ورود کاربر

آسم (Asthma)

پرستاری کودکانپاتوفیزیولوژی آسم

آسم که به عنوان بیماری راه هوایی واکنشی (RAD) نیز شناخته می شود، یکی از بیماری های مجاری تنفسی تحتانی است که در آن انسداد راه هوایی، التهاب راه هوایی، حساسیت مفرط یا اسپاسم عضلات صاف برونش، افزایش تشکیل مخاط و ترشحات دیده می شود. علائم بیماری آسم معمولا شامل ویزینگ، سرفه، تنگی نفس، احساس گرفتگی قفسه سینه، خستگی و همچنین مشکلات تغذیه در بچه های خردسال می باشد. مددجویان ممکن است دچار انقباض و گرفتگی، فاز بازدم طولانی مدت، کاهش صداهای تنفسی یا حرکت ضعیف هوا در مجاری تنفسی باشند. بدتر شدن و حملات شدید آسم ممکن است در اثر آلرژن های خاص (برای نمونه، گرده گیاهان، کپک، موی حیوانات، غبار، دود سیگار) یا توسط عواملی مثل تغییر آب و هوا، عفونت های تنفسی، ورزش، ریفلاکس معده ای مروی (gastroesophageal reflux) یا عوامل عاطفی رخ دهد. گرچه علت اصلی و خاص آسم ناشناخته می باشد، بخوبی می دانیم که این بیماری ممکن است خانوادگی بوده و ریشه ژنتیک داشته باشد. تحقیقات ژنتیک آسم در حال انجام است.

نرخ شیوع آسم

 1. آسم بیشتر از 9 میلیون بچه زیر 18 سال را در ایالات متحده درگیر کرده است.
 2. اولین علت بستری شدن بچه های زیر 15 سال آسم است، و بچه های زیر 4 سال بیشترین نرخ بستری به علت آسم را دارند.
 3. علت 25% غیبت از مدرسه بچه ها به علت بیماری مزمن، آسم است.
 4. نرخ مرگ و میر آسم سالانه 6% افزایش دارد.

تظاهرات بالینی آسم

 1. شواهد بالینی انسداد راه هوایی – انسداد راه هوایی ممکن است بطور تدریجی یا حاد رخ دهد، شدت حملات بدتر شدن بیماری به صورت خفیف متناوب، خفیف مقاوم، متوسط مقاوم یا شدید مقاوم دسته بندی می شود.
 2. تنگی نفس با بازدم طولانی
 3. ویزینگ بازدمی، پیشرفت به سمت ویزینگ دم و بازدم، پیشرفت به سمت قابل شنود نبودن صداهای تنفسی
 4. تنفس به صورت ناله کردن در نوزادان
 5. پرش پره های بینی
 6. سرفه
 7. استفاده از عضلات فرعی تنفسی
 8. اضطراب، تحریک پذیری، کاهش سطح هوشیاری
 9. سیانوز
 10. افت فشار نسبی شریانی دی اکسید کربن (Paco2) در اثر تهویه کم (هیپوونتیلاسیون)، که با بدتر شدن فرآیند انسدادی افزایش Paco2 دیده می شود.

عوارض آسم

 1. آسم مقاوم (Status asthmaticus)
 2. پنومونی (Pneumonia)
 3. ریفلاکس معده ای مروی (gastroesophageal reflux)
 4. آتلکتازی (Atelectasis)
 5. پنوموتوراکس (Pneumothorax)
 6. کورپولمونل با نارسایی سمت راست قلب (Corpulmonale)
 7. مرگ

تست های تشخیصی و آزمایشگاهی آسم

 1. شمارش سلول های سفید خون – در حضور عفونت افزایش می یابد
 2. اندازه های گازهای خون شریانی (در موارد شدید بیماری) – در ابتدای حمله pH افزایش می یابد، Pao2 و (Paco2) (آلکالوز تنفسی خفیف در اثر هیپرونتیلاسیون) کاهش می یابد؛ در ادامه pH کاهش می یابد، فشار نسبی شریانی اکسیژن (Pao2) و فشار نسبی دی اکسید کربن (Paco2) افزایش می یابد (اسیدوز تنفسی)
 3. شمارش ائوزینوفیل – تعداد ائوزینوفیل خون و خلط افزایش می یابد
 4. مطالعه رادیوگرافیک قفسه سینه – برای تعیین وجود عفونت یا سایر علل منجر به بدتر شدن وضعیت تنفسی
 5. تست های عملکرد ریوی – کاهش حجم جاری، کاهش ظرفیت حیاتی، کاهش بیشینه ظرفیت تنفسی
 6. پایش و سنجش جریان بیشینه – حجم جریان حداکثر دمی کاهش می یابد (کمتر از 50% حجم معمول شخص در طی حمله حاد دیده می شود)

درمان آسم

درمان طبی به هدف پیشگیری از حملات بدتر شدن آسم از طریق اجتناب از عوامل ماشه کننده حمله آسم و کاهش انسداد، التهاب و واکنش پذیری مجاری هوایی از طریق داروها، انجام می شود. انتخاب نوع دارو و ترکیب دارویی به شدت حمله بستگی دارد که مطابق با بخش تظاهرات بالینی در بالا شدت بیماری دسته بندی می شود. داروهای مورد استفاده شامل کورتیکواستروئیدها (به صورت خوراکی، استنشاقی، عضلانی [IM] یا وریدی [IV]) برای کاهش التهاب راه های هوایی؛ گشاد کننده های برونش (برونکودیلاتورها) به شکل نبولایزر یا اشتنشاقی با دوز مشخص. در طی حمله حاد و برای حفظ سطح کافی اکسیژناسیون خون ممکن است تجویز اکسیژن مکمل لازم شود. برنامه ملی پیشگیری و آموزش آسم (NAEPP) در سال 2002 توصیه کرده است که بچه های جوانتر تحت دوز پیشگیری کننده روزانه داروها قرار داده شوند، اگر که بیشتر از 3 حمله ویزینگ در طی یک سال گذشته داشته اند و ریسک فاکتورهای توسعه و پیشرفت آسم را دارند. ریسک فاکتورها شامل اکزما (eczema)، تاریخچه آسم والدین، وجود دو تا از مشکلات زیر: رنیت آلرژیک، ویزینگ بدون علامت تنفسی فوقانی، و یا افزایش ائوزینوفیل ها در نتیجه شمارش سلول های خونی complete blood count؛ باشند. پیشگیری از بدتر شدن بیماری جریان اصلی درمان این بیماری مزمن را تشکیل می دهد و دو دسته دارویی برای این منظور ایجاد شده است: کنترل بلند مدت و کنترل حاد.

کنترل بلند مدت آسم

 1. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی – ضد التهاب هستند، به شکل استنشاقی یا اسپری با دوز مشخص (MDI) تجویز می شوند از قبیل پولمیکورت (Pulmicort) یا فلونت (Flovent)
 2. کرومولین سدیم (Cromolyn sodium) و ندوکرومیل (nedocromil) – ضد التهاب هستند، به شکل استنشاقی برای کاهش آسم ناشی از فعالیت و ورزش تجویز می شوند
 3. آگونیست های طویل الاثر بتا (Long-acting β-agonists) – برونکودیلاتور، بهشکل استنشاقی از قبیل سرونت (Serevent)، فورادیل (Foradil) یا آدوایر (Advair) تجویز می شود و برای کاهش آسم ناشی از ورزش و علائم شبانه تجویز می شوند
 4. آنتاگونیست گیرنده های لکوترین (Leukotriene receptor antagonist) – برای بهبود عملکرد ریوی و کاهش نیاز به آگونیست های کوتاه اثر β2 (short-acting β2-agonists) تجویز می شوند، مصرف خوراکی دارند از قبیل سینگولیر (Singulair).

کنترل حاد آسم

 1. کورتیکواستروئید استنشاقی – برونکودیلاتور کوتاه اثر، به شکل نبولایز شده از قبیل گزوپنکس (Xopenex) یا آلبوترول (Albuterol)
 2. کورتیکواستروئید خوراکی – ضد التهاب، به شکل خوراکی مثل پردنیزولون (prednisolone)

فرآیند پرستاری آسم کودکان

بررسی و شناخت پرستاری آسم

 1. بررسی و شناخت و معاینه فیزیکی تنفسی
 2. بررسی و شناخت اضطراب و یا آژیتاسیون
 3. بررسی و شناخت وضعیت حجم مایعات
 4. بررسی و شناخت راهبردهای سازشی بچه و خانواده

تشخیص های پرستاری آسم

مراقبت های پرستاری آسم

 1. تقویت عملکرد تنفسی
  • » تجویز و بررسی پاسخ بیمار به اکسیژن در دیسترس تنفسی
  • » تجویز و بررسی پاسخ به برونکودیلاتورهای آئروسل و داروهای ضد التهاب
  • » بالا بردن سر تخت
  • » اجتناب از مصرف سداتیو در بچه های مبتلا به آسم که دیسترس تنفسی دارند
 2. بررسی و شناخت و پایش وضعیت هیدراسیون بچه
  • » پایش دفع و جذب مایعات
  • » بررسی و شناخت نشانه های دهیدراسیون
  • » پایش انفوزیون مایعات وریدی
  • » پایش وزن مخصوص ادرار
 3. تسکین یا کمینه سازی اضطراب بچه و والدین، به شیوه ای مناسب سطح تکاملی بچه
 4. بررسی و شناخت احساسات و عواطف بچه و والدین در مورد آسم و مصرف داروها
 5. آموزش آسم به بچه و والدین و تقویت یادگیری آنها

برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل

 1. آموزش مددجو از زمان تشخیص بیماری شروع شده و در راستای مراقبت از بیمار تلفیق می شود
 2. آموخته ها و درک و فهم بچه و خانواده تقویت مجدد می شود
 3. آموزش ویژه داروها، تجهیزات، عوارض جانبی درمان ها ارائه می شود
 4. طریقه پایش علائم و نشانه ها و ریت جریان بیشینه تنفسی را آموزش داده، اندیکاسیون های اصلاح درمان را آموزش دهید
 5. مراحل درمان حمله حاد آسم را لیست کرده، مواقع لزوم مراجعه به اورژانس را اموزش دهید
 6. طریقه شناسایی عوامل ماشه کننده آسم، اجتناب یا حذف و کنترل آنها را آموزش دهید
 7. ترس ها و سوء برداشت های مربوط به بیماری و درمان آن را بحث کنید.

برآیندهای مددجو

 1. بچه دارای عملکرد ریوی مطلوب خواهد بود
 2. بچه قادر خواهد بود فعالیت های روزمره خود را انجام دهد
 3. بچه قادر خواهد بود در فعالیت های مقاومتی (مثل شنا و تنیس) شرکت کند.

منابع

 1. Behrman R, Kiegman R, Jenson HB: Nelson textbook of pediatrics, ed 17, Phila- delphia, 2004, WB Saunders.
 2. Corjulo M: Telephone triage for asthma medication refills, Pediatr Nurs 32 (2):116, 2005.
 3. Guidelines for the diagnosis and management of asthma: National asthma education program—expert panel report 2, Bethesda, Md, February 1997, National Institutes of Health.
 4. Hockenberry MJ et al: Wong’s nursing care of infants and children, ed 7, St. Louis, 2004, Mosby.
 5. National Asthma Education Prevention Program (NAEPP): Panel Report 2: Guidelines for the diagnosis and management of asthma, J Allergy Clin Immunol 110(5): S142, 2002.
 6. Vazquez D, Philotas R: Peds respiratory emergencies, Adv for Nurses 5(20):17, 2004. Florida Edition.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com