ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری - تناسلی

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی (How the Genitourinary System Works)
هیپرتروفی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic Hypertrophy)
سرطان مثانه (Bladder Cancer)
گلومرولونفریت حاد (Acute Glomerulonephritis)
سرطان کلیه (Kidney Cancer)
سنگ کلیه (Kidney Stones)
سرطان پروستات (Prostate Cancer)
پیلونفریت (Pyelonephritis)
نارسایی کلیوی (Renal Failure)
سرطان بیضه (Testicular Cancer)
عفونت مجاری ادراری (Urinary Tract Infection)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری - تناسلی

  فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

  مقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی (How the Genitourinary System Works)
  هیپرتروفی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic Hypertrophy)
  سرطان مثانه (Bladder Cancer)
  گلومرولونفریت حاد (Acute Glomerulonephritis)
  سرطان کلیه (Kidney Cancer)
  سنگ کلیه (Kidney Stones)
  سرطان پروستات (Prostate Cancer)
  پیلونفریت (Pyelonephritis)
  نارسایی کلیوی (Renal Failure)
  سرطان بیضه (Testicular Cancer)
  عفونت مجاری ادراری (Urinary Tract Infection)
  تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • مقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی (How the Genitourinary System Works)

  مقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی

  سیستم ادراری تناسلی به بخش هایی از بدن اطلاق می شود که در امر تولید مثل و انتقال ادرار فعال هستند. کلیه ها در بخش خلفی منطقه فوقانی شکم قرار گرفته اند و بطور نسبی توسط دنده های تحتانی محافظت می شوند. کلیه ها در دو طرف ستون فقرات قرار گرفته اند. بخاطر محل قرار گیری کبد در داخل شکم، کلیه چپ کمی بالاتر از کلیه راست قرار گرفته است. شریان کلیوی خونرسانی کلیه ها را بعهده دارد. واحد عملیاتی کلیه ها نفرون است، ناحیه ای که در آن ادرار تشکیل می شود. در داخل هر نفرون یک لوله بلند وجود دارد. این توبول در شروع توسط گلومرول احاطه شده است در ناحیه ای که کپسول بومن (Bowman’s capsule) نامیده می شود. کپسول بومن به یک لوله پیچشی باریکی در قدام تبدیل می شود که دارای انحناهای زیادی است و در نهایت بعد از لوپ هنله صاف می شود، که یک دور تیز زده و به قشر کلیه بر می گردد. بخش بالایی لوپ هنله نازک است و در ادامه ضخیم می شود، که قسمت دیستال لوله پیچشی را تشکیل می دهد.

 • هیپرتروفی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic Hypertrophy)

  هیپرتروفی خوش خیم پروستات

  مشکل چیست؟

  غده پروستات در مردان در زیر مثانه قرار گرفته است و پیشابراه را احاطه کرده است. همانطور که سن مردان زیاد می شود، پروستات بزرگ شده، روی ساختارهای اطراف خود فشار وارد می کند و موجب علائمی از قبیل تکرر ادرار یا احتباس ادرار می شود. این وضعیت هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH) اطلاق می شود. بزرگی پروستات موجب تنگ شدن پیشابراه می شود و بر روی بخش تحتانی مثانه فشار وارد می کند. احتباس ادرار ممکن است رخ دهد، چون بدن به سختی می تواند مثانه را تخلیه کند. هیدرونفروز و اتساع لگنچه های کلیوی و میزنای از عوارض این احتباس ادراری ناشی از بزرگ شدن پروستات هستند.

 • سرطان مثانه (Bladder Cancer)

  سرطان مثانه

  مشکل چیست؟

  سرطان مثانه عمدتا یک سرطان غیر تهاجمی است که در لایه سلول های انتقالی مثانه رخ می دهد. دارای ماهیت عود کننده است. کمتر پیش می آید که سرطان مثانه به لایه های عمقی بافت مثانه دستبرد بزند. در این گونه موارد سرطان روندی بیشتر تهاجمی دارد. تماس با مواد شیمیایی (رنگ، مواد پارچه بافی)، سابقه استفاده از سیکلوفسفامید (cyclophosphamide) و سیگار کشیدن ریسک سرطان مثانه را افزایش می دهند.

 • گلومرولونفریت حاد (Acute Glomerulonephritis)

  گلومرولونفریت حاد

  مشکل چیست؟

  گلومرولونفریت که سندرم نفریتیک حاد (acute nephritic syndrome) نیز اطلاق می شود، عمدتا با یک عفونت بالا رونده شروع می شود یا ثانویه به اختلالات سیستمیک دیگر است. علل عفونی شامل استرپتوکوک بتا همولیتیک A (A beta-hemolytic Streptococcus)، سرخک، اوریون، سیتومگالوویروس (cytomegalovirus)، آبله مرغان، کوکساکی ویروس (coxsackievirus)، پنومونی ناشی از مایکوپلاسما (mycoplasma)، کلامیدیا پسیتاکی (chlamydia psittaci) یا عفونت پنوموکوکی است. اختلالات سیستمی شامل لوپوس اریتماتوز سیستمیک، هپاتیت ویروسی B یا هپاتیت ویروسی C، پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک، یا مولتیپل میلوما است.

 • سرطان کلیه (Kidney Cancer)

  سرطان کلیه

  مشکل چیست؟

  سرطان کلیه زمانی رخ می دهد که سلول های سرطانی در داخل کلیه توموری تشکیل دهند. تماس با مواد شیمیایی، سرب، سیگار کشیدن موجب افزایش ریسک ابتلا به سرطان کلیه می شود

 • سنگ کلیه (Kidney Stones)

  سنگ کلیه

  مشکل چیست؟

  سنگ کیه که تجمع کلیوی یا نفرولیتیازیس (nephrolithiasis) نیز نامیده می شود، تشکیل سنگ در داخل کلیه است. سنگ ممکن است در هر جای دیگری از مجرای ادراری نیز تشکیل شود. بیمار ممکن است علامتی نداشته باشد تا زمانی که سنگ تکان خورده و به سمت مثانه حرکت کند. بیمار کریستال هایی از ادرار دفع می کند. کند شدن جریان ادرار به کریستال ها زمان کافی برای تشکیل سنگ را می دهد. کریستال های ممکن است از جنس کلسیم، اسید اوریک، سیستین (cystine) یا استروویت (struvite) باشند. داروهایی از قبیل دیورتیک ها می توانند ریسک تشکیل سنگ کلیه را در تعدادی از بیماران افزایش دهند.

 • سرطان پروستات (Prostate Cancer)

  سرطان پروستات

  مشکل چیست؟

  سرطان پروستات عمدتا در نواحی محیطی غده پروستات ایجاد می شود. ندول ها ممکن است در معاینه پروستات از مقعد (توش رکتال) قابل لمس باشند. ریسک وقوع این بیماری با افزایش سن بیشتر می شود. مردان آفریقایی – آمریکایی و افراد دارای سابقه خانوادگی بیشتر در خطر این بیماری هستند. علائم سرطان پروستات با علائم هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH) یکسان است.

 • پیلونفریت (Pyelonephritis)

  پیلونفریت

  مشکل چیست؟

  پیلونفریت عفونت کلیه ها است. التهاب بافتی با این بیماری عفونی همراه می شود. شایعترین باکتری ایجاد کننده پیلونفریت ایشیرشیا کلی (E. coli)، کلبسیلا (Klebsiella)، انتروباکتر (Enterobacter)، پروتوس (Proteus)، سودوموناس (Pseudomonas) و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس (Staphylococcus saprophyticus) است. معمولا عفونت از مجاری ادراری تحتانی شروع شده و به بالا حرکت می کند. شناسایی عفونت و شروع درمان برای پیشگیری از بدتر شدن عفونت و عوارض بیماری حیاتی است.

 • نارسایی کلیه (Renal Failure)

  نارسایی کلیه

  مشکل چیست؟

  کاهش عملکرد کلیوی ممکن است به صورت حاد (ناگهانی) یا مزمن (تدریجی) رخ دهد. نارسایی حاد کلیوی را می توان به سه گروه پیش کلیوی (pre-renal)، کلیوی (renal) و پس کلیوی (post-renal) تقسیم کرد. نارسایی کلیوی پره رنال (پیش کلیوی) در اثر علل منجر به کاهش خونرسانی کلیوی ایجاد می شود. هیپوولومی ناشی از دفع خون یا مایعات، استفاده از دیورتیک ها، تجمع مایعات در فضای سوم، کاهش پرفیوژن کلیوی در اثر مصرف NSAID یا نارسایی احتقانی قلب (CHF) می توانند موجب نارسایی پره رنال شوند. نارسایی کلیوی در بیماران مراقبت حاد دیده می شود و بطور شایع حاصل نکروز حاد توبولی است.
  واکنش های ناشی از دارو و مواد، بخصوص آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به نفریت بین بافتی آلرژیک (allergic interstitial nephritis) شود. پیلونفریت یا گلومرولونفریت ممکن است موجب نارسایی کلیوی شوند. نارسایی پس کلیوی در اثر انواع انسداد مجاری ادراری، انسداد خروجی مثانه، سنگ، هیپرتروفی پروستات، یا تحت فشار قرار گرفتن پیشابراه بخاطر توده شکمی؛ ایجاد می شود.
  نارسایی مزمن کلیوی یک بیماری برگشت ناپذیر است که در اثر آسیب دیدن بافت کلیه در اثر دیابت ملیتوس، هیپرتانسیون، گلومرولونفریت، عفونت ایدز، بیماری کلیه پلی کیستیک یا ایسکمی نفروپاتی ایسکمیک رخ می دهد.

 • سرطان بیضه (Testicular Cancer)

  سرطان بیضه

  مشکل چیست؟

  سرطان های بیضه معمولا در افراد مذکر سنین خردسالی یا دهه بیست عمر رخ می دهد. این سرطان وابسته به هورمون است و روند متاستاز نسبتا سریعی به ریه ها یا استخوان دارد. یک ندول بدون درد ممکن است توسط بیمار در بیضه یافت شود. میزان بروز این بیماری در بیماران دارای سابقه مخفی بودن بیضه یا کریپتورکیدیسیم (cryptorchism) افزایش می یابد.

 • عفونت مجاری ادراری (Urinary Tract Infection)

  عفونت مجاری ادراری

  مشکل چیست؟

  عفونت مجاری ادراری زمانی رخ می دهد که یک ارگانیسم عفونی که عمدتا باکتری های گرم منفی از قبیل ای.کلای (E. coli) است، وارد مجاری ادراری شود. التهاب موضعی رخ می دهد، در پی آنکه ارگانیسم آلوده کننده شروع به زایایی و تکثیر کرد. اغلب باکتری در پوست مناطق تناسلی وجود دارد و از طریق دریچه پیشابراه وارد سیستم ادراری می شود. همچنین ممکن است ارگانیسم آلوده کننده در طی تماس جنسی و مقاربت وارد شود. عفونت زمانی رخ می دهد که یک عفونت بدون عارضه در محیط های اجتماعی کسب شود. بیماران دارای کاتتر یا سوند ادراری نیز در خطر عفونت هستند زیرا کاتتر از مجاری ادراری به داخل مثانه فرستاده می شود. قرار دادن ابزار در مجاری ادراری مثل سیستوسکوپی نیز امکان ورود باکتری به مثانه را فراهم می سازد. بعضی از ابزارها به طور کامل استریل نیستند، اما با احتیاط بالا استفاده می شوند، اما بخاطر فیبر نوری و لنزهای این ابزارها امکان اتوکلاو کردن نیست و نمی توانند دمای بالای لازم برای استریل شدن را تحمل کنند. این عفونت ها به عنوان عفونت بیمارستانی (nosocomial) در نظر گرفته می شوند.

 • تست های تشخیصی حیاتی

  توجه: در این بخش تنها مروری مختصر بر تست های تشخیصی حیاتی برای مراقبت از بیماران قلبی و عروقی آمده است. هر یک از این تست ها با جزئیات کامل و بطور مفصل در بخش معاینات فیزیکی بحث خواهند شد.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com