ورود کاربر

http://parastar.info/index.php/nursing-home/nursing-diagnosis/136-nursing-diagnosis/1222-interrupted-breastfeedingوقفه در تغذیه با شیر پستان

طبقه بندی II : روابط نقش – کلاس 1 نقش های مراقب (00105)

تعریف: وقفه در تداوم فرآیند تغذیه با شیر پستان مادر در نتیجه ناتوانی یا خلاف مصلحت بودن قرار دادن پستان در دهان بچه برای تغذیه وی

عوامل مرتبط

 • بیماری مادر / نوزاد
 • نارس بودن نوزاد
 • کارمند بودن مادر
 • وجود موارد منع شیر پستان (مصرف داروهای خاص [سوء مصرف مواد، زردی حقیقی شیر پستان، HIV مثبت])
 • نیاز به از شیر گرفتن ناگهانی نوزاد

ویژگی های مشخصه

ذهنی

 • نوزاد از پستان مادر کم تغذیه شده یا اصلا تغذیه نمی شود
 • تمایل مادر برای حفظ تغذیه پستانی برای رفع نیازهای تغذیه ای بچه
 • تمایل مادر برای عرضه شیر پستان برای رفع نیازهای تغذیه ای بچه
 • کمبود آگاهی در رابطه با دوشیدن / ذخیره کردن شیر پستان

عینی

 • جدایی مادر – بچه

نمونه کاربرد بالینی: نارس بودن، افسردگی پس از زایمان، اختلالات مستلزم بستری کردن نوزاد یا مادر، مصرف دارو یا مواد توسط مادر.


برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی

نمونه NOC مرتبط

 • آگاهی: تغذیه با پستان: میزان درک و فهم منتقل شده در مورد شیر دهی و تغذیه نوزاد با شیر پستان مادر
 • ادامه تغذیه با پستان: تداوم تغذیه با شیر مادر و عدم قطع تغذیه نوزاد / نوپا با شیر مادر
 • حفظ و ابقای شیردهی با پستان: تداوم شیردهی با پستان و جلوگیری از قطع تغذیه نوزاد / نوپا با پستان.

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • تعیین و نمایش تکنیک های حفظ تولید شیر تا زمان از سرگیری مجدد تغذیه پستانی
 • به رضایت دوطرفه از رژیم تغذیه با شیر پستان دست یافته و نوزاد از تغذیه راضی باشد، افزایش وزن مناسب باشد.
 • در صورت تمایل یا ضرورت، دستیابی به از شیرگیری یا قطع شیردهی.

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • مشاوره شیردهی: استفاده از فرآیند کمک تعاملی برای یاری در حفظ موفق شیردهی با پستان.
 • ارتقای سازگاری: کمک به بیمار در سازگاری با استرسورهای درک شده، تغییرات یا سایر تهدیدهایی که با برآورده کردن تقاضاها و نقش های زندگی تداخل دارد.
 • تغذیه با شیشه: آماده سازی و تجویز مایعات به نوزاد از طریق شیشه پستانک.

اولویت پرستاری شماره 1: شناسایی و تعیین عوامل علی/همیار در مادر:

 • دانش و آگاهی مددجو در مورد تغذیه با پستان و میزان آموزش دریافت شده قبلی وی بررسی شود. اطلاعات مبنا برای تعیین نیازهای آموزشی و مراقبتی و برنامه ریزی طرح مراقبت فراهم می شود [1، 8] .
 • به عقاید و سنن و سوء برداشت ها بخصوص در بعضی از فرهنگ ها، و در مادران نوجوان که آگاهی کمی داشته و نسبت به مسئله تصویر از بدن نگران هستند؛ توجه کنید [9] .
 • بحث در مورد تجارب شیردهی با پستان قبلی و فعلی را تشویق کنید. برای تعیین تلاش های مورد نیاز برای ادامه تغذیه پستانی در صورت تمایل مفید است، در حالیکه شرایط منجر به وقفه در صورت امکان رفع می شود [2] .
 • از توقعات یا تضادهای فرهنگی اطمینان حاصل کنید. فرهنگ غالب آمریکا به پستان زن به عنوان یک عضو جنسی نگاه می کند، مادر ممکن است از تغذیه نوزاد خجالت بکشد؛ همسر یا پدر بچه ممکن است مایل نباشد که زن با پستان بچه را تغذیه کند. مادر ممکن است معتقد باشد که شیردهی استقلال وی را کم می کند. مطالعات نشان داده است که در ایالات متحده، تغذیه با شیر مادر دارای ریت متغیری است، نه تنها از نظر نژادی و قومی، بلکه از نظر منطقه جغرافیایی نیز ریت شیردهی نوزاد متغیر است. برای مثال؛ نرخ تغذیه با شیر مادر در بین آفریقایی آمریکایی های جنوب شرقی کمتر از سایر بخش های کشور است. در فرهنگ های دیگر از قبیل عرب آمریکایی ها، معتقدند که مدرنیزه شدن یعنی بی خیال شیر پستان شدن [1، 3، 19] .
 • سیستم حمایتی موجود برای مادر/خانواده را تعیین کنید. پدر نوزاد و جد مادری (علاوه بر کارکنان مراقبت بهداشتی) از عوامل مهم در موفقیت و حفظ شیردهی با شیرمادر هستند [9] .
 • عواملی که توقف شیردهی را ضروری می کنند، علل وقفه های موقتی شیردهی (برای نمونه؛ بیماری مادر و مصرف دارو) یا تمایل یا نیاز به از شیر گرفتن نوزاد را مشخص نمایید. بطور کلی، شیر مادر برای نوزادان مبتلا به بیماری مزمن بسیار مفید است، و تنها چند تا از عفونت های مادر (از قبیل ایدز، سل فعال یا درمان نشده در طی دو هفته اول شروع دارو درمانی، ویروس تب خال ساده فعال پستان، ابتلای به آبله مرغان در طی 5 روز قبل یا 2 روز پس از زایمان) موجب می شود که تغذیه با شیر مادر برای نوزاد خطرناک باشد. به علاوه، مصرف داروهای ضد رتروویروس (antiretroviral)، داروهای شیمی درمانی یا سوء مصرف مواد و داروی مادر معمولا مستلزم از شیر گرفتن نوزاد می باشد. اگر مادر در معرض اشعه درمانی قرار گرفته باشد لازم است که شیر دهی تا زمان وجود ماده رادیواکتیو در شیر مادر متوقف شود که بستگی به نوع ماده مورد استفاده دارد. توجه: مادر می تواند شیر خود را با پمپ دوشیده و دور بریزد تا تولید شیر وی متوقف نشود و بعد از رفع مشکل به شیردهی به نوزاد ادامه دهد (برای نمونه؛ مادر مبتلا به آبله مرغان) [1، 8، 9، 10، 11، 18] .
 • مسئولیت ها، روتین ها و برنامه فعالیت های مادر را تعیین کنید. مراقبت از سایر بچه ها، استخدام در خارج از منزل، برنامه کاری یا تحصیلاتی ممکن است روی توانایی مادر در ویزیت نوزاد بستری در بیمارستان اثر بگذارد، زمانی که بستری بودن دلیل جدایی مادر / نوزاد است [6، 7] .

اولویت پرستاری شماره 2: کمک به مادر در حفظ شیردهی به نوزاد، در صورت تمایل وی:

 • در صورت نیاز اطلاعات مربوط به نیاز به تصمیم به وقفه شیردهی پستان را عرضه نمایید.
 • از مادر حمایت عاطفی کنید و از تصمیم وی در مورد قطع یا ادامه شیر دهی به نوزاد حمایت کنید. بسیاری از زنان در مورد تغذیه با پستان خود دچار دوسوگرایی می شوند، دادن اطلاعات در مورد جزئیات و فواید و مضرات تغذیه با شیر مادر و تغذیه با پستانک به همراه حمایت از تصمیم مادر / زوجین موجب تبدیل این مسئله به یک تجربه مثبت می شود [1، 8] .
 • مشاوره با مادران همسال را برای مادران نوجوان فراهم کنید. مدل مثبت خوبی برای مادران نوجوان است و می توانند با هم ارتباط برقرار کرده، احساسا و نگرانی های خود را راحتتر در میان بگذارند [9] .
 • پدر یا همراهان را در مورد مزایای تغذیه با پستان و چگونگی مدیریت چالش های شیردهی با شیر مادر آموزش دهید. حمایت و پشتیبانی پدر با نسبت بالاتر موفقیت شیردهی با پستان در طی 6 ماه اول همراه است [12] .
 • استفاده از وسایل کمک شیردهی (از قبیل قنداق نوزاد، چهارپایه یا بالش شیردهی، شیردوشی با دست، پمپ پستان دستی یا برقی) را بحث و آموزش دهید. موجب ارتقای راحتی و آرامش در شیردهی می شود زمانی که شرایط جدایی مادر و نوزاد را برای مدتی دیکته می کند، حال در اثر بیماری، نارس بودن نوزاد یا برگشت به مدرسه یا محل کار باشد؛ بدین طریق تولید شیر از طریق استفاده از پمپ حفظ می شود. ذخیره کردن شیر برای مصرف بعدی موجب می شود که علیرغم جدایی نوزاد به تغذیه با شیر مادر ادامه دهد. یادگیری تکنیک های صحیح دوشیدن و ذخیره شیر برای استفاده موفقیت آمیز از پمپ ضروری است [1، 4، 13، 15] .
 • تکنیک های ذخیره و استفاده از شیر دوشیده شده پستان را مرور کنید. ایمنی و حفظ ارزش تغذیه ای را بهبود بخشیده، تداوم فرآیند تغذیه با شیر مادر را پایش می کند [1] .
 • مشخص کنید که آیا امکان ملاقات روتین و منظم یا اطلاع رسانی قبلی وجود دارد یا نه. زمانی که نوزاد در بیمارستان می ماند یا زمانی که مادر شاغل به شیردهی ادامه می دهد، به آماده سازی کمک می کند تا مادر در زمان گرسنه بودن و آمادگی تغذیه نوزاد وارد بیمارستان شود. بچه خواب آلوده را می توان به آرامی بازی کرده و بیدار کرد و لباس های وی را شل کرد یا کهنه وی را عوض کرد، نوزاد را در معرض هوای اتاق قرار داد، و اگر نوزاد گرسنه و مضطرب است، صدای آرام و تکان دادن آرام وی را خونسرد کرده و آماده شیردهی می کند [1] .
 • محیطی خصوصی و آرام در بیمارستان یا محل کار برای شیردهی مادر فراهم کنید. توجه: طبق قانون فدرال 2010 کارفرما مستلزم است که محیط آرام و ساعت مرخصی منطقی برای کارمندان شیرده فراهم سازد تا بتوانند شر خود را برای تغذیه نوزاد در طی یکسال اول بعد از تولد دوشیده و آماده سازند [20] .
 • مشکل گشایی، برگشت به کار یا مدرسه و مسائل دیگر یا مراقبت دوره ای نوزاد ممکن است مستلزم تغذیه با شیشه پستانک یا تغذیه مکمل باشد [14، 15] .
 • تا زمانی که مادر و بچه آماده و راضی می شوند، دوشیدن شیر و تغذیه با شیر ذخیره شده مادر بجای شیر خشک یا حداقل تغذیه نسبی با شیر مادر را فراهم کنید. از توقف موقت شیردهی پیش گیری کرده، ریسک از شیر گرفتن دائمی را کاهش می دهد [13، 15] .

اولویت پرستاری شماره 3پیشبرد تغذیه موفق نوزاد:

 • بطور منظم ترتیبی برای مکیدن نوزاد اتخاذ کنید یا توصیه کنید بخصوص اگر تغذیه گاواژ بخشی از رژیم درمانی نوزاد است. موجب لذت بخش شدن زمان تغذیه برای نوزاد شده و هضم را بهبود می بخشد [1] .
 • تغییرات احتمالی در نیازهای تغذیه ای و دفعات تغذیه نوزاد را شرح دهید. رشد و جهش ناگهانی نوزاد مستلزم افزایش دفعات و مقدار تغذیه است [13] .
 • استفاده صحیح و انتخاب درست تغذیه مکمل و روش های جایگزین تغذیه (برای نمونه تغذیه با شیشه یا سرنگ، تغذیه انگشتی، تغذیه با فنجان، یا تغذیه با سیستم شیردهی مکمل [supplemental nursing system [SNS]]) را آموزش دهید. اگر نوزاد تغذیه کافی دریافت نمی کند، صرفنظر از تصمیم مادر به کاهش دفعات تغذیه (مثلا به خاطر سرکار رفتن) یا ضرورت آن (برای مثال بیماری خاص مادر، مصرف دارو)؛ سایر روش های تغذیه مکمل در نظر گرفته شده و مادر اطلاعات لازم در مورد روش انتخابی دریافت کند [1] .
 • احتیاطات ایمنی را در زمان انتخاب یا ضرورت تغذیه با شیشه پستانک به عمل آورده و مرور کنید. اهمیت جریان مناسب شیر از نوک سرپستانک، دفعات آروغ زدن، گرفتن شیشه بجای فیکس کردن آن، تکنیک تهیه شیر خشک، تکنیک های استریل کردن شیشه پستانک، همگی از مواردی هستند که برای تغذیه موفق با شیشه پستانک ضروری هستند [1] .

اولویت پرستاری شماره 4: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش/ترخیص):

 • مادر را به استراحت کافی، حفظ سطح مایعات و تغذیه، ادامه مصرف ویتامین های قبل از تولد، برنامه ریزی پمپ سه ساعت یکبار شیر خود تشویق کنید. موجب حفظ تولید شیر کافی شده و فرآیند شیردهی پستانی را بهبود می بخش زمانی که مادر و نوزاد به هر دلیلی از همدیگر جدا هستند [1، 8] .
 • کاهش یا قطع مصرف سیگار، کافئین، الکل، داروها، قند زیادی و سایر موارد متناسب را در زمان شروع مجدد تغذیه با پستان توصیه کنید. مواد ممکن است روی تولید یا ترشح شیر تاثیر بگذارند و ممکن است از طریق شیر به نوزاد منتقل شوند [1] .
 • سایر روش های تغذیه و تقویت پیوند مادر و نوزاد را تعیین کنید از قبیل تماس پوست به پوست یا مراقبت کانگورویی. فعالیت هایی که موجب راحتی، آرام سازی می شوند و بازی کردن با نوزاد به مادر کمک می کند که با گرفتن و مراقبت نوزاد آشنا شود و بنابراین رابطه آنها را تقویت می کند [7، 15] .
 • به گروه های حمایتی (برای نمونه؛ لیگ مادران شیر ده لیش، گروه های حمایتی والدی، گروه کاهش استرس، یا سایر منابع اجتماعی طبق اندیکاسیون) یا برنامه های اجتماعی (برای نمونه، پرستار بهداشت همگانیف متخصص شیردهی، برنامه زنان، نوزادان و بچه ها (WIC)) ارجاع شوند. اطلاعات و پشتیبانی مشهودی برای اطمینان از اثربخشی برآیندها فراهم می سازد. آموزش و بهبود تغذیه از طریق برنامه های آموزشی و نمایشی فراهم می شود [5، 15] .
 • برای اطلاعات بیشتر لیستی از مطالب و وب سایت های مناسب در اختیار مادر قرار دهید. منابع اضافی برای حمایت از مادر و خانواده موجب تقویت یادگیری و بهبود مهارت های جدید می شود [5] .
 • زمان شروع مواد غذایی جامد و اهمیت تاخیر انداختن مصرف مواد غذایی جامد تا 4 ماهگی نوزاد و ترجیحا تا 6 ماهگی را شرح دهید. آکادمی متخصصان کودک آمریکا و سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه کرده اند که تغذیه با مواد جامد تا 6 ماهگی نوزاد به تاخیر بیافتد. اگر دادن مکمل ضروری است، نوزاد را می توان با انگشت، قاشق، فنجان یا سرنگ تغذیه کرد [13، 21] .

اولویت پرستاری شماره 5: کمک به مادر در فرآیند از شیر گیری نوزاد، در صورت لزوم:

 • کاستن یکبار از تغذیه با پستان یا دوشیدن و پمپ کردن پستان در هر 2 تا 3 روز را شرح دهید. روش ترجیحی از شیر گرفتن است، اگر شرایط اجازه دهد، تا مشکلات مرتبط با تورم و تند شدن پستان کاهش یابد [16، 17] .
 • پوشیدن کرست نرم و فیت را توصیه کند، اما از محکم بستن پستان ها اجتناب شود زیرا موجب افزایش ریسک لخته شدن شیر در مجاری و التهاب پستان می شود [15، 16] .
 • توصیه کنید که به مدت 1-3 هفته روزانه بطور منظم مقداری شیر از پستان دوشیده شود تا ناراحتی همراه با تند و بزرگ شدن پستان کاهش یابد، تا زمانی که تولید شیر کاسته شود [16، 17] .
 • پیشنهاد کنید که نوزاد را در طی تغذیه با پستانک یا بغل کردن و بازی به طور متفاوت از شیردهی با پستان نگهدارند یا کسی دیگر از اعضای خانواده نوزاد را با پستانک تغذیه کند تا میل نوزاد به پستان مادر کاهش یافته و تحریک نوک پستان کاهش یابد.
 • استفاده از ایبوپروفن یا استامینوفن را برای کاهش درد و ناراحتی در طی فرآیند از شیر گیری بچه توصیه کنید [8] .
 • استفاده از کمپرس سرد (کیسه یخ) بر روی بافت پستان (نه نوک پستان) به مدت 15-20 دقیقه حداقل 4 بار در روز را توصیه کنید تا تورم پستان در طی از شیر گیری ناگهانی کاهش یابد [17] .

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • یافته های مبنای فاکتورهای مادر/نوزاد، شامل میزان تولید شیر مادر، تغذیه نوزاد
 • دلیل وقفه یا قطع تغذیه با شیر مادر (شیردهی پستانی)
 • تعداد کهنه های خیس و کثیف روزانه، یاداشت میزان ورودی و خروجی، توزین دوره ای

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی طرح مراقبت، مداخلات خاص و افرادی که در برنامه ریزی درگیر هستند.
 • طرح آموزشی

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ مادر / نوزاد به مداخلات، آموزش ها و اقدامات انجام شده
 • پاسخ نوزاد به روش تغذیه و تغذیه
 • آیا نوزاد راضی است یا هنوز گرسنه به نظر می رسد
 • دستیابی به یا پیشرفت به سمت برآیندهای مورد انتظار
 • اصلاح یا تعدیل طرح مراقبت.

برنامه ترخیص

 • ارجاع ها، طرح پیگیری مراقبت، شخص مسئول
 • ارجاع های خاص انجام شده

منابع مورد استفاده

1. Ladewig, P., London, M., Davidson, M. (2009). Contemporary Maternal-Newborn Nursing Care. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

2. Riodan, J., Auerbach, K. (2010). Breastfeeding and Human Lactation. 4th ed. Boston: Jones & Bartlett.

3. Purnell, L. D. (2011). Guide to Culturally Compe- tent Health Care. 2d ed. Philadelphia: F. A. Davis.

4. Lowdermilk, D. L., Cashion, M. C., Perry, S. (2011). Maternal and Woman’s Health Care. 10th ed. St. Louis, MO: Mosby.

5. Doenges, M., Moorhouse, M. (1999). Maternal/ Newborn Plans of Care: Guidelines for Individualizing Care. 3d ed. Philadelphia: F. A. Davis.

6. Phillips, C. R. (2003). Family-Centered Maternity and Newborn Care. Maynard, MA: Jones & Bartlett Learning.

7. Cox, H., et al. (2007). Clinical Applications of Nursing Diagnosis: Adult, Child, Women’s, Psychiatric, Gerontic and Home Health Considerations. 5th ed. Philadelphia: F. A. Davis.

8. London, M., Ladewig, P. A., Ball, J. W., et al. (2010). Maternal and Child Nursing Care. 3d ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

9. American Academy of Family Physicians. Breast- feeding (Position paper). Retrieved January 2011 from www.aafp.org /online/en/home/policy/policies/ b/breastfeedingpositionpaper.html.

10. Centers for Disease Control and Prevention. (2006, update 2009). When should a mother avoid breast- feeding? Retrieved January 2011 from http://www.cdc.gov/ breastfeeding/disease/index.htm.

11. United States National Library of Medicine. Toxnet: Drugs and Lactation Database, update 2010. Retrieved June 2011 from http://toxnet.nlm.nih.gov / cgibin/sis/searchhttp://nuclearpharmacy.uams.edu/ resources/breastfeeding.asp.

12. Pisacane, A., Continisio, G. I., Aldinucci, N., et al. (2005). A controlled trial of the father’s role in breastfeeding promotion. Pediatrics, 116(4), e494– e498.

13. American Academy of Pediatrics. (Revised May 2003). Ten steps to support parents’ choice to breastfeed their baby. Retrieved January 2011 from www.aap.org /breastfeeding/tenSteps.pdf.

14. U.S. Department of Health and Human Services, Office on Women’s Health. (2005, update August 2010). Coping with breastfeeding challenges. Re- trieved January 2011 from http://www.womenshealth.gov / breastfeeding/common-challenges/.

15. Smith, A. (2011). Breast infections and plugged ducts. Breastfeeding Basics. Retrieved February 2012 from http://www.breastfeedingbasics.com / articles/breast-infections-and-plugged-ducts.

16. Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota Patient/Family Education Resources. (2005, update 2009). Breastfeeding/Weaning. Retrieved January 2011 from http://www.childrensmn.org/ Manuals/ PFS/Nutr/018725.pdf.

17. University Hospitals of Cleveland Patient Information. (1998). Weaning Your Breast-fed Baby. Retrieved July 2007 from www.breastfeedingbasics.org /pi/pi-175.pdf.

18. Hale, T. W. (2010). Medications and Mothers’ Milk: A Manual of Lactational Pharmacology. (Paperback) 14th ed. Amarillo, TX: Pharmasoft Medical Pub.

19. Wozniki, K. (2010). Breastfeeding rates vary by race, region. Retrieved June 2011 from article for Medicinenet Web site. http://www.medicinenet.com/ script/main/art.asp?articlekey=114787.

20. U.S. Department of Labor. Fact Sheet #72: Break time for nursing mothers under FLSA. Retrieved June 2011 from http://www.dol.gov/ whd/regs/ compliance/whdfs73.htm.

21. Up to what age can a baby stay well nourished by just being breastfed? World Health Organization (WHO). Retrieved May 2011 from http://www.who.int/ features/qa/21/en/index.html.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com