ورود کاربر

تشخیص های پرستاری ناندا اختلال الگوی خواب

طبقه بندی II: فعالیت/استراحت – کلاس 1 خواب/استراحت (00198)

تعریف: وقفه خواب به مدت محدود در مقدار و کیفیت خواب در اثر عوامل بیرونی

عوامل مرتبط

 • دما، رطوبت اتاق ؛ نور پردازی؛ سر و صدا؛ بوهای بد؛ تغییر محدودیت فیزیکی (رسترنت) در مواجهه با نور روز – تاریکی شب
 • مسئول مراقبت از دیگران بودن
 • فقدان حریم یا کنترل بر خواب
 • شریک خواب
 • تخت خواب و مبلمان نا آشنا
 • وقفه ها و بیداری ها (برای نمونه؛ برای اقدامات درمانی، مانیتورینگ، انجام آزمایشات)

ویژگی های مشخصه

ذهنی

 • گزارش عدم مشکل در خواب رفتن، گزارش بیدار شدن
 • گزارش مبنی بر عدم تاثیر گذاری خواب و احساس خوب استراحت کردن، عدم رضایت از خواب

عینی

 • تغییر الگوی معمول خواب
 • کاهش توانایی های کارکردی

نمونه کاربرد بالینی: مددجوی بستری یا مددجوی مراقبت بلند مدت، مریض بودن عضوی از خانواده

برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزشیابی

نمونه NOC مرتبط

 • خواب: افت دوره ای طبیعی هوشیاری که در طی آن بدن ذخایر خود را بازیافت می کند
 • وضعیت راحتی محیطی: راحتی، آسایش و ایمنی محیط اطراف

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • بهبود خواب خود را گزارش کند
 • افزایش احساس راحتی و رفاه و احساس خوب استراحت کردن را گزارش کند
 • مداخلات مناسبی که منجر به بهبود خواب وی می شود را شناسایی و تعیین کند

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • بهبود خواب: تسهیل خواب منظم / چرخه های بیداری
 • مدیریت محیط: آسایش: دستکاری محیط اطراف بیمار برای بهبود و پیشبرد آسایش و راحتی مطلوب وی

اولویت پرستاری شماره 1: بررسی و شناخت عوامل علی / همیار:

 • تعیین وجود عوامل شناخته شده ای که خواب را مختل می کنند از جمله: بیماری فعلی، بستری شدن، بچه جدید یا عضوی بیمار از خانواده و مانند اینها. مشکلات خواب ممکن است در اثر عوامل درونی یا بیرونی (داخلی یا خارجی) رخ دهد و ممکن است مستلزم بررسی و شناخت مکرر جهت افتراق علت یا علل خاص باشد. توجه: اعتقاد بر این است که اختلال حل نشده بلند مدت خواب با نقص عملکرد سیستم ایمنی، ترمیم زخم، تغییرات نورولوژیک و رفتاری، اختلال چشمگیر کیفیت زندگی همراه است [1، 10] . به تشخیص پرستاری محرومیت از خواب رجوع شود.
 • اطمینان از وجود تغییرات کوتاه مدت الگوی خواب، از قبیل اختلال ناشی از مسافرت (jet-lag)، اشتراک رختخواب با شریک جنسی جدید، نزاع با عضوی از خانواده، بحران کاری، از دست دادن شغل، مرگ یکی از اعضای خانواده. به شناسایی شرایط و وضعیت هایی که بطور معلوم موجب وقفه حاد خواب می شوند اما ضرورتاً عارضه ای بلند مدت نیستند، کمک کنید. این موقعیت ها ممکن است به مداخلات کوتاه مدت نیاز داشته باشند، اما اغلب با گذشت زمان رفع می شوند [2] .
 • به عوامل محیطی توجه شود، از قبیل نا آشنا بودن یا ناراحت کننده بودن اتاق، وجود سر و صدا و نور زیاد، دمای نامناسب، مداخلات درمانی و پایش مکرر، اقدامات و رفتار هم اتاقی (برای نمونه؛ خر و پف، تماشای دیر وقت تلویزیون، صحبت کردن). این عوامل می توانند توانایی مددجو برای استراحت و خواب کافی در زمانی که به استراحت نیاز دارد را مختل یا کاهش دهند. توجه: مشخص شده است که مددجویان بخش مراقبت های ویژه کمبود خواب یا وقفه های مکرر را تجربه می کنند و اغلب اختلال خواب روی بیماری فعلی آنها تاثیر می کند [3] .

اولویت پرستاری شماره 2: ارزیابی خواب و درجه نقص عملکرد:

 • الگوی معمول خواب بیمار بررسی شده و با اختلال خواب جاری مقایسه می شود، به گزارش مددجو یا اطرافیان برای اطمینان از شدت و مدت مشکلات اتکا شود.
 • به گزارش کیفیت خواب گوش داده (مثل «کوتاه، منقطع») و پاسخ بدن به نداشتن خواب خوب (مثل خستگی، خواب آلودگی، خمیازه، نبرد با خواب، گیجی) توجه شود. به تصریح درک مددجو از کمیت و کیفیت خواب و پاسخ به خواب ناکافی کمک شود [4] .
 • توقع مددجو از خواب مشخص شود. شخص ممکن است باور یا نگرش غلطی نسبت به خواب داشته باشد و یا توقعات غیرواقع بینانه ای نسبت به خواب داشته باشد (برای نمونه؛ «من بایستی هر شب 8 ساعت کامل بخوابم، در غیر اینصورت نمی توانم فردا هیچ کاری انجام دهم») [4] .
 • بیمار از نظر نشانه های فیزیکی و جسمی خستگی (مثل بی قراری، لرزش دست، تیک کلامی، خستگی و خواب آلودگی چشمان، بی توجهی، بی علاقگی به فعالیت ها) بررسی شود.
 • در صورت لزوم، اطلاعات غربالگری را با یاداشت خواب عمیق یا آزمایشات تلفیق کنید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق بررسی و شناخت جامع ممکن است برای ارزیابی نوع و اتیولوژی اختلال خواب و شناخت گزینه های درمانی مفید لازم باشد [4، 5] .

اولویت پرستاری شماره 3: کمک به مددجو در برقراری الگوی خواب / استراحت مطلوب:

 • محیط را برای بیمار بستری مدیریت کنید: [1، 3، 6، 7]
  • نور اتاق را تنظیم کنید و نور روز و تاریکی شب را حفظ کنید.
  • طبق اندیکاسیون برای بیمار حریم و خلوت لازم را فراهم کنید، ممکن است لازم باشد که ملاقاتی ها اتاق را ترک کنند، درب اتاق بسته شود، نشانه «سکوت، بیمار خواب است» بر روی درب اتاق نصب شود و غیره.
  • بیمار را به انجام فعالیت های معمول زمان خواب مثل شستن صورت و دست ها، مسواک زدن تشویق کنید.
  • مراقبت های زمان خواب مثل صاف کردن ملحفه ها، تغییر ملحفه یا گان مرطوب، ماساژ پشت برای بهبود راحتی جسمی را انجام دهید.
  • موزیک آرام، برنامه تلویزیونی آرامش بخش، محیط ساکت و آرام طبق علاقه و ترجیح بیمار فراهم کنید تا آرامش و آسایش بیمار بهبود یابد.
  • عوامل مختل کننده خواب را به حداقل برسانید (برای نمونه، بستن درب اتاق، تنظیم دمای اتاق در صورت لزوم، کاهش سر صدا و سایر عوامل مختل کننده مثل صدای تلفن، بوق دستگاه ها، آلارم ها). مطالعات نشان داده است که این مداخلات می تواند آمادگی برای خواب بیمار را بهبود بخشیده و طول مدت و کیفیت خواب را افزایش دهد [8] .
  • اقدامات درمانی و پایش بیمار را تا سر حد امکان بدون بیدار کردن وی انجام دهید. زمان خواب بدون وقفه بیشتری برای بیمار فراهم سازید، بخصوص در طول شب.
  • از رسترنت فیزیکی اجتناب کرده یا طبق نیاز مددجو و سیاست موسسه آن را به حداقل برسانید.
 • مددجو را برای مداخلات یا درمان های خاص به پزشک یا متخصص خواب ارجاع دهید، درمان هایی مثل دارو درمانی یا بازخورد زیستی.
 • به تشخیص پرستاری بی خوابی و تشخیص پرستاری محرومیت از خواب برای مشاهده مداخلات مرتبط و منطق انجام آنها رجوع کنید.

اولویت پرستاری شماره 4: ایجاد خواب مطلوب (توجهات آموزش بیمار / ترخیص):

 • اطمینان حاصل کنید که کم خوابی گاهی اوقات مددجو سلامت وی را تهدید نمی کند و با رفع موقعیت محدود کننده زمان خواب، الگوی خواب بهداشتی و سالم بازیافت می شود. آگاهی از اینکه بی خوابی وقت به وقت همگانی و جهانی است و معمولا مضر نیست ممکن است موجب آرامش و تسکین نگرانی مددجویی شود که فکر می کند با مشکل شدید خواب مواجه است [9] .
 • رفع فوری مشکل نیاز است. راه حل های کوتاه مدت (مثل خوابیدن در اتاقی دیگر در صورت بیدار شدن در اثر بیماری همسر، استفاده از پنکه در صورت گرم بودن محل خواب، تعویض جا با سایر اعضای خانواده) ممکن است تا زمان سازگاری مددجو با موقعیت یا رفع بحران جاری، لازم باشد که نتیجه اش برگشت الگوی خواب معمول خواهد بود.
 • نور پردازی مناسب شب و روز را تشویق کنید، بخصوص تماس با نور درخشان یا نور خورشید در صبح، اجتناب از چرت زدن در طول روز و متناسب و با سن و موقعیت، فعالیت کردن در طول روز و استراحت در طول غروب. به بهبود الگوی خواب – بیداری طبیعی کمک می کند [6، 9] .
 • استفاده از وسایل کمکی برای بلوکه کردن نور و سر صدا مثل ماسک خواب، پرده های تاریک کن اتاق، گوش بند و نویز سفید کمک کننده است [7] .
 • استفاده مناسب از داروهای خواب بدون نسخه یا داروهای مکمل گیاهی را برای کمک به خواب رفتن مددجو بررسی و بحث کنید.

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • یافته های بررسی و شناخت شامل یافته های خاص الگوی خواب (جاری و گذشته) و تاثیر بر شیوه زندگی و سطح عملکرد
 • مداخلات، داروها یا درمان های خاص استفاده شده قبلی

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی مراقبت و افراد درگیر در برنامه ریزی
 • طرح آموزش بیمار

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ به مداخلات، آموزش و اقدامات به عمل آمده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت برآیندهای مورد انتظار
 • اصلاح طرح مراقبت

برنامه ترخیص

 • نیازهای بلند مدت و کسی که مسئول انجام آنها است
 • ارجاع های خاص انجام شده

منابع مورد استفاده

1. Weinhouse, G. L., Schwab, R. J. (2006). Sleep in the critically ill patient. Sleep, 29(5), 707– 716.

2. Schutte-Rodin, S., Broch, L., Buysee, D., et al. (2008). Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med, 4(5), 487– 504.

3. Patel, M., Chipman, J., Carlin, B. W., et al. (2008). Sleep in the intensive care setting. Crit Care Nurs Q, 31(4), 309– 318.

4. Cochran, H. (2003). Diagnose and treat primary in- somnia. Nurse Pract, 28(9), 13– 27.

5. Honkus, V. L. (2003). Sleep deprivation in critical care units. Crit Care Nurs Q, 26(3), 179– 191.

6. Cole, C., Richards, K. (2007). Sleep disruption in older adults. Am J Nurs, 107(5), 40– 49.

7. Floyd, J. A. (2008). Sleep enhancement. In Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Swan, B. A., et al. (eds). Evidence-Based Nursing Care Guidelines: Medical- Surgical Interventions. St. Louis, MO: Mosby Elsevier.

8. Olson, D. M., Borel, C. O., Laskowitz, D. T., et al. (2001). Quiet time: A nursing intervention to pro- mote sleep in neurocritical care units. Am J Crit Care, 10(2), 74– 78.

9. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). (2007). Brain basics. Understanding sleep. http://www.ninds.nih.gov/.

10. Aldabal, L., Bahammam, A. S. (2011). Metabolic, endocrine, and immune consequences of sleep dep- rivation. Open Respir Med J, 5, 31– 43.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com