ورود کاربر

 • کمک به مددجو برای مردن با احترام

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنپرستاران لازم است از برخورد با حترام و رعایت شان مددجو اطمینان حاصل کنند (آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای را بخوانید). مددجویان در حال مرگ احساس می کنند که کنترل بر زندگی خود را از دست داده اند. کمک به مددجو برای مردن با وقار و احترام شامل حفظ انسانیت آنها، مراقبت همراستا با ارزش ها، باورها و فرهنگ آنها است. با عرضه گزینه های مراقبتی به مددجو و اطرافیان وی، پرستار می تواند احساس کنترل مددجو را بازیافت و حمایت کند. بعضی از این گزینه ها شامل محل مراقبت (مثل بیمارستان، خانه یا تسهیلات آسایشگاهی)، زمان ملاقات با مراقبین بهداشتی، برنامه فعالیت ها، منابع بهداشتی، زمان ملاقات وابستگان و خانواده است (فرآیند پرستاری بیمار مشرف به مرگ).

  مددجویان سعی می کنند به کارهای خود سروسامان بدهند تا با آرامش بمیرند. پرستار می تواند به مددجو کمک کند اولویت های جسمی، روانی و اجتماعی خویش را تعیین کند. اشخاص در حال مرگ بیشتر به دنبال احساس رضایت ناشی از کامیابی هستند تا خودداری و ممکن است به معنی برای ادامه زندگی در عین رنج کشیدن نیاز داشته باشند. بخشی از چالش پرستار حمایت از خواست و امید مددجو است (آیین حقوق بیمار مشرف به مرگ).

 • مراقبت آسایشگاهی و مراقبت تسکینی

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنجنبش مراقبت آسایشگاهی در سال 1967 توسط دکتر سیسیلی ساندرز در لندن شروع شد. مراقبت آسایشگاهی (Hospice care) روی حمایت و مراقبت از شخص در حال مرگ و خانواده وی متمرکز است و هدفش تسهیل مرگ با احترام و آرامش است. مراقبت آسایشگاهی براساس مفاهیم کلی نگر است، روی مراقبت برای ارتقای کیفیت زندگی بجای علاج بیماری، حمایت از مددجو و خانواده در فرآیند مردن، حمایت از خانواده در طول خاکسپاری و عزاداری متمرکز است.

  بررسی و شناخت نیازهای خانواده مددجو به اندازه مراقبت از مددجویی که مراقبت آسایشگاهی دریافت می کند، مهم است. معمولا وضعیت مددجو رو به وخامت است و لازم است روی مراقب وی تمرکز شود و از وی حمایت لازم و منابع مورد نیاز ارائه شود. اگر تیم مراقبت آسایشگاهی به طور منظم جلسه داشته باشند، می توانند این نیازها را شناسایی و مداخلات لازم را انجام دهند. بهرحال بررسی و شناخت و ارزشیابی مداوم برای ارائه مراقبت مناسب در وضعیت در حال تغییر مداوم مددجو لازم است (فرآیند پرستاری مددجوی مشرف به مرگ را بخوانید).

  مراقبت آسایشگاهی و مراقبت تسکینی
  اعضای خانواده بایستی از نزدیک در حمایت جسمی و روانی
  از مددجوی در حال مرگ شرکت کنند.

  اصول مراقبت آسایشگاهی را می توان در محیط های مختلف اجرا کرد و بیشتر در منزل، بیمارستان و خانه های سالمندان مرسوم است. این خدمات روی کنترل علائم و درمان درد متمرکز هستند. عموما مددجویانی صلاحیت مراقبت آسایشگاهی را دارند که پزشک با صلاحیتی مشرف به مرگ بودن آنها در طی شش ماه آینده را تایید کرده باشد. مراقبت آسایشگاهی اصولا توسط پرسنل حرفه ای و غیر حرفه ای ارائه می شود تا دامنه کاملی از خدمات لازم این مددجویان عرضه شود.

  سازمان ملی مراقبت آسایشگاهی و تسکینی (2013) گزارش کرد که بیشتر از 1.5 میلیون آمریکایی سالانه به مراقبت آسایشگاهی دسترسی پیدا می کنند که تقریبا 45% تمامی مرگ ها است. برعکس عقیده عمومی، از این تعداد فقط 37 درصد سرطانی بودند. چهار تشخیص غیر سرطان اصلی در این تسهیلات شامل اعلان نشده عمدی، جنون، بیماری قلبی و بیماری های ریوی است.

  سازمان بهداشت جهانی مراقبت تسکینی (Palliative care) را چنین تعریف کرده است:

  مراقبت تسکینی رویکردی است که کیفیت زندگی مددجویان و خانواده آنها که با مشکلات مرتبط با بیماری تهدید کننده زندگی مواجه هستند، را از طریق پیشگیری و تسکین رنج و آلام آنها از طریق تشخیص زودرس و بررسی و شناخت دقیق و درمان درد و سایر مشکلات جسمی، روانی و معنوی؛ بهبود می بخشد. مراقبت تسکینی:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تسکین درد و سایر علائم آزارنده را فراهم می سازد،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن روی زندگی تاکید کرده و مرگ را فرآیندی نرمال می شمرد،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن نه به قصد تسریع و نه عقب انداختن مرگ انجام می شود،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن جنبه های روانی و معنوی مراقبت را تلفیق می کند،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن سیستم حمایتی فراهم می کند که به مددجو کمک شود تا سر حد امکان تا زمان مرگ فعال زندگی کند،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن از رویکرد تیمی برای لحاظ مشکلات مددجو و خانواده وی استفاده می کند، از جمله مشاوره سوگواری،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن کیفیت زندگی مددجو را ارتقاء بخشیده و ممکن است تاثیر مثبتی روی دوره بیماری وی داشته باشد،
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن از آغاز دوره هر بیماری، همراه با سایر درمان ها که به قصد گسترش عمر انجام می شوند از قبیل شیمی درمانی یا پرتو درمانی، قابل اجرا است و شامل بررسی های مورد نیاز برای درک بهتر و درمان بهتر عوارض بالینی آزارنده بیماری برای مددجو است.

  مراقبت تسکینی موجب تسهیل سنت های مذهبی، معنوی و فرهنگی یا آیین های مرسوم طبق میل بیمار و خانواده وی می شود، بخصوص در موقع مرگ و پس از آن (پروژه توافقی ملی کیفیت مراقبت تسکینی، 2013،ص30). تفاوت این مراقبت با مراقبت آسایشگاهی در این است که ضرورتا نیاز نیست مددجو مشرف به مرگ باشد، اما در هر دو می توان مراقبت پایان زندگی (end-of-life care) عرضه داشت؛ که مراقبت های لازم در طی هفته نهایی قبل از مرگ است (برای مطالعه بیشتر در مورد مراقبت تسکین به آکادمی مراقبت تسکینی پرستار و بیماری هایی که به مراقبت تسکینی نیاز دارند، مراجعه کنید).

 • برآورده کردن نیازهای جسمی مددجوی در حال مرگ

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردننیازهای فیزیولوژیک افرادی که در حال مردن هستند در رابطه با کند شدن فرآیندهای بدن و عدم تعادل هموستاتیک است. مداخلات شامل فراهم کردن اقدامات بهداشت فردی، کنترل درد، تسکین مشکلات تنفسی، کمک در حرکت، تغذیه، هیدراسیون، دفع و فراهم کردن اقدامات مربوط به تغییرات حواس است.

  درمان و کنترل درد در این مددجویان حیاتی است تا کیفیت زندگی آنها حفظ شده و بتوانند فعالیت های روزمره خود از جمله خوردن، تحرک و خواب را انجام دهند (مراقبت تسکینی را بخوانید). داروهای زیادی برای استفاده در بیماران ترمینال وجود دارد: مورفین، هروئین، متادون و الکل. معمولا مراقب اولیه در مورد دوز دارو تصمیم می گیرد، اما نظر مددجو بایستی لحاظ شود؛ این مددجو است که شدت درد، آستانه تحمل و زمان های تغییر شدت درد را می داند. از آنجایی که مراقب اولیه دامنه دوز دارو را تعیین میکند، پرستار از قضاوت بالینی خود برای تعیین دوز دارو استفاده می کند و دفعات آن را برحسب کنترل درد بیمار تعیین می کند. بخاطر کاهش جریان خون، اگر مسکن را نتوان به صورت خوراکی تجویز کرد، می توان به صورت موضعی یا تزریق وریدی، زیر زبانی یا مقعدی تجویز کرد. مددجویی که تحت درمان با مسکن های مخدر است به اقداماتی برای رفع یبوست ناشی از مخدرها نیاز دارد.

  اعضای خانواده بایستی تشویق شوند که در مراقبت جسمی مددجوی مشرف مرگ شرکت کننده و به حمام کردن، صحبت کردن یا خواندن چیزی بپردازند در حالیکه دست های مددجو را گرفته اند. هرچند پرستار نبایستی از اعضای خانواده توقع داشته باشد که در امر مراقبت مشارکت کنند. فرد در حال مرگ و خانواده وی به حریم خصوصی نیاز دارند و پرستار بایستی حریم را برایشان فراهم کند و نیازهای جسمی و عاطفی صمیمی آنها را برآورده سازد. عده ای از اطرافیان و اعضای خانواده ممکن است قادر نباشند با بیمار در حال مرگ بمانند، پرستار بایستی مکانی برای اقامت آنها فراهم سازد و مراقبت از آنها نیز بعهده پرستار است. این یک فرآیند دردناک است، پرستار بایستی آمادگی داشته باشد تا تجربه آرامش بخش و مناسبی برای بیمار و خانواده وی فراهم سازد (فرآیند پرستاری بیمار مشرف مرگ).

 • نیازهای فیزیولوژیک شخص مشرف به مرگ

  مشکل مراقبت پرستاری
  تخلیه راه هوایی
  (Airway clearance)
  »  پوزیشن فاولر: بیماران هوشیار
  »  ساکشن حلق: بیماران هوشیار
  »  پوزیشن به پهلو: بیماران بی هوش
  »  اکسیژن نازال برای مددجویان هیپوکسیک
  »  داروهای آنتی کولینرژیک برای کمک به خشک شدن ترشحات در صورت وجود اندیکاسیون.
  گرسنگی هوا
  (Air hunger)
  »  باز کردن پنجره، استفاده از پنکه برای جریان یافتن هوا
  »  مورفین ممکن است در حملات حاد اندیکاسیون داشته باشد.
  حمام / بهداشت فردی »  حمام مکرر و تعویض ملحفه ها در صورت تعریق
  »  بهداشت دهان برای خشکی دهان
  »  استفاده آزادانه از کرم مرطوب کننده و لوسیون های برای خشکی پوست
  »  پوشش های ضد رطوبت در صورت وجود بی اختیاری ادرار و مدفوع.
  تحرک جسمی »  کمک به مددجو برای خروج دوره ای از تخت در صورت توانایی
  »  تعویض منظم و مکرر وضعیت قرار گیری مددجو
  »  حمایت از پوزیشن بیمار با بالش، رول پتو یا حوله
  »  بالا گذاشتن پای بیمار در مواقعی که نشسته است
  »  اجرای اقدامات پیشگیری از زخم بستر و استفاده از سطوح ضد فشار در جاهای تحت فشار.
  تغذیه »  ضد تهوع یا مقادیر کم نوشیدنی الکلی برای تحریک اشتهای بیمار
  »  تشویق به مصرف غذاهای مایع در حد تحمل
  یبوست »  افزایش فیبر غذایی در حد تحمل
  »  مصرف نرم کننده های مدفوع یا مسهل و ملین
  بی اختیاری ادرار »  مراقبت از پوست در تماس با ادرار یا مدفوع
  »  لگن، لوله یا امکانات دفعی تخت در محدوده دسترسی بیمار
  »  رنگ اخبار نوری در دسترس بیمار برای درخواست کمک
  »  در صورت نیاز سوند گذاری
  »  تمیز و بی بو نگهداشتن اتاق تا سر حد امکان
  تغییرات حسی / درکی »  بررسی ترجیح مددجو به اتاق روشن یا تاریک
  »  شنوایی کاهش نمی یابد، به وضوح و بدون پچ پچ صحبت کنید
  »  لمس کاهش می یابد، اما مددجو لمس با فشار را حس می کند
  »  اجرای پروتکل درمان درد در صورت نیاز
 • مراقبت پرستاری پس از مرگ (Postmortem Care)

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنجمود نعشی (Rigor mortis) سفت شدن بدن مرده است که حدود 2 تا 4 ساعت پس از مرگ رخ می دهد. جمود نعشی از عضلات غیر ارادی (قلب، مثانه و مانند اینها) شروع می شود، سپس به سر، گردن، تنه و نهایتا اندام ها می رسد.

  از آنجایی که معمولا خانواده بیمار درخواست می کنند که جنازه را ببینند و خداحافظی کنند و از آنجایی که ظاهر جنازه بایستی طبیعی و راحت باشد، پرستار بایستی قبل از وقوع جمود نعشی بدن مرده را در وضعیت آناتومیک قرار دهد، دندان مصنوعی وی را در دهانش بگذارد، چشمان و دهان او را ببندد. جمود نعشی معمولا بعد از 96 ساعت پس از مرگ رفع می شود.

  سرد شدن جنازه (Algor mortis) معمولا کاهش تدریجی حرات بدن پس از مرگ است. زمانی که گردش خون بدن متوقف می شود و هیپوتالاموس فعالیتش قطع می شود، دمای بدن حدود یک درجه سانتیگراد در ساعت کاهش می یابد تا زمانیکه به دمای اتاق برسد. همزمان پوست حالت ارتجاعی خود را از دست دهد و به راحتی شکسته می شود، زمانی که لباس و چسب ها از بدن مرده کنده می شوند.

  پس از قطع فشار خون، سلول های قرمز خون تجزیه می شوند، هموگلوبین آزاد می شود که موجب تغییر رنگ بافت های اطراف می شود. این تغییر رنگ را کوفتگی لاشه (livor mortis) می گویند و در قسمت های تحتانی یا قسمت های آویزان بدن مرده رخ می دهد.

  پس از مرگ بافت ها نرم شده و در اثر تخمیر باکتریال به مایع تبدیل می شوند. هر چه دما بالاتر باشد، تغییرات سریعتر رخ می دهد. بنابراین جسد اغلب در محیطی خنک نگهداری می شود تا این فرآیند به تاخیر بیافتد. در مومیایی با تزریق مواد شیمیایی از تخریب بدن توسط باکتری ها جلوگیری می شود.

  معمولا وظیفه آماده سازی جسد و ارسال به سردخانه وظیفه پرسنل پرستاری است. این اقدامات براساس سیاست موسسه یا بیمارستان انجام می شود و ممکن است تحت تاثیر قوانین مذهبی باشد. اگر خانواده یا وابستگان مرده خواهان دیدن جسد هستند، ابتدا بایستی محیط و جنازه را تمیز و مرتب کرد و بعد اجازه بازدید جسد را داد.

  تمامی تجهیزات، پوشش های کثیف و مواد مصرفی بایستی از بالین خارج شوند. بعضی از موسسات ملزم کرده اند که لوله ها و کاتترها و وسایل متصل به بیمار خارج گردند. معمولا جسد در وضعیت طاقباز قرار داده می شود در حالیکه دست ها در طرفین جسد قرار دارند و کف دست رو به پایین است؛ یا بعضی از فرهنگ ها دست را روی شکم جسد و روی هم قرار می دهند. بالشی زیر سر و شانه ها گذاشته می شود تا از تجمع خون و تغییر رنگ صورت جنازه جلوگیری شود.

  پلک ها بسته شده و چند دقیقه نگهداشته می شوند تا بسته بمانند. بعضی از موسسات بستن چشم ها با پنبه و باند را لازم دانسته اند. معمولا برای حفظ حالت چهره دندان مصنوعی در دهان جسد گذاشته می شود و دهان بسته می شود و این بستگی به سیاست موسسه و سنت های فرهنگی و مذهبی دارد.

 • فرآیند پرستاری مرگ و مردن

  بررسی و شناخت

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنعلاوه بر بانک های اطلاعاتی و سیستم هایی که امکان تجزیه و تحلیل و شناسایی صحیح تشخیص های پرستاری مناسب برای بیمار در حال مرگ را فراهم ساخته است، پرستار بایستی وضعیت هوشیاری مددجو و آگاهی اعضای خانواده وی را بررسی کند.

  در بیمارانی که در مرحله نهایی بیماری و در حال احتضار هستند، آگاهی شخص در حال مرگ و خانواده وی از وضعیت موجود می تواند روی توانایی برقراری ارتباط آزاد پرستار با مددجو و اعضای تیم مراقبت بهداشتی تاثیر بگذارد.

  فرآیند پرستاری مرگ و مردن
  مددجو ممکن است ملاقات با یک فرد روحانی را درخواست کند

  سه نوع آگاهی برای این وضعیت توصیف شده است که شامل آگاهی بسته، وانمود متقابل، و آگاهی باز است (گلیسر و استراوس، 1965).

  در آگاهی بسته (closed awareness) مددجو از مشرف به مرگ بودن اطلاع ندارد. خانواده بیمار ممکن است چنین وضعی را انتخاب کرده باشند، زیرا بطور کامل درک نکرده اند که مددجو بیمار است یا باور دارند که مددجو بهبود خواهد یافت. مراقب اولیه بیمار ممکن است عدم اطلاع تشخیص یا پیش آگهی به مددجو را انتخاب کند. پرسنل پرستاری ممکن است در این موقعیت به مشکل اخلاقی (قانون حرفه ای) برخورند.

  در وانمود کردن متقابل (mutual pretense)، مددجو، خانواده و پرسنل مراقبت بهداشتی همگی از پیش آگهی مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند اما در مورد آن صحبت نمی کنند و موضوع را سربسته نگه می دارند. گاهی مددجو از صحبت در مورد مرگ طفره می رود تا خانواده خود را از ناراحتی و زجر دور نگه دارد. وانمود متقابل به مددجو حریم و تکریم لازم را می دهد، اما بار سنگینی بر دوش شخص در حال مرگ است، کسی که باید به تنهایی بار را بکشد.

  در آگاهی باز (open awareness) مددجو سایرین از مسئله مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند و آزادانه در مورد آن صحبت می کنند، هرچند سخت است. این سطح آگاهی به مددجو این فرصت را می دهد که به مسائل خود سامان بدهد و حتی در برنامه ریزی مراسم خاکسپاری خود شرکت کند.

  همه کس با آگاهی باز راحت نیست. عده ای معتقدند که بیمار ترمینال در مورد وضعیت خود آگاه است حتی اگر کسی مستقیما به وی نگفته باشد. عده ای هم معتقدند که مددجو بدون آگاهی از شرایط خود به پایان راه می رسد. هرچند تمایز این دو سخت است و به سختی می توان فهمید که مددجو چه می داند و چه چیزی را تصدیق می کند یا می پذیرد. در قوانین فدرال آمریکا آمده است که مراقبین بهداشتی بایستی مراقبت پایان زندگی مددجو را براساس دستورالعمل های مراقبت بهداشتی پیشرو تعیین کنند (نشانه های مشرف به مرگ بالینی بودن).

  همانطور که مرگ بیمار نزدیک می شود، پرستار به خانواده و اطرافیان بیمار کمک می کند تا آماده شوند. با توجه به نوع آگاهی شخص از وضعیت موجود، پرستار سئوالاتی برای تعیین راه های حمایت از مددجو و خانواده در طی دوره قبل و پس از مرگ می پرسد (نمونه سئوالات مناسب برای مصاحبه مددجوی مشرف به مرگ و خانواده وی). بخصوص لازم است که پرستار بداند خانواده پس از مرگ شخص انتظار چه اتفاقی دارند تا اطلاعات لازم و در حد کافی به آنها داده شود. همچنین ممکن است تصمیمات خاصی در مورد وقایع حول مرگ بیمار گرفته باشند از قبیل تحویل جسد پس از مرگ بیمار.

  تشخیص پرستاری

  دامنه ای از تشخیص های پرستاری برای تبیین نیازهای جسمی و روانی وجود دارد که برای مددجوی در حال مرگ مصداق دارد و به داده های بررسی و شناخت بستگی دارد. از جمله:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ترس
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری نومیدی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری بی قدرتی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ریسک تنش نقش مراقب
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری اختلال فرآیندهای خانوادگی

  برنامه ریزی

  اهداف اصلی برای مددجوی در حال مرگ شامل (1) حفظ آسایش جسمی و روانی و (2) دستیابی به مرگ محترمانه و با آرامش است؛ که شامل حفظ کنترل شخصی و پذیرش کاهش وضعیت سلامتی است. در زمان برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مددجوی مشرف به مرگ، سند حقوق شخص در حال مرگ (سند حقوق اشخاص در حال مرگ) می تواند راهنمای مفیدی باشد.

  اجرا

  اصلی ترین مسئولیت پرستار در مراقبت از مددجویان مشرف به مرگ کمک به مددجو برای مردن در آرامش و با احترام است. مسئولیت های خاص تر آنها شامل موارد زیر است:

  ارزشیابی

  برای ارزشیابی دستیابی به اهداف مددجو، پرستار داده ها را مطابق با برآیندهای مورد انتظار تدوین شده در مرحله برنامه ریزی جمع آوری می کند. ارزشیابی اقدامات ممکن است به صورت زیر باشد:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوشش دادن به گزارش احساسات مددجو در مورد کنترل محیط حین مرگ مثل کنترل مسکن ها، بازدید خانواده و اطرافیان، طرح درمان و غیره
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مشاهده رابطه مددجو با نزدیکان خود
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوش کردن به افکار و احساسات بیمار در مورد نومیدی یا بی قدرتی
 • خلاصه نکات کلیدی

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستاران به مددجو کمک می کنند با فقدان خود کنار بیاید، از جمله از دست دادن تصویر از بدن، عزیز، احساس رفاه و بهزیستی، یا شغل.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن فقدان، بخصوص فقدان عزیز یا بخشی از بدن می تواند یک فقدان موقعیتی یا تکاملی باشد و یا فقدان واقعی یا درک شده باشد (که هر دو می توانند حالت انتظار نیز داشته باشند)
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن سوگواری واکنشی طبیعی است، پاسخی ذهنی به فقدان است، برای سلامت ذهنی و روانی و جسمی لازم است. سوگواری به شخص عزادار این امکان را می دهد که بتدریج با فقدان خود سازگار شود و آن را به عنوان بخشی از واقعیت بپذیرد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن آگاهی از مراحل مختلف یا فازهای سوگ و عوامل موثر بر آن می تواند به پرستار در درک و فهم پاسخ ها و نیازهای مددجو کمک کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن طریقه برخورد فرد با فقدان با سن، فرهنگ، عقاید معنوی و مذهبی، جنس، وضعیت اجتماعی اقتصادی، سیستم های حمایتی و اهمیت و علت فقدان یا مرگ بستگی دارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مراقبت از شخص در حال مرگ و شخص سوگوار یکی از پیچیده ترین و چالش انگیز ترین مسئولیت های پرستار است.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن نگرش پرستار به مرگ و مردن مستقیما روی توانایی وی در مراقبت از شخص در حال مرگ تاثیر می گذارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستار بایستی کل خانواده را در نظر بگیرد زمانی که در این موقعیت های فقدان و بخصوص مرگ کار می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مددجوی در حال مرگ به ارتباط آزاد، کمک جسمی و حمایت عاطفی و معنوی نیاز دارد تا از مرگی آرام و با احترام اطمینان حاصل شود. لازم است که احساس کنترل در اداره وقایع قبل از مرگ در بیمار حفظ شود.
 • منابع

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنAllen, J. Y., Haley, W. E., Small, B. J., Schonwetter, R. S., & McMillan, S. C. (2013). Bereavement among hospice caregivers of cancer patients one year following loss: Predictors of grief, complicated grief, and symptoms of depression. Journal of Palliative Medicine, 16, 745–751.

  Ashkenazi, T., & Klein, M. (2012). Predicting willingness to donate organs according to the demographic characteristics of the deceased’s family. Progress in Transplantation, 22, 304–311.

  Barbus, A. J. (1975). The dying person’s bill of rights. Created at the Terminally Ill Patient and the Helping Person Workshop, Lansing, MI, South Western Michigan In-service Education Council.

  Bernat, J. L. (2013). Determining death in uncontrolled DCDD organ donors. Hastings Center Report, 43(1), 30–33.

  Brown, H., Johnston, B., & Östlund, U. (2011). Identifying care actions to conserve dignity in end-of-life care. British Journal of Community Nursing, 15, 238–245.

  California Healthcare Foundation. (2012). Final chapter: Californians’ attitudes and experiences with death and dying. Retrieved from http://www.chcf.org

  Carpenter, B., Tait, G., Adkins, G., Barnes, M., Naylor, C., & Begum, N. (2011). Communicating with the coroner: How religion, culture, and family concerns may influence autopsy decision making. Death Studies, 35, 316–337.

  Cohen, J., Van Landeghem, P., Carpentier, N., & Deliens, L. (2013). Different trends in euthanasia acceptance across Europe. A study of 13 western and 10 central and eastern European countries, 1981–2008. European Journal of Public Health, 23, 378–380.

  Corr, C. A., & Corr, D. M. (2013). Death and dying, life and living (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage.

  Das, A. (2013). Spousal loss and health in late life: Moving beyond emotional trauma. Journal of Aging & Health, 25, 221–242.

  Davenport, L. A., & Hall, J. M. (2011). To cry or not to cry: Analyzing the dimensions of professional vulnerability. Journal of Holistic Nursing, 29, 180–189.

  Dhanani, S., Hornby, L., Ward, R., & Shemie, S. (2012). Variability in the determination of death after cardiac arrest: A review of guidelines and statements. Journal of Intensive Care Medicine, 27, 238–252.

  Dickinson, G., & Leming, M. (Eds.). (2013). Annual editions: Dying, death, and bereavement 13/14 (14th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

  Engel, G. L. (1964). Grief and grieving. American Journal of Nursing, 64(9), 93–98.

  Feldman, R. S. (2011). Development across the life span (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

  Gilder, S. S. B. (1968). Twenty-second World Medical Assembly. British Medical Journal, 3, 493–494.

  Glaser, B., & Strauss, A. (1965). Awareness of dying. Chicago, IL: Aldine.

  Goodman, D. C., Fisher, E. S., Wennberg, J. E., Skinner, J. S., Chasan-Taber, S., & Bronner, K. K. (2013). Tracking improvement in the care of chronically ill patients: A Dartmouth Atlas brief on Medicare beneficiaries near the end of life. Retrieved from http://www.dartmouthatlas.org/

  Hart, J. L., Kohn, R., & Halpern, S. D. (2012). Perceptions of organ donation after circulatory determination of death among critical care physicians and nurses: A national survey. Critical Care Medicine, 40, 2595–2600.

  Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2015–2017. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell.

  Heuberger, R. (2012). Artificial feeding and hydration in persons nearing death. Clinical Nutrition Insight, 38(10), 1–3.

  Hottensen, D. (2013). Bereavement: Caring for families and friends after a patient die. Omega: Journal of Death & Dying, 67(1–2), 121–126.

  Iocovozzi, D. D. S. (2010). Sooner or later: Restoring sanity to your end-of-life care. Bloomington, IN: Pen and Publish.

  Kellehear, A. (2013). Vigils for the dying: Origin and functions of a persistent tradition. Illness, Crisis & Loss, 21(2), 109–124.

  Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1974). Questions and answers on death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1975). Death: The final stage of growth. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Kübler-Ross, E. (1978). To live until we say good-bye. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Lokker, M. E., van Zuylen, L., van der Rijt, C. C., & van der Heide, A. (2014). Prevalence, impact, and treatment of death rattle: A systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 47,105–122.

  Martocchio, B. C. (1985). Grief and bereavement: Healing through hurt. Nursing Clinics of North America, 20, 327–341.

  Munjal, K. G., Wall, S. P., Goldfrank, L. R., Gilbert, A., Kaufman, B. J., & Dubler, N. (2013). A rationale in support of uncontrolled donation after circulatory determination of death. Hastings Center Report, 43(1), 19–26.

  National Board for Certification of Hospice and Palliative Nurses. (2012). 2012 annual report. Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://www.nbchpn.org

  National Consensus Project for Quality Palliative Care. (2013). Clinical practice guidelines for quality palliative care (3rd ed.). Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://nationalconsensusproject.org

  National Hospice and Palliative Care Organization. (2013). NHPCO facts and figures: Hospice care in America. Alexandria, VA: Author. Retrieved from http://www.nhpco.org/

  Padela, A. I., Arozullah, A., & Moosa, E. (2013). Brain death in Islamic ethic-legal deliberation: Challenges for applied Islamic bioethics. Bioethics, 27, 132–139.

  Rando, T. A. (2000). Clinical dimensions of anticipatory mourning: Theory and practice in working with the dying, their loved ones, and their caregivers. Champaign, IL: Research Press.

  Redshaw, S., Harrison, K., Johnson, A., & Chang, E. (2013). Community nurses’ perceptions of providing bereavement care. International Journal of Nursing Practice, 19(3), 344–350.

  Sanders, C. M. (1998). Grief: The mourning after: Dealing with adult bereavement (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.

  Shah, S. K., Truog, R. D., & Miller, F. G. (2011). Death and legal fictions. Journal of Medical Ethics, 37, 719–722.

  Simon, N. M. (2013). Treating complicated grief. Journal of the American Medical Association, 310, 416–423.

  Sorrell, J. M. (2012). Widows and widowers in today’s society. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 50(9), 14–18.

  Stedman’s medical dictionary for the health professions and nursing (7th ed.). (2012). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

  Teitelbaum, J., & Shemi, S. D. (2011). Neurologic determination of death. Neurologic Clinics, 29, 787–799.

  Tonti-Filippini, N. (2012). Religious and secular death: A parting of the ways. Bioethics, 26, 410–421.

  Weaver, S. (2011). Your final assessment: Determination of death. Nursing, 41(2), 60–62.

  Whitman, H. H., & Lukes, S. J. (1975). Behavioral modification for terminally ill patients. American Journal of Nursing, 75(1), 98–101.

  Wiener, L., McConnell, D. G., Latella, L., & Ludi, E. (2013). Cultural and religious considerations in pediatric palliative care. Palliative & Supportive Care, 11, 47–67.

  Williams, B. R., Lewis, D. R., Burgio, K. L., & Goode, P. S. (2012). “Wrapped in their arms:” Next-of-kin’s perceptions of how hospital nursing staff support family presence before, during, and after the death of a loved one. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14, 541–550.

  Wintermeyer-Pingel, S. A., Murphy, D., & Hammelef, K. J. (2013). Improving a grief and loss program: Caring for patients, families, and staff. Omega: Journal of Death and Dying, 67(1–2), 233–239.

  World Health Organization. (n.d.). WHO definition of palliative care. Retrieved from http://www.who.int/

 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب
 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com