ورود کاربر

طرح مقدماتی تحقیق (the research proposal)

روش تحقیق در پرستاریصرفنظر از هدف نوشتن پروپوزال، موضوعات و عناوین اصلی که بایستی در پروپوزال پوشش داده شوند، توسط دانشگاه یا نهاد بودجه گذار تعیین می شود و تا حدودی دارای سرفصل های مشابه هستند.

عنوان و خلاصه

پروژه تحقیقاتی براساس عنوان آن شناخته می شود، بنابراین ارائه عنوان مناسب به همراه خلاصه ای از پروژه مهم است. عنوان پژوهش بایستی بطور واضح نشانگرهدف از مطالعه باشد و می تواند در نشان دادن روش انجام کار (متدولوژی) هم کمک کننده باشد. مثلا در عنوان مطالعه قید شود پیمایش (survey) موضوع، کارآزمایی بالینی کنترل شده (randomized controlled trail) موضوع، ارزشیابی (evaluation) موضوع. موضوعات زیر توسط دفتر مرکزی دانشمندان اسکاتلند تصویب شده اند (CSO 2008):

  • بررسی درک زنان سرطان در سن باروری و مراقبین آنها از حاملگی و زایایی
  • پیمایش مقطعی (Cross-sectional survey) تعیین کننده های فردی، اجتماعی و محیطی مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی
  • مطالعه راهنمای (pilot study) پاسخ بیماران دیابتی به داروهای خوراکی دیابت (ROAD)

این عناوین اطلاعات کافی در مورد مطالعه و چگونگی دستیابی به آن ارائه می دهند. مهمتر اینکه عناوین کوتاه و خوانا هستند.

معمولا خلاصه ای که بعد از عنوان در صفحه اول پروپوزال می آید دارای محدودیت تعداد کلمات یا حروف است (مثلا 150 کلمه)، بنابراین بایستی بدقت خلاصه را تهیه کرد که هم حیطه های کلیدی طرح پوشش داده شود و هم محدوده کلمات رد نشود. خلاصه بایستی برای مخاطبین گذری نوشته شود و مروری بر کانون تمرکز مطالعه، طریه انجام مطالعه و نتایج مورد انتظار باشد. گرچه عنوان و خلاصه معمولا آخر سر نوشته می شوند، اما اولین چیزی است که بازنگری کنندگان و داوران می بینند و می خوانند؛ بنابراین نوشتن خلاصه ای قوی که نشانگر کیفیت پروپوزال است، از اهمیت بالایی برخوردار است. [بهتر است که در خلاصه صفحه اول پروپوزال از نوشتن مطالب نظری اجتناب شود و بیشتر روی روش کار و نتیجه کلی مورد انتظار تاکید شود.]

زمینه و اهمیت موضوع

تشریح تحقیق پیشنهادی قطعا مهم و محوریت دارد. تجربه نشان می دهد که یکی از مشخص ترین بخش های پروپوزال است. همیشه این سوتفاهم وجود دارد که بازنگری اسناد و متون قبلی به عنوان بخشی از مطالعه اصلی باید انجام شود که در طی انجام فصل دوم یا بخش پیشینه انجام می شود، اما در پروپوزال نیز بایستی موضوع شکافته و مشخص باشد.

هرچند بازنگری مفصل اسناد و متون قبلی و پیشینه پژوهش به عنوان بخشی از مطالعه اصلی انجام می شود، بایستی در پروپوزال نیز شواهد قوی از پایه های تحقیق ارائه نمود که براساس بازنگری متون انجام می شود. بنابراین حیاتی است که مروری بر پیشینه کلیدی موضوع انجام شود، تا به روشنی مشخص گردد که موضوع مورد نظر به بررسی نیاز دارد و خلائی در دانش و آگاهی موجود وجود دارد.

پروپوزال توسط تیمی از داوران و بازنگری کنندگان صاحبنظر موضوع بررسی می شود. بنابراین اگر در پروپوزال مختصراً نوشته شود که مشکل سوء رفتار کودکان از جوانب خاصی کم تحقیق شده است، مطمئنا پروپوزال برای شخصی در این حوزه فرستاده می شود. بایستی داوران را قانع کنید که در حوزه موضوع پیشنهادی دارای دانش و آگاهی خوبی هستید. زمان آماده کردن پروپوزال، به عنوان یک پرستار فقط محدود به ژورنال های پرستاری نیستید و می توانید از ژورنال های سایر علوم که با موضوع مطالعه مرتبط هستند استفاده کنید. ممکن است داوران پروپوزال شما در مورد موضوع کلیدی مطالعه شما صاحبنظر نباشند و پروپوزال به شخصی ارجاع شود که پرستار نیست، بنابراین بایستی پروپوزال را طوری کامل کنید که داور غیر پرستار هم تایید کند. بهترین گزینه شناخت ژورنال های مرتبط با موضوع و استفاده از آنها است.

علاوه بر بررسی دقیق اسناد و پیشینه موضوع و بحث های معاصر آن، بهتر است تاثیر احتمالی پژوهش خود بر سیاست های مراقبت بهداشتی و یا عملکرد مراقبت بهداشتی را نیز پوشش دهید. همچنین آمارهای ساده را می توان استفاده کرد و به برهان متقاعد کننده ای برای تحقیق تبدیل کرد. برای مثال، درصد جمعیتی که مشکل سلامتی خاص را تجربه می کنند، مثل میزان شیوع عفونت اکتسابی بیمارستانی در گروه های بیماران.

فرض کنید می خواهیم مطالعه منطقه ای کوچکی در مورد میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از محاسبات دارویی انجام دهیم. برای متقاعد کردن داوران از پروپوزال تحقیق، می توانیم به خطاهای خدمات بهداشتی سال گذشته در سطح محلی و ملی اشاره کنیم؛ می توانیم میزان هزینه های این خطاها برای خدمات بهداشتی و سیستم حقوقی یا تاثیر عاطفی آن بر پرستار یا بیمار را بیان کنیم. می توانیم بحث ایمنی بیمار و مزایای فراوان مطالعه برای سطوح مختلف مراقبتی را شرح دهیم. می توان نشان داد که این مطالعه محلی کوچک می تواند درک بهتری از ریسک های مسئله نشان دهد و منجر به تعیین مداخلات بالقوه ای برای کاهش خطاهای دارویی شود و در مطالعات بعدی بررسی شوند.

در کادر زیر ده نکته کلیدی لیست شده است که بایستی در زمان آماده سازی بخش زمینه و اهمیت موضوع یک پروپوزال در نظر داشت.

سئوالات و اهداف پژوهش

یکی از مهمترین بخش های پروپوزال تحقیق سئوالات پژوهش است که بایستی با دقت تهیه شوند. هرچند در بحث های بعدی به این مسئله با جزئیات پرداخته می شود، اما بخاطر داشته باشید که سئوالات پژوهش بایستی ساده و دقیق باشند. سئوال اصلی بایستی مبتنی بر زمینه و اهمیت پژوهش باشد که نشان می دهد در حیطه موضوع پژوهش کمبود دانش وجود دارد و مطالعه پرسش به سئوال پژوهش ضرورت دارد. در مورد اهداف پژوهش هم چنین است. هدف کلی با توجه به خلاء ذکر شده در زمینه پژوهش و بیان مسئله تهیه می شود، بایستی ساده باشد و متغیرهای پژوهش در آن قید شده باشد. هرچند سبک نوشتن اهداف، سئوالات و فرضیه پژوهش با توجه به موسسه و دانشگاه می تواند متفاوت باشد، اما بایستی ساده باشند و هدف از انجام مطالعه را به مخاطبان پروپوزال برسانند.

طرح تحقیق

در این قسمت از پروپوزال، با توجه به تهیه زمینه و اهمیت موضوع و بیان مسئله، سئوالات و اهداف پژوهش؛ نوشتن طرح تحقیق تا حدودی ساده است. اگر سئوال یا هدف اصلی تحقیق خوب بیان شده باشد، طرح تحقیق براحتی قابل تدوین است. در بخش های بعدی روش تحقیق بطور مفصل به طریقه طراحی مطالعه که شامل طرح تحقیق مناسب، متدولوژی (کمی یا کیفی)، روش جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل داده ها و غیره است. اما ضروری است که متدولوژی تحقیق براساس هدف کلی یا سئوال پژوهش تهیه شده و در پروپوزال گنجانده شود. ممکن است محقق به سبک خاصی از تحقیق علاقمند باشد مثلا تحقیقات کیفی، اما انتخاب طرح تحقیق براساس اثربخشی این روش ها است، نه علاقه. ممکن است با توجه به سئوال تحقیق لازم باشد از طرح مختلط استفاده کرد. طرح تحقیق بایستی:

  • به روشنی نشان دهد که سئوال مورد تحقیق چگونه پاسخ داده خواهد شد.
  • نمونه پژوهش بحث شده و توجیه شود
  • شرکت کنندگان یا واحدهای پژوهش معرفی، رویکرد انتخاب و ملاحظات اخلاقی بیان شود
  • روش جمع آوری داده های مطالعه با جزئیات بحث شود
  • روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بیان شود.

پس از بیان طرح تحقیق، شیوه نمونه گیری، روش محاسبه حجم نمونه ها، معیارهای وارد کردن یا خارج شدن از مطالعه بیان شود. بایستی حجم نمونه محاسبه شده و توجیه شود. هرچند در مطالعات کیفی ممکن است نیازی به محاسبه تعداد نمونه ها نباشد، اما در مطالعات کمی بایستی حجم نمونه در پروپوزال محاسبه و گزارش شود و توجیه شود که با این حجم نمونه می توان داده های کافی برای پاسخ به سئوال پژوهش جمع آوری کرد. همچنین حجم نمونه بایستی با جدول زمانی انجام مطالعه هماهنگی داشته باشد و از حجم نمونه بالا برای قالب زمانی کم یا حجم نمونه کوچک برای جدول زمانی بزرگ استفاده نکرد.

ابزار پژوهش مورد استفاده برای جمع آوری داده ها بایستی ذکر شود و علت استفاده از آن توجیه شود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده بایستی مشخص شود. اگر قرار است از ابزار محقق ساخته استفاده شود، روایی و پایایی آن چگونه لحاظ خواهد شد. اگر از مصاحبه استفاده می شود، چه کسی یا کسانی مصاحبه ها را انجام خواهند داد، آیا صلاحیت مصاحبه کردن را دارند.

روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بایستی در پروپوزال ذکر گردد. بایستی مشخص شود که آیا خود محقق داده ها را تجزیه و تحلیل می کند یا مشاور آمار. آیا به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام می شود. از چه آماره ها و آزمون هایی استفاده می شود. بایستی تجزیه و تحلیل آماری داده ها بطور مفصل با ذکر نوع آزمون آماری یا شیوه تحلیل الگوها و مقوله های جداسازی شده در تحقیقات کیفی ذکر شوند.

طرح تحقیق بایستی به روشنی تمامی مراحل فرآیند انجام تحقیق را به صورت گام به گام نشان دهد. برای بازنگری طرح تحقیق خود می توانید از سئوالات کادر 2 استفاده کنید.

ملاحظات اخلاقی

لازم است که در پروپوزال تحقیق طریقه لحاظ شدن ملاحظات اخلاقی ذکر شود. معمولا دریافت تایدییه کمیته اخلاقی واحد ذیربط یکی از ملزومات است. بایستی طریقه رعایت حقوق واحدهای پژوهش (نمونه ها)، طریقه بکارگیری نمونه ها و وجود امکان انصراف در حین انجام مطالعه ذکر شود. در مجموع نکات قید شده در آیین نامه اخلاق پژوهش موسسه خود را باید در نظر گرفته و طریقه لحاظ شدن آنها را در پروپوزال قید کنید.

منبع:

Gerrish K., Lacey A. (2010), The research process in nursing, 6th edition, Wiley Publisher, London.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com