ورود کاربر

آب و الکترولیت

 

لیست مایعات انفوزیون وریدی (لیست سرم ها)
محلول

اسمولاریته (mOsm/L)

هیپو، ایزو یا هیپرتونیک
سالین 0.9% (نرمال سالین یا NS) 308 ایزوتونیک
سالین 0.45% (نرمال سالین 1/2) 154 هیپوتونیک
دکتسروز واتر 5% (سرم قندی یا D5W) 272 ایزوتونیک
دکستروز واتر 10% (سرم قندی 10% یا D10W) 500 هیپرتونیک
دکتسروز 5% در رینگر لاکتات 525 هیپرتونیک
دکتسروز 5% در سالین 0.45% 406 هیپرتونیک
دکتسروز 5% در سالین 0.9% 560 هیپرتونیک
رینگر لاکتات 273 ایزوتونیک

بازگشت

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها

در بدن انسان آب در سه نقطه اصلی یافت می شود: داخل سلول ها به صورت مایع داخل سلولی (intracellular)، خارج سلول ها به صورت مایع خارج سلولی (extracellular)، و داخل فضاهای بافتی به صورت مایع فضای بین بافتی یا فضای سوم (interstitial). بین مایعات بدن تعادلی وجود دارد که غلظت مایعات و الکترولیت ها را متناسب کرده و عملکرد طبیعی بافت های بدن ادامه می یابد. دیواره سلولی نسبت به حرکت ملکول ها (انتشار) نیمه تراوا است. این نیمه تراوایی به بدن کمک می کند که فشار اسمزی را تحت کنترل نگهدارد.

ادم یا تورم زمانی صورت می گیرد که مایعات زیادی وارد فضای بین بافتی یا فضای سوم شود. ادم محیطی معمولا در نواحی زیرجلدی تجمع می یابد. بالاتر بودن فشار هیدرواستاتیک داخل عروق موجب می شود که مایعات به سمت فضاهای بین بافتی حرکت کنند که دارای فشار کمتری است و بدینصورت تجمع مایعات و ادم پیش می آید.

اسمولالیته طبیعی پلاسما حدود 270 to 300 mOsm/L است. مایعات ایزوتونیک (Isotonic) یا نورموتونیک (Normotonic) دارای غلظت مشابهی هستند. این از حرکت مایعات به داخل فضاهایی که به آن تعلق ندارند، پیشگیری می کند. محلول های هیدروتونیک (Hypertonic) دارای غلظت بالاتر از 300 mOsm/L بوده و بنابراین فشار بالاتری را ایجاد می کنند، که آب را در تلاش برای حفظ تعادل اسمولالیته از نواحی ایزوتونیک به داخل محلول هیپرتونیک می کشد. محلول های هیپوتونیک (Hypotonic) دارای غلظت کمتر از 270 mOsm/L هستند و فشار کمتری اعمال می کنند؛ که به نوبه خود آب را از نواحی هیپوتونیک به نواحی ایزوتونیک می کشد.

تنظیم هورمونی مایعات و الکترولیت ها

آلدسترون (Aldosterone) توسط قشر غده فوق کلیوی (کورتکس آدرنال) در پاسخ به تغییرات سطح سدیم سرم ترشح می شود. هر مسیری که سدیم برود، آب نیز به دنبال آن می رود. آلدسترون به توبول های داخل نفرون های کلیوی سیگنال می فرستد که سدیم را بازجذب کنند و بدینوسیله آب نیز بازجذب می شود. این عمل موجب افزایش اسمولالیته خون می شود. آلدسترون همچنین به کنترل سطح پتاسیم کمک می کند.

رنین (Renin) توسط کلیه و در پاسخ به تغییر سطح سدیم و حجم مایعات ترشح می شود. در گردش خون رنین روی یک پروتئین پلاسما به نام سوبستره رنین [همچنین آنژیوتنسینوژن (angiotensinogen) نامیده می شود] عمل می کند و آن را به آنژیوتنسین I تبدیل می کند. در گردش خون ریوی آنزیم مبدل آنژیوتنسین آن را به آنژیوتنسین II تبدیل می کند. این ماده موجب انقباض و تنگی عروق و ترشح آلدسترون می شود.

هورمون ضد ادراری یا آنتی دیورتیک [Antidiuretic hormone (ADH)] در مغز تولید و در هیپوفیز خلفی ذخیره می شود. این هورمون زمانی آزاد می شود که اسمولالیته خون تغییر کند. ADH روی توبول های کلیوی تاثیر گذاشته و آنها را وادار می کند که آب را بازجذب کنند تا بدینوسیله اسمولالیته خون کاهش یابد. زمانی که اسمولالیته خیلی پایین باشد، ترشح ADH لازم نبوده و آب از کلیه ها به صورت ادرار دفع می شود.

پپتیدهای ناتریورتیک (Natriuretic peptides) در پاسخ به افزایش حجم خون و فشار خون ترشح می شوند. زمانی که پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP) و پپتید ناتریوریتک مغزی (BNP) ترشح شوند، بازجذب سدیم توسط کلیه ها مهار شده و نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) افزایش می یابد. بدینوسیله اسمولالیته خون کاهش یافته و برونده ادرار افزایش می یابد.

لیست مایعات انفوزیون وریدی (سرم ها) در جدول یک آمده است.

تعادل اسید و باز

حفظ تعادل اسید و باز موجب می شود که سطح pH در دامنه طبیعی 7.45-7.35 باقی بماند. ریه ها و کلیه ها نقش لاینفکی در حفظ تعادل اسید و باز دارند. بدن به طور مداوم در حال پایش pH است و در تلاش برای تصحیح ناهنجاری های اسید و باز آن را تصحیح می کند. سطح pHCO3 توسط کلیه ها تنظیم می شود. در حالیکه pCO2 توسط ریه ها تنظیم می شود. اگر بیمار دچار اسیدوز شود، سطح pH پایین خواهد بود و یا مقدار pHCO3 (اسیدوز متابولیک) کاهش یافته است و یا سطح pCO2 (اسیدوز تنفسی) افزایش یافته است. زمانی که بیمار دچار آلکالوز می شود سطح pH افزایش یافته است که یا به صورت افزایش سطح pHCO3 (آلکالوز متابولیک) و یا کاهش سطح pCO2 (آلکالوز تنفسی) است. بدن در تلاش برای حفظ محیط داخلی طبیعی لاش می کند که این تغییرات را جبران کند. ریه ها در تصحیح این وضعیت سریعتر از کلیه ها اقدام می کنند.

اختلالات آب و الکترولیت

هیپوناترمی (Hyponatremia)

هیپوناترمی

مشکل چیست؟

تعریف هیپوناترمی: پایین بودن غیر طبیعی سطح سدیم خون را هیپوناترمی می گویند. پایین بودن سطح سدیم ممکن است در اثر دفع سدیم بدن، حرکت سدیم از خون به سایر فضاها، یا رقیق شدن غلظت سدیم پلاسما باشد. بعضی از علل هیپوناترمی شامل افزایش دفع یا دفع غیر طبیعی سدیم، عدم تعادل آب بدن، عدم تعادل هورمونی (از قبیل افزایش سطح ADH)، مصرف اکستاسی (ecstasy) (متیل اندیوکسی متیل آمفتامین - methylenedioxymethylamphetamine) که یک توهم زا است، کم کاری تیروئید، نارسایی کلیه، دیورتیک ها، اسهال، استفراغ، ترشح زیاد زخم است.


پیش آگهی

تشخیص و تصحیح علت زمینه ای در درمان هیپوناترمی نقش اساسی دارد. محدودیت آب در تمامی بیماران مبتلا به هیپوناترمی به رقیق شدن هر چه بیشتر غلظت سدیم پلاسما کمک می کند. تشنج و مرگ ممکن است رخ دهد اگر که عدم تعادل الکترولیت شناسایی و تصحیح نشود.


علائم و نشانه های تشخیصی

افت فشار خون، بخصوص افت فشار خون وضعیتی یا ارتواستاتیک (با تغییر وضعیت از خوابیده به نشسته بیمار دچار افت فشار خون می شود)، که در اثر کاهش برونده قلبی در وضعیت هیپوولومی رخ می دهد.
تهوع
اسهال ناشی از افزایش حرکات گوارشی
افزایش صداهای روده در اثر افزایش حرکات گوارشی
بی حالی و احساس مریضی یا فعالیت مفرط
ضعف عضلانی
کاهش رفلکس تاندون عمقی
تغییرات شخصیتی در نتیجه ادم مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه
تغییر سطح هوشیاری
تشنج


تست های تشخیصی

سطح سدیم خون کمتر از 135 mEq/L خواهد بود (سطح سدیم طبیعی خون 135 - 145 mEq/L است)
ادرار از نظر سطح سدیم بررسی می شود


درمان

محدودیت مصرف آب
تجویز محلول سالین وریدی در صورت همزمانی نارسایی مایعات (هیپوولومیک)
فورسماید (Furosemide) در صورت بالا بودن بار مایعات
درمان عامل زمینه ای جهت تصحیح مشکل


تشخیص های پرستاری

نارسایی حجم مایعات
بالا بودن حجم مایعات
ریسک اختلال فرآیندهای فکری
کاهش برونده قلبی


مداخلات پرستاری

پایش و ثبت جذب و دفع مایعات و وضعیت مایعات بدن
پایش علائم حیاتی
توزین روزانه
پایش بیمار از نظر نشانه های دهیدراتاسیون: کاهش قدرت ارتجاعی پوست (elasticity)، خشکی دهان و مخاط، کاهش تعریق، تغییرات نورولوژیک
بهداشت دهان مناسب بخاطر خشکی مخاط دهان
مراقبت مناسب پوست بخصوص اگر بیمار دچار اسهال یا دهیدراسیون است
آموزش محدودیت مایعات و تعدیل های رژیم غذایی به بیمار
افزایش صحیح سطح سدیم رژیم غذایی با در نظر گرفتن بیماری های همزمان

اختلالات آب و الکترولیت

هیپرناترمی (Hypernatremia)

هیپرناترمی

مشکل چیست؟

تعریف هیپرناترمی: بالا بودن سطح سدیم خون را هیپرناترمی می خوانند. حجم مایعات ممکن است در اثر تغییر سطح سدیم تغییر کند. افزایش خفیف سطح سدیم موجب می شود که بافت ها بیشتر از حد نرمال تهییج و تحریک شوند – برای مثال، عضلات قلبی. اسمولالیته مایع خارج سلولی نیز با افزایش سطح سدیم بالا می رود. این تلاشی است برای تصحیح افزایش سطح سدیم که مایعات بیشتری از سلول ها به فضای خارج سلولی نشت می کند. این سلول های دهیدراته و تحریک پذیرتر دچار کاهش توانایی پاسخ به محرک ها می شوند.
علل هیپرناترمی ممکن است شامل مصرف ناکافی آب (بیمارانی که NPO هستند)، دفع ناکافی سدیم در اثر عدم تعادل هورمونی، مصرف کوریکواستروئیدها، افزایش سدیم مصرفی یا افزایش دفع آب در نتیجه تب، هیپرونتیلاسیون، افزایش متابولیسم، و دهیدراسیون ناشی از تعریق، استفراغ یا اسهال باشد.


پیش آگهی

تشخیص و تصحیح سریع علت ایجاد کننده ضروری است تا تعادل مایعات و الکترولیت های بیمار بازیافت شود. در طی این دوره مایعات وریدی خیلی با دقت تجویز می شوند تا از تصحیح بیش از حد سطح سدیم و رسیدن به هیپوناترمی اجتناب شود. اگر سطح سدیم خیلی بالا باشد، بیمار ممکن است به همودیالیز نیاز داشته باشد. هیپرولومی همراه با هیپرناترمی در بعضی از بیماران ممکن است موجب نارسایی قلبی و ادم ریوی شود.


علائم و نشانه های تشخیصی

افزایش وزن در اثر احتباس مایعات
بی قراری، تحریک پذیری و آژیتاسیون ناشی از افزایش فعالیت عصبی همراه با حجم نرمال یا کم مایعات
کاهش سطح هوشیاری در اثر کاهش فعالیت عصبی همراه با هیپرولوومی
گرفتگی عضلانی در اثر انقباضات نامنظم عضلانی
ضعیف عضلانی دو طرفه
افزایش فشار خون – در مقایسه با فشار خون معمول بیمار
کاهش قدرت انقباضی میوکارد، منجر به عدم پمپ موثر خون
اتساع وریدهای گردن در بیماران مبتلا به هیپرولوومی
کاهش برونده قلبی بخصوص اگر بیمار هیپوولومیک باشد
افزایش تشنگی در تلاش بدن برای افزایش جذب مایعات


تست های تشخیصی

سطح سدیم خون بیشتر از 145 mEq/L است. سطح نرمال سدیم خون 135-145 mEq/L است
ادرار از نظر سطح سدیم بررسی شود


درمان

معمولا برای تصحیح هیپرناترمی بیمارانی که دچار تخلیه حجم مایعات شده اند، مایعات وریدی هیپوتونیک تجویز می شود. دیورتیک ها نیز ممکن است برای تصحیح تعادل سدیم تجویز شوند.
تجویز مایعات وریدی هیپوتونیک برای تصحیح وضعیت مایعات و سدیم:
» سدیم کلراید 0.225 درصد
» سدیم کلراید 0.33 درصد
» سدیم کلراید 0.45 درصد
دیورتیک ها برای دفع مایعات اضافی و پیشبرد دفع سدیم
» فورسماید (furosemide)
» بومتانید (bumetanide)


تشخیص های پرستاری

اختلال فرآیندهای فکری
افزایش حجم مایعات
نارسایی حجم مایعات


مداخلات پرستاری

پایش علائم حیاتی، بررسی ریت و ریتم نبض، بررسی فشار خون، مقایسه با سطح قبلی
توزین و مقایسه روزانه وزن
پایش و ثبت مایعات مصرفی و دفعی جهت بررسی تعادل مایعات
پایش موضع IV از نظر باز بودن، نشانه های نشت از قبیل قرمزی یا تورم موضعی
مشاوره با متخصص تغذیه
آموزش موارد زیر به بیمار:
» محدودیت نمک رژیم غذایی
» محدودیت مایعات مصرفی
» بهداشت مناسب دهان و دندان برای اجتناب از تحریک ناشی از محدودیت مایعات

اختلالات آب و الکترولیت

هیپوکلسمی (Hypocalcemia)

هیپوکلسمی

مشکل چیست؟

هیپوکلسمی: پایین بودن غیر طبیعی سطح کلسیم خون را هیپوکلسمی گویند. کاهش سطح کلسیم خون ممکن است در اثر مصرف ناکافی یا جذب ناموثر کلسیم (کمبود ویتامین D، سوء جذب)، دفع بیش از حد کلسیم (در اثر سوختگی ها، بیماری کلیوی، دیورتیک ها، الکلیسم)، اختلالات غدد درون ریز یا آندوکرین (از قبیل کم کاری پاراتیروئید یا هیپوپاراتیروئیدیسم)، کاهش آلبومین سرم، کاهش سطح فسفر خون یا در اثر عفونت و سپسیس؛ رخ دهد.


پیش آگهی

تشخیص و درمان علت زمینه ای برای برگردان سطح طبیعی مایعات و الکترولیت های بیمار ضروری است. همانطور که سطح کلسیم خون غیر طبیعی می شود، بیمار در ریسک بالاتری قرار می گیرد. تشنج و آریتمی های قلبی ممکن است رخ دهد، که می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند.


علائم و نشانه های تشخیصی

تحریک پذیری
پارستزی لب ها (circumoral) و اندام ها
اسپاسم و کرامپ عضلانی
تتانی یا کزاز – اسپاسم های تونیک دردناک متناوب، معمولا در دست ها و پاها
شکم درد ناشی از کرامپ سلول های عضلانی مجاری گوارشی تحتانی
اسپاسم حنجره و استریدور (صدای تنفس جیغ مانند غیرطبیعی) در اثر تنگ شدن راه هوای
تشنج در اثر تحریک پذیری بافت سیستم عصبی
آریتمی های قلبی در اثر افزایش تهییج پذیری سلول های عضلات قلب
طولانی شدن فاصله QT نوار قلب که پیش درآمد آریتمی های بطنی است
انقباض عضلات صورت پس از ضربه زدن به عصب صورتی در قدام گوش (نشانه چوستک - Chvostek’s sign) در اثر افزایش تحریک پذیری سلول های عصبی و عضلانی
اسپاسم کارپال پس از باد کردن کاف فشار خون در بالای بازو – شریان براکیال بسته شده و فشار به عصب وارد می شود (نشانه تروسو – Trousseau’s sign)


تست های تشخیصی

سطح کلسیم سرم خون کمتر از 9 mg/dL است.


درمان

حفظ دسترسی وریدی
رژیم غذایی سرشار از کلسیم برای جایگزینی کلسیم از دست رفته
تجویز ویتامین D اگر بیمار دچار کمبود ویتامین دی است، این ویتامین به جذب کلسیم کمک می کند:
» ارگوکلسیفرول (ergocalciferol) – ویتامین D2
تجویز کلسیم گلوکونات ده درصد وریدی (درمان اورژانسی تشنج، کزاز، آریتمی قلبی)
تجویز کلسیم کلراید (درمان اورژانسی)


تشخیص های پرستاری

عدم تعادل تغذیه: کمتر از نیاز بدن
ریسک صدمه


مداخلات پرستاری

پایش علائم حیاتی از نظر هر گونه تغییر
پایش جذب و دفع
پایش وضعیت روانی از نظر تغییر، تحریک پذیری، عدم آشنایی به زمان و مکان
پایش وضعیت قلبی از نظر تغییر، بی نظمی ضربان قلب، نارسایی نبض (تفاوت بین ضربان قلب و نبض های محیطی که همزمان چک می شوند)، آریتمی های قلبی
پایش بیمار از نظر علائم هیپرکلسمی در زمان تجویز دارو (ممکن است دارو زیاد تجویز شود)
تهوع
استفراغ
بی اشتهایی
آموزش موارد زیر به بیمار:
» اجتناب از وابستگی به مسهل ها – این داروها می توانند الگوی روده ای را تغییر دهند، در نتیجه جذب و دفع کلسیم و سایر الکترولیت ها را تغییر می دهند.
» اجتناب از وابستگی یا استفاده مفرط آنتی اسیدها – این داروها موجب جذب بیش از حد کلسیم می شوند (یا سایر الکترولیت ها با توجه به ترکیب دارو)

اختلالات آب و الکترولیت

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com