ورود کاربر

آموزش جاوا اسکریپت

انواع داده در جاوا اسکریپت

متغیرهای جاوا اسکریپت می توانند انواع داده زیادی را بگیرند از جمله اعداد، رشته ها، آرایه ها، اشیاء و غیره؛ از قبیل:

انواع داده در جاوا اسکریپت

مفهوم نوع داده

در برنامه نویسی، نوع داده مفهوم بسیار با اهمیتی است. برای اینکه بتوان روی متغیرها عملیات انجام داد، دانستن نوع داده ای که در آنها ذخیره است، بسیار مهم است. بدون نوع داده، کامپیوتر نمی تواند با ایمنی مسئله زیر را حل کند:

مفهوم نوع داده

آیا جمع زدن "ولوو" با شانزده منطقی به نظر می رسد؟ آیا نتیجه ای از این عبارت حاصل می شود؟ آیا موجب بروز خطا در اجرای برنامه می شود؟

جاوا اسکریپت با این عبارت به صورت جمع رشته ها برخورد می کند. چون عملوند دوم یک رشته است، جاو اسکریپت عملوند دوم را نیز رشته محسوب می کند.

در جاوا اسکرپیت عبارت ها از چپ به راست ارزیابی می شوند. توالی متفاوت عبارت می تواند نتایج متفاوتی بدهد مثلا حاصل عبارت زیر 20Volvo است.

نوع داده جاوا

اما حاصل عبارت زیر Volvo164 است.

ترجمه متون

در مثال اول جاوا 16 و 4 را عدد محسوب کرده و جمع می زند، اما حاصل آنها را رشته محسوب کرده و به رشته بعدی می چسباند. اما در عبارت دوم، جون عملوند اول رشته است، کل عبارت را رشته محسوب می کند.

جاوا اسکریپت دارای انواع داده دینامیک است

جاوا اسکریپت دارای انواع داده دینامیک است، بدین معنی است که می توان به یک متغیر انواع داده متفاوتی تخصیص داد، از قبیل:

داده دینامیک

رشته ها در جاوا اسکریپت

یک رشته (یا یک رشته متن) مجموعه ای از چند حرف است مثل "پرستار".

رشته ها در جاوا اسکریپت

رشته ها بین علامت گیومه نوشته می شوند. می توان از گیومه تک یا دوتایی استفاده کرد. مثال:

نوع داده رشته ای

در ادامه این راهنما بیشتر به رشته ها پرداخته می شود.

اعداد در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت برای اعداد فقط یک نوع داده دارد. می توان اعداد را با یا بدون اعشار نوشت:

اعداد در جاوا اسکریپت

می توان اعداد بیش از حد بزرگ یا کوچک را با نمادهای علمی (توان) نوشت:

نوع داده عدد صحیح

در ادامه این راهنما بیشتر به نوع داده عدد صحیح پرداخته می شود.

بولی ها در جاوا اسکریپت

نوع داده بولی اغلب برای تست کردن شرط بکار می رود و دو مقدار true یا false به خود می گیرد:

نوع داده بولی

نوع داده بولی در ادامه راهنما بحث می شود.

آرایه ها در جاوا اسکریپت

آرایه ها در جاوا اسکریپت با علامت کروشه [] نوشته می شوند. آیتم های هر آرایه با استفاده از ویرگول (کاما) از هم جدا می شوند. در قطعه کد زیر یک آرایه ایجاد (اعلان) می شود که حاوی نام سه نوع ماشین است (آرایه نام ماشین):

آرایه ها در جاوا اسکریپت

ایندکس گذاری آرایه ها از صفر شروع می شود، یعنی اولین عضو یک آرایه دارای ایندکس [0]، دومی [1] و به همین ترتیب است. در ادامه راهنما آرایه ها بیشتر بحث خواهد شد.

اشیاء در جاوا اسکریپت اشیاء در جاوا اسکریپت بین آکولاد {} نوشته می شوند. خواص اشیا به صورت اسامی نوشته می شوند مثل یک جفت مقدار که توسط کاما از هم جدا می شوند. مثال:

ایندکس آرایه ها

شی (شخص) مثال فوق دارای چهار ویژگی یا خصیصه است: firstName، lastName، age، و eyeColor. اشیا در ادامه بحث بیشتر باز می شوند.

اپراتور typeof

می توان از این اپراتور برای مشخص کردن نوع داده متغیر جاوا اسکریپت استفاده نمود:

اپراتور typeof

آرایه ها در جاوا اسکریپت یک نوع خاص از شی هستند. بنابراین این برگشتی این اپراتور برای typeof [1,2,3,4] شی خواهد بود.

انواع داده تعریف نشده

در جاوا اسکریپت متغیر بدن مقدار دارای مقدار نامشخص یا تعریف نشده است. بنابراین اپراتور typeof برگشتی undefined خواهد داشت. هر متغیری را می توان با ست کردن مقدار undefined به آن خالی کرد و نوع آن به نامشخص ست می شود:

undefined data type

مقادیر تهی

یک مقدار خالی یا تهی با نوع داده نامشخص یا تعریف نشده فرق دارد. هر متغیر رشته ای هم دارای نوع داده و هم مقدار است مثال:

empty variable

پوچ (نول)

در جاوا اسکریپت null برابر «هیچی» است. فرض می شد که نول چیزی است که وجود ندارد. متاسفانه در جاوا اسکریپت نوع داده نول یک شی است. می توان این مسئله را یک bug در جاوا اسکریپت دانست.

null

می توان متغیر را با ست کردن به نول خالی کرد. مثل:

متغیر تهی

همچنین می توان شی را با ست کردن به مقدار تعریف نشده خالی کرد:

متغیر پوچ

در مثال زیر تفاوت نول و تعریف نشده نشان داده شده است:

آموزش جاوا اسکریپت

توابع در جاوا اسکریپت

تابع در جاوا اسکریپت یک قطعه (بلوک) کد است که برای انجام کار و وظیفه ای خاص طراحی می شود. توابع جاوا اسکریپت زمانی اجرا می شوند که چیزی آنها را تحریک (فراخوانی) کند. مثال

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

دستور توابع جاوا اسکریپت

توابع در جاوا اسکریپت با استفاده از کلمه کلیدی function تعریف می شوند که در پی آن نماد () وجود دارد. نام تابع می تواند شامل حروف، ارقام، زیر خط و علامت دلار باشد (قواعد نامگذاری متغیرها در مورد توابع نیز مصداق دارد). در داخل پرانتز جلوی نام تابع ممکن است پارامترهای تابع قرار داده شوند، که با کاما از هم جداسازی می شوند مثل <code> (parameter 1, parameter 2, …)</code>. برای اینکه کد تابع اجرا شود، بلوک کد در داخل {} قرار می گیرد. مثال:

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

پارامترهای یک تابع همان اسامی است که در لیست تعریف تابع آمده است. آرگومان های تابع مقادیر حقیقی هستند که توسط تابع در زمان فراخوانی دریافت می شوند. در داخل یک تابع، آرگومان ها به صورت متغیر محلی رفتار می کنند. یک تابع در جاوا اسکریپت همانند رویه یا زیر روتین در سایر زبان های برنامه نویسی است.

فراخوانی تابع

زمانی که تابع فراخوانی می شود، کد داخل تابع اجرا می شود. موارد زیر نمونه هایی از چیزهایی است که تابع را فراخوانی می کند:

- زمانی که واقعه ای (event) رخ می دهد مثل زمانی که کاربر دکمه ای را کلیک کند.

- زمانی که از داخل یک کد جاوا اسکریپت فراخوانی می شود.

- اجرای خودکار (فراخوانی خودکار یا خود-تحریکی)

توابع جاوا اسکریپت در ادامه راهنما بیشتر بحث خواهند شد.

برگشتی تابع

زمانی که جاوا اسکریپت به عبارت برگشتی (return statement) می رسد، اجرای تابع متوقف می شود. اگر تابع از طریق یک عبارت فراخوانی شود، جاوا اسکریپت برگشتی تابع را بعد از عبارت فراخوانی اجرا و بر می گرداند. اغلب توابع دارای مقدار برگشتی هستند. مقدار برگشتی به فراخوانی کننده برگشت داده می شود:

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

برگشتی این تابع مقدار 12 است.

چرا از توابع استفاده می شود؟

می توان از کدها مجددا استفاده کرد. یکبار کد نوشته شده و بارها استفاده می شود. می توان کدها را به دفعات زیاد و با آرگومان های مختلف استفاده کرد، تا نتایج متفاوتی تولید کرد.

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

اپراتور () تابع را فراخوانی (تحریک) می کند.

در مثال فوق، toCelsius به شی تابع اشاره دارد و toCelsius() به نتیجه تابع اشاره می کند.

مثال: دستیابی به تابع بدون درج کردن () موجب می شود که تعریف تابع برگردد:

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

توابع به عنوان متغیر استفاده می شوند

در جاوا اسکریپت شما می توانید به توابع همانند متغیرها دسترسی داشته و از آنها استفاده کنید. برای مثال کد زیر را می توانید:

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

به جای این کد استفاده کنید:

تابع - توابع در جاوا اسکریپت

در ادامه این راهنما مسائل زیادی در مورد توابع و استفاده آنها بحث خواهد شد.

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیاء، ویژگی ها و متدهای زندگی واقعی

در زندگی حقیقی، ماشین یک شی است. ماشین دارای ویژگی ها یا خواصی مثل وزن و رنگ است، متدهایی مثل استارت و ترمز و توقف دارد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

ماشین ها دارای خواص و ویژگی یکسان هستند، اما مقادیر این خواص با هم فرق دارد. تمامی ماشین ها دارای متدهای یکسانی هستند، اما این متدها در زمان های مختلفی اجرا می شوند.

اشیای جاوا اسکریپت

تا به اینجا متوجه شدیم که متغیرها در جاوا اسکریپت محفظه هایی برای نگهداری مقادیر داده هستند. کد زیر مقدار ساده simple value (Fiat) را به متغیری به نام car تخصیص می دهد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیا نیز متغیر هستند. اما اشیاء می توانند مقادیر متعددی را نگهدارند. کد زیر مقادیر متعدد many values (Fiat, 500, white) را به متغیری به نام car تخصیص می دهد:

اشیاء در جاوا اسکریپت

مقادیر به صورت زوج های name:value (اسم: مقدار) قید می شوند (اسم و مقدار با استفاده از کالن یا : از هم جدا می شوند). در اصل اشیای جاوا اسکریپت محفظه هایی برای نگهداری مقادیر نامگذاری شده هستند.

خواص (ویژگی ها) در جاوا اسکریپت

زوج نام: مقدار (در یک شی جاوا اسکریپت) را خواص یا ویژگی های آن شی می گویند:

اشیاء در جاوا اسکریپت

در جدول زیر یک نمونه از خاصیت و مقدار خاصیت آمده است:

اشیاء در جاوا اسکریپت

متدهای اشیاء

متدها اقداماتی هستند که می توان روی اشیای انجام داد. متدها به عنوان تعاریف تابع در خواص ذخیره می شوند. در جدول زیر خصیصه و مقدار خصیصه ها آمده است:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیای جاوا اسکریپت محفظه هایی برای مقادیر نامگذاری شده (که خواص نامیده می شوند) و متدهای شی هستند.

تعریف شی

اشیاء در جاوا اسکریپت توسط کلمه شی تعریف و ایجاد می شوند. قرار دادن فاصله بین تعاریف یا نوشتن تعاریف در خطوط مختلف مهم نیست. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

می توان یک شی را در چندین خط تعریف کرد. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

دستیابی به خواص اشیاء

به دو شکل زیر می توان به خواص اشیاء دسترسی داشت:

اشیاء در جاوا اسکریپت

یا

اشیاء در جاوا اسکریپت

مثلاً

اشیاء در جاوا اسکریپت

یا

اشیاء در جاوا اسکریپت

دستیابی به متدهای اشیاء

با استفاده از دستور زیر می توان به متد شی دست یافت:

اشیاء در جاوا اسکریپت

مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

اگر به خصیصه شی از طریق خصیصه fullName و بدون گذاشتن () دست یابید، تعریف تابع بر گردانده خواهد شد. مثال:

اشیاء در جاوا اسکریپت

هرگز رشته ها، اعداد و بولی را به عنوان شی تعریف نکنید!

زمانی که متغیری در جاوا اسکریپت با کلمه کلیدی new تعریف می شود، متغیر به عنوان یک شی تعریف می شود:

اشیاء در جاوا اسکریپت

از تعریف اشیای رشته، عدد و بولی پرهیز کند. اینکار موجب پیچیده شدن کد برنامه و همچنین کند شدن سرعت اجرای کد می شود. در ادامه مبحث بیشتر در این مورد بحث می شود.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com