ورود کاربر

وبلاگ روش های صحیح نمونه گیری برای آزمایشگاه
طریقه صحیح گرفتن نمونه خون
طریقه صحیح گرفتن نمونه ادرار
طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط
طریقه صحیح گرفتن نمونه مدفوع
طریقه صحیح گرفتن نمونه ادرار ساعتی
طریقه صحیح گرفتن نمونه مدفوع برای آزمایش کشت مدفوع
طریقه صحیح گرفتن نمونه خلط برای کشت خلط
طریقه صحیح گرفتن نمونه ادرار برای کشت ادرار
نمونه گیری صحیح در بچه ها
راه صحیح گرفتن ادرار در بچه ها
راه صحیح گرفتن مدفوع در بچه ها
 • 02- ایمنی بیمار در نمونه گیری

  اطمینان از ایمنی بیمار

  هرچند جمع آوری فوری و صحیح نمونه برای آزمایش نقش حیاتی در تشخیص صحیح، درمان به موقع و بهبودی وضعیت بیمار دارد و اغلب جزء وظایف پرستار است؛ بخصوص بیماران بستری. پرستار بایستی برنامه ای بچیند که علاوه بر رعایت ایمنی و راحتی بیمار، آزمایشات به موقع انجام شوند.

  مطابق استانداردهای حرفه ای پرستاری، قبل از هر رویه، آزمایش، تست یا جراحی؛ لازم است که هویت بیمار مشخص گردد که از طریق نام و شماره اتاق و یا دستبند مشخصات بیمار انجام می شود. تعیین هویت بیمار بایستی حداقل توسط دو نفر انجام شود.

  استفاده از دستکش و سایر موانع فیزیکی در صورت ضرورت، به اطمینان از نمونه گیری صحیح و نتایج صحیح آزمایشات کمک می کند و ممکن است مطابق قوانین مراقبت حرفه ای و ایمنی شغلی لازم باشد. قبل از اینکه با مایعات بدن بیمار و نمونه های احتمالا آلوده تماس پیدا کنید، اطمینان حاصل کنید که احتیاطات استاندارد را رعایت کرده باشید.

 • 01- آماده سازی بیمار برای نمونه گیری

  مقدمه ای بر نمونه گیری

  جمع آوری فوری و صحیح نمونه برای آزمایش نقش حیاتی در تشخیص صحیح، درمان به موقع و بهبودی وضعیت بیمار دارد و اغلب جزء وظایف پرستار است؛ بخصوص بیماران بستری. پرستار بایستی برنامه انجام آزمایشات بیمار را چیده و به موقع نمونه ها را به آزمایشگاه ارسال نماید. مسئولیت پرستار در رابطه با آزمایشات و نمونه گیری مطابق با سیاست موسسه ای که در آن کار می کند، متفاوت است.

 • 03- نمونه خون شریانی

  نمونه خون شریانی برای تجزیه و تحلیل گازهای خون (Arterial puncture for blood gas analysis)

  گرفتن نمونه خون شریانی مستلزم دستیابی از روی پوست به شریان براکیال، رادیال یا فمورال بیمار و یا خونگیری از خط شریانی بیمار است. معمولاً شریان رادیال ترجیح داده می شود، اما ممکن است از شریان براکیال یا فمورال نیز استفاده شود. نمونه خون شریانی معمولاً برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقادیر گازهای خون شریانی (ABG) استفاده می شود.

  در این آزمایش سطح pH خون، فشار نسبی اکسیژن (PaO2) و دی اکسید کربن (PaCO2) خون شریانی تعیین می شود. اندازه گیری pH خون به تعیین وضعیت اسید-باز کمک می کند؛ PaO2 نشانگر سطح اکسیژنی است که به ریه ها می رسد و PaCO2 نشانگر ظرفیت ریه ها در دفع دی اکسید کربن می باشد. ممکن است

  خون شریانی از نظر محتوا و اشباع اکسیژن و مقادیر بیکربنات تجزیه شود.

 • 04- کشت خون

  نمونه گیری برای کشت خون (Blood Culture)

  طور نرمال خون عاری از باکتری است، اما باکتری ها ممکن است از طریق خطوط انفوزیون و همچنین ترمبوفلبیت، شنت های آلوده، اندوکاردیت باکتریال ناشی از دریچه مصنوعی قلب وارد خون شوند. باکتری ها می توانند از طریق عفونت بافت های موضعی و از طریق سیستم لنفاوی و مجرای توراسیک وارد گردش خون عمومی شوند.

  کشت خون برای شناسایی تهاجم باکتری به خون (باکتریمی) و انتشار سیستمیک عفونت (سپتی سمی) از طریق جریان خون انجام می شود. نمونه خون ممکن است توسط تکنسین آزمایشگاه، پرستار یا سایر درمانگران گرفته شود که معمولا از ورید بیمار در بالین گرفته می شود. شیشه های حاوی نمونه خون انکوبه شده تا ارگانیسم های موجود در نمونه در محیط کشت رشد کنند. 67% پاتوژن های موجود در نمونه در طی 24 ساعت گرمخانه گذاری قابل شناسایی هستند و در طی 72 ساعت گرمخانه گذاری نمونه، حدود 90 درصد باکتری های موجود در نمونه قابل شناسایی خواهند بود.

  هرچند در مورد زمانبندی نمونه گیری برای کشت هنوز بحث وجود دارد، اما اکثراً مدعی هستند که سه نمونه خون با حداقل یک ساعت فاصله از هم گرفته شود. اولین نمونه بایستی بلافاصله بعد از شک به وجود باکتریمی یا سپتی سمی گرفته شود. برای بررسی وجود احتمال اندوکاردیت باکتریال، سه یا چهار نمونه با فواصل 5 تا 30 دقیقه ای گرفته می شود، قبل از اینکه آنتی بیوتیک درمانی بیمار شروع شود.

  تجهیزات لازم

  • تورنیکه یا گارو
  • دستکش
  • پد ضدعفونی کننده
  • سرنگ 10 میلی لیتری برای بالغین
  • سرنگ 5 میلی لیتری برای بچه ها
  • سه عدد نیدل با شماره 20G نیم اینچی
  • دو یا سه شیشه کشت خون (شیشه 50 میلی لیتری برای بالغین، 20 میلی لیتری برای بچه ها) که سدیم پلی اتانول سولفونات به آن اضافه شده باشد (یک شیشه هوازی حاوی محیط کشت مناسب، از قبیل آبگوشت سوی تریپتاز با 10% دی اکسید کربن؛ یک شیشه بی هوازی با محیط کشت تضعیف شده و احتمالا یک شیشه هیپر اسمزی با محیط کشت حاوی 10% ساکارز)
  • فرم درخواست آزمایش
  • پد گازهای دو اینچی
  • نوار چسب
  • برچسب مشخصات بیمار

  اجرا

  • تاریخ انقضای مصرف شیشه های نمونه گیری را چک کرده که تاریخ انقضا رد نشده باشد.
  • طبق سیاست موسسه خود هویت بیمار را مشخص و تایید کنید.
  • به بیمار اطلاع دهید که برای بررسی وجود عفونت، لازم است چند نمونه خون گرفته شود.
  • رویه را برای رفع اضطراب بیمار و تشویق به همکاری برای وی شرح دهید. به بیمار شرح دهید که سه نمونه خون ممکن است در زمان های متفاوت گرفته شود.
  • دست های خود را شسته و دستکش بپوشید
  • تورنیکه را با فاصله دو اینچ (5 سانتی متر) بالاتر از محل منتخب برای خونگیری ببندید.
  • موضع را با پد ضد عفونی تمیز کنید. پد را از داخل به خارج بچرخانید. 30 تا 60 ثانیه برای خشک شدن پوست صبر کنید.
  • خونگیری را انجام داده و در بالغین 10 میلی لیتر خون بگیرید.

  هشدار:
  در بچه ها 1 تا 5 میلی لیتر خون گرفته می شود.

  • تورنیکه را باز کنید.
  • با استفاده از پد یا گاز روی محل رگ گیری فشار وارد کنید
  • موضع را با یک باند یا چسب فیکس کنید
  • دیافراگم درب شیشه کشت خون را با بتادین تمیز کنید، نیدلی که با آن خون گرفته اید را عوض کنید.
  • 5 میلی لیتر خون در هر یک از شیشه های 50 میلی لیتری یا 2 میلی لیتر در شیشه های 20 میلی لیتری مخصوص کودکان بریزید.
  • سایز بطری های کشت خون ممکن است در موسسات مختلف متفاوت باشد، به هر حال نسبت خون به محلول باید 1:10 باشد.
  • برچسب مشخصات بیمار را روی شیشه ها بچسبانید
  • تشخیص مورد شک و دمای بیمار و آنتی بیوتیک (در صورت مصرف) را روی برگه درخواست ثبت کنید.
  • نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه فرستاده شود
  • سرنگ، نیدل ها، دستکش و سایر تجهیزات مصرفی را در ظرف مخصوص بریزید.
  ایزولاتور سیستم کشت خون

  ایزولاتور سیستمی است تک لوله ای برای کشت خون، که از لیز کردن و سانتریفیوژ نمونه برای تشخیص سپتی سمی و پایش اثربخشی درمان با داروهای آنتی بیوتیک استفاده می کند.

  ایزولاتور یک لوله خلاء است که حاوی موادی است که سلول های قرمز خون را لیز می کند. سپس کنسانتره ای از باکتری و سایر ارگانیسم های موجود در نمونه در ته لوله از طریق سانتریفیوژ ایجاد می کند که این کنسانتره برای کشت بر روی پلیت های حاوی آگار تلقیح می شود.

  ایزولاتور نسبت به روش های متعارف کشت خون دارای مزایای زیر است:

  • دوره انکوباسیون طولانی مدت مورد نیاز در روش معمول را حذف و سریعتر نتیجه مشخص می شود.
  • زنده ماندن باکتری های نمونه را بهبود می بخشد
  • نتایج مثبت معتبر بیشتری از طریق مشاهده مستقیم آگار فراهم می کند، که بطور زیادی هر گونه آنتی بیوتیک موجود در نمونه را رقیق می کند.
  • عفونت های قارچی و چند میکروبی را نیز تشخیص می دهد
  • استفاده در بالین بیمار راحت تر است زیرا خون مستقیما به داخل ایزولاتور کشیده می شود.

  توجهات خاص

  • هر مجموعه از کشت ها را از موضع های متفاوتی خونگیری کنید.
  • نوزادان به ندرت به سه کشت جداگانه نیاز دارند، معمولاً یک کشت انجام می شود.
  • از خونگیری از خطوط وریدی موجود اجتناب شود، مگر زمان جایگذاری کاتترها یا زمانی که به عفونت خود کاتتر مشکوک هستید.

  عوارض

  شایعترین عارضه خونگیری وریدی هماتوم موضع است. اگر هماتوم رخ داد، فشار مستقیم بر روی موضع اعمال کنید.

  گزارش

  موارد زیر در پرونده بیمار ثبت شود:

  • تاریخ و زمان نمونه گیری
  • نام آزمایش
  • مقدار خون گرفته شده
  • تعداد شیشه کشت مورد استفاده
  • دمای بیمار در زمان خونگیری
  • واکنش ناخواسته و عوارض جانبی به رویه
 • 05- نمونه گیری خلط

  نمونه گیری برای کشت خلط (Sputum Collection)

  خلط که توسط غشاهای مخاطی، لایه پوششی برونشیول ها، برونش ها و راشه ترشح می شود، به محافظت مجاری تنفسی در مقابل عفونت کمک می کند. وقتی خلط تخلیه می شود، حاوی بزاق، ترشحات بینی و سینوس ها، سلول های مرده، باکتری های فلور طبیعی دهان و باکتری های مجاری تنفسی است.

  خلط ممکن است برای شناسایی پاتوژن های تنفسی کشت گردد. خلط آوری و رقیق شدن خلط، شیوه معمول جمع آوری خلط، ممکن است مستلزم استفاده از نبیولایزر ماوراء صورت، هیدراسیون بیمار، دق قفسه سینه و تخلیه وضعیتی باشد. روش های کمتر شایع شامل ساکشن تراشه و به ندرت برونکوسکوپی است. ساکشن تراشه نمونه تشخیصی پایاتری می دهد، اما معمولا استفاده نمی شود مگر اینکه بیمار نتواند به طور معمول خلط خود را تخلیه کند تا نمونه گیری شود.

 • 06- نمونه گیری مدفوع

  نمونه گیری مدفوع (Stool Collection)

  نمونه مدفوع برای آزمایش مدفوع از نظر وجود خون، انگل و تخم آنها، چربی، پاتوژن ها، موادی از قبیل داروهای مصرفی گرفته می شود. معاینه معمول ویژگی های مدفوع از جمله رنگ، قوام و بو می تواند اختلالاتی از قبیل خونریزی گوارشی (GI) و استئاتوره (مدفوع چرب) را روشن کند.

  نمونه مدفوع به صورت تصادفی یا برای دوره خاصی گرفته می شود. از آنجایی که نمونه مدفوع را نمی توان سر وقت و طبق برنامه گرفت، جمع آوری مناسب نمونه مدفوع مستلزم آموزش دقیق و کامل بیمار است.

 • 07- نمونه گیری با سواب

  نمونه گیری با سواب (Swab Specimens)

  نمونه گیری و انتقال صحیح با سواب به کمینه شدن آلودگی نمونه با فلور طبیعی باکتریال بدن کمک می کند، که موجب افزایش صحت کار آزمایشگاه در شناسایی پاتوژن ها می شود.

  بطور معمول سواب پنبه های استریل یا سایر مواد جاذب به جای پنبه استفاده می شود تا نمونه بافت های ملتهب و ترشحات حلق، نازوفارنکس، چشم، گوش، رکتوم یا زخم جمع آوری شود. نوع سواب به بخشی از بدن بستگی دارد که قرار است نمونه گیری شود. برای مثال، سواب با نوک پنبه ای برای گرفتن نمونه نازوفارنکس استفاده می شود.

 • 08- گرفتن نمونه ادرار

  گرفتن نمونه ادرار (Urine Collection)

  معمولا نمونه تصادفی ادرار در حین معاینات فیزیکی یا در طی بستری شدن گرفته می شود، که امکان غربالگری اختلالات ادراری و عمومی و همچنین غربالگری دارویی را فراهم می سازد. نمونه تمیز وسط ادرار جایگزین نمونه گیری تصادفی ادرار است، زیرا تقریباً نمونه ای بدون آلودگی فراهم می شود، بدون اینکه از سوند ادراری استفاده شود.

  نمونه سوند ادراری دائمی – با کلمپ کردن تخلیه لوله و خالی کردن باقیمانده ادرار کیسه در یک محفظه یا توسط آسپیره کردن نمونه توسط سرنگ انجام می شود – مستلزم تکنیک استریل است تا از آلوده شدن سوند یا عفونت مجاری ادراری پیشگیری شود.

 • 09- گرفتن نمونه ادرار زمانبندی شده

  گرفتن نمونه ادرار زمانبندی شده (Urine Collection, Timed)

  از آنجایی که هورمون ها، پروتئین ها و الکترولیت ها به مقدار کم و متغیر در ادرار دفع می شوند، نمونه ادرار برای اندازه گیری این مواد عموماً در طی یک دوره زمانی جمع آوری می شود تا کمیت قابل اندازه گیری و دارای ارزش تشخیصی از این مواد اندازه گیری شود.

  معمولاً ادرار 24 ساعته رایج است که هم میانگین دفع ادرار و هم مواد مورد اندازه گیری در ادرار دفعی را در طی یک روز تعیین می کند. نمونه های زمانبندی شده برای مدت زمان کوتاه مثلا 2 یا 12 ساعته هم جمع آوری می شود، که بستگی به اطلاعات مورد نیاز دارد.

  نمونه ادرار زمانبندی شده ممکن است پس از تجویز یک دوز چالش انسولین یا مواد شیمیایی دیگر جهت شناسایی اختلالات کلیوی گرفته شود.

 • 10- خونگیری وریدی

  خونگیری وریدی (Venipuncture)

  این رویه برای گرفتن نمونه خون وریدی انجام می شود. خونگیری وریدی در برگیرنده سوراخ کردن یک ورید با نیدل و گرفتن خون با سرنگ یا لوله تخلیه است. معمولاً نمونه گیری خون وریدی از چین داخلی آرنج انجام می شود. هرچند اگر ضروری باشد، می توان از پشت ساعد، پشت دست یا پا یا هر موضع قابل دسترسی دیگر خونگیری کرد. خونگیری از بخش داخلی مچ دست توصیه نمی شود زیرا امکان آسیب به ساختارهای زیرین وجود دارد. گرچه در بیمارستان معمولاً پرسنل آزمایشگاه کار خونگیری وریدی را انجام می دهند، اما در شرایط این کار به عهده پرستار است.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com