ورود کاربر

تشخیص های پرستاری ناندا ریسک حساسیت به ماده حاجب ید دار

دسته بندی II: ایمنی / حفاظت – کلاس 5 فرآیندهای تدافعی (00218)

تعریف: در خطر هر گونه واکنش مضر یا ناخواسته در رابطه با استفاده از ماده حاجب ید دار که می تواند در طی 7 روز پس از تزریق ماده حاجب رخ دهد.

ریسک فاکتورها

  • سابقه حساسیت، عارضه جانبی و واکنش ناخواسته قبلی به ماده حاجب ید دار
  • خواص فیزیکی و شیمیایی ماده حاجب (برای نمونه؛ غلظت ید، ویسکوزیته، اسمولاریته بالا، سمیت یونی)
  • بیماری زمینه ای (برای نمونه بیماری قلبی یا ریوی، دیسکرازی های خونی، بیماری آندوکرین یا کلیوی، فئوکروموسیتوم، بیماری اتوایمون)
  • مصرف همزمان داروها (برای نمونه، اینترلوکین-2 ( interleukin-2)، متفورمین (metformin)، داروهای دارای سمیت کلیوی (nephrotoxic))
  • شکنندگی وریدها (برای نمونه، شیمی درمانی قبلی یا جاری و یا اشعه درمانی اندامی که ماده حاجب در آن تزریق می شود، تلاش مکرر برای خونگیری از وریدها، خطوط وریدی بیشتر از 24 ساعت، درآوردن گره های لنفاوی زیربغلی قبلی در اندامی که ماده حاجب تزریق می شود، موضع دسترسی داخل وریدی دیستال: دست، مچ، پا، مچ پا)
  • سن خیلی بالا، معلولیت یا ناتوانی عمومی، دهیدراسیون، بی هوشی
  • اضطراب

نمونه کاربردهای بالینی: هر اختلالی که مستلزم استفاده از ماده حاجب برای تشخیص یا درمان باشد

برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی


نمونه NOC مرتبط

   • پاسخ آلرژیک: سیستمیک: : شدت پاسخ ایمنی حساسیت مفرط به آنتی ژن محیطی (خارجی) خاص
   • کنترل ریسک: : اقدام فردی برای پیشگیری، حذف یا کاهش تهدید قابل اصلاح سیستم ایمنی

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

   • عارضه خاصی در اثر مصرف ماده حاجب ید دار تجربه نمی کند
   • درک خود از هر یک از ریسک ها و مسئولیت اجتناب از مواجهه با ماده حاجب را به زبان آورد
   • نیاز به کمک طبی و حمایت درمانی برای محدود شدن پاسخ آلرژیک یا عوارض تزریق را خواهد شناخت.

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

  • درمان آلرژی: شناسایی، درمان و پیشگیری از واکنش آلرژیک به غذا، داور، نیش حشرات، ماده حاجب، خون و یا سایر مواد

اولویت پرستاری شماره 1: شناسایی عوامل سببی / تشدید کننده مرتبط با ریسک:

 • شناسایی مددجویانی که در خطر واکنش جانبی قبل از رویه هستند. سابقه حساسیت، آسم، دیابت، نارسایی کلیوی، از جمله داشتن یک کلیه همراه با سطح کراتینین سرم بالا، نقص عملکرد تیروئید، هیپرتانسیون، نارسایی قلبی، استفاده جاری یا مکرر از داروهای دارای سمیت کلیوی، واکنش قبلی به ماده حاجب ید دار (ICM) بیمار را در خطر بیشتر عارضه قرار می دهد [1، 2] .
 • شناخت نوع واکنش جانبی که بیمار تجربه می کند، زمانی که سابقه واکنش قبلی وجود دارد. دو نوع واکنش دیده می شود که هر دوی آنها می توانند تصمیم گیری در مورد استفاده از ICM را برای اهداف تشخیصی تغییر دهند: (1) ایدیوسنکرازی، که در آن واکنش عموما در طی 20 دقیقه پس از تزریق ICM رخ می دهد. علائم شبیه به واکنش آنافیلاکسی است و می تواند خفیف (مثل سرفه، خارش، احتقان بینی)، متوسط (مثل تنگی نفس، ویزینگ) یا شدید (مثل دیسترس تنفسی، آریتمی هایی از قبیل برادیکاردی، تشنج، شوک، ایست قلبی تنفسی) باشد. (2) واکنش غیر ایدیوسینکرازی شامل برادیکاردی، افت فشار خون، واکنش وازواگال، نوروپاتی، تعریق مفرط، احساس گرمی، طعم فلزی در دهان، تهوع و استفراغ، و واکنش تاخیری [1، 3] .

اولویت پرستاری شماره 2: کمک به مددجو یا همراه وی برای کاهش یا تصحیح هر یک از ریسک فاکتورها::

 • انفوزیون مطابق سیستم «شش صحیح» (مددجوی صحیح، داروی صحیح، روش تجویز صحیح، مقدار یا دوز صحیح، زمان صحیح، ثبت صحیح) برای پیشگیری از دریافت ماده حاجب نامناسب یا دوز نامناسب ماده حاجب. توجه: مددجویانی که همزمان تحت بیشتر از یک رویه قرار می گیرند (از قبیل آنژیوگرافی قلبی و آنژیوپلاستی هزمان) دوز بالاتری از ماده حاجب دریافت می کنند و بنابراین در ریسک بالاتر واکنش نارسایی کلیوی هستند.
 • تجویز مایعات وریدی طبق نیاز برای کاهش میزان وقوع نفروپاتی ناشی از ماده حاجب (CIN)، از طریق حمایت از حجم داخل عروقی، رقیق کرده ماده حاجب و پیشبرد و افزایش دفع ماده حاجب [4، 5] .
 • انجام رویه های تشخیصی بدون نیاز به ماده حاجب تا سر حد امکان، زمانی که مددجو در خطر بالای واکنش آلرژیک و جانبی است.
 • تجویز دارو (برای نمونه، پردنیزون (prednisone [Deltasone])، بنادریل (Benadryl)) قبل، حین و پس از تزریق ماده حاجب یا رویه در جهت کاهش ریسک یا کاهش شدت واکنش جانبی [3] .
 • پایش مکرر و منظم موضع تزریق وریدی برای اطمینان از اینکه نشت محلول ماده حاجب رخ نداده باشد.
 • قطع فوری انفوزیون جهت پیشگیری از آسیب بافتی ناشی از ماده حاجب در صورتی که مددجو در موضع تزریق دچار درد و ناراحتی شده یا نشت و تورم مشاهده گردد.
 • پایش نتایج مطالعات آزمایشگاهی (برای نمونه تخلیه کراتینین) برای اطمینان از وضعیت عملکرد کلیه ها)

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • آموزش مددجو در رابطه با علائم و نشانه هایی که بایستی در صورت وقوع بلافاصله به پرستار یا پزشک گزارش شوند. افزایش وزن، تنگی نفس، کاهش دفع ادرار، ادم جدید یا بدتر شدن ادم قبلی می توانند نشانگر نارسایی کلیوی باشند. هر گونه تاخیر در بهبودی نشانه های واکنش جانبی بایستی بلافاصله به پرستار و پزشک برای مداخلات احتمالی گزارش شوند.
 • مددجو یا مراقب و همراه وی در مورد روش صحیح مراقبت موضع تزریق و همچنین گزارش هر گونه قرمزی، زخم یا درد آموزش داده شوند؛ جهت کاهش ریسک عوارض مرتبط با نشت ماده به خارج از رگ
 • تشویق مددجو به استفاده از هشدار طبی ، دست بند یا گردنبند نشانگر حساسیت تا به ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی از قبل در مورد حساسیت و واکنش جانبی به ماده حاجب آگاه شوند.

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • هر یک از ریسک فاکتورهای شناخته شده
 • نگرانی های مددجو یا مشکلات وی در تهیه طرح یا تبعیت از آن

برنامه ریزی

 • برنامه ریزی مراقبت و کسی که مسئول برنامه ریزی است
 • طرح آموزش بیمار

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ مددجو به مداخلات، آموزش ها و اقدامات انجام شده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت برآیندهای مورد انتظار

برنامه ترخیص

 • ارجاع به سایر منابع
 • نیازهای بلند مدت و چه کسی مسئول انجام آنها است

منابع مورد استفاده

1. Siddiqi, N. H. (2011). Contrast medium reactions. Retrieved May 2012 from http://emedicine.medscape.com/article/422855-overview#a1.

2. Keller, D. M. (2011). Iodinated contrast media raises risk for thyroid dysfunction. Ann Intern Med, 172, 153– 159.

3. Jacobson, J. A. Radiation and imaging. Monograph from the online Merck Manual for Health Care Pro- fessionals. Retrieved May 2012 from http://www.merckmanuals.com/professional/special subjects/ principles of radiologic imaging/radiation and imaging.html#v1124912.

4. Kohtz, C., Thompson, M. (2007). Preventing contrast medium-induced nephropathy. Am J Nurs, 107(9), 40– 49.

5. Bashmore, T. M., Bates, E. R., Berger, P. B., et al. (2001). American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on cardiac characteriza- tions laboratory standards. A report of the American Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Am Coll Cardiol, 37(8), 2170– 2214.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com