ورود کاربر

واژه های کلیدی:

مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.واژه ترجمه واژه ترجمه
اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
تطبیق Idealization جبران Restitution
جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
سردی نعشی algor mortis سوگ grief
سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
عصبانیت Anger فقدان loss
فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
رئوس مطلب

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com