ورود کاربر

فاز یک فرآیند پرستاری: بررسی و شناخت

تفکر نقادانه در پرستاریعملیات فرآیند پرستاری با بررسی و شناخت (Assessment) شروع می شود. در طی بررسی و شناخت، پرستار اطلاعاتی در مورد فرد بیمار، خانواده یا جامعه جمع آوری می کند. این داده ها می توانند بیولوژیک، سایکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، تکاملی، معنوی و اطلاعات محیطی باشد. منابع مالی یا مادی موجود بیمار نیز بایستی بررسی شده و در قالب استاندارد فرآیند پرستاری ثبت شوند؛ معمولا هر سازمان و موسسه دارای قالب تقریبا متفاوتی برای ثبت داده های بررسی و شناخت است.

رئوس مطالب:

انواع داده

پرستار دو نوع داده از بیمار و در مورد بیمار جمع آوری می کند: داده های ذهنی (Subjective data) و داده های عینی (Objective data). داده های ذهنی از بیمار گرفته می شود، چرا که بیانگر نیازها، احساسات، نکات قوت و درک بیمار از مشکل است. داده های ذهنی را غالبا علامت (symptom) می نامند. نمونه ای از داده ذهنی شامل جملاتی از قبیل «من درد دارم» و «خیلی انرژی ندارم» یا «حال ندارم» است. تنها منبع داده های ذهنی خود بیمار است. داده های ذهنی بایستی شامل اطلاعات جسمی، روانی و معنوی بیمار باشد. داده های ذهنی بیمار خیلی خصوصی هستند. پرستاران بایستی نسبت به نیاز بیماران به محرمانه ماندن داده های ذهنی حساس باشند تا بیماران به قابل اعتماد بودن پرستاران اطمینان کنند.

داده های عینی نوع دیگری از داده هایی است که پرستار از طریق مشاهده، معاینه یا مشاوره با سایر مراقبین بهداشتی جمع آوری می کند. این داده ها قابل اندازه گیری هستند از قبیل ریت نبض و فشار خون؛ قابل مشاهده هستند مثل رفتارهای بیمار. داده های عینی را نشانه (sign) می نامند. نمونه داده عینی که پرستار بایستی جمع آوری کند شامل مشاهده طریقه خوابیدن بیمار روی تخت، عرق کردن، رنگ پریدگی، تنفس تند، مشت کردن دست ها بر روی قفسه سینه و مانند اینها است.

داده های عینی و ذهنی معمولا موافق و متجانس هستند، بدین معنی که معمولا همدیگر را پشتیبانی می کنند. در موقعیتی که در بالا ذکر شد، اگر بیمار به پرستار بگوید که «انگار یک صخره داخل سینه ام خورد می کنند»، این داده ذهنی با مشاهده پرستار از نشانه ذهنی درد قفسه سینه هماهنگی دارد. گاهی اوقات داده های ذهنی و عینی در تضاد هستند. مثال خیلی روشن این مسئله که برای همگان آشنا است، زمانی است که در زایشگاه زن حامله بطور مداوم حرکت جنین را در رحم خود توصیف می کند (داده ذهنی)، در حالیکه جنین ضربان قلب ندارد (داده عینی) و جنین در شکم مادر مرده است. اگر داده های عینی و ذهنی جمع آوری شده با هم هماهنگی نداشته باشند، به بررسی و شناخت بیشتر نیاز دارد تا از بررسی صحیح و کامل موقعیت بیمار اطمینان حاصل شود. گاهی اوقات ناهماهنگی داده های ذهنی و عینی بیانگر نگرانی ها و ترس های بیمار است. برای رسیدن به تصویر روشن تر از موقعیت بیمار، پرستار بایستی از مهارت های برقراری ارتباط خود به خوبی استفاده کرده و اعتماد بیمار را افزایش دهد، که موجب بازتر شدن فضای بحث و گفتگو با بیمار شود.

روش های جمع آوری داده های بیمار

روش های متعددی برای جمع آوری داده های بیمار استفاده می شود. مصاحبه (interview) با بیمار شیوه اولیه و اصلی جمع آوری داده های عینی و ذهنی است. مصاحبه عمدتا به صورت چهره به چهره انجام می شود و مستلزم آن است که پرستار مهارت های انجام مصاحبه، مشاهده و گوش کردن را داشته باشد (شکل 1). عوامل بسیاری روی کیفیت مصاحبه با بیمار تاثیر دارند از جمله محیط فیزیکی که در آن تعامل رخ می دهد. اگر بیمار در اتاق خصوصی و خلوت نباشد، تبادل باز اطلاعات ممکن است به سادگی صورت نگیرد. گاهی اوقات وجود اعضای خانواده می تواند مانعی باشد برای جریان اطلاعات از بیمار بخصوص زمانی که با مسائل حساس یا خصوصی سروکار داریم. بطور مشابه، اگر مصاحبه در مکانی سرد، پر سر و صدا، عمومی انجام شود، نوع داده ای که جمع اوری می شود تحت تاثیر محیط قرار می گیرد.

مرحله یک فرآیند پرستاری چیست؟
شکل 1: مصاحبه چهره به چهره با بیمار

عوامل داخلی مرتبط با شرایط بیمار می تواند روی مقدار و نوع داده بدست آمده تاثیر بگذارد. برای مثال، زمانی که با بیماری مصاحبه می کنیم که تنگی نفس دارد، داده های کلامی و شفاهی بدست آمده در طی مصاحبه محدود خواهد بود، اما مشاهده دقیق و گوش دادن با حساسیت و توجه می تواند اطلاعات زیادی در مورد شرایط بیمار فراهم سازد.

روش دوم جمع آوری داده ها معاینه فیزیکی (physical examination) است. پرستار از تکنیک های معاینه فیزیکی شامل مشاهده (inspection)، سمع (auscultation)، دق (percussion) و لمس (palpation) برای جمع آوری داده های بیمار استفاده می کند. روش سوم جمع آوری داده از طریق مشاوره (consultation) است. مشاوره بحث در مورد نیازهای بیمار با سایر کارکنان مراقبت بهداشتی و کسانی است که مستقیما در امر مراقبت از بیمار درگیر هستند. پرستار همچنین با خانواده بیمار مشاوره می کند تا اطلاعات زمینه ای و درک و برداشت آنها از نیازهای بیمار را کسب کند.

سازماندهی داده های بیمار

زمانی که داده های بیمار جمع آوری شد، حال نوبت سازماندهی یا دسته بندی این داده ها است. روش های متعددی برای کمک به پرستاران در تدوین داده های جمع آوری شده وجود دارد، از جمله:

  1. بیست و یک مشکل پرستاری عبداله (Abdellah's 21 nursing problems)
  2. چهارده مشکل پرستاری هندرسون (Henderson's 14 nursing problems)
  3. رویکرد نیازهای بشری یورا و والش (Yura and Walsh's (1983) human needs approach)
  4. یازده الگوی سلامتی کارکردی گوردون (Gordon's (1976) 11 functional health patterns)

اینها چارچوب های رایجی هستند که براساس آنها داده های بیمار جمع آوری و سازماندهی می شود. نظریه پردازان معاصر پرستاری به توسعه و تدوین چارچوب های سازماندهی اطلاعات ادامه داده اند از جمله می توان به مادلین لنینگر (Madeleine Leininger)، سیستر کالیستا روی (Sister Callista Roy)، دروثی اورم (Dorothy Orem) و سایرین اشاره کرد که در بخش نظریه های پرستاری بحث می شوند. پرستاران ممکن است از روش های مختلف سازماندهی و مرتب کردن داده های بیمار استفاده کنند که به علاقه شخصی و روش مورد استفاده در سازمان خود بستگی دارد.

حفظ اسرار بیمار

بایستی در رابطه با نوع استفاده از داده های بیمار محتاط عمل کرد. قبلا دیده شده است که بیمار فقط در صورتی به پرستار اطمینان کرده و اطلاعاتش را در اختیار وی قرار می دهد که وی را قابل اعتماد ببیند. بیماران لازم است بدانند که پرستاران قابل اعتماد هستند و اطلاعات بیمار را تنها با سایر اعضای تیم درمانی وی به اشتراک می گذارند. پرستاران بایستی به حق حریم و محرمانه ماندن اطلاعات بیمار احترام بگذارند و هرگز اطلاعات بیمار را با کسی در میان نگذارند که لزومی به دانستن آنها ندارد (آیین نامه اخلاق پرستاری و آیین رفتار حرفه ای پرستاران را بخوانید). افشای اطلاعات بیمار نه تنها یک مسئله اخلاق حرفه ای است بلکه یک مسئله قانونی و حقوقی است.

اطمینان حاصل کردن از محرمانه ماندن اطلاعات بیمار و رعایت حریم خصوصی بیمار یک مسئله کاملا پیچیده است زیرا مقادیر زیادی از اطلاعات بیمار به صورت دیجیتالی ذخیره شده و به سادگی بازیافت می شود. گرچه مسئله محرمانه ماندن و دسترسی به داده های دیجیتال هنوز بطور کامل حل نشده است، هر پرستار بایستی اطمینان حاصل کند که هرگز حق حریم بیمار را از طریق افشای اطلاعات بیمار نقض نکند، مگر با سایر اعضای تیم درمانی بیمار که لازم است مشکلات بیمار را بدانند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com