ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1920

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1921 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1921

جایزه نوبل فیزیک سال 1921

آلبرت اینشتین (Albert Einstein)

«بخاطر خدماتش به فیزیک نظری، بخصوص کشف قانون اثر فتوالکتریک»

جایزه نوبل شیمی سال 1921

فردریک سودی (Frederick Soddy)

«بخاطر همیاری با دانش ما از شیمی مواد رادیواکتیو، تحقیقاتش در مورد منشا و ماهیت ایزوتوپ ها»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1921

سال 1921 جایزه فیزیولوژی و پزشکی نوبل اعطا نشد. پول جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

جایزه نوبل ادبیات سال 1921

آناتولی فرانس (Anatole France)

«به تقدیر از موفقیت های چشمگیر ادبی وی، که مشخصه آن سبک بدیع، همدردی عمیق با بشر، متانت و خلق فرانسوی حقیقی بود»

جایزه نوبل صلح سال 1921

کارل هایلمر برانتینگ (Karl Hjalmar Branting)
کریستین لوس لانگی (Christian Lous Lange)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1922 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1922

جایزه نوبل فیزیک سال 1922

نیلز هنریک دیوید بوهر (Niels Henrik David Bohr)

«بخاطر خدماتش در تحقیقات ساختار اتم ها و اشعه ساطع شده از آنها»

جایزه نوبل شیمی سال 1922

فرانسیس ویلیام استون (Francis William Aston)

«بخاطر کشف ایزوتوپ ها، که از طریق اسپکروگراف وی، به تعداد زیادی از عناصر غیر رادیواکتیو کشف شد؛ و اعلان قانون عدد صحیح (whole-number rule)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1922

آرشیبالد ویویان هیل (Archibald Vivian Hill)

«بخاطر کشف وی در مورد تولید گرما در عضلات»

اوتو فریتز میرهوف (Otto Fritz Meyerhof)

«بخاطر کشف رابطه ثابت بین مصرف اکسیژن و متابولیسم اسید لاکتیک در عضلات»

جایزه نوبل ادبیات سال 1922

جاسینتو بناونته (Jacinto Benavente)

«بخاطر شیوه شاد ترسیم سنت ها در درام های اسپانیایی»

جایزه نوبل صلح سال 1922

فریدتوف نانسن (Fridtjof Nansen)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1923 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1923

جایزه نوبل فیزیک سال 1923

روبرت اندروز میلیکان (Robert Andrews Millikan)

«بخاطر کارهایش بر شارژ بنیادین الکتریسیته و اثر فتوالکتریک»

جایزه نوبل شیمی سال 1923

فریتز پرژل (Fritz Pregl)

«بخاطر ابتکارش در روش میکرو آنالیز مواد آلی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1923

فردریک گرانت بانتینگ (Frederick Grant Banting) و جان جیمز ریکارد مکلوید (John James Rickard Macleod)

«بخاطر کشف انسولین»

جایزه نوبل ادبیات سال 1923

ویلیام باتلر ییتز (William Butler Yeats)

«بخاطر اشعار الهام بخش وی، هنر عالی وی در بیان روحیه یک ملت»

جایزه نوبل صلح سال 1923

سال 1923 جایزه صلح نوبل اعطا نشد. پول جایزه صلح نوبل سال 1923 به بودجه خاص این بخش از جایزه تخصیص یافت.

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1924 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1924

جایزه نوبل فیزیک سال 1924

کارل مان جورج سیگبان (Karl Manne Georg Siegbahn)

«بخاطر کشف و تحقیق در رشته اسپکتروسکوپی پرتو ایکس»

جایزه نوبل شیمی سال 1924

سال 1924 جایزه شیمی اعطا نشد. پول جایزه نوبل شیمی به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1924

ویلم اینتهون (Willem Einthoven)

«بخاطر کشف مکانیسم الکتروکاردیوگرام»

جایزه نوبل ادبیات سال 1924

ولادیسلاو استینسلاو ریمونت (Wladyslaw Stanislaw Reymont)

«بخاطر اثر حماسی ملی بزرگ وی: The Peasants »

جایزه نوبل صلح سال 1924

سال 1924 جایزه صلح نوبل به کسی تعلق نگرفت. پول جایزه نوبل صلح به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1925 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1925

جایزه نوبل فیزیک سال 1925

جیمز فرانک (James Franck) و گوستاو لودویگ هرتز (Gustav Ludwig Hertz)

«بخاطر کشف قانون حاکم بر تصادم یک الکترون با یک اتم»

جایزه نوبل شیمی سال 1925

ریچارد آدولف زیگموندی (Richard Adolf Zsigmondy)

«برای نشان دادن ماهیت هتروژن محلول های کلوئید و روشی که استفاده کرد، که به یک بنیاد و پایه در شیمی کلوئید مدرن تبدیل شد»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1925

سال 1925 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی اعطا نشد. پول جایزه نوبل پزشکی به بودجه خاص این بخش تخصیص یافت.

جایزه نوبل ادبیات سال 1925

جورج برنارد شاو (George Bernard Shaw)

«بخاطر کارهایش، که دارای نشانه های ایده آل گرایی و بشریت بود، تحریک کننده بوده و زیبایی شعر منفرد را منتشر می کرد»

جایزه نوبل صلح سال 1925

سر آوستین چامبرلین (Sir Austen Chamberlain)
چارلز گیتز دیوز (Charles Gates Dawes)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com