ورود کاربر

تنفس

تست های تشخیصی حیاتی

توجه: در این بخش تنها مروری مختصر بر تست های تشخیصی حیاتی برای مراقبت از بیماران تنفسی آمده است. هر یک از این تست ها با جزئیات کامل و بطور مفصل در بخش معاینات فیزیکی بحث خواهند شد.


برونکوسکوپی (Bronchoscopy)

چرا تجویز می شود؟

برونکوسکوپی برای دیدن درخت برونشیال و خارج کردن اجسام خارجی و رفع انسداد، برداشتن بافت در بیوپسی یا برای ساکشن و تخلیه مایعات تجویز می شود.

طرز کار:

بیمار بیهوش شده و برونکوسکوپ از طریق دهان وارد شده و به داخل تراشه و درخت برونشی هدایت می شود. برونکوسکوپ دارای یک دوربین ویدیویی کوچک و یک پروب است که پزشک می تواند از آنها برای انجام رویه استفاده کند.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

بیمار بایستی فرم رضایت نامه آگاهانه برای رویه های تهاجمی را امضا کند.
به مدت 8 ساعت قبل از رویه ناشتا باشد، مگر در موارد اورژانسی؛ تا شانس استفراغ در زمان عبور دادن برونکوسکوپ به داخل تراشه کاهش یابد.

حین رویه:

پایش علائم حیاتی، تلاش های تنفسی، رنگ پوست، مانیتورینگ قلبی

پس از رویه:

بیمار تا برگشت رفلکس بلع ناشتا نگهداشته می شود، برای جلوگیری از آسپیراسیون
برگشت سرفه و رفلکس بلع چک شود
ریت تنفسی، تلاش تنفسی، استفاده از عضلات فرعی، صداهای تنفسی پایش شود
تغییرات ریت قلبی و وضعیت تنفسی پایش شود.
خلط از نظر خون بررسی شود که ناشی از تحریک برونش است


رادیوگرافی قفسه سینه (Chest X-ray)

چرا تجویز می شود؟

برای تعیین سایز و محل قرار گیری قلب و ناهنجاری های ساختاری ریه ها انجام می شود.

طرز کار:

ماشین اشعه ایکس پرتوهای اشعه ایکس را روی قفسه سینه تابانده و پرتوهایی که از قفسه سینه عبور می کنند، بر روی فیلمی می افتند که در پشت بیمار قرار داده شده است. پرتوهای اشعه ایکس تابیده شده به بیمار یا توسط بدن بیمار جذب می شوند و یا به فیلم برخورد می کنند. بخشی از بدن که پرتوها را جذب می کند، به صورت سفید رنگ روی فیلم ظاهر می شود. مناطق تیره فیلم نمایانگر قسمت هایی است که اشعه از میان آنها عبور کرده است.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رویه را برای بیمار شرح داده و به بیمار آموزش داده شود که با درخواست تکنسین، نفس خود را حبس کند.
قبل از گرفتن عکس تمامی جواهرات، زیپ ها و وسایل فلزی که در میدان اشعه ایکس قرار می گیرند، خارج شوند.

حین رویه:

برای واضح بودن تصویر، بیمار بایستی حین تابش اشعه نفس خود را حبس کند.


آنژیوگرافی ریه (Pulmonary Angiography)

چرا تجویز می شود؟

نمای بصری از سیستم گردش خون ریوی فراهم می سازد، تا پزشک بتواند مشخص کند که شرایط جریان خون ریوی چگونه است.

طرز کار:

پس از قرار دادن کاتتر در ورید و عبور کاتتر از قلب و وارد شدن به شریان ریوی (تحت فلوروسکوپی)، ماده حاجب در شریان ریوی تزریق می شود. همانطور که ماده رنگی در سیستم گردش خون ریوی می چرخد، تصویر آن بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

مشخص کنید که آیا بیمار به ماده حاجب، ید یا صدف دریایی حساسیت دارد یا نه. اگر بیمار به ماده حاجب حساسیت داشته باشد یا تست دیگری برای وی در نظر گرفته می شود یا بیمار طبق نیاز و به طور مناسب تحت دارو درمانی قرار گرفته و سپس تست انجام می شود. دیفن هیدرامین و پردنیزون ممکن است قبل از تست به بیمار داده شود تا از واکنش آلرژیک پیشگیری شده یا تخفیف داده شود. بیمار باید به طور دقیق تحت نظارت و پایش باشد.
بیمار بایستی رضایت نامه آگاهانه را برای انجام رویه و طبق سیاست موسسه امضا نماید
به بیمار آموزش داده شود که احساس برافروختگی در حین تزریق وریدی ماده حاجب معمولی است.

حین رویه:

بیمار از نظر تحمل رویه و واکنش احتمالی به ماده رنگی تحت نظر باشد.

پس از رویه:

محل ورود کاتتر از نظر خونریزی بررسی و پایش شود.


کشت خلط و آنتی بیوگرام (Sputum Culture and Sensitivity)

چرا تجویز می شود؟

خلط بیمار برای تعیین وجود هر گونه باکتری و همچنین آنتی بیوتیک هایی که روی باکتری موثر هستند، کشت می شود.

طرز کار:

خلط بیمار در یک ظرف استریل گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال می شود. در آزمایشگاه اسمیر خلط بر روی پتری دیش انجام شده و پلیت برای رشد باکتری انکوبه می شود. سپس نمونه باکتری رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ مشاهده می شود تا باکتری شناسایی شود. نمونه ها به طور دوره ای چک شده، اما معمولا 72 ساعت یک کشت کامل خلط طول می کشد. زمانی که باکتری شناسایی شد، باکتری در معرض دیسک های حاوی آنتی بیوتیک های مختلف قرار داده می شود تا مشخص گردد که کدام دیسک باکتری را می کشد (طریقه صحیح نمونه گیری خلط برای کشت خلط و آنتی بیوگرام)

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

ظرف نمونه گیری استریل آماده شود، تا باکتری های خلط بیمار کشت و شناسایی شوند یا باکتری های حاصل از آلوده شدن ظرف یا نمونه
فقط خلط گرفته شود نه بزاق – باکتری هایی به طور طبیعی در دهان یافت می شود، بنابراین نمونه بزاق موجب رشد باکتری در آزمایشگاه می شود، گرچه موجب عفونت نمی شوند

پس از رویه:

نمونه به آزمایشگاه ارسال شود
طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط به بیمار آموزش داده شود.


توراسنتز (Thoracentesis)

چرا تجویز می شود؟

توراسنتز برای خارج کردن مایعات از کیسه پلورال یا برای تعیین محتوای مایع پلور انجام می شود.

طرز کار:

بیمار در کنار تخت نشسته یا به سمت سالم دراز می کشد. محل مبتلا بی حس می شود. یک نیدل در کیسه پلورال گذاشته شده و مایع داخل آن با سرنگ تخلیه می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رضایت نامه آگاهانه برای رویه تهاجمی امضا شود.
بیمار در لبه تخت یا خوابیده به پهلوی سالم قرار داده شود، سر تخت حدود 30 درجه بالا باشد.

حین رویه:

بیمار از نظر تحمل رویه پایش شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر ریت تنفسی، تلاش تنفسی، رنگ پوست، استفاده از عضلات فرعی تنفسی و صداهای تنفسی پایش شود.

پس از رویه:

پس از رویه بیمار یک ساعت به سمت مبتلا خوابانده شود. این کار موجب فشار مستقیم بر موضع ورود نیدل می شود و شانس وقوع خونریزی کاهش می یابد.
موضع ورود نیدل از نظر نشت و خونریزی چک شود، در صورت ترشح پانسمان فشاری تقویت شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر پایش شود.


تست عملکرد ریوی (Pulmonary Function Test (PFT))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای ارزیابی توانایی ریه ها برای عبور هوا انجام می شود. تغییرات عملکرد طبیعی ریه پایش شده، بیماری انسدادی از بیماری محدود کننده افتراق داده می شود.

طرز کار:

بیمار نفس عمیقی می کشد. اسپیرومتر در دهان بیمار گذاشته می شود و بیمار سریعا و با تمام قدرت هوای دم را به بیرون می راند تا زمانی که تمام هوا خارج شود. سپس یک نفس عمیق از میان قطعه دهانی اسپیرومتر کشیده شده و این فرآیند سه بار تکرار می شود. سپس کامپیوتر حجم جاری ریوی و ظرفیت حیاتی را از طریق میزان هوای وارد و خارج شده از قطعه دهانی اسپیرومتر اندازه گیری و محاسبه می کند. نیروی جریان هوا نیز اندازه گیری می شود. آیتم دیگر زمان دم است که اندازه گیری می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

بیمار نباید قبل از تست سیگار بکشد. کشیدن سیگار می تواند روی نتیجه تست تاثیر بگذارد

حین رویه:

طریقه تنفس عمیق و بازدم قوی در اسپیرومتر به بیمار آموزش داده می شود.

پس از رویه:

پس از تست برای بیمار برونکودیلاتور تجویز شده و در صورت وجود اندیکاسیون تست تکرار می شود. اینکار تاثیر برونکودیلاتورها بر عملکرد ریوی بیمار را تعیین می کند. عموماً از آلبوترول یا لوالبوترول استفاده می شود.


گازهای خون شریانی (Arterial Blood Gas (ABG))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای تعیین وضعیت تهویه بیمار، اکسیژناسیون بافتی و وضعیت اسید – باز انجام می شود.

طرز کار:

ابتدا سه تا پنج میلی لیتر خون شریانی توسط یک سرنگ هپارینه از بیمار گرفته می شود. اگر بلافاصله امکان تجزیه و تحلیل نمونه وجود نداشته باشد، سرنگ نمونه بر روی یخ گذاشته می شود. (طریقه صحیح گرفتن نمونه خون شریانی برای تجزیه و تحلیل گازهای خون شریانی)

مقادیر نرمال این تست عبارتند از:

- pH 7.35–7.45
- PaO2 80–100 mmHg
- PaCO2 35–45 mmHg
- HCO3 22–26 mEq/L

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

اگر بیمار اکسیژن مکمل می گیرد، اطلاعات مربوطه از قبیل مقدار اکسیژن، روش تجویز از طریق کانیولا یا تهویه مکانیکی و تنظیمات ونتیلاتور به آزمایشگاه اطلاع داده شود. میزان اکسیژن مکمل همراه با نتایج تست گزارش می شود.
دمای بیمار بررسی شود. تغییر دمای بدن بیمار می تواند نتایج تست را تغییر دهد.

پس از رویه:

روی محل نمونه گیری به مدت 5 دقیقه فشار مکانیکی وارد شود.
به مدت 30 دقیقه روی موضع خونگیری پانسمان فشاری گذاشته شود تا خونریزی متوقف شود.
محل خونگیری از نظر خونریزی تحت نظر باشد.


اسکن تهویه – پرفیوژن [Ventilation-Perfusion Scan (V/Q scan)]

چرا تجویز می شود؟

این تست جریان خون داخل ریه ها را بصری می کند تا مشخص شود که آیا ریه ها به اندازه کافی خونگیری می شوند یا نه.

طرز کار:

در فاز تهویه بیمار گاز رادیواکتیو مخلوط با اکسیژن را استنشاق می کند. در فاز پرفیوژن نیز رادیوایزوتوپ از طریق ورید به بیمار تزریق می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

رویه برای بیمار شرح داده می شود.

حین رویه:

در حین تست بیمار بی حرکت دراز کشیده، طبق دستور تکنسین نفس خود را حبس می کند.


تست پوستی داخل جلدی مانتوکس (Mantoux Intradermal Skin Test (PPD))

چرا تجویز می شود؟

این تست برای تعیین وجود آنتی بادی ضد باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیمار انجام می شود، که نشانگر تماس بیمار با باکتری است.

طرز کار:

یک دوز توبرکولین به صورت داخل جلدی تزریق می شود. اگر محل تزریق در طی 48 تا 72 ساعت بعد از تزریق دچار برآمدگی شود، تست مثبت است. تست مثبت نشانگر وجود ،آنتی بادی است. پس از این تست برای تایید وجود سل در بیمار آزمایشات دیگری انجام می شود. در صورت مثبت شدن تست مانتوکس، بیمار معمولا برای رادیوگرافی قفسه سینه و کشت خلط از نظر مایکوباکتریوم ارجاع می شود (طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط)

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

علت انجام تست، معنی تست مثبت مبنی بر تماس با سل را برای بیمار شرح دهید. در صورت مثبت بودن تست، آزمایشات دیگری لازم می شود تا وجود بیماری سل تایید شود.

حین رویه:

معمولا تزریق به صورت داخل جلدی بر روی ساعد انجام می شود. اگر تست با عمق ناصحیح تزریق شود، ممکن است نتیجه صحیح نباشد و ممکن است تحریک یا آسیب بافتی در محل تزریق رخ دهد.

پس از رویه:

لازم است که بیمار 48 تا 72 ساعت پس از تزریق برای بررسی نتیجه تست مراجعه کند.
به بیمار آموزش داده شود که تست مثبت یعنی با بیماری تماس داشته است.
ممکن است آزمایشات دیگری برای تایید وجود سل انجام شود که بستگی به نتیجه تست دارد.
ممکن است قرمزی خفیف در محل تزریق رخ دهد. این به معنی مثبت بود یا سل داشتن بیمار نیست. نتیجه بین 48 تا 72 ساعت بعد مشخص می شود.


بیوپسی ریه (Lung Biopsy)

چرا تجویز می شود؟

بیوپسی ریه شامل برداشتن یک نمونه بافتی از ریه ها است که برای بررسی بافت شناسی از نظر هر گونه ناهنجاری انجام می شود.

طرز کار:

نمونه بافت یا از طریق فرو کردن نیدل در ریه و یا از طریق برونکوسکوپی برداشته می شود. ممکن است بیوپسی در حین رویه های جراحی باز قفسه سینه انجام شود، که ریه برای برداشتن نمونه بافتی باز می شود.

مداخلات پرستاری:

قبل از رویه:

ممکن است امضای رضایت نامه رویه تهاجمی لازم باشد. زیرا این رویه تهاجمی بوده و چیزی از بدن برداشته می شود.
بیمار بمدت 8 ساعت قبل ناشتا نگهداشته می شود تا شانس آسپیراسیون حین رویه کاهش یابد.

حین رویه:

علائم حیاتی، رنگ پوست، تلاش های تنفسی بیمار پایش شده و مانیتور قلبی انجام می شود.

پس از رویه:

محل درج نیدل از نظر خونریزی بررسی شود.
وضعیت تنفسی بیمار از نظر هر گونه تغییر، احتمال وقوع پنوموتوراکس پس از درآوردن قطعه ای از ریه بررسی شود.

 فرایند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی

مقدمه ای بر سیستم تنفسی

عملکرد سیستم تنفسی

سیستم تنفسی مسئول فعالیت های پایه زیر در بدن می باشد:
  ♦ حرکت هوا به داخل و خارج از ریه ها
  ♦ تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن
  ♦ کمک به حفظ تعادل اسید و باز

تهویه حرکت هوا به داخل (دم یا expiration) و به خارج (بازدم یا inspiration) ریه ها است. در طی دم، جریان هوا از طریق بینی و مجرای نازوفارنکس عبور کرده و وارد ریه می شود. هوا سپس به داخل حلق، حنجره، تراشه و برونش کشیده می شود. شاخه های برونش (محل دو شاخه شدن برونش ها) راست و چپ به شاخه های کوچکتری به نام برونشیول تقسیم می شوند که نهایتاً به آلوئول ها ختم می شوند. مجاری هوایی توسط غشای مخاطی پوشیده شده است که هوای استنشاق شده را مرطوب می کند. لایه نازکی در مجاری هوایی وجود دارد که ذرات خارجی از قبیل گرد و غبار، گرده گیاهان یا باکتری ها را به دام انداخته و جمع می کند. مژک ها – بیرون زدگی های ریز مو مانند – به حرکت مخاط حاوی مواد خارجی به سمت بالا و بیرون کمک می کنند تا توسط سرفه از ریه ها بیرون ریخته شود. آلوئول کیسه های پر از هوا هستند که حاوی غشایی است پوشیده از سورفکتانت. سورفکتانت به آلوئول کمک می کند که در زمان دم به طور یکدست متسع شود و از کولاپس آلوئول ها در زمان بازدم جلوگیری می کند. در هر تنفس دی اکسید کربن و اکسیژن تبادل می شود، غلظت بیشتری از گاز به سمت قسمت های تحتانی تر حرکت می کند. غلظت دی اکسید کربن هموگلوبین که در نواحی تحتانی بیشتر است موجب می شود دی اکسید کربن به داخل آلوئول رفته و از ریه ها با بازدم خارج شود. در محل غشای آلوئول ها غلظت اکسیژن بیشتر است که باعث می شود اکسیژن از آلوئول ها به داخل عروق منتشر شده و با هموگلوبین باند شود که سپس هموگلوبین اکسیژن را به سایر قسمت های بدن از طریق سیستم گردش خون منتقل می کند. ریه ها در داخل کیسه پلورال (پرده جنب) در داخل قفسه سینه قرار گرفته اند و با استفاده از فشار منفی کار می کنند. پرده جنب غشایی به ریه ها چسبیده است و پرده جنب جداری به جداره داخلی قفسه سینه نزدیک است. بین این دو لایه پلورال فضای جنب وجود دارد که حاوی مقدار اندکی مایع است که از ساییدگی و اصطکاک ریه با قفسه سینه در حین دم و بازدم جلوگیری می کند.

 مطالب مرتبط:

سندرم دیسترس تنفسی حاد (Acute Respiratory Distress Syndrome)

سندرم دیسترس تنفسی حاد

مشکل چیست؟

این بیماران دچار نارسایی حاد تنفسی هستند. ریه ها در نتیجه تجمع مایعات در ریه ها سفت شده اند. مایع در بافت ریه (بینابینی) و آلوئول ها تجمع می یابد. این مایع و سفتی ریه موجب می شود که توانایی ریه ها برای حرکت هوا به داخل و خارج از ریه (تهویه) به مخاطره بیفتد و تضعیف شود. بافت ریه دارای یک پاسخ التهابی است. آسیب به سورفکتانت داخل آلوئول ها موجب کولاپس آلوئولی می شود، که باعث مخاطره هر چه بیشتر تبادل گازی می شود. تلاش برای ترمیم آسیب آلوئولی ممکن است منجر به فیبروز ریه شود. حتی با وجود افزایش ریت تنفسی، اکسیژن کافی نمی تواند وارد گردش خون عمومی شود (هیپوکسمی). اشباع اکسیژن کاهش می یابد. اسیدوز تنفسی رخ می دهد، و بیمار با زجر و دیسترس تنفسی ظاهر می شود.
این بیماری بیشتر در اثر شوک، عفونت یا در نیتجه تروما یا صدمه استنشاقی رخ می دهد. بیماران ممکن است هیچ تاریخچه ای از مشکلات ریوی نداشته باشند، این بیماری را سندرم دیسترس تنفسی بالغین نیز می نامند.


پیش آگهی

تشخیص و درمان زودرس حیاتی است. حتی با درمان ویژه و شدید، ARDS با مرگ و میر حدود 50 تا 60 درصد مبتلایان همراه است. بعضی از بیماران دچار پیشرفت بیماری شده و به نوع مزمن ARDS مبتلا می شوند که با تغییرات دائمی ریه ها همراه است. این بیماران ممکن است به تهویه مکانیکی بلند مدت نیاز داشته باشند.


علائم و نشانه های تشخیصی

هیپوکسمی – ناکافی بودن سطح اکسیژن خون، علیرغم اکسیژن مکمل 100%
مشکل تنفسی (تنگی نفس) – افزایش نیاز به اکسیژن برای لحاظ کردن تقاضای بدن منجر به تنگی نفس می شود. همانطور که مایع در ریه ها بیشتر جمع می شود، تقاضای اکسیژن افزایش می یابد و برآورده کردن این نیاز و تقاضا بدتر و سخت تر می شود.
ادم ریوی – تجمع مایعات در ریه است.
ریت تنفسی بیشتر از 20 ا در دقیقه (تاکی پنه) – بدن در تلاش برای جبران کمبود اکسیژن، تنفس را سریع تر می کند.
کاهش صداهای تنفسی – بخاطر وجود مایع در آلوئول ها، شنیدن صداهای تنفسی سخت تر می شود، هوایی از میان آلوئول های فروپاشی شده عبور نمی کند که صدایی تولید شود.
اضطراب – ثانویه به کاهش اکسیژن و نبود اکسیژن کافی
صدای خس خس (کراکل) ریه ها – عبور هوا از میان مایع داخل آلوئول ها و مجاری هوای کوچک در طی دم و بازدم موجب صدای خس خس می شود (که از ابتدا شنیده نمی شد)
ویزینگ (خر خر یا رونشی) – التهاب رخ داده یا خلط جمع می شود. این موجب تنگ شدن راه های هوایی شده، صدایی تولید می کند که حاصل عبور هوا از مجاری هوایی تنگ است.
بی قراری – در رابطه با کاهش سطح اکسیژن
سیانوز – در رابطه با کمبود اکسیژن
استفاده از عضلات فرعی تنفسی – به کشیدگی عضلات بین دنده ای و زیر جناغی توجه کنید.


تست های تشخیصی

پالس اکسیمتری سطح اکسیژن پایین کمتر از 90 درصد را نشان می دهد.
گازهای خون شریانی (ABGs) اسیدوز تنفسی را نشان می دهد – افزایش PaCO2 (بیشتر از 45 mmHg)، کاهش PaO2 حتی با وجود تجویز اکسیژن مکمل
رادیوگرافی قفسه سینه – در هر دو ریه رسوخ مایع در میدان ریوی دیده می شود که دارای زمینه سفید رنگ یا ظاهر شیشه ای است
فشار گوه ای مویرگ ریوی (PCWP) کم تا طبیعی است.


درمان

استراحت مطلق
لوله گذاری تراشه
تهویه مکانیکی با فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) یا فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP)
تجویز بی حس کننده در زمان قراردادن لوله تراشه جهت آسایش بیمار (پروپوفل)
تجویز داروهای بلوک کننده عصبی عضلانی – در بیماران تحت ونتیلاتور استفاده می شود تا از مقاومت بیمار نسبت به دستگاه پیشگیری شود. این داروها به عضلات تنفسی نیز استراحت می دهند (پانکورونیوم، وکورونیوم)
تجویز دیورتیک ها برای کمک به دفع مایعات اضافی از ریه ها (فورسماید، اتاکرینیک اسید، بومتانید)
تجویز بلوک کننده های H2 یا مهار کننده های پمپ پروتون برای کاهش اسید گاستریک – این درمان موجب کاهش احتمال زخم استرسی معده یا آسپیراسیون اسید معده به داخل ریه خواهد شد (رانیتیدین، فاموتیدین، نیزاتیدین، اومپرازول)
تجویز ضد انعقادها – لخته می تواند از علل این بیماری باشد، بی حرکتی با تشکیل لخته همیاری می کند (هپارین)
تجویز مسکن – ارتقای آرامش بیمار و کاهش تقاضای اکسیژن میوکارد (مورفین)
تجویز استروئیدها – کاهش پاسخ التهابی در بافت های ریه (هیدروکورتیزون، متیل پردنیزولون)
تجویز سورفکتانت خارجی – براکتنت
تجویز آنتی بیوتیک – درمان عفونت تنفسی یا سیستمیک. بهتر است براساس نتایج کشت و آنتی بیوگرام خلط تعیین شود. ممکن است برای پوشش ارگانیسم عفونی احتمالی داده شود که موجب C&S می شود.


تشخیص های پرستاری

الگوی تنفسی ناموثر
اختلال تبادل گازی
پرفیوژن بافتی ناموثر


مداخلات پرستاری

پایش شمارش سلول های سفید خون: تعداد WBC با عفونت و التهاب بالا می رود. بیماران مبتلا به سرکوب ایمنی یا عفونت ویروسی دچار کاهش WBC می شوند.
پایش هموگلوبین (Hgb) و هماتوکریت (Hct) از نظر آنمی ها.
پایش PT، PTT و INR برای ناهنجاری های انعقادی، پایش دوزاژ هپارین
پایش و ثبت مایعات ورودی و خروجی:
» پایش بیمار از نظر نارسایی کلیوی یا افت عملکرد کلیوی (کاهش برونده ادرار به کمتر از 30 میلی لیتر در ساعت) و پایش BUN و کراتینین
» پایش بیمار از نظر احتمال اورلود مایعات – مایعات بیشتری نسبت به مایعات دفعی دریافت می شود. بیمار ممکن است نهایتاً به نارسایی قلبی مبتلا شود، موجب بدتر شدن وضعیت تجمع مایعات در ریه ها شود.
توزین روزانه بیمار – ناتوانی بدن در کنترل مایعات اضافی، موجب تجمع ثالثیه مواد در فضاهای بین بافی می شود که حاصل آن افزایش وزن و ادم است.
تغییر وضعیت بیمار هر 2 ساعت یکبار برای پیشگیری از فشار تجمعی و از بین رفتن تمامیت پوستی
اجتناب از فعالیت زیاد بیمار در طی درمان – بیمار به سادگی خسته می شود و دچار مشکل افزایش تقاضای اکسیژن می شود. بایستی بین فعالیت ها دوره های استراحت در نظر گرفته شود.
موارد زیر به بیمار آموزش داده شود:
» اهمیت انجام سرفه و تمرینات تنفسی – پس از قطع ونتیلاتور لازم است که بیمار بتواند هوای کافی دم و بازدم کند. سرفه به دفع باقیمانده مایعات از ریه ها کمک می کند.
» طریقه شناسایی علائم دیسترس تنفسی، هر نشانه ای مبنی بر برگشت علائم تنگی نفس، سرفه، ویزینگ، تنفس سریع، سیانوز، بی قراری یا اضطراب.

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی

آسبستوزیس (Asbestosis)

آسبستوزیس

مشکل چیست؟

رشته های آسبستوز وارد ریه ها شده، موجب التهاب برونشیول ها و دیواره آلوئول های می شود. پس از اینکه رشته های پنبه نسوز استنشاق شد، بر روی بافت ریه می نشیند. در محل نشست آنها فیبروز ایجاد شده و نهایتاً پلاک های پلورال شکل می گیرد. تغییرات داخل ریه موجب بیماری محدود کننده ریوی می شود. آسیب به ریه ها موجب به مخاطره افتادن تنفس و تبادل گازی می شود.


پیش آگهی

از زمان ورود پنبه نسوز و تماس با آسبستوز تا شروع بروز علائم بیماری ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد. بعضی از بیماران 10 تا 15 سال پیش از شروع علائم بیماری در حرفه ای کار کرده اند که تماس مستقیم با آسبستوز داشته اند (معدنکاری، کشتی سازی، وسایل ضد حریق و نسوز، مصالح ساختمانی قبل از دهه 1970). ریسک سرطان ریه (مزوتلیوما) در بیماران دارای سابقه تماس با آسبستوز بیشتر است، بخصوص اگر بیمار سیگاری هم باشد. مزوتلیوما ممکن است 20 تا 40 سال پس از تماس با این ماده رخ دهد.


علائم و نشانه های تشخیصی

تنگی نفس (دیس پنه) در حین فعالیت و استراحت در اثر تغییرات بافت ریه
درد یا گرفتگی قفسه سینه در اثر تغییرات بافت ریه و حرکات محدود شده هوا
سرفه خشک در اثر تحریک داخل ریه ها
عفونت مکرر ریه در اثر تغییرات داخل ریه ها، افزایش استعداد ابتلا به عفونت
تنفس بیشتر از 20 نفس در دقیقه (تاکی پنه) ناشی از کاهش ظرفیت حیاتی
صدای خس خس یا قلقل در زمان سمع صداهای تنفسی


تست های تشخیصی

رادیوگرافی قفسه سینه برای تعیین احتمال بیماری. ریه ها کدورت های خطی غیر منظم نشان می دهند. کدورت عکس نشانگر افزایش تراکم بافت ریه است که نشانگر فیبروز یا پلاک پلورال است.
CT نیز کدورت هایی نشان می دهد که نشانگر افزایش تراکم بافتی در اثر فیبروز یا پلاک پلورال است.
گاز خون شریانی نشانگر کاهش اکسیژن در اثر الگوی محدود شونده تنفسی است (طریقه صحیح نمونه گیری برای گازهای خون شریانی).
پالس اکسیمتری نیز الگوی کاهشی نشان می دهد
تست های عملکرد ریوی (PFT) الگوی محدود شونده همراه با کاهش ظرفیت حیاتی را نشان می دهد.


درمان

آسبستوزیس نه درمان خاص دارد و نه علاج.
واکسن فلو و واکسن پنوموکوک موجب کاهش شانس وقوع بیماری می شود.
اکسیژن درمانی (1-2 لیتر در دقیقه) برای تسهیل و کاهش مشکل تنفسی از طریق افزایش اکسیژن دردسترس برای لحاظ نیازهای بدن
تجویز آنتی بیوتیک برای تخفیف علائم تنفسی – برای درمان فرآیندهای عفونی براساس نتایج کشت و آنتی بیوگرام


تشخیص های پرستاری

خستگی
اختلال تبادل گازی
عدم تعادل تغذیه : کمتر از نیاز بدن


مداخلات پرستاری

تجویز دق و حرکت ارتعاشی قفسه سینه برای شل و بیرون آمدن ترشحات
آموزش بیمار در مورد روش پیشگیری از عفونت (کاهش تماس با افراد آلوده و واکسیناسیون طبق تجویز پزشک معالج)
آموزش طریقه صحیح استفاده از اکسیژن به بیمار

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی

آسم (Asthma)

آسم

مشکل چیست؟

راه های هوایی در اثر التهاب لایه پوششی راه های هوایی یا انقباض عضلات صاف برونشی (برونکواسپاسم) مسدود می شوند. برای مثال یک آلرژن شناخته شده مثل گرده گیاه استنشاق شده، موجب فعال شدن آنتی بادی هایی می شود که این آلرژن را تشخیص می دهند. ماست سل ها و هیستامین فعال شده، پاسخ التهابی موضعی را شروع می کنند. پروستاگلاندین ها موجب بهبود تاثیر هیستامین می شوند. لکوترین ها نیز پاسخ داده، پاسخ التهابی را تقویت می کنند. سلول های سفید خون نیز به این آلرژن پاسخ داده و در منطقه نفوذ آلرژن واسط های التهابی را آزاد می کنند.محرک موجب وقوع واکنش التهابی شده، سایز لایه پوششی برونش افزایش می یابد، این موجب محدودیت و تنگی راه های هوایی می شود. ممکن است همزمان واکنش عضلات صاف برونشی نیز رخ دهد. آسم دارای دو نوع شناخته شده می باشد:
  » آسم خارجی، آسم آتوپیک نیز نامیده می شود، در اثر آلرژن هایی مثل گرده گل و گیاه، خاکستر و فضولات حیوانی، کپک یا گرد غبار رخ می دهد. اغلب با رنیت آلرژیک و اگزما همراه است، ممکن است دارای زمینه خانوادگی باشد.
  » آسم داخلی، که آسم غیر آتوپیک نیز نامیده می شود، در اثر عوامل غیر آلرژیک از قبیل عفونت مجاری تنفسی، تماس با هوای سرد، تغییرات رطوبت هوا یا محرک های تنفسی رخ می دهد.


پیش آگهی

می توان محرک های ماشه حملات بیماری را در بیمار شناسایی کرده و از آنها اجتناب کرد. بیمار می تواند چک کردن سطوح جریان بیشینه تنفسی خود را یاد گرفته و علائم خود را با مشارکت یک مراقبت کنترل نماید. آسم خوب کنترل شده معمولا دارای دوره های موقت و برگشت پذیر بدتر شدن بوده و توسط داروها قابل کنترل است، که اغلب بصورت سرپایی درمان می شود. در صورت حمله مکرر، تماس خفیف با عامل شناخته شده حمله اغلب موجب بدتر شدن کافی حمله خواهد شد بیماری که به داروها پاسخ ندهد یا دارو به طور نامناسب استفاده کرده باشد، ممکن است در طی حمله آسم بمیرد.


علائم و نشانه های تشخیصی

ویزینگ که ابتدا در طی بازدم شنیده می شود و به تدریج در کل چرخه تنفسی با پیشرفت التهاب شنیده می شود.
هوا که به سختی از میان مجاری هوایی تنگ و یا مسدود شده حرکت می کند، موجب ایجاد صدای ویزینگ می شود. تمامی بیماران آسمی دارای ویزینگ نیستند.
ممکن است بین حملات بدون علامت باشد. اگر التهاب وجود نداشته باشد، علائم برطرف خواهند شد.
تنگی نفس با تنگ شدن راه های هوایی در اثر التهاب رخ می دهد. معمولا با افزایش التهاب، تنگی نفس نیز به طور پیشرونده بدتر می شود.
تنفس بیشتر از 20 تا در دقیقه (تاکی پنه)، وقتی بدن تلاش می کند که اکسیژن بیشتری از به ریه ها رسانده تا نیازهای فیزیولوژیک بدن را لحاظ نماید.
استفاده از عضلات جانبی تنفسی، در تلاش بدن برای وارد کردن هوای بیشتر به ریه ها
احساس گرفتگی در قفسه سینه به علت تنگی راه هوایی (برونکورستریکشن)
سرفه
تاکیکاردی – ضربان قلب بیشتر از 100 تا در دقیقه، در اثر تلاش بدن برای رساندن اکسیژن بیشتر به بافت های بدن.


تست های تشخیصی

کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن در نتیجه گازهای خون شریانی دیده می شود، که حاصل ناتوانی در تبادل هوای کافی است، که نتیجه اش تبادل گازی ناکافی است.
کاهش نیرو در بازدم [یا حجم بازدم اجباری در اولین ثانیه (FEV1) یا اوج جریان ریت بازدمی (PERF)] در طی حمله که در تست های عملکرد تنفسی مشاهده می شود. تنگی راه های هوایی موجب می شود که بازدم برای بیمار سخت بشود، زمان دم طولانی تر شده و نیروی بازدمی کاهش یابد. بیمار می تواند تلاش تنفسی خود را با استفاده از یک جریان سنج حجم جاری در منزل چک کند.
ریه ها در رادیوگرافی قفسه سینه در اثر احتباس هوا بیش از حد متسع هستند.
نتایج پالس اکسیمتری کاهش اشباع اکسیژن را نشان می دهد
بالا رفتن ائوزینوفیل ها در CBC دیده می شود.
ائوزینوفیل در خلط مشاهده می شود.


درمان

درمان روی برگرداندن وضعیت تنفسی به حالت طبیعی، رساندن اکسیژن کافی و محدود کردن دفعات عود بیماری متمرکز است. آموزش بیمار بایستی روی درک و فهم بیماری، درمان ان و اقدامات اورژانسی در زمان ضرورت متمرکز باشد.

برای کمک به رفع نیازهای بدن، به بیمار اکسیژن مکمل تجویز شود.
آلرژن ها را شناسایی و از بیمار دور کنید تا از حمله آسم اجتناب شود.
بیمار روزانه 3 لیتر مایعات مصرف کند تا به سیال شدن ترشحات ریوی کمک شود.
داروهای بتا2-آدرنرژیک کوتاه اثر برای باز شدن برونش ها تجویز شود: آلبوترول، پیربوترول، متاپروترونول، تربوتالین، لوالبوترول
داروهای بتا2- آدرنرژیک طویل الاثر برای کنترل علائم روزمره تجویز شود؛ و راه های هوایی باز نگهداشته شود؛ نه برای علائم حاد: سالمترول، فورمترول
واسط های لکوترین برای کاهش پاسخ التهابی موضعی در ریه ها برای کاهش شدت حمله تجویز می شود، روی علائم تاثیر فوری ندارند: زافیرلوکاست، زیلیوتن، مونتلوکلاست
داروهای آنتی کولینرژیک تجویز می شود: ایپراتروپیوم استنشاقی، تیوتروپیوم استنشاقی
داروهای آنتی اسید، بلوک کننده H2، مهار کننده پمپ پروتون برای کاهش مقدار اسید معده، کاهش احتمال زخم معده ناشی از استرس بیماری یا اثرات داروها تجویز می شود.
  » آنتی اسیدها: آلومینیوم هیدروکساید / منیزیم هیدروکساید، کلسیم کربنات
  » H2 بلوکر: رانیتیدین، فاموتیدین، نیزاتیدین، سایمتیدین
  » مهار کننده های پمپ پروتون: امپرازول، لانزوپرازول، اسومپرازول، رابیپرازول، پانتوپرازول
داروهای تثبیت کننده ماست سل برای ممانعت از عنصر اولیه پاسخ التهابی به آلرژن ها تجویز می شوند، که از وقوع واکنش های بعدی پیشگیری می کند؛ این داروها برای علائم حاد مصرف نمی شوند. این یک پیش درمان مفید برای مواجهه با آلرژن یا استفاده مزمن برای بهبود کنترل علائم است: کرومولین، ندوکرومیل
استروئیدها برای کاهش التهاب تجویز می شوند که به باز شدن راه های هوایی کمک می کنند. این داروها برای علائم حاد نیتسند:
  » هیدروکورتیزون، متیل پردنیزولون به صورت وریدی
  » بکلومتازون، تریامسینولون، فلوتیکازون، بودسونید، فلونیسولید، مومتازون استنشاقی
  » پردنیزولون، پردنیزون خوراکی
متیل گزانتین ها برای کمک به اتساع برونشی تجویز می شوند، اغلب زمانی مصرف می شوند که سایر داروها موثر نباشند: امینوفیلین، تئوفیلین


تشخیص های پرستاری

اختلال تبادل گازی
تخلیه ناکافی راه های هوایی
پرفیوژن ناموثر بافتی


مداخلات پرستاری

تنفس بیمار مانیتور شود: وضعیت تنفسی بیمار ممکن است به بدتر شدن ادامه دهد. به ریت تنفسی، تلاش تنفسی،
استفاده از عضلات فرعی، رنگ پوست، صداهای تنفسی توجه شود.
بیمار در وضعیت فاولر ایستاده برای تسهیل تنفس قرار داده شود
علائم حیاتی پایش شود، مواظب تغییرات فشار خون، تاکیکاردی، تاکی پنه باشید
موارد زیر به بیمار شرح داده شود:
  » طریقه استفاده از دستگاه اندازه گیری حجم جاری (peak flow meter)
  » طریقه استفاده از اسپری های دارای گیج اندازه گیری یا پودر خشک و ترتیب استفاده از داروها
  » اجتناب از تماس با آلرژن
  » طریقه شناسایی علائم و نشانه های آسم
  » طریقه انجام تمرینات تنفس عمیق و سرفه

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com