ورود کاربر

طریقه نوشتن عنوان و چکیده مقاله

روش تحقیق در پرستاریعنوان مناسب چیست؟ چطور عنوان استاندارد برای مقاله تحقیقی نوشت؟ چکیده مقاله تحقیقی چگونه نوشته میشود؟ چگونه می توان واژه های کلیدی مناسب برای مقاله تحقیقی انتخاب کرد؟ آیا بین عنوان مقاله و واژه های کلیدی ارتباط وجود دارد؟ همه اینها نمونه ای از سئوالاتی است که در زمان نوشتن مقاله تحقیقی برای چاپ در ژورنال ها و مجلات و پریودیکال های دیگر به ذهن می رسد.

اغلب محققان بیشتر وقت صرف شده برای نوشتن مقاله تحقیقی را به نوشتن بدنه مقاله (مواد روش ها، نتایج، بحث یافته ها) تخصیص می دهند و توجه کمی به عنوان و چکیده می کنند؛ این در حالی است که به واژه های کلیدی خیلی کمتر بها می دهند و اغلب در زمان تحویل مقاله آن ها را می نویسند. مشخص است که این سه عنصر (عنوان، چکیده، واژه های کلیدی) کلید موفقیت یک مقاله منتشر شده هستند. غفلت در پختن و انتخاب مناسب این سه عنصر موجب می شود که پذیرش، چاپ، استفاده و گردش ایندکس مقاله به دست شانس و اقبال سپرده شود.

می توان گفت که واژه های کلیدی، عنوان و چکیده در یک سیستم مشابه به واکنش زنجیره ای عمل می کنند. زمانی که واژه های کلیدی کمک کردند که مخاطبان مقاله شما را در جستجو پیدا کنند و یک عنوان موثر و خوب در صفحه جستجوگر ظاهر شد، مخاطبان مطمئنا به خواندن چکیده پرداخته و حال نوبت چکیده است که مخاطب را متقاعد کند که به دنبال تهیه و خواندن اصل مقاله باشد. برانگیختن کنجکاوی مخاطب برای تهیه و خواندن یک گزارش تحقیق وظیفه واژه های کلیدی و عنوان است. هرچند نوشتن چکیده کار سختی است، با توجه به اینکه چکیده بایستی نسبتا جامع بوده، در حالیکه اختصار را حفظ کرده باشد. از آنجایی که مخاطبان تمامی جزئیات یک مقاله تحقیقی را از چکیده آن ارزیابی می کنند، ممکن است از ادامه خواندن کل مقاله منصرف شوند.

عنوان، چکیده و واژه های کلیدی

اشتراک نتایج پروژه تحقیقاتی مرحله آخر هر تحقیق است و عنوان، چکیده و واژه های کلیدی نقش محوری در این امر دارند. بدون این سه عنصر ممکن است یک مقاله و گزارش تحقیق هرگز خوانده نشود و مخاطبان علاقمند نتوانند آن را در جستجوهای خود پیدا کنند [1-4]. این مسئله دلایل مختلفی دارد از جمله:

 • روش تحقیق در پرستاریبیشتر موتورهای جستجوگر، بانک های اطلاعاتی، وبسایت ژورنال ها از کلمات عنوان و چکیده و لیست واژه های کلیدی مقاله برای تصمیم گیری در مورد چگونگی نمایش مقاله برای مخاطبان علاقمند استفاده می کنند [1-2، 5-8]. بنابراین این سه عنصر انتشار تحقیق شما را امکانپذیر می سازند و بدون آنها خوانندگان قادر به پیدا کردن مقاله شما نخواهند بود.
 • روش تحقیق در پرستاریعنوان و چکیده مقاله تنها قسمت هایی از یک گزارش تحقیق هستند که بطور رایگان و آزاد بصورت آنلاین در دسترس هستند [1، 9]. ازینرو، وقتی خواننده مقاله شما را پیدا کرد، ابتدا عنوان و سپس چکیده را مطالعه می کند و بعد تصمیم می گیرد که مقاله شما را خریداری کند یا نه و آیا مقاله ارزش خواندن دارد یا نه [2-4].
 • روش تحقیق در پرستارینهایتاً، چکیده اولین قسمتی است که ویرایشگران و داوران ژورنال ها می خوانند. در حالی که ژورنال های ایمپکت بالا و شلوغ ابتدا چکیده را می خوانند و تصمیم می گیرند که مطلب را برای بازنگری همکاران یا بازنگری همپیشگان (peer review) ارسال کنند یا نه؛ بازنگری کنندگان (reviewers) نیز اولین تاثیر و برداشت را از چکیده می گیرند و روی نظر کلی آنها بسیار تاثیر دارد [10].

با توجه به نقش حیاتی این سه عنصر در کمک به مخاطبان برای دسترسی به تحقیقات شما، مجموعه دستورالعمل های زیر که از دستورالعمل ژورنال ها، منابع و کتب روش تحقیق استخراج شده است، برای نوشتن عنوان و چکیده موثر و انتخاب واژه های کلیدی صحیح ارائه می شود:

روش نوشتن عنوان خوب برای مقاله تحقیقی

وبسایت ژورنال ها و موتورهای جستجوگر از کلمات موجود در عنوان مقاله تحقیقی برای طبقه بندی و نمایش مقالات به مخاطبان علاقمند استفاده می کنند. مخاطبان از عنوان برای تصمیم گیری در مورد خواندن یک گزارش تحقیق استفاده می کنند. به همین خاطر نوشتن عنوان خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. عنوان خوب برای مقاله تحقیقاتی معمولا بین 10 تا 12 کلمه است [6، 7]. در عنوان پایان نامه و مقاله از اصطلاحات و عبارات توصیفی استفاده می شود که بطور صحیح محتوای کلی مقاله را نمایان می کند (برای نمونه موضوع بررسی، کار مفهومی و نظری، ارزشیابی و تکنولوژی بحث شده) [1، 5].

روش نوشتن چکیده مقاله تحقیقی

چکیده یک مقاله تحقیقی مثل یک ابزار بازاریابی عمل می کند [4، 11]. چکیده به مخاطب کمک می کند که در مورد خواندن اصل گزارش تحقیق ادامه دهد یا نه [10]. چکیده یک مطالعه خلاصه ای سریع و صحیح از کل مقاله و پروژه است [2، 3]، که دلیل انجام پژوهش، هدف از پژوهش، طریقه رسیدن به هدف، یافته های مطالعه را بیان می کند [1، 2، 6، 8، 12].

انواع چکیده

چکیده مقاله تحقیقی معمولا بین 100 تا 300 کلمه است [1، 3، 4، 12] و به سه نوع کلی تقسیم می شود:

 • روش تحقیق در پرستاریچکیده توصیفی
 • روش تحقیق در پرستاریچکیده اخباری
 • روش تحقیق در پرستاریچکیده ساختاری

چکیده توصیفی بیشتر در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود و در مورد بخش مواد و روش ها و نتایج اطلاعات خاصی داده نمی شود [13، 14].

چکیده اخباری عمدتا در علوم پایه استفاده می شود و اطلاعاتی در مورد زمینه، هدف، مواد و روش ها، نتایج و بحث یافته ها ارائه می کند [13، 14].

چکیده ساختاری اساسا یک چکیده اخباری یا اطلاع دهنده است و به زیر عنوان های متوالی (برای نمونه، هدف، مواد و روش ها، نتایج، بحث یافته ها) تقسیم می شود [9، 15، 16] و عمدتاً در ادبیات پزشکی و گزارش های پرستاری و کارآزمایی بالینی دیده می شود.

مراحل نوشتن عنوان موثر و صحیح

 • به سئوالات زیر پاسخ دهید: مقاله من در چه موردی است؟ از چه تکنیک یا طرح تحقیقی استفاده شده است؟ چه کسی یا چه چیزی مطالعه شده است؟ نتیجه چه بوده است؟
  • روش تحقیق در پرستاریمقاله من در مورد تاثیر درمان X بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به جنون بوده است
  • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی بوده است
  • روش تحقیق در پرستاری40 نمونه از شش شهر مطالعه شده است
  • روش تحقیق در پرستاریبهبود عملکرد شناختی بیماران مشاهده شده است
 • حال از پاسخ سئوالات فوق برای استخراج واژه های کلیدی استفاده کنید:
  • روش تحقیق در پرستاریدرمان X
  • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی
  • روش تحقیق در پرستاریجنون
  • روش تحقیق در پرستاریشش شهر آنگولا
  • روش تحقیق در پرستاری40 نمونه
  • روش تحقیق در پرستاریبهبود عملکرد شناختی
 • با کلمات کلیدی فوق یک جمله بسازید: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به بررسی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا پرداخته است و بهبود عملکرد شناختی بیماران را گزارش کرده است (36 کلمه)
 • حال کلمات تکراری غیر ضروری را حذف کنید (مثل این مطالعه، است که، ...). این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به بررسی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا پرداخته است و بهبود عملکرد شناختی بیماران را گزارش کرده است. حاصل این مرحله خواهد شد: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا (18 کلمه).
 • اطلاعات غیر ضروری را حذف کنید: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی 40 بیمار مبتلا به جنون از شش شهر آنگولا.
 • حال عنوان حاصله خواهد شد: کارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتلا به جنون آنگولا (14 کلمه).
 • حال عنوان را بازنویسی و تعدیل کنید و مطابق روتین مرسوم رشته خود مجدداً بنویسید. بنابراین عنوان نهایی یکی از موارد زیر خواهد شد:
  • روش تحقیق در پرستاریکارآزمایی بالینی تاثیر درمان X بر عملکرد شناختی مبتلایان جنون آنگولا (12 کلمه)
  • روش تحقیق در پرستاریتاثیر درمان X بر عملکرد شناختی مبتلایان جنون: یک کارآزمایی بالینی (12 کلمه)

مراحل نوشتن چکیده استاندارد

 • نوشتن چکیده مطالعه را بعد از اتمام مطالعه و آماده شدن گزارش تحقیق شروع کنید. با اینکه چکیده در شروع مقاله یا پایان نامه می آید، اما معمولا آخرین بخشی از گزارش تحقیق است که نوشته می شود.
 • به سئوالات زیر پاسخ دهید: سعی داشته اید چه مشکلی را حل کنید؟ انگیزه شما برای اینکار چه بوده است؟ برای پاسخ به این دو سئوال اهداف یا فرضیه های اصلی و نتیجه نهایی (بحث یافته ها) مطالعه خود را از بخش های مقدمه و بحث یافته ها استخراج کنید.
 • حال به این سئوال پاسخ بدهید: چطور به دنبال رسیدن به این هدف بودید؟ برای پاسخ به این سئوال جملات و عبارات کلیدی مربوط به طرح تحقیق را از بخش مواد و روش ها استخراج کنید.
 • حال یافته های مطالعه خود را با استخراج نتایج اصلی از بخش نتایج مشخص کنید.
 • نهایتاً به این سئوال پاسخ دهید: کاربرد یافته های مطالعه شما چیست؟

جملات و عبارات کلیدی مراحل فوق را پشت سر هم بچینید و به یک پاراگراف با توالی زیر تبدیل کنید: مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث یافته ها.

اطمینان حاصل کنید که پاراگراف محتوای خود را می رساند [1، 2، 7، 12] و موارد زیر در آن وجود نداشته باشد [1-3، 7، 12]:

 • روش تحقیق در پرستاریاطلاعات و کلمات کلیدی که نتوان در بدنه اصلی مقاله پیدا کرد.
 • روش تحقیق در پرستاریشکل و جدول
 • روش تحقیق در پرستاریکلمات مخفف و استعاره ناشناخته
 • روش تحقیق در پرستاریپیشینه پژوهش یا مرجع و رفرنس نویسی

حال جملات را به هم ربط بدهید. اطمینان حاصل کنید که جملات پاراگراف به زبان گذشته (بهتر است از گذشته ساده استفاده شود تا ماضی بعید که در ترجمه مقالات فارسی زیاد دیده می شود) [1، 7، 17]. مطمئن شوید که اطلاعات دارای جریان منطقی و واضح بوده و ترجیحا به ترتیب زیر باشد: هدف، طرح تحقیق یا تکنیک مورد استفاده، نتایج اصلی، یافته ها، کاربردها (توجه داشته باشید که نتایج تحقیق داده ای است که از با ابزار پژوهش و اندازه گیری های خود بدست آورده اید و عینا گزارش می شوند. یافته ها حاصل تجزیه و تحلیل نتایج است و در بخش بحث یافته ها می آید).

حال چکیده نهایی را بررسی کنید. اطلاعاتی در چکیده باشد که همنوا و متجانس با اطلاعات موجود در مقاله اصلی باشد. دستورالعمل ژورنال مقصد رعایت شده باشد مثل تعداد کلمات مجاز، نوع چکیده و غیره. مواظب باشید غلط املایی و گرامری نداشته باشد زیرا داوران و ویرایشگران نتیجه می گیرند که مقاله مناسب نیست و آن را رد می کنند [10].

روش انتخاب واژه کلیدی مناسب برای مقاله پژوهشی

واژه کلیدی یا گل واژه چیست؟ چطور واژه کلیدی مناسب انتخاب کنیم؟ نقش واژه های کلیدی در مقاله تحقیقی چیست؟ آیا واژه کلیدی مهم است؟ اگر در فیلد آموزشی فعال هستید و مایلید مقاله و نام شما در ژورنال ها و ادبیات رشته اتان تکرار شود و به محقق سرشناسی تبدیل شود، یکی از مهمترین فاکتورهایی که به شما در این مسیر کمک می کند، واژه های کلیدی است که برای مقاله تحقیقی خود انتخاب می کنید.

ژورنال ها، موتورهای جستجوگر اینترنت، بانک های اطلاعاتی و ایندکس ها و خدمات دسته بندی چکیده مقالات از کلمات کلیدی برای عرضه مقاله شما استفاده می کنند [2، 4، 5، 7]. بنابراین ارائه لیست صحیحی از کلمات کلیدی موجب می شود که از ایندکس شدن صحیح مقاله اطمینان حاصل کنید و تحقیقات شما برای گروه های علاقمند به راحتی در دسترس باشد. از اینطریق می توانید شانس تکرار شدن مطالعه و نام خود و شانس فروش مقاله خود را افزایش دهید [3]. جزئیات دلیل درخواست واژه های کلیدی توسط ژورنال ها و مقصد گزارش تحقیق را بخوانید [3، 5، 7، 18].

مراحل انتخاب واژه های کلیدی

 • روش تحقیق در پرستاریمقاله خود را بدقت بخوانید و لیستی از اصطلاحات، واژه ها یا عباراتی که به طور مکرر در متن مقاله تکرار شده است، تهیه کنید.
 • روش تحقیق در پرستاریاطمینان حاصل کنید که لیست تهیه شده شامل کلیه اصطلاحات و کلمات کلیدی باشد و چند عبارت کلیدی اضافی نیز بد نیست.
 • روش تحقیق در پرستاریمعانی مختلف اصطلاح و عبارات (مثل کلیوی، رنال)، اسامی ژنریک و تجارتی داروها، رویه ها و مانند اینها را در لیست قرار دهید.
 • روش تحقیق در پرستاریمخفف های رایج از قبیل HIV را نیز به لیست تهیه شده اضافه کنید.
 • روش تحقیق در پرستاریحال به یک لیست رایج واژگان کلیدی یا مرجع ایندکس استاندارد رشته خود (مثل GeoRef, ERIC Thesaurus, PsycInfo, ChemWeb, BIOSIS Search Guide, MeSH Thesaurus) مراجعه کنید و اطمینان حاصل کنید که اصطلاحاتی که در لیست دارید با اصطلاحات و واژگان موجود در این بانک های اطلاعاتی همسان باشد. گروه پرستاری بیشتر از بانک اطلاعاتی MeSH استفاده می کنند.
 • روش تحقیق در پرستاریسر آخر و قبل از اینکه مقاله خود را سابمیت کنید، کلمات کلیدی که انتخاب کرده اید را در موتور جستجوگر رایج مثل google یا being یا yahoo جستجو کنید و بررسی کنید که آیا نتایج نمایش یافته با موضوع مقاله شما همخوانی دارد یا نه. این کار به شما کمک می کند که صحت واژه های کلیدی انتخاب شده برای مقاله خود را بررسی کنید.

نتیجه گیری

نوشتن یک مقاله تحقیقی موثر مستلزم نوشتن عنوان و چکیده مناسب و انتخاب واژه های کلیدی صحیح است که یک چالش بزرگ برای محققانی است که تازه شروع به کار کرده اند و می خواهند اولین پذیرش مقاله را برای گزارش تحقیق خود بگیرند. یکی از مهمترین کارها گرفتن کمک از افراد با تجربه و متخصص برای نوشتن گزارش مقاله است. به هر حال انکار نمی توان کرد که استخراج مقاله از پایان نامه و پروژه تحقیقی و گرفتن پذیرش مقاله از ژورنال های دارای ایمپکت فاکتور بالا و سرشناس کاری بسیار دشوار و زمانبر است اما ارزش زمان و هزینه اش را دارد؛ بخصوص کسانی که فعالیت آکادمیک دارند.

در مجموع می توان ادعا نمود که نوشتن سه بخش کوچک یک مقاله تحقیقی یعنی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (کلمات کلیدی، گل واژه ها، واژه های کلیدی) یکی از مهمترین بخش های تهیه مقاله تحقیقاتی است، بخصوص اگر قصد دارید در یک ژورنال ایمپکت بالا و سرشناس رشته خود به چاپ برسانید. این سه عنصر شانس شما برای گرفتن پذیرش و چاپ مقاله، اقتباس از اطلاعات شما، ذکر شدن نام شما در مقالات مختلف رشته تحصیلی تان است.

ممکن است مطالب زیر نیز برای شما مفید باشد:

 • روش تحقیق در پرستاریسه نکته اساسی برای نوشتن عنوان خوب برای مقاله پژوهشی
 • روش تحقیق در پرستاریچرا ژورنال ها از محققان واژه های کلیدی درخواست می کنند
 • روش تحقیق در پرستاریراهنمای ده گانه نوشتن چکیده مقاله تحقیقاتی و چکیده پایان نامه
منبع:
 • 1. Department of Biology, Bates College. The Structure, Format, Content, and Style of a Journal-Style Scientific Paper. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://abacus.bates.edu/.
 • 2. Day R and GastelB. How to Write and Publish a Scientific Paper, 6thEdition. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006.
 • 3. Taylor & Francis Author Services. Writing your article. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://journalauthors.tandf.co.uk.
 • 4. Koopman P. How to Write an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.ece.cmu.edu.
 • 5. SAGE Publications. Help Readers Find Your Article. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.uk.sagepub.com.
 • 6. Bem DJ. Writing the empirical journal article. In MP Zanna & JM Darley (Eds.), The Complete Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist (pp. 171-201). New York: Random House, 1987.
 • 7. Fathalla M and Fathalla M. A Practical Guide for Health Researchers. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.emro.who.int.
 • 8. Coghill A and Garson L (Eds.).Scientific Papers. In A Coghill& L Garson (Eds.), The ACS Style Guide, 3rdEdition (pp. 20–21).New York: Oxford University Press, 2006T.
 • 9. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication [Accessed: June 14, 2011] Available from: http://www.ICMJE.org.
 • 10. SatyanarayanaK. How to Write a Research Paper. Proceedings of11th Workshop on Medical Informatics & CME on Biomedical Communication, 2008; 44–48.
 • 11. Rhodes W. Guest Editorial: The Abstract as a Marketing Tool. Optical Engineering, 2010; 49:7.
 • 12. Nadim A.How to Write a Scientific Paper? Ain Shams Journal of Obstetrics and Gynecology, 2005; 2:256–258.
 • 13. The University of Adelaide. Writing an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.adelaide.edu.au.
 • 14. The Writing Center, University of North Carolina. Abstracts. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://writingcenter.unc.edu.
 • 15. US National Library of Medicine. Structured Abstracts. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.nlm.nih.gov.
 • 16. Emerald Group Publishing Limited. How to Write an Abstract. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.emeraldinsight.com.
 • 17. Cordova S. How to Write a Scientific Paper. [Accessed: July 20, 2011] Available from: http://www.nmas.org.
 • 18. Council of Science Editors. Journal Style and Format. In Council of Science Editors (Eds.), Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers, 7th Edition (p. 460). Reston, VA: Rockefeller University Press, 2006.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com