ورود کاربر

مرحله 2: فاز طراحی و برنامه ریزی

روش تحقیق در پرستاریدر دومین فاز اصلی تحقیقات کمی، محقق در مورد محیط پژوهش و روش ها و رویه های مورد استفاده برای تبیین سئوال پژوهش تصمیم گیری می کند. محققان معمولا انعطاف پذیری قابل توجهی در طراحی مطالعه دارند و تصمیمات روش شناسی (متدولوژیک) را خودشان می گیرند. این تصمیمات برای تمامیت و قابلیت تعمیم یافته های مطالعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

گام 6: انتخاب طرح تحقیق

طرح تحقیق (research design) نقشه کلی است که برای بدست آوردن پاسخ سئوالات تحقیق و رسیدگی به چالش های مختلفی که ارزشی به عنوان شواهد مطالعه داشته باشند؛ کشیده می شود. در طراحی مطالعه، محقق تصمیم می گیرد که کدام طرح تحقیق را اتخاذ کند و برای کمینه سازی تعصب و سوگیری و ارتقای قابلیت تفسیر نتایج چکار باید بکند. در مطالعات کمی طرح تحقیق بایستی فوق العاده ساختار دار و کنترل شده باشد. طرح تحقیق نشانگر سایر جنبه های تحقیق نیز می باشد – برای مثال، داده هایی که جمع آوری خواهد شد، نوع مقایسه هایی که انجام خواهد شد، محیط پژوهش کجا خواهد بود. طرح تحقیق پیکره معماری مطالعه است.

گام 7: تدوین پروتکل مداخله

در تحقیقات تجربی، محققان متغیر مستقل را خلق می کنند، بدین معنی که شرکت کنندگان در مطالعه در معرض مداخلات یا شرایط متفاوتی قرار داده می شوند. پروتکل مداخله (intervention protocol) مطالعه بایستی تدوین شود، دقیقاً مشخص شود که مداخله مطالعه چه خواهد بود (برای نمونه؛ چه کسی مداخله را اجرا خواهد کرد، چند بار و به چه مدتی انجام خواهد شد و مانند اینها) و همچنین بدیل و جایگزین مداخله مطالعه چیست که برای گروه شاهد یا کنترل اجرا خواهد شد. هدف از یک پروتکل خوب جمع بندی شده این است که تمامی نمونه های هر گروه به یک شکل و مساوی برخورد شوند. البته در تحقیق غیر تجربی این گام ضروری نیست زیرا مداخله ای از طرف محقق وجود ندارد.

گام 8: تعیین جامعه پژوهش

در تحقیقات کمی محقق لازم است مشخصات واحدهای پژوهش که قرار است مطالعه شوند را بشناسد و همچنین گروهی که نتیجه مطالعه قابل تعمیم دهی است را مشخص کند، یعنی بایستی مشخص کنند که کدام جامعه مطالعه خواهد شد. جامعه پژوهش (population) تمامی افراد یا اشیایی است که دارای مشخصه مشترک و قطعی هستند. برای مثال، جامعه مورد توجه ممکن است تمامی بیماران مذکر بالغی باشد که تحت شیمی درمانی در شهر دالاس قرار می گیرند.

گام 9: برنامه ریزی طرح نمونه گیری

محققان عموما از نمونه های پژوهش (sample) داده های را جمع آوری می کنند، که زیر مجموعه از جامعه پژوهش است. استفاده از نمونه ای از جامعه هم عملی تر و هم ارزانتر از جمع اوری داده از کل جامعه پژوهش است؛ اما این ریسک وجود دارد که نمونه ممکن است به اندازه کافی منعکس کننده خصیصه های تحت مطالعه جامعه نباشد. در مطالعات کمی کفایت نمونه از طریق معیار نماینده بودن (representativeness) نمونه بررسی می شود (برای مثال، چقدر نمونه پژوهش معرف موضوع پژوهش در جامعه پژوهش است). طرح نمونه گیری (sampling plan) از قبل مشخص می کند که نمونه چطور انتخاب شده و چه تعداد خواهد بود.

گام 10: تعیین روش های اندازه گیری متغیرها

در تحقیقات کمی بایستی روش هایی برای اندازه گیری تا سر حد امکان صحیح متغیرهای پژوهش ایجاد کرده یا قرض گرفت. براساس تعاریف مفهومی، محقق روش هایی را برای عملیاتی سازی متغیرها و جمع آوری داده ها انتخاب یا طراحی می کند. رویکردهای متنوعی به جمع آوری داده های کمی وجود دارد؛ روش های پایه شامل خود گزارشی (self-reports) مثل مصاحبه، مشاهده (observations) مثل مشاهده رفتار بچه ها، اندازه های بیوفیزیولوژیک (biophysiologic measurements) می باشند. اندازه گیری متغیرهای پژوهش و تدوین طرح جمع آوری داده ها (data collection plan) یک فرآیند پیچیده و چالش انگیز است.

گام 11: ایجاد روش ها و اقداماتی برای حفظ حقوق انسان/حیوان

اکثر پژوهش های پرستاری روی نمونه های انسانی انجام می شوند، هرچند گاهی تحقیق روی نمونه های حیوانی نیز انجام می شود. در هر صورت محقق بایستی رویه هایی تدوین کند که از رعایت حقوق نمونه ها و اصول اخلاق پژوهش اطمینان حاصل شود. این عمل را ملاحظات اخلاقی (ethical consideration) می گویند و هر جنبه از طرح مطالعه لازم است که موشکافی شده و رعایت حقوق نمونه ها و ملاحظات اخلاقی تایید شود.

گام 12: بازنگری و تکمیل طرح تحقیق

قبل از شروع جمع آوری داده ها، محققان اغلب چند تست برای اطمینان از سرراست بودن روند انجام کار انجام می دهند. برای مثال، ممکن است خوانا بودن (readability) مواد مکتوب را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که نمونه های دارای مهارت خواندن ضعیف می توانند براحتی آنها را درک کنند یا ممکن است پیش آزمونی برای بررسی کفایت ابزار اندازه گیری خود انجام دهند. همچنین طرح تحقیق خود را برای بازنگری و بررسی به همکاران خود می دهند تا نقد و بررسی شده و بازخورد اساسی، بالینی، روش شناختی آنها را قبل از اجرای طرح دریافت کنند. محققان ممکن است به دنبال حمایت مالی باشند که طرح مقدماتی (proposal) خود را به منابع بودجه گذار عرضه کرده و ویرایشگران و بازنگری کنندگان آنها پیشنهاداتی برای بهبود طرح خواهند داد.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com