ورود کاربر

تشخیص های پرستاری نانداریسک بی ثباتی سطح گلوکز خون

طبقه بندی II: تغذیه – کلاس 4 متابولیسم (00179)

تعریف: ریسک تفاوت بین سطح گلوکز / قند خون و دامنه نرمال قند خون که ممکن است سلامت شخص را بمخاطره بیاندازد.

ریسک فاکتورها

 • عدم پذیرش تشخیص؛ کمبود آگاهی در رابطه با درمان دیابت (برای نمونه؛ طرح اقدام)
 • عدم درمان دیابت یا رعایت طرح درمانی دیابت (برای نمونه؛ عدم رعایت طرح اقدام)
 • پایش ناکافی سطح گلوکز خون، درمان دارویی
 • رژیم غذایی، افزایش یا کاهش وزن، دوره های رشد سریع، حاملگی
 • وضعیت سلامت جسمی (فیزیکی) یا سطح فعالیت
 • استرس، وضعیت سلامت روانی
 • سطح رشد و تکامل

توجه: تشخیص ریسک براساس علائم و نشانه ها نیست، زیرا مشکل هنوز رخ نداده است و هدف از مداخلات پرستاری پیشگیری از وقوع مشکل است.

نمونه کاربرد بالینی:دیابت ملیتوس، کتواسیدوز دیابتی، هیپوگلیسمی (افت قند خون)، دیابت حاملگی، مصرف کورتیکواستروئید، تغذیه کامل تزریقی (TPN).


برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی

نمونه NOC مرتبط

 • دانش و آگاهی: درمان دیابت: میزان درک و فهم مددجو در مورد دیابت ملیتوس، درمان آن، پیشگیری از عوارض دیابت
 • خود-مدیریتی دیابت: اقدامات فردی برای مدیریت دیابت ملیتوس، درمان آن و پیشگیری از پیشرفت بیماری
 • سطح گلوکز خون: حدودی که سطح گلوکز پلاسما و ادرار در دامنه نرمال نگهداری می شود.

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • عواملی که منجر به بی ثباتی سطح گلوکز می شود را بشناسد.
 • درک و فهم خود از نیازهای بدن و انرژی مورد نیاز را بیان کند.
 • گلوکز را در دامنه رضایت بخش حفظ کند.

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • مدیریت هیپرگلیسمی: پیشگیری و درمان سطوح گلوکز خون بالاتر از نرمال (هیپرگلیسمی)
 • آموزش: فرآیند بیماری: کمک به بیمار در درک و فهم اطلاعات مرتبط با فرآیند بیماری خاص خود
 • آموزش: داروهای تجویز شده: آماده سازی بیمار برای مصرف ایمن داروهای تجویز شده و پایش تاثیر آنها.

اولویت پرستاری شماره 1: بررسی و شناخت ریسک فاکتورها / عوامل همیار:

 • فاکتورهای فرد را طبق لیست ریسک فاکتورهای فوق تعیین کنید. سابقه دیابت مددجو یا خانواده وی؛ دیابت شناخته شده با کنترل ضعیف گلوکز؛ اختلال خوردن (برای نمونه چاقی مرضی)؛ عادات ورزشی نامناسب؛ قصور در تشخیص تغییر میزان گلوکز مورد نیاز یا کنترل آن بخاطر رشد نوجوانان یا حاملگی می تواند منجر به مشکلاتی در ثبات سطح گلوکز شود.
 • از دانش و آگاهی و درک مددجو یا همراهان وی از شرایط بیماری و درمان مورد نیاز آن اطمینان حاصل کنید.
 • درک و توقعات شخص از رژیم درمانی را تعیین کنید.
 • به تاثیر فرهنگ، قومیت، وضعیت اقتصادی اجتماعی یا عوامل مذهبی بر تشخیص و مراقبت از دیابت ملیتوس توجه داشته باشید که شامل نگرش خانواده و جامعه به شخص مبتلا به دیابت؛ درخواست و دریافت مراقبت بهداشتی؛ مدیریت فاکتورهایی از قبیل شیوه تغذیه، وزن، فشار خون و سطح چربی های خون؛ و توقعات آنها از برآیندهای بیماری می باشد. این عوامل روی توانایی مددجو در مدیریت بیماری تاثیر داشته و بایستی در زمان برنامه ریزی مراقبت لحاظ شوند. در سال های اخیر مطالعات زیادی در ایالات محده نشان داده اند که دیابت و عوارض آن به طور نامساوی روی آفریقایی آمریکایی ها و بومی ها تاثیر دارد؛ افراد کمی از مبتلایان درمان چربی خون بالا (هیپرلیپیدمی) یا آلبومین در ادرار دریافت کرده اند، بین کنترل گلوکز و فشار خون بالا (هیپرتانسیون) در گروه های مختلف تفاوت وجود دارد. همچنین ناهمخوانی در سطح A1C بالغین هیسپانیک و سفید غیر هیسپانیک مشاهده شده است. بعضی از گروه های قومی از داروهای سنتی و روش های روتین فرهنگ خود از قبیل غذاهای تلخ و گیاهان برای کاهش سطح گلوکز خون استفاده می کنند؛ عده ای روزه گرفتن یا دعا را ترجیح می دهند. هرچند از آنجایی که الگوهای غذایی در خانواده کسب می شود و دارای ارتباط سمبولیک بالایی است؛ گزینه های غذایی و آماده سازی غذا ممکن است مشکل ترین جنبه از مدیریت و درمان دیابت باشد [11، 12، 13].
 • میزان آگاهی و توانایی مددجو یا فرد مسئول اداره موقعیت را تعیین کنید. سن، سطح تکامل، وضعیت جاری سلامتی همگی روی توانایی مددجو در تامین ایمنی خود تاثیر دارند.
 • میزان حمایت خانواده مددجو / اطرافیان مهم وی از مددجو را بررسی کنید. مددجو ممکن است به کمک و پشتیبانی اطرافیان برای تغییر سبک زندگی خود (برای نمونه؛ شیوه آماده سازی غذا، الگوی مصر، زمان خوردن و ورزش کردن، تجویز داروها) نیاز داشته باشد.
 • به در دسترس بودن و استفاده از منابع توجه شود.

اولویت پرستاری شماره 2: کمک به مددجو در ایجاد راهبردهای پیشگیری برای اجتناب از ناپایداری سطح گلوکز خون:

 • از اینکه مددجو یا همراهان وی در مورد اندازه گیری صحیح سطح گلوکز خون با دستگاه مانیتور گلوکز مطمئن هستند و به کار با این دستگاه ها عادت کرده اند؛ اطمینان حاصل کنید. علاوه بر بررسی مکرر سطح گلوکز خون در زمان ناپایدار بودن سطح گلوکز، عاقلانه است که از عملکرد صحیح دستگاه و استفاده صحیح آن اطمینان حاصل کرد. تمامی دستگاه های موجود سطح صحیح را نشان می دهند اگر که به طور صحیح استفاده و نگهداری شوند و به طور روتین کالیبره شوند. هرچند فاکتورهای زیاد دیگری روی صحت اعداد نمایش یافته این وسایل تاثیر دارد، از قبیل سایز قطره خون گرفته شده از نوک انگشت، فراموش کردن یک شوت پمپ انسولین، تزریق انسولین در موضع زیر جلدی پر چربی. توجه: تکنولوژی جدید پایش مستمر زمان واقعی سطح گلوکز خون [real-time continuous blood glucose monitoring (RT- CGM) system] اخیرا وارد بازار شده اما گران است و بطور وسیع استفاده نمی شود اما ابزاری است که روند تغییرات گلوکز خون را نشان می دهد و دارای سیستم اخطاری است که در زمان خیلی بالا یا خیلی پایین بودن سطح قند خون آلارم به صدا در می آید [1، 15].
 • در مورد متعادل سازی غذای مصرفی، داروهای ضد دیابت و هزینه انرژی اطلاعاتی برای مددجو و همراهان فراهم کنید.
 • ضرورت پزشکی برنامه ریزی منظم تست های غربالگری و پایش دیابت را مرور کنید. تست های غربالگری ممکن است شامل سطح گلوکز ناشتای پلاسما یا تست تحمل گلوکز خوراکی باشد. در بیماران دیابتی شناخته شده یا دیابتی مریض تست ها می توانند شامل سطح گلوکز ناشتا و همچنین سطح گلوکز نوک انگشتی روزانه (یا چند بار در روز) باشد. همچنین در بیماران دیابتی تست منظم سطح هموگلوبین (Hgb (A1C و میانگین گلوکز تخمینی (eAG) به تعیین میزان کنترل گلوکز در طول زمان (چند ماه) کمک می کند. «در دستورالعمل های اخیر بیان شده است که سطح HgbA1C کمتر از 7% یک هدف منطقی برای بسیاری از بیماران است اما نه تمامی بیماران و بایستی این سطح به صورت فردی و براساس بررسی و شناخت ریسک عوارض بیماری تعیین شود» [2، 3، 14].
 • پایش گلوکز خون در منزل را براساس پارامترهای فردی (برای نمونه؛ شش بار در روز برای روز عادی و دفعات بیشتر در طی استرس) برای شناسایی و درمان نوسانات گلوکز بحث کنید [2].
 • موقعیت های معمول که با ناپایداری سطح گلوکز خون مددجو همیاری دارند را به صورت روزانه، فصلی یا بحرانی تعیین کنید. عوامل متعددی می توانند در هر زمان روی سطح گلوکز تاثیر داشته باشند از قبیل نخوردن وعده غذایی، جهش ناگهانی رشد نوجوان، عفونت یا سایر بیماری ها.
 • رژیم غذایی مددجو را مرور کنید بخصوص وضعیت کربوهیدرات های مصرفی. تعادل گلوکز براساس مقدار کربوهیدرات مصرفی مددجو تعیین می شود، که بایستی به صورت گرم در روز مورد نیاز مددجو تعیین شود [4].
 • مددجو را تشویق کنید که برچسب محصولات مصرفی را بخواند و از کربوهیدرات هایی استفاده کند که دارای برچسب شاخص گلایسمیک [(glycemic index (GI] پایین، حاوی پروتئین کافی، فیبر بیشتر و محتوای چربی کمتر هستند. این فرآورده های غذایی موجب افزایش تدریجی سطح گلوکز و آزاد شدن پایدارتر و یکنواخت تر انسولین می شوند. توجه: در بیشتر مبتلایان به دیابت، اولین ابزار برای مدیریت سطح گلوکز خون شمارش کربوهیدارت است. از آنجایی که نوع کربوهیدارت روی گلوکز تاثیر دارد، مصرف GI ممکن است در "تنظیم بهتر" گلوکز خون مفید باشد [5].
 • در مورد طریقه اثر گذاری داروهای ضد دیابت به مددجو توضیح دهید. داروها یا ترکیب داروها به شیوه ای متفاوت روی گلوکز خون تاثیر گذاشته، سیستم کنترل و عوارض جانبی متفاوتی دارند. درک و فهم تاثیر داروها می تواند به مددجو کمک کند از ریسک بالقوه واکنش هیپوگلیسمی (افت سطح قند خون) پرهیز کند [6].
 • مددجویان دریافت کننده انسولین:
 • روی اهمیت چک کردن تاریخ مصرف دارو، کدر نبودن انسولینی که به طور طبیعی شفاف است، نگهداری و آماده سازی صحیح انسولین برای مصرف (بخصوص زمانی که مخلوط انسولین ها لازم است) تاکید کنید. روی قابلیت جذب و اثربخشی انسولین تاثیر دارد [1].
 • نوع انسولین مورد استفاده (برای نمونه؛ سریع الاثر، متوسط یا طویل الاثر، ترکیبی، ترکیب آماده) و شیوه مصرف دارو (برای نمونه؛ زیر جلدی، عضلانی، قلم از قبل پر شده، پمپ انسولین) را با مددجو مرور کنید. به دفعات تجویز انسولین کوتاه و طویل الاثر توجه کنید. به مددجو تذکر دهید که تنها انسولین کوتاه اثر با پمپ انسولین تجویز می شود. روی زمان اثر گذاری دارو تاثیر داشته و سرنخی در مورد زمان احتمالی ناپایداری گلوکز فراهم می کند [1، 7].
 • موضع تزریق به طور دوره ای چک شود. جذب انسولین ممکن است حتی با تزریق در موضع سالم روز به روز فرق کند و در مواضع چاق و چربی جذب کمتری دارد [7].
 • اطمینان حاصل کنید که تمامی تزریق ها انجام شود. بچه ها، خردسالان و سالمندان ممکن است تزریق انسولین خود را فراموش کنند یا قادر به تزریق به خود نباشند، ممکن است به یادآوری و نظارت نیاز داشته باشند [1].

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • ریسک فاکتورهای شخص را مرور کرده و اطلاعات لازم برای کمک به مددجو در تلاش برای اجتناب از عوارض بیماری فراهم کنید، از قبیل عوارض ناشی از هیپرگلیسمی مزمن و هیپوگلیسمی حاد. توجه: هیپرگلیسمی یا بالا رفتن سطح قند خون بیشتر در اثر تغییر نیازهای تغذیه ای، بی فعالیتی یا استفاده ناکافی از داروهای ضد دیابت رخ می دهد. هیپوگلیسمی شایعترین عارضه درمان ضد دیابت، استرس و ورزش است [1، 8، 9، 10].
 • عواقب اقدامات و گزینه های انتخابی را مورد تاکید قرار دهید – هم بلند مدت و هم کوتاه مدت. پیشگیری و یا مدیریت و درمان فشار خون بالا و چربی خون بطور بلند مدت انجام شده و موجب کاهش عوارض همراه با دیابت از قبیل بیماری قلبی، سکته مغزی یا بیماری کلیوی می شود. تحقیقات حاکی از آن است که کنترل دقیق گلوکز به همراه اضافه کردن داروهایی که گونه های باز فعال سلولی و باند شدن گلوکز به پروتیئن ها (گلیکاتیون) را کاهش می دهند، در بلند مدت موجب تاخیر بروز و کاهش شدت عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیمار می شوند [16].
 • مددجو/خانواده/مراقب وی را در تنظیم طرح مدیریت سطح گلوکز خون به همراه اصلاح سبک زندگی، سطح تکاملی و سنی، توانایی جسمی و روانی برای مدیریت وضعیت؛ مشارکت دهید.
 • در مورد نیازهای تغذیه ای خاص بیمار براساس موقعیت و شرایط فردی وی (مثلا رشد سریع، حاملگی، تغییر سطح فعالیت پس از صدمه اندام) با متخصص تغذیه مشورت کنید.
 • مددجو را تشویق کنید که سیستمی برای خود – پایشی سطح قند خون تدوین کند تا احساس کنترل کرده و قادر به پیگیری پیشرفت خود در کنترل بیماری باشد و به وی در تصمیم گیری کمک کنید.
 • مددجو را به منابع متناسب جامعه، آموزشگران دیابت، گروه های حمایتی ارجاع دهید، که ممکن است برای تعدیل سبک زندگی، مدیریت داروها، انتخاب پمپ انسولین و مانیتور گلوکز، کمک مالی برای خرید تجهیزات و غیره نیاز داشته باشد.

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • یافته های مربوط به وضعیت مددجو، ریسک فاکتورها، کالری مصرفی جاری، الگوی تغذیه ای، مصرف داروهای تجویز شده، پایش وضعیت بیمار
 • درک و فهم مددجو / مراقب وی از ریسک های فرد و عوارض بالقوه
 • نتایج تست های آزمایشگاهی و تست نوک انگشتی

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی مراقبت و افراد درگیر در برنامه ریزی
 • طرح آموزشی

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ فرد به مداخلات، آموزش ها، اقدامات انجام شده
 • اقدامات خاص و تغییرات ایجاد شده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت برآیندهای مورد انتظار
 • اصلاح و تعدیل طرح مراقبتی

برنامه ترخیص

 • طرح بلند مدت برای نیازهای مداوم، پایش ومدیریت وضعیت، و کسانی که مسئول اجرای طرح هستند
 • منابع موجود برای تامین تجهیزات و وسایل
 • ارجاع های خاص انجام شده

منابع مورد استفاده

1. Ambler, G. R. (2010). Monitoring diabetes control (Chapter 7). In Cameron, F. J. (ed). Caring for Diabetes in Children and Adolescents. 3rd ed. Australia: Blue Star Print Group.

2. Gardner, B. M. (2002). Current approaches to type 2 diabetes mellitus. Article for Medscape CME. American Academy of Family Physicians (AAFP) 2002 Annual Scientific Assembly Common Clinical Problem Update and Family Medicine research. Retrieved October 2011 from www.medscape.com/viewarticle/444348.

3. Buse, J. B. (2003). Normal A1c but unstable blood glucose. Retrieved October 2011 from http://www.medscape.com/viewarticle/463024.

4. Moshang, J. (2005). The growing problem of type 2 diabetes. LPN, 1(3), 26– 34.

5. American Diabetes Association. Glycemic index and diabetes. Retrieved October 2011 from http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/planning-meals/glycemic-index-and-diabetes.html.

6. Griffin, R. M. (2011). New type 2 diabetes treatment options. Retrieved October 2011 from http://diabetes.webmd.com/features/new-treatments.

7. Mathur, R. (2011). Diabetes: Treatment with insulin. Retrieved October 2011 from http://www.medicinenet.com/diabetestreatment/article.htm.

8. Iscoe, K. E., Campbell, J. E., Jamnik, V., et al. (2006). Efficacy of continuous real-time blood glucose monitoring during and after prolonged high intensity cycling exercise: Spinning with a continuous glucose monitoring system. Diabetes Technol Ther, 8(6), 627– 635.

9. McLeod, M. E. (2006). Interventions for clients with diabetes mellitus. In Ignativicius, D. D., Workman, M. L. (eds). Medical-Surgical Nursing: Critical Thinking for Collaborative Care. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders.

10. Asp, A. A. (2005). Diabetes mellitus. In Copstead, L. C., Banasik, J. L. (eds). Pathophysiology. 3d ed. Philadelphia: Elsevier Saunders.

11. Bonds, D. E., Zaccaro, D. J., Karter, A. J., et al. (2004). Ethnic and racial differences in diabetes care: The insulin resistance atherosclerosis study. Diabetes Care, 26(4), 1040– 1046.

12. Kirk, J. K., Passmore, L. V., Bell, R. A., et al. (2008). Disparities in A1C levels between Hispanic and non-Hispanic white adults with diabetes: A meta-analysis. Diabetes Care, 31(2), 240– 246.

13. Tripp-Reimer, T., Choi, E., Kelley, L. S., et al. (2001). Cultural barriers to care: Inverting the problem. Diabetes Spectrum, 14(1), 13– 22.

14. Quaseem, A., Vijan, S., Snow, J. T., et al. (2007). Glycemic control and type 2 diabetes mellitus: The optimal hemoglobin A1 C targets: A guidance statement from the American College of Physicians. Retrieved October 2011 from http://www.guideline.gov/content.aspx?id=11514.

15. Ramchandani, N., Saadon, Y., Jornsay, D. (2010). Diabetes under control: Real-time glucose monitoring. AJN, 110(4), 60– 63.

16. Ceriello, A., Ihnat, M. A., Thorpe, J. (2009). The “Metabolic Memory”: Is more than just tight glucose control necessary to prevent diabetic complications? J Clin Endocrinol Metab (JCEM), 94(2), 410–415.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com