در مثال فوق، کد جاوا اسکریپت محتوای عنصر HTML با شناسه demo را تغییر می دهد. در مثال زیر کد موجب تغییر محتوای خود عنصر می شود (با استفاده از this.innerHTML):

وقایع در جاوا اسکریپت

کدهای جاوا اسکریپت معمولاً در خطوط طولانی نوشته می شوند. اما معمولاً خصیصه فراخوانی کننده تابع برای رسیدگی به واقعه چنین است:

وقایع در جاوا اسکریپت

وقایع رایج HTML

در جدول زیر نمونه ای از وقایع رایج HTML آمده است. لیست وقایع HTML (HTML DOM events) خیلی طولانی تر است.

وقایع در جاوا اسکریپت

توانایی های جاوا اسکریپت

می توان از رسیدگی کننده های (هندلر) وقایع برای رسیدگی، شناسایی و تمایز ورودی، اقدامات کاربر و فعالیت های موتور جستجوگر استفاده کرد:

- کارهایی که باید در هر بار بارگذاری صفحه وب انجام شود.

- کارهایی که باید در هر بار بسته شدن صفحه انجام شود.

- اقدامات لازم در زمان کلیک شدن یک دکمه توسط کاربر

- محتوایی که باید تمیز داده شود، زمانی که کاربر داده ای را وارد می کند

- پیشگیری از ارسال یا هندل شدن یک واقعه

- و ....

وقایع و کد رسیدگی به آنها در فصل HTML DOM مفصل بحث خواهد شد.

رشته ها در جاوا اسکریپت

رشته ها در جاوا اسکریپت برای مرتب کردن و دستکاری متن استفاده می شوند. یک رشته در جاوا اسکریپت یک مجموعه از حروف از قبیل "پرستار" را در خود ذخیره می کند.

رشته ها در جاوا اسکریپت

رشته ها در جاوا اسکریپت برای مرتب کردن و دستکاری متن استفاده می شوند. یک رشته در جاوا اسکریپت یک مجموعه از حروف از قبیل "پرستار" را در خود ذخیره می کند. رشته می تواند هر متنی باشد که در داخل علامت نقل قول یا گیومه جفت ("") یا تک (‘ ‘) قرار گرفته باشد. مثال:

javascript strings

می توان علامت " را در داخل رشته استفاده نمود، تا زمانی که این علامت با علامت گیومه نشانگر رشته یکسان نباشد. یعنی رشته حاوی ‘ را در داخل " " و رشته حاوی " را بین ‘ ‘ استفاده می کنیم. مثال:

javascript strings

طول رشته

طول رشته را می توان در خصیصه داخلی length یافت. مثال:

javascript strings

 حروف ویژه

چون رشته ها بایستی در داخل گیومه قرار داده شوند، جاوا اسکریپت ممکن است برداشت اشتباهی از این رشته ها داشته باشد مثلا:

javascript strings

این رشته به صورت زیر خوانده می شود: “we are so called”

راه حل اجتناب از این مشکل استفاده از حرف فرار \ است. حرف فرار ممیز برعکس حرف خاص را به یک حرف رشته ای تبدیل می کند. مثال:

javascript strings

از حرف فرار می توان برای درج سایر حروف ویژه در یک رشته استفاده کرد. در جدول زیر لیست حروف ویژه ای که می توان در یک رشته متنی با علامت \ درج کرد، آمده است.

javascript strings

 شکستن خطوط کد طولانی

برای خوانا بودن کد، برنامه نویسان اغلب از طولانی تر از 80 حرف شدن خطوط کد پرهیز می کنند. اگر دستور جاوا اسکریپت در یک خط جا نمی شد، می توان آن را به خط بعد منتقل کرد و بهترین مکان برای شکستن خط کد بعد از اپراتورها است. مثال:

javascript strings

همچنین می توان خط کد را از وسط یک رشته با استفاده از / شکست. مثال:

javascript strings

متد \ در ECMAScript (جاوا اسکریپت) یک متد استاندارد نیست و بعضی از موتورهای جستجوگر فاصله پشت حرف \ را مجاز نمی دانند. ایمن ترین راه (اما اندکی کند) برای شکستن خطوط طولانی کد استفاده از جمع رشته ها است. مثال:

javascript strings

از \ نمی توان برای شکستن خط کد استفاده کرد. مثال زیر خطا است:

javascript strings

 رشته ها می توانند شی باشند

بطور معمول رشته های جاوا اسکریپت مقادیر اولیه و پایه هستند که از حروف دلخواه ساخته شده اند.: <code>var firstName = "John"</code>

اما رشته ها را می توان با کلمه کلیدی new به صورت شی تعریف کرد: <code>var firstName = new String("John")</code>

javascript strings

رشته ها را به صورت شی تعریف نکنید، زیرا موجب کند شدن اجرای کد می شود و عوارض جانبی ناخواسته ای به همراه دارد. از قبیل:

- زمان استفاده از اپراتور ==، رشته های مساوی برابر به نظر می رسند:

javascript strings

- زمان استفاده از اپراتور = = = برای تساوی، رشته های مساوی برابر نیستند، زیرا اپراتور = = = انتظار دارد که رشته ها هم از نظر نوع و هم مقدار برابر باشند.. مثال:

javascript strings

- یا حتی بدتر، اشیاء را نمی توان با هم مقایسه کرد:

javascript strings

 خصیصه ها و متد های رشته ها

مقادیر ابتدایی از قبیل "پرستار" نمی توانند خصیصه یا متد داشته باشند (زیرا شی نیستند). اما در جاوا اسکریپت، متدها و خصیصه ها برای مقادیر ابتدایی در دسترس هستند، زیرا جاوا اسکریپت با مقادیر ابتدایی در زمان اجرای متدها و خصیصه ها به عنوان شی برخورد می کند.

خصیصه های رشته ها در جدول زیر آمده است:

خصیصه شرح
constructor تابعی را بر می گرداند که الگوی شی رشته را خلق کرده است
length طول رشته را بر می گرداند
prototype به شما اجازه می دهد به یک شی خصیصه یا متدی اضافه کنید

متدهای رشته ها در مبحث بعدی شرح داده می شوند. در اینجا فقط نام برده می شوند:

متد شرح
charAt() حرف موجود در ایندکس (موضع) تعیین شده را بر می گرداند
charCodeAt() معادل یونیکد حرف قرار گرفته در ایندکس مشخص شده را بر می گرداند
concat() دو یا چند رشته را به هم وصل می کند و کپی رشته وصل شده را بر می گرداند
fromCharCode() مقدار یونیکد را به حرف تبدیل می کند
indexOf() موضع اولین وقوع یک مقدارخاص در یک رشته را بر می گرداند
lastIndex() موضع آخرین وقوع یک حرف خاص تعیین شده را در یک رشته بر می گرداند
localeCompare() دو رشته را در حوزه محلی جاری مقایسه می کند
match() رشته ای را از نظر وجود حروف یکسان با عبارت معمول جستجو کرده و همسان ها را بر می گرداند
replace() رشته را به دنبال مقداری گشته و رشته جدید را با مقدار جایگزین شده بر یم گرداند
search() رشته ای را برای مقداری جستجو کرده و موضع معادل را بر می گرداند
slice() بخشی از یک رشته را استخراج کرده و به عنوان رشته ای جدید بر می گرداند
split() رشته ای را به آرایه ای از رشته های فرعی تقسیم می کند
subStr() بخشی از رشته را از موضع شروع تا تعداد مشخص شده ای از حروف استخراج می کند
substring() بخشی از رشته را که بین دو موضع مشخص است، استخراج می کند
toLocaleLowerCase() رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند، برحسب حروف محلی میزبان
toLocaleUpperCase() رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند، مطابق حروف محلی میزبان
toLowerCase() رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند
toString() مقدار یک شی رشته ای راا بر می گررداند
toUppercase() رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند
trim() فاصله خالی را از هر دو سر رشته حذف می کند
valueOf() مقدار ابتدایی شی رشته ای را بر می گرداند

 

 

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com