ورود کاربر

هماتولوژی

مقدمه ای بر سیستم هماتولوژی (How the Hematologic System Works)

مقدمه ای بر سیستم هماتولوژی

مشکل چیست؟

به خون و ارگان های تولید کننده خون سیستم هماتولوژیک اطلاق می شود. تشکیل سلول های قرمز خون (RBCs)، سلول های سفید خون (WBCs) و پلاکت ها در مغز استخوان صورت می گیرد. سلول های بنیادی در مغز استخوان تولید می شوند. در ابتدا سلول های بنیادی تمایز نیافته هستند و ممکن است به هر یک از سلول های قرمز، سفید یا پلاکت تبدیل شوند. در مرحله بعد دوره کاملی آنها، سلول های بنیادی به نوع خاصی از پیش ماده سلولی متعهد هستند که موجب می شود آنها یا به نوع میلوئید یا لمفوئید تبدیل شوند و سپس در حضور فاکتور رشد اختصاصی به نوع خاصی از سلول تمایز می یابند.

مقدمه ای بر سیستم هماتولوژیکطحال در یک چهارم فوقانی چپ شکم قرار گرفته است. طحال کل خون را فیلتر می کند. سلول های سفید، لمفوسیت ها، ماکروفاژها و سلول های قرمز خون که پیر و ناتوان هستند را از جریان خون خارج می کند. همچنین طحال هموگلوبین را تجزیه کرده و سلول های قرمز و پلاکت را ذخیره می کند.

کبد در یک چهارم فوقانی راست شکم واقع شده است و محل اصلی تولید فاکتورهای انعقادی از جمله پروترومبین است. عملکرد طبیعی کبد برای تولید ویتامین K در مجاری روده ای اهمیت دارد. ویتامین K برای فاکتورهای انعقادی VII، IX، X و پروترومبین لازم است.

اختلالات سیستم هماتولوژی

آنمی (Anemia)

آنمی

مشکل چیست؟

آنمی یا کم خونی اختلالی است که در آن سطح هموگلوبین یا سلول های قرمز خون (RBC) کم بوده و در نتیجه توانایی حمل اکسیژن خون کاهش می یابد. این بیماری ممکن است در اثر خونریزی، آسیب به سلول های قرمز خون در اثر تغییر هموگلوبین یا تخریب هموگلوبین (همولیز)، نارسایی تغذیه ای (کمبود آهن، ویتامین B12، اسید فولی)، کاهش تولید RBC، یا نارسایی مغز استخوان رخ دهد. بعضی از بیماران دارای سابقه خانوادگی آنمی به علت انتقال وراثتی بیماری هستند از قبیل تالاسمی یا آنمی سلول های داسی شکل.


پیش آگهی

آنمی علامت وقوع مشکل دیگری است. برای تصحیح آنمی و علائم آن، بایستی علت وقوع آنمی رفع شود.


آنمی و علل کم خونیعلائم و نشانه های تشخیصی


خستگی به علت هیپوکسی ناشی از کاهش اکسیژن در دسترس بافت های بدن
ضعف ناشی از هیپوکسی
رنگ پریدگی به علت کاهش اکسیژن در دسترس بافت های سطحی
تاکیکاردی در تلاش بدن برای جبران کاهش اکسیژن در دسترس از طریق افزایش خونرسانی
مورمور سیستولیک به علت افزایش نوسان جریان خون
تنگی نفس یا دیس پنه ناشی از هیپوکسی، همانطور که بدن تلاش می کند اکسیژن بیشتری بدست آورد
آنژین به علت عدم اکسیژن رسانی کافی به میوکارد
سردرد به علت هیپوکسی
سبکی سر به علت هیپوکسی
درد استخوان به علت افزایش تولید سلول های قرمز خون در تلاش بدن برای تصحیح آنمی
زردی در آنمی همولیتیک ناشی از افزایش سطح بیلیروبین به علت تجزیه سلول های قرمز خون


کم خونی - ترجمه فارسی به انگلیسیتست های تشخیصی

پایین بودن سطح هموگلوبین
پایین بودن سطح هماتوکریت
کم بودن شمارش RBC
میانگین حجم سلول (MCV) نشان دهنده سایز سلول است – طبیعی (normocytic)، کوچک (microcytic)، بزرگ (macrocytic)
میانگین هموگلوبین سلولی (MCH) نشانگر رنگ سلول است – طبیعی (normochromic)، کم رنگ (hypochromic)
شاخص توزیع پهنای سلول های قرمز (RDW) بالا است – نشانگر تغییرات سایز سلول است؛ زمانی که بدن تلاش می کند آنمی را جبران کند، تنوع بیشتری در سایز سلول های قرمز خون وجود دارد.
شمارش رتیکلوسیت ها زمانی انجام می شود که تولید RBC برای جبران آنمی افزایش یابد.


درمان

تصحیح علت زمینه ای ضروری است. درمان ممکن است شامل اصلاح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها باشد. در ادامه آنمی های خاص بحث خواهد شد.


تشخیص های پرستاری

ترجمه فارسی به انگلیسی خستگی
عدم تحمل فعالیت


مداخلات پرستاری

تغییرات علائم حیاتی بیمار پایش شود.
شمارش سلول های خونی پایش شود - Hgb, Hct, RBC, MCV, MCH, RDW
مراقبت پرستاری براساس میزان تحمل فعالیت بیمار طراحی شود.
بیمار از نظر آنژین تحت نظر باشد.

اختلالات سیستم هماتولوژی

آنمی آپلاستیک (Aplastic Anemia)

آنمی آپلاستیک

مشکل چیست؟

در آنمی آپلاستیک یا پان سیتوپنی (Pancytopenia) تولید مقادیر کافی RBC ، WBC و پلاکت در مغز استخوان متوقف می شود؛ بدینوسیله ریسک عفونت و خونریزی افزایش می یابد. سلول های قرمز باقیمانده در جریان خون دارای سایز و رنگ نرمال هستند. این اختلال ممکن است در اثر تماس با مواد شیمیایی، اشعه درمانی با دوز بالا، قرار گرفتن در معرض سموم رخ دهد. درمان سرطان از قبیل اشعه درمانی و شیمی درمانی ممکن است عملکرد مغز استخوان را سرکوب کرده و کاهش دهند؛ که نتیجه اش آنمی (کم بودن RBC)، ترومبوسیتوپنی (کم بودن پلاکت) و لکوپنی (کم بودن WBC) است. همچنین پان سیتوپنی ممکن است در اثر علت ناشناخته یا ایدیوپاتیک رخ دهد.


پیش آگهی

اختلال عملکرد مغز استخوان ممکن است به صورت کند یا ناگهانی بروز کند. عمر RBCها از پلاکت ها و WBC طولانی تر است، بنابراین آنمی ممکن است دیرتر از اثرات از دست دادن سایر سلول ها ظاهر شود. تماس با بعضی از مواد سمی یا داروها در افراد مستعد و آسیب پذیر ممکن است نتایج شدیدتری داشته و بطور بالقوه کشنده باشد.


غذاهای حاوی آهنعلائم و نشانه های تشخیصی

خستگی در اثر هیپوکسمی
ضعف در اثر هیپوکسی بافتی
رنگ پریدگی ناشی از کمبود اکسیژن رسانی به بافت های سطحی در اثر آنمی
عفونت به علت کاهش تولید سلول های سفید خون، منجر به کاهش توانایی دفاعی بدن در مقابل عفونت
خونمردگی (اکیموز)، خونریزی های زیر جلدی ریز (پتشی) در اثر کاهش پلاکت ها، اختلال توانایی انعقادی خون
خونریزی از مخاط غشایی (مجاری گوارشی، دهان، بینی، واژن)


تست های تشخیصی

پایین بودن سطح هموگلوبین
پایین بودن سطح هماتوکریت
پایین بودن سطح RBC
ترومبوسیتوپنی – پایین بودن شمارش پلاکت
لکوپنی – کم بودن سطح WBC
پایین بودن شمارش رتیکلوسیت ها
مثبت بودن تست خون منفی در مدفوع
کاهش شمارش سلولی در بیوپسی مغز استخوان به علت توقف تولید آن


ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی پرستاریدرمان

فاکتور رشد هماتوپویتیک برای بیماران مبتلا به آنمی ناشی از کم بودن سطح اریتروپویتین تجویز می شود:
  » اریتروپویتین
  » اپوتین آلفا (اریتروپویتین انسانی نو ترکیب) توسط تزریق زیر جلدی یا وریدی
  » تجویز فاکتور تحریک کلنی گرانولوسیت انسانی (G-CSF) برای تصحیح سطح پایین WBC:
  » فیلگراستیم زیر جلدی یا وریدی
  » سارگراموستیم فاکتور تحریک کلنی گرانولوسیت – ماکروفاژ (GM-CSF) از طریق انفوزیون وریدی
تزریق RBC فیلتر شده در زمان وقوع آنمی علامت دار
تزریق پلاکت برای خونریزی شدید
پیوند مغز استخوان برای جایگزین کردن سلول های بنیادین فعال
تجویز داروهای سرکوب کننده ایمنی، آنتی تیموسیت ها، گلوبولین ها و کورتیکواستروئیدها
اسپلنکتومی در زمان بزرگ شدن طحال و تخریب کردن RBCها.


تشخیص های پرستاری

ریسک عفونت
عدم تحمل فعالیت
ریسک کمبود حجم مایعات


مداخلات پرستاری

پایش هر گونه تغییر علائم حیاتی
ثبت مایعات مصرفی و دفعی
محافظت بیمار از سقوط
اجتناب از تزریق عضلانی در زمان وقوع اختلال انعقادی
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
  » به خاطر اثر تجمع پلاکتی (توانایی انعقادی) از مصرف آسپرین اجتناب کند.
  » برای پیشگیری از خستگی، بین فعالیت استراحت کند.
  » از ماشین ریش تراش برقی استفاده کند برای پیشگیری از خطر خراش و خونریزی ناشی از پایین بودن سطح پلاکت
  » تماس با پزشک یا پرستار در صورت وقع نشانه های خونریزی یا خونمردگی

اختلالات سیستم هماتولوژی

آنمی کمبود آهن (Iron Deficiency Anemia)

آنمی کمبود آهن

مشکل چیست؟

آنمی کمبود آهن یا فقر آهن کم خونی ناشی از کمتر از نرمال بودن سطح آهن در سرم است که نتیجه اش تولید هموگلوبین کمتر و کاهش توانایی خون برای حمل اکسیژن است. عموماً ابتدا ذخایر آهن بدن تخلیه می شود، در پی آن سطح سرمی آهن کاهش می یابد. کمبود آهن ممکن است به علت کمبود در رژیم غذایی، دفع خون یا افزایش تقاضای بدن در اثر حاملگی یا شیردهی باشد. وقتی سلول های قرمز خون پیر می شوند، بدن آنها را تجزیه کرده و آهن آزاد می شود. این آهن برای تولید سلول های قرمز جدید مصرف می شود. روزانه مقدار خیلی اندکی از این آهن از طریق مجاری گوارشی دفع شده و از آهن رژیم غذایی جایگزین می شود. زمانی که سلول های قرمز خون بدون آهن کافی تولید شوند، سلول ها کوچکتر و کم رنگ تر از سلول معمولی خواهند بود.


پیش آگهی

آنمی فقر آهن شایعترین نوع آنمی است. عمدتاً بیماران به درمان با آهن مکمل خوراکی پاسخ می دهند. گاهی اوقات بیمار در جذب آهن از مجاری گوارشی مشکل دارد. این بیماران به آهن مکمل تزریقی نیاز دارند. ذخایر آهن یکباره جایگزین شده، آنمی بایستی تصحیح شده و سطح هموگلوبین سرم به سطح نرمال برسد. بعضی از بیماران به مکمل عمرانه نیاز دارند، که به علت کمبود آهن بستگی دارد.


علائم و نشانه های تشخیصی

risk factors

ضعف در اثر کم خونی و هیپوکسی بافتی
رنگ پریدگی در اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت های محیطی
خستگی ناشی از آنمی و هیپوکسمی
کویلونیشیا (Koilonychia) – نازک و مقعر شدن لبه ناخن ها، ناخن قاشقی هم نامیده می شود
تاکیکاردی و تاکی پنه در فعالیت بخاطر افزایش تقاضای اکسیژن بدن


تست های تشخیصی

کاهش سطح هموگلوبین سرم در اثر کاهش تولید سلول های قرمز خون
پایین بودن سطح فریتین سرم
میانگین حجم سلولی (MCV) در ابدا طبیعی بوده، اما بعدا کم می شود – آنمی میکروسیتیک
میانگین هموگلوبین سلولی (MCH) در ابتدا نرمال، سپس کاهش می یابد – آنمی هیپوکرومیک
پایین بودن سطح آهن سرم
کاهش اشباع ترانسفرین
اسمیر خون محیطی نشانگر پویکیلوسیتوز (سلول های قرمز با شکل و سایز متفاوت) است
شمارش پلاک ممکن است افزایش یابد.


ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسیدرمان

درمان جایگزینی آهن تا زمان تصحیح کمبود ادامه می یابد و ذخایر از دست رفته آهن بدن جبران می شود. دوره زمانی معمول درمان با آهن تا حدود 3 تا 6 ماه پس از تصحیح آنمی ادامه می یابد. مدارکی در رابطه با وقوع واکنش های آنافیلاکتیک نسبت به آهن دکستران در پیشینه و متون مربوطه ثبت شده است. بیمارانی که تازه این درمان را شروع می کنند عموماً یک دوز تست در ابتدا مصرف می کنند، قبل از اینکه درمان اصلی آنها شروع شود.

ذخایر آهن از دست رفته از طریق تجویز آهن مکمل جبران می شود
آهن خوراکی در دوز های منقسم (سه بار در روز):
  » فروس سولفات
  » فروس گلوکونات
  » فروس فرمارات
مکمل آهن تزریقی برای بیمارانی که دوز خوراکی را تحمل نکرده یا به درمان خوراکی جواب نمی دهند، دارای مشکلات و اختلالات گوارشی هستند یا خونریزی مداوم دارند:
  » آهن دکستران عضلانی یا وریدی
  » آهن سدیم گلوکونات وریدی
  » کمپلکس آهن ساکارز وریدی
  » تزریق عضلانی آهن با استفاده از روش مسیر Z
افزایش مصرف آهن رژیم غذایی


تشخیص های پرستاری

عدم تعادل تغذیه ای، کمتر از نیاز بدن
عدم تحمل فعالیت


مداخلات پرستاری

ترجمک - ترجمه فارسی به انگلیسی پایش ورودی و خروجی بدن
پایش علائم حیاتی از نظر تاکیکاردی و تاکی پنه
پایش واکنش به درمان با آهن تزریقی
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
  » بررسی از نظر خونریزی
  » افزایش آهن رژیم غذایی
  » آموزش منابع غذایی آهن.

اختلالات سیستم هماتولوژی

آنمی پرنشیوز (Pernicious Anemia)

آنمی پرنشیوز

مشکل چیست؟

در آنمی پرنشیوز بدن توانایی جذب ویتامین B12 را از دست می دهد، که برای تولید سلول های قرمز خون لازم است و نتیجه اش کاهش شمارش RBC است. این بیماری بیشر در بازماندگان اروپای شمالی شایع است، عمدتا آنمی دوران بلوغ است. فاکتور اینترنزیک به طور طبیعی توسط سلول های پریتال مخاط گوارشی ترشح می شود و برای جذب ویتامین B12 از روده ها لازم است. تخریب مخاط گوارشی در اثر پاسخ اتوایمون موجب از دست رفتن سلول های پریتال معده می شود. توانایی B12 برای باند شدن با فاکتور اینترینزیک از دست می رود، میزان جذب ویتامین کاهش می یابد. سن معمول بروز این بیماری 40 تا 60 سالگی است.


پیش آگهی

جایگزینی دائمی ویتامین B12 برای تصحیح کمبود ویتامین و تسکین علائم ضروری است. بدون درمان اثرات عصبی ادامه یافته و منجر به نهایتا جنون بیمار می شود.


ترجمک - ترجمه متون تخصصی پرستاریعلائم و نشانه های تشخیصی

رنگ پریدگی در اثر آنمی
ضعف و خستگی ناشی از کم خونی
مورمور و خواب رفتن دست ها و پاها – پارستزی دستکش-جوراب – بخاطر از بین رفتن دو طرفه غشای میلین ستون خلفی و جانبی اعصاب ستون فقرات
کاهش حس ارتعاش و وضعیتی
تعادل ضعیف ناشی از تاثیر بر عملکرد مغزی
دمانس در مراحل نهایی بیماری
گلوسیت آتروفیک – زبان قرمز گوشت گاوی
تهوع ممکن است منجر به بی اشتهایی و کاهش وزن شود
سفید شدن زودرس موها


تست های تشخیصی

کاهش سطح هموگلوبین در اثر کاهش تولید سلول های قرمز خون
افزایش MCV – آنمی ماکروستیک
تست شیلینگ مثبت ناشی از کاهش فاکتور اینترنزیک
کاهش مقدار اسید هیدروکلریک معده (هیپوکلریدی) ناشی از تغییرات سلول های پریتال مخاط معده
تست رومبرگ مثبت ناشی از آتاکسی و تغییرات عصبی
کاهش حواس در زمان تست ارتعاش، حس وضعیت، یا تست حرکت وضعیتی (Proprioception) اندام ها


درمان

درمان جایگزینی عمرانه ویتامین B12 موجب تصحیح کم خونی و بهبود تغییرات عصبی می شود که رخ خواهد داد. در ابتدا بیمار تزریق هفتگی ویتامین B12 داشته با کمبود موجود مبارزه کند. نهایتاً تزریق ماهانه تا آخر عمر به عنوان درمان نگهدارنده انجام می شود. مکمل خوراکی در این بیماران موثر نیست زیرا نمی توانند به طور موثر ویتامین B12 را جذب کنند، زیرا نارسایی فاکتور اینترنزیک دارند.
تجویز ویتامین B12 عضلانی
تزریق RBC فیلتر شده در صورت شدید بودن آنمی


تشخیص های پرستاری

ترجمه فارسی به انگلیسی اختلال تبادل گازی
عدم تعادل تغذیه، کمتر از نیاز بدن
ریسک صدمه


مداخلات پرستاری

پیشگیری از صدمه
آموزش موارد زیر به بیمار:
  » استفاده از مسواک نرم به خاطر تغییرات دهان
  » اجتناب از فعالیت های منجر به صدمه بخاطر پارستزی یا تغییرات تعادلی
  » بررسی و نظارت بر سلامت پاها به صورت روزانه از نظر زخم ناشی از پارستزی

اختلالات سیستم هماتولوژی

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com