ورود کاربر

 • عوامل موثر بر مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارعوامل زیادی روی مفهوم از خود شخص تاثیر دارد. عوامل اصلی شامل مرحله تکاملی، خانواده و فرهنگ، استرسورها، منابع، تاریخچه موفقیت و شکست، بیماری و ناخوشی است.

  مرحله تکاملی

  وبگاه پرستارهمانطور که شخص از مراحل رشد و تکامل عبور می کند، عوامل موثر بر مفهوم از خود تغییر می کنند. برای مثال، نوزاد به محیط حمایتی و لطیف نیاز دارد، در حالی که بچه ها به آزادی اکتشاف و یادگیری نیاز دارند. مفهوم از خود سالمندان براساس تجربیات آنها در گذر از مراحل زندگی است.

  خانواده و فرهنگ

  وبگاه پرستارارزش های بچه های جوان بطور وسیعی تحت تاثیر خانواده و فرهنگ است. بعدا تحت تاثیر همسالان و همکلاسی ها قرار می گیرد و روی خود آنها تاثیر می گذارد. زمانی که بچه با توقعات متفاوتی از خانواده، فرهنگ و همسالان مواجه می شود، احساس از خود (sense of self) وی دچار سردرگمی می شود. برای مثال بچه ممکن است باور داشته باشد که والدینش از وی توقع داند الکل نخورد و در خدمات مذهبی یکشنبه ها شرکت کند. همزمان دوستانش وی را تشویق می کنند که آبجو بخورد و یکشنبه ها را با آنها بگذراند.

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  معمولا توقعات والدین و همسالان بچه را به جهات متضادی می کشاند

  استرسورها

  وبگاه پرستاراسترسورها با سازگاری موفقیت آمیز فرد با مشکلات، موجب تقویت مفهوم از خود وی می شوند. از سوی دیگر، اگر استرسورها شدید بوده و شخص نتواند سازگار شود، پاسخ های ناسازگار رخ می دهد از قبیل سوء مصرف مواد، گوشه گیری و اضطراب. توانایی شخص در رسیدگی به استرسورها به طور زیادی به منابع شخصی وی بستگی دارد. شناخت این استرسورها که ممکن است روی ابعاد مفهوم از خود مددجو تاثیر بگذارد، برای پرستار مهم است. نمونه ای از استرسورهایی که می تواند مددجو را در خطر مشکلات مفهوم از خود قرار دهد را بخوانید.

  منابع

  وبگاه پرستارمنابع یک شخص به دو دسته منابع داخلی و خارجی تقسیم می شوند. نمونه ای از منابع داخلی شامل اطمینان و ارزش ها است، در حالی که منابع خارجی شامل شبکه حمایتی، منابع مالی کافی و سازماندهی است. عموما هر چه منابع داشته و مورد استفاده شخص بیشتر باشد، تاثیر مثبت بیشتری بر مفهوم از خود وی دارد.

  سابقه موفقیت و شکست

  وبگاه پرستارکسانی که سابقه شکست دارند خود را ناتوان و شکست خورده می دانند، در حالی که کسانی که سابقه موفقیت دارند، تاثیر مثبت زیادی بر مفهوم از خود آنها دارد. همچنین افراد دارای مفهوم از خود مثبت از سطح موفقیت خود احساس رضایت می کنند و قانع هستند در حالی که افراد دارای مفهوم از خود منفی کل موقعیت زندگی خود را در اثر یک شکست منفی می بینند.

  بیماری و ناخوشی

  وبگاه پرستارناخوشی و تروما می توانند روی مفهوم از خود شخص تاثیر بگذارند. زنی که ماستکتومی کرده است ممکن است خودش را جذاب نبیند و این فقدان ممکن است بر شیوه رفتار و ارزش های وی تاثیر بگذارد. افراد نسبت به استرسورهایی از قیبل ناخوشی و تغییرات ناشی از پیری در عملکرد به شیوه متفاوتی واکنش نشان می دهند. پذیرش، انکار، انزوا یا افسردگی از واکنش های رایج است.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • استرسورهای موثر بر مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  استرسورهای هویت

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تغییرات ظاهر فیزیکی (مثل چروک صورت)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کاهش توانایی جسمی، روانی یا حسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناتوانی در دستیابی به اهداف
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نگرانی های رابطه ای
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نگرانی های جنسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود خود آرمانی غیر واقع بینانه

  استرسورهای تصویر از بدن

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن بخشی از بدن (مثل قطع اندام، ماستکتومی، هیسترکتومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن عملکرد بدن (مثل فلج ناشی از سکته یا قطع نخاع، بیماری عصبی عضلانی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بدقیاقه شدن (مثل حاملگی، سوختگی شدید، کولوستومی، تراکئوستومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بدن آرمانی غیر واقع بینانه (برای نمونه، بدنی عضلانی و شکولاتی که قابل دستیابی نیست)

  استرسورهای نقش

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن والدین، همسر، بچه یا دوست نزدیک
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن یا تغییر شغل یا نقش های مهم دیگر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طلاق
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بیماری خود یا دیگران که روی عملکرد نقش تاثیر دارد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ابهام یا تضاد در توقعات از نقش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناتوانی در رسیدن به توقعات نقش

  استرسورهای اعتماد به نفس

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود فقدان بازخورد مثبت از طرف اطرافیان مهم
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شکست های مکرر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توقعات غیر واقع بینانه
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود روابط سوء رفتاری
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از دست دادن امنیت مالی و اقتصادی
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  بررسی و شناخت

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت دقیق و کامل شامل بررسی و شناخت روانی اجتماعی مددجو و خانواده یا شخص حامی وی می باشد، زیرا سرنخ هایی در مورد مشکلات واقعی یا بالقوه فراهم می سازد. پرستار در زمان بررسی و شناخت مفهوم از خود روی چهار جنبه تمرکز می کند:

  وبگاه پرستارقبل از انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی، پرستار بایستی اعتماد مددجو را جلب کرده و رابطه کاری مبتنی بر اعتماد با مددجو برقرار کند. دستورالعمل های انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی عبارتند از:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  تشخیص

  وبگاه پرستارمفهوم از خود مثبت برای مددجویی که با چالش بهداشتی و سلامتی مواجه است، به عنوان یک منبع عمل می کند. گاهی اوقات مددجو در حیطه درک از خود و طبقات مفهوم از خود، اعتماد به نفس و تصویر از بدن مشکل دارد، که داده های بررسی و شناخت نشان می دهد. سه تشخیص از تشخیص های ناندا بین الملل (هردمن و کامیتسورو، 2014) اختصاصا در این رابطه است:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  برنامه ریزی

  وبگاه پرستارپرستار با مشارکت مددجو و افراد حامی وی در زمان امکان، به برنامه ریزی طرح مراقبت براساس وضعیت سلامتی، سطح اضطراب، منابع، مکانیسم های سازشی، تمایلات اجتماعی فرهنگی و مذهبی مددجو می پردازد. پرستاری که در مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال مفهوم از خود کم تجربه است، می تواند با پرستاران مجرب تر برای برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مشورت کند.

  وبگاه پرستاراهداف یا برآیندهای مورد انتظار با توجه به تشخیص و ویژگی های تعیین کننده مرتبط با فرد متفاوت است. مداخلات پرستاری خاص را می توان برای لحاظ کردن نیازهای هر فرد مددجو انتخاب کرد.

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  اجرا

  وبگاه پرستارمداخلات و مراقبت های پرستاری برای بهبود یا پیشبرد مفهوم از خود مثبت شامل کمک به مددجو در شناخت نکات قوت خویش است. به علاوه، در مددجویانی که دچار اختلال مفهوم از خود هستند، پرستاران بایستی رابطه درمانی با مددجو برقرار کرده و به وی در ارزیابی خودشان و ایجاد تغییرات رفتاری مورد نیاز کمک کنند.

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  ارزشیابی

  وبگاه پرستاربرای تعیین اینکه آیا اهداف یا برآیندهای مورد انتظار مددجو لحاظ شده اند، پرستار بایستی از داده های زمان تعامل با مددجو و افراد مهم دیگر وی استفاده کند. اگر به برآیندهای مورد انتظار دست نیافتند، پرستار بایستی دلیل آن را بررسی کرده، سئوالاتی از قبیل زیر را در نظر بگیرد:

  فرآیند پرستاری مفهوم از خود ادامه مطلب …

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری مفهوم از خود - بررسی و شناخت

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت دقیق و کامل شامل بررسی و شناخت روانی اجتماعی مددجو و خانواده یا شخص حامی وی می باشد، زیرا سرنخ هایی در مورد مشکلات واقعی یا بالقوه فراهم می سازد. پرستار در زمان بررسی و شناخت مفهوم از خود روی چهار جنبه تمرکز می کند:

  وبگاه پرستارقبل از انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی، پرستار بایستی اعتماد مددجو را جلب کرده و رابطه کاری مبتنی بر اعتماد با مددجو برقرار کند. دستورالعمل های انجام بررسی و شناخت روانی اجتماعی عبارتند از:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود فراهم کردن محیطی خلوت و خصوصی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمینه سازی وقفه ها و مزاحمت تا سر حد امکان
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشستن در سطح تماس چشمی مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشان دادن علاقه به نگرانی های مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نشان دادن پذیرش مددجو توسط نقد نکردن، قضاوت نکردن، اخم نکردن یا نشان دادن حالت شوک و تعجب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود پرسیدن سئوالات باز برای تشویق مددجو به صحبت بیشتر بجای پرسیدن سئوالات بسته که اشتراک آزاد اطلاعات را مسدود می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از پرسیدن سئوالات خیلی خصوصی که در واقع نیاز نیستند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمینه سازی نوشتن جزئیات در حین مصاحبه، زیرا می تواند در مددجو این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات شخصی وی ثبت می شوند و همچنین با توانایی پرستار در تمرکز بر گفته های مددجو تداخل می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تعیین اطلاعات اضافی که ممکن است خانواده بتوانند عرضه کنند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود حفظ محرمانه بودن اطلاعات و حریم مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مطلع بودن از تعصبات و ناراحتی خود که ممکن است روی بررسی و شناخت تاثیر بگذارد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ بر رفتار مددجو (مراقبت فرهنگ محور)

  وبگاه پرستارزمانی که استرسورها شناسایی شدند، پرستار لازم است که مشخص کند برداشت مددجو از استرسورها چیست. درک و برداشت مثبت و رشد محور از وقایع استرس زا می تواند خود-ارزشی مددجو را تقویت کند؛ در حالی که برداشت منفی، نومیدی، شکست منجر به کاهش اعتماد به نفس مددجو می شود. پرستار بایستی همچنین سبک سازشی مددجو را شناسایی و مشخص کند که آیا این سبک برای استرسورهای شناسایی شده موثر است یا نه و برای اینکار سئوالات زیر را مددجو می پرسد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وقتی مشکلی دارید یا با موقعیت استرس زا مواجه می شوید، چطور به آن رسیدگی می کنید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا این روش موثر است؟

   

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • هویت فردی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارزمان بررسی و شناخت مفهوم از خود، اطلاعاتی که پرستار از اول نیاز دارد مربوط به هویت شخصی مددجو است. این شامل اعتقاد و باور مددجو از خود است (نمونه سئوالات مصاحبه را بخوانید).

  نمونه سئوالات مصاحبه بررسی و شناخت: هویت فردی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ویژگی های فردی خود را چطور توصیف می کنید؟ یا به عنوان یک فرد خود را چطور می بینید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دیگران شما را به عنوان یک فرد چطور توصیف می کنند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه چیزهایی از خودتان را دوست دارید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه کارهایی را خوب انجام می دهید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نکات قوت، استعدادها و توانایی های فردی شما چیست؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اگر می توانستید، چه چیزی را در خودتان تغییر می دادید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه احساسی دارید، اگر بدانید شخصی از شما خوشش نمی آید؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت تصویر از بدن

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراگر نشانگرهای اختلال در تصویر از بدن وجود دارد، پرستار بایستی مددجو را به دقت از نظر مشکلات کارکردی یا جسمی احتمالی بررسی کند. اختلال ممکن است نتیجه نقص عضو و نقض عملکرد جاری باشد یا نقص انتظاری باشد که مددجو فکر می کند دچارش می شود. علاوه بر پاسخ های بیان شده در مورد مشکل، بررسی و شناخت رفتارهای مرتبط نیز اهمیت دارد (نمونه سئوالات بررسی و شناخت تصویر از بدن را بخوانید)

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  اشخاص خودشان را آنطور که دیگران می بینند، نمی بینند
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت عملکرد نقش

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارپرستار به بررسی و شناخت رضایت یا عدم رضایت مددجو از مسئولیت ها و روابط نقش وی می پردازد: نقش های خانوادگی، نقش های کاری، نقش های دانشجویی، نقش های اجتماعی. نقش های خانوادگی برای افراد مهمتر است زیرا روابط خانوادگی از صیمیت و نزدیکی خاصی برخوردار است. روابط می تواند حمایتی و رشد دهنده باشد، یا می تواند سر متضاد آن بوده فوق العاده استرس زا باشد که به صورت رفتار خشن یا سوء رفتار مشخص می شود. بررسی و شناخت روابط نقش خانواده ممکن است با جنبه های ساختاری از قبیل تعداد افراد خانوار، سنین، محل سکونت و غیره شروع شود. برای بدست آوردن داده های مربوط به روابط نقش خانواده مددجو رضایت یا عدم رضایت وی از نقش های کاری و نقش های اجتماعی، پرستار بایستی سئوالاتی از قبیل نمونه سئوال مصاحبه بررسی و شناخت بپرسد. بخاطر داشته باشید که این سئوالات بایستی با توجه به فرهنگ، جنس و موقعیت فرد اصلاح و تعدیل شوند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بررسی و شناخت اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self­-esteem) دیدگاه یا احترامی است که شخص برای خویش قائل است. فردی که نسبت به خودش احساس مثبتی دارد، گفته می شود که دارای اعتماد به نفس بالا است. هرچند اعتماد به نفس ممکن است به حیطه های خیلی خاص یا خیلی عمومی نسبت به خود اطلاق شود. برای مثال، شخص ممکن است اعتماد به نفس پایینی در مورد ظاهر فیزیکی خود داشته باشد اما اعتماد به نفس بالایی در انجام وظایف شغلی خود داشته باشد.

  پرستار می تواند سئوالات زیر را برای تعیین اعتماد به نفس مددجو بپرسد:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا از زندگی خود راضی هستید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چه احساسی در مورد خودتان دارید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا به چیزی که می خواسته اید، دست یافته اید؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کدام هدف در زندگی برای شما مهمتر است؟

  وبگاه پرستارمهم است که پرستار ابتدا زمینه فرهنگی مددجو را مشخص کند تا رفتارهای خاص وی را به اشتباه تفسیر نکند. رفتارهای زیر ممکن است منعکس کننده پایین بودن اعتماد به نفس شخص باشد یا ممکن است در اثر زمینه فرهنگی مددجو بوده و به اشتباه تفسیر شود:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از تماس چشمی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سر به زیر و حرکت آرام
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دارای ظاهر نامناسب و نامرتب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در صحبت درنگ کرده یا وسط حرف ها می پرد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بیش از حد خودش را نقد می کند (برای نمونه؛ «من به درد نمی خورم»، «من زشت هستم»، «کسی من را دوست ندارد»).
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ممکن است شدیدا دیگران را نقد کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود قادر به دریافت تمجید مثبت در مورد خودش نیست
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مرتب عذر خواهی می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود احساس نومیدی، بی یاوری، بی قدرتی را بزبان می آورد (مثل «برام مهم نیست چه اتفاقی می افتد» «هرچی باشه انجام می دم»)
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تشخیص های پرستاری

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارمفهوم از خود مثبت برای مددجویی که با چالش بهداشتی و سلامتی مواجه است، به عنوان یک منبع عمل می کند. گاهی اوقات مددجو در حیطه درک از خود و طبقات مفهوم از خود، اعتماد به نفس و تصویر از بدن مشکل دارد، که داده های بررسی و شناخت نشان می دهد. سه تشخیص از تشخیص های ناندا بین الملل (هردمن و کامیتسورو، 2014) اختصاصا در این رابطه است:

  سایر تشخیص های پرستاری که ممکن است برای مددجوی مبتلا به مشکل مفهوم از خود اعمال شود، عبارتند از:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اختلال هویت فردی (و ریسک اختلال هویت فردی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اضطراب در رابطه با تغییر ظاهر فیزیکی (مثل قطع اندام یا ماستکتومی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سازگاری ناموثر در رابطه با مرگ همسر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سوگ یا سوگ مرکب در رابطه با تغییر ظاهر فیزیکی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نومیدی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بی قدرتی (و ریسک بی قدرتی)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تضاد نقش والدی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آمادگی برای بهبود مفهوم از خود ارتقاء یافته
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اختلال الگوی خواب
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود انزوای اجتماعی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ناراحتی معنوی
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری - برنامه ریزی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارپرستار با مشارکت مددجو و افراد حامی وی در صورت امکان، به برنامه ریزی طرح مراقبت براساس وضعیت سلامتی، سطح اضطراب، منابع، مکانیسم های سازشی، تمایلات اجتماعی فرهنگی و مذهبی مددجو می پردازد. پرستاری که در مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال مفهوم از خود کم تجربه است، می تواند با پرستاران مجرب تر برای برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مشورت کند.

  وبگاه پرستاراهداف یا برآیندهای مورد انتظار با توجه به تشخیص و ویژگی های تعیین کننده مرتبط با فرد متفاوت است. مداخلات پرستاری خاص را می توان برای لحاظ کردن نیازهای هر فرد مددجو انتخاب کرد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری - اجرا

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارمداخلات و مراقبت های پرستاری برای بهبود یا پیشبرد مفهوم از خود مثبت شامل کمک به مددجو در شناخت نکات قوت خویش است. به علاوه، در مددجویانی که دچار اختلال مفهوم از خود هستند، پرستاران بایستی رابطه درمانی با مددجو برقرار کرده و به وی در ارزیابی خودشان و ایجاد تغییرات رفتاری مورد نیاز کمک کنند.

  شناخت نکات قوت مددجو

  وبگاه پرستارانسان مشکلات و ضعف های خود را خیلی ساده تر از دارایی ها و نکات قوت خود درک می کند. افراد دچار اعتماد به نفس پایین بیشتر روی محدودیت های خود متمرکز هستند و کمتر از اندک نکات قوت خود آگاه بوده و بسیاری از مشکلات خود را می شناسند. زمانی که مددجو در شناخت دارایی ها و نکات قوت شخصیتی خویش مشکل دارد، پرستار دستورالعمل یا چارچوبی برایش فراهم میکند تا نکات قوت شخصی خویش را بشناسد.

  پرستاران می توانند راهبردهای خاص زیر را برای تقویت این نکات قوت بکار بگیرند:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ابراز تفکر مثبت بجای نفی خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توجه به نکات قوت مددجو و تقویت کلامی آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به تدوین اهداف قابل دستیابی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ذکر اهدافی که به آنها دست یافته است
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارائه بازخورد صادقانه و مثبت

  ارتقای اعتماد به نفس

  وبگاه پرستارپرستار باید به مددجویی که دچار اختلال مفهوم از خود یا اعتماد به نفس شده است از طریق برقراری رابطه درمانی کمک کند. برای اینکار پرستار بایستی دارای خود آگاهی و مهارت های اثربخش برقراری ارتباط باشد. تکنیک های پرستاری زیر ممکن است در تجزیه و تحلیل مشکل بیمار و بهبود اعتماد به نفس وی کمک کند:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به ارزیابی موقعیت و ابراز احساسات خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به پرسیدن سئوالات خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارائه اطلاعات صحیح
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آگاه شدن از آشفتگی، عدم تناسب یا غیر واقع بینانه بودن استانداردها و برچسب های غلط در سخنان بیمار
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کاوش کیفیت های مثبت و نکات قوت مددجو
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به ابراز بیشتر خود ارزیابی مثبت تا خود ارزشیابی منفی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود اجتناب از انتقاد
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آموزش مددجو برای جایگزین کردن صحبت های منفی مثل جایگزینی «من دیگر نمی توانم تا فروشگاه بروم» با گفته مثبت «من هر روز صبح به اندازه یک ساختمان بیشتر راه می روم». حرف زدن منفی موجب تقویت مفهوم از خود منفی می شود.

  وبگاه پرستارراهبردهای خاص مورد استفاده با توجه به سن مددجو می تواند متفاوت باشد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • فرآیند پرستاری - ارزشیابی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاربرای تعیین اینکه آیا اهداف یا برآیندهای مورد انتظار مددجو لحاظ شده اند، پرستار بایستی از داده های زمان تعامل با مددجو و افراد مهم دیگر وی استفاده کند. اگر به برآیندهای مورد انتظار دست نیافتند، پرستار بایستی دلیل آن را بررسی کرده، سئوالاتی از قبیل زیر را در نظر بگیرد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا وضعیت گذشته عود کرده است، احساسات یا رفتارهای مرتبط با اعتماد به نفس پایین ماشه شده اند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا موقعیت استرس زای جدیدی رخ داده است که احساسات مددجو قادر به سازگاری با آن نیست، و نتیجه اش استمرار یا عود اعتماد به نفس پایین است؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا نقش های جدید یا اضافه شده موجب افزایش استرس هایی شده است که باید مددجو با آنها سازگار شود؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا افراد مهم و حامی مددجو در تلاش برای بهبود اعتماد به نفس وی، به اندازه کافی از وی حمایت می کنند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا مددجو به موسسات یا جلسات ارجاع شده می رود؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا موسسات یا جلسات ذیربط خدمات مورد انتظار را به وی ارائه می دهند؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا توقعات مددجو نسبت به زمان مورد نیاز برای رفع موفقیت آمیز مشکلات اعتماد به نفس، خیلی بالا است؟

  وبگاه پرستارپرستار، مددجو و همراهان وی بایستی بدانند که تغییر عقاید، احساسات و رفتارهای موثر بر اعتماد به نفس مستلزم زمان و تلاش مستمر زیاد است. برخلاف مشکلات جسمی زیادی از قبیل زخم ها که بهبودی سریع رخ می دهد، بهبود مفهوم از خود می تواند یک نگرانی مداوم باشد و به سادگی قابل ارزشیابی نیست. بحران های جدید می تواند موجب شود که مددجو به خودش شک کند و احساسات مبنی بر ناکفایتی قبلی را برعکس یا بدتر کند. انسان می تواند از موقعیت های جدید یاد بگیرد و راهبردهای جدیدی پیدا کند که به وی احساس رضایت از خود بدهد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • بهبود اعتماد به نفس

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس از خود و دیگران مشتق می شود. در نوزادی، اعتماد به نفس به ارزشیابی و پذیرش مراقب بستگی دارد. در ادامه زندگی و دوران بچگی، اعتماد به نفس تحت تاثیر رقابت با دیگران است. شخصی که در بزرگسالی اعتماد به نفس بالایی دارد، دارای احساس مهم بودن، صلاحیت و قابلیت، توانایی سازگاری با زندگی، کنترل بر تقدیر خویش است.

  وبگاه پرستاربنیاد و پایه های اعتماد به نفس در طی تجارب اولیه زندگی شکل می گیرد که معمولا در درون ساختار خانواده پی ریزی می شود. هرچند، سطح کلی اعتماد به نفس یک فرد بزرگسال ممکن است روز به روز و لحظه به لحظه فرق کند. استرس شدید – مثل استرس ناشی از بیماری یا بیکاری بلند مدت – می تواند بطور اساسی اعتماد به نفس شخص را کاهش دهد.

  وبگاه پرستارپرستاران به قابلیت و صلاحیت خاصی برای کمک به تقویت اعتماد به نفس مددجویان خود مجهز هستند. تکنیک های تقویت اعتماد به نفس مددجو با توجه به سن و مرحله تکاملی مددجو متفاوت است و در چهار سطح بررسی می شود:

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تقویت اعتماد به نفس بچه ها

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه ها اعتماد به نفس قوی خواهند داشت، اگر پنج نگرش پایه در آنها ایجاد و کامل شود: (1) امنیت و اطمینان، (2) هویت، (3) تعلق، (4) هدف، (5) قابلیت فردی.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود امنیت و اعتماد در اوایل زندگی نوزادی شکل می گیرد. نوزاد بایستی یاد بگیرد که می تواند برای رفع نیازهای فوری خود به والدین خود تکیه کند و این تکیه گاه همیشه وجود دارد. اعتماد و امنیت در بچه های بزرگتر تقویت می شود اگر بالغین با آنها وقت بگذرانند، به آنها گوش دهند، بازی کنند یا بخوانند، یا فقط نزد آنها باشند. هم تماس عاطفی و هم جسمی از قبیل بغل کردن می تواند گرمی محبت و مراقبت را انتقال دهد.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود هویت زمانی شکل می گیرد و تکامل می یابد که به بچه ها اجازه داده شود دنیای اطراف خود را آزمایش و تجربه کنند و به شیوه ای منحصر به فرد دنیای خود را ابراز کنند. بایستی به بچه ها فرصتی دارد که بدانند که هستند، برای مثال یک بچه پیش دبستانی دوست دارد خودش لباس بپوشد و انتخاب کند. خردسال سعی می کند رنگ و فرم جدیدی به موهایش بدهد، بعضی ممکن است خلاف میل والدین باشد، در یک مرحله تکاملی حیاتی هستند).
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  بررسی سبک های مختلف ظاهر یک گام نرمال و سالم در تکامل هویت بچه خردسال است
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تعلق داشتن برای همه انسان ها اهمیت حیاتی دارد، داشتن این احساس که اعضای دیگر شبکه اجتماعی افراد بچه به وی اهمیت می دهند، می خواهند که با آنها باشد، از همیاری وی سود می برند، برای داشتن اعتماد به نفس سالم ضروری است. بچه ها از طریق شرکت در فعالیت ها، تشویق و تمجید شدن بخاطر تلاش ها و دستاوردهایشان، ارزش قائل شدن والدین، برادر و خواهرها، سایر بالغین و مراقبین برای وی؛ احساس تعلق پیدا می کنند. همچنین بچه بایستی بشنود که خودش برای والدین مهم است و ارزش دارد، به همین شکل که هست.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود هدف و تعلق داشتن رابطه نزدیکی دارند. بچه ها به فرصتی برای مشارکت در خانواده و جامعه خود نیاز دارند تا متوجه بشوند که با توجه به نکات قوت و مهارت های آنها، در چه حیطه ای می توانند همیاری کنند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود صلاحیت و قابلیت فردی با شناخت بچه از مهارت های خود و بهبود این مهارت ها شکل می گیرد. بچه ها با مواجهه با مسائل و حل آنها، مقابله با چالش ها، بسط تفکر و انجام بیشتر از توان خود، توانایی ها و قابلیت خود را توسعه می دهند. بالغین بایستی در این مسیر حامی بچه ها بوده، آنها را هدایت کرده و کمک متناسب در اختیار آنها قرار دهند و به اعمال آنها بازخورد سازنده بدهند. هراس یا عدم اطمینان زیادی می تواند منجر به تمام نکردن کارها، اجتناب، دروغ، خشم و سایر رفتارهای ضد اجتماعی شود. اگر بالغین به بچه ها کمک کنند به اهداف خود دست یابند، بچه به احتمال بیشتی حس توانایی و قابلیت شخصی و استقلال پیدا می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عناصر کلیدی کمک به بچه ها برای کسب اعتماد به نفس بالا عبارتند از: دوست داشتن، پذیرش، قاطع بودن، استمرار و یکنواختی، تدوین توقعات منطقی. این کیفیت ها به بچه دنیایی ایمن، دوست داشتنی، حمایتی و قابل پیش بینی می دهد که در آن دنیا زندگی کند.
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تقویت اعتماد به نفس نوجوانان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود سطح مسئولیت نوجوانان را باید افزایش داد. لازم است که نوجوان موفقیت و شکست را تجربه کند و عواقب رفتار خود را ببیند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وی را به بحث در مورد مسائل خود از جمله مشکلات و اشتباهات تشویق کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از تلاش و همیاری های وی تقدیر کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود روی فرآیند تاکید کنید نه تنها نتیجه.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از آنها نظر و پیشنهاد بخواهید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آنها را به مشارکت در تصمیم گیری در مورد مسائلی که روی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت، تشویق کنید. اطمینان به قضاوت نوجوان را نشان دهید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از مقایسه کردن یا مسخره کردن یا تنبیه در مقابل دیگران پرهیز کنید
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود در خلق اهداف و استانداردهای واقع بینانه به وی کمک کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود معمولا نوجوانان در فعالیت های داوطلبانه مدرسه یا جامعه مشارکت می کنند، به آنها کمک کنید نکات قوت و ضعف خود را بشناسند و معنی فعالیت های خود را بدانند. اینکه بچه بداند دارای هدفی است و اقدامات وی می تواند تغییری ایجاد کند، به وی اعتماد به نفس قوی می بخشد.
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  تشویق پیشرفت نوجوان در جمع موجب تقویت اعتماد به نفس وی می شود
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکنیک های ارتقای اعتماد به نفس بزرگسالان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود معنی اعتماد به نفس از نظر مددجو، و تاثیر اعتماد به نفس بر رفتارها و اعمال گذشته وی (و می تواند روی تصمیمات جاری و بعدی وی تاثیر بگذارد) را بررسی کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به مددجو در بررسی نیروهای درونی و بیرونی همیار با افزایش یا رکود اعتماد به نفس وی کمک کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به شیوه ای برخورد کنید که نشان دهد باور دارید شخص می تواند با واقعیت ها و تقاضاهای زندگی اش کنار بیاید و فردی ارزشمند است که باید لذت و خوشبختی را تجربه کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود از مقایسه وی با دیگران اجتناب کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود مددجو را تشویق کنید از بیانات و جملات منفی در مورد خودش استفاده نکند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود استفاده از تایید را برای بهبود اعتماد به نفس تشویق کنید، از قبیل «من خودم را دوست دارم»، «من فرد ارزشمندی هستم».
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود برقراری ارتباط با افراد دارای اعتماد به نفس مثبت و روحیه حمایتی را تشویق کنید.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود جملات مثبت در مورد موفقیت های گذشته مددجو بکار بگیرید (موفقیت های ریز و درشت)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود به شخص کمک کنند لیستی از کیفیت های مثبت خود ایجاد کرده و مکررا آن لیست را مرور کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود شخص را تشویق کنید به دیگران کمک کند. همیاری با دیگران موجب ارتقای حس مثبت خود ارزشی می شود.
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکنیک های بهبود اعتماد به نفس سالمندان

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستاروضعیت اعتماد به نفس سالمندان چگونه است؟ چطور اعتماد به نفس سالمندان را تقویت کنیم؟ سالمندان که به طور پیشرونده ای به دیگران وابسته می شوند، دچار افت اعتماد به نفس می شوند. سالمندی غالبا با کاهش درآمد، کاهش سلامت جسمی، از دست دادن خانواده و دوستان، بازنشستگی همراه است. علاوه بر اقدامات لیست شده برای بالغین، پرستار می تواند از تکنیک های زیر برای افزایش اعتماد به نفس سالمندان استفاده کند:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجوی سالمند به شرکت در برنامه ریزی مراقبت خود
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود گوش کردن با دقت به نگرانی های وی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کمک به مددجو به شناخت و استفاده از نکات قوت و توانایی هایش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود انتقال احساس ارزشمندی به مددجو. مددجو را نام صدا زده و از وی توصیه بخواهید
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود یادآوری خاطرات خوب و تشویق وی به بازگو کردن و یادآوری خاطرات قدیمی خود. تشویق به نوشتن زندگینامه
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود تشویق مددجو به انجام فعالیت های خلاقه مثل موسیقی، داستان گویی، عکاسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود کار با مددجو برای تدوین اهداف کوچک و مناسب
  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  اشتراک خاطرات با دیگران موجب ارتقای اعتماد به نفس و احساس کلی بهزیستی می شود
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • مطالعه موردی: تفکر نقادانه

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارویلیام دانشجوی مذکر 20 ساله دانشگاه است که سه روز پیش در تصادف رانندگی دچار جراحت شدید پای چپ شده است که موجب قطع پای چپ وی شد. مادرش از زمان تصادف با وی مانده و خیلی از وی حمایت می کند. پدرش شدیداً سوگوار شده و به سختی می تواند با شرایط ویلیام کنار بیاید، زیرا وی کاپیتان تیم بسکتبال دانشگاه است و آینده خوبی برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه ای داشته است. شرایط ویلیام ثابت شده است و بلافاصله در برنامه نوتوانی گذاشته شده است. خیلی زود وی برای گذاشته پای مصنوعی آماده خواهد شد. ویلیام که معمولا فردی خوش مشرب و پر صحبت است، حالا چنباته زده و زیاد حرف نمی زند. وی در زمان تعویض پانسمان به پایش نگاه نمی کند و مایل نیست در مورد برنامه بازتوانی صحبت کند (نشانه های اعتماد به نفس پایین را بخوانید).

  • با توجه به سن ویلیام، آیا مفهوم از خود وی در خطر تاثیر مختل کننده ناشی از معلولیت است؟
  • چه داده ای دلالت بر این دارد که اعتماد به نفس وی تاثیر منفی از قطع پا گرفته است یا ریسک کاهش اعتماد به نفس در رابطه با از دست دادن پای چپ وجود دارد (تشخیص پرستاری اختلال تصویر از بدن
  • چه عواملی روی سازگاری ویلیام با قطع اندام و برنامه نوتوانی تاثیر دارد؟
  • مداخلات پرستاری ویلیام با یک مرد 70 ساله با همین وضعیت چه تفاوتی دارد؟
  • کدام گروه از بیماران غیر از مبتلایان به قطع عضو در خطر اختلال اعتماد به نفس یا تصویر از بدن هستند؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • نکات کلیدی مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود
 • ستون های مفهوم از خود: اعتماد به نفس و خود کفایتی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهمه انسان ها دارای برداشتی از خود هستند. مثبت یا منفی بودن این برداشت به تجارب زندگی، درک از خود و ارزیابی خود بستگی دارد. اگر خود ارزشیابی ما همیشه صحیح باشد، نیازی به این مطالب نبود. هرچند مشکل اینجاست که برداشت و درک ما از خودمان اغلب منحرف و ناصحیح است.

  وبگاه پرستارتجارب قبلی می توانند این برداشت را تحریف کنند. برای نمونه، شخصی که در یک خانواده کمال گرا (perfectionistic) به دنیا آمده است ممکن است همیشه نقص هایی در خودش نسبت به توقعاتی که خانواده از وی دارند، احساس کند. در نتیجه، مهم نیست که چقدر موفق باشد، همیشه فکر می کند که فردی شکست خورده است.

  وبگاه پرستاربچه ای که برادر بزرگترش مرتب به وی می گوید: «چقدر تو احمقی!»، «خنگ بانو چکار می کنه»، باورش می شود که این برچسب ها برایش مناسب است و وی احمق و خنگ است. متاسفانه کسانی که به القاب و برچسب های خاصی باور می آورند، این برچسب را به حق دانسته و طبق آن زندگی می کنند، خواه برچسب مناسب و بزرگی باشد مثل بچه ای که از کودکی خانم دکتر صدا زده می شود یا منفی باشد مثل پسری که از کودکی سرراهی نامیده می شود. وقتی بچه به این القاب و برچسب ها ایمان آورد، در اکثریت مواقع تلاش نمی کند که خلاف آن را ثابت کند (فرانک ای. مونیکا، 2016).

  مفهوم از خود چیست؟

  وبگاه پرستارمفهوم از خود شرح حقیقی برداشت شخص از خودش است. اگر این برداشت تحریف شده باشد، این شرح ممکن است تصویری صحیح از شخص نباشد؛ اما تبیین صحیح و حقیقی باوری است که در مورد خود دارد.

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس و خود کفایتی دو ستون و پایه تشکیل دهنده مفهوم از خود هستند. اگر شخص اعتماد به نفس پایین داشته باشد، مفهوم از خود نیز کاهش یافته و شیب منفی طی می کند. بعضی از جنبه های مفهوم از خود حقیقت محض هستند از قبیل «من تحصیلات دانشگاهی دارم» یا «من رقص بلد نیستم» و هیچ گونه ارزشیابی در مورد خوب یا بد بودن آن نمی شود.

  وبگاه پرستاردر حقیقت افراد دارای اعتماد به نفس و خود کفایتی بالا اغلب قادر به شناخت محدودیت های خود بدون قضاوت و انتقاد از خود هستند. برای نمونه؛ شخصی می گوید: «من خیلی در آدرس و آدرس دهی خوب نیستم». این یک حقیقت را بیان نمی کند بدون اینکه بار ارزشی خوب یا بد بودن داشته باشد.

  اعتماد به نفس چیست؟

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self-­esteem) دیدگاه یا احترامی است که شخص برای خویش قائل است. فردی که نسبت به خودش احساس مثبتی دارد، گفته می شود که دارای اعتماد به نفس بالا است. هرچند اعتماد به نفس ممکن است به حیطه های خیلی خاص یا خیلی عمومی نسبت به خود اطلاق شود. برای مثال، شخص ممکن است اعتماد به نفس پایینی در مورد ظاهر فیزیکی خود داشته باشد اما اعتماد به نفس بالایی در انجام وظایف شغلی خود داشته باشد.

  خود کفایتی چیست؟

  وبگاه پرستارخود کفایتی (Self­e-fficacy) اعتقاد و باور شخص به توانایی های خود در انجام وظیفه خاص یا رسیدن به یک هدف خاص اطلاق می شود. بطور کلی خود کفایتی متناظر با سطح قابلیت و صلاحیتی است که فرد در خود احساس می کند. صلاحیت و توانایی می تواند از یک موقعیت به موقعیت دیگر متفاوت باشد. برای نمونه شخص ممکن است در ورزش خاصی توانمند و با قابلیت باشد و ممکن است در صحبت کردن برای یک گروه توانمند نباشد. در نتیجه ممکن است خود کفایتی کلی که شخص در خود احساس می کند، برداشت صحیحی باشد زیرا مجموع این توانایی ها و قابلیت ها است.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com