ورود کاربر

تشخیص های پرستاری ناندا ریسک عدم تحمل فعالیت

طبقه بندی II: فعالیت/استراحت – کلاس 4 پاسخ های قلبی عروقی /ریوی (00094)

تعریف: مددجو در خطر تجربه ناکافی بودن انرژی زیستی یا روانی برای تحمل یا تکمیل فعالیت های لازم یا مورد نظر روزانه است

ریسک فاکتورها

 • سابقه قبلی عدم تحمل فعالیت
 • مشکلات گردش خون یا تنفسی [دیس ریتمی ها]
 • شرایط جسمی مرتبط [سالمندی]
 • توجه: تشخیص ریسک از طریق علائم و نشانه ها و تظاهرات بالینی مشخص نمی شود زیرا مشکل هنوز رخ نداده است، بلکه مداخلات پرستاری به هدف پیشگیری از آن انجام می شود.

نمونه ای از کاربردهای بالینی: آنمی ها، آنژین، تنگی آئورت، برونشیت، آمفیزم، دیسمنوره، نارسایی قلبی، سندرم نقص ایمنی اکتسابی/ایدز (HIV/AIDS)، زایمان، زایمان پیش رس، لوسمی ها، تنگی میترال، چاقی، درد، پریکاردیت، بیماری عروق محیطی، تب روماتیسمی، ترومبوسیتوپنی، سل، خونریزی رحم.

برآیندهای مورد انتظار/معیارهای ارزیابی


نمونه NOC مرتبط

 • دوام و تحمل: ظرفیت حفظ فعالیت ها
 • حفظ انرژی: اقدامات فردی برای مدیریت انرژی خود در جهت شروع یا حفظ یک فعالیت
 • خود مدیریتی آسم: اقدامات فردی برای پیشگیری یا رفع شرایط التهابی که موجب انقباض برونشی راههای هوایی می شود.

مددجو خواهد توانست (شامل چارچوب زمانی مشخص باشد)

 • درک و فهم خود از کمبودهای بالقوه توانایی خود در رابطه با شرایط موجود را بیان کند
 • در برنامه های بدنسازی یا بازتوانی جهت بهبود توانایی انجام فعالیت شرکت کند
 • راه های بدیل حفظ سطح فعالیت مطلوب خود را شناسایی کند (برای نمونه، اگر آب و هوا بد است، در سالن مجموعه های فروشگاهی قدم بزند).
 • شرایط یا علائمی که مستلزم ارزیابی مجدد وضعیت طبی او است را بشناسد.

مداخلات / مراقبت های پرستاری

نمونه NIC مرتبط

 • مدیریت انرژی: تنظیم مصرف انرژی برای درمان یا پیشگیری از خستگی و بهینه سازی عملکرد
 • ارتقای تمرینات: تسهیل فعالیت جسمی منظم برای حفظ یا پیشبرد سطوح بالاتر تناسب جسمی و سلامتی
 • مدیریت آسم: شناسایی، درمان و پیشگیری از واکنش های ناشی از التهاب / گرفتگی مجاری هوایی

اولویت پرستاری شماره 1: بررسی و شناخت عواملی که روی موقعیت موجود تاثیر می گذارند:

 • به تشخیص طبی و یا رژیم درمانی جاری بیمار توجه شود (برای نمونه؛ ایدز، بیماری مزمن انسدادی ریه [COPD]، سرطان، نارسایی قلبی یا سایر مشکلات قلبی، آنمی، مصرف داروی متعدد یا روش های درمانی چندگانه، مداخلات جراحی وسیع، ترومای عضلانی – اسکلتی، اختلالات نورولوژی). این ها بطور بالقوه با توانایی مددجو در رسیدن به سطح مطلوب فعالیت تداخل دارند. توجه: عوامل زیادی با خستگی همیاری داشته یا منجر به خستگی مددجو می شوند، اما عدم تحمل فعالیت بدین معنی است که فرد نمی تواند افزایش تقاضای انرژی یا اکسیژن ناشی از فعالیت را تحمل کند یا با آن سازگار شود [1].
 • از مددجو یا همراه وی در مورد سطح انرژی وی سئوال شود تا مشکلات بالقوه و یا درک مددجو/همراه از سطح انرژی مددجو و توانایی وی در انجام فعالیت های مورد نیاز یا مورد نظر وی تعیین شود.
 • عواملی که روی سطح مطلوب مورد نظر از فعالیت تاثیر گذاشته یا آن را بلوکه می کنند را شناسایی کنید (برای نمونه؛ سن، کاهش عملکرد، شرایط دردناک، مشکلات تنفسی، مقاومت مددجو در تلاش و فعالیت، اختلال دیداری یا شنیداری، وضعیت جوی، نبود منطقه ای ایمن برای تمرین و ورزش، نیاز به کمک در حرکت).
 • با مشاهده، تست ظرفیت ورزشی، استفاده از سیستم های دسته بندی عملکرد (برای نمونه، گوردون) بر حسب تناسب، سطح جاری فعالیت و شرایط جسمی مددجو را تعیین کنید. خط مبنایی برای مقایسه های بعدی ایجاد شده و فرصتی برای ردگیری تغییرات اخیر است.

اولویت پرستاری شماره 2: ایجاد یا بررسی راه های بدیل برای فعال نگه داشتن مددجو در محدوده شرایط یا موقعیت ناتوانی وی

 • اجرای فیزیوتراپی یا برنامه ورزشی با مشارکت مددجو و سایر اعضای تیم از قبیل متخصص فیزیوتراپی یا کار درمانی، فیزیولوژیست ورزشی یا فیزیولوژیست نوتوانی. برنامه مشارکتی با اهداف کوتاه مدت قابل دستیابی که احتمال موفقیت بالا است و ممکن است مددجو را به سازگاری با شیوه زندگی جدید و سطح فعالیت و ورزش جدید در جهت ارتقای سلامتی وی برانگیزد [2].
 • برنامه شرطی سازی و حمایت را از طریق عضویت مددجو در فعالیت های گروهی ارتقاء دهید تا از اضمحلال بیشتر یا کاهش توان وی جلوگیری شود. توجه شود که مطالعات به حمایت از این نتیجه ادامه می دهند که ورزش و تمرینات ورزشی دارای تاثیر مثبتی بر سطح تحمل ورزش [فعالیت] هستند [6، 7].
 • بیمار را در مورد طریقه انجام فعالیت های غیر آشنا و یا راه های بدیل انجام فعالیت های آشنا آموزش دهید تا روش های حفظ انرژی و پیشبرد ایمنی خود در حین انجام فعالیت ها را یاد بگیرد.

اولویت پرستاری شماره 3: بهبود رفاه مددجو (ملاحظات آموزش بیمار/ترخیص):

 • بیماری یا شرایط ناتوان کننده ای که مانع انجام فعالیت های مطلوب مورد نظر می شود را با مددجو یا همراه وی در میان بگذارید. درک و فهم این روابط می تواند به آنها کمک کند که سطح محدودیت موجود را پذیرفته یا فرصت های تغییر از طریق ارزش های عملی خود را آشکار سازند [1، 5].
 • اطلاعاتی راجع به عواملی از قبیل سیگار کشیدن کسی که مشکل تنفسی دارد، مدیریت وزن، فقدان انگیزه یا علاقه به ورزش و فعالیت به مددجو عرضه کنید. آموزش برای تشویق به اصلاح عوامل بالقوه ای که با فعالیت تداخل دارند، اساسی اس [3، 4].
 • به مددجو یا خانواده وی در برنامه ریزی تغییرات ضروری کمک کنید (برای نمونه، انتقال مسئولیت های خانوادگی، استفاده از اکسیژن مکمل یا داروها برای بهبود توانایی مشارکت مددجو در فعالیت های مطلوب مورد نظر). پیش بینی دستورالعمل های لازم برای انجام فعالیت موجب تسهیل سازگاری در زمان وقوع علائم می شود [3، 4] (به تشخیص پرستاری عدم تحمل فعالیت رجوع شود).
 • علائمی که در صورت وقوع بایستی مددجو به دنبال درمان طبی یا ارزیابی باشد را شناسایی و برای ارائه مداخلات به موقع با مددجو بحث کنید [3].
 • به منبع مناسبی برای کمک ارجاع دهید (برای نمونه، ترک سیگار، مشاوره تغذیه، مشاوره روانی) و در صورت نیاز در انتخاب تجهیزات کمکی به بیمار کمک کنید تا سطح فعالیت وی حفظ یا بهبود یابد و ایمنی مددجو حفظ شود.

ثبت و گزارش


موارد زیر در پرونده بیمار ثبت می شود:

بررسی و شناخت / بررسی و شناخت مجدد

 • ریسک فاکتورهای شناخته شده و بالقوه برای فرد
 • سطح جاری میزان تحمل فعالیت و علل توقف فعالیت

برنامه ریزی

 • گزینه های درمانی، شامل کار درمانی، برنامه ورزشی، سایر روش ها و تجهیزات کمکی
 • اصلاح شیوه زندگی مطابق برنامه چیده شده، کسی که مسئول اقدامات است و روش پایش انجام کار

اجرا / ارزشیابی

 • پاسخ بیمار به مداخلات، آموزش و اقدامات انجام شده
 • دستیابی به یا پیشرفت به سمت برآیند (های) مورد انتظار
 • اصلاح و تعدیل طرح مراقبتی

برنامه ترخیص

 • ارجاع بیمار برای کمک طبی و ارزشیابی وضعیت

منابع مورد استفاده

1. Cox, H. C., Sridaromont, K., King, M., et al. (2002). Clinical Applications of Nursing Diagnosis: Adult, Child, Women’s, Psychiatric, Gerontic, and Home Health Considerations. 4th ed. Philadelphia: F. A. Davis.

2. Stanley, M. (2004). In Blair, K. A., Beare, P. G. (eds). Gerontological Nursing: Promoting Successful Aging in the Older Adult. 3rd ed. Philadelphia: F. A. Davis.

3. Congestive Heart Failure in Adults. (2002). Bloom- ington, MN: Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI).

4. Meleski, D. D. (2002). Families with chronically ill children. Am J Nurs, 102(5), 47– 54.

5. Borroso, J. (2002). HIV-related fatigue. Am J Nurs, 102(5), 83.

6. U.S. Department of Health and Human Services. 2008 Physical Guidelines for Americans. Retrieved November 2012 from http://www.health.gov/ paguidelines/.

7. Davies, E. J., Moxham, T., Rees, K., et al. (2010).Exercise-based rehabilitation for heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Retrieved November 2012 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393935.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com