ورود کاربر

 • 0- مدیریت پرستاری

  قابل توجه کاربران گرامی:

   کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری: نظریه ها، فرآیندها و اقدامات (نوشته پاترونیس) توسط مترجمان گروه پرستاری ترجمک و ایزی ترنس ترجمه شده است. در اینجا فقط چکیده فصول آمده است. این کتاب در حال فهرست نویسی و کسب مجوزهای لازم است و به محض آماده شدن مجوزها برای دانلود رایگان در اختیار همکاران قرار می گیرد. در حال حاضر برای رفع نیازهای فوری شما، تنها سه فصل از کتاب از طریق ایمیل ارسال می شود. فصول مورد نظر خود را مشخص کرده و کد آنها را از طریق فرم تماس با ما ارسال نمایید تا فایل ها از طریق ایمیل برای شما ارسال شود. کد مربوط به هر فصل در پایان چکیده در داخل پرانتز گذاشته شده است. لطفا در درج کد فصول دقت نمایید تا فصول مورد نظرتان برای شما ایمیل شود.


  فهرست مندرجات کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری: نظریه ها، فرآیندها و اقدامات

  (ترجمه گروه پرستاری ترجمک و ایزی ترنس با سرپرستی و بازنگری علمی دگتر محمد ذوالعدل) • 1- رهبري و هدايت زيردستان

  رهبري و هدايت زيردستان

  THERESA M. VALIGA - SHEILA GROSSMAN

  انگيزه فصل:

  «افراد محتاط و دقيق هميشه بدنبال حفظ آبرو و جايگاه اجتماعي خود هستند، هرگز تن به تغيير و دگرگوني نمي‌دهند. كساني كه مشتاق پيشرفت هستند، در برآورد جهاني بايستي بدنبال همه يا هيچ باشند».

  Susan B. Anthony

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - بين رهبري و مديريت تمايز قائل شوند.
  - ويژگيهاي زيردستان و رهبران اثربخش را مقايسه كنند.
  - توانايي پرستاران در رهبري كار و حرفه خود را شرح دهند.

  محيط‌هاي كار امروزي كساني را مي‌طلبد كه انعطاف پذير و خلاق بوده و قادر به نيروبخشي و اختياردهي به ديگران باشند تا ديگران را نيز انعطاف پذير و خلاق سازند. با توجه به كمبود پرستار، مراقبت نظارتي، حدّت بالاتر بيماران، كمبود منابع، ويژگي‌هاي فردي متنوع بيماران، تأثيرهاي بيروني؛ لازم است كه هر يك از پرستاران خود رهبري اثربخش باشند و نسبت به قبل، بيماران مكان ها و بخش‌هاي بيشتري را بتواند اداره و مراقبت كند.

  اما رهبر اثربخش بدون پيرو و همكار اثربخش چه معني دارد؟ امروزه لازم است كه پرستاران خود پيروان اثربخشي بوده، بدانند از چه كسي پيروي كنند، چه موقع و چگونه پيروي كنند؛ چگونه نقش پيرو را بطور قدرتمندي اجرا نمايند. چون اكثر ما بيشتر اوقات پيرو هستيم تا رهبر؛ هنر پيروي مفهومي است كه لازم است بخوبي در هر گونه بحث نوين و مدرني از رهبري و مديريت، بررسي و شكافته شود.

  برنز (2003) رهبري را بعنوان «جايگاه و نقشي برتر دانسته كه تعدادي از سخت‌ترين مشكلات نيازهاي انساني و تغيير اجتماعي لازم را نمايان و روشن مي‌سازد». ديگران پيشنهاد كرده اند كه رهبري داشتن ديدگاه و وادار كردن ديگران به پيروي، با استفاده از هنر تشويق و ترغيب، است. پس كساني هستند كه رهبري و مديريت را يكسان دانسته و بجاي هم از آنها استفاده مي‌كنند. بنيس و نانوس (1985) رهبري را پديده‌اي خوب مطالعه شده توصيف كرده‌اند كه هريك از تفسيرهاي ارائه شده براي آن فراهم كننده ديدگاه و نظري جديد است اما هيچكدام بصورت كلي نگر نبوده و توضيحي كافي براي رهبري نمي‌باشند. ساشكين و ساشكين (2003) ديدگاهي ساده اما مفيد به رهبري دارند و بيان مي‌دارند: رهبري مورد نظر در پرستاري يك فاكتور حياتي است كه در زندگي مردم تفاوت ايجاد كرده و موجب موفقيت سازمان ها مي‌شود.

  صاحب نظران زيادي بيان كرده اند كه رهبري متشكل از شخصيت رهبر، رفتار رهبر، هوش و علاقه پيروان، موقعيتي كه رهبري در آن صورت مي‌گيرد؛ مي‌باشد. اين صاحب نظران عموماً معتقدند كه رهبري اكتسابي و قابل يادگيري است. با دانستن اينكه افراد رهبر به دنيا نمي‌آيند بلكه رهبر مي‌شوند؛ بنابراين اكتسابي بودن مفهومي مهم براي اين مدعا است كه تمامي پرستاران را بايستي بعنوان رهبران بالفعل يا بالقوه حرفه خود نگريست.

  امروزه پرستاران روي ارائه مراقبتي كيفي و اثربخش به بيماران متمركز مي‌باشند نه اجراي ليستي از فعاليت ها و وظايف پرستاري. اين ايده مستلزم آن است كه يك پرستار بتواند هر دوي نقش‌هاي رهبر و پيرو را بطور اثربخش ايفا نمايد. در اين فصل دو مفهوم رهبري و پيروي بررسي شده و راه های ارتقای توانایی پرستاران برای رهبری و پیروی را بحث می کنیم (کد دریافت مطلب: doc: 110100-1 ، فایل pdf : 110100-2).

 • 2- نظريه هاي مديريت

  نظريه هاي مديريت

  DEBORAH R. GARRISON - DEBRA A. MORGAN - JEWETT G. JOHNSON

  انگيزه فصل:

  «اولين و مهم ترين مسئوليت هر كسي كه مايل به مديريت باشد مديريت خود مي باشد: تماميت خود، شخصيت، اخلاقيات، دانش، عقل، خلق و مزاج، كلمات و رفتار و عملكرد. مديريت حرفه اي است فوق العاده پيچيده، بي پايان، و فوق العاده سخت كه اغلب مي خواهيم از آن فرار كنيم».

  Dee Hock, 2000, in The Art of Chaordic Leadership

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - بحث در مورد سير تاريخي و تحول نظريه هاي مديريت و ارتباط آنها با پرستاري
  - استفاده از نظريه هاي منتخب مديريت براي ايجاد راهبردهايي براي چالش هاي ذاتي مديريت پرستاري، مدير باليني و براي نقش هاي رهبري پرستاري
  - مقايسه راهبردهاي مديريت واحدهاي پرستاري براساس ديدگاه مديريت علمي و نظريه هرج و مرج طلبي. با توجه به تفاوت شيوه ها كه بايستي استفاده شوند.
  - توصيف نقش هاي محوله به رهبران پرستاري
  - تمرين تصميم گيري، برقراري ارتباط، مذاكره، تفويض از طريق يادگيري فعاليت هاي پيشنهادي در فصل و مواد آموزشي مكمل موجود

  پرستاران از افراد مددجو، خانواده ها، و جوامع در بيمارستان، مكان هاي مراقبت سرپايي، كلينيك ها، دپارتمان هاي بهداشتي، موسسات مراقبت در منزل، تسهيلات مراقبت بلند مدت، و مراكز توانبخشي علاوه بر سازمان هاي مراقبت بهداشتي تخصصي؛ مراقبت مي كنند. راهبردهايي كه آنها براي سازمان دهي مراقبت ها استفاده مي كنند از نظريه هاي مديريت و رهبري مشتق شده اند. رويكرد به نظريه هاي رهبري و مديريت تجسمي از وضعيت پويايي ارائه مراقبت بهداشتي است، كه در آن مديران پرستاري و پرستاران رهبر به دنبال نيروبخشي پرستاران براي ارائه مراقبت بهداشتي است كه مطلوب ترين برآيند را داشته باشد. مديريت و رهبري در حال توسعه و تكامل مي باشند و از ساختار سلسله مراتبي نظريه هاي مديريت پيشين به رويكردهاي جامع تر و مسطح تر (غيرسلسله مراتبي) با الحاق علوم فيزيكي و اجتماعي در حركت هستند. اوايل دهه 1900، اين نظريه ها از علوم نيوتني مشتق شدند كه در آن جهان از ديدي مكانيكي، عملياتي نگريسته مي شد. از اواخر دهه 1980 تا به امروز، نگرش علمي به مديريت متحول شده و نظريه هرج و مرج طلبي و علم تركيبي (پيچيدگي) به آن الحاق شده است. علم پيچيدگي براساس كشفيات انجام شده در فيزيك و بيولوژي (زيست شناسي) بوده و روي روابط فوري بين آنها تاكيد كرده و خاصيت خود-سازماني ذاتي سيستم هاي پيچيده و سازشي را شناسايي كرده است. نظريه هاي مديريت نيز اين مفاهيم را در رويكردي جديد به دنياي پيچيده تجارت و مراقبت بهداشتي، الحاق نموده اند. در اين فصل شرح وقايع و تاريخچه اين دگرگوني ها و تحول هاي نظريه ها را ارائه كرده و بنياني براي رهبران پرستاري در قرن بيست و يكم ارائه مي نمايد.

  بطور سنتي مديران مسئول كنترل منابع لازم براي اجراي اهداف سازماني مي باشند. اين مسئوليت ها شامل بودجه بندي، اداره پرسنل، و حفظ و نگهداري عمليات هاي سازمان مي باشند در حالي كه بطور همزمان مسئوليت هاي اماني متعادل ساختن مسئوليت هاي سازمان و متولي منابع سازمان مي باشند. رولند و رولند (1997) مديريت را بعنوان يك فرآيند پنج مرحله اي تعريف كرده اند:

  1. برنامه ريزي
  2. سازمان دهي
  3. هدايت
  4. هماهنگي و انطباق
  5. كنترل و بازبيني

  يك مدير توسط يك سازمان استخدام شده و مسئوليت دستيابي به اهداف خاصي براي سازمان به وي محول مي شود. مدير نيز انتظار مي رود كه كاركنان را به بهترين شيوه براي انجام شغل تعليم داده، كاركنان را منطبق با شغل انتخاب كرده، مشوق هاي انگيزشي براي كارگران فراهم كرده، كنترل كند كه وقت، انرژي، و مواد بطور كافي و مناسب مصرف مي شوند، و اطمينان حاصل كند كه اهداف سازمان برآورده خواهند شد. همزمان، مدير به دنبال ارتقاء كارايي، تهيه منابع لازم براي دستيابي به طرح استراتژيك سازمان، و اداره مرزها و حدود موجود در سازمان؛ خواهد بود (هابر ، 2000).

  نقش مدير پرستاري در بيمارستان متفاوت است، و كاري كه بايد انجام دهد بستگي به دامنه مسئوليت هر پست خاص دارد. پرستاران رتبه هايي از قبيل سرپرستار، معاونت مراقبت از بيمار، مدير پرستاري را اشغال كرده و تحت نظر هيئت رئيسه اجرايي بيمارستان، سازمان هاي بهداشت عمومي، يا ساير قسمت هايي كه مراقبت ارائه كرده يا روي مراقبت از بيماران تاثير دارند؛ كار مي كند. در بسياري از موارد، آنها نه تنها مسئول بخش هاي پرستاري سازمان هستند بلكه مسئوليت قسمت هايي كه از مراقبت از بيمار حمايت مي كنند از قبيل داروخانه، مراقبت تنفسي، فيزيوتراپي، بازتواني قلبي و ساير واحدها را بعهده دارند. دامنه كنترل پرستاران در اين نقش خيلي وسيع است، شامل نظارت بر ساير مديران پرستاري است كه روي خود مراقبت از بيمار در بخش متمركزند و همچنين مديران ساير واحدهايي كه ارائه مراقبت در واحدهاي فرعي را اداره مي كنند و در كل از نظر مراقبت از بيمار مهم هستند؛ نيز مي باشد. همكاري با ساير حرفه هاي تيم مراقبت از بيمار نيز بخش مهمي از نقش هاي مديريت پرستاري را تشكيل مي دهد.

  پرستاران ستادي تازه فارغ التحصيل مسئول رهبري تيم مستقيم مراقبت از بيمار مي شوند، بنابراين لازم است كه چگونگي اداره مكفي و اثربخش مراقبت از بيماران را بدانند. اين تيم اغلب شامل كمك پرستاران، تكنسين هاي مراقبت از بيمار، پرستاران فارغ التحصيل از مدارس علمي كاربردي يا حرفه اي، و ساير پرستاران كارشناس باليني مي باشد. در اين نقش رهبر تيم، پرستار مسئول شناسايي برآيندهايي است كه بايستي در پايان هر شيفت بدست آمده باشد و همچنين تفويض كارها براساس ميزان آمادگي، حيطه عملكرد، تجربه و مدرك كاركنان تيم مراقبت بيمار مي باشد. در طي چند ماه پس از فارغ التحصيلي، پرستاران جديد خودشان را در نقش سرگروه پرستاري مي يابند، كه در آن بايستي مهارت هاي مديريتي خود را براي اطمينان از ارائه مراقبت كيفي در سراسر يك واحد يا بخش، بكار بگيرند. به استثناي تعداد معدودي، تمامي پرستاران ستادي خود را در رتبه اي مي يابند كه انجام كار و مسئوليت شان مستلزم تلاش هاي هماهنگ تيمي از پرسنل است كه بايستي آنها را هدايت و رهبري كند.

  تصور دانشجويان پرستاري از نقش هاي مديريت به وظايف باليني مدير باليني، سرپرستار بخش، معاونين پرستاري و رئيس پرستاران (مترون) محدود مي شود و هيچگاه خودشان را در چنين پست و موقعيتي از رهبري نمي بينند. هرچند درست است كه دانشجويان بلافاصله پس از اتمام تحصيل اين پست ها را بدست نمي آورند، نقش هايي كه به پرستاران تازه فارغ التحصيل محول مي شود مستلزم دانش و بكارگيري و استراتژي هاي مديريت و رهبري مي باشد. بنابراين، دانشجويان بايستي اصول مديريت را به دقت بررسي كرده، استفاده اثربخش آنها را ياد بگيرند، و آنها را در زمان شروع كار و ورود به محيط حرفه اي اجرا نمايند. در اين فصل تحول نظريه هاي مديريت پرستاري، نقش هاي محوله به مديران پرستاري براي اداره زمان، پول، كاركنان براي دست يابي به ماموريت ها و اهداف سازمان را بحث خواهيم كرد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-3 ، فایل pdf : 110100-4).

 • 3- انگيزش خود و سايرين

  انگيزش خود و سايرين براي رسيدن به حرفه‌اي رضايت‌بخش

  BETSY FRANK

  انگيزه فصل:

  «چگونه مي توان كاركنان را برانگيخت زماني كه از بيشتر آنها خواسته مي شود با كم موجود زياد انجام دهند؟ در بخش بزرگي، پاسخ اين سئوال اين است كه: به كاركنان احساس امنيت، نياز بودن، و با ارزش و مورد تقدير بودن بدهيد».

  Benson & Dundis, 2003

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - نظريه هاي مختلف انگيزش كاركنان را توصيف كند.
  - رابطه بين انگيزش و رضايت شغلي را بحث كند.
  - اثر رضايت شغلي بر اثربخشي سازماني را بررسي كند.

  آيا همانطور كه بنسون مي گويد، انگيزش ساده است؟ شايد نه، اما قلب انگيزه اين است كه كاركنان متقاعد شوند كه كارشان معني‌دار است و استاندارد زندگي معقولي براي آنها فراهم مي سازد. موزلي، مگينسون، و پيتري (2005) خوب گفته اند كه انگيزش را بعنوان «تمايل فردي يا گروهي، كه تحت تأثير نيازها و برداشت هاي آنها، و تلاش براي رسيدن به هدف، است» تعريف كرده اند (ص191).

  چرا درك و فهم انگيزش مهم است؟ زمانيكه كاركنان مراقبت بهداشتي پرانگيزه هستند و در نتيجه رضايت شغلي دارند؛ انگيزه منجر به رضايت بيماران و نهايتاً اثربخشي سازماني مي شود. انگيزه كاركنان كليد حياتي موفقيت سازمان است. اگر رهبران و مديران انگيزه را درك كرده و تلاش لازم براي برانگيختن كاركنان خود را بعمل آورند، خط آخر سازمان افزايش مي يابد. دراين فصل نظريه هاي انگيزش بحث شده و به بررسي ارتباط بين انگيزش، رضايت شغلي، و برآيند بيمار مي پردازيم. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-5، فایل pdf : 110100-6).

 • 4- شناخت ساختار سازماني

  شناخت ساختار سازماني

  CONNIE J. BOERST

  انگيزه فصل:

  «هدف اصلي اغلب سازمان ها (و مطمئناً سازمان هاي بشردوست) تنها ارائه خدمات نيست، بلكه پرورش تغييرات و بهبود زندگي مي باشد»

  Peter Drucker

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - مقايسه و تباين نظريه هاي مختف سازماني.
  - توصيف اهداف يك چارت سازماني.
  - تعيين عناصر گنجانده شده در يك چارت سازماني.
  - تمايز بين جو و فرهنگ سازماني.

  ادغام سازمان ها و تغييرات مراقبت بهداشتي در قرن بيست و يكم به وفور ديده مي شود. در سيستم مراقبت بهداشتي امروزي، ساختار سازماني تحت تأثير فشارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و تكنولوژيك وارده بر اجتماع مي باشد (مارينر تومي، 2000، ص231). ساختار سازماني تعيين كننده اختيار، مسئوليت، و فرآيندهاي تصميم گيري مي باشد. ساختارهاي امروزي ديگر ساده و سلسله مراتبي نيستند، سيستم هايي پيچيده با تيم هاي ميان كاركردي و ارتباطات و تعاملاتي است كه در بسياري از سطوح آن رخ مي دهد. ساختار يك سازمان نمايانگر چشم انداز، مقاصد، ارزش ها و اهداف و چگونگي عملكرد آن مي باشد.

  پرستاري يك عنصر جدايي ناپذير و اصلي از سازمان مراقبت بهداشتي مي باشد، و پرستاري بزرگترين گروه از كاركنان يك سيستم مراقبت بهداشتي را تشكيل مي دهند. در نتيجه، ضروري است كه پرستاران سازمان خود، ساختار فعال در آن را شناخته و قادر باشند آنرا به بخش باليني منفرد خود ربط دهند. همانطور كه ارائه مراقبت بهداشتي در حال گسترش است، سازمان ها بطور مداوم نگاه و رويكرد جديدي به ساختار خود مي گيرند. با مطالعه و فراگيري ساختار سازماني، پرستاران درك بهتري از نقش خود در درون اين سازمان ها پيدا مي كنند. پرستار شخص كليدي در بالين مي باشد، مراقبت از بيمار را هماهنگ مي كند. پرستاران ليسانسه در ماتريسي از سيستم هاي درون يك سازمان مراقبت بهداشتي كار مي كنند، نگهبان اطلاعاتي هستند كه مي توانند برآيندهاي سازمان را بهبود بخشند.

  خوانندگان در اين فصل نظريه هاي سازماني و نقش آنها را ياد مي گيرند، ويژگي ها و انواع مختلف سازمان هاي مراقبت بهداشتي را مرور مي كنند، مي فهمند كه دورنما، ماموريت، ارزش ها و فلسفه شركت چگونه سازمان را هدايت مي كنند. اين فصل همچنين اطلاعاتي در مورد مدل هاي حكومتي، انواع مختلف مكان هاي ارائه مراقبت بهداشتي، و اهميت تداوم مراقبت بهداشتي براي سازمان؛ ارائه مي دهد. نتيجه گيري اين فصل شامل پيش بيني روند و گرايش آينده سازمان ها خواهد بود. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-7 ، فایل pdf : 110100-8).

 • 5- دانش اخلاقي و قانوني براي پرستاران

  دانش اخلاقي و قانوني براي پرستاران

  SHIRLEY GARICK

  انگيزه فصل

  «بخشش و عدالت تعادل ترازوي عدالت هستند، اگر بخشش كم شود سپس عدالت مستولي مي شود.»

  Anonymous

  اهداف فصل

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

   

  - بنيادهاي قانوني را بحث كند.
  - حيطه هاي عمومي قانون را توصيف كند.
  - تفاوت قانون مدني و قانون جنايي را شرح دهد.
  - اخلاق را تعريف كند.
  - اصول و نظريه هاي اخلاقي را توصيف كند.
  - رابطه متقابل بين قانون و اخلاق را شرح دهد.

  درك و فهم مسائل قانوني و اخلاقي درگيري در حرفه پرستاري براي تمامي پرستاران، بخصوص رهبران و مديران پرستاري حياتي مي باشد. مسائل قانوني و اخلاقي از جهات زيادي به هم بافته شده اند، اما دو كليت متمايز از افكار و عملكردها هستند. اخلاقيات و قوانين هر دو از ارزش هاي اجتماعي ريشه مي گيرند. اخلاق شاخه اي از فلسفه است كه در برگيرنده تصريح «بايدها» و «نبايدهاي» افراد و اجتماع مي باشد. تصميم گيري اخلاقي مستلزم انتخابي متمايز بين گزينه هاي نامطلوب و ناخواسته است. الگوريتم هاي اخلاقي به راهنمايي اين تصميمات توسط نگاه كردن به ابعاد چندگانه موقعيت تحت بازنگري، كمك مي كنند. از طرف ديگر، قانون توسط حكومت مركزي يا ايالتي، موسسات اداري، يا دادگاهها تدوين شده، تا مرزهايي براي رفتارهاي اجتماعي مشخص شود. فرآيند قانوني بطور مداوم قانون را از هر دوي جنبه هاي قانوني و اخلاقي مورد سئوال و بحث قرار مي دهد.

  براي تصريح سردرگمي هايي كه اغلب در رابطه با اخلاق و قانون وجود دارد، مهم است اخلاقياتي كه با «بايدها و نبايدها» سروكار دارند كه به رفتار يا اقدامات يك فرد بستگي دارند را مشخص كنيم. اخلاقيات همچنين با اين سئوال كه چرا بعضي اقدامات شايسته سرزنش هستند در حاليكه بعضي اقدامات نيستند، سروكار دارد (فراي و ويتچ ، 1992). قانوني بودن اين گزينه ها هميشه يك ملاحظه قوي است كه بايد در زمان تلاش براي حل مسائل دشوار اخلاقي لحاظ شوند. مشكلات اخلاقي مكرراً در محيط مراقبت بهداشتي رخ مي دهند، و اغلب بيان كننده مسئله مرگ و زندگي هستند. رهبران پرستاري بايستي آمادگي رفع و رجوع اين مسائل را داشته باشند تا بتوانند اعضاي ستادي پرستاري خود را راهنمايي كنند. در اين فصل جنبه هايي از سيستم قانوني كه بايستي رهبران پرستاري با آن آشنا باشند را در نظر گرفته و سپس بنيادهاي اخلاقي و تصميم گيري اخلاقي در پرستاري را بحث خواهيم كرد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-9 ، فایل pdf : 110100-10).

 • 6- راهنمايي و هدايت پرستاران

  راهنمايي و هدايت پرستاران

  MARY O’KEEFE

  انگيزه فصل:

  «پرستار تلاش مي كند سلامتی، ايمني، و حقوق بيماران را بهینه ساخته، وكالت كرده، و حفظ و تقویت نمايد ».

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - قواعد پرستاري را از طريق مقررات حرفه اي پرستاري بررسي مي كند.
  - استانداردها و توانمنديهاي پرستاري را تعريف مي كند.
  - استانداردهاي پرستاري مختص عملكرد پيشرفته، مديريت، و انفورماتيك؛ را بيان مي كند.
  - عملكرد پرستاري مبتني بر شواهد را بعنوان استاندارد مراقبت تجزيه و تحليل مي كند.
  - تحقيق پرستاري را بعنوان مكانيسم ارائه دهنده پرستاري مبتني بر شواهد و بهترين عملكرد حرفه اي، تجزيه و تحليل مي كند.
  - استوارنامه پرستاري بعنوان يك قاعده پرستاري را بررسي مي كند.
  - سياست ها و رويه هاي كاري را بعنوان قواعد پرستاري بررسي مي كند.
  - قواعد ستاد را براي ارائه مراقبت استاندارد از بيمار بحث مي كند.

  قواعد قانوني و اداري ايالتي و فدرال موثر بر پرستاري را شرح مي دهد. قواعد حرفه پرستاري در سطح ايالتي و فدرال تعيين مي شوند. قانونمندي پرستاري «بصورت يك ثبت نام ساده براي حفظ عنوان پرستاري و محافظت از عموم شروع شد» (فلوك ، 2003، ص160). هدف اصلي قانونمندي پرستاري امروزه نه تنها محافظت از عموم از طريق يك حرفه پرستاري كاملاً تعريف شده بلكه قانونمندي آموزش پرستاري و «بازبيني توانمندي پرستاران از طريق مدرك دهي و قواعد و قوانين انضباطي» بوده است (فلوك، 2003، ص160). اختيار مدرك دهي و و اقدامات انظباطی حرفه پرستاري به بورد پرستاري هر ايالت اعطا شده است، كه اغلب به آن هيئت بورس پرستاري (BNE) اطلاق مي شود كهك از طريق قوانين ايالتي به خلق قواعد حرفه اي پرستاري و مكانيسم مدرك دهي آن مي پردازند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-11 ، فایل pdf : 110100-12).

 • 7- تأثير اقتصاد

  تأثير اقتصاد

  MICHELLE B. HAGADORN - NANCY HOWELL AGEE

  انگيزه فصل:

  «رهبران مديون سلامت مالي حياتي نهادهاي خود، و روابط و اعتبار و آبرويي كه امكان ادامه اين سلامت مالي را مي دهد؛ هستند.»

  Max De Pree

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل فراگیران بایستی بتوانند:

  - تغييرات اقتصادي صنايع مراقبت بهداشتي و چالش هاي ناشي از آن براي مديران را توصيف كند.
  - توضيح دهد كه چه كسي هزينه خدمات مراقبت بهداشتي را پرداخت مي كند، و پيچيدگي هاي منحصر روش هاي پرداخت به سازمان هاي مراقبت بهداشتي را بحث كند.
  - چالش هاي متعادل كردن عرضه و تقاضا براي خدمات مراقبت بهداشتي را بررسي و فاكتورهايي كه مديران مي توانند در آنها دستي داشته باشند را توضيح دهد.
  - دو شكل اصلي سازمان هاي تجاري را با تمركز بر اهداف و مقاصد مختلف آنها، بازنگري كند.
  - اشكال فعلي سهميه بندي مراقبت بهداشتي را شرح دهد.

  رهبري يك شغل چالش انگيز است، همانطور كه دكتر دي پريه گفته است. از رهبران خواسته مي شود كه وكيل خرج سرمايه هاي سازمان خود باشند، كه از منابع مالي و منابع انساني تا آبروي كلي سازمان را در برمي گيرد. رهبران سازمان را بطور مداوم رو به جلو حركت مي دهند در حالي كه بدنبال راه هاي بهينه سازي و پيشرفت بوده و بين اهداف مشتريان و اهداف سازمان تعادل ظريفي برقرار مي كنند. در اين فصل علت اهميت اقتصاد بهداشتي براي مديران فعال در سازمان هاي مراقبت بهداشتي و همچنين مقداري از چالش هايي كه مديران پيش رو دارند، بحث مي شود. در سال هاي اخير بعلت افزايش ابداعات تكنولوژيك، در دسترس بودن داده هاي متنوع و فراوان، و نوسانات شديد خرج هاي مراقبت بهداشتي؛ اقتصاد بهداشت توجه زيادي را به خود جلب كرده است. هيچ گاه مديران به اندازه امروز لازم نبوده است كه مسئول خرج موثري براي سازمان هاي خود باشند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-13 ، فایل pdf : 110100-14).

 • 8- ارتباطات سازماني

  ارتباطات سازماني

  CARLA G. PHILLIPS

  انگيزه فصل:

  «بزرگترين مشكل در برقراري ارتباط اين است كه فكر كنيم ارتباط رخ داده است».

  George Bernard Shaw

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل از فراگیران انتظار می رود: 

  - فرآيند برقراري ارتباط را شناخته و شرح دهد.
  - ديدگاه هاي ارتباط كه با برقراري ارتباط سازماني ربط دارند را توصیف کند.
  - رابطه ساختار سازماني و ارتباطات سازماني را تبیین و تشریح کند.
  - اهميت ارتباطات سازماني براي ايمني بيمار و كيفيت مراقبت را شرح دهد.
  - بين كانال هاي رسمي و غيررسمي برقراري ارتباط تمایز قائل شود.

  برقراري ارتباط مؤثر براي سلامت سازمان ضروري است. ارتباطات براي فرآيند برنامه ريزي راهبردي هر سازماني حياتي مي باشد، و براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان خيلي مهم مي باشد. به همين صورت، برقراري ارتباط خوب براي عمليات روز به روز هر سازماني ضروري بوده، روي ايمني بيمار و كيفيت مراقبت، رضايت كاركنان، روابط و رضايت مشتريان اثر مي گذارد. آدامسون، ايمسويلر، و الير (1991) اهميت ارتباطات سازماني را شناسايي كرده و بيان نموده اند كه اگر مسئله اي به شيوه اي يكنواخت و تشويق كننده با بقيه در ميان گذاشته نشود، نمي توان آن كار را انجام داد، حال هر چه عالي طراحي شده باشد و بهترين بودجه دهي را داشته باشد.

  ارتباط در طول يك راستا، از برقراري ارتباط بين شخصي با يك گروه كوچك تا ارتباطات سازماني؛ رخ مي دهد. ارتباط بين شخصي زماني رخ مي دهد كه شركت كنندگان با هم بصورت چهره به چهره ارتباط برقرار مي كنند. هرچند در اسناد و مدارك موجود در مورد تعداد افرادي كه بايد در ارتباط بين شخصي وجود داشته باشند، توافقي وجود ندارد؛ بطور كلي اين توافق وجود دارد كه در برگيرنده دو يا سه نفر بايد باشد. مطابق ادعاي ترنهوم (1991)، چون تعامل چهره به چهره است، برقراري ارتباط بصورت خودبخودي رخ مي دهد، و گرچه ارتباط متمركز است، نيازي به از قبل آماده كردن پيام نيست. برقراري ارتباط گروه هاي كوچك خيلي پيچيده تر از ارتباط بين شخصي مي باشد كه عمدتاً به اين علت است كه تعداد افراد شركت كننده در ارتباط افزايش مي يابد. مجدداً، گرچه تعداد حقيقي شركت كنندگان در ارتباط گروه كوچك قطعي و مشخص نيست، در مدارك موجود پيشنهاد شده است كه ممكن است بين دو تا هفت نفر شركت كننده داشته باشد. در حالي كه ارتباط گروه كوچك همان تأثير حسي ارتباط بين شخصي را فراهم مي سازد و بازخورد آن فوري است؛ در صورت آشنايي شركت كنندگان با هم و واكنش نشان دادن نسبت به هم ديگر، احتمال تركيب شدن روابط به طور چشمگيري افزايش مي يابد؛ و پيام ممكن است از ميان دامنه متنوعي از شبكه ها انتقال داده شود (ترنهولم، 1991). فرق ارتباط سازماني با دو نوع ديگر ارتباط در بيشتر بودن تعداد شركت كنندگان بوده و ارتباط در راستاي سلسله مراتب سازماني رخ مي دهد. ترنهولم متذكر شده كه برقراري ارتباط سازماني معمولاً داراي ساختار مشخص، هدف محور بوده و نقش ها در فرآيند ارتباط با نقش هاي افراد در سلسله مراتب سازماني منطبق مي باشند. بنابراين، چون پيام ممكن است توسط دامنه اي ازافراد در قالب ها و اشكال مختلف ارسال شود، بازخورد فوري ارتباط بين شخصي و گروه كوچك در ارتباط سازماني امكانپذير نيست، پيام ها ضرورتاً بدقت برنامه ريزي و ساختاردهي مي شوند. ترنهولم بيان مي كند كه «برقراري ارتباط در درون سازمان دربرگيرنده بالاترين درجات برنامه ريزي راهبردي نسبت به ارتباط دو نفره يا ارتباط در گروه كوچك مي باشد» (ص24).

  اين فصل بر ارتباط سازماني متمركز مي باشد، گرچه ارتباط بين فردي و گروه كوچك ممكن است بعنوان بخشي از راهبرد كلي برقراري ارتباط استفاده شود. در اين فصل فرآيند برقراري ارتباط بازنگري شده، سه ديدگاه نظري مرتبط با ارتباط سازماني بحث شده، و ساير اطلاعات مرتبط را براي درك و فهم بهتر ارتباط موثر در سازمان، بحث خواهند شد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-15 ، فایل pdf : 110100-16).

 • 9- انفورماتيك

  انفورماتيك

  SHARON MCLANE

  انگيزه فصل:

  «بدون رشد و پيشرفت مداوم، كلماتي از قبيل بهبود، دستيابي، و موفقيت هيچ معني ندارند».

  Benjamin Franklin (1706–1790)

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیران قادر باشد:

  - انفورماتيك (اطلاع رساني) پرستاري را تعريف كند.
  - فرآيند پرستاري و استانداردهاي حرفه اي انفورماتيك را مقايسه و تبيين كند.
  - نقش سيستم هاي اطلاعاتي استاندارد در حمايت از برقراري ارتباط بين درمانگران را توصيف كند.
  - كاربردهاي ترمينولوژي پرستاري براي آينده حرفه پرستاري را بحث كند.
  - شش هدف كلي سيستم هاي انفورماتيك در قرن 21ام را بيان كند.
  - شيوه هاي تأثير انفورماتيك پرستاري بر عملكرد باليني پرستاري را معين كند.
  - پاسخگويي شخصي در رابطه با انفورماتيك را شرح دهد.

  انفورماتيك يا اطلاع رساني پرستاري يك تخصص جديد مي باشد كه از نظر تعداد درمانگران و همچنين انفجار اين حيطه دانش، رشد خيلي سريعي داشته است. با شروع از لايحه قانون امنيت اجتماعي 1965، كه با تأسيس مديكير يا بيمه عمومي و مديكيد يا بيمه افراد نيازمند كمك، همراه بود؛ رشد استفاده از كامپيوترها در سيستم مراقبت بهداشتي امن شناخته شد. اين قانون ثبت و نگهداري اسناد مراقبت بهداشتي، و بخصوص مراقبت هاي پرستاري را الزامي كرده، و پيشرفت ثبت پرونده هاي پزشكي بيماران ارتقاء معناداري يافت (تيدي ، 2003).

  اولين متخصص اطلاع رساني پرستاري در سال 1981 فارغ التحصيل شد، زمانيكه تقريباً 15 پرستار بعنوان متخصص اطلاع رساني فارغ التحصيل و كار خود را شروع كردند (سبا و مك كروميك ، 2006). پرستار اطلاع رساني بعنوان يك تخصص توسط انجمن پرستاري آمريكا (ANA) در سال 1992 تأييد شد، و بدينوسيله يك تخصص حرفه اي پرستاري با دامنه منحصر عملكرد تأسيس گرديد. سال 1994 ANA اولين بخشنامه دامنه عملكرد پرستار اطلاع رساني را منتشر كرد و سال 1995 استانداردهاي حرفه اي پرستار اطلاع رساني منتشر گرديد. زمانيكه استانداردها و دامنه عملكرد بوضوح مشخص گرديد، مركز تصويب مدارك انجمن پرستاري آمريكا (ANCC) اولين امتحان تأييد مدارك را دسامبر 1995 ارائه كرد. تا 31 دسامبر 2005، 566 پرستار در سراسر ايالات متحده بعنوان پرستار اطلاع رساني مدرك و مجوز گرفته بودند (تي. نوريس، ANCC، ارتباطات شخصي، 20 آپريل 2006) .

  در طي دو دهه آخر قرن بيستم، اطلاع رساني بعنوان يك تخصص در مراقبت بهداشتي و همچنين حرفه پرستاري؛ رشد زيادي كرد. همانطور كه استفاده از سيستم هاي ثبت الكترونيكي از پروژه هاي كوچك، منفرد و نمايشي به واقعيتي مهم تبديل مي شد، براي رهبران پرستاري مشخص گرديد كه حرفه پرستاري نيز به تعريف رده ها و طبقه بندي هاي مدل ها و يك دادگان حداقل نياز دارد كه بتواند از آن براي كدنويسي مدارك، ذخيره، و بازيافت سيستم هاي پرونده طبي الكترونيكي رمز گذاري شوند. بعلاوه، نياز به پروتكل هاي پرستاري، روش هاي ابداعي براي حمايت از آموزش بيمار و پرستار، و سيستم هاي قوي براي الحاق در ارائه دانش و حمايت از تصميمات و عملكرد مبتني بر شواهد؛ روز به روز بيشتر شد. با توجه به اين اهداف اجباري، اطلاع رساني پرستاري به دستور جلسه حرفه اي تبديل شد و كانون تمركز بر روي آينده اي قابل پيش بيني بود (سبا، 2001). (کد دریافت مطلب: doc: 110100-17 ، فایل pdf : 110100-18).

 • 10- تقویت تفكر نقادانه، تصميم گيري، و حل مسئله

  تقویت تفكر نقادانه، تصميم گيري، و حل مسئله

  DEBORAH A. JASOVSKY - MARY KAMIENSKI

  انگيزه فصل:

  «حل مسئله موفقيت آميز مستلزم پيدا كردن راه حل صحيح براي مسئله صحيح است. راه حلي كه ما براي مسائل انتخاب مي كنيم و شيوه اي كه ما آنها را تنظيم مي كنيم بيشتر به فلسفه ما و ديد ما از دنيا بستگي دارد تا به علم و تكنولوژي».

  Russell Ackoff, a social systems scientist

  اهداف فصل:

  در پایان این فصل از فراگیران انتظار می رود قادر باشند:

  - رابطه بين تفكر نقادانه، تصميم گيري و حل مسئله را شناسایی کنند.
  - در مورد مدل هاي مختلف تصميم گيري و حل مسئله بحث کنند.
  - ابزارهاي مختلف مورد استفاده براي گرفتن تصميم خوب و حل مسائل پيچيده را بشناسند.
  - از تكنيك هاي گروهي براي ارتقاء حل مسئله استفاده کنند.

  تصميم گيري يكي از تكراري ترين فعاليت هايي است كه پرستاران حرفه اي انجام مي دهند. در بالين و كنار تخت بيمار، پرستاران بايستي تصميم گيري كرده و به حل مسائل بپردازند تا برآيند مورد نظر يعني ارتقاء مراقبت از بيمار را بدست آورند. بعضي از تصميمات، مثل زمان مسواك زدن دندان ها، به يك عادت تبديل مي شود، بطوريكه ديگر شخص به آنها فكر نمي كند. ساير تصميمات تغيير دهنده زندگي بوده و بايستي با ساختاردهي افكار يا پس از بكارگيري تكنيك هاي حل مسئله (مشكل گشايي) گرفته شوند. تمامي تصميمات در پاسخ به مشكلات گرفته نمي شوند، بلكه تمامي مشكلات حل مي شوند چون كه در مسير برخورد با مشكل تصميم گيري مي شود.

  پرستاران با استفاده از مهارت هاي تفكر نقادانه و استفاده از پايه دانش چندشغلي خود، نياز است تصميماتي بگيرند كه در زمينه موقعيت موجود متناسب بوده و فرهنگ جائي كه خدمات ارائه خواهند شد را لحاظ نمايند. اين تصميمات لازم است كه برپايه دانش افراد، روابط، اخلاقيات، سياست ها، و توجهات مالي و بودجه موجود در موقعيت؛ گرفته شوند. تصميم گيري (Decision making) مي تواند يك فرآيند ساده يا پيچيده باشد. موقعيت ممكن است پاسخ فوري را ايجاب كند يا زمان كافي براي تجسم و مشاركت با ديگران و در نظر گرفتن دقيق يك پاسخ وجود داشته باشد. تفكر نقادانه پايه و بنياد معاينه و بررسي تمامي احتمالات و رسيدن به نتيجه اي منطقي و معقول مي باشد. در اين فصل به بررسي راه هاي مختلف گرفتن يك تصميم خوب و حل مسائل با كاربرد اثربخش مهارت هاي تفكر خلاق و نقادانه مي پردازيم. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-19 ، فایل pdf : 110100-20).

 • 11- پرستاران، رهبران تغییر

  پرستاران، رهبران تغییر

  DEBRA A. MORGAN - JEWETT G. JOHNSON - DEBORAH R. GARRISON

  انگیزه فصل:

  «هیچ چیزی غیر از تغییر دائمی و ثابت نیست».

  Heraclitus (c. 500 BC)

  اهداف فصل:

  در پایان فصل از فراگیران انتظار می رود قادر باشند:

  - نظریه های تغییر را به موقعیت های بالینی اعمال نمایند.
  - راهبردهایی برای فائق آمدن بر موانع تغییر تعیین کنند.
  - نقش عامل تغییر را شرح دهد.
  - خصیصه های مشترک نظریه های مختلف تغییر را بشناسند.
  - از نظریه های مختلف تغییر بعنوان چارچوبی برای شروع تغییر استفاده کنند.

  تغییر چیز جدیدی نیست. در حقیقت، اغلب گفته می شود که تغییر تنها ثابت موجود است. تغییر در محیط مراقبت بهداشتی پیچیده بوده و با نرخ غیر قابل پیش بینی رخ می دهد. تغییر بعلت عوامل زیادی رخ می دهد: افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی، کمبود پرستار، پیشرفت سریع تکنولوژی و مدیریت اطلاعات، و توقعات جدید مردم برای داشتن نقشی فعال در تصمیمات مراقبت بهداشتی. برآورده کردن نیازهای مراقبت بهداشتی جهان امروز مستلزم آن است که پرستاران بصورت پیش گستر و خلاق به هدایت تغییر بپردازند. توانایی خلق و مدیریت تغییری معنادار یکی از مهارت های ضروری برای پرستاران در قرن 21 ام می باشد.

  تغییر باعث تقویت رشد و نوآوری می شود، پیشرفت بدون تغییر رخ نمی دهد. اگر پرستاران می خواهند رهبر تغییرات باشند، حیاتی است که تغییرات رخ داده در حیطه مراقبت بهداشتی را بخوبی درک کنند، از نفوذهای سیاسی برای پیدا کردن دستی در تغییر استفاده کنند، و بر فرآیند تغییر مسلط و خبره شوند. در این فصل برای خوانندگان اصول تغییر مدون، موانع رایجی که زمان ارائه و معرفی تغییر مواجه می شویم، راهبردهای فائق آمدن بر این موانع، و نقش پرستار بعنوان عمل و مأمور تغییر بحث می شوند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-21 ، فایل pdf : 110100-22).

 • 12- تیم سازی برای بهره وری و کارایی

  تیم سازی برای بهره وری و کارایی

  CAROL SEAVOR

  انگیزه فصل:

  «افراد وقتی بصورت تیمی کار می کنند، کمتر خطا می کنند. وقتی که فرآیندها مدون و استاندارد شده است، هر عضوی می داند که مسئولیتش چیست و همچنین مسئولیت هر یک از هم تیمی هایش چیست، و در صورت احساس وقوع خطا به کمک هم می روند قبل از اینکه خطا منجر به حادثه ای شود. در یک تیم بین بخشی اثربخش، اعضا به قضاوت همدیگر اعتماد کرده و نسبت به ایمنی همدیگر نگران خواهند بود ».

  Institute of Medicine, 2000

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - همیاری تیم و کار تیمی با کیفیت مراقبت از بیمار را توصیف کند.
  - رابطه بین برقراری ارتباط خوب، پویایی سالم گروهی، و کارتیمی اثربخش را بحث کند.
  - توانمندیهای لازم برای تیم سازی موفق و رهبری اثربخش تیم را درک کند.

  ارائه مراقبت بهداشتی امری پیچیده است. هرچند پرستاران ممکن است بصورت فردی به ارائه مراقبت بپردازند، معمولاً بخشی از تیم مراقبت بهداشتی هستند که در یک صحنه کار می کنند. حتی مراقبتی که توسط فرد پرستار یا فردی از سایر حرفه های مراقبت بهداشتی به بیمار ارائه می شود نیز تحت تأثیر سایر افراد از طریق تشخیص، برنامه ریزی، ارجاع، و سایر همکاری های بین بخشی گروه مراقبت بهداشتی می باشد. پزشک پذیرش کننده بیمار تشخیص طبی اولیه را می دهد، پرستار پذیرش بیمار طرح مراقبت پرستاری اولیه را می چیند، و سایر شغل های مراقبت بهداشتی از قبیل مددکاران، فیزیوتراپ ها، متخصصین تغذیه، و متخصصان کار درمانی، نیز ممکن است روی طرح مراقبت تأثیری داشته باشند. درمان، تجهیزات، و داروها نیز توسط شمار نامعدودی از حرفه ها (بسیاری از آنها بصورت تیمی) در طول زمان تولید و مطالعه و تست شده اند؛ همگی برای فراهم کردن بهترین روش و شیوه مراقبت از بیمار بوده است. بسیاری از مداخلات پرستاری نیز نتیجه کار تیمی محققان پرستاری بوده است که عملکرد مبتنی بر شواهد پرستاری را گسترش داده اند. پیچیدگی عرصه مراقبت بهداشتی و همچنین حرفه پرستاری، پرستاران را به چالش کشیده است که به افرادی مسلط در مهارت های همیاری و تیم سازی تبدیل شوند. بسیاری از موسسات مراقبت بهداشتی پرستارانی با دامنه متنوعی از تخصص و مدرک و سطح تحصیلات استخدام می کنند. وجود سطوح متعدد پرسنل پرستاری موجب شده است که تمامی پرستاران سطوح مختلف عملکرد خود را بشناسند. درجه های دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی، و کاردانی پرستاری با مجوز عملکرد حرفه ای خود کار کرده و بعضی بعنوان کمک پرستار وارد مراکز درمانی بزرگ می شوند. برای اینکه بیماران مراقبتی موثر، مطلوب و هماهنگ دریافت کنند، کار تیمی روان و منظمی باید وجود داشته باشد. در جدول 1-12 سطوح مختلف فرصت های تحصیلی در پرستاری و نقش هر یک از آنها لیست شده است.

  در این فصل به بازنگری اهمیت کار تیمی در پرستاری و ارائه مراقبت بهداشتی می پردازیم. یادگیری مشارکت موثر در کار تیمی یا عضو تیم بودن یا رهبر تیم بودن برای فرد، بیمار، و حتی عزیزان شخص مفید می باشد. درک و فهم پویایی های که در درون تیم رخ می دهد، نقش اعضای تیم، و الگوهای برقراری ارتباط به شما در کار تیمی موثر کمک می کند. یادگیری این پویایی ها به شما کمک می کند که به راحتی در تیم کار کرده، از تضاد اجتناب کرده، و از هر دو یاد بگیرید. خواهید دید که مشارکت و همکاری برای ایمنی بیماران، مراقبت کافی و موثر حیاتی می باشد. کارتیمی با پرستاران، کار تیمی با سایر حرفه ها، و تیم های بین بخشی به شما کمک می کند که بهترین مراقبت ممکن را به بیماران خود ارائه دهید. برای پرستاری خوب، کار تیمی خوب ضروری است، و کار تیمی خوب با کار گروهی خوب شروع می شود. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-23 ، فایل pdf : 110100-24).

 • 13- قدرت، سیاست و خط مشی

  قدرت، سیاست و خط مشی

  CAROLINE CAMUÑAS

  انگیزه فصل:

  «هیچ وقت شک نکنید که گروه کوچکی از شهروندان متفکر و متعهد می توانند دنیا را تغییر دهند، و این تنها حالتی است که رخ داده است». Margaret Mead

  «غایت اندازه های یک شخص این نیست که در زمان راحتی و آسایش کجا ایستاده است، بلکه جایی است که در زمان چالش و مناقشه ایستاده است ». Martin Luther King, Jr.

  اهداف فصل:

  در پایان فصل از فراگیر انتظار می رود قادر باشد:

  - قدرت، سیاست، خط مشی را تعریف کند.
  - قدرت، سیاست، خط مشی را در ارتباط با پرستاری و مراقبت بهداشتی بررسی و بحث کند.

  - برآیندهای کارکرد قدرت، سیاست، خط مشی را بررسی کند.
  - استفاده موثر از قدرت، سیاست، خط مشی برای بهبود و ارتقاء پرستاری و مراقبت بهداشتی را درک کند.

  قدرت (power)، سیاست (politics) و خط مشی (policy) برای تمامی پرستاران و بخصوص رهبران پرستاری مفاهیمی آشنا هستند. قدرت، سیاست، و خط مشی روی عملکرد، آموزش، و تحقیق پرستاری نفوذ دارند؛ که به نوبه خود موجب تأثیر بر مراقبت بهداشتی می شود. قدرت و سیاست بطور بغرنجی مفاهیمی هستند که به هم پیچیده اند و گاهی اوقات تمایز و افتراق آنها مشکل است. هر دوی آنها برای رسیدن به یک انتها یا هدف استفاده می شوند، و هر دو از طریق دستکاری دیگران عمل می کنند. قدرت و سیاست همچنین با هم در تعامل هستند. افرادی که قدرتمند هستند قادر به اعمال فشار سیاسی هستند؛ موفقیت سیاسی با خود قدرتی به همراه می آورد که به شخص امکان دست یابی به اهداف خود از طریق تدوین و اجرای خط مشی ها را می دهد.

  قدرت توانایی انجام یا اقدام می باشد، وضعیتی است که می توان دیگران را دستکاری کرد. سیاست یک نوع مذاکره برای منابع (بیشتر) است، فرآیندی است که در آن شخص سعی می کند بطور موفق یا ناموفق به اهداف دست یابد. خط مشی «دوره و روش اقدام انتخاب شده هوشمندانه و آگاهانه ای است که به سمت پایانی هدایت می شود» (کالیش و کالیش ، 1982، ص61). بدست آوردن و تخصیص منابع دو مثال از داشتن و استفاده از قدرت است. همچنین نمونه ای از استفاده از سیاست می باشد که در آن نفوذهایی لازم است که بتوان آنچه که می خواهیم و نیاز داریم را کسب کنیم. سیاست اصول راهنمایی است که به ما می گوید چگونه منابع را بدست آورده و تخصیص دهیم. درک و فهم قدرت، سیاست، و خط مشی برای مراقبت اثربخش از بیماران حیاتی است، زیرا این مفاهیم دارای تأثیر خیلی مهمی بر دسترسی به مراقبت، تخصیص بودجه و منابع، و استانداردهای مراقبتی هستند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-25 ، فایل pdf : 110100-26).

 • 14- برنامه ریزی و بازاریابی برای یک سازمان سالم

  برنامه ریزی و بازاریابی برای یک سازمان سالم

  ESPERANZA VILLANUEVA JOYCE - PATRICIA MARTINEZ

  انگیزه فصل:

  «کسی که خوب فکر نمی کند و از قبل برنامه ریزی نمی کند، اولین مشکل را در پاشنه در خانه خود خواهد یافت»

  Confucius

  اهداف فصل:

  در پایان فصل از فراگیر انتظار می رود قادر باشد:

  - برنامه ریزی، برنامه ریزی پروژه، برنامه ریزی عملیاتی، و برنامه ریزی راهبردی را تعریف کند.
  - اجزاء فرآیند برنامه ریزی راهبردی را توصیف کند.
  - بیانیه مأموریت سازمان خود را تشخیص دهد.
  - نکات قوت و ضعف بخش یا سازمان خود را تعیین کند.
  - تفاوت بین تهدید و فرصت را شرح دهد.
  - رابطه بین اهداف کلی و اهداف جزئی را شرح دهد.
  - رویکردهای موثر نوشتن اهداف جزئی را بیان کند.
  - بازاریابی در محیط های مراقبت بهداشتی را تعریف کند.
  - اجزاء بازاریابی را تعریف کند.
  - اصول بازاریابی خاص که به محیط مراقبت بهداشتی ارجاع می شود را شناسایی کند.

  چالش های محیطی ارائه مراقبت بهداشتی در قرن بیست و یکم، راه حل های مشکل گشایی پیچیده تری را می طلبد. با کاهش منابع مالی و افزایش تقاضاها در محیط کار، عاقلانه است که برنامه ریزی یکی از اجزای اصلی در شرح شغل هر مدیری باشد. وقتی که خیلی روی موارد جزئی متمرکز شویم، تصویر بزرگ و اصلی را از دست می دهیم. در روتین های پرستاری روزانه ما، گاهی اوقات از درک اهداف و مقاصد مدیریت پرستاری که سنگین است، قصور می کنیم. آنچنان غرق فعالیت ها و وظایف شیفت خود هستیم که نمی توانیم فراتر از آن را ببینیم. در نتیجه برای موقعیت هایی که ممکن است پیش بیاید، آمادگی نداریم و در پیش بینی موقعیت هایی که می توانیم از طریق داشتن برنامه از آنها سود ببریم، محروم می شویم.

  پرستاران با فرآیند برنامه ریزی آشنا هستند. برنامه ریزی یکی از مراحل اصلی فرآیند پرستاری می باشد. ما می دانیم که بدون برنامه ریزی، بیماران ما خوب نخواهند بود. ما مراقبت از بیمار را بصورت کوتاه مدت برنامه ریزی کرده و نیازهای وی در بلند مدت را پیش بینی می کنیم.

  برنامه ریزی با توجه به نوع شغل و حرفه متفاوت است. پرستار شاغل در بخش ممکن است با کارهای روزانه سروکار داشته باشد بنابراین برنامه ریزی وی ممکن است برای چند روز، یک هفته و یا یک ماه باشد. مدیران میانی برای یک تا سه سال آینده برنامه ریزی می کنند، در حالی که مدیران رده بالا برای 3 تا 7 سال آینده برنامه ریزی می کنند. چون مدیران میانی با مسائل بخش سروکار دارند برای سطح بخش برنامه ریزی می کنند برای فعالیت هایی از قبیل طول اقامت در بیمارستان، تغییرات فصلی، تعیین و نصب پرسنل، و مانند اینها برنامه ریزی می کند. از طرف دیگر، مدیر رده بالا برای فعالیت هایی که دربرگیرنده کل بیمارستان (هم فیزیکی و هم مالی) است برنامه می ریزد که شامل مقادیر بالایی پول بوده و مسائلی که به زمان طولانی تری برای تکمیل نیاز دارند. در سطح بخش، برنامه ریزی از قبل یک روزه ممکن است کافی باشد. در سازمان های بزرگ، ممکن است انجام یک برنامه ریزی هفته ها و یا بیشتر طول بکشد. در این فصل به بررسی انواع برنامه ریزی در سازمان ها می پردازیم. سپس اجزای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) را بررسی کرده و اجزاء و عناصر بازاریابی را توضیح می دهیم. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-27 ، فایل pdf : 110100-28).

 • 15- مديريت كيفيت و ايمني بيمار

  مديريت كيفيت و ايمني بيمار

  BARBARA B. BREWER

  انگيزه فصل:

  «كيفيت: شيوه فكر كردن است، نه يك دستورالعمل».

  Dobyns & Crawford-Mason, 1991

  اهداف فصل:

  در پایان فصل از فراگیر انتظار می رود قادر باشد:

  - كيفيت مراقبت بهداشتي و مديريت خطر را تعریف کند.
  - ايمني بيمار و رابطه آن با كيفيت را تعریف کند.
  - استانداردها و محك هاي سنجش کیفیت را بیان نماید.
  - نظريه هاي كلاسيك كيفيت را تبیین کند.
  - نياز به كيفيت در پرستاري و مراقبت بهداشتی را توصیف کند.
  - ابزارها و راهبردهاي انتخابي كيفيت را شرح دهد.
  - عناصر كليدي برنامه هاي كيفي براي پرستاري و مراقبت بهداشتي را بشناسد.

  ارائه شواهدي از كيفيت خدمات ارائه شده توسط پرستاران به يكي از مسئوليت هاي مهم تمامي رهبران پرستاري تبديل شده است. بطور سنتي، كيفيت مراقبت بهداشتي با توجه به آبرو و اعتبار موسسه، برنامه هاي آينده، و تبعيت از سياست ها و رويه ها؛ قضاوت مي شد. اين روش هاي سنتي توان جوابگويي به نيازهاي جامعه امروزي براي اطمينان از سطوح بالاي كيفيت را ندارند. در محيط امروزي، از رهبران پرستاري و ساير رهبران مراقبت بهداشتي انتظار مي رود كه فرآيندها و برآيندهاي مبتني بر شواهدي كه نشانگر اهميت جمعيت بيماران آنهاست را شناسايي كرده، عملكرد جاري را از نظر اين نشانگرها اندازه گيري كرده، و بطور مداوم مراقبتي كه به بيمار ارائه مي شود را بهبود بخشند (ميتچل، فركريتش، جنينيگز ، 1998). تقويت اين تلاش هاي از قبل موجود از ابتكارات ايمني بيمار مي باشد. موسسه طب در گزارش «خطا از انسان سر مي زند» قالب اين گفتگو كه با يافته تكان دهنده سالانه 48000 تا 98000 جان در اثر خطاهاي پزشكي از دست مي رود، را تغيير داد (كوهن، كوريگان، و دونالدسون ، 2000).

  5 سال بعد، عليرغم توجه عموم و سطح صنعت، هنوز كار زيادي براي انجام باقي مانده بود. دكتر رابرت واچر (2004) از دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو، با سئوالات زير ما را به چالش دعوت كرد: «تركيب صحيح فعاليت هاي مالي، آموزشي، تحقيقاتي، تنظيمي، سازماني، و فرهنگي چيست و چه نيروهايي سرمايه گذاري خيلي بيشتر (سرمايه گذاري پولي، زماني، و توجه) را جلب مي كنند كه براي ايمن تر ساختن مراقبت بهداشتي نياز خواهند بود؟» هرچند مسئوليت اصلي ملي و بين المللي از قبيل موسسه طب، موسسه بهينه سازي مراقبت بهداشتي، و كميسيون الحاقي تصويب سازمان هاي مراقبت بهداشتي؛ مباحث برخاسته از اين سئوال را پاسخ داده اند، لازم است كه پرستاران در وكالت از كيفيت مراقبت از بيمار سخت كوش بوده و بايستي به اموزش جامعه بزرگتر در مورد چگونگي دستيابي به مراقبتي كيفي و بنابراين محيطي ايمن براي بيماران ادامه دهد. در اين فصله اطلاعات زمينه اي راجع به نظريه پردازاني كه پيشگام بهبود عملكرد بوده اند، چهار چوب نظري براي استفاده در عمل، و ابزارها و تكنيك هاي پايه براي بهينه سازي كيفيت مراقبت و ايمني بيماران در فعاليت هاي هر روزه مراقبت بهداشتي ارائه خواهند شد. در كادر 1-15 كلماتي كه بطور رايج در زمان صحبت در مورد كيفيت استفاده مي شوند، آمده است. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-29 ، فایل pdf : 110100-30).

 • 16- بودجه بندی

  بودجه بندی

  PATRICIA M. HAYNOR - STACY GRANT HOHENLEITNER

  انگيزه فصل:

  «در جادوي سرزمين آز، دروثي آجرهاي زرد جاده را دنبال كرد. بودجه ها نقشه هايي هستند كه همانند رويكرد آجر زرد رنگ، بهينه شده است»

  Patricia Haynor

  اهداف فصل:

  در پایان فصل از فراگیر انتظار می رود قادر باشد:

  - مفهوم بودجه بندی را بیان و تشریح کند.
  - مراحل فرآيند بودجه بندی را بشناسد.
  - انواع بودجه را توصیف کند.
  - بودجه بندی را به عنوان يكي از فرآيندهاي تحت كنترل مدير شرح دهد.

  مراقبت بهداشتي در حال تحول مي باشد، بطوريكه همزمان با پذيرش ارزش هاي تجاري، مفهوم حرفه اي مراقبت نيز لحاظ شود. مراقبت بهداشتي يك تجارت با منابع مالي محدود مي باشد. پرستاران خود را مشغول مراقبت در محيطي مي يابند كه اقتصاد مراقبت بهداشتي فوق العاده رقابتي بوده و هزينه هاي مراقبت بهداشتي بدقت پايش شده و مكرراً مورد بازبيني قرار مي گيرند. «پرستاران با واقعيت جديدي از حرفه خود آشنا شده اند كه توسط هزينه ها كنترل مي شوند» (توركل ، 2001، ص69). پرستاران لازم است به خاطر بسپارند كه هر گونه پولي كه در هر جايي از بخش خرج مي شود بايستي طبق بودجه بندي باشد. اگر پولي بدون بودجه بندي خرج شود، اگر خرج آن طبقه از موجودي گذشته باشد، يا بيشتر از بودجه تعيين شده باشد؛ بايستي پول كم شده از بودجه قسمت ديگري كسر شود. به هر دليلي كه ما فكر كنيم، هيچ منبع نامتنهاي از پول وجود ندارد كه بتوانيم خرج كنيم.

  براي مثال بودجه شخصي را در نظر بگيريد. اگر زياد خرج كنيد، بايستي سعي كنيد كه اين خرج كردن را با صرفه جويي در خرج هاي ديگر خود جبران كنيد. يا ممكن است زير قرض برويد. برعكس، اگر كمتر از مقدار بودجه بندي شده خرج كنيد و بودجه مازاد داشته باشيد، مي توانيد پولي براي مواقع خرج مازاد يا قسمت هاي نيازمند خرج بيشتر، صرفه جويي كنيد. هرچند، ما روي خرج هاي شخصي خود خيلي بيشتر از خرج هاي سازمان خود، كنترل داريم. سازمان ها در معرض متغيرهاي زيادي هستند كه روي هم درآمدها و هم هزينه هاي آنها تأثير دارند. فقط به وقايع زيادي فكر كنيد كه موجب افزايش هزينه نيروي كار مي شود. مرخصي استعلاجي، غيبت كردن، افزايش آمار يا حدّت بيماري ها چند نمونه از وقايعي هستند كه موجب افزايش پولي مي شود كه براي پرسنلي (ستاد) بودجه بندي شده است. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-31 ، فایل pdf : 110100-32).

 • 17- ستاد و برنامه ریزی

  ستاد و برنامه ریزی

  Barbara Shelden Czerwinski

  انگيزه فصل:

  «هيچ سيستمي بدون حركت به جلو دوام نمي آورد.»

  Florence Nightingale (Ulrich, 1992)

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - ستاد را بعنوان فرآيندي در ارتباط با برنامه بندي توصيف كند.
  - مدل ها مختلف ارائه خدمات مراقبتي و سيستم هاي ستادي و برنامه بندي مورد استفاده خدمات پرستاري را توصيف كند.

  هدف مدير پرستاري از كارمنديابي يا ستاد (staffing) و برنامه بندي (scheduling) اطمينان از حضور پرسنل متعهد، پاسخگو، با تجربه، و توانمند كافي براي ارائه خدمات مراقبت پرستاري كيفي به شيوه اي زمان مند و به موقع و همگام با اصول ستاد پرستاري انجمن پرستاري آمريكا (ANA) مي باشد (1999). ساير اهداف ستاد و برنامه بندي شامل ابقاء همخواني با مأموريت ها، ديدگاه ها، ارزش ها، فلسفه و طرح راهبردي سازمان و سرويس پرستاري آن و همچنين همگام شدن با اصول راهنماي حرفه اي قانوني مي باشد. اهداف اصلي ارائه مراقبت پرستاري شامل ايمني و رضايت بيمار مي باشد. در اين فصل ما به بحث فرآيندهاي ستادي و روابط آن با طرح كارمنديابي، مدل هاي ارائه مراقبت، سيستم هاي كارمنديابي و برنامه بندي، و برآيندهاي برنامه بندي مي پردازيم. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-33 ، فایل pdf : 110100-34).

 • 18- بيشينه سازي عملكرد كاركنان

  بيشينه سازي عملكرد كاركنان

  EMILY HARMAN

  انگيزه فصل:

  «هر ذره از انتقاد را بين دو لايه از تقدیر و ستایش ساندويچ كنيد».

  Mary Kay Ash

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - اصطلاحات مربي گري، مشاوره، و نظم را تعريف كند.
  - هدف از ارزيابي عملكرد را شرح دهد.
  - رابطه بين مديريت برمبناي هدف (MBO) را با ارزيابي عملكرد توصيف كند
  - انواع رايج ابزارهاي ارزيابي عملكرد را بشناسد.
  - خطاهاي رايج ارزياب را مشخص كند.

  فراهم كردن مراقبت از بيمار ايمن و پركيفيت هدف كلي تمامي سازمان هاي مراقبت بهداشتي مي باشد. براي دستيابي به اين هدف، سازمان به كار تيمي پرسنل خود متكي مي باشد. مدير پرستاري مسئول برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، و هماهنگي فعاليت هاي پرسنل پرستاري مي باشد. تيم سازي يكي از بخش هاي حياتي اين فرآيند مي باشد. هدف از ساختن تيم ايجاد گروهي است كه نسبت به كار خود و نسبت به همديگر متعهد باشند (كريزيا و پاركر ، 2001، ص171).

  يكي ديگر از مسئوليت هاي مدير پرستاري و كانون تمركز اين فصل پايش و ارزيابي عملكرد پرسنل مي باشد، عملياتي كه به آن كنترل كردن مي گويند. مطابق گفته هاي كريزيا و پاركر (2001)، كنترل كردن شامل ارزيابي پرسنل، برقراري انظباط و نظم، و تعديل هاي رفتاري مي باشد. اين عمليات براي مدير پرستاري مستلزم تماس تعاملي با كارمندان است كه با ديگر مسئوليت هاي مدير شباهتي ندارد. مديران پرستاري موفق به دانش و مهارت هاي برقراري روابط بين فردي جهت بهبود عملكرد كاركنان نياز دارند. اين فصل روي نقش مدير پرستاري در برانگيختن كارمندان در رسيدن به اهداف عملكرد حرفه اي خود در درون سازمان، متمركز مي باشد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-35 ، فایل pdf : 110100-36).

 • 19- توجه به تنوع فرهنگي

  توجه به تنوع فرهنگي

  JOSEPHINE A. KAHLER

  انگيزه فصل:

  «تنوع فرهنگي يك مانع نيست، يك نعمت است».

  اهداف فصل:

  در پایان فصل انتظار می رود فراگیر قادر باشد:

  - مفهوم فرهنگ را تعريف و تشريح کند.
  - تأثير بنيادين فرهنگ بر حرفه پرستاري را شرح دهد.
  - مدل هاي توصيف كننده توانمنديهاي فرهنگي را شرح دهد.
  - ويژگي هاي تعدادي از فرهنگ هاي غالب را توصیف کند.
  - ديدگاه بين فرهنگي پرستاري مرتبط با محيط كار را تجزیه و تحلیل کند.
  - به ارزيابي چالش هاي مديريت نيروي كار متنوع از لحاظ فرهنگي بپردازد.

  انتظار مي رود اقليت هاي مختلف ايالات متحده آمريكا حدود 40% از كل جمعيت كشور تا سال 2035 را تشكيل دهند (گيگر و ديويدهايزر ، 1995). لحاظ كردن نيازهاي جمعيت در حال رشد اقليت هاي مختلف يكي از چالش هاي بزرگ مراقبين بهداشتي و بخصوص رهبران و مديران پرستاري شده است. نگراني هاي تنوع فرهنگي را مي توان از دو ديدگاه نگريست: يكي ارائه مراقبت جسمي و روحي به بيماران گروه هاي فرهنگي مختلف بوده و ديگري تربيت نيروي كار چند فرهنگي با تجربه كاري مثبت (درهر ، 1996). با توجه به كمبود پرستار امروزه، استخدام پرستاران خارج از كشور موجب شده كه نيروي كاري جديدي از افرادي تشكيل شود كه فرهنگ خود را با خود آورده و آنرا درك مي كنند اما داراي ارزش ها و عقايد متفاوتي هستند. در اين فصل به بررسي موشكافانه مفهوم تنوع فرهنگي پرداخته، به همراه آن نظريه هاي مورد استفاده براي تشريح تفاوت هاي فرهنگي بحث مي شوند. رهنمودهايي براي پرستاراني كه رهبري و مراقبت را در سيستم مراقبت بهداشتي متنوع با تنوع فرهنگي فزاينده انجام مي دهند و تنوع فرهنگي اعضاي تيم آنها فزاينده است؛ ارائه مي شود. در كادر 1-19 اصطلاحات رايج در بحث هاي تنوع فرهنگي ليست شده اند. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-37 ، فایل pdf : 110100-38).

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com