ورود کاربر

تشخیص های پرستاری نانداریسک عدم تعادل دمای بدن

طبقه بندی II : ایمنی / حفاظت – کلاس 6 تنظیم دما (00005)

تعریف: در خطر ناتوانی حفظ درمانی بدن در دامنه طبیعی

ریسک فاکتورها

 • مفرط بودن سن یا وزن
 • تماس با سرما یا محیط سرد، گرما یا محیط گرم؛ پوشیدن لباس نامناسب برای دمای محیط
 • دهیدراسیون
 • بی فعالیتی، فعالیت شدید
 • مواد دارویی منجر به انقباض یا انبساط عروقی، سداتیوها
 • بیماری یا تروما به منطقه تنظیم دمای بدن [برای نمونه، عفونت، نئوپلاسم، تومور، بیماری های کلاژن یا عروقی]؛ اختلال ریت متابولیک

توجه: تشخیص ریسک براساس علائم و نشانه ها نیست زیرا هنوز مشکل رخ نداده است، بلکه اقدامات و مراقبت های پرستاری به منظور پیشگیری از وقوع مشکل است.

نمونه کاربرد بالینی: هر گونه فرآیند عفونی، رویه های جراحی، صدمات مغزی، پرکاری یا کم کاری تیروئید، نارس بودن نوزاد


برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی

نمونه NOC مرتبط

 • تنظیم دما (Thermoregulation): بین تولید دما، دریافت دما و دفع دما تعادل برقرار می کند.
 • تنظیم دما: نوزادان: بین تولید دما، دریافت دما، دفع دما در طی 28 روز اول زندگی تعادل برقرار می کند.
 • ریکاوری بعد از عمل: دامنه ای که فرد به عملکرد طبیعی مبنای خود پس از رویه های جراحی مستلزم بی هوشی یا سداتیو بر می گردد.

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • دمای بدن خود را در دامنه نرمال حفظ کند.
 • درک خود از ریسک فاکتورهای فردی و مداخلات مناسب را بیان می کند.
 • رفتارهایی برای پایش و حفظ دمای مناسب بدن نشان می دهد.

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • شناخت ریسک: ریسک فاکتورهای تجزیه و تحلیل کرده، ریسک های سلامتی را تعیین کرده، راهبردهای کاهش و کمینه سازی ریسک فاکتورها را برای فرد یا گروهی از افراد اولویت بندی می کند.
 • تنظیم دما: دمای بدن را به دامنه طبیعی رسانده یا در دامنه طبیعی حفظ می کند.
 • تنظیم دما: حین عمل: در حین عمل دمای بدن مددجو را به سطح نرمال رسانده یا در سطح نرمال حفظ می کند.

اولویت پرستاری شماره 1: شناسایی عوامل علی / ریسک فاکتورهای موجود:

 • به شرایطی که می تواند روی تولید و انتشار دمای بدن تاثیر داشته باشد توجه کنید (برای نمونه؛ صدمه نخاعی، سوختگی یا بیماری پوست، اختلالات آندوکرین، اختلالات نورولوژیک از قبیل بیماری پارکینسون، بیماری کلیوی، خیلی چاق یا لاغر بودن) [3، 4، 7] .
 • مشخص کنید که آیا بیماری یا شرایط جاری حاصل تماس با عوامل محیطی، جراحی، عفونت یا تروما است. به تعیین دامنه مداخلات مورد نیاز کمک کنید (برای نمونه؛ اضافه شدن ساده پتوی حرارتی پس از جراحی یا هیپوترمی درمانی پس از صدمه مغزی) [1، 8] .
 • مقادیر آزمایشگاهی (برای نمونه، تست های نشانگر عفونت، تست های عملکرد تیروئید یا سایر غدد آندوکرین، غربالگری دارویی) را برای شناسایی علل داخلی بالقوه عدم تعادل دمای بدن بررسی کنید.
 • به سن مددجو توجه داشته باشید (برای نمونه، نوزاد نارس، بچه خردسال یا پیرمرد مسن)، چرا که مستقیما روی توانایی حفظ و کنترل تعادل دمای بدن و همچنین پاسخ به تغییر دمای محیط تاثیر دارد [5، 7] .
 • وضعیت تغذیه ای بیمار را برای تعیین تاثیر متابولیسم بر دمای بدن بررسی کنید و کمبود غذاهای یا مواد مغذی را بررسی کنید زیرا روی متابولیسم بدن تاثیر دارد.

اولویت پرستاری شماره 2: پیشگیری از وقوع تغییرات دما:

 • دمای بدن به طور منظم پایش شود، دمای داخلی بدن در صورت نیاز بررسی شده و علائم حیاتی چک شود. در انتخاب دماسنج مناسب سن مددجو و شرایط بالینی وی دقت شود، بیمار از نظر عدم یکنواختی اندازه های درجه حرارت گرفته شده بررسی شود. دمای بدن بیمار از نظر وجود روندی خاص بررسی شود و تصمیمات درمانی براساس اندازه های گرفته شده با ترومومتر نباشد. به طور سنتی اندازه گیری درجه حرارت به صورت دهانی (در افراد بالغ و هوشیار خوب است)، مقعدی (دقیق است اما گرفتن آن آسان نیست)، یا زیر بغلی (ممکن است کمتر از دمای مرکزی بدن باشد) انجام می شود؛ اما هر کدام دارای مزایا و معایب خود است. اندازه گیری دمای بدن از طریق پرده صماخ (تمپانیک) یک شیوه غیر تهاجمی برای اندازه گیری دمای مرکزی بدن است، چرا که خونرسانی به پرده صماخ توسط شریان کاروتید زیاد است [3] . در بیماران بستری در بخش های ویژه بایستی هم درجه حرارت دهانی و تمپورال گرفته شود تا صحیح و دقیق باشد [9] . توجه: تحقیقات نشان داده است که عوامل زیادی روی صحت و دقت انواع مختلف روش های اندازه گیری دما تاثیر دارد. برای مثال، اندازه گیری دهانی ممکن است توسط قرار دادن غلط ترمومتر در دهان یا نوشیدن الکل یا مایعات داغ قبل از اندازه گیری مخدوش شود. اندازه گیری از گوش می تواند تحت تاثیر وجود واکس در گوش باشد یا دمای داخل گوش بخاطر قرار گرفتن بر روی بالش بیشتر باشد [2] .
 • دمای اتاق در سطح راحتی حفظ شود تا تاثیر آن بر تغییر دمای بدن به حداقل برسد [1، 4، 6، 7] .
 • در صورت نیاز گرم کردن یا سر کردن دمای محیط را فراهم سازید، از قبیل هیتر یا تهویه مطبوع یا پنکه.
 • اطمینان حاصل کنید که تجهیزات سرد یا گرم کن و امکانات لازم در طی رویه ها و جراحی در دسترس باشد.
 • بیمار را پوشانده یا در مورد پوشش و لباس وی با خودش یا همراه بیمار مشورت کنید تا مناسب شرایط مددجو باشد [6، 7، 8] .
 • لایه هایی از لباس پوشانده شود که در صورت لزوم به راحتی اضافه یا خارج شوند. کلاه و دستکش در دمای سر، لباس سبک و گشاد محافظ در دمای گرم، لباس مقاوم به آب برای حفظ دما در تغییرات آب و هوا یا رطوبت و بارندگی؛ پوشیده شود.
 • سر نوزاد با یک روسری پوشانده شود، از پتوی سبک استفاده شود، تماس پوستی با مادر فراهم شود. نوزاد تازه متولد شده تحت گرمای تابشی قرار داده شود. والدین را در مورد طریقه گرم نگهداشتن نوزاد و محیط منزل آموزش دهید. نوزادان / کودکان و بخصوص نوزادان نارس می توانند به راحتی دچار عدم تعادل دما شوند و دمای بدن آنها به طور پیشرونده توسط پوست سر و گردن تبخیر و از طریق بخور و هدایتی دفع شود [5] .
 • لباس ها یا پتوی نوزاد نارسی که در انکوباتور گذاشته شده است را خارج نمایید تا از گرم شدن بیش از حد بچه در محیط کنترل شده انکوباتور پیشگیری شود.
 • مایعات مصرفی در حد مناسب نگهداری شود. مایعات گرم یا سرد طبق نیاز و تناسب بدهید. هیدراسیون به حفظ دمای نرمال بدن کمک می کند [1، 4، 7، 8] .
 • دمای مرکزی را در دامنه نرمال مددجو بازیافت و حفظ کنید (اگر دما کمتر یا بیشتر از دامنه نرمال و یا مقدار تعیین شده توسط پزشک است؛ به تشخیص پرستاری هیپوترمی یا هیپرترمی برای مداخلات بیشتر مراجعه نمایید).
 • تغییر شیوه زندگی از قبیل قطع مصرف مواد، نرمال سازی وزن بدن، مصرف غذاهای مغذی، ورزش منظم را برای بهینه و بیشینه سازی متابولیسم و سلامت عمومی به مددجو توصیه کنید [1] .
 • شخص در خطر را به منابع مناسب جامعه ارجاع دهید (برای نمونه مراقبت در منزل، خدمات اجتماعی، مرکز مراقبت بالغین، آژانس های سکونتی) تا برای رفع نیازهای فرد به وی کمک شود [1] .

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • مشکلات بالقوه یا هر یک از ریسک فاکتورهای را با مددجو یا همراهان بررسی کنید.
 • تاثیر سن و جنس را طبق موقعیت با مددجو یا همراه وی بحث کنید. اشخاص مسن یا ناتوان، نوزادان و بچه های کوچک معمولا در دمای بالا راحت تر هستند. زنان سرما را بیشتر از مردان تحمل میکنند، که ممکن است بخاطر سایز بدن یا تفاوت متابولیسم آنها و همچنین ریت جریان خون اندام های آنها باشد که دمای بدن را تنظیم می کند [6، 7] .
 • اندازه گیری صحیح را برای محافظت و پیشگیری از ریسک فاکتورها آموزش دهید. مطمئن شوید راه های مدیریت شیوه زندگی و محیط را مددجو و همراهان درک کرده اند (برای نمونه، اضافه یا کم کردن لباس، اضافه یا کم کردن منبع حرارتی، ارزیابی دمای خانه یا سکونت گاه بر حسب توان مدیریت گرما و سرما، تبیین نیازها و وضعیت تغذیه ای و هیدراسیون) و توانایی های خود مراقبتی بیمار را بهبود بخشید [6] .
 • داروهای مددجو را از نظر احتمال عارضه جانبی بر تنظیم دمای بدن بررسی کنید (برای نمونه؛ دیورتیک ها، سداتیوهای خاص و داروهای ضد سایکوز، بعضی از داروهای قلبی و ضد فشار خون، یا بیهوشی) [1، 7، 8] .
 • استفاده از داروهای سمپاتومیمتیک (مقلد سمپاتیک) [برای نمونه، کوکائین یا متامفتامین ها) و تاثیر آنها بر تنظیم دمای بدن را با مددجو بحث کنید [1، 7، 8] .
 • راه های پیشگیری از مشکلات تصادفی تنظیم دمای بدن را شناسایی کنید. برای مثال؛ هیپوترمی می تواند نتیجه سرد کردن خیلی زیاد مددجو برای کاهش تب رخ دهد؛ یا قرار دادن مددجو در محیط گرم در زمانی که توانایی تعریق ندارد منجر به هیپرترمی می شود.

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • شناسایی علل یا ریسک فاکتورهای فرد
 • اندازه گیری دمای مرکزی، مبنا و در زمان های لازم
 • بررسی نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی مراقبت و کسانی که در برنامه ریزی مراقبت درگیر هستند
 • طرح آموزشی، شامل بهترین دمای اتاق و بهترین شیوه پیشگیری از هیپوترمی یا هیپرترمی

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ به مداخلات، آموزش ها، اقدامات بعمل آمده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت دستیابی به برآیندهای مورد انتظار
 • اصلاح و تعدیل طرح مراقبت

برنامه ترخیص

 • نیازهای بلند مدت و کسانی که مسئول برآورده سازی آن هستند
 • ارجاع های خاص انجام شده

منابع مورد استفاده

1. Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., Murr, A. C. (2010). Surgical intervention. Nursing Care Plans: Nursing Care Plans Across the Life Span. 8th ed. Philadelphia: F. A. Davis.

2. Bridges, E., Thomas, K. (2009). Noninvasive measurement of body temperature in critically ill patients. Crit Care Nurse, 29(3), 94– 97.

3. Sund-Lavander, M., Grodzinsky, E., Lloyd, D., et al. (2004). Errors in body temperature measurement in febrile intensive care patients. Int J Nurs Pract, 10(5), 216– 223.

4. American Academy of Pediatrics: Section on Anesthesiology. (1999). Guidelines for the pediatric perioperative anesthesia environment. Pediatrics, 103(2), 512– 515.

5. Knobel, R., Holditch-Davis, D. (2007). Thermoregulation and heat loss prevention after birth and during neonatal intensive care unit stabilization of extremely low birth weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, 36(3), 280– 287.

6. Beattie, S. (2006). In from the cold. RN, 69(11), 22–27.

7. Lien, C. A. Thermoregulation in the elderly. Syllabus on Geriatric Anesthesiology. Retrieved April 2011 http://asatest.asahq.org/clinical/geriatrics/thermo.htm.

8. Helman, R. S., Habal, R. (2010). Heatstroke. Retrieved April 2011 from http://emedicine.medscape.com/article/166320-overview.

9. Moore, K. (2008). Hypothermia in trauma. J Trauma Nurs, 15(2), 62– 64.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com