ورود کاربر

تعریف تفکر نقادانه در پرستاری

تفکر نقادانه در پرستاریتعریف تفکر نقادانه یک امر پیچیده است که مستلزم درک و فهم تفکر افراد از طریق مشکلات آنها است. مدرسان و اساتید چندین دهه است که تلاش می کنند تفکر نقادانه را تعریف کنند. دو دهه پیش، انجمن فلسفی آمریکا یک بیانه توافق بین صاحبنظران را منتشر کرد (کادر 1) که توصیف کننده تفکر نقادانه و خصیصه های یک متفکر نقاد ایده آل است.

این بیانیه صاحبنظران که به طور وسیعی مورد استفاده است، حاصل سه سال کار مداوم فاسیون و همکارانش است که به سنتز کارهای افراد بی شماری در این حیطه برای رسیدن به تعریف تفکر نقادانه پرداختند. اخیراً فاسیون (2006) متوجه شد که تعریف کردن تفکر نقادانه به شکلی که فراگیران بتوانند آن را حفظ کنند در واقع نقیض با خود تفکر نقادانه است! این بدین معنی است که خود تعریف تفکر نقادانه منجر به سادگی تفکر و از بر کردن نمی شود.

کادر 1: بیانیه توافق صاحبنظران در مورد تفکر نقادانه و متفکر نقاد ایده آل

ما می دانیم که تفکر نقادانه (CT) قضاوت هدفمند و خود-تنظیمی است که منجر به تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنتاج و همچنین شرح قرائین و شواهد مشهود، مفهومی، روش شناختی، معیار دار یا زمینه ای می گردد، که در آن قضاوت براساس تفکر نقادانه به عنوان یک ابزار استفهامی و تحقیقی ضروری است. به شکلی که تفکر نقادانه یک نیروی رها ساز در آموزش و منبعی قدرتمند در زندگی شخصی و مدنی هر فردی است. در حالی که تفکر نقادانه معادل و مترادف خوب فکر کردن نیست، یک پدیده فراگیر و خود تصحیح کننده بشری است. یک متفکر نقاد ایده آل به طور عادتی پرسشگر، مطلع، پر از منطق و دلیل، با ذهن باز، انعطاف پذیر، منصف در ارزیابی، درستکار و صادق در مواجهه با سوگیری و تعصب، محتاط در قضاوت و عاقبت اندیش، مایل به تکرار، مسلط به مشکل و موضوعات، منظم در موضوعات پیچیده، سخت کوش در جستجوی اطلاعات مرتبط، منطقی در انتخاب معیارها، متمرکز در پرس جو و تحقیق، با پشتکار به دنبال نتایجی است که دقیق بوده و با شرایط بررسی و موضوع تحت بررسی منطبق است. بنابراین یک متفکر نقاد خوب بودن به معنی کار کردن به دنبال ایده آل ها است. ترکیبی از مهارت های تفکر نقادانه و تغذیه فرضیه هایی است که بطور مداوم به بینش سودمندی می انجامد و اساس منطق و جامعه دموکراتیک است.

منبع:

American Philosophical Association: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. The Delphi report: Research findings and recommendations prepared for the committee on pre-college philosophy, 1990, ERIC Document Reproduction Services, pp. 315-423.

چارچوب تفکر نقادانه پل-الدر (Paul and Elder) برپایه تعریف زیر از تفکر نقادانه است:

«تفکر نقادانه شیوه ای از تفکر در مورد موضوع، محتوا یا مشکل است که در آن متفکر کیفیت تفکر خود را از طریق بررسی و کاوش ماهرانه ساختارهای ذاتی و ماهیت تفکر و اعمال استانداردهای هوشی به آن ارتقاء می بخشد.

پل و الدر، 2012

پل و الدر (2012) در ادامه شرح می دهند که «یک متفکر نقاد خوب پرورش یافته» کسی است که مشخصات زیر را دارد:

  • bullet  سئوال پرسیده، مشکلات را یافته و به وضوح و دقت آنها را تنظیم می کند
  • bullet  اطلاعات مرتبط را جمع اوری و بررسی و شناخت می کند، از ایده های انتزاعی برای تفسیر استفاده می کند
  • bullet  به نتیجه و راه حلی می رسد که کاملا منطقی باشد و آنها را با استانداردهای ذیربط مقایسه و آزمون می کند.
  • bullet  دارای ذهن باز است و راه های بدیل نگاه به مشکلات را می شناسد
  • bulletتوانایی بررسی و شناخت پیش فرض ها، کارایی و عواقب هر یک از نگرش های بدیل به مشکل را دارد.
  • bullet  با دیگران به طور اثربخشی ارتباط برقرار می کند همانطور که راه حل مشکلات پیچیده را فرموله می کند.

ما در «اقتصاد دانش جدید» زندگی می کنیم که نیروی محرکه آن اطلاعات و تکنولوژی است که به سرعت در حال تغییر و تحول هستند. تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات در بین شمار فزاینده ای از منابع دانش مستلزم آن است که دارای مهارت های هوشی انعطاف پذیر باشید. اینکه یک متفکر نقاد خوب باشید، شما را به این اقتصاد جدید دانش سازگارتر می کند (لیو و چان، 2012).

یکی از منابع برتر برای مطالعه در مورد تفکر نقادانه وبسایت فلسفه است که یک منبع باز در مورد تفکر نقادانه، منطق و خلاقیت است.

حال رابطه تفکر نقادانه با پرستاری چیست؟ جواب بسیار ساده است: مهارت های تفکر نقادانه عالی برای داشتن قضاوت بالینی خوب لازم است. به عنوان یک پرستار حرفه ای، شما مسئول و جوابگوی تصمیمات خود هستید. اتصاف به مهارت های تفکر نقادانه امری حیاتی است، زمانی که پرستار از بیمارانی با شرایط پیچیده و با مشکلات فزاینده مراقبت می کند. مهارت های تفکر نقادانه راهی قدرتمند برای تعیین نیازهای بیمار، تفسیر دستورات پزشک معالج و مداخله مناسب است. در کادر 2 یک نمونه از اهمیت بکارگیری تفکر نقادانه برای ارائه مراقبتی ایمن آمده است.

کادر 2: کاربرد تفکر نقادانه در پرستاری: بهبود مراقبت از بیمار

خانم جورج پس از تلاش های ناموفق برای کاهش وزن، تحت جراحی چاقی قرار گرفته است. وی قرار است روز دوم پس از عمل مرخص شده و منزل برود. هرچند وی می گوید اصلا حالش خوب نیست، پزشک دستور ترخیص وی را در پرونده می نویسد، و شما به عنوان پرستاری که برنامه ریزی ترخیص پس از جراحی را انجام می دهید، خانم جورج را برای رفتن به منزل آماده می سازید و دستورالعمل جدید تغذیه ای وی را تنظیم و تحویل داده و وی را به کاهش وزن تشویق می کنید. شما متوجه می شوید که خانم جورج نسبت به جراحی خود احساس خوبی ندارد و راحت نیست، همانطور که اکثر بیماران تحت جراحی چاقی چنین هستند.

خانم جورج بایستی سه ساعت صبر کند تا شوهرش بیاید و وی را ببرد، و شما متوجه می شوید که وی به صورت غیرفعال در تخت دراز کشیده است و لتارژی وی در حال افزایش است. شما علائم حیاتی وی را گرفته و متوجه می شوید که درجه حرارت وی 37.8 درجه سانتیگراد است و نبض وی 115 تا در دقیقه است. به قفسه سینه وی گوش کرده و متوجه مشکلات تنفسی و صدای تنفسی سخت در نتیجه سایز بدن و ساخت هیکل وی می شوید. خانم جورج به نقطه ای از زیر پستان چپش اشاره می کند که در حین دم درد می کند. شما این علائم را به پزشک گزارش می دهید، وی می گوید که درد خانم جورج با توجه به نوع جراحی اش غیر طبیعی نیست و اینکه دمای بدنش اندکی بالا است بخاطر دهیدراسیون (کم آبی) است. پزشک دستور می دهد که خانم جورج در حد تحملش زورکی مایعات مصرف کند و مسکن خفیفی برای درد پس از عمل مصرف کند. شما از پزشک معالج درخواست می کنید که ترخیص وی را به تاخیر بیاندازد، ولی وی قبول نمی کند.

شما طبق دستور به خانم جورج استامینوفن می دهید، اما درد حین دم وی ادامه می یابد. درجه حرارت وی در همان اندازه قبلی بالا مانده و نبض وی 120 ضربه در دقیقه می شود. وقتی اشباع اکسیژن خون وی را با پالس اکسیمتری اندازه گیری می کنید، 91% است. تعداد تنفس وی 26 نفس در دقیقه است و تا حدودی سطحی است. جراح وی به تلفن شما جواب نمی دهد، بنابراین به پرستار سوپروایزر اطلاع می دهید و شرح می دهید که نسبت به ترخیص در شرف انجام خانم جورج نگران هستید.

گرچه نسبت به واکنش جراح نگران هستید، به پزشک مقیم (پزشکی که بیماران را در غیاب جراح معاینه می کند) تماس گرفته و وی دستور رادیوگرافی قفسه سینه می دهد. در رادیوگرافی شواهد تجمع در لوب تحتانی چپ ریه دیده می شود که مشخص می شود آبسه ریوی است. خانم جورج به مدت 5 روز تحت آنتی بیوتیک وریدی قرار می گیرد و آبسه نهایتا آسپیره و تخلیه می شود (فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی).

مهارت های تفکر نقادانه شما و میل شما به وکالت بیمار، به شما این امکان را می دهد که از دوره پس از عمل بدتر برای خانم جورج پیشگیری کنید. شما تشخیص می دهید که خواب آلودگی خانم جورج غیر طبیعی است و موضع و زمانبندی درد وی نیز نگران کننده است. شما متوجه می شوید که گرچه درجه حرارت ثابت است، ولی در اثر مصرف مسکن (استامینوفن) پایین آمده است؛ بنابراین در حقیقت تب وی به علت اثر تب بری استامینوفن ماسکه شده است. قضاوت بالینی بهتر شما انجام پالس اکسیمتری است که اشباع اکسیژن وی پایین بود. علاوه بر این، شما زنجیره فرمان را رعایت کرده و به سوپروایزر اطلاع می دهید. اطلاعات دقیق و مفصلی که برای پزشک مقیم ارائه می کنید، وی را متقاعد می سازد که عوارض پس از جراحی در خانم جورج رخ داده است و مسیر تشخیصی را طی می کند. دو روز بعد خانم جورج گزارش می دهد که حالش بهتر است و چند بار در روز در راهرو بخش قدم می زند.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com