ورود کاربر

 • 02- جملات گهربار بزرگان

  نگارش پایان نامه پرستاری«شما 100% شانس هایی که به آنها بی توجه بوده اید را از دست می دهید»

  Wayne Gretzky

  نگارش پایان نامه پرستاری«من بیشتر از 9000 پرتاب را در حرفه ام از دست داده ام. من تقریباً 300 بازی را باخته ام. 26 بار پرتاب آخر را به من سپرده اند تا بازی را ببریم ولی من پرتاب را گل نکرده ام. من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام. و این همان چیزی است که موجب موفقیت من شد»

  Michael Jordan

  نگارش پایان نامه پرستاری«سخت ترین کار تصمیم گیری برای اقدام است، وقتی تصمیم گرفتی و شروع کردی، مابقی آن صرفاً اصرار به ادامه است»

  Amelia Earhart

  نگارش پایان نامه پرستاری«هر ضربه من را یک گام به زدن ضربه نهایی و گل زدن نزدیک کرد»

  Babe Ruth

  نگارش پایان نامه پرستاری«قاطع بودن هدف نقطه شروع تمامی پیشرفت ها است.»

  W. Clement Stone

 • 03- جملات گهربار بزرگان

  نگارش پروپوزال پرستاری«زندگی برای گرفتن و داشتن نیست، برای دادن و بودن است.»

  Kevin Kruse

  نگارش پروپوزال پرستاری«زندگی اتفاقاتی است که برای شما می افتد، در حالی که مشغول نقشه کشیدن هستید»

  John Lennon

  نگارش پروپوزال پرستاری«ما چیزی می شویم که به آن فکر می کنیم»

  Earl Nightingale

  نگارش پروپوزال پرستاری«بیست سال بعد شما بیشتر از کارهایی ناراضی هستید که انجام نداده اید، نه آنهایی که انجام داده اید؛ بنابراین کمر خود را دیگر خم نکنید، از ساحل امن دور شوید، باد تجارت را به بادبان کشتی خود بیاندازید. کشف کنید، رویا پردازی کنید، کاوش کنید.»

  Mark Twain

  نگارش پروپوزال پرستاری«10 درصد زندگی چیزهایی است که برای ما اتفاق می افتد و 90% چگونگی واکنش ما به آنها است.»

  Charles Swindoll

 • 04- جملات گهربار بزرگان

  نگارش مقاله پرستاری«یکی از راه های رایجی که مردم قدرت خود را از دست می دهند این است که فکر می کنند آن قدرت را ندارند.»

  Alice Walker

  ترجمه مقاله پرستاری«فکر و ذهن همه چیز است. آنچه که فکر می کنید خواهید شد»

  Buddha

  نگارش و ترجمه مقاله پرستاری«بهترین زمان برای کاشتن یک درخت 20 سال پیش بود. زمان رتبه دوم همین حالا است.»

  Chinese Proverb

  نگارش مقاله پرستاری«زندگی بدون کاوش ارزش زندگی کردن را ندارد»

  Socrates

  نگارش مقاله پرستاری و ترجمه مقاله پرستاری«هشتاد درصد موفقیت در اقدام است.»

  Woody Allen

 • 05- جملات گهربار بزرگان

  اکسپت مقاله پرستاری«زمان شما محدود است، آن را با زندگی کردن زندگی دیگران تلف نکنید»

  Steve Jobs

  گرفتن پذیرش مقاله پرستاری«برنده شدن مهم نیست، خواستن برای برنده شدن مهم است»

  Vince Lombardi

  مقاله ISI پرستاری«من حاصل شرایطم نیستم، من حاصل تصمیماتم هستم»

  Stephen Covey

  پذیرش مقاله پرستاری«هر بچه ای یک هنرمند است. مشکل این است که تا بزرگ شدن هنرمند بمانند»

  Pablo Picasso

  مقاله پرستاری«شما هرگز از اقیانوس رد نمی شوید، مگر شجاعت دور شدن از ساحل را داشته باشید.»

  Christopher Columbus

 • 06- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه آنلاین پرستاری«من آموختم که مردم گفته های تو را فراموش می کنند، کارهای تو را فراموش می کنند، اما هرگز احساسی که برایشان ایجاد کرده ای را فراموش نخواهند کرد.»

  Maya Angelou

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«یا تو روز را سپری می کنی یا روز تو سپری می شود.»

  Jim Rohn

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی که نمی توانی، در هر دو صورت درست فکر می کنی»

  Henry Ford

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«دو روز مهم زندگی شما روز تولدتان و روزی است که می فهمی چرا متولد شده ای»

  Mark Twain

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«صرفنظر از اینکه می توانی کاری را انجام دهی یا فکر می کنی می توانی، شروع کن. در جسارت تو نبوغ، قدرت و جادو نهفته است.»

  Johann Wolfgang von Goethe

 • 07- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«بهترین انتقام موفقیت بزرگ تو است»

  Frank Sinatra

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«مردم اغلب می گویند که انگیزه دوام ندارد. خیلی خوب، حمام کردن هم چنین است. به همین خاطر من انگیزه روزانه را سفارش می کنم.»

  Zig Ziglar

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«زندگی هر کس به اندازه جرات و جسارت او تنگ یا وسیع می شود.»

  Anais Nin

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر صدایی در درون تو می گوید "تو نمی توانی نقاشی کنی"، با تمام قدرت نقاشی کن و آن موقع است که آن صدا ساکت خواهد شد»

  Vincent Van Gogh

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«تنها از یک طریق می توان از انتقاد پرهیز کرد: کاری نکن، چیزی نگو، چیزی نباش»

  Aristotle

 • 08- جملات گهربار بزرگان

  «بخواه و به تو داده می شود، بگرد و پیدا خواهی کرد، زنگ را بزن و در برویت باز خواهد شد»

  Jesus

  «تنها شخصی که تقدیر تو است، شخصی است که تصمیم گرفته ای باشی»

  Ralph Waldo Emerson

  «با اطمینان در مسیر رویاهایت راه برو. زندگی را بکن که خیالش را داری»

  Henry David Thoreau

  «وقتی در پایان زندگی روبروی خدا بایستم، امیدوارم که یک ذره از استعدادم باقی نمانده باشد و بتوانم بگویم: من همه چیزی را که به من بخشیدی را مصرف کردم»

  Erma Bombeck

  «چند چیزی به شخص کمک می کند، مسئولیت بر دوش وی بگذار و بگذار بداند که به وی اعتماد داری»

  Booker T. Washington

 • 09- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چیزهای خاصی چشم شما را می گیرد، اما چیزهایی را دنبال کن که قلبت را می گیرد»

  Ancient Indian Proverb

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«به توانایی خود اطمینان داشته باش، پس نصف راه را رفته ای»

  Theodore Roosevelt

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«تمام چیزهایی که همیشه خواسته و می خواهی، آنطرف ترس های تو ایستاده اند»

  George Addair

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«ما به سادگی بچه ای را که از تاریکی می ترسد، می بخشیم؛ اما تراژدی اصلی زندگی زمانی است که مرد از روشنایی بترسد»

  Plato

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«به زبانت یاد بده که بگوید: "نمی دانم" و این موجب پیشرفت تو می شود»

  Maimonides

 • 10- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«از جایی شروع کن که ایستاده ای. آنچه که داری را استفاده کن. آنچه که می توانی را انجام بده»

  Arthur Ashe

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«زمانی که 5 ساله بودم مادرم همیشه می گفت که خوشبختی کلید زندگی است. وقتی مدرسه می رفتم، از من پرسیدند که وقتی بزرگ شدی می خواهی چکاره شوی؟ من نوشتم می خواهم خوشبخت باشم. آنها به من گفتند که تکلیف را درست نفهمیده ای و من در پاسخ گفتم شما هم زندگی را درست نفهمیده اید»

  John Lennon

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«هفت بار بیفت و دفعه هشتم بلند شو»

  Japanese Proverb

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«وقتی یکی از درهای خوشبختی بسته می شود، در دیگری باز می شود؛ اما اغلب آنقدر سرگرم در بسته می شویم که در جدید باز شده را نمی بینیم»

  Helen Keller

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«همه چیز زیبایی هایی دارد، اما همه کس نمی تواند آنها را ببیند»

  Confucius

 • 11- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چقدر جالب است که اگر بخواهیم به بهبود دنیا کمک کنیم، هیچ کس لازم نیست که حتی یک لحظه در صف بایستد»

  Anne Frank

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر آنچه که هستم را رها کنم، آنچه می شوم که می توانم باشم»

  Lao Tzu

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«معیار اندازه گیری زندگی تعداد نفس های ما نیست، بلکه لحظه هایی است که نفس خود را حبس کرده ایم»

  Maya Angelou

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«خوشبختی از قبل آماده نیست. خوشبختی حاصل اعمال ما است»

  Dalai Lama

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر صندلی از کشتی سریع السیر را به شما دادند، نپرسید کدام صندلی، سریع سوار شوید»

  Sheryl Sandberg

 • 12- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اول، ایده آل قاطع، روشن و عملی داشته باش؛ یک هدف یک مقصد. دوم، ابزار لازم برای بدست آوردن آن هدف و غایت را داشته باشد؛ عقل، پول، مواد و روش ها. سوم، تمام راه های خود را به آن هدف و غایت تنظیم کن»

  Aristotle

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر باد نمی وزد، پارو بزن»

  Latin Proverb

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«هرگز نمی افتی اگر صعود نکنی. اما زندگی بدون سقوط و روی زمین هم لذتی ندارد»

  Unknown

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«باید به استعداد خود ایمان داشته باشی، و با تمام قدرت برای رسیدن به آن تلاش کنی»

  Marie Curie

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اکثر مردم برای رویاهایشان زندگی نمی کنند، زیرا برای ترس های خود زندگی می کنند.»

  Les Brown

 • 13- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چالش ها چیزی است که زندگی را جالب می کند و فائق آمدن بر چالش ها به زندگی معنی می بخشد»

  Joshua J. Marine

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر می خواهی خودت را بالا بکشی، کافی است یکی دیگر را بالا ببری»

  Booker T. Washington

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«من تحت تاثیر فوریت اقدام قرار گرفتم. دانستن کافی نیست، اعمال کردن لازم است. خواستن کافی نیست، انجام دادن لازم است»

  Leonardo da Vinci

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«محدودیت ها فقط در ذهن ما زندگی می کنند. اما اگر از خیالات خود استفاده کنیم، احتمالات برای ما نامحدود می شوند»

  Jamie Paolinetti

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«شما زندگی خود را بدست داری، و آنچه که اتفاق می افتد، حوادث وحشتناک؛ دیگران را سرزنش نکن»

  Erica Jong

 • 14- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«پول چیست؟ مردی موفق است که صبح بیدار می شود و شب میخوابد در حالی که آنچه که می خواهد را انجام می دهد»

  Bob Dylan

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«من در امتحان شکست نخوردم. فقط صد راه برای اشتباه پاسخ دادن پیدا کردم»

  Benjamin Franklin

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«برای موفق شدن، باید میل به موفقیت شما خیلی بزرگتر از ترش از شکست شما باشد»

  Bill Cosby

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«شخصی که هرگز اشتباه نمی کند، هرگز چیزهای جدید را تجربه نمی کند»

  Albert Einstein

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«کسی که می گوید این را نمی توان انجام داد، نباید مزاحم کسی شود که در حال انجام آن است»

  Chinese Proverb

 • 15- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«در مسیرهای ناشناخته و کمکی چراغ راهنمایی وجود ندارد»

  Roger Staubach

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«هرگز برای تبدیل شدن به کسی می توانی باشی، دیر نیست»

  George Eliot

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«شما کسی می شوی که باور داری»

  Oprah Winfrey

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«من دوست دارم از شعله اشتیاق بمیرم نه از فرط ملالت»

  Vincent van Gogh

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«مرد ثروتمند کسی است که بچه هایش در روزهای تنگدستی به آغوش وی می دوند»

  Unknown

 • 16- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چیزی که به بچه ها می دهی موجب خوشبختی آنها نمی شود، چیزی که به آنها آموخته ای که برای خود انجام دهند، ضامن موفقیت آنها است»

  Ann Landers

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر می خواهی بچه هایت موفق باشند، دو برابر زمان برایشان صرف کن و نیم برابر پول»

  Abigail Van Buren

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«رویاهای خود را بساز، وگرنه شخص دیگری شما را بکار گرفته و رویاهای خود را می سازد»

  Farrah Gray

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«مبارزه برای مدال طلا به حساب نمی آید، تقلای درونی، نبردی که در درون با خود داریم، جایی است که باید پیروز شویم»

  Jesse Owens

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«همانطور که تحصیلات هزینه دارد، بی سوادی هم هزینه خودش را دارد»

  Sir Claus Moser

 • 17- جملات گهربار بزرگان

  «من در خلال عمرم آموختم که وقتی تصمیم خود را گرفته باشی، ترس هایت ناپدید می شوند»

  Rosa Parks

  «مهم نیست که چقدر کند پیش می روی، مهم این است که توقف نکنی»

  Confucius

  «اگر به آنچه که در زندگی داری چشم بدوزی، همیشه بیشتر خواهد شد. اگر به آنچه که در زندگی نداری تمرکز کنی، هرگز به اندازه کافی نخواهی داشت»

  Oprah Winfrey

  «به یاد داشته باش که بدست نیاوردن چیزی که می خواهی، گاهی می تواند نشانی از یک شانس و بخت جالب باشد»

  Dalai Lama

  «خلاقیت شما هرگز تمام نمی شود. هرچه بیشتر از آن استفاده کنی، بیشتر از آن خواهی داشت»

  Maya Angelou

 • 18- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«رویای بزرگ در سر بپروران و جرات شکست داشته باش»

  Norman Vaughan

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«زندگی ما روزی تمام شده است که در مورد مسائل مهم سکوت کنیم»

  Martin Luther King Jr.

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«هر جا که هستی، با هر چه کاری داری، با تمام توانت شروع کن، انجام آنچه که می توانی»

  Teddy Roosevelt

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر کاری را انجام بدهی که همیشه انجام می دهی، آنچه خواهی داشت که همیشه داشته ای»

  Tony Robbins

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«رویا پردازی خود نوعی برنامه ریزی و نقشه کشیدن است»

  Gloria Steinem

 • 19- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«این جایگاه تو در دنیا است، این زندگی تو است. شروع کن و هر آنچه در توان داری انجام بده، و زندگی ات را طوری بساز که می خواهی»

  Mae Jemison

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«ممکن است از شکست ناراحت بشوی، اما اگر سعی نکنی، مجازات شده ای»

  Beverly Sills

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«بخاطر داشته باش که هیچ کس بدون رضایت خودت نمی تواند به تو احساس زیردست بودن بدهد»

  Eleanor Roosevelt

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«زندگی چیزی است که ما می سازیم، همیشه چنین بوده است و همیشه چنین خواهد بود»

  Grandma Moses

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«سئوال این نیست که چه کسی به من اجازه حرکت می دهد، بلکه چه کسی من را متوقف خواهد کرد»

  Ayn Rand

 • 20- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«وقتی همه چیز بر علیه تو بود، بخاطر داشته باش که هواپیما خلاف جهت باد اوج می گیرد نه موافق جهت باد»

  Henry Ford

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«این سال های زندگی شما نیست که اهمیت دارد. بلکه زندگی شما در این سالیان است که مهم است»

  Abraham Lincoln

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«افکار خود را تغییر بده، ببین که دنیا را تغییر می دهی»

  Norman Vincent Peale

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«یا چیزی بنویس که ارزش خواندن داشته باشد، یا کاری بکن که ارزش نوشتن را»

  Benjamin Franklin

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«هیچ چیز غیر ممکن نیست، خود کلمات حرف می زنند، من ممکن هستم»

  Audrey Hepburn

 • 21- جملات گهربار بزرگان

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«تنها راه انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می دهید»

  Steve Jobs

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر نتوانی رویای آن را در سر بپرورانی، نمی توانی به آن دست یابی»

  Zig Ziglar

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«اگر اعمال تو الهام بخش دیگران برای رویای بیشتر، یادگیری بیشتر، اقدام بیشتر و بزرگتر شدن باشد، تو یک رهبر واقعی هستی»

  John Quincy Adams

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«پیشرفت های کوچک هر روز اتفاق می افتد. ثابت شده که پیشرفت یک سفر است نه یک مقصد»

  Dwight D. Eisenhower

  ترجمه، مقاله، پایان نامه پرستاری«چیزهای مهم را بخاطر داشته باش: راست بگو، سخت کار کن، به موقع برای شما به خانه برو»

  Gerald R. Ford

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com