ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1900

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1901 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1901

جایزه نوبل فیزیک سال 1901

ویلهلم کونراد رونتگن (Wilhelm Conrad Röntgen)

«بخاطر تقدیر از خدمت خارق العاده وی در کشف اشعه ایکس که بعدا به نام خود وی بنام پرتو رونتگن نامگذاری شد»

جایزه نوبل شیمی سال 1901

ژاکوب هنریکوس وان تی. هوف (Jacobus Henricus van 't Hoff)

«به تقدیر از خدمات خارق العاده وی به بشریت در کشف قوانین دینامیک شیمی و فشار اسمزی در محلول ها»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1901

امیل وادلوف فون بهرینگ (Emil Adolf von Behring)

«بخاطر کشف سرم درمانی بخصوص بر علیه دیفتری، که مسیر جدیدی در حوزه علوم پزشکی باز کرد و بدینوسیله دست های پزشکان را به یک سلاح پیروزمندانه بر علیه بیماری ها و مرگ مسلح کرد»

جایزه نوبل ادبیات سال 1901

سالی پردهوم (Sully Prudhomme)

«در تقدیر از قطعات هنری شاعرانه وی، که شواهدی از ایده آل گرایی عظیم، کمال هنری و ترکیب نادری از کیفیت های قلبی و هوشی در آنها یافت می شود»

جایزه نوبل صلح سال 1901

ژان هنری دونانت (Jean Henry Dunant) و فردریک پاسی (Frédéric Passy)

«بخاطر خدمت به بشریت»


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1902 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1902

جایزه نوبل فیزیک سال 1902

هندریک آنتون لورنتز (Hendrik Antoon Lorentz) و پیتر زیمن (Pieter Zeeman)

«در تقدیر از خدمات خارق العاده ای که تحقیقات وی در مورد مغناطیس پدیده پرتو نگاری به علم فیزیک داشت»

جایزه نوبل شیمی سال 1902

هرمان امیل فیشر (Hermann Emil Fischer)

«به تقدیر از خدمات فوق العاده ای که تحقیقات وی روی قند و سنتز پورین به بشریت داشت»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1902

رونالد روس (Ronald Ross)

«بخاطر کارهایش بر مالاریا، که منجر به شناخت طریقه ورود ارگانیسم به بدن و بدینوسیله پایه ها درمان و تحقیق موفق در مورد روش مبارزه با این بیماری گردید»

جایزه نوبل ادبیات سال 1902

کریستین ماتیاس تئودور مومسن (Christian Matthias Theodor Mommsen)

«بزرگترین استاد زنده هنر نوشتن تاریخی بود، با اشاره خاص به کار ابدی وی: A history of Rome »

جایزه نوبل صلح سال 1902

الی دوکومون (Élie Ducommun)
چارلز آلبرت گوبت (Charles Albert Gobat)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1903 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1903

جایزه نوبل فیزیک سال 1903

آنتونیو هنری باکورل (Antoine Henri Becquerel)

«بخاطر خدمات خارق العاده وی در کشف رادیواکتیویته خود انگیز»

پیر کوری (Pierre Curie) و ماری کوری (Marie Curie)، نی اسکلودوسکا (née Sklodowska)

«در تقدیر از خدمات خارق العاده آنها به علم فیزیک توسط تحقیق مشترک بر پدیده رادیواکتیو کشف شده توسط پرفسور هنری باکورل (Henri Becquerel)»

جایزه نوبل شیمی سال 1903

سوانته آکوست آرهنیوس (Svante August Arrhenius)

«در تقدیر از خدمات فوق العاده ای که وی در پیشرفت شیمی توسط نظریه الکترولیتی تجزیه انجام داد»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1903

نیلز رایبرگ فینسن (Niels Ryberg Finsen)

«بخاطر همیاری وی در درمان بیماری ها، بخصوص لوپوس ولگاریس ()، با تابش نور متمرکز ، که مسیری جدید در علم پزشکی باز کرد»

جایزه نوبل ادبیات سال 1903

برنسترن مارتینوس برنسون (Bjørnstjerne Martinus Bjørnson)

«به عنوان تقدیر از اشعار نوبل، عالی و متنوع وی که تازگی الهام بخشی و خلوص روحیه نادری در ان موج می زند»

جایزه نوبل صلح سال 1903

ویلیام راندل کرمر (William Randal Cremer)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1904 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1904

جایزه نوبل فیزیک سال 1904

لرد ریلی (جان ویلیام استروت)( Lord Rayleigh (John William Strutt))

«بخاطر تحقیق بر دانسیته مهمترین گازها و کشف آرگون در رابطه با این مطالعات»

جایزه نوبل شیمی سال 1904

سر ویلیام رمزی (Sir William Ramsay)

«بخاطر تقدیر از کشف عناصر ذاتی گازی هوا و تعیین مکان آنها در سیستم ادواری»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1904

ایوان پتروویچ پاولف (Ivan Petrovich Pavlov)

«بخاطر تقدیر از تحقیقات وی در حوزه فیزیولوژی هضم، دانشی که برای موضوع حیاتی است»

جایزه نوبل ادبیات سال 1904

فردریک میسترال (Frédéric Mistral)

«در تقدیر از تازگی بنیادین و الهام حقیقی کارهای شعری وی که نمایانگر صحنه و روحیه بومی مردمانش است»

خوزه اکگاری ایزاگویره (José Echegaray y Eizaguirre)

«بخاطر ترکیب بی شمار و درخشان کارهای وی که به شیوه ای فردی و اصیل سنت های درام اسپانیا را زنده کرده است»

جایزه نوبل صلح سال 1904

موسسه حقوق بین الملل (Institut de droit international (Institute of International Law))

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1905 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1905

جایزه نوبل فیزیک سال 1905

فیلیپ ادوارد آنتون ون لنارد (Philipp Eduard Anton von Lenard)

«بخاطر کار بر پرتوهای کاتد»

جایزه نوبل شیمی سال 1905

یوهان فردریک ویلهلم آدولف ون بایر (Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer)

«در تقدیر از خدمات وی برای پیشبرد شیمی آلی و شیمی صنعتی، از طریق کار بر روی رنگ های ارگانیک و ترکیبات هیدروآرومایتک»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1905

روبرت کخ (Robert Koch)

«بخاطر تحقیقات و کشف سل»

جایزه نوبل ادبیات سال 1905

هنریک سینکیویچ (Henryk Sienkiewicz)

«بخاطر امتیازات برجسته اثر وی به عنوان یک نویسنده حماسی»

جایزه نوبل صلح سال 1905

بارونس برتا صوفیا فلیچ ون سوتنر (Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner)، نی کونتس کینسکی ون کینیک اند تاتو (née Countess Kinsky von Chinic und Tettau)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com