ورود کاربر

تشخیص های پرستاری ناندا برنامه ریزی ناموثر فعالیت

طبقه بندی II: سازگاری/تحمل استرس – کلاس 2 پاسخ های سازشی (00199)

تعریف: ناتوانی در آماده شدن برای مجموعه ای اقدامات در دوره زمانی ثابت و تحت شرایط خاص

عوامل مرتبط

 • درک غیر واقع بینانه از وقایع [یا] توان شخصی خود
 • فقدان حمایت خانواده / دوستان
 • به مخاطره افتادن توانایی پردازش اطلاعات
 • رفتار تدافعی آنی در زمان مواجهه با راه حل پیشنهادی
 • هدونیسم (Hedonism) [برانگیزش توسط لذت و یا درد]

ویژگی های مشخصه

ذهنی

 • گزارش ترس از وظیفه ای که باید انجام شود
 • گزارش نگرانی ها / اضطراب مفرط در مورد وظیفه ای که محول شده است

عینی

 • الگوی رفتاری شکست خورده
 • فقدان برنامه، منابع، یا سازمان سلسله مراتبی
 • تاریخچه طفره رفتن و تعویق انداختن
 • اهداف برآورده نشده فعالیت منتخب

نمونه کاربردهای بالینی: : افسردگی، اختلال دو قطبی، اختلالات یادگیری یا خواندن پریشی (dyslexia)، اختلالات مزمن (برای نمونه؛ درد عضلات [فیبرومیالژی]، سندرم خستگی)

برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی


نمونه NOC مرتبط

 • انگیزش: میل درونی است که شخص را به سمت اقدامات مثبت حرکت داده یا پیش می برد
 • بهبود نظام حمایتی: تسهیل حمایت از بیمار توسط خانواده، دوستان و جامعه

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • مشکلات پیروی از طرح فعالیت تعیین شده را بیان کند
 • عوامل منفی موثر بر توانایی وی در برنامه ریزی فعالیت های خود را بیان کند
 • به طور دلخواه به آماده سازی طرح فعالیت خود بپردازد
 • کاهش اضطراب و ترس از برنامه ریزی را گزارش کند
 • از طفره و تعویق آگاه شده و برنامه ای برای رفع آن داشته باشد

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • بهبود خود-آگاهی : به بیمار کمک شود تا افکار، احساسات، انگیزه ها و رفتارهای خود را بررسی، کاوش و درک نماید
 • تصریح ارزشی: به دیگران در تصریح ارزش های خود در جهت تسهیل تصمیم گیری اثربخش کمک کند.

اولویت پرستاری شماره 1: شناسایی عوامل سببی / تشدید کننده:

 • مشکلات فردی با برنامه ریزی و پیگیری طرح فعالیت برنامه ریزی شده را تعیین کنید. شناسایی مشکلات فردی مددجو از قبیل اضطراب در رابطه با نوع فعالیت منتخب، کمبود منابع، فقدان اطمینان به توانایی های خود [1].
 • معاینه فیزیکی کامل انجام شود. مددجو ممکن است دارای عامل زمینه ای باشد از قبیل آلرژی ها، هیپرتانسیون، آسم که با خسگی و مشکل انجام وظیفه محوله همیاری می کند [2.
 • رژیم دارویی مرور شود. عوارض جانبی داروها ممکن است با خستگی همیاری داشته، روی میل مددجو به درگیر شدن در هر گونه فعالیتی تاثیر داشته باشد [2].
 • وضعیت روانی و ذهنی مددجو بررسی شود، در صورت اندیکاسیون از مقیاس افسردگی بک (Beck’s Depression scale) استفاده شود. اضطراب و افسردگی می توانند با توانایی و میل به انجام هر گونه فعالیتی تداخل داشته باشند [5].
 • ارزش های شخصی مددجو و درک از خودش را بررسی کنید که شامل توانایی ها و نکات قوت و ضعف وی است. اطلاعاتی بدست می آید که در برنامه ریزی مراقبت بیمار و انتخاب اهداف این فرد مفید خواهد بود [1].
 • مشخص کنید که آیا مددجو به کنترل شدن نیاز دارد، از وابستگی به دیگران می ترسد (گرچه ممکن است به کمک سایرین محتاج باشد)، یا معتقد است که توان انجام وظیفه محوله را ندارد. نشانگر کانون کنترل خارجی است، که در این حالت مددجو خود را تحت کنترل و توانمندی دیگران می بیند [1].
 • مسائل فرهنگی یا مذهبی که ممکن است روی چگونگی انجام وظایف و امور زندگی فرد مددجو موثر باشند را شناسایی کنید. اغلب شخص ایده های قطعی در خانواده خود یاد می گیرد از قبیل سنت های کاتولیک یا نیاز به نماز خواندن در اسلام، که روی نگاه مددجو به توانایی های خود در انتخاب گزینه ها یا مدیریت زندگی خود تاثیر دارند [1].
 • آگاهی از طفره رفتن، نیاز به تعالی یا ترس از شکست را با مددجو بحث کنید. گرچه مددجو ممکن است این مسائل را انکار کند، اما عاملی است که مشکلاتی در برنامه ریزی، انتخاب و پیروی از طرح فعالیتی که بایستی انجام دهد و از آن لذت ببرد، تداخل دارد [3، 8، 9].
 • توانایی مددجو در پردازش اطلاعات را بررسی کنید. ضعف اعتماد به نفس، اضطراب و احتمالا مشکلات تفکر ممکن است با درک مددجو از دنیا و زندگی خود تداخل داشته باشد [4].
 • احتمال اینکه مددجو در اثر لذت اجتناب از درد (هدونیسم) دارای انگیزه شود را مورد بحث قرار دهید. افراد ممکن است به دنبال فعالیت هایی باشند که برای آنها در عین لذت بخشی تجربه درد نداشته باشد و متوجه نباشند که از این روش برای انجام کارها و وظایف خود استفاده می کنند [4، 7].
 • به در دسترس بودن و استفاده از منابع لازم توجه کنید. مددجو ممکن است در صورت عدم پشتیبانی و حمایت دوستان و خانواده خود دچار مشکل باشد و منابع دیگری واقعا در دسترس وی نباشد [1].

اولویت پرستاری شماره 2: کمک به مددجو در شناسایی و رفع فاکتورهای فردی و شروع به برنامه ریزی فعالیت های مناسب:

 • مددجو را تشویق کنید که در مورد احساسات همیار با یا ناشی از موقعیت موجود بحث کند. جو مثبتی بدون شاداب بودن و سرزندگی ایجاد کنید. به مددجو کمک می کند که از هراس و نگرانی موجود آگاه شده و انرژی خود را به اقدامات بهره ور و مفید هدایت کند [5].
 • برداشت مددجو از بی ارزش بودن خود و مستحق موفقیت و شادی نبودنش را مورد بحث قرار دهید. این اعتقاد در بین افرادی که با احساس اعتماد به نفس و اطمینان به خود پایین زندگی می کنند، بسیار رایج است. آنها معتقدند که هر کاری کنند به شکست می انجامد و احساس اضطراب و نگرانی با این شکست همیاری می کند. تعویق انداختن و طفره رفتن در انجام کار موجب شکست می شود. گاهی اوقات احساسات زمینه ای منجر به شکست همان تمایل به عالی و مطلوب بودن در انجام کار است و کار ممکن است عالی نشود، اگر آنها آن را انجام دهند [4، 8].
 • به آرامی با دو سوگرایی، عصبانیت و احساس افسرده آنها مقابله کنید. مددجو ممکن است واکنش منفی نشان داده و عقب نشینی کند اگر که با احتیاط و حساسیت با این گونه احساسات برخورد نشود [1].
 • به مددجو کمک کنید تا تبدیل افکار منفی خود به نگرش مثبت به خود و به آنچه روی می دهد را فرا گیرد. چارچوب دهی مجدد افکار موجب می شود که افکار منفی به چیزی مثبت تبدیل شود و شیوه تاثیر آنها بر فرد را تغییر دهد [1].
 • مددجو / خانواده و همراهان وی را در برنامه ریزی فعالیت دخالت دهید. شروع با یک برنامه و داشتن پشتیبانی خانواده و پرستار به مددجو کمک می کند به سمت موفقیت پیش رود [1].
 • مددجو را راهنمایی کنید تا فعالیت مورد نظر خودش را به چندین مرحله تقسیم کند. فعالیت ها را قابل اداره تر کنید و همانطور که هر مرحله بطور موفق تکمیل می شود، فرد احساس اطمینان کرده و به توانایی خود برای تکمیل کل فعالیت اطمینان می کند [1].
 • مددجو را تشویق کنید تا رفتارهای به تعویق اندازی و طفره رفتن را شناسایی کند و تصمیم به تغییر خود بگیرد. طفره روی یک رفتار اکتسابی است، احتمالا ریشه اش از خانواده مددجو است، روی بسیاری از اهداف فرد تاثیر دارد. این رفتار قابل تغییر است اما مستلزم درمان ویژه است [3، 8، 9].
 • در انجام فعالیت منتخب خود مددجو شرکت کنید، در صورت تناسب از وی بخواهید که در فعالیت دیگری مشترکا شرکت کنید. حمایت مراقبت می تواند به مددجو کمک کند که مشارکت را آموخته و اطمینان به خود کسب کند [1، 9].
 • به مددجو کمک کنید که مهارت های آرامبخشی، خیالی یا بصری و آمادگی ذهنی را فرا گیرد. استفاده از این تکنیک ها می تواند به مددجو در فائق آمدن بر استرس کمک کند و وی را قادر می سازد به مدیریت اثربخش مشکلات زندگی به شیوه ای اثربخش تر بپردازد [2، 6].
 • به مددجو در بررسی ایده هایی که لذت طلبی (هدونیسم) با انگیزه رسیدن به اهدافش تداخل دارد، کمک کنید. تعدادی از فلاسفه اعتقاد دارند که لذت تنها هدف انسان است و افراد جنبه های دیگر زندگی را نمی بینند که با پیشرفت های آنها تداخل دارد [7].

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه و بهزیستی مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • به مددجو در تعیین اهداف و اولویت های زندگی اش کمک کنید. اغلب مددجویان در مورد احتمال این ایده ها فکر نکرده اند و وقتی از آنها در این مورد سئوال می شود، شروع به تفکر می کنند که می توانند این اهداف را بدست آورند [1].
 • اهداف درمانی و توقعاتی که از مددجو و خانواده یا مراقبت وی می رود را بازنگری کنید. به مددجو کمک کنید که در مورد بحث ها و آموزش ها و تصمیماتی که گرفته شده است، شفاف سازی کند و فرصتی برای تغییر اهداف در صورت نیاز برایش فراهم سازید [1].
 • پیشرفت فراگیری آرامبخشی و رفع اثربخش اضطراب و ترس های مددجو را بررسی و بحث کنید. همانطور که مددجو متوجه پیشرفت خود می شود، احساس ارزشمندی می کند و این احساس در وی تقویت شده و فرد تشویق می شود که در راستای دستیابی به اهداف کار کند [2، 3].
 • منابع اجتماعی از قبیل خدمات اجتماعی، مراکز سالمندی، کلاس های آموزشی را شناسایی کنید تا برای حمایت از مددجو معرفی شده و به عنوان گزینه ای برای فعالیت و تغییر در نظر گرفته شود.
 • مددجو به شناخت درمانی ارجاع شود. این درمان ساختاردهی شده می تواند به فرد کمک کند که پیش فرض های زمینه ای و اعتقادات غیر کارکردی خود را شناسایی، ارزیابی و اصلاح کند و شروع به پردازش تغییر خود کند. یادگیری تنظیم برنامه روزانه خود به همراه یاداشت می تواند به مددجو کمک کند که کارها را به شیوه ای زمان مند و به موقع انجام دهد [5].

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • تعیین مشکلات دیده شده در مددجو
 • تعیین عوامل سببی یا تشدید کننده
 • گزارش های مددجو مبنی بر مشکل داشتن در ایجاد یا پیروی از یک طرح فعالیتی

برنامه ریزی

 • طرح مراقبتی و افراد درگیر در آن
 • طرح آموزش بیمار

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ به مداخلات، آموزش و اقدامات انجام شده
 • دستیابی یا پیشرفت به سمت دستیابی به برآیندهای مورد انتظار

برنامه ترخیص

 • ارجاع به منابع دیگر
 • نیازهای بلند مدت و کسی که مسئولیت آن را پذیرفته است

منابع مورد استفاده

1. Schuyler, D. (2003). Cognitive therapy for depres- sion. Primary Psychiatry, 10(5), 33– 36.

2. Berczi, I. (1994). Stress and disease: The contribu- tions of Hans Selye to neuroimmunology. In Berczi, I., Sze´lenyi, J. (eds). Advances in Psychoneuroimmu- nology. New York: Plenum Press, 1– 15.

3. Marano, H. E. (2009). Ending procrastination. Re- trieved April 2012 from http://www.psychologytoday .com/articles/200310/ending-procrastination.

4. Ellis, A. (1994). Showing people they are not worth- less individuals. Voices: The Art and Science of Psy- chotherapy, 1(2), 74– 77.

5. Beck, A. C., Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy for depression. Clin Psychol, 48(3), 3– 5.

6. Hopper, J. (2009). Mindfulness and kindness: Inner sources of freedom and happiness. Retrieved April 2012 from http://www.jimhopper.com/mindfulness/.

7. Moore, A. (2004). Hedonism. The Stanford Encyclo- pedia of Philosophy. May 2012 http://plato.stanford.edu/entries/hedonism/.

8. California Polytechnic State University. Procrastina- tion. Retrieved September 2011 from http://sas.calpoly.edu/asc/ssl/procrastination.html.

9. Gura, T. (2009). “I’ll Do It Tomorrow.” Scientific American Mind, 19, 32– 39.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com