ورود کاربر

عضلات

مقدمه ای بر سیستم عضلانی – اسکلتی

مقدمه ای بر سیستم عضلانی – اسکلتی

سیستم عضلانی اسکلتی فراهم کننده ساختار و عملکرد برای بدن است. استخوان ها از ارگان های حیاتی حمایت و حفاظت می کنند. اسکلت بدن به دو بخش محوری (axial) و زائده ای (appendicular) تقسیم می شود. اسکلت محوری از ارگان های حیاتی حمایت کرده، سیستم اعصاب مرکزی را در برگرفته و قفسه سینه را محافظت می کنند. اسکلت زائده ای به اسکلت محوری چسبیده است و عمدتاً شامل اندام ها است. استخوان ها هم با توجه به شکل آنها و هم با توجه به ترکیب آنها دسته بندی می شوند. استخوان های کوتاه (مثل بند انگشتان) در انگشتان دست و پا یافت می شوند. استخوان های بلند (مثل استخوان بازو و ران) در اندام ها یافت می شود. استخوان های نامنظم با توجه به شکل آنها نامگذاری شده اند و در مفاصل آرنج و مچ دست یا گوش میانی یافت می شوند. استخوان های تخت (دنده یا شانه) از ارگان های داخلی حفاظت می کنند. لایه خارجی استخوان را ضریع می نامند که یک بافت استخوانی متراکم است و لایه قشری استخوان را تشکیل می دهد. جریان خون استخوان از طریق عروق خونی کوچک و از میان کانال های هاورزیان (Haversian Canals) صورت می گیرد که به صورت طولی در مجاورت ناحیه کورتیکال استخوان قرار گرفته اند. لایه داخلی اسفنجی تر و متخلخل است، بافت متخلخل که فضاهایی پر از مغز استخوان دارد. مغز زرد استخوان عمدتا از سلول های چربی تشکیل شده است. استئوبلاست ها (سلول های استخوان ساز) و استئوکلاست ها (سلول های بازجذب استخوان) در لایه خارجی استخوان یافت می شوند.
مفاصل محدوده ای هستند که دو یا چند استخوان به همدیگر متصل می شوند. مفاصل در گروه های دارای حرکت آزاد (مفاصل سینوویال مثل مفصل هیپ)، دارای حرکت نسبی (استخوان های لگن)، یا بی حرکت (خطوط شیارهای جمجمه) توصیف می شوند. مفاصل سینوویال توسط سینوویوم پوشیده شده اند. این پرده غشایی مایع سینوویال را ترشح می کند که مفصل را چرب و لیز می کند و به عنوان جذاب شوک در طی حرکت یا تحمل وزن عمل می کند. مفاصل سینوویال دارای دامنه حرکت متغیری هستند و از خم شدن، صاف شدن، چرخیدن، دور زدن، بر عکس شدن (برپشت خوابی)، بر جلوخوابی، جمع شدن، باز شدن، تا شدن و گردش به طرفین متفاوت است. استخوان های لگن و هر یک از مفاصل بین مهره ای از نوع مفاصل دارای حرکت نسبی هستند. مفاصل بدون حرکت نواحی استخوانی هستند که به هم نزدیک و جوش خورده اند و دیگر حرکتی ندارند.
عضلات به صورت گروهی کار می کنند، حرکت عضلات حاصل انقباض یک دسته از عضلات در حین انبساط دسته دیگری از آنها است. مقدار کمی انقباض عضلانی برای حفظ تون عضلانی لازم است. عضلات اسکلتی به صورت مخطط و ارادی هستند. بافت های همبند بخش های مختلف را به هم متصل می کنند. تاندون ها عضلات را به استخوان ها وصل می کنند، لیگامنت ها یا رباط ها استخوان ها را به هم نگه می دارند. غضروف سطح صافی در داخل مفصل ایجاد می کند که حرکت را تسهیل کرده و بستری است برای تحمل وزن مفاصل. بورسا یک کیسه پر از مایع کوچک است که در داخل محدوده مفصل یا مجاور استخوان قرار گرفته و بالش و بستری در محل اصطکاک ایجاد می کند.

اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

سندرم تونل کارپال (Carpal Tunnel Syndrome)

سندرم تونل کارپال

مشکل چیست؟

در این بیماری عصب میانی (median nerve) که از میان کانال مچی (تونل کارپال) در سطح قدامی مچ دست عبور می کند، تحت فشار قرار می گیرد و نتیجه اش درد و بی حسی انگشت شصت، نشانه و میانی و سطح خارجی انگشت چهارم دست است. این سندرم معمولا حاصل حرکات تکراری و یکنواخت منتج از کار یا سرگرمی است. سندرم تونل کارپال بیشتر در زنان شایع است.


پیش آگهی

تعدادی از بیماران به درمان محافظه کارانه با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و استراحت دادن مچ دست مبتلا بهبود می یابند. بریس مچ می تواند به نگهداشتن مچ در وضعیت خنثی طبیعی کمک کند. اگر درمان محافظه کارانه شکست بخورد، بیمار ممکن است به جراحی رفع فشار ناحیه کانال مچی احتیاج پیدا کند که هدفش رفع فشار از روی عصب میانی است. تداوم بلند مدت این بیماری می تواند موجب آتروفی عضلات کف دست شود. ممکن است قدرت چنگ زدن دست تحت تاثیر قرار گیرد. پس از درمان، سندرم تونل کارپال ممکن است مجددا در آینده عود کند.


علائم و نشانه های تشخیصی

احساس سوزش، بی حسی و صدای خس خس دادن مچ دستی که عصب مدیان تحت فشار است.
ضعف دست در اثر تحت فشار بودن عصب که نهایتا منجر به تحلیل عضلات می شود
درد دست بخاطر تحت فشار بودن عصب
ضربه زدن به ناحیه تونل مچی موجب بدتر شدن احساس گزگز، بی حسی و سوزش یا درد کف دست و انگشتان مبتلا می شود و نشانه تینل (Tinnel’s sign) گفته می شود.
اگر کاف فشار خون به دست بیمار بسته شود، درد، سوزش و بی حسی مچ و دست تشدید می شود، زمانی که کاف فشار خون روی بازوی بیمار برای گرفتن فشار سیستولیک بسته می شود.


تست های تشخیصی

الکترومیوگرافی (EMG) یا مطالعات هدایت عصبی نشانگر نقص عملکرد عصبی خواهد بود.
تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) نشانگر تورم عصب مدیان در تونل مچی خواهد بود.


درمان

مچ مبتلا به مدت دو هفته آتل شود تا در وضعیت طبیعی بماند یا اندکی به سمت بیرون باز می شود تا فشار روی تونل کارپال کاسته شود.
تجویز داروهای NSAID (ضد التهاب غیر استروئیدی) برای کاهش التهاب:
» دیکلوفناک (diclofenac)
» دیفونیسال (diflunisal)
» اتودولاک (etodolac)
» فنوپروفن (fenoprofen)
» فلوربیپروفن (flurbiprofen)
» ایبوپروفن (ibuprofen)
» ایندومتاسین (indomethacin)
» کتوپروفن (ketoprofen)
» کتورولاک (ketorolac)
» ملوکسیکام (meloxicam)
» نابومتون (nabumetone)
» ناپروکسن (naproxen)
» اکساپروزین (oxaprozin)
» پیروکسیکام (piroxicam)
» سالسالات (salsalate)
» سولینداک (sulindac)
» تولمتین (tolmetin)
تجویز کورتیکواستروئیدها برای کاهش التهاب:
» هیدروکورتیزون (hydrocortisone)
» دکسامتازون (dexamethasone)
» متیل پردنیزولون (methylprednisolone)
» پردنیزولون (prednisolone)
» پردنیزون (prednisone)
بعضی از این داروها به صورت خوراکی تجویز می شوند.
ممکن است این داروها در محل تونل مچی تزریق شوند.
در صورت ضرورت، ممکن است برای رفع فشار از عصب مدیان در ناحیه تونل مچی جراحی انجام شود.


تشخیص های پرستاری

درد
اختلال حرکت
اختلال درک حسی: حس لامسه


مداخلات پرستاری

در صورت نیاز، قبل از جراحی به آماده سازی ناحیه و پس از جراحی در پانسمان ناحیه به بیمار کمک شود.
بیماری که دارای آتل مچ دست است، ممکن است برای بعضی از فعالیت های زندگی روزمره (ADLs) خود به کمک نیاز داشته باشد.
به بیمار در ورزش دادن دست مبتلا کمک شود، بیمار تشویق شود که فعالیت خود را از سر بگیرد.
حرکات و حس دست مبتلا را پس از جراحی پایش کنید. پر شدگی مویرگی، رنگ و احساس انگشتان بررسی شود.
حرکت دادن انگشتان بعد از جراحی تشویق شود
پانسمان پس از عمل از نظر ترشح بررسی شود.
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
» مصارف، تداخلات، عوارض جانبی داروهای ضد التهاب
» طریقه صحیح استفاده از آتل مچ
» تشویق بیمار به ورزش دادن دست
» استفاده از وسایل ارگونومیک از قبیل تخته استراحت مچ یا پاشنه کیبورد در زمان کار

اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

شکستگی ها (Fractures)

شکستگی ها

مشکل چیست؟

استرس مفرط یا ضربه مستقیم بر استخوان موجب شکستن آن می شود. شکستگی استخوان منجر به آسیب به عضلات و بافت نرم اطراف آن می شود، که نتیجه اش خونریزی، تورم و آسیب بافت موضع است. در ابتدا خونریزی موضع شکستگی موجب تشکیل هماتوم در موضع می شود. سلول های التهابی وارد موضع می شوند. بافت گرانوله جایگزین هماتوم می شود. تغییرات سلولی ادامه می یابد و یک تجمع غیر استخوانی به نام کالوس تشکیل می شود. سپس استوبلاست ها وارد موضع می شوند. بافت فیبروز موضع شکستگی تبدیل به استخوان می شود.
موضع شکستگی ممکن است فقط یک ترک استخوانی باشد، بدون اینکه خود استخوان جابجا شده باشد. شکستگی که کل استخوان را دو نیمه نکرده باشد را شکستگی ناقص می گویند. شکستگی ممکن است کل قطر استخوان را طی کرده باشد، آن را به دو یا چند تکه تبدیل کرده باشد، این را شکستگی کامل گویند. زمانی که شکستگی کامل استخوان رخ می دهد، عضلات احاطه کننده بالا و پایین محل شکستگی به سمت محل اتصال به استخوان توسط تاندون کشیده می شوند و قطعات استخوان را از هم دورتر می کنند. بعضی از قطعات استخوان شکسته ممکن است از پوست بیرون بزند که آن را شکستگی باز می گویند. شکستگی که از پوست بیرون نزده باشد را شکستگی بسته یا ساده گویند.


پیش آگهی

لازم است که محل شکستگی استخوان مشخص گردد (از طریق رادیوگرافی) و برای بهبودی کامل به طور مناسب درمان شود. لازم است که محل شکستگی در موضع نرمال خود قرار گرفته و بیحرکت شود تا امکان ترمیم مناسب ایجاد شود. در مدت بی حرکت ماندن استخوان، سلول های استخوانی وارد منطقه شده و استخوان جدیدی برای ترمیم منطقه آسیب دیده تولید می کنند. معمولا 6 تا 8 هفته استخوان بی حرکت می شود که بستگی به موضع و درجه آسیب دارد. اما قدرت و توان کامل اندام تا چندین ماه پس از ترمیم شکستگی بازیافت نمی شود، که بستگی به سایز و موضع شکستگی دارد. زمان ترمیم کامل متفاوت بوده و از 6 هفته در بالغین جوان سالم با شکستگی ساده تا چند ماه در بیمار سالمند با بیماری همزمان متغیر است. بیماران سالمند دچار افزایش موربیدیتی و مورتالیتی پس از شکستگی لگن می شوند.
عوارض شکستگی شامل سندرم کمپارتمان (compartment syndrome)، آمبولی، ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، جوش خوردن تاخیری، عدم جوش خوردن یا بد جوش خوردن است. سندرم کمپارتمان زمانی رخ می دهد که فشار مفرطی در اثر بی حرکت سازی رخ داده و غلاف عضلانی اطراف را تحت فشار قرار دهد. فشار ممکن است از منابع داخلی یا خارجی ایجاد شود. این سندرم معمولا در شکستگی اندام های تحتانی پا یا پایین دست رخ می دهد.
گویچه های چربی ممکن است از مغز زرد استخوان جدا شده و وارد جریان خون شوند و نواحی دیگری از بدن را دچار آمبولی کنند. ریسک آمبولی در سالمندان و مردان بین 18 تا 40 سال بیشتر است. کاهش حرکت پس از شکستگی استخوان موجب افزایش ریسک DVT می شود. کشیدن سیگار، چاقی، بیماری قلبی و جراحی اندام تحتانی از ریسک فاکتورهای افزایش ترومبوز وریدهای عمقی هستند. جوش خوردن تاخیری زمانی است که شکستگی در طی 6 ماه به هم متصل نشود، علیرغم اینکه درمان انجام شده باشد. جوش نخوردن نیز از عوارض شکستگی است که در آن استخوان شکسته جوش نمی خورد. بد جوش خوردن زمانی است که استخوان شکسته در راستای صحیح به هم جوش نخورد.
تحلیل عضلانی ممکن است در ناحیه بی حرکت رخ دهد. فیزیوتراپی و تمرینات صحیح می تواند به بیماران در بدست آوردن مجدد توان عملکردی ناحیه شکسته کمک کند.


علائم و نشانه های تشخیصی

خونریزی موضعی – که ممکن است با تغییر رنگ سطح پوست موضع همراه باشد یا نباشد؛ به مقدار خونریزی و فاصله بین شکستگی و پوست بستگی دارد.
تورم ناحیه در اثر واکنش التهابی نسبت به آسیب بافتی
دامنه حرکتی غیر طبیعی – برای حرکت کامل و صحیح به استخوان سالم نیاز است، اگر شکستگی رخ دهد، بخصوص در نزدیکی مفصل، تورم ممکن است محدودیت دامنه حرکتی را ایجاد کند.
کوتاه شدن پا و چرخش به بیرون در شکستگی لگن رایج است.


تست های تشخیصی

رادیوگرافی با اشعه ایکس نشانگر شکستگی استخوان است که ممکن است با جابجایی یا بدون جابجایی باشد.
در CT اسکن نیز شکستگی استخوان مشخص می شود – بیشتر برای بخش هایی از بدن مفید است که قابل چرخاندن یا وضعیت دهی برای تصویربرداری نیستند (مثل شکستگی گردن)
اسکن استخوان نشانگر افزایش فعالیت سلولی در منطقه شکستگی خواهد بود – زمانی مفید است که شکستگی به سادگی در رادیوگرافی مشخص نباشد یا شکستگی مویی شکل باشد.


درمان

استخوان شکسته بی حرکت شود – برای بی حرکت کردن ناحیه، استخوان اسپلینت شده تا زمانی که شکستگی جا اندازی شده (در مسیر صحیح قرار داده شده) و گچ گیری یا وسیله فیکساسیون نصب شود.
جا اندازی باز شامل قرار دادن استخوان شکسته در مسیر طبیعی از طریق جراحی است و موضع شکستگی به صورت مستقیم دیده می شود.
درمان درد ضروری است.


تشخیص های پرستاری

ریسک اختلال تمامیت پوستی
ریسک عدم تحمل فعالیت
اختلال تحرک جسمی


مداخلات پرستاری

پایش گردش خون: نبض های محیطی، پرشدگی مویرگی و دمای پوست ناحیه پایین دست موضع شکستگی بررسی می شود. اختلال جریان خون موضع موجب کاهش و ضعف نبض، پرشدگی مویرگی تاخیری و سرد شدن دمای پوست می شود. اندام های دو طرف مقایسه شود.
پایش علائم حیاتی: بیمار از نظر بالا رفتن ریت نبض، کاهش فشار خون و بالا رفتن ریت تنفسی پایش شود. استخوان شکسته می تواند موجب له شدگی عروقی شده که خونریزی داخلی می دهد. از نظر نشانه های شوک بیمار بایستی بررسی شود. ممکن است بالا رفتن دمای بدن در اثر عفونت ناشی از شکستگی باز رخ دهد.
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
» طریقه خود مراقبتی – با توجه به موضع شکستگی، بیمار ممکن است توانایی مراقبت از خود را از دست بدهد.
» اهمیت انجام تمرینات دامنه حرکتی برای حفظ تون عضلانی ناحیه بی حرکت
» عدم وارد کردن اشیاء در داخل گچ. ممکن است لایه نرم زیر گچ (ویبریل) جابجا شده و بر نقطه خاصی از زیر گچ فشار وارد کند که موجب آسیب پوستی می شود. تمامیت پوستی در اثر خارش زیر گچ از دست می رود که می تواند منجر به عفونت شود.

اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

نقرس (Gout)

نقرس

مشکل چیست؟

نقرس یک اختلال متابولیک است که در آن بدن نمی تواند پروتئین های پورینی را به طور مناسب متابولیزه کند. در نتیجه، سطح اسید اوریک بالا می رود، که حاصل نهایی متابولیسم پورین است. در نتیجه هیپراوریسمی، تجمع کریستال های اسید اوریک در مفاصل و بیشتر مفصل انگشت بزرگ پا (podagra) رخ می دهد که نتیجه اش درد حین حرکت مفصل است. اسید اوریک توسط کلیه ها از بدن دفع می شود. این بیماران ممکن است دچار سنگ کلیه شوند که حاصل کریستالیزه شدن اسید اوریک در کلیه است.
شخص ممکن است دچار نقرس ثانویه شود. نقرس ثانویه حاصل فرآیند بیماری دیگر یا داروها از قبیل دیورتیک های تیازیدی یا داروهای شیمی درمانی است.


پیش آگهی

نقرس عمدتا یک اختلال مزمن است. بیمار لازم است بیماری و درمان آن را درک کند که دارو درمانی در مراحل اولیه و در طی حملات درد شروع شود. حملات مکرر درد مفصل نهایتا موجب آسیب مفصلی می شود. بالا بودن مزمن سطح اسید اوریک خون با پیشرفت آترواسکلروز همراه است.


علائم و نشانه های تشخیصی

بروز حاد درد شدید مفصلی در اثر تجمع اسید اوریک در داخل مفصل
قرمزی ناشی از التهاب اطراف مفصل
سنگ کلیه (Nephrolithiasis) در اثر رسوب اسید اوریک در کلیه


تست های تشخیصی

بالا رفتن ریت رسوب اریتروسیت ها (ESR)
بالا رفتن سطح اسید اوریک سرم – در تمامی مبتلایان به نقرس بالا رفتن سطح اسید اوریک دیده نمی شود. این مسئله عمدتا در مبتلایان به نقرس اولیه و قبل از حمله درد حاد مفصل دیده می شود.
بالا رفتن سطح اسید اوریک ادرار
آرتروسنتز (کشیدن مایع مفصلی) نشانگر وجود کریستال های اسید اوریک در داخل مایع مفصلی است.


درمان

دوره حاد بیماری با استفاده از کلشیسین (colchicine) و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی درمان می شود. این داروها تا زمانی ادامه می یابند که درد کنترل شود. نقرس مزمن با آلوپرینول (allopurinol) یا یک ماده دفع کننده اسید اوریک (uricosuric) درمان می شود تا مقدار اسید اوریک موجود در بدن کاهش یابد. این داروها به طور بلند مدت استفاده می شوند تا مقدار وقوع حملات دردناک کاهش یابد.
تجویز کولشیسین در طی حمله حاد برای کاهش پاسخ التهابی ناشی از رسوبات اسید اوریک. به کاهش درد کمک می کند.
تجویز داروهای NSAID برای کاهش التهاب و کمک به تسکین درد:
» ایندومتاسین (indomethacin)
» ایبوپروفن (ibuprofen)
» ناپروکسن (naproxen)
از آسپرین (aspirin) استفاده نشود، دوز معمول آن موجب احتباس اسید اوریک می شود.
تجویز داروهای مهار کننده گزانتین اکسیداز (xanthine oxidase) برای کاهش کل اسید اوریک بدن. این دارو به عنوان یک درمان بلند مدت به مبتلایان به حملات نقرس داده می شود:
» آلوپرینول (allopurinol)
تجویز دارو برای تسریع دفع اسید اوریک از ادرار زمانی که سطح کلی آن در بدن بایستی کاهش داده شود. در بیمارانی که مقادیر زیادی اسید اوریک دفع می کنند، از این داروهای استفاده نمی شود. این داروها به بیماران مبتلا به نقرس مزمن یا حملات عود کننده تجویز می شود:
» پروبنیسید (probenecid)
» سولفینپیرازون (sulfinpyrazone)
رژیم غذایی کم چربی و کم کلسترول – سطح بالای اسید اوریک موجب تسریع آترواسکلروز می شود.
بی حرکت کردن بیمار برای بهبود راحتی وی


تشخیص های پرستاری

اختلال تحرک
درد حاد


مداخلات پرستاری

برای پیشگیری از تشکیل کریستال های اسید اوریک در کلیه ها، بیمار بایستی روزانه حداقل سه لیتر آب بنوشد. افزایش مایعات مصرفی به افزایش دفع اسید اوریک توسط کلیه ها کمک می کند.
پایش سطح اسید اوریک سرم
کمک به وضعیت دهی بیمار برای راحتی بیشتر
اجتناب از لمس غیر ضروری مفصل ملتهب. ممکن است لازم باشد که مفصل توسط پارچه یا ملحفه از سایر قسمت ها حفظ و جدا شود.
آموزش بیمار در مورد غذاهای سرشار از پورین – بوقلمون، گوشت احشاء، ساردین، ماهی قباد، ماهی خالمخالی، ماهی کولی، شاه ماهی، گوشت نمک سود خوک
اجتناب از مصرف الکل، از دفع کلیوی اسید اوریک پیشگیری می کند.

اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

استئوآرتریت (Osteoarthritis)

استئوآرتریت

مشکل چیست؟

استئوآرتریت یک بیماری دژنراتیو مفاصل است که در اثر سابیدگی و جراحت غضروف مفصلی رخ می دهد. همانطور که پوشش غضروفی محافظ مفاصل از بین می رود، استخوان زیر آن در معرض قرار می گیرد و در نتیجه استخوان ها روی هم مالیده می شوند. تغییرات دژنراتیو بافت استخوان موجب ایجاد نواحی کوچکی از رشد مجدد می شود، که سطح فضای مفصلی ناهموار شده و زوائد استخوانی ایجاد می شود. این سطوح ناهموار بیرون زده به داخل بافت نرم یا فضای مفصلی موجب درد می شوند.


پیش آگهی

درد استئوآرتریت معمولا با فعالیت در ارتباط بوده و با استراحت برطرف می شود. بیشتر مفاصل اصلی تحمل کننده وزن بدن در افراد چاق مبتلا می شوند زیرا فشار بر این مفاصل بیشتر است، بخصوص مفاصل ران و زانو. بیمار در ابتدا به استراحت بخوبی پاسخ داده و درد برطرف می شود و داروهای بدون نسخه درد را کنترل می کنند. با آسیب بیشتر مفصل در طول زمان، درمان جایگزینی مفصل (تعویض مفصل) لازم می شود تا درد کنترل شده و کیفیت زندگی و تحرک بیمار بهبود یابد.


علائم و نشانه های تشخیصی

سفتی مفاصل در اوایل صبح برای مدت کوتاه، معمولا 15 دقیقه یا کمتر بخاطر تغییرات مفصلی
درد مفاصل در حین حرکت یا تحمل وزن بخاطر تغییر شکل مفصل
صدای کریپتوس (خس خس در روی مفصل حین حرکت دامنه حرکتی در لمس حس می شود) بخاطر از بین رفتن غضروف مفصل و رشد زوائدی بر سطح استخوان
تسکین درد در استراحت و آزاد شدن مفصل زیرا حرکت نکردن موجب رفع تحریک در فضای مفصلی می شود.
بزرگ شدن مفصل بخاطر رشد زوائد یا تغییر شکل مفصل
گره های هبردن (Heberden’s nodes) – تورم مفاصل دیستال بین بند انگشتان


تست های تشخیصی

اشعه ایکس نشانگر تنگ شدن فضای مفصلی، زوائد استخوانی، یا استئوفیت در اطراف مفاصل است.
تست التهاب نرمال خواهد بود – نرخ رسوب اریتروسیت ها، پروتئین انفعالی C


درمان

معمولا از ابتدا توسط داروهای بدون نسخه درمان می شود. بیمار بخوبی به این داروها پاسخ می دهد. اختلال التهابی زمینه ای وجود ندارد، بنابراین داروها در صورت نیاز مصرف می شوند. اکثر بیماران سالمند بوده و داروهای دیگری نیز مصرف می کنند، بنابراین بررسی تداخلات دارویی مهم است.
تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی – این داروها برای التهاب موضعی ناشی از تحریک سطح مفاصل بخاطر استئوفیت ها یا تشکیل زوائد استخوانی مصرف می شوند:
» دیکلوفناک (diclofenac)
» دیفونیسال (diflunisal)
» اتودولاک (etodolac)
» فنوپروفن (fenoprofen)
» فلوربیپروفن (flurbiprofen)
» ایبوپروفن (ibuprofen)
» ایندومتاسین (indomethacin)
» کتوپروفن (ketoprofen)
» کتورولاک (ketorolac)
» ملوکسیکام (meloxicam)
» نابومتون (nabumetone)
» ناپروکسن (naproxen)
» اکساپروزین (oxaprozin)
» پیروکسیکام (piroxicam)
» سالسالات (salsalate)
» سولینداک (sulindac)
» تولمتین (tolmetin)
تجویز استامینوفن (acetaminophen) برای تسکین درد
گلوکزامین (Glucosamine) و کوندرویتین سولفات (chondroitin sulfate) برای تسکین درد و سفتی مفصل
کرم کاپساسین (Capsaicin cream) موضعی
تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئیدها 3 یا 4 بار در سال
تزریق داخل مفصلی داروهای زیر:
» هیالورونات سدیم (hyaluronate sodium) – سری های 3 تا 5 تزریق
» هیالورون (hyaluron) در سری 3 تزریق
» هیلان جی اف 20 (hylan GF 20) بصورت سری 3 تزریق
ورزش برای حفظ تحرک مفصل و تون عضلانی
استفاده از وسایل کمکی در راه رفتن برای حفظ ثبات


تشخیص های پرستاری

درد
عدم تحمل فعالیت
اختلال تحرک


مداخلات پرستاری

پایش درد بیمار و درمان کافی درد، زیرا نیاز بیمار تغییر می کند
تعدیل رژیم غذایی برای کاهش وزن بیماران چاق جهت کاهش استرس و فشار وارده بر مفاصل تحمل کننده وزن بیمار
آموزش موارد زیر به بیمار:
» زمان و چگونگی مصرف داروها
» اهمیت فعالیت روزانه و حفظ سطحی از فعالیت
» فرآیند بیماری

اختلالات سیستم عضلانی – اسکلتی

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com