ورود کاربر

تست های تشخیصی حیاتی

توجه: در این بخش تنها مروری مختصر بر تست های تشخیصی حیاتی برای مراقبت از بیماران قلبی و عروقی آمده است. هر یک از این تست ها با جزئیات کامل و بطور مفصل در بخش معاینات فیزیکی بحث خواهند شد.

 

الکتروکاردیوگراف (Electrocardiograph)

چرا تجویز می شود؟

EKG یا ECG نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب در یک رویه غیر تهاجمی است. این تست نمایی سه بعدی از فعالیت الکتریکی قلب نشان می دهد. الکتروکاردیوگراف دارای چهار استفاده عمومی است. این استفاده ها عبارتند از:

بررسی قلب برای یک دوره زمانی کوتاه از قبیل حین فعالیت جسمی یا بررسی و شناخت
پایش مداوم با استفاده از تله متری در بیماران بستری
پایش سرپایی (هولتر) به مدت 24 ساعت از زندگی روزمره معمولی بیمار
تست استرس

طرز کار:

هر بار که اتاقک های قلبی دچار انقباض شوند، یک سیگنال الکتریکی تولید می شود. پد های کوچکی که حاوی الکترود هستند بر روی سطح پوست قرار داده شده تا سیگنال الکتریکی قلب را شناسایی و ثبت کنند. هر الکترود توسط یک سیم به دستگاه متصل است، که در مجموع 12 نمایش گرافیکی مختلف از سیگنال الکتریکی قلب تولید می کنند. نوار قلب دارای 12 الکترود است که در یک EKG متداول استفاده می شود. این الکترودها شامل لیدهای دوقطبی اندام I، II و III، لیدهای تقویت شده اندام شامل AVR، AVL، AVF و لیدهای پره کاردیال از V1 تا V6 می باشند.

مداخلات پرستاری:

معمولا تکنسین نوار قلب را گرفته و پزشک یا پرستار متخصص نتایج آن را تفسیر می کند.
پرستار بایستی قادر باشد ریتم سینوسی نرمال و ریتم های غیر طبیعی را تشخیص دهد که تهدید کننده زندگی هستند از قبیل تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی. پرستار بایستی بتواند الکترودها را به بیمار وصل کند.
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
بیمار شوک الکتریکی تجربه نخواهد کرد.
بیمار بایستی در طول گرفتن نوار بمدت چند دقیقه بی حرکت بماند که در طی گرفتن نوار حین فعالیت جسمی یا معاینه بیمار طول خواهد کشید.
اگر نوار قلب به صورت سرپایی گرفته می شود بیمار می تواند حرکت کند یا اگر بیمار در طی مانیتورینگ مداوم قلبی بستری است.
اگر پایش سرپایی انجام می شود، بیمار بایستی فعالیت های روزانه و علائم خود را یاداشت کند.
در بیماران سرپایی، بیمار نباید با ماشین آلات کار کند، که شامل اجاق میکروویو و ریش تراش های برقی است، همچنین نباید حمام کند زیرا الکتروکاردیوگراف به وی وصل است.
اگر تست استرس انجام می شود، بیمار بایستی لباس و کفش مناسب برای تمرین بپوشد و در طی انجام تست هر گونه ناراحتی را گزارش کند تا بررسی آن انجام شود و اتیولوژی ناراحتی وی مشخص گردد.

کاتتریزاسیون قلبی (آنژیوگرافی) Cardiac Catheterization

چرا تجویز می شود؟

کاتتریزاسیون قلبی یک رویه تهاجمی است که برای معاینه و بررسی شریان های کرونر و ساختارهای داخل قلبی و همچنین اندازه گیری برونده قلب، فشارهای داخلی قلب و سطح اکسیژناسیون انجام می شود.

طرز کار:

یک ماده رنگی رادیواپک (ماده حاجب) که ساختمان های بدن را در مقابل اشعه ایکس مرئی می کند، از طریق کاتتری که در داخل شریان فمورال پای چپ بیمار یا حفره زیربغلی که کرست بازو قرار دارد، وارد شده است، تزریق می شود. سپس ماده حاجب به سمت شریان های کرونر جریان می یابد. سپس جریان و حرکت ماده حاجب از میان شریان های کرونری از طریق فلوروسکوپ مشاهده و ثبت می شود، برای پزشک امکان تعیین موضع و میزان انسداد جریان و ساختارهای قلبی را فراهم می سازد.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:
بررسی شیمی خون برای تعیین سطح BUN و کراتینین. این ها آزمایشات روتین بررسی عملکرد کلیوی هستند.
تعیین احتمال حساسیت بیمار به غذاهای دریایی یا ید. اگر بیمار به ید یا غذاهای دریایی حساسیت داشته باشد، باید فورا گزارش شود زیرا ممکن است به ید موجود در ماده رادیواکتیو (ماده حاجب) حساسیت داشته باشد.
از بیمار رضایت نامه آگاهانه گرفته شود. خطرات و مزایای رویه برای بیمار شرح داده شود، قبل از اینکه رضایت گرفته شو.
بیمار بایستی 4 تا 6 ساعت قبل از رویه ناشتا باشد (NPO) تا ریسک آسپیراسیون کاهش یابد.
رویه و عوارض جانبی احتمالی آن برای بیمار شرح داده شود. این عوارض شامل برافروختگی صورت، تهوع، میل شدید به دفع ادرار و درد قفسه سینه است، که معمولاً واکنش بدن به ماده رنگی است.
علائم حیاتی مبنای بیمار ثبت شود تا بتوان تغییرات بعدی آن را بررسی و تعیین نمود.

پس از رویه
موضع تزریق را از نظر خونریزی بررسی کنید، از آنجایی که به یک شریان اصلی دسترسی ایجاد شده است.
بیمار به مدت 8 ساعت در تخت بماند، از کنده شدن و جابجایی لخته از شریان مورد استفاده برای ورود کاتتر پیشگیری شود.
به مدت 8 ساعت روی موضع ورود کاتتر پانسمان فشاری قرار دهید تا از انعقاد خون موضع اطمینان حاصل شود.
اگر از شریان فمورال استفاده شد، پای بیمار به مدت 8 ساعت صاف و بی حرکت نگه داشته شود، تا ریسک جابجایی لخته اجتناب شود
اگر از حفره زیربغلی استفاده شد، دست بیمار به مدت 3 ساعت برای پیشگیری از کنده و جابجا شدن لخته صاف و بی حرکت باشد.
علائم حیاتی بیمار بررسی و با مبنا مقایسه شود، هر گونه تغییر علائم حیاتی توجه شود
برای کمک به کلیه ها در دفع ماده حاجب، مایعات دریافتی بیمار افزایش داده شود.

اکوکاردیوگرافی (Echocardiograph)

چرا تجویز می شود؟

اکوکاردیوگرافی رویه بررسی قلب توسط ماوراء صوت است، رویه ای است غیر تهاجمی که به بررسی ساختارهای قلب و جریان خون در قلب می پردازد.

طرز کار:

امواج صوتی مستقیما به قلب تابانده شده و توسط قلب منعکس می شود، این اکو توسط دستگاه اکوکاردیوگراف دریافت و به صورت تصویری نمایش می یابد که توسط پزشک مورد تفسیر قرار می گیرد.

مداخلات پرستاری:

رویه برای بیمار شرح داده شود.
بیمار بایستی به مدت حدود 30 دقیقه برای انجام تست بی حرکت روی تخت بماند تا تصویر صحیح و دقیقی از ساختمان های قلب بدست آید..

کاردیولوژی هسته ای (Nuclear Cardiology)

چرا تجویز می شود؟

این آزمایشات خونرسانی میوکارد و قدرت انقباضی قلب، ایسکمی، انفارکتوس، حرکات دیواره و کسر تخلیه ای قلب را اندازه گیری و تعیین می کنند.

طرز کار:

یک ماده رادیوایزوتوپ از طریق وریدی برای بیمار تزریق می شود. مانیتور تشخیص گر اشعه رادیواکتیو جریان ماده رادیو ایزوتوپ تزریق شده در قلب را پایش و ثبت می کند.

مداخلات پرستاری:

قبل از تست:
برای بیمار رویه و ریسک های احتمالی را شرح داده و از وی رضایت نامه آگاهانه بگیرید.
تکنیک انجام تست را برای بیمار شرح داده و اطمینان حاصل کنید که در طول رویه بی حرکت بماند.

بعد از تست:
احتمال خونریزی از موضع تزریق را بررسی کنید..

آنژیوگرافی کسر دیجیتالی (Digital Subtraction Angiography)

چرا تجویز می شود؟

آنژیوگرافی کسر دیجیتالی (DSA) به پزشک این امکان را می دهد که خونرسانی شریانی به قلب را با استفاده از تزریق یک ماده حاجب رادیواپک مشاهده نماید.

طرز کار:

یک ماده حاجب وریدی حاوی ید به بیمار تزریق می شود. تصاویر استخوان و بافت نرم از طریق فلوروسکوپی بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده می شود، به پزشک اجازه می دهد که سیستم قلبی عروقی را مشاهده نماید.

مداخلات پرستاری:

قبل از تست:
برای بیمار رویه و ریسک های احتمالی را شرح داده و از وی رضایت نامه آگاهانه بگیرید.
تکنیک انجام تست را برای بیمار شرح داده و اطمینان حاصل کنید که در طول رویه بی حرکت بماند.
بعد از تست:
احتمال خونریزی از موضع تزریق را بررسی کنید.
بیمار بایستی یک لیتر مایع برای کمک به دفع ماده رنگی بنوشد.
علائم حیاتی بیمار را از نظر هر گونه تغییرات احتمالی پایش کنید..

پایش همودینامیک (Hemodynamic Monitoring)

چرا تجویز می شود؟

در پایش همودینامیک به اندازه گیری برونده قلبی و فشارهای داخل قلبی پرداخته می شود.

طرز کار:

یک کاتتر دارای بالن در شریان روی گذاشته می شود، معمولاً کاتتر از طریق شریان فمورال وارد می شود. این کاتتر قادر است فشارهای داخل اتاقک های مختلف قلبی و عروق را اندازه گیری نماید.

مداخلات پرستاری:

قبل از تست:
از بیمار رضایت نامه آگاهانه بگیرید و اطمینان حاصل کنید که مزایا و مضرات تست را فهمیده است.
تکنیک انجام تست و ریسک های احتمالی را برای بیمار شرح دهید.

بعد از تست:
احتمال خونریزی از موضع تزریق را بررسی کنید.
احتمال وجود عفونت موضع درج کاتتر را بررسی کنید شامل قرمزی، گرمی، تورم یا ناراحتی در موضع.
بیمار از نظر عوارض بررسی شود: آمبولی هوا، آریتمی و لخته.
بیمار را از نظر کاهش تلاش تنفسی، افزایش ریت تنفسی، تنگی نفس و نفس کشیدن مشکل بررسی کنید..

رادیوگرافی قفسه سینه (Chest X-ray)

چرا تجویز می شود؟

رادیوگرافی قفسه سینه (CXR) برای تعیین سایز و موضع قلب و ناهنجاری های ساختاری ریه ها انجام می شود.

طرز کار:

ماشین اشعه ایکس پرتو را از طریق قفسه سینه بر روی قلب و ریه ها تابانده و پرتو خارج شده از قفسه سینه بر روی فیلم رادیوگرافی که در پشت قفسه سینه بیمار قرار داده شده است، ثبت می شود. وقتی اشعه ایکس به بیمار تابیده می شود، مقداری از آن جذب بدن شده و مقداری از بدن عبور کرده و جذب فیلم می شود. بخشی از بدن که اشعه را جذب می کند در عکس به صورت روشن ظاهر می شود. نواحی تاریک روی فیلم نماینگر قسمت هایی از بدن است که اشعه از میان آنها عبور کرده است.

مداخلات پرستاری:

رویه تست را برای بیمار شرح داده، به بیمار آموزش دهید که در زمان درخواست تکنسین رادیولوژی، نفس عمیق کشیده و نفس خود را حبس کند.
قبل از تست کلیه وسایل فلزی از قبیل جواهرات، زیپ، قلاب و هر وسیله فلزی دیگری که در محدوده گرفتن رادیوگرافی است، برداشته شوند..

شیمی خون (Blood Chemistry)

چرا تجویز می شود؟

شیمی خون شاخصی از سلامتی بیمار فراهم می کند که شامل موارد زیر است:
تعادل الکترولیت ها (سدیم، پتاسیم، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، فسفر)
عملکرد کلیوی (BUN، کراتینین)
عملکرد کبدی (AST/ALT) (این آنزیم ها زمانی ترشح می شوند که کبد آسیب دیده باشد)
بررسی دیابت (سطح قند سرم)
سطح کلسترول (کلسترول، LDL، HDL، تریگلیسریدها)
عملکرد قلبی: [کراتین کیناز (CK) و ایزوآنزیم های CK (این آنزیم ها زمانی آزاد می شوند که عضله قلب دچار آسیب باشد)، سطح تروپونین های قلبی (تروپونین پروتینی در عضلات اسکلتی و قلبی است)، میوگلوبین (از نشانگرهای اولیه و زودرس انفارکتوس میوکارد است)، لاکتات دی هیدروژناز (LDH) و ایزوآنزیم های LDH]. این آنزیم ها زمانی آزاد می شوند که بافت قلبی آسیب دیده باشد.

طرز کار:

سه تا پنج میلی لیتر خون گرفته می شود. تست های مختلف به لوله های مختلفی نیاز دارند. نتایج غیر طبیعی عبارتند از:
سطح الکترولیت های خون (سدیم، پتاسیم، بیکربنات، منیزیم، کلسیم، فسفر) همراه با عدم تعادل مایعات، عدم تعادل اسید و باز؛ غیر طبیعی خواهد بود.
تست های عملکرد کلیوی (BUN و کراتینین) در بیماری های کلیوی بالا خواهد رفت.
تست های عملکرد کبدی (AST/ALT) در بیماری های کبد بالا خواهد رفت.
دیابت زمانی وجود دارد که سطح گلوکز خون ناشتا بالاتر از 125 باشد.
سطح کلسترول: (کلسترول، LDL، HDL، تریگلیسریدها). اعداد نتیجه این آزمایشات لازم است که پایین باشند به استثنای HDL که هر چه مقدار آن بالاتر باشد بهتر است، یافته های غیرطبیعی حاکی از ریسک بیماری های قلبی و عروقی است.
قلب : [کراتین کیناز (CK) و ایزوآنزیم های CK، سطح تروپونین های قلبی، میوگلوبین، لاکتات دی هیدروژناز (LDH) و ایزوآنزیم های LDH]. اگر سطح این آنزیم ها بالا باشد نشانگر وجود آسیب به عضله قلب است.

مداخلات پرستاری:

قبل از نمونه گیری ورزش نکند، ممکن است نتایج آزمایش را بصورت کاذب بالا ببرد.
در صورت تجویز، NPO باشد. اندازه گیری صحیح تریگلیسریدها و گلوکز خون مستلزم ناشتا بودن است.
قبل از نمونه گیری تزریق عضلانی انجام نشود. اگر تزریق ضروری بود، نام دارو، زمان تزریق و دوز آن در برگه ثبت شده و همراه نمونه به آزمایشگاه ارسال شود، زیرا ممکن است نتایج را تغییر دهد
محل خونگیری از نظر خونریزی بررسی شود
برای تست گلوکز خون لازم است بیمار 12 ساعت ناشتا باشد
برای تست کلسترول و اطمینان از صحت سطح تریگلیسریدها، لازم است که 12 ساعت قبل ناشتا باشد..

مطالعات هماتولوژیک (Hematologic Studies)

چرا تجویز می شود؟

مطالعات هماتولوژیک شاخص خونی بیمار را مشخص می کند. این آزمایشات عبارتند از:شمارش RBC – شامل گزارش سطح هموگلوبین، هماتوکریت، سایز و شکل سلول های قرمز خون (RBC) است که به انتقال اکسیژن کمک می کنند. طول عمر آنها به طور میانگین 120 روز است و توسط مغز استخوان تولید می شوند. معمولا این آزمایش برای بررسی آنمی، تنگی نفس، پاسخ به دارو، خونریزی، جراحی و تروما انجام می شود.
شمارش WBC – سطح سلول های سفید خون در گردش را نشان می دهد. WBCها مسئول مبارزه با عفونت در بدن هستند. سلول های سفید خون به پنج زیر دسته تقسیم می شوند: نوتروفیل ها، بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها، لمفوسیت ها، مونوسیت ها. این تست معمولا برای بررسی عفونت، التهاب، پاسخ آلرژیک و عفونت انگلی انجام می شود.
نرخ رسوب اریتروسیت ها (ESR) تست غیر اختصاصی است که نشانگر وجود عفونت و التهاب است.
مطالعات انعقادی [پروترومبین تایم (PT)، نرخ هنجار شده بین المللی (INR)، زمان نسبی ترومبوپلاستین (PTT)، شمارش پلاکت]. این ها زمان خونریزی هستند که نشانگر توانایی انعقاد و لخته بستن خون بیمار هستند. INR برای مانیتور ثبات وضعیت بیمارانی استفاده می شود که داروی وارفارین مصرف می کنند. PT برای کمک به غربالگری بیماران دریافت کننده وارفارین انجام می شود. از آنجایی که PT در کبد ساخته می شود، این تست به بررسی عملکرد کبد نیز کمک می کند. ناهنجاری PTT نشانگر نقص وضعیت انعقادی خون بیمار است. از این تست برای پایش وضعیت بیماری که هپارین دریافت می کند، استفاده می شود.

طرز کار:

سه تا پنج میلی لیتر نمونه خون گرفته می شود. نتایج غیرطبیعی عبارتند از:
شمارش RBC – به دنبال اندیکاسیون های آنمی هستیم.
شمارش WBC – اگر بالا باشد، نشانگر وجود عفونت است.
ESR – بالا رفتن سطح ریت رسوب گلبول قرمز نشانگر وجود التهاب است.
خونریزی (PT, INR, PTT, Platelet Count) زمان لخته شدن خون را اندازه می گیرند.
هموگلوبین (Hgb) و هماتوکریت (Hct) نشان دهنده ظرفیت حمل اکسیژن و آهن خون است.

مداخلات پرستاری:

موضع خونگیری از نظر خونریزی بررسی شود..

گازهای خون شریانی (Arterial Blood Gas)

چرا تجویز می شود؟

اندازه گیری گازهای خون شریانی (ABG) برای تعیین وضعیت تهویه ای بیمار، اکسیژناسیون بافتی و وضعیت تعادل اسید – باز انجام می شود.

طرز کار:

سه تا پنج میلی لیتر خون شریانی گرفته می شود. معمولاً از شریان های رادیال، براکیال، فمورال استفاده می شود. نتایج غیر طبیعی این تست عبارتند از:
افزایش pH نشانگر آلکالوز متابولیک یا آلکالوز تنفسی است.
کاهش pH نشانگر اسیدوز متابولیک یا اسیدوز تنفسی است.
افزایش pCO2 نشانگر COPD است.
کاهش pCO2 نشانگر هیپوکسمی است.
افزایش HCO3 نشانگر هیدراسیون و COPD است.
کاهش HCO3 نشانگر افت مایعات است.
افزایش pO2 نشانگرهیپوونتیلاسیون است
کاهش pO2 نشانگر آنمی و مشکلات تنفسی است.

مداخلات پرستاری:

قبل از تست
به بیمار شرح دهید که گرفتن نمونه خون شریانی ممکن است ناراحت کننده تر از خون وریدی باشد.
اطلاعات مربوط به تهویه مکانیکی یا اکسیژن مکمل بیمار را روی برگه آزمایش ثبت کنید، همچنین مقدار اکسیژن مکمل یا تنظیمات ونتیلاتور می تواند روی
نتایج تست گازهای خون شریانی تاثیر بگذارد.

پس از تست
فشار مکانیکی به مدت 5 دقیقه بر روی موضع وارد کنید.
موضع را به مدت 30 دقیقه پانسمان فشاری کنید تا خونریزی قطع شود
موضع خونگیری از نظر خونریزی تحت نظر باشد..

ونوگرام (Venogram)

چرا تجویز می شود؟

ونوگرام مطالعه رادیوگرافیک جریان خون در وریدها است. این تست برای شناسایی و تعیین مکان لخته خون و تعیین شرایط دریچه های داخل وریدها استفاده می شود.

طرز کار:

ماده حاجب ید دار به داخل ورید تزریق شده، ورید را از طریق فلورسکوپ مرئی می کند، و پزشک می تواند جریان خون داخل ورید را مشاهده نماید.

مداخلات پرستاری:

قبل از تست:
شیمی خون از نظر BUN و کراتینین بررسی شود.
مشخص کنید که بیمار به ید یا غذاهای دریایی حساسیت نداشته باشد. اگر حساسیت داشت، پزشک معالج را در جریان گذاشته و در پرونده بیمار ثبت شو.
مطمئن شوید بیمار از ریسک ها و مزایای تست آگاه است و رضایت نامه آگاهانه از وی بگیرید.
رویه را برای بیمار شرح دهید. عوارض احتمالی شامل برافروختگی صورت، تهوع، اضطرار به ادرار، درد قفسه سینه است، که واکنش بدن به ماده حاجب است.

پس از تست

موضع تزریق را از نظر خونریزی چک کنید. در صورت خونریزی، پانسمان فشاری در قطع خونریزی اعمال شود.
موضع تزریق از نظر عفونت بررسی شود. ظاهر قرمز رنگ، گرم، بد بو با ترشحات کف آلود نشانگر عفونت است.
برای کمک به کلیه ها در دفع ماده حاجب، مایعات مصرفی افزایش داده شود..

پالس اکسیمتری (Pulse Oximetry)

چرا تجویز می شود؟

پالس اکسیمتری تعیین اشباع اکسیژن شریانی مختصر بیمار است. اشباع اکسیژن شریانی کامل از طریق تست گازهای خون شریانی قابل تعیین است.

طرز کار:

اشعه مادون قرمز از میان بستر ناخن یا پوست بیمار عبور داده می شود. میزان اشعه مادون قرمز عبور کرده برای تعیین اشباع اکسیژن خون شریانی اندازه گیری می شود.

مداخلات پرستاری:

حسگر پالس اکسیمتر روی انگشت بیمار و بر روی بستر ناخن، لاله گوش یا پل بینی نصب می شود.
اطمینان حاصل شود که موضع اتصال حسگر دارای پوست تمیز و بدون چربی باشد. لاک ناخن یا ناخن های مصنوعی با این تست تداخل دارد و بایستی برداشته شوند..

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com