ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1950

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1950 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1950

جایزه نوبل فیزیک سال 1950

سیسیل فرانک پاول (Cecil Frank Powell)

«برای ایجاد روش عکاسی برای مطالعه فرآیندهای هسته ای و کشفیات وی در رابطه با مزون های ایجاد شده با استفاده از این روش»

جایزه نوبل شیمی سال 1950

اوتو پال هرمان دیلز (Otto Paul Hermann Diels) و کورت آلدر (Kurt Alder)

«بخاطر کشف و توسعه سنتز دین (diene synthesis)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1950

ادوارد کالوین کندال (Edward Calvin Kendall)، تادیوس ریچشتین (Tadeus Reichstein)، فیلیپ شوالتر هنچ (Philip Showalter Hench)

«برای کشفیات مربوط به هورمون های قشر فوق کلیوی، ساختار و اثرات بیولوژیک آنها»

جایزه نوبل ادبیات سال 1950

ایرل (برتراند آرتور ویلیام) راسل (Earl (Bertrand Arthur William) Russell)

«در تقدیر از نوشته های متنوع و مهم وی در مورد ایده آل های قهرمانان بشر دوست و آزادی افکار»

جایزه نوبل صلح سال 1950

رالف بونش (Ralph Bunche)

«بخاطر خدمت به بشریت»


برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1951 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1951

جایزه نوبل فیزیک سال 1951

سر جان داگلاس کوککرافت (Sir John Douglas Cockcroft) و ارنست توماس سینتون والتون (Ernest Thomas Sinton Walton)

«بخاطر پیشگامی در کار بر ترانس موتاسیون هسته اتم توسط ذرات اتمی تسریع شده مصنوعی»

جایزه نوبل شیمی سال 1951

ادوین ماتیسون مک میلان (Edwin Mattison McMillan) و گلن تئودور سیبورگ (Glenn Theodore Seaborg)

«بخاطر کشفیات آنها در شیمی عناصر ترانس اورانیوم»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1951

مکس تیلیر (Max Theiler)

«بخاطر کشفیات مربوط به تب زرد و طریقه مبارزه با آن»

جایزه نوبل ادبیات سال 1951

پار فابین لاگرکویست (Pär Fabian Lagerkvist)

«بخاطر شور هنری و استقلال ذهنی حقیقی که توانست اشعارش را به پاسخی برای سئوالات ابدی روبروی نسل بشر تبدیل کند»

جایزه نوبل صلح سال 1951

لئون جوهاکس (Léon Jouhaux)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1952 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1952

جایزه نوبل فیزیک سال 1952

فلیکس بلوک (Felix Bloch) و ادوارد میلز پورسل (Edward Mills Purcell)

«بخاطر ایجاد روش های جدیدی برای اندازه گیری دقیق مغناطیس هسته ای و کشفیات مرتبط با آن»

جایزه نوبل شیمی سال 1952

آرچر جان پورتر مارتین (Archer John Porter Martin) و ریچارد لورنس میلینگتون سینج (Richard Laurence Millington Synge)

«بخاطر ابتکار کروماتوگرافی تقسیمی (partition chromatography)»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1952

سلمان آبراهام واکسمن (Selman Abraham Waksman)

«بخاطر کشف استرپتومایسین (streptomycin)، اولین آنتی بیوتیکی که بر علیه سل موثر بود»

جایزه نوبل ادبیات سال 1952

فرانسوا موریس (François Mauriac)

«بخاطر بینش روحی عمیق و قدرت هنری وی که در رمان های وی در درام زندگی بشری نفوذ کرده است»

جایزه نوبل صلح سال 1952

آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1953 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1953

جایزه نوبل فیزیک سال 1953

فریتس زرنیک (Frits Zernike)

«بخاطر نشان دادن روش فاز کنتراست، بخصوص اختراع وی یعنی میکروسکوپ فاز کنتراست (phase contrast microscope)»

جایزه نوبل شیمی سال 1953

هرمان استادینگر (Hermann Staudinger)

«بخاطر کشفیات وی در رشته شیمی ماکروملکولی»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1953

هانس آدولف کربس (Hans Adolf Krebs)
«بخاطر کشف سیکل اسید سیتریک»
فریتز آلبرت لیپمن (Fritz Albert Lipmann)
«بخاطر کشف کو آنزیم A و اهمیت آن برای متابولیسم میانه»

جایزه نوبل ادبیات سال 1953

سر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل (Sir Winston Leonard Spencer Churchill)

«بخاطر تسلط تاریخی و تشریح بیوگرافیکی و همچنین نظریه برجسته اراتوری وی در دفاع از ارزش های انسانی فراموش شده»

جایزه نوبل صلح سال 1953

جورج کاتلت مارشال (George Catlett Marshall)

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1954 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1954

جایزه نوبل فیزیک سال 1954

مکس بورن (Max Born)

«بخاطر تحقیقات بنیادین وی در مورد حرکات کوانتومی، بخصوص تفسیر آماری عملکرد موجی»

والتر بوث (Walther Bothe)

«بخاطر روش هم آیندی (coincidence method) و کشفیاتی که با آن انجام داد»

جایزه نوبل شیمی سال 1954

لینوس کارل پاولینگ (Linus Carl Pauling)

«بخاطر تحقیق در مورد طبیعت پیوند شیمیایی و کاربرد آن در روشن سازی ساختار مواد مرکب»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1954

جان فرانکلین اندرس (John Franklin Enders)، توماس هاکل والر (Thomas Huckle Weller)، فردریک چپمن رابینز (Frederick Chapman Robbins)

«بخاطر کشف توانایی ویروس فلج اطفال برای رشد در کشت های بافت های مختلف»

جایزه نوبل ادبیات سال 1954

ارنست میلر همینگوی (Ernest Miller Hemingway)

«بخاطر تسلطش در هنر روایت، که اواخر در داستان پیرمرد و دریا دیده می شود، و بخاطر نفوذی که بر سبک مدرن معاصر داشت»

جایزه نوبل صلح سال 1954

دفتر کمیساریای عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR))

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com