ورود کاربر

عوامل موثر بر پاسخ فقدان و سوگ

مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنعوامل متعددی روی پاسخ شخص به فقدان یا مرگ تاثیر دارد. این عوامل شامل سن، اهمیت فقدان، فرهنگ، عقاید معنوی، جنس، وضعیت اجتماعی اقتصادی، سیستم های حمایتی، علت فقدان یا مرگ است. پرستاران می توانند مفاهیم کلی مربوط به تاثیر این عوامل بر تجربه سوگواری را یاد بگیرد اما توالی وقوع این عوامل و میزان تاثیر آنها در افراد مختلف متفاوت است.

سن

سن روی درک شخص از فقدان و پاسخ به آن تاثیر دارد. با آشنایی و تجربه، مردم معمولا درک شان و پذیرش زندگی، فقدان و مرگ افزایش می یابد.

به ندرت افراد از دست دادن عزیزان خود را با فواصل منظم تجربه می کنند. در نتیجه، آمادگی برای این تجارب سخت است. سایر فقدان های زندگی از قبیل از دست دادن حیوان خانگی، دوست، جوانی، شغل می توانند به مردم کمک کند فقدان های شدیدتر مثل مرگ عزیزان را راحت تر تحمل کنند و هر تجربه به آنها راهبردهای سازگاری موفق با سوگ و فقدان را می آموزد.

بچگی

بچه ها از نظر درک و برداشت از فقدان و مرگ و همچنین تاثیر از دست دادن دیگران بر آنها با افراد بالغ تفاوت دارند. از دست دادن والدین یا شخص مهم دیگر می تواند رشد و تکامل بچه به مخاطره بیاندازد و گاهی اوقات واپس زنی رخ می دهد. کمک به بچه ای که سوگ را تجربه می کند شامل کمک به وی در از سرگیری راستای نرمال زندگی و مراحل تکامل عاطفی است.

عده ای از افراد بالغ تصور می کنند که بچه ها همانند بالغین به چیزی در سوگ یا از دست دادن دیگران نیاز ندارند. در موقعیت های بحران و فقدان، بچه ها گاهی کنار زده شده یا از درد و ناراحتی محافظت می شوند. آنها ممکن است احساس ترس، رها شدن، نادیده گرفته شدن و تنهایی بکنند. بچه های عزادار به مراقبت دقیقی نیاز دارند، بویژه مراقبت از این بچه ها ضروری است زیرا تاثیر فقدان بر بچه ها می تواند خیلی جدی تر از سایر مراحل تکاملی باشد (شکل 1).

عوامل موثر بر پاسخ فقدان و سوگ
بچه ها همان واکنش عاطفی را تجربه می کنند که بالغین در اثر سوگ تجربه می کنند.

اوایل و میانه بلوغ

همانطور که انسان رشد می کند، فقدان را به عنوان بخشی نرمال از تکامل خود تجربه می کند. برای مثال، با رسیدن به میانسالی، از دست دادن والدین بخاطر مرگ آنها نسبت به مرگ جوانترها واقعه ای طبیعی تر به نظر می رسد. سازگاری با مرگ والدین سالمند حتی به عنوان یک وظیفه ضروری تکاملی در بالغین میانسال در نظر گرفته می شود.

یک بالغ میانسال ممکن است فقدان هایی غیر از مرگ تجربه کند. برای مثال، فقدان های ناشی از مشکلات سلامتی یا کارکردی بدن و از دست دادن نقش های مختلف در زندگی می تواند برای یک بالغ میانسال خیلی سخت باشد. طریقه واکنش یک میانسال به چنین فقدان هایی به تجربه قبلی وی، اعتماد به نفس و قدرت حمایت و پشتیبانی موجود وی بستگی دارد.

سالمندی

فقدان هایی که یک سالمند تجربه می کند شامل از دست دادن سلامتی، تحرک، استقلال، نقش های شغلی است. محدودیت درآمد و نیاز به تغییر تسهیلات زندگی می تواند در یک سالمند موجب احساسات فقدان یا سوگ شود.

تاثیر از دست دادن همسر عمرانه یک فرد سالمند خیلی عمیق است. گرچه فرد از نظر توانایی کنار آمدن با چنین فقدانی فرق دارد، محققان معتقدند که مشکلات سلامتی یک فرد بیوه سالمند پس از مرگ همسرش تشدید شده و افزایش می یابد (سورل، 2012).

از آنجایی که تعداد مرگ در بین سالمندان بیشتر است و همچنین جمعیت سالمندان دنیا در حال افزایش است، پرستاران بایستی نسبت به مشکلات بالقوه سالمندانی که دچار فرآیند سوگ هستند، هوشیارتر باشند. بعضی از سالمندان ممکن است شبکه حمایتی مثل همسر، فرزند یا همکار نداشته باشد و پرستار بایستی بعضی از این نقش ها را پوشش دهد.

اهمیت فقدان

اهمیت فقدان به درک شخص از تجربه فقدان بستگی دارد. شخصی ممکن است خیلی سخت فقدان ناشی از طلاق را تجربه کند در حالیکه دیگری چنین نباشد. عوامل زیادی روی اهمیت فقدان تاثیر دارند:

  • bullet اهمیت شخص، شی یا عملکرد از دست رفته
  • bullet درجه تغییر ناشی از فقدان
  • bullet عقاید و ارزش های شخص

در سالمندان که از قبل با فقدان های زیادی مواجه بوده اند، انتظار فقدان از قبیل مرگ خود ممکن است خیلی منفی محسوب نشود و ممکن است بجای واکنش شدید به فقدان، بی خیال و بی میل بنظر برسند. بعضی از سالمندان بیشتر از سر بار دیگران شدن می ترسند تا از مرگ.

فرهنگ

فرهنگ روی واکنش شخص به فقدان تاثیر دارد. طریقه بیان سوگ و سوگواری به فرهنگ و سنت های فرهنگی شخص بستگی دارد. بجز مواردی که ساختار خانوادگی گسترده (extended family structure) وجود دارد، معمولا سوگ به صورت خانواده هسته ای (nuclear family) برطرف می شود. مرگ عضوی از یک خانواده هسته ای معمولا جای خالی بزرگی بجای می گذارد و فقدان شدید است اما در خانواده گسترده ممکن است چنین نباشد و افراد دیگر نقش مرحوم را پر کنند یا وابستگانی که از نظر فیزیکی نزدیک به خانواده هستند جای وی را پر کنند.

در بعضی از فرهنگ ها سوگ یک مسئله شخصی محسوب می شود. بنابراین احساسات بیان نشده و ممکن است بدون شناسایی بمانند. افرادی که می گویند «قوی باش» یا «از موقعیت بهترین استفاده را بکن»، ممکن است احساسات عمیق خود را بیان نکنند یا نگرانی های شخصی دیگری داشته باشند زمانی که با فقدان جدی مواجه می شوند.

بعضی فرهنگ ها به حمایت اجتماعی و بروز احساسات فقدان ارزش می نهند. در بعضی از گروه ها سوگواری از طریق شیون، گریه، خاک ریختن بر سر و خود زنی جسمی و سایر حرکات ظاهری بیان می شود و مورد تشویق است. بعضی از گروه ها خود کنترلی را می پسندند و ابراز آرام و خوددار سوگ مرسوم است. در فرهنگ هایی که هنوز روابط خانوادگی و قومی وجود دارد، حمایت عاطفی و فیزیکی و یاری توسط اعضای خانواده و قوم و خویش فراهم می شود.

عقاید معنوی

عقاید و رسوم معنوی و مذهبی تاثیر عمیقی بر واکنش شخص نسبت به فقدان و رفتارهای بعدی دارد. بیشتر گروه های مذهبی دارای آیین خاصی برای مردن هستند و اغلب این آیین مذهبی برای مددجو و مردم حامی وی مهم هستند. پرستار بایستی در زمان مراقبت از بیمار مشرف به مرگ به این آیین های معنوی و مذهبی بیمار توجه داشته باشد.

جنس

نقش های جنسی شخص روی واکنش وی به فقدان تاثیر دارد. مردان غالبا انتظار می رود که قوی باشند و در زمان سوگ عواطف کمتری نشان دهند، در حالیکه برای زنان شیوه و سوگواری با گریه قابل قبول است. زمانی که زن می میرد، شوهر که خودش نوحه سرا و برگزار کننده مراسم آیینی است، انتظار می رود که سکوت کرده، قوی بوده و به بچه هایش روحیه بدهد.

نقش های جنسی روی اهمیت تغییرات تصویر از بدن برای مددجو تاثیر دارد. مرد ممکن است اسکار صورت خود را نشانی از قدرتمندی بداند در حالی که زنان خود را زشت می پندارند. بنابراین زنان و نه مردان این تغییرات را نوعی از دست دادن و فقدان می دانند.

وضعیت اجتماعی اقتصادی

وضعیت اجتماعی اقتصادی فرد اغلب روی سیستم های حمایتی موجود وی در زمان فقدان تاثیر دارد. برای مثال، طرح بیمه شخص می تواند روی واکنش وی به بیوه شدن یا بیماری تاثیر بگذارد. کسی که مشکلات اقتصادی دارد ممکن است نتواند با هیچگونه فقدانی کنار بیاید.

سیستم حمایتی

افراد نزدیک به فرد سوگوار اغلب اولین کسانی هستند که متوجه شده و حمایت عاطفی، جسمی و کارکردی لازم برای وی فراهم می سازند. هرچند بسیاری از مردم با این مسئله راحت نبوده یا تجربه ای در رسیدگی به مشکلات فقدان و سوگ ندارند، مردمی که در حالت عادی حامی شخص هستند ممکن است در این زمان کناره گیری کنند. به علاوه، در ابتدای واقعه ممکن است حمایت در دسترس باشد، اما با برگشت دیگران به زندگی خود، حمایتی در دسترس نیست. گاهی اوقات فرد سوگوار در زمان عرضه یا در دسترس بودن حمایت و پشتیبانی، آمادگی دریافت آن را ندارد.

علت فقدان یا مرگ

نگرش فرد یا اجتماع در مورد علت فقدان یا مرگ به طور معناداری روی پاسخ سوگ آنها تاثیر دارد. بعضی از بیماری ها «تمیز» در نظر گرفته می شوند مثل بیماری قلبی عروقی ودلسوزی دیگران را بر می انگیزد، در حالیکه بیماری های دیگر ممکن است منزجر کننده محسوب شده و کمتر دیگران به آن نزدیک شوند. فقدان یا مرگی که خارج از کنترل فرد باشد ممکن است پذیرفته تر از انواع قابل پیشگیری مثل تصادف ماشین در حین مستی باشد. جراحات یا مرگ ناشی از کارهای محترمانه از قبیل تصادف شغلی افتخار آمیز در نظر گرفته می شوند، در حالی که مرگ ناشی از فعالیت های ممنوع ممکن است نوعی تنبیه و پاداش عمل در نظر گرفته شوند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com