ورود کاربر

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1901 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1901

  جایزه نوبل فیزیک سال 1901

  ویلهلم کونراد رونتگن (Wilhelm Conrad Röntgen)

  «بخاطر تقدیر از خدمت خارق العاده وی در کشف اشعه ایکس که بعدا به نام خود وی بنام پرتو رونتگن نامگذاری شد»

  جایزه نوبل شیمی سال 1901

  ژاکوب هنریکوس وان تی. هوف (Jacobus Henricus van 't Hoff)

  «به تقدیر از خدمات خارق العاده وی به بشریت در کشف قوانین دینامیک شیمی و فشار اسمزی در محلول ها»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1901

  امیل وادلوف فون بهرینگ (Emil Adolf von Behring)

  «بخاطر کشف سرم درمانی بخصوص بر علیه دیفتری، که مسیر جدیدی در حوزه علوم پزشکی باز کرد و بدینوسیله دست های پزشکان را به یک سلاح پیروزمندانه بر علیه بیماری ها و مرگ مسلح کرد»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1901

  سالی پردهوم (Sully Prudhomme)

  «در تقدیر از قطعات هنری شاعرانه وی، که شواهدی از ایده آل گرایی عظیم، کمال هنری و ترکیب نادری از کیفیت های قلبی و هوشی در آنها یافت می شود»

  جایزه نوبل صلح سال 1901

  ژان هنری دونانت (Jean Henry Dunant) و فردریک پاسی (Frédéric Passy)

  «بخاطر خدمت به بشریت»


  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1902 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1902

  جایزه نوبل فیزیک سال 1902

  هندریک آنتون لورنتز (Hendrik Antoon Lorentz) و پیتر زیمن (Pieter Zeeman)

  «در تقدیر از خدمات خارق العاده ای که تحقیقات وی در مورد مغناطیس پدیده پرتو نگاری به علم فیزیک داشت»

  جایزه نوبل شیمی سال 1902

  هرمان امیل فیشر (Hermann Emil Fischer)

  «به تقدیر از خدمات فوق العاده ای که تحقیقات وی روی قند و سنتز پورین به بشریت داشت»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1902

  رونالد روس (Ronald Ross)

  «بخاطر کارهایش بر مالاریا، که منجر به شناخت طریقه ورود ارگانیسم به بدن و بدینوسیله پایه ها درمان و تحقیق موفق در مورد روش مبارزه با این بیماری گردید»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1902

  کریستین ماتیاس تئودور مومسن (Christian Matthias Theodor Mommsen)

  «بزرگترین استاد زنده هنر نوشتن تاریخی بود، با اشاره خاص به کار ابدی وی: A history of Rome »

  جایزه نوبل صلح سال 1902

  الی دوکومون (Élie Ducommun)
  چارلز آلبرت گوبت (Charles Albert Gobat)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1903 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1903

  جایزه نوبل فیزیک سال 1903

  آنتونیو هنری باکورل (Antoine Henri Becquerel)

  «بخاطر خدمات خارق العاده وی در کشف رادیواکتیویته خود انگیز»

  پیر کوری (Pierre Curie) و ماری کوری (Marie Curie)، نی اسکلودوسکا (née Sklodowska)

  «در تقدیر از خدمات خارق العاده آنها به علم فیزیک توسط تحقیق مشترک بر پدیده رادیواکتیو کشف شده توسط پرفسور هنری باکورل (Henri Becquerel)»

  جایزه نوبل شیمی سال 1903

  سوانته آکوست آرهنیوس (Svante August Arrhenius)

  «در تقدیر از خدمات فوق العاده ای که وی در پیشرفت شیمی توسط نظریه الکترولیتی تجزیه انجام داد»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1903

  نیلز رایبرگ فینسن (Niels Ryberg Finsen)

  «بخاطر همیاری وی در درمان بیماری ها، بخصوص لوپوس ولگاریس ()، با تابش نور متمرکز ، که مسیری جدید در علم پزشکی باز کرد»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1903

  برنسترن مارتینوس برنسون (Bjørnstjerne Martinus Bjørnson)

  «به عنوان تقدیر از اشعار نوبل، عالی و متنوع وی که تازگی الهام بخشی و خلوص روحیه نادری در ان موج می زند»

  جایزه نوبل صلح سال 1903

  ویلیام راندل کرمر (William Randal Cremer)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1904 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1904

  جایزه نوبل فیزیک سال 1904

  لرد ریلی (جان ویلیام استروت)( Lord Rayleigh (John William Strutt))

  «بخاطر تحقیق بر دانسیته مهمترین گازها و کشف آرگون در رابطه با این مطالعات»

  جایزه نوبل شیمی سال 1904

  سر ویلیام رمزی (Sir William Ramsay)

  «بخاطر تقدیر از کشف عناصر ذاتی گازی هوا و تعیین مکان آنها در سیستم ادواری»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1904

  ایوان پتروویچ پاولف (Ivan Petrovich Pavlov)

  «بخاطر تقدیر از تحقیقات وی در حوزه فیزیولوژی هضم، دانشی که برای موضوع حیاتی است»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1904

  فردریک میسترال (Frédéric Mistral)

  «در تقدیر از تازگی بنیادین و الهام حقیقی کارهای شعری وی که نمایانگر صحنه و روحیه بومی مردمانش است»

  خوزه اکگاری ایزاگویره (José Echegaray y Eizaguirre)

  «بخاطر ترکیب بی شمار و درخشان کارهای وی که به شیوه ای فردی و اصیل سنت های درام اسپانیا را زنده کرده است»

  جایزه نوبل صلح سال 1904

  موسسه حقوق بین الملل (Institut de droit international (Institute of International Law))

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1905 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1905

  جایزه نوبل فیزیک سال 1905

  فیلیپ ادوارد آنتون ون لنارد (Philipp Eduard Anton von Lenard)

  «بخاطر کار بر پرتوهای کاتد»

  جایزه نوبل شیمی سال 1905

  یوهان فردریک ویلهلم آدولف ون بایر (Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer)

  «در تقدیر از خدمات وی برای پیشبرد شیمی آلی و شیمی صنعتی، از طریق کار بر روی رنگ های ارگانیک و ترکیبات هیدروآرومایتک»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1905

  روبرت کخ (Robert Koch)

  «بخاطر تحقیقات و کشف سل»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1905

  هنریک سینکیویچ (Henryk Sienkiewicz)

  «بخاطر امتیازات برجسته اثر وی به عنوان یک نویسنده حماسی»

  جایزه نوبل صلح سال 1905

  بارونس برتا صوفیا فلیچ ون سوتنر (Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner)، نی کونتس کینسکی ون کینیک اند تاتو (née Countess Kinsky von Chinic und Tettau)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1906 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1906

  جایزه نوبل فیزیک سال 1906

  جوزف جان تامپسون (Joseph John Thomson)

  «بخاطر تحقیقات نظری و تجربی برتر وی در هدایت و رسانایی الکتریسیته در گازها»

  جایزه نوبل شیمی سال 1906

  هنری مویسان (Henri Moissan)

  «بخاطر خدمات ارزشمندی که در تحقیقات خود و جداسازی عنصر فلورین (fluorine) انجام داد و بخاطر اتخاذ خدمات علمی وی در ایجاد کوره الکتریکی که به نام خودش نامگذاری شد»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1906

  کامیلیو گولژی (Camillo Golgi) و سانتیاگو رامون وای کازل (Santiago Ramón y Cajal)

  «در تقدیر از تلاش های آنها بر روی ساختار سیستم عصبی»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1906

  گیوسو کاردوچی (Giosuè Carducci)

  «نه تنها بخاطر یادگیری و تحقیق بحرانی عمیق وی، بلکه بخاطر خصیصه انرژی خلاقه و تازگی سبک و الهام بخشی کارهای وی»

  جایزه نوبل صلح سال 1906

  تئودور روزولت (Theodore Roosevelt)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1907 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1907

  جایزه نوبل فیزیک سال 1907

  آلبرت آبراهام میچلسون (Albert Abraham Michelson)

  «بخاطر ابزار اپتیکال دقیق وی و تحقیقات اسپکتروسکوپیک و مترولوژیک انجام شده با کمک آن»

  جایزه نوبل شیمی سال 1907

  ادوارد بوشنر (Eduard Buchner)

  «بخاطر تحقیقات بیوشیمی وی و کشف تخمیر عاری از سلول»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1907

  چارلز لوئیس آلفونسو لاوران (Charles Louis Alphonse Laveran)

  «در تقدیر از مطالعات وی در مورد نقش پروتوزوآ در ایجاد بیماری»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1907

  رودیارد کیپلینگ (Rudyard Kipling)

  «بخاطر قدرت مشاهده، اصلیت خیالپردازی، تازگی ایده ها، استعداد چشمگیر وی در نوشتن و حماسه سرایی»

  جایزه نوبل صلح سال 1907

  ارنستو تئودور مونته (Ernesto Teodoro Moneta)
  لوئیس رنالت (Louis Renault)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1908 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1908

  جایزه نوبل فیزیک سال 1908

  گابریل لیپمن (Gabriel Lippmann)

  «بخاطر روش تولید فتوگرافیک رنگ ها براساس پدیده تداخل»

  جایزه نوبل شیمی سال 1908

  ارنست روثرفورد (Ernest Rutherford)

  «بخاطر تحقیقاتش در مورد تجزیه عناصر، و شیمی مواد رادیواکتیو»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1908

  ایلیا الیچ مکانیکوف (Ilya Ilyich Mechnikov) و پل ارلیش (Paul Ehrlich)

  «در تقدیر از تلاشهایشان در حوزه ایمنی»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1908

  رادولف کریستوفر اوکن (Rudolf Christoph Eucken)

  «در تقدیر از تلاش جدی وی در جستجوی حقیقت، قدرت نفوذ افکار، دامنه وسیع بینش و گرما و قوت در ارائه مطالب»

  جایزه نوبل صلح سال 1908

  کلاس پونتوس آرنولدسون (Klas Pontus Arnoldson)
  فردریک باجر (Fredrik Bajer)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1909 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1909

  جایزه نوبل فیزیک سال 1909

  گوگلیلمو مارکونی (Guglielmo Marconi) و کارل فردیناند براون (Karl Ferdinand Braun)

  «در تقدیر از همیاری آنها با شکل گیری تله گرافی بی سیم (wireless telegraphy)»

  جایزه نوبل شیمی سال 1909

  ویلهلم استوالد (Wilhelm Ostwald)

  «بخاطر کارش بر کاتالیز و تحقیق اصول بنیادین حاکم بر توازن شیمی و نرخ واکنش»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1909

  امیل تئودور کوخر (Emil Theodor Kocher)

  «بخاطر کارش در مورد فیزیولوژی، پاتولوژی و جراحی غده تیروئید»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1909

  سلما اتیلیا لویسا لاگرلوف (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf)

  «در تقدیر از ایده آل گرایی عظیم، خیال پردازی روشن، درک روحیه در کارهای وی»

  جایزه نوبل صلح سال 1909

  آگوست ماری فرانسوا بیرنارت (Auguste Marie François Beernaert)
  پل هنری بنجامین بالوت دی استرونلز دی کنستانت (Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant)، بارون دی کنستانت دی ربیکیو (Baron de Constant de Rebecque)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1910 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1910

  جایزه نوبل فیزیک سال 1910

  یوهان دیدریک وان در والس (Johannes Diderik van der Waals)

  «برای کار بر روی معادله وضعیت گازها و مایعات»

  جایزه نوبل شیمی سال 1910

  اوتو والاش (Otto Wallach)

  «در تقدیر از خدمات وی به شیمی ارگانیک و صنعت شیمی توسط کار پیشگام وی در رشته ترکیبات آلکیسیکلیک (alicyclic compounds)»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1910

  آلبرشت کوسل (Albrecht Kossel)

  «در تقدیر از همیاری وی با دانش ما از شیمی سلولی که از طریق کار بر روی پروتئین ها و بخصوص مواد نوکلئیکی بدست آمد»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1910

  پل یوهان لودویگ هیز (Paul Johann Ludwig Heyse)

  «یادبود هنرمندی در حد کمال وی، ایده آل گرایی مسری وی؛ که در طی دوران طولانی پربار کار وی به عنوان شاعر ترانه سرا، درام نویس، رمان نویس و نویسنده داستان های کوتاه دنیای جدید بجای گذاشت»

  جایزه نوبل صلح سال 1910

  هیئت دائمی صلح بین المللی (Bureau international permanent de la Paix (Permanent International Peace Bureau))

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1930 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1930

  جایزه نوبل فیزیک سال 1930

  سر چاندراسخارا ونکاتا رامان (Sir Chandrasekhara Venkata Raman)

  «بخاطر کار بر روی انتشار نور و کشف اثری که به نام خود وی ثبت شد»

  جایزه نوبل شیمی سال 1930

  هانس فیشر (Hans Fischer)

  «برای تحقیقات وی در مورد ترکیب های همین (haemin) و کلروفیل (chlorophyll) و بخصوص سنتز همین (haemin)»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1930

  کارل لندستینر (Karl Landsteiner)

  «بخاطر کشف گروه های خونی انسان»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1930

  سنکلیر لوئیس (Sinclair Lewis)

  «بخاطر شرح هنری قوی گرافیکی وی و توانایی خلاقه وی، که با شوخی و طبع خنده همراه بود، نوعی جدید از شخصیت»

  جایزه نوبل صلح سال 1930

  لارس اولوف جاناتان (ناتان) سودربلوم (Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom)

  «بخاطر خدمت به بشریت»


  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1940 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1940

  جایزه نوبل فیزیک سال 1940

  در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

  جایزه نوبل شیمی سال 1940

  در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1940

  در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

  جایزه نوبل ادبیات سال 1940

  در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.

  جایزه نوبل صلح سال 1940

  در این سال جایزه نوبل اعطا نشد. یک سوم پول جایزه به بودجه اصلی اضافه شد و دو سوم آن به بودجه خاص برای این بخش از جایزه تعلق گرفت.


  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1950 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1950

  جایزه نوبل فیزیک سال 1950

  سیسیل فرانک پاول (Cecil Frank Powell)

  «برای ایجاد روش عکاسی برای مطالعه فرآیندهای هسته ای و کشفیات وی در رابطه با مزون های ایجاد شده با استفاده از این روش»

  جایزه نوبل شیمی سال 1950

  اوتو پال هرمان دیلز (Otto Paul Hermann Diels) و کورت آلدر (Kurt Alder)

  «بخاطر کشف و توسعه سنتز دین (diene synthesis)»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1950

  ادوارد کالوین کندال (Edward Calvin Kendall)، تادیوس ریچشتین (Tadeus Reichstein)، فیلیپ شوالتر هنچ (Philip Showalter Hench)

  «برای کشفیات مربوط به هورمون های قشر فوق کلیوی، ساختار و اثرات بیولوژیک آنها»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1950

  ایرل (برتراند آرتور ویلیام) راسل (Earl (Bertrand Arthur William) Russell)

  «در تقدیر از نوشته های متنوع و مهم وی در مورد ایده آل های قهرمانان بشر دوست و آزادی افکار»

  جایزه نوبل صلح سال 1950

  رالف بونش (Ralph Bunche)

  «بخاطر خدمت به بشریت»


  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1960 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1960

  جایزه نوبل فیزیک سال 1960

  دونالد آرتور گلیزر (Donald Arthur Glaser)

  «برای اختراع اتاق حباب»

  جایزه نوبل شیمی سال 1960

  ویلارد فرانک لیبی (Willard Frank Libby)

  «بخاطر روش وی در استفاده از کربن – 14 برای تعیین سن در باستان شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک و سایر شاخه های علوم»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1960

  سر فرانک مکفارلین بورنت (Sir Frank Macfarlane Burnet) و پیتر برایان میداوار (Peter Brian Medawar)

  «برای کشف مقاومت ایمنی اکتسابی»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1960

  سنت جان پرز (Saint-John Perse)

  «برای پرواز مغرورانه و خیالپردازی تحریک امیز اشعار وی که به شیوه ای رویایی منعکس کننده اوضاع زمانه ما است»

  جایزه نوبل صلح سال 1960

  آلبرت جان لیتیولی (Albert John Lutuli)

  «بخاطر خدمت به بشریت»

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1970 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1970

  جایزه نوبل فیزیک سال 1970

  هانس اولوف گوستا آلفوین (Hannes Olof Gösta Alfvén)

  «کار و اکتشاف بنیادین وی در رشته دینامیک سیالات مغناطیسی با کاربرد پربار آن در بخش های مختلف فیزیک پلاسما»

  لویس یوجین فیلکس نییل (Louis Eugène Félix Néel)

  «بخاطر کار و اکتشافات بنیادین وی در رابطه با آنتی فرومغناطیس که منجر به کاربری های مهمی در فیزیک جامدات گردید»

  جایزه نوبل شیمی سال 1970

  لویس اف. للویر (Luis F. Leloir)

  «بخاطر کشف نوکلئوتید قندی و نقش آن در بیوسنتز کربوهیدرات ها»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1970

  سر برنارد کاتز (Sir Bernard Katz)، اولف فون اویلر (Ulf von Euler)، جولیوس اکسلرود (Julius Axelrod)

  «بخاطر کشفیات مربوط به ناقل های هورمونی در پایانه های عصبی و مکانیسم ذخیره، آزادسازی و غیر فعال سازی آنها»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1970

  الکساندر اسایویچ سولژنیتسین (Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)

  «برای نیروی اخلاقی که وی در پیگیری سنت لاینفک ادبیات روسیه استفاده کرد»

  جایزه نوبل صلح سال 1970

  نورمن ای. بورلاگ (Norman E. Borlaug)

  «بخاطر تلاش های بی وقفه در خدمت بشریت»

  جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1970

  پل ای. ساموئلسون (Paul A. Samuelson)

  «برای کار علمی که از طریق آن توانست نظریه های اقتصاد ایستا و پویا را ایجاد کرده و فعالانه با بالا رتفن سطح تحلیل در علوم اقتصادی همیاری کند»

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1980 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1980

  جایزه نوبل فیزیک سال 1980

  جیمز واتسون کرونین (James Watson Cronin) و وال لاگسدون فیتچ (Val Logsdon Fitch)

  «برای کشف نقص اصول تقارن بنیادین در زوال کی-مزون های خنثی»

  جایزه نوبل شیمی سال 1980

  پل برگ (Paul Berg)

  «برای مطالعات بنیادین وی روی بیوشیمی اسیدهای نوکلئیک، با توجه خاص به DNA نوترکیب»

  والتر گیلبرت (Walter Gilbert) و فردریک سانگر (Frederick Sanger)

  «بخاطر همیاری آنها با تعیین توالی پایه اسیدهای نوکلئیک»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1980

  باروج بناکراف (Baruj Benacerraf)، ژان دوست (Jean Dausset)، جورج دی. سنل (George D. Snell)

  «بخاطر کشفیات مربوط به ساختارهای ژنتیکی سطح سلولی که واکنش های ایمونولوژیک را تعدیل می کنند»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1980

  چسلاو میلوسز (Czeslaw Milosz)

  «کسی که با بینش روشن و غیر قابل مصالحه توانست صدای بشر در دنیای مناقشات شدید را آشکار سازد»

  جایزه نوبل صلح سال 1980

  آدولف پرز اسکویول (Adolfo Pérez Esquivel)

  «بخاطر تلاش های بی وقفه در خدمت صلح و بشریت»

  جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1980

  لورانس آر. کلین (Lawrence R. Klein)

  «بخاطر خلق مدل های اقتصاد سنجی و بکارگیری آن در تحلیل نوسانات اقتصادی و سیاست های اقتصادی»

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1990به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1990

  جایزه نوبل فیزیک سال 1990

  جرومی آی. فریدمن (Jerome I. Friedman)، هنری دبلیو. کندال (Henry W. Kendall)، ریچارد ای. تایلور (Richard E. Taylor)

  «بخاطر پیشگامی و تحقیقات آنها در مورد انتشار عمیق غیر ارتجاعی الکترون ها بر پروتون ها و باند نوترونی، که از اهمیت حیاتی در توسعه مدل کوراک در فیزیک ذرات برخوردار است»

  جایزه نوبل شیمی سال 1990

  الیاس جیمز کوری (Elias James Corey)

  «برای توسعه نظریه و متدولوژی سنتز ارگانیک»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1990

  جوزف ای. موری (Joseph E. Murray) و ای. دونال توماس (E. Donnall Thomas)

  «برای کشفیات مربوط به پیوند اعضا و سلول در درمان بیماری های انسانی»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1990

  اکتاویو پاز (Octavio Paz)

  «بخاطر نوشته های جنبش انگیز و افق وسیع وی، که مشخصه آن هوش احساسی و تمامیت و کمال بشری است»

  جایزه نوبل صلح سال 1990

  میخائیل سرگئیوویچ گورباچف (Mikhail Sergeyevich Gorbachev)

  «بخاطر نقش اساسی و رهبری وی در فرآیند صلح که امروزه از مشخصه های مهم بخش هایی از جوامع بین الملل است»

  جایزه علوم اقتصادی بانک ملی سوئد به یادبود آلفرد نوبل، سال 1990

  هری ام. مارکوویتز (Harry M. Markowitz)، مرتون اچ. میلر (Merton H. Miller)، ویلیام اف. شارپ (William F. Sharpe)

  «بخاطر پیشگامی در نظریه اقتصاد مالی»

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1961 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1961

  جایزه نوبل فیزیک سال 1961

  روبرت هوفستادتر (Robert Hofstadter)

  «بخاطر مطالعات پیشگام وی بر روی انتشار الکترون در هسته اتم و دستیابی به کشفیاتی در رابطه با ساختار نوکلئون ها»

  رادولف لودویگ موبایر (Rudolf Ludwig Mössbauer)

  «بخاطر تحقیقاتش در مورد جذب تشدید پرتوی گاما و کشف وی در این رابطه که حامل نام وی است»

  جایزه نوبل شیمی سال 1961

  ملوین کالوین (Melvin Calvin)

  «بخاطر تحقیقاتش بر روی جذب دی اکسید کربن توسط گیاهان»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1961

  جورج فون بکسی (Georg von Békésy)

  «بخاطر کشفیات وی در مورد مکانیسم فیزیکی شبیه سازی درون حلزون گوش»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1961

  ایو آندریک (Ivo Andric)

  «بخاطر نیروی حماسی که وی الگوها را با آن ردگیری کرده و تقدیر بشری را از تاریخ کشور خویش ترسیم کرده است»

  جایزه نوبل صلح سال 1961

  داج هامار آگن کارل همرسکولد (Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1962 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1962

  جایزه نوبل فیزیک سال 1962

  لو داویدویچ لاندا (Lev Davidovich Landau)

  «بخاطر نظریه پیشگام وی در مورد مواد متراکم، بخصوص هلیوم مایع»

  جایزه نوبل شیمی سال 1962

  مکس فردیناند پروتز (Max Ferdinand Perutz) و جان کودری کندرو (John Cowdery Kendrew)

  «بخاطر مطالعاتشان بر روی ساختارهای پروتئین گلوبولی»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1962

  فرانسیس هری کومپتون کریک (Francis Harry Compton Crick)، جیمز دیویی واتسون (James Dewey Watson)، موریس ها فردریک ویلکینز (Maurice Hugh Frederick Wilkins)

  «بخاطر کشفیات آنها در رابطه با ساختار ملکولی اسیدهای نوکلوئیک و اهمیت آن در انتقال اطلاعات مواد زنده»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1962

  جان اشتینبک (John Steinbeck)

  «بخاطر نوشته های واقع گرا و رویایی وی، که ترکیبی از شوخی سمپاتیک و پذیرش گرم اجتماعی است»

  جایزه نوبل صلح سال 1962

  لینوس کارل پالینگ (Linus Carl Pauling)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • لیست افراد ممتاز برنده جایزه نوبل (Lists of Nobel Prizes and Laureates)

  جایزه نوبل

  بین سال های 1901 تا 2015 جایزه نوبل و جایزه علوم اقتصادی 573 بار به 900 شخص و سازمان اعطا شده است. از آنجایی که بعضی از این اشخاص فرهیخته بیشتر از یکبار جایزه نوبل دریافت کرده اند، در مجموع 870 نفر و 23 سازمان افتخار دریافت جایزه نوبل را داشته اند. در اینجا لیست کامل تمامی فرهیختگان و دانشمندان دریافت کننده جایزه نوبل سال 1963 به همراه بیوگرافی آنها آمده است.

  سال 1963

  جایزه نوبل فیزیک سال 1963

  یوجین پل ویگنر (Eugene Paul Wigner)

  «بخاطر همیاری اش با نظریه هسته اتمی و ذرات بنیادین، بخصوص از طریق کشف و بکارگیری اصول تقارن بنیادین»

  ماریا ژئوپرت مایر (Maria Goeppert Mayer) و جی. هانس. دی. جنسن (J. Hans D. Jensen)

  «بخاطر کشفیات آنها در مورد ساختار پوسته هسته ای»

  جایزه نوبل شیمی سال 1963

  کارل زیگلر (Karl Ziegler) و جولیو ناتا (Giulio Natta)
  «بخاطر کشفیات آنها در رشته شیمی و تکنولوژی پلیمرهای عالی»

  جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 1963

  سر جان کاریو اکسلز (Sir John Carew Eccles)، آلان لوید هوچکین (Alan Lloyd Hodgkin)، اندرو فیلدینگ هاکسلی (Andrew Fielding Huxley)

  «بخاطر کشفیات آنها در مورد مکانیسم های یونی درگیر در تهییج و مهار بخش های محیطی و مرکزی غشای سلول عصبی»

  جایزه نوبل ادبیات سال 1963

  جیورگوس سفریس (Giorgos Seferis)

  «بخاطر نوشته ها و ترانه های ابدی وی، الهام گرفته از احساس عمیق وی برای دنیای هلنیک فرهنگ»

  جایزه نوبل صلح سال 1963

  کمیته بین المللی صلیب سرخ (International Committee of the Red Cross)
  لیگ جوامع صلیب سرخ (League of Red Cross Societies)

  برای آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان برنده جایزه نوبل، زندگینامه و شرح مختصر اکتشاف و خدمات منجر به اعطای جایزه نوبل آنها، روی دکمه دهه یا دکمه سال دریافت جایزه نوبل کلیک کنید و دهه یا سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com