ورود کاربر

اختلالات کلیوی

آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

وبگاه پرستارسیستم کلیوی نقش مهمی در تنظیم مایعات و الکترولیت ها بعهده دارد و یکی از دو سیستم اصلی است که تعادل اسید-باز را بازیافت می کند. به علاوه، سیستم کلیوی دارای نقش های حیاتی دیگری از قبیل تولید اریتروپویتین (erythropoetin) مورد نیاز برای سلامت سلول های قرمز خون و اساس اکسیژناسیون بافتی است. نقش های اصلی سیستم کلیوی عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تصفیه خون از مواد زائد، مایعات و الکترولیت های اضافه
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اثربخشی تصفیه خون توسط ریت فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تعیین می شود که تحت تاثیر میزان خونرسانی به کلیه و عوامل دیگر است.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فیلتراسیون توسط فشار خون گلومرولی تنظیم می شود و تحت تاثیر کنترل سمپاتیک و هورمونی است.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکانیسم های خود تنظیم نمی توانند بطور کامل از تغییرات GFR پیشگیری کنند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سیستم اعصاب سمپاتیک آزاد شدن اپی نفرین را تحریک کرده و موجب انقباض عروقی می شود، بنابراین گردش خون کلیه را کاهش می دهد، زمانی که حجم خون کم است و با کاهش GFR موجب احتباس مایعات می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کنترل هورمونی شامل مکانیسم رنین – آنژیوتنسین است که ترشح آلدسترون (هورمون احتباس سدیم) و هورمون ضد ادراری (ADH) را برای حفظ مایعات و سدیم و تحریک مکانیسم تشنگی برای افزایش دریافت مایعات را کنترل می کند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنظیم تعادل اسید – باز از طریق احتباس یا دفع بیکربنات
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در وضعیت اسیدوز، یون های H+ دفع می شود و بیکربنات حفظ می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در وضعیت آلکالوز یون های H+ حفظ شده و بیکربنات دفع می شود.

وبگاه پرستارسیستم کلیوی از واحدهای عملیاتی تشکیل شده که نفرون نامیده می شود. نفرون ها از دو بخش تشکیل شده اند: کورتکس یا قشر نفرون (برای نمونه گلومرول ها، کپسول بومن و توبول های دیستال و پروکزیمال) و مدولا (مثل قوس هنله و توبول های جمع کننده). نفرون همچنین از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کپسول کلیوی: حاوی کپسول گلومرولی است، که عروقی بوده و نقش حیاتی در فیلتراسیون خون بازی می کند.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توبول های کلیوی: مجرای هستند که از گلومرول ها شروع شده و به سمت مدولای کلیه و مجاری جمع کننده پیش می روند.

وبگاه پرستارمایعات، الکترولیت ها و بیکربنات در بخش های مختلفی از نفرون ترشح، بازجذب و دفع می شوند. به علاوه، داروهای تجویز شده برای دفع یا حفظ مایعات و الکترولیت ها نواحی خاصی از نفرون را هدف قرار می دهند.

وبگاه پرستار

وبگاه پرستاراگر عملکرد کلیه به مخاطره بیافتد، بیمار در خطر عدم تعادل های متعددی قرار می گیرد. نقص عملکرد کلیوی ممکن است به درجات مختلفی رخ دهد. عدم کفایت کلیوی (Renal insufficiency) وضعیتی است که در ان کلیه ها بخاطر آسیب و از دست دادن نفرون ها نمی توانند هومئوستاز بدن را حفظ کنند. عدم کفایت کلیوی می تواند موقتی باشد و با باز تولید نفرون ها یا از سرگیری عملکرد نفرون های از دست رفته توسط سایر نفرون ها؛ عملکرد کلیه باز می گردد. اگر آسیب کلیوی وسیع یا مداوم باشد، نقص عملکرد و عدم کفایت به نارسایی کامل کلیوی (renal failure) پیشرفت خواهد کرد.

وبگاه پرستارنارسایی کلیوی می تواند حاد باشد و عملکرد کلیوی سریعا در اثر آسیب ناشی از اختلالاتی مثل افت بلند مدت فشار خون یا هیپوولومی (hypovolemia) بلند مدت یا بخاطر سمیت دارویی از بین برود. تظاهرات کلیدی نارسایی حاد کلیوی (ARF) عبارتند از:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ازتمی (Azotemia) – تجمع فرآورده های زاید نیتروژنی از قبیل ازت اوره و کراتینین
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اورمی (Uremia) – وضعیتی که در آن علائم کاهش عملکرد کلیوی وجود داشته و در چندین سیستم بدن دیده می شود
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت الیگوری (Oliguria) – کاهش برونده ادرار به کمتر از 400 میلی لیتر در روز، گرچه نیمی از بیماران دارای برونده ادراری نرمال یا افزایش یافته هستند
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم عادل مایعات و الکترولیت ها – هیپرکالمی (hyperkalemia) و ادم ممکن است در ابتدا وجود نداشته باشد.

وبگاه پرستارعلل نارسایی کلیوی متغیر بوده و می تواند به صورت زیر طبقه بندی کرد:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پیش کلیوی (Prerenal) – علل پره رنال در اثر کاهش جریان خون کلیوی بوده، منجر به کاهش پرفیوژن بافتی کلیه ها می شود.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت درون کلیوی (Intrarenal) – علل اینتر رنال شامل اختلالاتی است که به بافت های کلیوی آسیب می زنند از قبیل داروهای نفروتوکسیک، هموگلوبین، میوگلوبین (مثل آسیب های سوخگی) یا ایسکمی بلند مدت. علل آن شامل نکروز حاد توبولی (ATN)، گلومرولونفریت (glomerulonephritis)، توکسمی حاملگی (toxemia of pregnancy) و لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) است.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پس کلیوی (Postrenal) – علل پست رنال شامل انسداد جریان به خارج ادرار است که موجب برگشت ادرار و مواد زائد به کلیه شده و به بافت کلیه آسیب می زند. شایعترین علت این نوع آسیب ها تومور، سرطان پروستات (prostate cancer)، تروما یا سنگ های کلیوی (calculi) است.

وبگاه پرستارنارسایی حاد کلیوی به صورت مرحله ای پیشرفت می کند و از چندین فاز تشکیل شده است، از جمله:

 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز مقدماتی (Initiating phase) – با آسیب به کلیه ها شروع شده و تا وقوع علائم طول می کشد.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز کم ادراری (Oliguric phase) – معمولا بین 1 تا 7 روز بعد از مرحله مقدماتی شروع شده و حدود 2 هفته طول می کشد. هر چه مدت این فاز طولانی تر باشد، احتمال تبدیل وضعیت به نارسایی مزمن کلیوی بیشتر می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت شروع علائم مشهود – تغییرات ادراری، افزایش حجم مایعات، اسیدوز متابولیک (metabolic acidosis)، عدم تعادل الکترولیت ها، تجمع مواد زائد در بدن، اختلالات نورولوژیک مشهود می شود (جدول 1).
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز دیورتیک (Diuretic phase) – در این مرحله برونده ادرار زیاد می شود و به 1-3 لیتر در روز می رسد (گاهی به 3 تا 5 لیتر در روز افزایش می یابد) که نتیجه دیورز اسموتیک و ناتوانی توبول های کلیوی در تغلیظ ادرار است.
 • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فاز بهبودی (Recovery phase) – در این مرحله GFR افزایش می یابد و مواد زائد تصفیه شده و BUN و کراتینین کاهش می یابد. ممکن است تثبیت وضعیت یکسال طول بکشد و اندکی نقص عملکرد کلیوی بجای بماند و در بعضی از بیماران پیشرفت کرده و به نارسایی مزمن کلیوی تبدیل می شود.

وبگاه پرستارنارسایی مزمن کلیوی (Chronic renal failure) یا بیماری مزمن کلیه شامل از دست رفتن پیشرونده و غیر قابل برگشت عملکرد کلیه است. عملکرد کلیه از کمتر از نصف طبیعی به سمت نارسایی مرحله نهایی (end-stage failure) پیشرفت می کند و تنها یک دهم GFR طبیعی باقی می ماند.

وبگاه پرستارعدم تعادل مایعات، الکترولیت ها و اسید – باز در مراحل مختلف نارسایی کلیوی به چشم می خورد. در نارسایی حاد کلیوی ممکن است علائم ناگهانی رخ داده، مدت زمان کوتاهی ادامه داشته و با درمان برطرف شوند (هرچند ممکن است اندکی نقص عملکرد بجای بماند). در نارسایی مزمن کلیوی عدم تعادل ها مداوم بوده و مستلزم درمان منظم برای حفظ ثبات مایعات، الکترولیت ها و اسید – باز است. تظاهرات نارسایی کلیوی چه مزمن و چه حاد یکسان است و به علت زمینه ای بستگی دارد، اما شواهد نارسایی مزمن کلیوی به صورت کاهش پیشرونده عملکرد سلول های کلیوی بوده که روی چندین عملکرد دیگر بدن نیز تاثیر می گذارد.

وبگاه پرستارکاهش تصفیه مواد زائد از خون موجب تجمع آنها در خون می شود. ازت اوره خون (BUN) و کراتینین دو فرآورده نهایی متابولیسم پروتئین و عضله هستند. علاوه بر تجمع مواد زائد، الکترولیت و اسید در بدن جمع شده و بیکربنات از دست می رود و موجب عدم تعادل می شود. ممکن است تا زمان بازیافت عملکرد کلیه ها، از تصفیه مصنوعی خون از طریق همودیالیز یا دیالیز صفاقی استفاده شود.

وبگاه پرستارتظاهرات اولیه نارسایی کلیوی و درمان های رایج آنها در جدول 1 لیست شده است. در حالی که درمان نارسایی حاد کلیه حول رفع علت زمینه ای می چرخد، درمان علائم و پیشگیری از عوارض برای هر دوی نارسایی مزمن و حاد مشابه بوده و سیستم های بدن را به یک شکل تحت تاثیر قرار می دهند.


لینک مطالب مرتبط


منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com