ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • کدامیک از بیماران زیر در خطر بالاتر آسیب ارگان در اثر هیپوولومی هستند؟
   • الف) مرد 80 ساله با دفع خون به اندازه یک پاینت در طول 5 ماه
   • ب) کودک 5 ساله ای که از سه ساعت پیش اسهال دارد
   • ج) زن 50 ساله دارای برونده ادراری 300 میلی لیتر در ساعت به مدت 4 روز
   • د) زن 20 ساله مبتلا به تهوع و استفراغ در طی 24 ساعت گذشته
  • کدامیک از علائم زیر نشانگر احتمال وقوع هیپوولومی بلند مد است؟
   • الف) نارسایی قلبی ناشی از کار زیاد قلب در اثر برونده قلبی بالا
   • ب) سرکوب تنفسی ناشی از کاهش تحریک ایمپالس های تنفسی
   • ج) ادم اندام ها و شکم در اثر حرکت مایعات عروقی به بافت ها
   • د) افزایش سطح مواد زائد خون در اثر کاهش خونرسانی کلیوی
  • پرستار مشکوک است که خانم گرندل دچار هیپوولومی است. کدامیک از داده های زیر از شک وی حمایت می کند؟
   • الف) کاهش ریت تنفسی
   • ب) افزایش ضربان قلب
   • ج) کاهش اسمولاریته
   • د) افزایش برونده ادراری
  • کدامیک از درمان های زیر برای بیمار مبتلا به هیپوولومی ناشی از سپسیس شدید مناسب است؟
   • الف) ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی
   • ب) داروهای منقبض کننده عروق مثل اپی نفرین (epinephrine)
   • ج) داروهای گشاده کننده عروق مثل نیتروگلیسیرین (nitroglycerin)
   • د) داروهای دیورتیک مثل فورسماید (furosemide)
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپرولومی (Hypervolemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپرولومی افزایش بار مایعات بدن است که در اثر مصرف مفرط مایعات با کاهش مفرط دفع مایعات رخ می دهد. وقتی کل مایعات بدن افزایش می یابد، بار کاری قلب زیاد شده و فشار در عروق خونی افزایش می یابد. همانطور که فشار هیدرواستاتیک شریان های خونی افزایش می یابد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار وریدها بالاتر از نرمال باقی می ماند
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعاتی که از شریان ها به داخل بافت ها رسوخ کرده است، به درجات کمتری به داخل وریدها بر می گردد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش مایعات داخل بافت ها موجب ادم می شود
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر حجم در گردش خیلی زیاد باشد، قلب ممکن است نتواند این بار اضافه را بکشد، در نتیجه دچار نارسایی احتقانی شود.

  وبگاه پرستاربیماران دارای قلب ضعیف و از جمله سالمندان که ظرفیت قلبی آنها نسبت به تغییر حجم مایعات کاهش یافته است، یا نوزادان که دارای قلب کوچک هستند و نمی تواند افزایش شدید حجم را تحمل کند در خطر بالاتر مشکلات افزایش بار قلب هستند. افزایش حجم مایعات همچنین موجب هیپوناترمی رقتی می شود که در آن کاهش سطح سدیم در اثر افزایش حجم مایعات رخ می دهد. بنابراین علائم کاهش غلظت سدیم و شیفت مایعات ممکن است رخ دهد از جمله ادم مغزی ممکن است رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • انواع و علل هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاروضعیت های منجر به هیپرولومی ناشی از مصرف بیش از حد مایعات شایع نیست. اغلب علت مصرف بیش از حد مایعات که موجب هیپرولومی می شود، انفوزیون مفرط تصادفی مایعات در طی درمان وریدی یا در طی جراحی است که موجب افزایش بار مایعات می شود. شایعترین علل منجر به هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کافی نبودن عملکرد کلیه ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نارسایی سیستم کلیوی

  وبگاه پرستارزمانی که بافت کلیه آسیب می بیند، عملکرد انتخابی حاکم بر دفع مایعات از طریق ادرار برای کنترل حجم خون نارسا می شود و مایعات به طور مفرط و نابجا در بدن محبوس شده و افزایش بار مایعات پیش می آید.

  وبگاه پرستارعلل کمتر شایع هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تومور
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلالات سیستم اعصاب مرکزی (CNS)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلالات ریوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت داروها

  وبگاه پرستاراین اختلالات ممکن است موجب احتباس مفرط مایعات از طریق یک وضعیت آندوکرین به نام سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) شوند. این وضعیت های کمتر شایع موجب احتباس آب و دفع سدیم شده که نتیجه آن هیپرولومی همراه با هیپوناترمی است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علائم هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلائم و نشانه های هیپرولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نشانه های نارسایی قلبی / نارسایی احتقانی قلب در اثر افزایش بار مایعات
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رال ریوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اتساع ورید ژگولار
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادم سیستمیک (برای نمونه؛ اناسارکا (anasarca) = تورم یا ادم کل بافت های بدن که پشام نامیده می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تجمع مایعات در حفره شکم (برای نمونه؛ آسیت (ascites) = تجمع مایع در حفره شکم)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش وزن در اثر تجمع و احتباس حجم بالای مایعات
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش پرفیوژن کلیوی در اثر نارسایی قلبی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش برونده ادراری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت در صورتی که کلیه ها سالم باشند (بدون SIADH)، برونده ادرار اندکی افزایش می یابد، بخصوص در صورت رفع نارسایی قلبی و بازیافت کامل گردش خون کلیوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم هیپوناترمی از قبیل بی اشتهایی، تهوع، احساس ناخوشی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت علائم نورولوژیک در دامنه سردرد ساده تا کما در اثر عدم تعادل الکترولیت ها و شیفت مایعات و ادم مغزی
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هیپرولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردرمان هیپرولومی شامل مصرف دیورتیک ها در صورت عملکرد کافی کلیه ها است. پرستار بایستی:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش دفع و جذب
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توزین روزانه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نظارت بر وقوع علائم عدم تعادل الکترولیت ها که ممکن است حاصل دیورتیک درمانی باشد؛ از جمله:
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوکالمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوفسفاتمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرکلسمی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپومنزیومی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی و شناخت بیمار از نظر علائم و نشانه های دهیدراسیون و هیپوولومی، از جمله
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تورگور ضعیف پوست
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی غشاهای مخاطی
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی مخاط دهان
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوتانسیون ارتواستاتیک (افت وضعیتی فشار خون)
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش برونده ادرار (کمتر از 30 میلی لیتر در ساعت)
   • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادرار زرد تیره و غلیظ

  وبگاه پرستاربعضی از بیماران به دیالیز برای دفع مایعات اضافی نیاز پیدا می کنند. دیالیز (Dialysis) فیلتر کردن خون از طریق کلیه مصنوعی (یا پوشش صفاق) است که مایعات و مواد زائد خون را جداسازی و دفع می کند و ممکن است مستقیما از طریق همودیالیز (hemodialysis) و فیلتراسیون سریع یا از طریق دیالیز صفاقی و فیلتراسیون کند از طریق پرده صفاق انجام شود.

  وبگاه پرستارانحراف مسیر مایعات روی فشار خون و خونرسانی بافتی تاثیر می گذارد، بنابراین سرعت دیالیز اهمیت دارد و روی علائم و ناراحتی بیمار موثر است و ممکن است علائم جدیدی در اثر شیفت سریع الکترولیت و مایعات ظاهر شود. پرستار بایستی بیمار را از نظر نشانه های افزایش بار مایعات قبل از رویه بررسی کرده و نشانه های کمبود احتمالی مایعات را پایش کند، همانطور که الکترولیت ها و مایعات پس از انجام رویه شیفت پیدا می کنند.

  وبگاه پرستارعمده ترین اختلال تعادل الکترولیت همراه هیپوولومی از دست دادن و کاهش سطح سدیم (هیپوناترمی) است که ممکن است به انفوزیون سدیم تا رفع علت زمینه ای نیاز باشد. از آنجایی که الکترولیت های دیگر نیز ممکن است در اثر اختلال تعادل سدیم رخ دهد، ممکن است درمان جایگزینی سایر الکترولیت ها هم نیاز شود.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیمار را از نظر پاسخ به درمان بررسی کند، بخصوص بایستی به نتایج آزمایشات و علائم حیاتی بیمار توجه خاص داشته باشد. پایش دفع و جذب بیمار و توجه به نشانه های هیپوولومی بسیار مهم است که ممکن است در اثر دفع زیاد مایعات و درمان مفرط هیپرولومی رخ دهد. در صورت وقوع هیپرولومی بایستی بلافاصله داروهای دیورتیک را قطع و به مراقب اولیه گزارش داد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • نکات کلیدی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاراختلال حجم مایعات برای بیمار مشکلات زیادی به همراه دارد. کمبود یا زیاد بودن حجم مایعات می تواند موجب گردش خون و خونرسانی بافتی ناموثر شود. بعضی از بیماران ممکن است بخاطر خردسال بودن یا سالمند بودن و یا داشتن بیماری های همراه از قبیل عفونت یا ناراحتی گوارشی، در خطر بالاتری باشند. علت هیپوولومی یا هیپرولومی ناشی از مصرف نابجا (مصرف یا دفع زیاد مایعات) با علل ناشی از بازجذب یا دفع ناموثر فرق دارد. در مجموع می توان گفت:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات بدن برای ادامه حیات نقش حیاتی دارند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گردش مایعات بدن به عملکرد قلبی و حفظ فشار کافی در عروق خونی بستگی دارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار هیدرواستاتیک در اثر حجم مایعات ایجاد می شود و مایعات را به داخل بافت ها می راند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار آنکوتیک حاصل غلظت مایعات داخل عروقی است و مایعات را از بافت ها به داخل وریدها بر می گرداند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی می تواند در اثر دفع مفرط یا جذب ناکافی مایعات رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپرولومی می تواند نتیجه دفع ناموثر مایعات در اثر نارسایی کلیوی یا اختلالات هورمونی باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی می تواند نسبی باشد اگر که مایعات به داخل بافت ها رسوخ کرده یا در عروق خونی گشاد به صورت حوضچه ای تجمع یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت درمان یک اختلال مایع می تواند منجر به عدم تعادل متضاد آن شود اگر دقت نشود. مثلا درمان هیپرولومی در صورت بی دقتی می تواند به هیپوولومی بیانجامد یا بالعکس.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تفکر نقادانه: سئوالات خود آزمایی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • پیت بیماری 5 ساله است که بخاطر سابقه استفراغ و اسهال در طی 3 روز گذشته به اورژانس مراجعه کرده است. مادرش ابراز نگرانی می کند که پیت نسبت به معمول کمتر بیدار و فعال است و حتی برنامه مورد علاقه اش را از تلویزیون نمی بیند. علائم حیاتی وی به شرح زیر است: فشار خون 70/20 میلی متر جیوه، نبض 140 ضربه در دقیقه، تنفس 45 تا در دقیقه. پرستار متوجه می شود که احتمالا عدم تعادل مایعات رخ داده است. کدامیک از یافته های زیر را احتمالا پرستار مشاهده می کند که نشانگر عدم تعادل مایعات بیمار است؟
   • الف) برونده ادراری 40 میلی لیتر در ساعت
   • ب) بیمار بیدار و هوشیار است
   • ج) پوست شل و غیر ارتجاعی
   • د) پوست سرد در لمس
  • کدامیک از سئوالات زیر مهمترین داده ها را برای تایید نگرانی پرستار فراهم می سازد؟
   • الف) امروز پیت چه خورده است؟
   • ب) پیت کدام برنامه تلویزیونی را دوست دارد؟
   • ج) پیت معمولا چه فعالیت هایی داشته است؟
   • د) در طی 3 روز گذشته پیت چه نوشیده است؟
  • پرستار چه درمانی را برای پیت پیش بینی می کند؟
   • الف) رژیم غذایی سرشار از پروتئین
   • ب) شوت 50-100 میلی لیتر مایع در هر ساعت
   • ج) انفوزیون سدیم در طی 3 روز
   • د) تجویز آنتی بیوتیک در مایع وریدی
  • بهترین توضیح برای یافته های علائم حیاتی پیت چیست؟
   • الف) پیت بخاطر هیپوناترمی رقتی دچار خواب آلودگی (لتارژی) است.
   • ب) بالا رفتن فشار خون بخاطر افزایش فشار هیدرواستاتیک است.
   • ج) کاهش نبض پیت بخاطر کاهش خون در گردش است.
   • د) ریت تنفسی پیت برای جبران ضعف گردش خون افزایش یافته است.
  • پرستار کدام نشانه ها را برای پیشگیری از درمان مفرط و اضافه پیت پایش می کند؟
   • الف) پیت تماشای تلویزیون در اتاق خود را شروع می کند.
   • ب) پرستار رال تنفسی در ریه های پیت می شنود.
   • ج) برونده ادراری پیت در حد 50 میلی لیتر در ساعت برای سه ساعت باقی می ماند.
   • د) تورگور پوستی مشخص می کند که برگشت پوست به حالت طبیعی کند است.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • منابع

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • Saladin K. Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function, 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2007.
  • Pagana KD, Pagana TJ. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests, 3rd ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2006.
  • Needham A. Comparative and Environmental Physiology Acidosis and Alkalosis. 2004.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • عدم تعادل سدیم: هیپوناترمی و هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این مقاله شما قادر خواهید بود:

  • هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح داده و مقایسه کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل سدیم را شناسایی کنید.
  • علائم افزایش سطح سدیم و کمبود سدیم را افتراق دهید.
  • مقادیر تشخیصی آزمایشات مرتبط با عدم تعادل سدیم را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل سدیم را تعیین کنید.

  وبگاه پرستارمبحث عدم تعادل سدیم به بررسی هیپوناترمی و هیپرناترمی می پردازد. ابتدا واژه های کلیدی و کلیات مرتبط با سدیم و آب بدن معرفی می شوند. سپس مکانیسم های تنظیم سدیم بدن بحث شده، به بررسی و شناخت پرستاری سدیم پرداخته می شود. در نهایت هیپرناترمی و هیپوناترمی، علل و انواع علائم هر یک و مداخلات پرستاری هیپرناترمی و هیپوناترمی بیان می شود. برای مرور آموخته ها یک مطالعه موردی معرفی می شود و سئوالات تفکر نقادانه برای ارزیابی یادگیری ارائه می شود.

  رئوس مطالب

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارفراوان ترین کاتیون مایع خارجی سلولی سدیم است و عامل اصلی در اسمولاریته (غلظت ذرات حل شده در محلول) خارج سلولی است. سدیم معمولا با آب حرکت می کند و آب با سدیم حرکت می کند؛ بنابراین به عنون عامل تعیین کننده اسمولاریته، غلظت سدیم دارای تاثیر معناداری بر جریان آب از غشای سلول است. به علاوه، غلظت سدیم و حجم آب نقش حیاتی در فشار خون ایفا می کنند.

  وبگاه پرستارسدیم در ایجاد و انتقال ایمپالس های عصبی نقش مهمی دارد. به عنوان بخشی از پمپ سدیم – پتاسیم، تفاوت بین غلظت پتاسیم و سدیم از طریق انتقال فعال آنها در زمان نیاز از طریق غشای سلولی و با کمک آدنوزین تری فسفات (ATP) به عنوان منبع انرژی حفظ می شود. جریان سدیم و پتاسیم از میان غشای سلول های دارای شارژ الکتریکی موجب دپولاریزاسیون آنها می شود. بنابراین سدیم برای عملکرد عصبی و عضلانی نقش حیاتی دارد. به همین خاطر، عدم تعادل سدیم می تواند روی عملکرد عضلات قلبی و ریوی و همچنین تحرک شخص تاثیر بگذارد.

  وبگاه پرستارسدیم در تعادل اسید – باز نیز نقش دارد. سدیم بخوبی با کلرید و بیکربنات باند می شود و نقش مهمی در سیستم بافر متابولیک ایفا می کند و از تاثیر اسیدهای قوی بر pH خون از طریق تبدیل آنها به اسید ضعیف پیشگیری می کند.

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی تعادل اسید-باز

  وبگاه پرستاربنابراین سدیم نقش مهمی در تعادل مایعات، عملکرد عصبی عضلانی و تعادل اسید – باز ایفا می کند. غلظت خیلی زیاد یا خیلی کم سدیم می تواند شدیداً عمکلرد و حیات انسان را به مخاطره بیاندازد.

  وبگاه پرستارسدیم در روده و از غذا و مایعات خورده شده و همچنین از طریق بسیاری از داروها جذب می شود. غالباً میزان مصرف سدیم خیلی بیشتر از نیاز بدن انسان است، اما افراد دارای کلیه سالم بندرت تجمع سدیم را تجربه می کنند، زیرا سدیم از طریق کلیه ها و برای بازیافت تعادل آن دفع می شود. چند حقیقت در مورد غلظت سدیم در بدن عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دامنه طبیعی سدیم بدن انسان 135 تا 145mEq/L یا 135mmol/L است. این نمایانگر غلظت سدیم است – مقدار سدیم در رابطه با آب (نه ضرورتا مقدار کل سدیم بدن انسان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سدیم به اشکال مختلفی در بدن وجود دارد از قبیل کلرید سدیم (NaCl)، بیکربنات سدیم (NaHCO3)، سدیم فسفات (Na2HPO4). هرچند برای اینکه سدیم برای بدن قابل مصرف باشد، بایستی کاملا در آب یا شیره غذایی که خورده ایم، حل شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استخوان ها حاوی حدود 40% سدیم بدن هستند؛ سلول های ارگان های مختلف حدود 2 تا 5 درصد و پلاسمای خون و سایر مایعات خارج سلولی 55% سدیم بدن را در خود جای داده اند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تخمین زده اند که پلاسما بطور نرمال حاوی حدود 140mEq/L سدیم است، که خیلی بیشتر از سدیمی است که در مایعات خارج سلولی یافت می شود، بنابراین سدیم با اسمولاریته مایعات بدن همیاری مهمی دارد.

  وبگاه پرستارتوزیع نامساوی سدیم در مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی موجب حفظ یک شیب الکتروشیمیایی می شود که برای عملکرد نرمال بدن ضروری است و از طریق انتقال فعال و با استفاده از پمپ سدیم – پتاسیم این شیب و توزیع نامساوی حفظ می شود. از آنجایی که یون سدیم برای حفظ سطح مایعات، فشار خون نرمال، هدایت مناسب ایمپالس های عصبی، عبور مواد غذایی به داخل سلول، حفظ تعادل مناسب و نرمال سدیم برای حیات انسان ضروری است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تنظیم سدیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکلیه و روده نقش مهمی در تنظیم سدیم مواد غذایی دریافتی دارند، زمانیکه محتوای سدیم رژیم غذایی روزانه خیلی بالا یا خیلی کم است. تحت شرایط نرمال، روده دارای نقش های زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سدیم را از غذایی که می خوریم جذب می کند و کلیه تقریباً همان مقدار را از طریق ادرار دفع می کند؛ این عمل موجب حفظ تعادل سدیم می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر به هر دلیلی مصرف سدیم کم باشد، روده جذب سدیم را افزایش می دهد، و کلیه ها دفع سدیم از طریق ادرار را کاهش می دهند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت محتوای مجاری گوارشی حاوی مقادیر چشمگیری سدیم است. اگر این محتوای سدیم به دلیل ساکشن، اسهال یا استفراغ دفع شود، ممکن است هیپوناترمی رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کمبود سدیم مصرفی معمولا نادر است و تنها دلیل هیپوناترمی نمی تواند باشد، همچنین میزان دفع سدیم از طریق تعریق کم است. هرچند ترکیب این دو با ریسک فاکتورهای دیگر می تواند موجب هیپوناترمی شود.

  وبگاه پرستارتنظیم سدیم در کلیه به عوامل متعددی بستگی دارد. دو فاکتور اصلی درگیر در غلظت سدیم خون عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مقدار خود سدیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مقدار آب موجود در سیستم گردش خون

  وبگاه پرستارزمانی که سدیم جذب می شود، آب به طور غیرفعال همراه آن جذب می شود. گرچه بدن از مکانیسم های مجزایی برای تنظیم این عوامل (آب و سدیم) استفاده می کند، این دو مکانیسم با هم کار کرده تا فشار خون را در سطح نرمال تنظیم و حفظ کنند. اگر غلظت سدیم خیلی پایین باشد (مثل هیپوناترمی)، می توان آن را از طریق کاهش آب بدن یا افزایش سدیم بدن تصحیح کرد. زمانی که غلظت سدیم خیلی بالا باشد (مثل هیپرناترمی)، از طریق جذب کمتر و دفع بیشتر سدیم و احتباس آب تصحیح می شود.

  وبگاه پرستارهورمون ها نیز نقش مهمی در حفظ تعادل سطح سدیم دارند. سه هورمون اصلی یا سه A تنظیم سطح سدیم عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH): بازجذب آب را کنترل می کند، که موجب تغلیظ یا رقیق شدن سطح سدیم می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آلدسترون (Aldosterone): کلیه ها را وادار می کند که سدیم را بازجذب کرده و دفع سدیم را کاهش می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP): زمانی که دیواره های قلب بخاطر فشار خون بالا دچار کشیدگی شوند، این هورمون ترشح می شود و موجب دفع سدیم از طریق کاهش بازجذب کلیوی سدیم می شود، بدینوسیله دفع سدیم را از کلیه ها افزایش می دهد.

  وبگاه پرستارزیاد شدن حجم مایعات و افزایش فشار خون موجب کشیدگی دهلیز قلبی می شود، بنابراین آزاد سازی ANP تحریک شده و این هورمون به نوبه خود موجب تحریک دفع کلیوی سدیم (همراه با آب) می شود و دفع ادرار حجیم یا برونده ادراری (diuresis) را افزایش می دهد و بنابراین آب و سدیم زیادی دفع شده، موجب کاهش حجم خون می شود.

  وبگاه پرستار کنترل هورمونی حجم مایعات و غلظت سدیم برای حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها مهم است. اختلال در توانایی تنظیم سدیم و مایعات بدن می تواند موجب هیپوناترمی یا هیپرناترمی شود. پاسخ بدن به افزایش سطح سدیم و افزایش بار مایعات در را بخوانید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • پاسخ بدن به افزایش سدیم و اورلود مایعات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارخلاصه ای از پاسخ بدن به افزایش سطح سدیم و افزایش بار مایعات در اینجا آمده است. کنترل هورمونی حجم مایعات و غلظت سدیم برای حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها مهم است. اختلال در توانایی تنظیم سدیم و مایعات بدن می تواند موجب هیپوناترمی یا هیپرناترمی شود.

  پاسخ هورمونی بدن به افزایش سدیم و اورلود مایعات:

  غده تحت تاثیر غلظت سدیم، حجم مایعات، غلظت پتاسیم
  آلدسترون: پاسخ آدرنال غلظت پایین سدیم، حجم کم مایعات یا غلظت بالای پتاسیم ← آزاد شدن آلدسترون از کورتکس آدرنال ← افزایش بازجذب سدیم از توبول های کلیوی و افزایش دفع پتاسیم ← کاهش سطح یون سدیم همراه با دفع آب و افزایش پتاسیم ادرار
  ADH: پاسخ هیپوفیز بالا بودن غلظت سدیم و اسمولاریته پلاسما موجب تحریک لوب خلفی غده هیپوفیز شده و ADH ترشح می شود ← کلیه آب بیشتری بازجذب می کنند (مستقل از سدیم) ← کاهش اسمولاریته پلاسما ← کاهش غلظت سدیم در کلیه ها ← SDH همچنین تشنگی را تحریک کرده و جذب خوراکی مایعات را افزایش می دهد ← کاهش اسمولاریته سرم
  ANP: قلب کشیدگی و اتساع دهلیز راست در اثر افزایش حجم موجب تحریک ترشح ANP می شود ← این هورمون کلیه را تحریک کرده تا دفع سدیم را افزایش داده و ترشح ADH و رنین در کلیه را مهار می کند ← فعالیت آنژیوتنسین II در غده آدرنال را بلوک می کند ← عدم ترشح آلدسترون، شل شدگی آرتریول های آوران، افزایش ریت فیلتراسیون گلومرولی ← افزایش برونده ادراری ← کاهش حجم مایعات
  آلدسترون: پاسخ آدرنال کاهش غلظت پتاسیم یا بالا بودن حجم مایعات و آزاد شدن ANP ← مهار ترشح آلدسترون ← دفع آب و سدیم بیشتر از کلیه ← حفظ پتاسیم
  ADH: پاسخ هیپوفیز کاهش غلظت سدیم ← مهار ترشح ADH ← دفع آب بیشتر از کلیه ها ← بالا رفتن غلظت سدیم
  ANP: قلب کاهش حجم مایعات موجب رفع اتساع دهلیز راست شده بنابراین ترشح ANP وجود ندارد.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • بررسی و شناخت پرستاری

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربررسی و شناخت پرستاری زمانی به تشخیص عدم تعادل سدیم و برنامه ریزی مراقبت می انجامد می که سابقه مصرف سدیم بیمار به دقت گرفته شود؛ از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مصاحبه بیمار و تهیه جزئیات سابقه داروهای مصرفی بیمار
   • تاریخچه مصرف داروهای تجویز شده و بدون نسخه (OTC) و مصرف آب مفید است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاریخچه رژیم غذایی با تمرکز بر میزان نمک، پروتئین و آب مصرفی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرور پرونده بیمار از نظر میزان مایعات تزریقی دریافتی بیمار
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی و شناخت اختلالات حاد بیمار (مثل تروما، عفونت و غیره) یا اختلالات مزمن (مثل بیماری های همزمان)؛ بخصوص بیماری های قلبی، ریوی و نورولوژیک. این بررسی و شناخت علائم جدید و اهمیت هر یک از علائم و منبع احتمالی عدم تعادل را می تواند مشخص کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایش و ثبت دفع و جذب برای تشخیص عدم تعادل سدیم و مایعات و اجرای مداخلات پرستاری حیاتی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت برای تعیین کاهش یا افزایش سطح سدیم نقش پایش جذب و دفع بسیار حیاتی است؛ بنابراین دفع گوارشی و ترشحات زخم بایستی مورد توجه باشد. همچنین مصرف شکولات، اسنک ها و سایر غذاها را نیز باید در نظر داشت.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت توزین روزانه به عنوان مقیاس اندازه عدم تعادل مایعات بسیار مهم است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی نتیجه آزمایش های روتین و روزانه از قبیل اسمولاریته برای کمک به افتراق بیمار مبتلا به هیپرولومی یا هیپوولومی و افتراق هیپرناترمی از هیپوناترمی بسیار اهمیت دارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ممکن است برای تعیین میزان دفع سدیم بیمار، سدیم ادرار و همچنین سدیم سرم اندازه گیری شود.

  وبگاه پرستارداشتن یک تصویر کامل از وضعیت آب و الکترولیت بیمار می تواند به تشخیص های پرستاری صحیح بیمار و بررسی وضعیت موجود بیمار کمک کند و در برنامه ریزی مداخلات پرستاری اثربخش از اهمیت بالایی برخوردار است. برای آشنایی هر چه بیشتر با بررسی و شناخت پرستاری تعادل سطح سدیم؛ فرآیند پرستاری در اختلالات آب و الکترولیت را به همراه فرآیند پرستاری هیپوناترمی و فرآیند پرستاری مبتلایان به هیپرناترمی مطالعه کنید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپرناترمی (Hypernatremia) بالا رفتن سطح سدیم سرم است. اگر غلظت سدیم سرم بیشتر از 145mEq/L باشد، هیپرناترمی گفته می شود. از آنجایی که سدیم الکترولیتی است که به عملکرد اعصاب و عضلات، حفظ فشار خون کمک می کند؛ بالا بودن سطح سدیم شدیداً کارکرد بدن را به مخاطره می اندازد. هیپرناترمی شدید غلظت سدیم سرم بالاتر از 152 میلی اکی والان در لیتر است و می تواند موجب تشنج و مرگ شود (فرآیند پرستاری هیپرناترمی را مطالعه کنید).

  وبگاه پرستارموارد زیر را می توان از علل ایجاد کننده هیپرناترمی برشمرد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت جذب مفرط در اثر مصرف ناخواسته سدیم زیاد یا انفوزیون زیادی مایع حاوی سدیم (برای نمونه، برای درمان اسیدوز بیکربنات سدیم زیادی تجویز شود یا مایعات هیپرتونیک سرشار از سدیم به صورت وریدی تزریق شود).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مصرف مفرط محلول های پر سدیم از قبیل آب دریا یا داروهای حاوی سدیم (بندرت موجب هیپرناترمی می شوند زیرا کنترل روده از بازجذب سدیم جلوگیری می کند).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش شدید مصرف مایعات – سالمندان در خطر بالای هیپرناترمی هستند زیرا مکانیسم تشنگی آنها کاهش می یابد و منجر به کاهش مصرف مایعات و احتمال دهیدراسیون می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت از دست دادن آب زیاد در مقایسه با مقدار سدیم خون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع آب ممکن است در اثر تکرر ادرار یا پلی اوری (polyuria) رخ دهد (کلیه ها ادرار زیاد دفع کنند).
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارداروهای دیورتیک کلیه ها را وادار می کنند که آب بیشتر از سدیم متناظر آن دفع کنند و این یکی از علل شایع هیپرناترمی است. به علاوه، پاتولوژی غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس می تواند منجر به کمبود هورمون ضد ادراری (ADH) شود که نتیجه آن دیابت بیمزه (diabetes insipidus) و دیورز شدید (همراه با برونده بالای ادراری) است.

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) وازوپرسین (vasopression) نیز نامیده می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) در هیپوتالاموس تولید می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هورمون ضد ادراری (ADH) سپس توسط هیپوفیز به داخل جریان خون آزاد می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این هورمون روی بخش دیستال توبول های کلیوی تاثیر گذاشته و از دفع آب خون به داخل ادرار پیشگیری می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مهار وازوپرسین منجر به دفع زیادی آب از ادرار می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت این موجب بالا رفتن غلظت سدیم پلاسما می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بنابراین هیپرناترمی ممکن است در دیابت بیمزه (diabetes insipidus) رخ دهد زیرا بیماری موجب تولید و دفع بیش از حد ادرار و دهیدراسیون می شود.

  وبگاه پرستاراین اختلال نباید با دیابت ملیتوس (diabetes mellitus) اشتباه گرفته شود، که در آن کمبود انسولین و نارسایی تولید انسولین وجود دارد. دیابت بی مزه در اثر نارسایی هیپوتالاموس در تولید وازوپرسین یا نارسایی توبول دیستال کلیوی در پاسخ به وازوپرسین ایجاد می شود. عاقبت هر یک از این دو اختلال این است که کلیه ها می توانند سدیم را حفظ کرده و سطح سدیم بدن را تنظیم کنند اما قادر به حفظ و احتباس آب نیستند.

  وبگاه پرستاربیمارانی که بی هوش هستند (بیماران کوماتوز) و قادر به نوشیدن آب نیستند ممکن است از هیپرناترمی ناشی از دفع آب رنج ببرند که در اثر تعریق و تبخیر از ریه ها و ادرار دفع شده و منجر به دهیدراسیون می شود، و کم آبی موجب افزایش غلظت سدیم و هیپرناترمی می شود. هیپرناترمی ممکن است همچنین در اثر دفع آب از بدن بخاطر تعریق زیادی در گرمای شدید یا ورزش شدید یا دفع محتویات معده رخ دهد، اسهال، استفراغ بلند مدت نیز می تواند موجب بالا رفتن سطح سدیم شود، یا کسانی که تنها آب نمی نوشند. هر بیماری که در آن ایمپالس تشنگی از بین برود احتمالا موجب دهیدراسیون و هیپرناترمی می شود. اگر برای بیمار محلول های حاوی سدیم بالا انفوزیون شود، از قبیل محلول سدیم بیکربنات برای درمان اسیدوز، ممکن است هیپرناترمی به صورت تصادفی و بی دقتی رخ دهد.

  وبگاه پرستاردر هیپرناترمی مایعات داخل سلولی در تلاش برای کاهش غلظت سدیم و رقت مایع خارج سلولی به خارج از سلول نشت می کنند. این مسئله موجب دهیدراسیون سلول و چروکیدگی سلول می شود، در نتیجه بافت خشک می شود و این مسئله بخصوص در غشاهای مخاطی، کاهش تورگور یا خاصیت ارتجاعی پوست و تشنگی (تحریک شده در اثر آزاد شدن هورمون ضد ادراری) مشاهده می شود.

  وبگاه پرستاربعضی از علائم هیپرناترمی متغیر بوده و به علت زمینه ای آن بستگی دارد. اگر دهیدراسیون در اثر استفراغ، اسهال یا نخوردن مایعات رخ دهد؛ برونده ادراری کم خواهد شد (کمتر از 30 میلی لیتر در ساعت) و ادرار به رنگ زرد تیره خواهد شد. هرچند، اگر وضعیت هیپراسموتیک (hyperosmotic) و یا اختلالات منجر به کاهش آزاد شدن آنتی دیورتیک هورمون از قبیل دیابت بی مزه وجود داشته باشد؛ برونده ادراری فوق العاده زیاد می شود. در هر صورت، نشانه های دهیدراسیون وجود خواهد داشت که شامل خشکی مخاط و تشنگی است.

  وبگاه پرستارهیپرناترمی می تواند روی سلول های مغزی تاثیر گذاشته و موجب آسیب نورولوژیک شود و علائم زیر در بیمار دیده شود:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گیجی یا کانفیوژن
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فلج عضلات ریه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کما
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت حتی مرگ

  وبگاه پرستارشدت علائم مستقیما به سرعت وقوع هیپرناترمی بستگی دارد. هیپرناترمی که سریعا ایجاد شود به سلول های مغزی زمان لازم برای سازگاری با محیط پر سدیم جدید را نمی دهد و بنابراین علائم شدید مغزی خیلی سریع ظاهر می شوند.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری در درمان هیپرناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاراگر علت زمینه ای هیپرناترمی دهیدراسیون (dehydration) باشد، درمان اولیه آن رهیدراسیون (rehydration) و جایگزینی مایعات خواهد بود. بایستی ریت جایگزینی مایعات را بدقت پایش کرده و از محلول های هیپوتونیک استفاده کرد. پرستار بایستی مراقب موارد زیر باشد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اجتناب از هیدراسیون مفرط (overhydration) بیمار، که می تواند موجب وقوع هیپوناترمی رقتی (dilutional hyponatremia) شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بررسی مایع تجویز شده برای بیمار و اجتناب از تجویز حجم های بالا از مایعات هیپوتونیک
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انفوزیون کند و تدریجی مایعات، بخصوص اگر هیپرناترمی مدتی است که وجود دارد. بافت مغز خود را با هیپرناترمی سازگار می کند و ممکن است به انفوزیون مایعات هیپوتونیک بصورت تورم و افزایش فشار داخل جمجمه پاسخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انفوزیون مایعات را آرام کرده و در صورت بدتر شدن علائم بیمار بجای بهبود علائم با رهیدراسیون، به مراقبت دهنده اولیه گزارش کند.

  وبگاه پرستاراگر عدم تعادل هورمونی وجود دارد، درمان حول بازیافت وضعیت هورمونی متمرکز خواهد بود. برای مثال، در افزایش سطح آلدسترون یا بیماری هیپرآلدسترونیسم (hyperaldosteronism)، تومور مهاجم درآورده می شود و در سندرم کوشینگ (Cushing syndrome) که در آن کورتیکواستروئیدها همانند آلدسترون عمل کرده و موجب بازجذب سدیم می شوند؛ درمان حول افزایش دفع آلدسترون یا کورتیکواستروئید می چرخد. اگر سطح آلدسترون یا کورتیکواستروئید شدیداً در بدن محدود باشد، نارسایی هورمونی رخ می دهد و منجر به هیپوناترمی می شود.

  وبگاه پرستاردر دیابت بی مزه (برای نمونه کاهش ترشح ADH)، هورمون ضد ادراری مکمل به صورت دارویی برای بیمار تجویز می شود. در طی درمان با مکمل ها بایستی مواظب بود که مصرف ADH زیاد نشود که موجب احتباس آب و احتمال هیپوناترمی رقتی خواهد شد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • سرعت گیر

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • کدامیک از اطلاعات بالینی زیر حاکی از آن است که بیمار در خطر ابتلا به هیپرناترمی است؟
   • الف) برونده ادرار بیمار در طی 8 ساعت گذشته 400 میلی لیتر در ساعت بوده است.
   • ب) تجزیه و تحلیل گازهای خون شریانی حاکی از pH بالای 7.50 است.
   • ج) آب به صورت وریدی با ریت 300 میلی لیتر در ساعت انفوزیون شده است.
   • د) بیمار تهوع و استفراغ را برای 4 روز گذشته گزارش می کند.
  • کدامیک از اطلاعات زیر در تاریخچه بیمار به پرستار هشدار می دهد که بیمار را دقیقا از نظر هیپرناترمی تحت نظر بگیرد؟
   • الف) بیمار از شش سال پیش دارای تشخیص نارسایی کلیوی است.
   • ب) بیمار فورزماید (لازیکس [furosemide (Lasix)]) سه بار در روز می گیرد.
   • ج) تاریخچه غذایی بیمار نشانگر مصرف غذاها و نوشیدنی های کم نمک است.
   • د) سابقه شغلی بیمار حاکی از آن است که بیمار در محیط کار فوق العاده گرم کار می کند.
  • پرستار برای تعیین زیادی بودن درمان تجویز شده برای هیپرناترمی بیمار، کدامیک از نشانه های زیر را تحت پایش قرار می دهد؟
   • الف) بیمار دارای غشاهای مخاطی خشک بوده و از تشنگی شاکی است.
   • ب) پرستار صدای روده بیش فعال در تمامی سطح شکم بیمار سمع می کند.
   • ج) پرستار متوجه می شود که برونده ادراری بیمار در طی 3 ساعت گذشته 10 میلی لیتر در ساعت بوده است.
   • د) بیمار دچار ضعف، گیجی، خواب آلودگی و لتارژی می شود.

   مطالب زیر می تواند برای پاسخ به سئوالات فوق مفید باشد:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکاهش غلظت سدیم سرم را هیپوناترمی (hyponatremia) می گویند. هیپوناترمی به کاهش غلظت سدیم پلاسمای خون به کمتر از دامنه طبیعی آن (کمتر از 134 میلی اکی والان در لیتر) اطلاق می شود. غلظت سدیم خون می تواند به دلایل مختلفی افت کند، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کل سطح سدیم نسبت به سطح آب بدن کاهش می یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح سدیم تغییر نمی کند، بلکه سطح آب افزایش می یابد و موجب رقیق شدن غلظت سدیم (هیپوناترمی رقتی) می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترکیب کاهش مصرف سدیم یا دفع مفرط غیرطبیعی سدیم رخ می دهد.

  وبگاه پرستارمصرف بیش از حد آب یا احتباس بیش از حد آب بدون جذب یا احتباس مقدار هم ارز سدیم می تواند موجب وقوع هیپوناترمی شود بخصوص اگر مکانیسم های کنترل تعادل مایعات و الکترولیت های بدن درست کار نکنند. اختلال عملکرد ارگان یا هورمون های تنظیم کننده سدیم و آب (مثل کلیه ها، هیپوفیز و هیپوتالاموس [آلدسترون] یا غده فوق کلیوی [ADH] و همچنین ANP دهلیز راست قلب) می تواند موجب دفع بیش از حد سدیم و احتباس آب شود که حاصل آن هیپوناترمی یا کاهش سطح سدیم خواهد بود.

  وبگاه پرستارهیپوناترمی انواع مختلفی دارد که بستگی به سطح مایع در خون دارد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک هیپوولومیک (Hypovolemic hypotonic hyponatremia): مایعات و مواد محلول در آن دفع می شود، همزمان سدیم بیشتری نسبت به آب دفع می شود بطوریکه مایع باقیمانده در بدن هیپوتونیک (رقیق) است. ممکن است این وضعیت در صورت خونریزی یا از دست دادن حجم داخل عروقی از طریق مجاری گوارشی یا عملکرد کلیوی و بخصوص در اثر استفاده از دیورتیک ها رخ دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک هیپرولومیک (Hypervolemic hypotonic hyponatremia): در این وضعیت سطح آب بدن افزایش می یابد بدون اینکه متناسب با آن سطح سدیم نیز افزایش یابد. این وضعیت بیشتر در سیروز کبد (cirrhosis)، کمبود پروتئین (hypoproteinemia) از جمله کمبود آلبومین بدن، نارسایی قلبی (heart failure) و سندرم نفروتیک (nephrotic syndrome) رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوناترمی هیپوتونیک نورموولومیک (Normovolemic hypotonic hyponatremia): این اختلال بیشتر در بیماران بستری رخ می دهد، بخصوص در بیمارانی که دچار افزایش تولید هورمون ضد ادراری (ADH) هستند.

  وبگاه پرستاردر هیپوناترمی مایعات از خارج سلول به داخل سلول حرکت می کنند، یعنی از محیط با اسمولاریته پایین و غلظت سدیم کم به محیط دارای اسمولاریته بالاتر و غلظت بالاتر سدیم حرکت می کنند. حاصل این حرکت مایع تورم بافتی یا ادم در بخش ها، نواحی و ارگان های مختلف بدن و از جمله مغز است (شکل 1).

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 1 حرکت آب از مایع خارج سلولی به داخل سلول، از محیط با اسمولاریته و غلظت سدیم پایین به محیط با اسمولاریته و غلظت سدیم بالاتر؛ که حاصل آن تورم سلول است.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپوناترمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکاهش مصرف سدیم از قبیل مصرف رژیم غذایی کم نمک برای مدت طولانی می تواند توانایی بدن در دستیابی به سطح کافی سدیم را تهدید کند. از دست دادن سدیم در اثر مصرف دیورتیک ها نیز می تواند موجب هیپوناترمی شود. این وضعیت ها به تنهایی ممکن است شرط کافی برای وقوع هیپوناترمی نباشند، اما تحت شرایط خاص می توانند هیپوناترمی ایجاد کنند. برای مثال، اگر بیمار داروهای دیورتیک را همزمان با رژیم غذایی کم سدیم مصرف کند در خطر بالاتر هیپوناترمی قرار می گیرد. به علاوه، بعضی از بیماری های اسهالی می توانند موجب دفع مفرط سدیم بدن شوند (فرآیند پرستاری هیپوناترمی را بخوانید).

  وبگاه پرستارنوشیدن یا انفوزیون خیلی زیاد آب یکی دیگر از علل هیپوناترمی است زیرا زیاد شدن آب بدن موجب رقیق شدن سطح سدیم خون می شود. برای مثال؛ آبجو که عمدتا حاوی آب و اندکی سدیم است، می تواند در صورت مصرف افراطی موجب هیپوناترمی شود. از دست دادن سدیم و آب در اثر تعریق و تبخیر و جایگزینی آب از دست رفته به تنهایی می تواند موجب هیپوناترمی شود. بدن بطور نرمال مایع اضافی را دفع می کند و بازجذب سدیم را افزایش می دهد تا تعادل آن را بازیافت کند.

  وبگاه پرستاربه همین خاطر، اگر یکی از مکانیسم های کنترل سدیم – آب درست کار نکند، از قبیل کلیه ها که در حالت طبیعی آب اضافی بدن را دفع می کنند، می تواند موجب احتباس آب و هیپوناترمی رقتی (dilutional hyponatremia) شود. غده هیپوفیز و هیپوتالاموس هورمون ADH را ترشح می کنند (که بازجذب آب از کلیه ها را کنترل می کند)، و قشر غده فوق کلیوی (کورتکس آدرنال) آلدسترون را ترشح می کند (که بازجذب سدیم از کلیه ها را کنترل می کند). تغییر عملکرد هر یک از این سیستم های هورمونی موجب به هم خوردن تنظیم سدیم و آب بدن می شود و می تواند به هیپوناترمی بیانجامد. برای مثال؛ سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) با تولید افراطی ADH همراه است (معمولا توسط تومور یا بعضی از بیماری های ریوی مثل سل یا پنومونی باکتریال ایجاد می شود)، و موجب می شود که کلیه ها مایعات را به صورت افراطی محبوس کرده و حاصل آن هیپوناترمی رقتی است. وضعیت هایی که موجب کاهش ترشح آلدسترون می شوند، عبارتند از:

  وبگاه پرستاربسیاری از علائم هیپوناترمی به علت هیدراسیون هیپوتونیک است – وجود محتوای آب خیلی زیاد بدون سدیم هم ارز آن. شایعترین علائم این اختلال عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردرد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم آگاهی به زمان و مکان
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خستگی و کوفتگی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کرامپ های عضلانی

  وبگاه پرستاراعتقاد بر این است که علائم نورولوژیک در اثر حرکت آب به داخل سلول های مغزی رخ می دهد که موجب تورم و اختلال عملکرد طبیعی سلول می شود. کرامپ های عضلانی ممکن است در نتیجه وقفه در تعادل سدیم و پتاسیم یا شیفت آب به داخل سلول باشد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com