ورود کاربر

ماده سه

اخلاق در پرستاریپرستار به دنبال محافظت از سلامتی، ایمنی و حقوق بیمار است.

1-3 حریم

پرستار به عنوان وکیل و مدافع حق بیمار برای حریم و خلوت عمل می کند. نیاز به مراقبت بهداشتی توجیه کننده تهاجم بی مورد به حریم بیمار نیست. پرستار نه تنها مواظب حریم فیزیکی بیمار است، بلکه اطمینان حاصل می کند که اطلاعات ارزیابی حساس بیمار در طی بحث ها و گفتگو با بیمار یا همکاران در مورد پرونده بیمار فاش نشود. پرستار همچنین اقداماتی برای محرمانه نگهداشتن پرونده پزشکی بیمار به عمل می آورد.

2-3 محرمانه ماندن

اعتماد بین بیمار و ایمنی بیمار ممکن است در اثر افشای غیر ضروری اطلاعات پزشکی بیمار به مخاطره بیافتد. پرستار بایستی اطمینان حاصل کند که اطلاعات بیمار به شیوه ای اخلاقی و در زمان نیاز و براساس ارتباطات قانونی و با اجازه بیمار و به مقدار مورد نیاز افشا شود. در رابطه با بهداشت همگانی، یا ایمنی سایرین، پرستار ممکن است مجبور باشد که بخاطر نفع و هدف بالاتر در محدوده قانونی اطلاعات بیمار را افشا کند. هرچند پرستار همیشه استاندارد مراقبت یا سیاست های برخورد با اطلاعات بیمار را رعایت می کند. جایی که به نظر برسد تضاد وجود دارد یا پرستار اطمینان ندارد که اقدام قانونی مربوطه چیست، بایستی با ناظر و سرپرست خود درخواست مشاوره کند.

3-3 محافظت از بیمار در تحقیقات

هر بیماری حق دارد که تصمیم آگاهانه ای در مورد شرکت در تحقیقات بگیرد. به عنوان وکیل بیمار، پرستار مسئولیت دارد که اطمینان حاصل کند بیمار اطلاعات کافی در مورد تحقیق را دریافت کرده است تا حدی که بتواند تصمیم آگاهانه ای بگیرد. به علاوه، بیمار حق دارد که از شرکت در تحقیقات سرپیچی کند یا از تحقیقات کناره گیری کند، هر پروژه تحقیقاتی و در هر زمانی. تحقیقات بایستی توسط فردی انجام شود که صلاحیت لازم را دارد و تحقیقات بایستی تحت حاکمیت هیئت بازنگری انجام و نظارت شود و از بیمار حمایت شده و تمامیت اخلاقی تحقیق در حال انجام رعایت شود. پرستار بایستی همچنین اطلاع داشته باشد که تضادهایی ممکن است در اثر تحقیقات بر گروه های آسیب پذیر افرادی از قبیل بیماران روانی، بچه ها، زندانی ها، دانشجویان، فقرا و سالمندان رخ دهد. پرستار ماموریت دارد که در صورت زیر سئوال بودن اخلاقی تحقیق، سئوال کرده، گزارش کرده و یا از مشارکت بیمار در تحقیق جلوگیری کند.

4-3 استانداردها و مکانیسم بازنگری

پرستار وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که تنها افراد توانمند و دارای مهارت و دانش ضروری در حرفه پرستاری فعالیت می کند. آموزشگران پرستاری ماموریت دارند که از دستیابی به توانمندی های پایه و تعهد به اجرای استانداردهای حرفه ای قبل از شروع به کار حرفه ای پرستاران تازه کار اطمینان حاصل کنند. مدیران پرستاری و مدیران اجرایی مسئولیت ارزیابی مهارت ها و توانمندی های هر یک از پرستاران تحت نظارت خود را قبل از تفویض وظیفه پرستاری را بعهده دارند که فرد دارای آمادگی تحصیلی پایه باشد. پرستار مسئولیت دانستن و حفظ استانداردهای جاری عملکرد پرستاری را بعهده دارد. پرستاران بایستی در برنامه هایی شرکت کنند که بیانگر تداوم ارتقای کیفیت است از قبیل کمیته های اخلاق، برنامه های ارتقای کیفیت یا برنامه های مدرک دهی که به پرستار کمک می کند به سطوح بالاتر کیفیت مراقبت دست یابد. مدیران پرستاری بایستی اطمینان حاصل کنند که کارکنان آنها دسترسی و فرصت لازم برای شرکت در کمیته های اخلاق را دارند. پرستاران بایستی موردهای سخت را برای بازنگری و بحث عرضه کنند تا به بحث با دیگران در مورد مشکلات مراقبت بیمار بپردازند. پرستاران بایستی فعالانه در فعالیت هایی شرکت و همکاری کنند که ایمنی و کاهش خطاهای کاری را ارتقا می بخشد. پرستاران همچنین انتظار می رود که خطاهای مرتکب شده یا مشاهده شده در طی دوره کار را به پرسنل نظارتی مناسب گزارش دهند. پرستار نباید تحت هیچ شرایطی سکوت کرده یا در عملی دخالت کند که وی را تحت سرزنش قرار دهد یا ارتکاب یک خطا را پنهان کند. این فعالیت ها تاثیر معکوس دارد، چرا که مشکل منجر به ارتکاب خطا را برطرف نمی کند.

5-3 اقدام به عمل مشکوک

پرستار مسئولیت دارد که در طول عمر بیمار و در تمامی مکان هایی که خدمات مراقبت بهداشتی نیاز است، پیشگام و پیشقدم بیمار باشد. وکیل و مدافع بودن بدین معنی است که پرستار بر علیه اقدامات ضعیف، غیر قانونی، غیر اخلاقی یا مخرب توسط هر یک از اعضای تیم مراقبت بهداشتی یا سیستم مراقبت بهداشتی که ممکن است سلامت، رفاه یا حقوق بیمار را بمخاطره بیاندازد، می ایستد. برای دستیابی به توانایی های لازم برای عمل در این نقش، پرستار بایستی استانداردهای مراقبت، آیین رفتار حرفه ای، سیاست ها و رویه های موسسه خود و قوانین ایالتی و فدرال مشمول عملکرد حرفه ای خود را بشناسد. زمانی که پرستار از عملکرد مشکوک یا نامناسب مطلع شد، بایستی نگرانی خود را به شخص مسئول رفتار مشکوک اعلان کند. بایستی تاثیر این رفتارها بر بیمار و پرستاری به طور کل به اطلاع شخص رسانده شود. زمانی که عناصر سیستم مراقبت بهداشتی ارائه مراقبت ایمن، رفاه و سلامت بیمار یا حقوق بیمار را نقض نماید؛ موضوع بایستی به اطلاع مدیریت یا ریاست رسانده شود. اگر اندیکاسیونی وجود داشت یا ضروری بنظر رسید، موضوع بایستی به اطلاع مسئولین مربوطه یا موسسات حقوقی متناسب در بیرون از سیستم مراقبت بهداشتی رسانده شود. بایستی موسسه استاندارد و سیاست هایی برای گزارش دهی عملکرد مختل یا نامناسب و غیر حرفه ای وجود داشته باشد بطوریکه موضوع از زنجیره فرمان گذشته و شانس تلافی بر علیه پرستار گزارش کننده به حداقل برسد. بعضی موقعیت ها ممکن است مستلزم درگیری بیشتر از یک پیکره قانونی باشد. گزارش عملکرد غیر اخلاقی یا مسائل توانمندی حرفه ای ممکن است ریسک مهمی برای پرستار به همراه داشته باشد حتی زمانی که بطور مناسب انجام شود، هرچند این ریسک ها موجب حذف تعهد پرستار به تبیین ریسک های جدی به ایمنی بیمار نمی شود.

6-3 تبیین عملکرد زیانبار

وظیفه پرستار حفظ بیمار، عموم و حرفه خود از ضرر و زیان است، زمانی که عملکرد همکاری زیانبار باشد. پرستار نسبت به همکاری که از بیماری بهبود می یابد یا بیماری با عملکرد شغلی اش تداخل دارد، با شفقت و دلسوزی برخورد می کند. زمانی که پرستار مشکوک شود که عملکرد همکارش مناسب نیست، وظیفه دارد هم از بیمار محافظت کند و هم اطمینان حاصل کند که فرد خرابکار کمک ضروری مورد نیاز برای بهبودی را دریافت کند. پرستار بایستی با مشاوره با پرسنل نظارتی شروع کند، ممکن است لازم باشد که با پرستار به شیوه ای حمایتی برخورد کرده به پرستار خطاکار کمک کرد تا به منابع مناسب دسترسی پیدا کند. پرستاران بایستی از سیاست های مشخص حرفه ای و سازمان استخدام کننده تبعیت کنند، زمانی که به همکار خود که بیماری جسمی یا روانی یا مشکلات فردی موجب نقص در عملکردش شده است، کمک می کنند. پرستار بایستی از فردی که آمادگی پیدا کرده است که به نقش خود در شغلش برگردد و عملکرد خود را با کمک منابع مناسب تصحیح کرده است، حمایت کند. اگر شخص خرابکار تهدیدی برای خودش یا دیگران باشد، پرستار بایستی مشکل را به مسئولین گزارش کند تا موقعیت را کنترل کنند. این کار بایستی صرفنظر از اینکه شخص به دنبال کمک بوده یا نه انجام شود. پرستارانی که مدافع همکارانی هستند که عملکرد شغلی آنها ریسک زیان به همراه دارد بایستی از عواقب منفی حمایت از همکار خاطی محافظت شوند. وکالت همیشه یک فرآیند آسان نیست و پرستاری بایستی از سیاست های محل کار خود تبعیت کند. اگر سیاست مناسبی وجود نداشت، یا سیاست ناقض حقوق پرستار خاطی باشد، خواهان استعفای خاطی باشد؛ پس بایستی از موسسات یا انجمن های حرفه ای ایالتی کمک بگیرند.

منابع

Ethics. (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Retrieved July 25, 2016, from Dictionary.com

American Nurses Association. Code of Ethics for Nurses with Interpretative Statements. Accesses July 25, 2016

Melissa K Slate, Nurses Code of Ethics, Reviewed December, 2015, Expires December, 2017

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com