ورود کاربر

 • ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس پایین

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- احساس عدم خوشبختی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس پایین عموما خوشبخت نیستند. احساس رضایت و خشنودی از زندگی معمولا از احساس ما نسبت به خودمان مشتق می شود. در بعضی از افراد اعتماد به نفس ضعیف ممکن است با افسردگی و حتی ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره همیاری کند. هرچند بعضی از کسانی که خوشبختی خود را از منابع دیگر می گیرند از قبیل عقاید مذهبی، ممکن است درجه خوشبختی آنها خیلی تحت تاثیر اعتماد به نفس نباشد.

  2- احساس اضطراب

  وبگاه پرستاربسیاری از اشخاص دارای اعتماد به نفس پایین دچار اضطراب و بخصوص اضطراب اجتماعی هستند. غالبا این از عواقب دیدگاه ارزیابی کننده اجتماع از اعتماد به نفس است. به عبارت دیگر، ما تمایل داریم که خودمان را براساس مقایسه با دیگران ارزیابی کنیم. به علاوه، بسیاری از مردم راجع به قضاوت دیگران نسبت به آنها نگران هستند و تصور می کنند که دیگران همان نقص و ناتوانی هایی را در آنها می بینند که خودشان درون خود می بینند. چنین نگرانی هایی منجر به اضطراب می شود.

  3- احساس حقارت یا ارشدیت

  وبگاه پرستارکسانی که اعتماد به نفس پایین دارند احساس کوچکی و حقارت می کنند. آنها تصور می کنند که طبق استانداردهایی ارزیابی می شوند که دیگران به آنها دست یافته اند. غالبا احساس نقص درون موجب می شود که احساس بی ارزشی کنند. معمولا این نقص ها از دید دیگران مخفی و بی اهمیت است، اما شخص دارای اعتماد به نفس پایین آنها را خیلی بزرگ می بیند. عده ای از افراد دارای اعتماد به نفس پایین خود را با باد ارشدیت جلوه می کنند. هرچند این ممکن است نگرانی آنها را پوشش دهد، اما احساس واقعی آنها نسبت به خود را رفع نمی کند. مثلا فردی که بخاطر منابع اقتصادی کم اعتماد به نفس پایین دارد، در جمع در مورد املاک و مستغلات خود دروغ گویی می کند. البته این بدین معنی نیست که افراد دارای اعتماد به نفس بالا احساس ارشدیت بر دیگران دارند.

  4- بی صبری یا تحریک پذیری

  وبگاه پرستاریکی دیگر از ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس پایین تمایل آنها به بی صبری است یا تحریک شدن آسان در اثر اشتباه، نقص یا نارسایی ها. بیشتر اوقات این بی صبری و تحریک پذیری به خودشان هدایت می شود اما ممکن است سر دیگران نیز خالی شود.

  5- اهداف بیرون مدار

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس پایین اغلب اهداف و مسیر زندگی خود بر اساس آنچه که دیگران می خواهند یا نیاز دارند، تدوین می کنند. اغلب تصور می کنند که نیازها و امیال خودشان بی اهمیت است. چنین نگرشی موجب پشیمانی می شود، زیرا همیشه از دیگران مراقبت می کنند در حالی که نیازهای خودشان رفع نمی شود.

  6- منفی بافی

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس پایین منجر به منفی بافی می شود. این منفی بافی ممکن است همیشه جلوه بیرونی نداشته باشد و دیده نشود بلکه به صورت گفتمان داخلی با خود با جملات منفی باشد. جلوه خارجی آن انتقاد از خود، عذر خواهی زیاد یا گفتن نکات منفی در دیگران است. متاسفانه مردم از کسانی که فوق العاده منفی باف هستند اجتناب می کنند که خود موجب افت بیشتر اعتماد به نفس آنها می شود.

 • ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا چیست؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربرای بیان روشن ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا بایستی بین کسانی که بطور مصنوعی اعتماد به نفس متورم دارند و کسانی که اعتماد به نفس بالای واقعی دارند تمایز قائل شد. کسی که اعتماد به نفس متورم مصنوعی دارد، کسی است که تلاش می کند در ظاهر خود را با اعتماد به نفس بالا نشان دهد. هرچند این افراد عموما ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس بالا را ندارند. افراد دارای اعتماد به نفس پایین نیز ممکن است مشخصات زیر را داشته باشند، اما افراد دارای اعتماد به نفس بالا این ویژگی ها را همیشه و بطور فراوان دارند.

  1- مسئولیت پذیری

  وبگاه پرستاراز آنجایی که افراد دارای اعتماد به نفس بالا خودشان را بطور کامل قبول دارند، می توانند مسئولیت خودشان و عواقب اعمال خود را بپذیرند، بدون اینکه زیاد خود را به باد انتقاد بگیرند. بنابراین آنها به راحتی اشتباه خود را پذیرفته و محدودیت های خود را شناخته و می پذیرند.

  2- تعهد به اهداف

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا حس هدفمندی و تعهد به اهداف قوی در زندگی دارند. به علاوه، در دستیابی به اهداف خود پافشاری می کنند و تلاش می کنند و تعهد آنها بر پایه موفقیت یا شکست نوسان ندارد. به عنوان فرد فعال در زندگی، به دنبال ترقی هستند نه کمال.

  3- صداقت

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس با خودشان و دیگران هم از نظر عاطفی و هم روانی صادق هستند. چون نگران نیستند دیگران آنها را بشناسند، در تعامل خود با دیگران با صداقت و صراحت برخورد می کنند.

  4- بخشندگی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا دارای تحمل زیاد بوده و محدودیت های خود را می پذیرند. در نتیجه، این افراد خود و دیگران را راحت تر می بخشند.

  5- ارزش های درونی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا دارای ارزش های باطنی هستند نه ظاهری. به عبارت دیگر، دارای هویت قوی براساس ارزش های منتخب هستند نه براساس ارزش هایی که تصور می کنند لازم است یا براساس توقعات دیگران. این نوع هویت معمولا یک هویت اکتسابی (achieved identity) در نظر گرفته می شود که در آن شخص باروها و ارزش های خود را تجزیه و تحلیل کرده و مجموعه اصول درونی و باطنی خود را انتخاب و براساس آنها عمل می کند.

  6- مثبت گرایی

  وبگاه پرستارافراد دارای اعتماد به نفس بالا مثبت گرا هستند و نگرش آنها به زندگی همراه با شکر و تشکر است. آنها به راحتی خودشان را تمجید می کنند و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی می اندیشند و روی موارد منفی اصرار نمی ورزند.

  7- خود ارتقایی

  وبگاه پرستارعموما میل قوی به تلاش برای بهبود خویش در بین افراد دارای اعتماد به نفس بالا وجود دارد. از آنجا که نیاز به ارتقا و بهبود خویش را یک نوع کیفیت منفی نمی دانند، براحتی خود را بدون انتقاد ارزیابی کرده و به دنبال تقویت و تصحیح جوانب مختلف خود هستند.

 • چه کسانی خود کفایتی پایین دارند؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- ترس از ریسک

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی پایین فکر می کنند که نمی توانند موفق باشند. در نتیجه اغلب خواهان ریسک کردن یا امتحان چیزهای جدید نیستند، زیرا باور دارند که نتیجه اش شکست خواهد بود. این مسئله اهمیت خاصی دارد زیرا راه اصلی تقویت و افزایش خود کفایتی تمرین و تجربه، و آزمون و خطا است.

  2- ترس از عدم اطمینان

  وبگاه پرستاراغلب خود کفایتی پایین با شک به خود (self­-doubt) و عدم اطمینان همراه است. این افراد هرگز بدون تضمین موفقیت چیز جدیدی را شروع نمی کنند یا کاری را قبول نمی کنند. در نتیجه ممکن است هرگز نتوانند توانایی های بالقوه خود را کشف کنند.

  3- احساس شکست خورده

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی پایین غالبا احساس می کنند که شکست خورده هستند. همانطور که در بالا ذکر شد از انجام کارهای جدید که ریسک داشته باشد، طفره می روند. یا ممکن است کار را با تمام وجود شروع نکنند. در نتیجه، به احتمال کمتری موفقیت را تجربه می کنند و به احتمال زیاد خود را مفلوک و شکسته خورده می بینند.

  4- مدیریت حالات خود

  وبگاه پرستارمدیریت حالات (Impression management) یا ظاهر به تلاش برای کنترل درک دیگران از شخص اطلاق می شود، که در آن شخص تلاش می کند خود را مثبت جلوه دهد. افراد دارای خود کفایتی پایین افراد توانمندی نیستند اما خود را به ظاهر موفق و توانمند جلوه می دهند و تصویر فردی موفق به خود می گیرند. ممکن است انرژی زیاد برای خوب جلوه کردن و دریافت تایید دیگران صرف کنند.

 • ویژگی های افراد دارای خود کفایتی بالا چیست؟

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  1- خود اطمینانی

  وبگاه پرستاریکی از مشهودترین ویژگی های افراد دارای خود کفایتی بالا داشتن خود اطمینانی بالا است. این افراد به وظایف یا موقعیت ها حس توانایی و موفق بودن برخورد می کنند. این اطمینان به خود (self­-confidence) منجر به تجربه ای می شود که موجب افزایش توانایی آنها و در نتیجه خود اطمینانی بالاتر می شود. این چرخه مثبت خودش موجب افزایش هر چه بیشتر خود کفایتی آنها می شود.

  2- ارزیابی صحیح خود

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی بالا قادر هستند که بطور صحیح عملکرد خود را ارزیابی کنند. آنها نه خیلی از خود انتقاد می کنند و نه خیلی مثبت گرا هستند بلکه خود را به صورت منطقی و واقع بینانه ارزیابی می کنند تا بتوانند خود ارتقایی (self­ -improvement) خویش را دنبال کنند.

  3- تمایل به ریسک کردن

  وبگاه پرستارافراد دارای خود کفایتی بالا خواهان ریسک کردن هستند، زیرا می دانند که چطور محاسبه ریسک ها می تواند شانس موفقیت را افزایش دهد. ازآنجایی که از شکست یا اشتباه نمی ترسند، می توانند ریسک منطقی بکنند که خود موجب افزایش خود کفایتی آنها می شود.

  4- احساس کامیابی

  وبگاه پرستاراغلب کسانی که خود کفایتی بالایی دارند، احساس کامیابی می کنند زیرا اغلب در کارهای خود به خاطر تمایل به ریسک و پیگیری علائق و نفع خود، موفق هستند. حتی اگر شکست بخورند یا اشتباه کنند، احساس کامیابی می کنند زیرا هر اشتباه فرصتی است برای بهبود خودشان.

 • بالا بودن خود کفایتی و پایین بودن اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارخود کفایتی و اعتماد به نفس مفاهیم مشابهی هستند، اما یک چیز نیستند. آنها متناظر هم هستند، شخصی که در یک جنبه ضعیف باشد، احتمالا در جنبه دیگر نیز ضعیف است. اما این امکان وجود دارد که کسی دارای اعتماد به نفس پایین باشد اما خود کفایتی بالایی داشته باشد. در حقیقت، ترکیب این دو غالبا دیده می شود. بنابراین ممکن است با شخصی مواجه شوید که خیلی از خود انتقاد می کند و نسبت به خود بدبین است اما مثلا یک معمار فوق العاده مجرب است و دارای توانایی های خاصی در این حیطه است.

  راه های ارتقای اعتماد به نفس

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود حذف صحبت با خود منفی و منفی بافی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شناخت نکات قوت و توانایی های خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شناخت ارزش خود و اولویت دادن به خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پذیرش اشتباهات
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پذیرش رد شدن

  راه های ارتقای خود کفایتی

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود یاد گرفتن مهارت
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ایجاد مدلی برای خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تمرکز بر یک مهارت خاص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تقویت مجدد توانایی های خود

  روش مثبت اندیشی

  وبگاه پرستاربین تفکر مثبت و تغییر مثبت تفکر فرق وجود دارد. اینکه من مرتب بگویم من خوب هستم، من عالی هستم، من ماهر هستم؛ همگی تفکر مثبت است اما منجر به تغییر مثبت و در نتیجه افزایش خود کفایتی یا اعتماد به نفس نمی شود. زیرا شخصی که این جملات قشنگ را تکرار می کند، خودش به واقعی بودن آنها باور ندارد. برای اینکه بتوانید مثبت بیاندیشید و تغییر مثبتی در خود ایجاد کنید، بایستی بتوانید جملاتی را تکرار کنید که برای خودتان و اطرافیان شما قابل باور باشد. برای نوشتن جملات قابل باور مراحل زیر را پیگیری کنید:

  • جملات منفی که در مورد خودتان می گویید را به دقت و با جزئیات بنویسید.
  • آندسته از جملات و بیاناتی که صحیح هستند و غلط هستند را مشخص کنید.
  • حال جملات خود را مجددا بر اساس حقایق بنویسید.
  • جملات را ارزیابی کنید و قسمت هایی که حقیقت ندارد را حذف کرده و با حقایق تکمیل کنید.
  • جملات صحیح که واقعا در مورد شما مصداق دارد را تکرار کنید.
 • واژه های کلیدی

  ابهام نقش role ambiguity احساس از خود sense of self
  ارزیابی اجتماعی Social evaluation اعتماد به نفس Self-esteem
  اعتماد به نفس خاص specific self-esteem اعتماد به نفس فراگیر Global self-esteem
  اعتماد به نفس همگانی global self-esteem اعتماد به نفس ویژه Specific self-esteem
  تسلط در نقش Role mastery تصویر از بدن body image
  تضاد نقش Role conflicts تکامل شناختی پیاژه Piaget’s cognitive developmental phases
  تکامل نقش role development تنش نقش role strain
  توسعه نقش role development توقع از خود Self-expectation
  خود – اجتماعی Social self خود – ایده آل ideal self
  خود- آگاهی Self-awareness خود ایده آل ideal self
  خود فراگیر global self خود همگانی global self
  دانش از خود Self-knowledge درک از خود self-perceptions
  دیگران - محور other-centered عملکرد نقش Role performance
  کمال نقش Role mastery مراحل تکامل اریکسون Erikson’s stages of development
  مفهوم از خود self-concept مفهوم از خود کلی core self-concept
  من - محور me-centered نقش role
  هویت فردی Personal identity وظایف تکاملی هویگهارست Havighurst’s developmental tasks
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • منابع

  Bai, X., & Chow, N. (2013). Chinese elders’ self-image and their perceived peer-image: Possibility of self-enhancement bias. International Journal of Aging and Human Development, 77(1), 1–16.

  Burch, J. (2013). Care of patients with a stoma. Nursing Standard, 27(32), 49–56.

  Chauchard, E., Levin, K., Copersino, M., Heishman, S., & Gorelick, D. (2013). Motivations to quit cannabis use in an adult non-treatment sample: Are they related to relapse? Addictive Behaviors, 38, 2422–2427.

  Conway, F., Jones, S., & Speakes-Lewis, A. (2011). Emotional strain in caregiving among African American grandmothers raising their grandchildren. Journal of Women & Aging, 23, 113–128.

  Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd Ed.). New York, NY: Norton.

  Gordon, J. R., Pruchno, R. A., Wilson-Genderson, M., Murphy, W., & Rose, M. (2012). Balancing caregiving and work: Role conflict and role strain dynamics. Journal of Family Issues, 33, 662–689.

  Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2015–2017. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell.

  Iqbal, S., Ahmad, R., & Ayub, N. (2013). Self-esteem: A comparative study of adolescents from mainstream and minority religious groups in Pakistan. Journal of Immigrant and Minority Health, 15, 49–56.

  Kopytin, A., & Lebedev, A. (2013). Humor, self-attitude, emotions, and cognitions in group art therapy with war veterans. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30, 20–29.

  Laws, V., & Rivera, L. (2012). The role of self-image concerns in discrepancies between implicit and explicit self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 1453–1466.

  Niiya, Y., Crocker, J., & Mischkowski, D. (2013). Compassionate and self-image goals in the United States and Japan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44, 389–405.

  Wang, Y-N., Shyu, Y-I. L., Chen, M-C., & Yang, P-S. (2011). Reconciling work and family caregiving among adult–child family caregivers of older people with dementia: Effects on role strain and depressive symptoms. Journal of Advanced Nursing, 67, 829–840.

 • شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  نویسنده: سوزان ای. ماتنی

  وبگاه پرستاربعنوان پرستار، ما به دنبال طریقه کسب حکمت پرستاری و اعمال این حکمت در عملکرد روزمره خود هستیم. اما هنوز مفهوم و تجربه «عقل و حکمت در حرفه پرستاری» بخوبی تعریف نشده است. در این مقاله حکمت در عمل در حرفه پرستاری بحث می شود. ابتدا نظریه های پرستاری بطور مختصر مرور شده، پیشینه و متون حکمت در رشته های مختلف بازنگری شده، ویژگی های مشخصه عقل و حکمت از طریق تحلیل مدل های مختلف حکمت دیگر رشته ها تعیین می شوند. همچنین چندین حکایت در مورد عقل و حکمت در حرفه پرستاری معرفی می شوند که در طی بازنگری پیشینه و متون مربوطه شناسایی شده اند. سپس این حکایات خلاصه و جمع بندی شده و درک ما از حکمت و عقل و حکمت پرستاری نتیجه گیری می شود، زیرا به پرستاران کمک می کند که عقل و حکمت خود را در انجام مراقبت پرستاری و در فرآیند آموزش پرستاران جدید بکار بگیرند و پرستاران جدید به افرادی عاقل در حرفه پرستاری تبدیل شوند.

  در این مطلب می خوانیم:

  واژه های کلیدی: حکمت، دانش، انفورماتیک، تحلیل مفهوم، حکایات حکمت، ویژگی های حکمت، حکمت در عمل

  منبع:

  Matney, S., Avant, K., Staggers, N., (October 30, 2015) "Toward an Understanding of Wisdom in Nursing" OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 21 No. 2.


  لینک مطالب مرتبط


 • مقدمه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت ما در کجای دانش گم شده است؟ (توماس استیرنس الیوت، 1969، ص147)

  وبگاه پرستارعده کمی پیشرفت های تکنولوژیک امروزه را در زمان سرودن شعر توماس الیوت در سال 1934 تصور می کردند، که حکمت را به دانش ربط داده و رابطه ای متمایز بین این دو مفهوم بیان کند. در سال 2008، انجمن پرستاری آمریکا (ANA) نسخه ویرایش شده انفورماتیک پرستاری: حوزه و استانداردهای حرفه ای را منتشر کرد و مفهوم حکمت را به چارچوب مفاهیم پذیرفته شده داده، اطلاعات و دانش در انفورماتیک پرستاری اضافه کرد. این چارچوب داده، اطلاعات، دانش و حکمت (DIKW) بسط یافته بطور وسیعی توسط جامعه بین الملل و جامعه انفورماتیک پرستاری به عنوان مدل بنیادین برای رشته پرستاری پذیرفته شد (نلسون، 2002).

  وبگاه پرستارحکمت در فرهنگ لغت مریام – وبستر (2014) بدین شکل تعریف شده است: «(الف) دانش کسب شده از طریق تجارب زندگی؛ (ب) توانایی ذاتی درک چیزهایی که دیگران نمی توانند بفهمند؛ (ج) قضاوت یا برداشت خوب». در حوزه عملکرد استاندارد انفورماتیک پرستاری حکمت چنین تعریف شده است: «... استفاده مناسب از دانش برای مدیریت و حل مشکلات بشری. حکمت دانستن زمان و چگونگی اعمال دانش جهت رفع مشکلات پیچیده یا لحاظ کردن نیازهای خاص انسانی است» (انجمن پرستاری آمریکا، 2008، ص5). گرچه مفهوم حکمت به حوزه و استاندارد عملکرد انفورماتیک پرستاری اضافه شده است؛ مفهوم و کاربرد آن ورای رشته انفورماتیک پرستاری بخوبی تعریف نشده است (ماتنی، بروستر، اسوارد، کلویز و استگر، 2011). از آنجایی که پرستاران تمایل دارند که حکمت را در عملکرد حرفه ای خود بکار ببندند و متخصصان انفورماتیک پرستاری لازم است چگونگی حمایت از بکارگیری حکمت در عمل را بخوبی بفهمند؛ درک روشن تر از این مفهوم لازم است. این مقاله به شرح یک مطالعه پرداخته است تا مشخصات و ویژگی های حکمت پرستاری را از طریق بررسی نظریه های سایر رشته ها تعیین و بیان کند.


  لینک مطالب مرتبط


 • نظریه پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  نظریه در تمامی جوانب مراقبت پرستاری بکار رفته و به پرستاران شاغل در سازماندهی، درک و تجزیه و تحلیل داده های بیمار کمک می کند.

  وبگاه پرستارنظریه پرستاری ساخت و تکامل دانش پرستاری را تسهیل می کند و اصولی برای پشتیبانی از عملکرد حرفه ای پرستاران فراهم می سازد. نظریه به عمل شکل می دهد و روشی برای بیان ایده های کلیدی در مورد ماهیت و ضرورت حرفه پرستاری ابراز می دارد (واکر و آوانت، 2011). نظریه پرستاری از گروهی از مفاهیم تشکیل شده و به شرح روابط بین آن ها می پردازد، بنابراین نمایانگر نگرش نظامدار به وقایع مرتبط با پرستاری است. هدف از نظریه یا تئوری توصیف، تشریح، پیش بینی و یا تجویز است (چین و کرامر، 2011؛ رید و شیرر، 2007؛ ریسیرود، 2009؛ واکر و آوانت، 2011). نظریه در تمامی جوانب مراقبت پرستاری بکار رفته و به پرستاران شاغل در سازماندهی، درک و تجزیه و تحلیل داده های بیمار کمک می کند. اساساً نظریه فراهم کننده شیوه ای سیستماتیک و یکنواخت و مستمر برای تفکر در مورد مراقبت پرستاری و به هدف هدایت فرآیند تصمیم گیری است. عملکرد بالینی مبتنی بر نظریه زمانی انجام می شود که پرستار عمدا عملکرد خود را حول نظریه خاصی ساختار دهی می کند و از آن برای هدایت مراقبت از بیمار استفاده می کند.

  یکی از بزرگترین همیاری های نظریه های بزرگ ایجاد تمایز بین حرفه پرستاری و حرفه پزشکی است.

  وبگاه پرستارنظریه های پرستاری دارای سطوح مختلفی هستند، این سطوح شامل فرا نظریه (metatheory)، نظریه بزرگ (grand theory) و نظریه های میانه (mid­range theories) هستند. فرا نظریه ها روی نظریه در مورد نظریه ها متمرکز هستند. این نظریه ها از طریق پرسیدن سئوالات فلسفی و متدولوژیک برای شکل دهی به پایه و بنیاد پرستاری ایجاد می شوند. نظریه های بزرگ دیدگاه وسیع تری در مورد هدف و ساختار حرفه پرستاری فراهم می سازند (پترسون و بردو، 2008؛ واکر و آوانت، 2011). یکی از بزرگترین همیاری های نظریه های بزرگ که عمدتاً بین دهه 1960 تا 1980 ایجاد شدند، کمک به پرستاری در تمایز بین حرفه پرستاری و حرفه پزشکی بود. برعکس، نظریه های میانه حاوی مجموعه ای به هم مربوط از ایده ها و متغیرها هستند، دارای حوزه کوچکتر بوده و قابل تست کردن هستند (اسمیت و لیهر، 2008؛ واکر و آوانت، 2011). این نظریه ها اختصاصی بودن و متمایز بودن مورد نیاز برای مفید بودن تحقیقات و عملکرد حرفه ای را فراهم می سازند، معمولا روی یک موضوع یا حیطه مراقبتی خاص متمرکز هستند و اغلب با تحلیل مفهوم شروع شده و به ایجاد چارچوب مفهومی بزرگتری می انجامند (اغلب سازه نامیده می شوند).


  لینک مطالب مرتبط


 • مروری بر ادبیات و پیشینه حکمت

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت یک ایده آل انتزاعی است، نقطه پایان یا یک مشخصه و صفت است، چیزی است که در عمل استفاده می شود، اما از حرفه مجزا نیست.

  وبگاه پرستارامروزه پیکره وسیعی از دانش و ادبیات مربوط به حکمت در دسترس است، گرچه بیشتر آنها در مورد حکمت در حرفه پرستاری نیست. حکمت یک ایده آل انتزاعی است، نقطه پایان یا یک مشخصه و صفت است، چیزی است که در عمل استفاده می شود، اما از حرفه مجزا نیست. برای حمایت از این کاوش، تعاریف حکمت از اوان فلسفه کلاسیک تا ادبیات روانشناسی استفاده شده و راستای این تعاریف با پرستاری و همچنین تعاریف موجود در ادبیات پرستاری عرضه می شود.

  وبگاه پرستاردر ادامه مفهوم حکمت از دیدگاه رشته های زیر بررسی می شود:

  وبگاه پرستارهمچنین مدل های ارائه شده برای حکمت در رشته های علوم کامپیوتر، روانشناسی و پرستاری ارائه می شود.


  لینک مطالب مرتبط


 • فلسفه

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارفلاسفه کلاسیک تعریف حکم را از اوایل سال های 400 قبل از میلاد شروع کردند. همانطور که افلاطون نوشت: «حکمت آگاهی از خوبی های بین تمامی موجودات است» (تروگلیو – لاندریگان، 2002)، در حالی که ارسطو می گوید: «حکمت دانش و آگاهی از اولین علل و اصول چیزها است» (رایس، 1958). ارسطو حکمت را در پنج وضعیت ذهنی متمایز دانسته است: اپیستم (episteme) یا دانش علمی، تئورتیکز (theoretikes) یا دانش نظری مربوط به حقایق؛ تکنی (techne) یا مهارت های فنی؛ فرونسیس (phronesis) یا حکمت عملی که متولی اقدامات اخلاقی همیار با منافع عمومی است، و سوفیا (sophia) که در رابطه حقایق دستیابی به نتیجه ای عملی است (مک کی و همکاران، 2012). تمامی این پنج حالت حکمت را می توان به صورت هنر و علم پرستاری تعریف کرد. شغل پرستاری براساس دانش علمی (episteme) و عملکرد پرستاری براساس نظریه (theoretikes) است (انجمن پرستاری آمریکا، 2004). پرستار بایستی فناوری جاری را فهمیده و بکار بگیرند (techne). یکی از استانداردهای حرفه ای پرستاری اخلاقیات یا آیین حرفه ای پرستاری است، از اینرو اخلاقیات (phronesis) را در حیطه های عملکرد خود تلفیق کرده اند. در نهایت هنر حرفه پرستاری براساس چارچوب مراقبت (sophia) است.


  لینک مطالب مرتبط


 • روانشناسی

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری
  حکمت شخصی زمانی ظاهر می شود که پرستاران مجرب بازتاب عملکرد خود و حرفه خود را تجربه کرده و از تجارب خود می آموزند، بدینوسیله دانش شخصی خود را افزایش می دهند.

  وبگاه پرستاردو نوع حکمت در ادبیات روانشناسی توصیف شده است که اسما حکمت عمومی و حکمت شخصی نامیده می شوند (استادینگر و گلوک، 2011). حکمت عمومی از دیدگاه شخص ثالث به سمت افراد دیگر اعمال می شود. این یک خصیصه فردی است که از طریق مراقبت و مهربانی با دیگران تجلی می یابد. برعکس، حکمت شخصی فردی است، بر نصایح و قضاوتی متمرکز است که براساس بینش کسب شده از تجارب شخصی شکل می گیرد (میکلر و استادینگر، 2008). حکمت شخصی در مورد زندگی و مشکلات فرد متمرکز است که از دیدگاه خود شخص دیده می شوند. درک هر دوی این حکمت ها اهمیت دارد زیرا پرستاری شامل هر دوی حکمت فردی و حکمت عمومی است. در ابتدا، حکمت عمومی در زمان مراقبت از رفاه و بهزیستی دیگران در طی عملکرد حرفه ای استفاده می شود (استادینگر و گلوک، 2011). پس از آن، با یادگیری از تجربه مراقبت کردن می توان آن را به طور شخصی بکار گرفت. حکمت فردی زمانی وارد صحنه می شود که پرستاران مجرب بر عملکرد خود مجسم شده، از تجارب دیگران یاد گرفته، بدینوسیله دانش شخصی خود را می افزایند.

  وبگاه پرستارمفهوم حکمت به طور وسیعی در رشته روانشناسی تحقیق شده است (استادینگر و گلوک، 2011). بلوک و گلوک (2004) در مطالعه ای کیفی به تجزیه و تحلیل حکایات اتوبیوگرافیک افراد تمامی سنین در رابطه با اوقاتی پرداخته اند که احساس کرده اند چیز عاقلانه ای گفته اند یا عمل حکیمانه ای انجام داده اند. نتایج نشان داد که تمامی گروه های سنی قادر به تغییر تجارب منفی زندگی به تجارب مثبت هستند، زمانیکه حکمت استفاده شود. بلوک و گلوک حکمت را به عنوان شکل سازشی از قضاوت تعریف کرده اند که شامل طرز فکر شخص است. در مطالعه کیفی دیگری، گلوک و بالتز (2006) از نمونه ها خواستند که فرد حکیم و عاقل را توصیف کنند. الگوهای حاصل از این پژوهش شامل اخلاقیات، کمال، فائق آمدن بر ریسک تفاوت، جستجوی بینش و بصیرت، تلاش به سمت خود شکوفایی بودند.

  وبگاه پرستارتصور بر این است که حکمت به طور ذاتی و ماهیتاً با سن و تجربه در ارتباط است. گرچه سالمندان تجارب بیشتری دارند، اما سن تنها ویژگی مرتبط با حکمت نیست. پاسوپاتی (2001) مدعی است کسانی که «تجارب جدید را می پذیرند، خلاق هستند، در مورد چگونگی و چرایی وقایع فکر می کنند بجای اینکه به سادگی خوب یا بد بودن آن را بپذیرند، کسانی که هوش اجتماعی بالاتری دارند، کسانی که به دنبال تعالی و رشد فردی خود هستند؛ دارای سطوح بالاتری از دانش و آگاهی و قضاوت مرتبط با عقل و حکمت هستند» (ص403). این مسئله برای پرستاری اهمیت دارد زیرا سن ضرورتاً پرستار را به پرستاری حکیم تبدیل نمی کند.

  تصور بر این است که حکمت ماهیتاً با سن و تجربه در ارتباط است.... [اما] سن ضرورتاً پرستار را با گذر زمان به پرستاری حکیم تبدیل نمی کند.

  وبگاه پرستاراسترنبرگ (2007) و تیمش فرضیه دادند که عناصر کلیدی حکمت رهبر شامل هوش، خلاقیت، دانش و همچنین توانایی استفاده از این ویژگی ها در گرفتن تصمیمات خوب است. تیم وی برای مطالعه شرکت کنندگان، تصاویر موقعیت های مشکل زندگی همراه با راه حل های ممکن این موقعیت ها را به شرکت کنندگان عرضه کردند. سپس شرکت کنندگان به عیار بندی راه حل ها پرداختند. راه حل های آنها با همدیگر و با راه حل پیشنهادی متخصصان روانشناسی مقایسه گردید. یافته های آنها نشان داد که افراد دارای حکمت عمومی این حکمت را در مورد داستان ها نمایش می دهند، اما ممکن است ضرورتاً حکمت یکسانی برای خودشان بکار بگیرند یا نگیرند (استادینگر و گلوک، 2011).

  وبگاه پرستاریافته های متون روانشناسی که از نظر پیش درآمدهای صفت حکمت مهم هستند شامل وجدان، کمال، خلاقیت، هوش، دانش و بصیرت و همچنین مفاهیم مورد استفاده در زمان اعمال حکمت است از قبیل قضاوت و فکر کردن به دیگران. تمامی این مفاهیم با حرفه پرستاری هم راستا است.


  لینک مطالب مرتبط


 • پرستاری

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستاردر زمینه پرستاری، مفهوم عقل و حکمت خیلی کم بررسی و کاوش شده است. بنر (2000) نوشته است که حکمت پرستاری براساس قضاوت بالینی و رویکرد تفکر در عمل است که در برگیرنده درک شهودی، عواطف، و احساسات است. بنر و همکاران (1999) پرستار حکیم بالینی را به عنوان یک پرستار مسلط و خبره تعریف کرده اند. ماتنی و همکاران (2011) حکمت را به عنوان بکارگیری تجربه، هوش، خلاقیت، دانش تعریف کرده اند که بواسطه ارزش ها و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک تقویت می شود. این تعاریف حکمت را به عملکرد یا حرفه پرستاری وصل کرده اند، موجب شده اند که تصور شود که حکمت بایستی با عمل گره بخورد، عملکردی که با مهارت و دانش باشد.

  وبگاه پرستارهاگرتی و گریس (2008) ادبیات روانشناسی و فلسفه را در مورد حکمت بررسی کردند و عناصر کلیدی حکمت بالینی را تعیین کردند. آنها سه الگوی زیر را مشخص کردند: «تعادل و تفکر به منافع دیگران و منافع عمومی، استفاده از هوش و عاطفه در حل مسئله، و نمایش تاکتیک مبتنی بر تجربه برای موقعیت های مشکل و مسئله دار معلوم» (ص235). کریستلی و همکاران (2012) «حکمت عملی» را مورد تحلیل مفهومی قرار دادند و سه حکایت (که پیش درآمد هم نامیده می شود) و سه خصیصه برای حکمت عملی به همراه سایر کاربردهای آن در پرستاری مشخص کردند. سه حکایت شامل تجربه و تجسم به همراه مراقبت، شفقت و همدلی بودند. سه خصیصه حکمت شامل دانش تجربی، قضاوت و تعادل، عمل بودند.

  دو مفهوم از رشته فلسفه یعنی پراکسیس (praxis) و فرونسیس (phronesis) با حکمت در پرستاری در ارتباط هستند.

  وبگاه پرستاردو مفهوم از رشته فلسفه، پراکسیس و فرونسیس با حکمت در حرفه پرستاری در ارتباط هستند. پراکسیس به عنوان به بوته عمل کشیدن تئوری تعریف شده است (رولف، 2006). پراکسیس از موقعیت های وجدانی، معنوی، تجربی و عملی تشکیل می شود و در طول زمان تغییر کرده و با تجربه افزایش می یابد (کونر، 2004). لیتشفیلد (1999) یک چارچوب پراکسیس پرستاری ترسیم کرده است که تجلی نظریه، عمل و تحقیق است.

  وبگاه پرستارفرونسیس (Phronesis) در ادبیات و متون پرستاری به عنوان حکمت عملی تعریف شده است که مستلزم لحاظ زمینه و وضعیت موقعیت قبل از اقدام است (کونر، 2004؛ فلمینگ، 2011؛ جیمز، آندرشد، گوستاوسون و ترنستدت، 2010؛ لیتارد و کوک، 2009). فرونسیس نشانگر اخلاقیات و وجدان کاری است که پرستاران به آن نیاز دارند تا بتوانند مناسب ترین پاسخ در هر موقعیت خاص را بدهند (چن، 2011). فرونسیس توسط پرهیزکاری هوشی و میل به کار درست حرفه ای با پراکسیس (praxis) جفت می شود (نیوهام، کورزیو، کار و تری، 2014).

  وبگاه پرستارویژگی های حکمت که پراکسیس و فرونسیس یافت می شود (مثل به بوته عمل کشیدن تئوری و اخلاقیات) را می توان در حرفه پرستاری اعمال نمود، اما اینکه چطور این خصیصه ها را عملی کنیم، هنوز روشن نیست. درک روشن تر از مفهوم حکمت برای درک چگونگی تبدیل دانش به عمل یا عمل براساس حکمت در حرفه خود نیاز است. پرستاری بالینی فرآیندی است که مستلزم نظریه های مبتنی بر عمل حکمت است که ریشه در اقدامات پرستاری داشته باشد. درک حکمت در زمینه پرستاری توانایی پرستاران حرفه ای و پرستاران انفورماتیک را قادر می سازد که توسعه و استفاده از حکمت و عقل حرفه ای را تسهیل کنند. این مقاله روی شناسایی مفاهیم حکمت مرتبط با حرفه پرستاری بالینی می پردازد که از نظریه های حکمت رشته های دیگر مشتق شده است.


  لینک مطالب مرتبط


 • شناخت ویژگی های حکمت

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارفرآیند استخراج ویژگی های تعریف شده واکر و آوانت (2011) برای شناخت ویژگی های حکمت استفاده گردید. استخراج بدین معنی است که مفاهیم از منابع دیگر بدست آمد. این روش شامل بررسی مدل ها یا نظریه های موجود، انتخاب مدل یا مدل های مرکزی است که براساس آنها نظریه جدید را خلق کرد و مشخص نمود که این مدل ها چگونه اتخاذ می شوند. این فرآیند استخراج دارای سه مرحله است:

  • الف) شناسایی نظریه های بالقوه ای که ممکن است با حکمت در حرفه پرستاری همیاری یا همپوشی داشته باشند
  • ب) انتخاب نظریه هایی که ویژگی ها را می توان از آنها استخراج نمود
  • ج) تجزیه و تحلیل ویژگی های نظریه های والد که برای نظریه جدید پرستاری لازم هستند.

  وبگاه پرستاراز این فرآیند پیروی کرده و لیستی از حکایات و ویژگی های حکمت استخراج کردیم که عقل و حکمت در حرفه پرستاری را توصیف و حمایت می کنند.

  وبگاه پرستارمدل های حکمت متعددی از رشته های دیگر با استفاده از تحلیل تئوری رسمی جهت تعیین مستخرج های احتمالی بررسی و تحلیل شده است (واکر و آوانت، 2011). در اینجا چهار تا از این مدل ها معرفی می شود:

  1. چارچوب DIKW از رشته علوم کامپیوتر و رشته پرستاری انفورماتیک
  2. الگوی حکمت برلین (BWP) از رشته روانشناسی
  3. مدل حکمت MORE از رشته روانشناسی
  4. مدل توسعه حکمت (MWD) از رشته آموزش و پرورش

  وبگاه پرستاراین مدل ها به این دلیل انتخاب شدند که روی دانش به عنوان هسته و محور حکمت متمرکز هستند، عنصر مرکزی که حکمت را در هر عملی بکار می بندد.


  لینک مطالب مرتبط


 • چارچوب داده، اطلاعات، دانش، حکمت (DIKW)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارعناصر تشکیل دهنده مدل چارچوب داده، اطلاعات، دانش، حکمت (DIKW)چهار مفهوم همپوش است: داده، اطلاعات، دانش، حکمت. داده ها نمادهایی هستند که نمایانگر خواص اشیاء، وقایع و محیط خود هستند و به تنهایی معنی ندارند. اطلاعات ساختاردهی به داده است. دانش از کشف الگوها و ورابط بین انواع اطلاعات مشتق می شود. حکمت استفاده صحیح از دانش برای رفع یا تشریح مشکلات انسانی است. همانطور که انجمن پرستاری آمریکا (ANA) می گوید: حکمت توانایی ارزیابی اطلاعات و دانش در زمینه مراقبت و استفاده از قضاوت بالینی برای گرفتن تصمیمات صحیح است.

  حکمت در پرستاری
  چارچوب DIKW
  حکمت بکارگیری صحیح دانش برای رفع و رجوع یا تشریح مشکلات بشری است.

  لینک مطالب مرتبط


 • الگوی حکمت برلین (BWP)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارمدل BWP در موسسه ماکس پلانک برای هدایت تحقیقات حکمت مدار سیستم های دانش و فرآیندهای قضاوت ایجاد شد. آنها حکمت را به عنوان «تئوری عملگرا (pragmatic) یا فرا ابتکاری (metaheuristic) شناختی و انگیزشی تعریف کرده اند که دانش را به سمت تعالی ذهنی و پرهیزکاری بشر سازماندهی و هدایت می کنند، هم شکوفایی فردی و هم جمعی».

  وبگاه پرستارنظریه های عملی بنیادین زندگی (پراگماتیک) به بینش و بصیرت عمیق و قضاوت دقیق در مورد شرایط بشری و راه های برنامه ریزی، اداره و درک زندگی اشاره دارند. نظریه های فرا ابتکاری (متا هیورستیک) راهبردهای رده بالایی هستند که قواعد رده پایین را در بین افراد سازماندهی می کنند، تا به آنها در برنامه ریزی، اداره و ارزشیابی مسائل زندگی کمک کند.

  حکمت در پرستاری
  پارادایم حکمت برلین

  وبگاه پرستارمدل حکمت برلین (BWP) از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

  • bullet عوامل مرتبط با شخص
  • bullet زمینه زندگی افراد
  • bullet مشکل گشایی

  وبگاه پرستارهر یک از این بخش ها شامل پیش درآمدهای حکمت و مفاهیم فرآیند حکمت هستند. از جمله این مفاهیم و پیش درآمدها می توان به توسعه حکمت، حکمت در زندگی واقعی، تعاملات خانوادگی، نوشته ها، روابط فردی اشاره کرد. در بخش سوم این مدل به توقعات و معیارهای کیفی مشکل گشایی می پردازد.


  لینک مطالب مرتبط


 • مدل حکمت MORE

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارمدل MORE سر حرف مفاهیم زیر است: چیرگی و تسلط (M)، باز بودن و پذیرش (O)، تجسم (R) و تنظیم یا تسلط عاطفی (E). این مدل از نظر مفهومی از BWP استخراج شده است و هدف ایجاد چارچوبی خاص برای درک چگونگی و چرایی تکامل حکمت در عده ای و عدم تکامل آن در دیگران بوده است.

  حکمت در پرستاری
  مدل حکمت مور (MORE)

  وبگاه پرستارمفهوم اول یعنی تسلط و چیرگی (Mastery) براساس این باور است که هر واقعه و چالشی در زندگی قابل رفع و رجوع است، اما بایستی آگاه بود که همه چیز را نمی توان کنترل کرد. چالش ها رو در رو اداره شده یا با آنها سازگار می شویم، افراد احساس قربانی شدن نمی کنند زمانی که وقایع فرای کنترل آنها است، این عمل به فرد احساس تسلط و چیرگی می دهد.

  وبگاه پرستارمفهوم دوم باز و پذیرا (Openness) بودن است. مردم بایستی به تجارب و ایده های جدید علاقمند و مشتاق باشند تا دانش کافی کسب کرده و از آن عاقلانه استفاده کنند. بالا بودن سطح پذیرش به فرد کمک می کند که به دنبال موقعیت هایی باشد که حکمت و عقل وی را تقویت می کند.

  وبگاه پرستارمفهوم سوم نگرش تجسمی (Reflective Attitude) است. افراد حکیم دارای نگرش تجسمی بوده و انگیزه تفکر عمیق دارند. آنها کنار ایستاده و ابتدا به بررسی موقعیت می پردازند تا درک بهتری از وضعیت پیدا کرده و بعد عمل کنند. نسبت به رفتار گذشته خود هوشیار بوده و آن را بررسی می کنند تا به معانی و مسیرهای جدید دست یابند. زمانی که از تجربه و تجسم به دانش و آگاهی رسیدند، در موقعیت های آینده از آن استفاده می کنند.

  افراد حکیم خونسرد هستند و روی خودشان کنترل دارند.

  وبگاه پرستارچهارمین و آخرین مفهوم نظم عاطفی (Emotional Regulation) یا کنترل بر عواطف و وانایی حساس بودن نسبت به عواطف دیگران است. افراد حکیم و عاقل خونسرد و خود کنترل هستند. عواطف خود را درست فهمیده و درست اداره می کنند، چه در موقعیت های مثبت باشند و چه در موقعیت های منفی.


  لینک مطالب مرتبط


 • مدل توسعه حکمت (MWD)

  مفاهیم پرستاری – شناخت عقل و حکمت در پرستاری

  وبگاه پرستارعنصر مرکزی و محور مدل MWD یادگیری از زندگی است. این عنصر شامل مفاهیم تجسم، تلفیق و بکارگیری است. افراد بایستی اطلاعات را دریافت کنند، بررسی، تجزیه و تحلیل، پردازش، سبک و سنگین کنند و در اقدامات خودآگاه و نا خود آگاه خود تلفیق کنند. زمانیکه به این نقطه برسد، یادگیری رخ می دهد و دانش جدید را می توان در عمل بکار گرفت. اگر دانش کسب شده در عمل استفاده نشود، منجر به رشد یا تغییر نخواهد نشد.

  وبگاه پرستارسه شرط در این مدل وجود دارد که همگی به شرایطی هستند که روی ایجاد حکمت تاثیر داشته و به عنصر محوری یادگیری از زندگی متصل هستند. این سه شرط عبارتند از:

  • الف) تمایل به یادگیری
  • ب) تجربه کردن
  • ج) تعامل با دیگران
  حکمت در پرستاری
  مدل توسعه حکمت

  وبگاه پرستاردر نهایت این مدل، حکمت قرار دارد که فرد با استفاده از تجارب زندگی به حکمت می رسد. همانطور که براون (2004) شش ویژگی به هم مرتبط برای حکمت در نظر می گیرد: آگاهی از خود یا خود شناسی، درک دیگران، قضاوت، دانش زندگی، مهارت های زندگی، تمایل به یادگیری.


  لینک مطالب مرتبط


 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com