ورود کاربر

پرستار و مراقبت تسکینی

مراقبت تسکینی چیست؟

یکی از انواع مراقبتهاي پرستاري، مراقبت تسکینی است. مراقبت تسکینی، رویکردي است که کیفیت زندگی بیمار و خانواده وي را در مواجهه با مشکلات مربوط به بیماريهاي محدود کننده زندگی از طریق پیشگیري از رنج بیمار و بهبود آن و با شناسایی اولیه و درمان درد و سایر مشکلات جسمی، روانی، معنوي و اجتماعی بیمار ارتقا می دهد. در واقع، مراقبتهاي تسکینی از لحظه تشخیص بیماري، در درمان درد و رنج ناشی از بیماري و عوارض حاصل از آن، به بیمار و خانواده اش کمک میکند. این مراقبت تأکید مینماید که از فرد مبتلا به بیماري در مقایسه با افراد مبتلا به سایر بیماري ها، توجهات جامعتري باید به عمل آید. در حقیقت، بدون وجود مراقبتهاي تسکینی، هرگز مراقبت جامعی از بیمار صورت نمیگیرد[1] ؛ افزون بر آن، در مراقبت تسکینی بدون لحاظ نمودن ملاحظات فرهنگی، انسانشناختی، معناشناختى و حتى زبانشناختی، درد و رنج بیماران کاهش نمی یابد و تلاش براى تسکین آن به جایى نمى رسد. به دیگر سخن، مراقبت تسکینی، دامنه گسترده اي از مشکلات افراد را در بر میگیرد که تفاوت در سن، زمینه فرهنگی، سیستمهاي حمایتی و درجه پیشرفت بیماري، میتواند سبب شود نیازهاي مرتبط با مراقبتهاي تسکینی از طیف گوناگونی برخوردار باشد [2] .

از سوي دیگر، توجه به مشکلات احساسی و مقابله با بیماري را نیز در مراقبت تسکینی نباید از نظر دور داشت؛ چرا که مراقبت تسکینی، درك احساس انسانی است که به یک بیماري مبتلا شده است. مراقبت تسکینی بر آن است که به بیمار و اطرافیان او کمک کند تا آسیبهاي روانی که او و خانواده اش را تهدید میکند، به کمترین میزان کاهش دهد تا با سختی های ناشی از بیماري و پیامدهاي آن، هوشیارانه برخورد کنند [3] ؛ به بیان دیگر، مراقبت تسکینی، رویکردي بر این باور است که بیمار در مراحل پایانی بیماري خود بیش از اینکه نیاز به دارو درمانی داشته باشد، نیاز به نگاه و مراقبتهاي انسانی دارد؛ در نتیجه پرستاري که مراقبت تسکینی ارائه میدهد، در جستجوي راههایی است که حلقه هاي گمشده این رابطه هاي انسانی را پیدا کند [1] .

در همین راستا، یکی از مفاهیم مطرح در مراقبت تسکینی «یکپارچگی یا تمامیت» می باشد. این مفهوم بیانگر ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر میان جسم انسان از یکسو و تفکّرات و احساسات عمیق وي از سوي دیگر است. این امر منجر به یک درك کلی از انسان میگردد؛ بنابراین پرستاران در هنگام ارائه مراقبتهاي تسکینی، به مفهوم یکپارچگی توجه دارند و آن را به عنوان پدیده مرکزي در مراقبت از بیمار و خانواده وی لحاظ مینمایند؛ به گونه اي که مراقبت تسکینی میکوشد تا با کمال احترام به استقلال انسان؛ افکار، احساسات و ارزشهاي وي را در نظر گرفته و ابعاد گوناگون سلامت جسمی و غیر جسمی بیمار را با یکدیگر سهیم نماید [3] . اما در حال حاضر با وجود اهمیت ارائه این مراقبت براي بیماران، مراقبت تسکینی به صورت یک چالش عمده براي نظام سلامت درآمده است [4] ، و با وجود اینکه دریافت مراقبت تسکینی در اواخر زندگی، حق بیماران و خانواده هاي آنان است، اما اغلب پرستاران، آمادگی کافی براي ارائه این نوع مراقبت را ندارند [5] ؛ از سوي دیگر با اینکه مراقبت تسکینی از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مفهومی چند بعدي میباشد [4] ، اما در کشور ما دانش موجود در زمینه مراقبت تسکینی به خوبی تبیین نشده است و در متن برنامه آموزشی رشته ، به طور جدي لحاظ نگردیده است. در حوزه پژوهش نیز کمبود مطالعات کیفی پیرامون مفهوم مراقبت تسکینی، کاربرد استفاده از این مفهوم را محدود ساخته است؛ به گونه اي که مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل کشور، بسیار محدود می باشند. در حقیقت، انجام مطالعات کیفی در زمینه مراقبت تسکینی، میتواند با تفسیر دیدگاههاي پرستاران و پرداختن به عوامل دخیل در این زمینه که برگرفته از بیانات خود آنها باشد- ضمن کسب دانش در این حوزه- شرایط بهتري براي ارائه اینگونه مراقبتها نیز در بستر فرهنگی جامعه ما ایجاد نماید. از سوي دیگر در بخش درمان نیز نیاز مبرم به گسترش مراکز مراقبت تسکینی احساس میشود.

نتیجه گیری:

مراقبت تسکینی مراقبت بهداشتی کلی نگر و جامع است که توسط یک تیم متشکل از پزشک، پرستار، مددکار و سایر متخصصان با توجه به بیماری و مشکل تحت بررسی، ارائه می شود؛ هدفش ارتقای کیفیت زندگی بیمار و خانواده وی تا حداکثر ممکن است. مراقبت تسکینی در هر سنی و هر مرحله ای از بیماری قابل ارائه است. می توان مراقبت تسکینی را همزمان با مراقبت درمانی معمول بیمار شروع کرد و به زندگی بیماران مبتلا به بیماری های جدی، لاعلاج و تحلیل برنده قوای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بیمار و خانواده وی رنگ و بوی جدیدی بخشید [6] .

منابع مورد استفاده

1- Mehta A, Cohen SR, Ezer H, Carnevale FA, Ducharme F. Striving to respond to palliative care patients' pain at home: a puzzle for family caregivers. Oncol Nurs Forum.2011; 38(1):E37-45.

2- Abrahm JL. Integrating palliative care into comprehensive cancer care. J Natl Compr Canc Netw.2012; 10(10):1192-8.

3- Marchessault J, Legault A, Martinez AM. Providing in-home palliative care within a generalist caseload: a chance for nurses to reflect on life and death. Int J Palliat Nurs. 2012;18(3):135-41.

4- Schneider N, Lueckmann SL, Kuehne F, Klindtworth K, Behmann M. Developing targets for public health initiatives to improve palliative care. BMC Public Health. 2010; 10:222.

5- Williams A, Montelpare W, Wilson S, Cheng S, Tremlling K, Wells C. An Assessment of the Utility of Formalized Palliative Care Education: A Niagara Case Study. Journal of Hospice and Palliative Nursing.2002;4(2):103-110.

6- What is palliative care?, palliative care organization, retrieved at Jun 2016, https://getpalliativecare.org.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com