ورود کاربر

غدد

مقدمه ای بر سیستم غدد درونریز (آندوکرین) (How the endocrine system Works)

مقدمه ای بر سیستم غدد درونریز (آندوکرین)

سیستم آندوکرین از چندین غده تشکیل شده است که در سراسر بدن پراکنده هستند. این غدد هورمون ها را ترشح می کنند که پیام رسان های شیمیایی هستند، موادی که فعالیت سلول ها و احشاء و ارگان های هدف خود را کنترل و تنظیم می کنند. این هورمون ها در مجموع روی رشد، تکامل، هضم، تنظیم متابولیسم و تولید مثل تاثیر دارند. این غدد عموما هورمون های خود را در اثر یک تحریک، یک هورمون دیگر یا یک آستانه خاص در جریان خون آزاد می کنند. سیگنال توقف تولید هورمون توسط فرآیندی به نام بازخورد مستقیم (direct feedback) تنظیم می شود. بازخورد مستقیم جهت حفظ هموستاز بدن ضروری است. بدن بازخورد مربوط به تغییرات سطح هورمون ها را دریافت کرده و بر ارگان ها یا سیستم های بدن که مسئول تولید هورمون هستند تاثیر گذاشته و بدن را به هموستاز معمول بر می گرداند. وقتی غلظت ماده ای به یک آستانه مشخص برسد، غدد و تولید محصول آن متوقف یا خاموش می شود. غدد، هورمون هایی که تولید می کنند و تاثیر هر یک از آنها در ادامه این بخش بحث خواهند شد.

غده تیروئید در قدام گردن و بر روی تراشه واقع شده است. تیروئید سه هورمون تولید می کند: تیروکسین (thyroxine (T4))، تری یدوتیرونین (triiodothyronine (T3)) و کلسی تونین (calcitonin)؛ که روی کلسیم خون و آزاد شدن فسفات از استخوان ها تاثیر دارند. هورمون های تیروئید روی متابولیسم، عضلات، قلب و ارگان ها و سیستم های زیادی از بدن تاثیر دارند. این هورمون ها به تنظیم متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و رشد و تکامل بدن کمک می کنند. غدد هیپوفیز قدامی تحت تاثیر هورمون های تولید شده از هیپوتیروئید هستند و از طریق بازخورد مستقیم کنترل می شوند. غدد آدرنال یا فوق کلیوی غدد دو طرفه ای هستند که در بالای هر یک از کلیه ها واقع شده اند. این غدد در پشت صفاق واقع شده اند. آدرنال از دو بخش تشکیل شده است: کورتکس یا قشر آدرنال و مدولای آدرنال. کورتکس هورمون های (1) آلدسترون: مسئول بازجذب کلیوی سدیم و دفع پتاسیم؛ (2) کورتیزول: مسئول حفظ کنترل گلوکز، افزایش گلوکونئوژنز کبدی (ساخت کلوگز) و مدیریت پاسخ بدن به استرس؛ و (3) آندروژن ها: هورمون های جنسی؛ را ترشح می کند. مدولای آدرنال اپی نفرین و نور اپی نفرین را تولید، ذخیره و آزاد می کند، هورمون هایی که کاته کولامین نامیده می شوند. زمانی که این هورمون ها آزاد می شوند، ریت قلبی و تنفسی افزایش می یابد، فشار خون بالا می رود، راه های هوایی گشاد می شوند، و ریت متابولیسم افزایش می یابد.

غدد پاراتیروئید معمولا از چهار و گاهی از شش غده کوچک یا بیشتر تشکیل شده اند و در بخش تحتانی غده تیروئید واقع شده اند. عملکرد آنها تولید هورمون پاراتیروئید (PTH) است. PTH که پاراتورمون نیز نامیده می شود، مسئول حفظ سطح کلسیم خون است. همچنین سطح فسفر بدن را نیز تنظیم می کند. اگر سطح کلسیم سرم کاهش یابد، PTH آزاد می شود، که موجب تجزیه استخوان و آزاد شدن کلسیم به داخل گردش خون می شود. همچنین کلیه ها را وادار می کنند که دفع ادراری کلسیم را کاهش داده و دفع فسفات را افزایش دهند.

اختلالات سیستم غدد درون ریز (آندوکرین)

کم کاری تیروئید (Hypothyroidism)

کم کاری تیروئید

مشکل چیست؟

هیپوتیروئیدیسم یا کم کاری تیروئید میکزودم (Myxedema) نیز نامیده می شود و کمبود یا فقدان هورمون تیروئید است که عمدتا در اثر تیروئیدیت هاشیموتو (Hashimoto’s thyroiditis) رخ می دهد. تیروئیدیت هاشیموتو یک اختلال مزمن است که در اثر فعالیت غیر طبیعی آنتی بادی ها رخ می دهد که به غده تیروئید حمله می کنند. هیپوتیروئیدیسم ممکن است همچنین در اثر کاهش تولید هورمون TSH از غده هیپوفیز ایجاد شود، که می تواند عارضه جراحی، التهاب غده تیروئید یا درمان هیپرتیروئیدیسیم یا پرکاری تیروئید باشد.


پیش آگهی

پیش آگهی این بیماری با درمان جایگزینی هورمون های تیروئید عالی است.


علائم و نشانه های تشخیصی

خستگی ناشی از کند بودن متابولیسم
کاهش دمای بدن (Hypothermia) در اثر کند بودن متابولیسم
شکنندگی ناخن ها در اثر کاهش سطح هورمون تیروئید، که به رشد و نمو بدن کمک می کند
نازک و خشک شدن موها در اثر کمبود هورمون تیروئید
خشکی پوست در اثر کاهش سطح هورمون تیروئید
تغییرات قاعدگی در اثر کاهش سطح هورمون تیروئید
عملکرد شناختی و درکی کند در اثر کندی متابولیسم بدن
افزایش وزن، کاهش سطح هورمون های تیروئید موجب خستگی و تنبلی می شود


تست های تشخیصی

بالا رفتن سطح هورمون محرک تیروئید (TSH) مگر اینکه علت آن کاهش ترشح TSH توسط غده هیپوفیز باشد.
کاهش سطح T3 و T4
وجود تیروگلوبین (thyroglobulin) که نشانگر تیروئیدیت هاشیموتو (Hashimoto’s thyroiditis) است.
وجود آنتی بادی های پراکسیداز در سرم، نشانگر تیروئیدیت هاشیموتو است


درمان

جایگزینی هورمون؛ لووتیروکسین (levothyroxine) درمان انتخابی است.
اندازه گیری سطح سرمی T3 و T4 لازم است که هر 6 تا 8 هفته یکبار انجام شود – برای تعیین صحت یا سقم دوز مصرفی دارو توسط بیمار
بیمار بایستی آگاه شود که این درمان جایگزینی هورمون بایستی تا آخر عمر ادامه یابد


تشخیص های پرستاری

ریسک عدم تعادل تغذیه: بیشتر از نیاز بدن
کاهش دمای بدن (هیپوترمی) در رابطه با کاهش ریت متابولیک
ریسک یبوست در رابطه با کاهش حرکت مجاری گوارشی


مداخلات پرستاری

پایش علائم حیاتی
فراهم کردن محیطی گرم
رژیم غذایی کم کالری
افزایش مایعات و فیبر دریافتی برای پیشگیری از یبوست
مصرف داروی جایگزینی هورمون تیروئید در صبح ها برای پیشگیری از بی خوابی
پایش علائم و نشانه های سمیت تیروئیدی (thyrotoxicosis) که افزایش سطح T3 است: تهوع، استفراغ، اسهال، تعریق، تاکیکاردی
آموزش موارد زیر به بیمار
» عوارض جانبی درمان جایگزینی هورمون تیروئید
» بازنگری علائم و نشانه های پرکاری و کم کاری تیروئید
» تماس با درمانگر در صورت مشاهده هر گونه تغییر علائم و نشانه ها

اختلالات سیستم غدد درون ریز (آندوکرین)

پرکاری تیروئید (Hyperthyroidism)

پرکاری تیروئید

مشکل چیست؟

پرکاری تیروئید (Hyperthyroidism) یا بیماری گریوز (Graves’ Disease) در اثر تولید مفرط هورمون های T3 و T4 توسط غده تیروئید ایجاد می شود که می تواند در اثر بیماری های اتوایمون ایجاد شده باشد، که در آن سیستم ایمنی فرد به غده تیروئید خودش حمله می کند. سایر علل آن می تواند تومور خوش خیم (آدنوما) ناشی از بزرگی غده تیروئید (گواتر) یا تولید بیش از حد هورمون TSH توسط غده هیپوفیز در اثر تومور هیپوفیز باشد.


پیش آگهی

پیش آگهی خوب است اگر که علت زمینه ای ایجاد کننده هیپرتیروئیدیسم برطرف شود، هرچند پرکاری تیروئید یک بیماری مزمن است. نشانه هایی از قبیل بیرون زدگی چشم ها یا اگزوفتالمی (exophthalmos) برگشت پذیر نیستند. علاوه بر این، جراحی تیروئید ممکن است موجب بروز عوارضی شود.


علائم و نشانه های تشخیصی

بزرگی غده تیروئید (گواتر) در اثر تومور
بیرون زدگی چشم ها (اگزوفتالمی) بخاطر انفیلتراسیون لمفوسیتیک که کره چشم را به بیرون می راند
تعریق یا دیافروز (diaphoresis)، بالا بودن سطح هورمون تیروئید موجب افزایش نرخ متابولیسم بدن می شود
افزایش اشتها در اثر افزایش متابولیسم
عصبی بودن بخاطر سطوح بالای هورمون تیروئید
کاهش وزن در اثر افزایش متابولیسم
تغییرات قاعدگی در اثر بالا رفتن سطح هورمون تیروئید


تست های تشخیصی

بالا رفتن سطح T3 سرم
بالا رفتن سطح T4 سرم
بالا رفتن سطح TRH و TSH در صورتی که علت ایجاد پرکاری تیروئید از غده هیپوفیز باشد
وجود آنتی بادی ها اگر علت بیماری گریوز باشد
اسکن تیروئید نشانگر بزرگی تیروئید است


درمان

در موارد خفیف و بیماران جوان: تجویز داروهای ضد تیروئید برای بلوکه کردن سنتز هورمون های T3 و T4 از جمله:
» پروپیل تیواوراسیل (propylthiouracil)
» متی مازول (methimazole)
در بیماری گریوز و بیماران بالای 50 ساله: درمان با ید رادیواکتیو جهت کاهش تولید هورمون های تیروئید:
» محلول لوگول (Lugol’s solution)
» SSKI
» پتاسیم یده (potassium iodide)
در موارد شدید بیماری که در آن سایز تیروئید با بلع یا تنفس تداخل دارد، غده تیروئید به طور نسبی (کاهش سایز) یا کامل درآورده می شود.
برای کاهش فعالیت اعصاب سمپاتیک و کنترل تاکیکاردی، لرزش دستان (tremors) و اضطراب بیمار، داروهای بتابلوکر از قبیل پروپرانولول (propranolol) تا تخفیف پرکاری تیروئید تجویز می شود.


تشخیص های پرستاری

عدم تعادل تغذیه: کمتر از نیاز بدن در رابطه با مصرف ناکافی نسبت به نیازهای متابولیک بدن
خستگی در رابطه با کمبود خواب
افزایش حرارت بدن (Hyperthermia) در رابطه با افزایش نرخ متابولیسم بدن


مداخلات پرستاری

پایش علائم حیاتی
فراهم کردن محیط خنک
محافظت از چشمان بیمار توسط عینک های تیره و آفتابی و اشک مصنوعی (artificial tears) در صورت وقوع اگزوفتالمی (exophthalmos)
فراهم کردن رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات، پروتئین، کالری، ویتامین ها و مواد معدنی
پایش بیمار از نظر ادم حنجره پس از جراحی (خشونت صدا یا ناتوانی در مکالمه واضح)
مهیا کردن اکسیژن، ساکشن و ست تراکئوتومی (tracheotomy) در بالین بیمار برای موارد احتمالی تورم گردن و به مخاطره افتادن وضعیت تنفسی بیمار
نگهداری کلسیم گلوکونات (calcium gluconate) در بالین بیمار پس از جراحی. این دارو درمان انتخابی گرفتگی عضلانی (کزاز) است و برای نگهداری سطح کلسیم در محدوده نرمال استفاده می شود.
قرار دادن بیمار در وضعیت نیمه فاولرز (semi-Fowler’s position) برای کاهش تنش و فشار وارده بر گردن پس از جراحی
حمایت از سر و گردن بیمار توسط قرار دادن بالش
پایش بیمار از نظر اسپاسم عضلانی و لرزش (تتانی - tetany) ناشی از دستکاری غده پاراتیروئید در حین جراحی تیروئید
بررسی ترشحات و خونریزی از موضع برش جراحی، از جمله ترشحات مشخص قرمز ناشی از خونریزی یا ترشحات غلیظ، بدبو و چرکی
پایش بیمار از نظر نشانه های هیپوکلسمی (کاهش سطح کلسیم خون) از جمله سوزن سوزن شدن دستان و انگشتان دست
بررسی بیمار از نظر نشانه ترسو (Trousseau’s sign) – با باد کردن کاف دستگاه فشار خون بر روی بازوی بیمار، عضلات دست منقبض می شوند.
بررسی بیمار از نظر نشانه چوستک (Chvostek’s sign) – با ضربه زدن بر روی عصب صورتی (facial nerve) عضلات صورت دچار گرفتگی سطحی می شوند.

هر دوی نشانه های ترسو و چوستک زمانی مثبت می شوند که غده پاراتیروئید در طی جراحی تیروئید دستکاری شده باشد، که در این حالت ترشح زیاد هورمون پاراتیروئید موجب افزایش ترشح فسفر می شود اما ترشح کلسیم کافی نیست. از آنجایی که عضلات مثل عضلات قلب برای انقباض و کارکرد خود به کلسیم نیاز دارند، پایین بودن سطح کلسیم ممکن است موجب اسپاسم های عضلانی شده که به راحتی توسط نشانه های ترسو و چوستک قابل تشخیص است. درمان این وضعیت تزریق وریدی کلسیم است.

اختلالات سیستم غدد درون ریز (آندوکرین)

گواتر ساده (Simple Goiter)

گواتر ساده

مشکل چیست؟

کمبود ید در رژیم غذایی بیمار موجب بزرگ شدن غده تیروئید یا گواتر ساده آندمیک (endemic simple goiter) موجب می شود. امروزه این عارضه کمتر دیده می شود، از آنجایی که به نمک خوراکی خانوار ید افزوده می شود. غده تیروئید ممکن است در اثر مصرف مقادیر بالای داروها یا غذاهای گواتر زا (goitrogenic) رخ دهد که موجب کاهش تولید تیروکسین (thyroxine) می شوند از قبیل توت فرنگی، کاهو، بادام زمینی، نخود، هلو، اسفناج. این وضعیت را گواتر ساده اسپورادیک (sporadic simple goiter) می نامند. گواتر ساده در اثر التهاب یا نئوپلاسم ایجاد نمی شود.


پیش آگهی

اگر این عارضه درمان شود پیش آگهی خوب بوده و بیمار به زندگی طبیعی خود ادامه می دهد.


علائم و نشانه های تشخیصی

مشکل بلع (dysphagia) ناشی از فشار تیروئید بزرگ شده بر مری
بزرگی غده تیروئید
دیسترس تنفسی ناشی از بزرگی غده تیروئید، که روی تراشه فشار وارد می کند
احساس تنگی و گرفتگی گلو به خاطر بزرگی غده
سرفه


تست های تشخیصی

کاهش یا نرمال بودن سطح T4 سرم که در اثر کم فعالیتی تیروئید رخ می دهد
افزایش سطح TSH توسط غده هیپوفیز، تلاش برای تحریک یا توقف تولید هورمون توسط تیروئید
جذب ید رادیواکتیو (RAIU) نرمال بوده یا افزایش می یابد – یک ایزوتوپ رادیواکتیو به صورت وریدی تجویز می شود.
سپس اسکن تیروئید انجام می شود تا تیروئید به طور کامل بصری شود
سونوگرافی می تواند سایز غده تیروئید و هر گونه ندول آن را نشان دهد


درمان

اگر سطح TSH بالا باشد، درمان جایگزینی هورمون با لووتیروکسین (levothyroxine) یا T4، خشکاندن تیروئید (desiccated thyroid) یا لیوتیرونین (liothyronine) یا T3 تجویز می شود.
اگر غده تیروئید بیش فعال باشد، دوزهای کوچکی از محلول لوگول (Lugol’s solution) یا پتاسیم یده (potassium iodide) تجویز می شود.
اگر گواتر ساده با استفاده از دارو درمانی کوچک نشود، تیروئیدکتومی (thyroidectomy) انجام می شود. در تیروئیدکتومی بخشی یا کل غده تیروئید خارج می شود.


تشخیص های پرستاری

عدم تعادل تغذیه: کمتر از نیاز بدن در رابطه با ورودی ناکافی ناشی از نیازهای متابولیک
خستگی ناشی از کمبود خواب
افزایش دمای بدن (Hyperthermia) در رابطه با افزایش نرخ متابولیسم


مداخلات پرستاری

پرهیز از غذاها یا داروهای گواتر زا (goitrogenic) در گواتر اسپورادیک، از آنجایی که ممکن است تولید هورمون تیروئید را افزایش دهند
استفاده از نمک ید دار برای پیشگیری و درمان گواتر آندمیک، از آنجایی که تیروئید برای ساختن هورمون به ید نیاز دارد.
آموزش موارد زیر به بیمار:
» نیاز عمرانه به درمان جایگزینی هورمون تیروئید پس از تیروئیدکتومی و ید رادیواکتیو
» نیاز به بررسی آزمایشگاهی متناوب و منظم سطح هورمون های تیروئید
» مراجعه منظم به پزشک برای پایش سایز غده تیروئید

اختلالات سیستم غدد درون ریز (آندوکرین)

کم کاری هیپوفیز (Hypopituitarism)

کم کاری هیپوفیز

مشکل چیست؟

کم کاری هیپوفیز زمانی رخ می دهد که غده هیپوفیز قادر به تولید و ترشح مقادیر نرمال هورمون های هیپوفیز نباشد. علل اولیه این اختلال شامل تومورهای هیپوفیز، خونرسانی ناکافی به غده هیپوفیز، عفونت، اشعه درمانی یا برداشتن بخشی از غده هیپوفیز توسط جراحی است. علل ثانویه شامل اختلالاتی است که روی هیپوتالاموس تاثیر می گذراند، زیرا هیپوفیز توسط هیپوتالاموس کنترل می شود.


پیش آگهی

بیمار به درمان عمرانه نیاز داشته و می تواند انتظار طول عمر طبیعی داشته باشد.


علائم و نشانه های تشخیصی

خستگی ناشی از کاهش تولید ACTH
خواب آلودگی مرضی (Lethargy) و کاهش توانایی شناختی و درکی ناشی از کاهش تولید TSH
حساسیت به سرما در اثر کاهش سطح TSH، که هورمون محرک تیروئید است
کاهش اشتها در اثر کمبود TSH
نازایی ناشی از کاهش تولید هورمون های محرک جسم زرد یا LH (luteinizing hormone) و هورمون محرک فولیکول یا FSH (follicle-stimulating hormone)
کوتاهی قامت در اثر کاهش ترشح هورمون رشد
نازایی، آمنوره ناشی از کاهش تولید هورمون های FSH و LH


تست های تشخیصی

کاهش سطح ACTH که معمولا ناشی از ضایعات غده هیپوفیز است
کمبود TSH در اثر توده، تروما، جراحی یا ایدیوپاتیک (منشاء ناشناخته)
کاهش ترشح پرولاکتین (prolactin) در اثر توده که موجب کاهش یا کمبود پرولاکتین از غده هیپوفیز قدامی می شود
وجود تومور هیپوفیز در MRI


درمان

درمان جایگزینی هورمونی (استروژن، تستوسترون، کورتیکواستروئیدها، هورمون رشد، هورمون تیروئید)
درآوردن تومور هیپوفیز از طریق جراحی


تشخیص های پرستاری

اختلال تصویر از بدن در رابطه با بیماری
نقص عملکرد جنسی ناشی از بیماری


مداخلات پرستاری

توزین روزانه زیرا هورمون ضد ادراری (ADH) و هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) غده هیپوفیز احتباس و دفع مایعات بدن را کنترل می کنند.
پایش جذب و دفع برای اطمینان از تعادل مساوی آنها در اثر تنظیم هورمونی
آموزش بیمار در مورد نیاز عمرانه به مصرف دارو
نیاز به انجام مکرر و منظم آزمایشات آزمایشگاهی

اختلالات سیستم غدد درون ریز (آندوکرین)

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com