ورود کاربر

جایزه نوبل دهه 1970

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1971 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1971

جایزه نوبل فیزیک سال 1971

دنیس گابور (Dennis Gabor)

«بخاطر کشف و توسعه روش هولوگرافیک»

جایزه نوبل شیمی سال 1971

گرهارد هرزبرگ (Gerhard Herzberg)

«بخاطر همیاری وی با دانش ساختار الکترونیک و ژئومتری ملکول ها، بخصوص رادیکال های آزاد»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1971

ارل دبیلو ساترلند، جونیور (Earl W. Sutherland, Jr.)

«بخاطر کشفیات وی در مورد مکانیسم اثر هورمون ها»

جایزه نوبل ادبیات سال 1971

پابلو نرودا (Pablo Neruda)

«برای اشعاری که در آن نیروهای یک المان اجباری توانست تقدیر و رویاهای یک قلمرو را زنده کند»

جایزه نوبل صلح سال 1971

ویلی برنادت (Willy Brandt)

جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1971

سیمون کازنتس (Simon Kuznets)

«بخاطر تفسیر رشد اقتصادی با پایه های تجربی که منجر به بینش جدید و عمیقی در مورد ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرآیندهای توسعه گردید»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1972 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1972

جایزه نوبل فیزیک سال 1972

جان باردین (John Bardeen)، لئون نیل کوپر (Leon Neil Cooper)، جان رابرت شریفر (John Robert Schrieffer)

«بخاطر توسعه مشترک نظریه ابر رسانایی، کع معمولا نظریه BCS اطلاق می شود»

جایزه نوبل شیمی سال 1972

کریستین بی. آنفینسن (Christian B. Anfinsen)

«بخاطر کارهایش بر ریبونوکلئوز، بخصوص در رابطه با پیوند بین توالی آمینواسیدها و تطبیق فعال بیولوژیک»

استنفورد مور (Stanford Moore) و ویلیام اچ. اشتین (William H. Stein)

«بخاطر همیاریشان با درک وفهم پیوند بین ساختارهای شیمیایی و فعالیت کاتالیزوری مرکز فعال ملکول ریبونوکلئوز»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1972

جرالد ام. ادلمان (Gerald M. Edelman) و رودنی آر پورتر (Rodney R. Porter)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد ساختار شیمیایی آنتی بادی ها»

جایزه نوبل ادبیات سال 1972

هنریش بویل (Heinrich Böll)

«بخاطر نوشته هایش که در آن ترکیبی از دیدگاه وسیع به زمان خود و مهارت حساس به شخصیت سازی با تجدید ادبیات آلمان همیاری داشته است»

جایزه نوبل صلح سال 1972

«در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. پول این جایزه به بودجه اصلی سازمان تخصیص داده شد.»

جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1972

جان آر. هیکس (John R. Hicks) و کنث جی. ارو (Kenneth J. Arrow)

«بخاطر همیاری موثر وی با نظریه تعادل عمومی اقتصادی و نظریه رفاه»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1973 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1973

جایزه نوبل فیزیک سال 1973

لئو ایزاکی (Leo Esaki) و آیوار گیاویر (Ivar Giaever)

«بخاطر کشفیات تجربی آنها در مورد پدیده تونل زنی به ترتیب در نیمه هادی ها و ابر رسانا ها»

برایان دیوید جوزفسون (Brian David Josephson)

«بخاطر پیش بینی تئوریک خواص ابر جریان ها از میان مانع تونلی، بخصوص پدیده ای که عموما به عنوان اثر جوزفسون شناخته می شود»

جایزه نوبل شیمی سال 1973

ارنست اوتو فیشر (Ernst Otto Fischer) و جافری ویلکینسون (Geoffrey Wilkinson)

«بخاطر پیشگامی و انجام مستقل مطالعاتی در شیمی ترکیبات آلی فلزی یا ارگانومتالیک که به آن ترکیبات ساندویچ نیز اطلاق می شود»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1973

کارل فون فریش (Karl von Frisch)، کونراد لورنز (Konrad Lorenz)، نیکولاس تینبرگن (Nikolaas Tinbergen)

«بخاطر کشفیات آنها در رابطه با سازمان و استخراج الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی»

جایزه نوبل ادبیات سال 1973

پاتریک وایت (Patrick White)

«بخاطر حماسه سرایی و هنر روایت روانشناختی که قلمرو جدیدی به ادبیات دنیا معرفی کرد»

جایزه نوبل صلح سال 1973

هنری ای. کسینجر (Henry A. Kissinger)
لی دوک تو (Le Duc Tho)

جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1973

ویزلی لئونتیف (Wassily Leontief)

«بخاطر ایجاد روش ورودی – خروجی و استفاده آن برای حل مشکلات مهم اقتصادی»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1974 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1974

جایزه نوبل فیزیک سال 1974

سر مارتین رایل (Sir Martin Ryle) و آنتونی هوویش (Antony Hewish)

«بخاطر تحقیق پیشگام وی در فیزیک نجومی رادیویی (radio astrophysics): رایل بخاطر مشاهدات و اختراعاتش، بویژه تکنیک سنتز روزنه؛ و هوویش بخاطر نقش تعیین کننده ای که در اختراع تب اخترها داشت»

جایزه نوبل شیمی سال 1974

پل جی. فلوری (Paul J. Flory)

«بخاطر موفقیت بنیادین وی، هم نظری و هم عملی در فیزیک شیمی ماکروملکول ها»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1974

آلبرت کلاود (Albert Claude)، کریستین دژاوو (Christian de Duve)، جورج ای. پالید (George E. Palade)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد سازمان ساختاری و عملکردی سلول»

جایزه نوبل ادبیات سال 1974

آیویند جانسون (Eyvind Johnson)

«بخاطر هنر روایت، عاقبت اندیشی سرزمین ها و سنین، در خدمت آزادی»

هری مارتینسون (Harry Martinson)

«برای نوشته هایی همتای جمع آوری شبنم و تجسم کیهانی است»

جایزه نوبل صلح سال 1974

شان مک براید (Seán MacBride)
ایساکو ساتو (Eisaku Sato)

جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1974

گونار مایردال (Gunnar Myrdal) و فردریک آگوست فون هاییک (Friedrich August von Hayek)

«بخاطر پیشگامی در نظریه نوسانات پول و اقتصاد و تحلیل با نفوذ آنها از ارتباطات داخلی پدیده های اقتصادی، اجتماعی و نهادی»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

جایزه نوبل

بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1975 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

سال 1975

جایزه نوبل فیزیک سال 1975

آیج نیلز بور (Aage Niels Bohr)، بن روی موتلسون (Ben Roy Mottelson)، لئو جیمز رینواتر (Leo James Rainwater)

«بخاطر کشف ارتباط بین حرکات تجمعی و حرکات ذره ای در هسته اتمی و ایجاد نظریه ساختار هسته اتم براساس این پیوندها»

جایزه نوبل شیمی سال 1975

جان وارکاپ کورنفورث (John Warcup Cornforth)

«بخاطر کارش با شیمی فضایی واکنش های آنزیمی کاتالیز شده»

ولادیمیر پرلاگ (Vladimir Prelog)

«بخاطر تحقیقاتش در مورد شیمی فضایی ملکول ها ارگانیک و واکنش های بین آنها»

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1975

دیوید بالتیمور (David Baltimore)، رناتو دولبگو (Renato Dulbecco)، هوارد مارتین تمین (Howard Martin Temin)

«بخاطر کشفیات آنها در مورد تعامل بین ویروس های تومور و مواد ژنتیکی سلول»

جایزه نوبل ادبیات سال 1975

یوجینو مونتاله (Eugenio Montale)

«بخاطر اشعار متمایز وی که با حساسیت هنری بالا به تفسیر ارزش های انسانی تحت نشان یک چشم انداز قوی به زندگی بدون هر گونه توهم و خیالپردازی پرداخته است»

جایزه نوبل صلح سال 1975

آندریا دمیتریوویچ ساخاروف (Andrei Dmitrievich Sakharov)

جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1975

لئونید ویتالیوویچ کانتروویچ (Leonid Vitaliyevich Kantorovich) و تالینگ سی. کوپمانز (Tjalling C. Koopmans)

«بخاطر همیاری آنها با نظریه تخصیص بهینه منابع»

برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

پیشنهاد موضوعات مشابه

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com