ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1910

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1910 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1910

جایزه نوبل فیزیک سال 1910

یوهان دیدریک وان در والس (Johannes Diderik van der Waals)

«برای کار بر روی معادله وضعیت گازها و مایعات»

جایزه نوبل شیمی سال 1910

اوتو والاش (Otto Wallach)

«در تقدیر از خدمات وی به شیمی ارگانیک و صنعت شیمی توسط کار پیشگام وی در رشته ترکیبات آلکیسیکلیک (alicyclic compounds)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1910

آلبرشت کوسل (Albrecht Kossel)

«در تقدیر از همیاری وی با دانش ما از شیمی سلولی که از طریق کار بر روی پروتئین ها و بخصوص مواد نوکلئیکی بدست آمد»

جایزه نوبل ادبیات سال 1910

پل یوهان لودویگ هیز (Paul Johann Ludwig Heyse)

«یادبود هنرمندی در حد کمال وی، ایده آل گرایی مسری وی؛ که در طی دوران طولانی پربار کار وی به عنوان شاعر ترانه سرا، درام نویس، رمان نویس و نویسنده داستان های کوتاه دنیای جدید بجای گذاشت»

جایزه نوبل صلح سال 1910

هیئت دائمی صلح بین المللی (Bureau international permanent de la Paix (Permanent International Peace Bureau))

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1911 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1911

جایزه نوبل فیزیک سال 1911

ویلهلم وین (Wilhelm Wien)

«بخاطر کشفیات مربوط به قوانین حاکم بر پرتوهای ساطع شده از گرما»

جایزه نوبل شیمی سال 1911

ماری کوری، نی اسکلودوسکا (Marie Curie, née Sklodowska)

«به تقدیر از خدمات وی در پیشبرد شیمی توسط کشف عنصر های رادیوم و پلونیوم، توسط جداسازی رادیوم و مطالعه ماهیت و ترکیبات این عنصر چشمگیر»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1911

آلوار گولستراند (Allvar Gullstrand)

«بخاطر کارش بر دیوپتر چشم»

جایزه نوبل ادبیات سال 1911

کنت موریس پولیدور ماری بنهارد ماترلنیک (Count Maurice (Mooris) Polidore Marie Bernhard Maeterlinck)

«در تقدیر از فعالیت های هنری فراوان وی، بخصوص کارهای دراماتیک او»

جایزه نوبل صلح سال 1911

توبیاس مایکل کارل اسر (Tobias Michael Carel Asser)
آلفرد هرمان فرید (Alfred Hermann Fried)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1912 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1912

جایزه نوبل فیزیک سال 1912

نیلز گوستاو دیلن (Nils Gustaf Dalén)

«بخاطر اختراع رگولاتور اتوماتیک برای استفاده در انباره گازی برای روشن سازی فانوس دریایی و چراغ های دریایی شناور»

جایزه نوبل شیمی سال 1912

ویکتور گرینگارد (Victor Grignard)

«بخاطر کشف معرفی که گرینگارد نامیده می شود، که سال های اخیر موجب پیشرفت فراوانی در شیمی ارگانیک شده است»

پل سابتیر (Paul Sabatier)

«بخاطر روش هیدروژنه کردن ترکیبات آلی در پردازش فلزات تجزیه شده که موجب پیشرفت در شیمی آلی در سال های بعد گردید»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1912

الکسیس کارل (Alexis Carrel)

«در تقدیر کارهای وی روی ساختار عروق و پیوند عروق خونی و ارگان ها»

جایزه نوبل ادبیات سال 1912

گرهارت یوهان روبرت هاپتمن (Gerhart Johann Robert Hauptmann)

«در تقدیر از تولید قلمرو پربار، متنوع و چشمگیر هنرهای دراماتیک»

جایزه نوبل صلح سال 1912

الیو روت (Elihu Root)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1913 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1913

جایزه نوبل فیزیک سال 1913

هیکو کامرلینگ اونز (Heike Kamerlingh Onnes)

«بخاطر تحقیق بر خواص مواد در دمای پایین که منجر به تولید هلیوم مایع شد»

جایزه نوبل شیمی سال 1913

آلفرد وارنر (Alfred Werner)

«در تقدیر از تلاش وی در مطالعه پیوند اتم ها در ملکول ها که توانست نوری به تحقیقات پیشین تابیده و حوزه های جدیدی در تحقیقات بخصوص شیمی غیر آلی ایجاد کند»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1913

چارلز روبرت ریشت (Charles Robert Richet)

«در تقدیر از تلاش وی در مطالعه آنافیلاکسی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1913

رابیندراناث تاگور (Rabindranath Tagore)

«بخاطر شعر حساس، تازه، زیبا و ماهرانه وی، وی منجر به افکار شعری بیان شده به کلمات انگلیسی شد، که بخشی از ادبیات غرب تبدیل شد»

جایزه نوبل صلح سال 1913

هنری لا فونتاین (Henri La Fontaine)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1914 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1914

جایزه نوبل فیزیک سال 1914

ماکس ون لیو (Max von Laue)

«بخاطر کشف انکسار اشعه ایکس توسط کریستال ها»

جایزه نوبل شیمی سال 1914

تئودور ویلیام ریچاردز (Theodore William Richards)

«در تقدیر از تعیین صحیح وزن اتمی شمار زیادی از عناصر شیمیایی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1914

روبرت بارانی (Robert Bárány)

«بخاطر کارهیش در مورد فیزیولوژی و پاتولوژی دستگاه دهلیزی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1914

سال 1914 جایزه نوبل ادبیات اعطا نشد. پول جایزه نوبل به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

جایزه نوبل صلح سال 1914

سال 1914 جایزه نوبل صلح اعطا نشد. پول جایزه نوبل به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com