ورود کاربر

فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

فرآیند پرستاری اختلالات زیر:

مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها (How Fluids and Electrolytes Work)
هیپوناترمی (Hyponatremia)
هیپرناترمی (Hypernatremia)
هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
هیپوکالمی (Hypokalemia)
هیپرکالمی (Hyperkalemia)
هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
دهیدراتاسیون (Dehydration)
تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

 • کلرید

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارسطح کلرید معمولا از سطح سدیم تبعیت می کند، بجز مواردی که تعادل اسید و باز بهم خورده باشد، زمانی که سطح کلرید با سطح بیکربنات متناظر است. بیشتر کلر بدن از نمک خورده شده (کلرید سدیم) تامین می شود و در روده کوچک از غذای هضم شده جذب می شود. کلر توسط ادرار از بدن دفع می شود. آزمایشات سدیم، پتاسیم و بیکربنات معمولا همزمان با تست خون از نظر کلرید انجام می شود. دامنه طبیعی کلرید 97-109 میلی اکی والان در لیتر یا 97 تا 109 میلی مول در لیتر است. (فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت را بخوانید).

  وبگاه پرستارداروهایی که با سطح کلر بدن تداخل دارند همان داروهایی هستند که با سطح سدیم تداخل می کنند. تاریخچه مواد غذایی مصرفی بیمار می تواند راهنمایی سودمند باشد.

  هیپوکلرمی

  وبگاه پرستارهیپوکلرمی (hypochloremia) پایین بودن سطح کلر سرم است که در آن سطح کلر سرم کمتر از 97 میلی اکی والان در لیتر (97 میلی مول در لیتر) است. هیپوکلرمی غالبا نتیجه اسهال، استفراغ، ساکشن معده (کاهش اسید و آلکالوز متابولیک)، بیماری مزمن تنفسی (منجر به اسیدوز تنفسی) و هر وضعیتی است که موجب دفع سدیم بخاطر کاهش بازجذب سدیم و کلر شود. سطح کلرید ادرار ممکن است اندازه گیری شود تا مشخص شود که آیا علت هیپوکلرمی کاهش سطح سدیم و هیپوناترمی و افزایش بازها است، از قبیل هیپوناترمی ناشی از استفراغ یا دیورتیک ها که با کم بودن سطح کلر ادرار همراه است، یا هورمون ها از قبیل کورتیزول یا آلدسترون که سطح کلر ادرار بالا است.

  وبگاه پرستارعلائمی که ممکن است پرستار در بیمار مبتلا به هیپوکلرمی مشاهده کند، عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهییج پذیری مفرط عضلات و اعصاب
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنفس سطحی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایین بودن فشار خون (هیپوتانسیون)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گرفتگی عضلات (تتانی)

  هیپرکلرمی

  وبگاه پرستاربالا بودن سطح کلر سرم هیپرکلرمی (hyperchloremia) نامیده می شود و در آن سطح کلر سرم 109 میلی اکی والان در لیتر (109 میلی مول در لیتر) یا بیشتر است. هیپرکلرمی می تواند حاصل دهیدراسیون و سایر وضعیت ها باشد از جمله بیماری کلیوی و ترشح زیاد هورمون پاراتیروئید (PTH). هیپرکلرمی همچنین در اثر اسیدوز متابولیک رخ می دهد زیرا باز از دست می رود و همچنین آلکالوز تنفسی بخاطر هیپرونتیلاسیون می تواند موجب هیپرکلرمی شود.

  وبگاه پرستارعلائمی که ممکن است پرستار در بیمار مبتلا به هیپرکلرمی مشاهده کند عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت لتارژی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنفس عمیق
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلسیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارکلسیم نقش حیاتی در عملکرد عصبی عضلانی بدن دارد. سطح کلسیم در طی آزمایشات روتین زمان بستری شدن بیمار اندازه گیری می شود. مقدار طبیعی کلسیم بدن بین 8.9 تا 10.3 میلی گرم در دسی لیتر (2.23 تا 2.57 میلی مول در لیتر) است. در موقعیت های خاص، سطح کلسیم یونیزه که بایستی بین 4.65 تا 5.28 میلی گرم در دسی لیتر (بزرگسالان) باشد، تصویر بهتری از کفایت یا عدم کفایت کلسیم بدن بیمار به ما می دهد. این مسئله بخصوص در بیمارانی مصداق دارد که دچار کمبود پروتئین هستند زیرا 50% کلسیمی که در بدن یافت می شود با پروتئین باند است.

  هیپوکلسمی

  وبگاه پرستارهیپوکلسمی (Hypocalcemia) پایین بودن سطح کلسیم به کمتر از 8.4 میلی گرم در دسی لیتر (2 میلی مول در لیتر) است و عمدتاً به علت پایین بودن سطح پروتئین و بخصوص کمبود آلبومین رخ می دهد. هیپوکلسمی بیشتر در مبتلایان به سوء تغذیه و بخصوص افراد الکلی دیده می شود. به علاوه، هیپوکلسمی ممکن است به علل زیر رخ دهد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش عملکرد غده پاراتیروئید (برای نمونه؛ هیپوپاراتیروئیدیسم)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش کلسیم رژیم غذایی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش سطح ویتامین D
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کمبود منیزیم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بالا رفتن سطح فسفر
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت التهاب حاد پانکراس
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نارسایی مزمن کلیوی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت باند شدن یون کلسیم با پروتئین (آلکالوز)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بیماری استخوان
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوء تغذیه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت الکلیسم

  وبگاه پرستارپایین بودن سطح کلسیم یونیزه (کلسیم سرم که به پروتئین وصل نیست) به علل مشابه با کمبود سطح کلر سرم ایجاد می شود، به استثنای کمبود پروتئین، که در آن سطح کلسیم یونیزه نرمال است.

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است نشانه های زیر را در بیماران مبتلا به هیپوکلسمی مشاهده نماید:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عصبی بودن و نگرانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحریک پذیری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تتانی (گرفتگی عضلات)

  هیپرکلسمی

  وبگاه پرستارهیپرکلسمی (hypercalcemia) بالا رفتن سطح کلسیم سرم است که در آن سطح کلسیم سرم بالاتر از 10.6 میلی گرم در دسی لیتر (2.8 میلی مول در لیتر) یا بالاتر است. هیپرکلسمی بیشتر حاصل افزایش فعالیت غده پاراتیروئید است که اغلب بخاطر تومور پاراتیروئید رخ می دهد؛ یا سرطان استخوان که موجب آزاد شدن کلسیم در جریان خون می شود. سایر علل هیپرکلسمی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پرکاری تیروئید (Hyperthyroidism)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تجزیه استخوان در اثر بی فعالیتی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سارکوئیدوزیس (Sarcoidosis)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سل (Tuberculosis)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بالا بودن سطح ویتامین D
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پیوند کلیه

  وبگاه پرستارسطح کلسیم ادرار نشانگر مقدار کلسیمی است که از ادرار دفع می شود. علاوه بر این، تست کلسیم یونیزه ممکن است انجام شود تا مقدار کلسیم باند نشده با پروتئین در خون مشخص گردد. سطح کلسیم یونیزه خون تحت تاثیر مقدار پروتئین خون قرار نمی گیرد.

  وبگاه پرستارعلائمی که پرستار ممکن است در مبتلایان هیپرکلسمی مشاهده کند، عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بی اشتهایی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خواب آلودگی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کما
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • منیزیم

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمنیزیم عمدتاً در محیط داخل سلولی یافت می شود و به آدنوزین تری فسفات (ATP) باند است. منیزیم تقریبا برای تمامی فعالیت های متابولیک بدن اهمیت دارد. بالا رفتن سطح منیزیم موجب اثر آرامبخشی و شل کننده و سرکوب فعالیت عصبی عضلانی می شود، در حالی که افزایش سطح منیزیم موجب تحریک پذیری عصبی عضلانی می شود.

  هیپومنیزیمی

  وبگاه پرستارهیپومنیزیمی (Hypomagnesemia) کاهش سطح منیزیم است که در آن سطح منیزیم 1.2 میلی اکی والان در لیتر یا 0.64 میلی مول در لیتر (1.2 mEq/L (0.64 mmol/L)) یا کمتر است. این اختلال در بیمارانی دیده می شود که دفع ادراری منیزیم زیاد است از جمله دیابت کنترل نشده، سوء مصرف الکل، بیمارانی که داروهایی از قبیل دیورتیک های لوپ و تیازیدی (از قبیل لازیکس (Lasix)، بومکس (Bumex)، ادکرین (Edecrin) و هیدروکلروتیازید (hydrochlorothiazide))، سیسپلاتین (cisplatin) یک داروی پر مصرف شیمی درمانی سرطان و آنتی بیوتیک جنتامایسین (gentamicin)، آمفوتریسین (amphotericin) و سیکلوسپورین (cyclosporine) مصرف می کنند. هیپومنیزیمی همچنین ممکن است در اثر بیماری هایی رخ دهد که موجب مثل سوء جذب مزمن می شوند مثل اسهال و سوء جذب چربی (که معمولا پس از جراحی روده یا عفونت روده رخ می دهد) یا مشکلاتی از قبیل بیماری کرون (Crohn’s disease)، انتروپاتی ناشی از حساسیت به گلوتن (gluten-sensitive enteropathy)، التهاب منطقه ای روده (regional enteritis). اختلالاتی که موجب استفراغ شدید یا مکرر می شود نیز با هیپومنیزیمی همراه است.

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است علائم زیادی در این بیماران مشاهده کند، اما نشانه های شایع هیپومنیزیمی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف عصبی عضلانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحریک پذیری
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تشنج
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تتانی (در اثر کاهش متابولیسم کلسیم)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تغییرات نوار قلب
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تغییرات نورولوژیک از جمله هذیان و سرسام

  هیپرمنیزیمی

  وبگاه پرستارهیپرمنیزیمی (hypermagnesemia) بالا بودن سطح منیزیم سرم است که در آن سطح منیزیم سرم 2.1 میلی اکی والان در لیتر یا 1.06 میلی مول در لیتر (2.1 mEq/L (1.06 mmol/L)) یا بیشتر است و ممکن است در اثر مصرف زیاد منیزیم بخصوص با خوردن آنتی اسیدها و همچنین نارسایی کلیوی در اثر دفع منیزیم رخ دهد.

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است نشانه های زیر را در بیمار مبتلا به هیپرمنیزیمی مشاهده کند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تغییرات وضعیت ذهنی و روانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش اشتها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضعف عضلانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنگی نفس
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار خون فوق العاده پایین
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضربان قلب نامنظم
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • فسفات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربرای تعیین مقدار فسفر بدن، سطح فسفات بررسی می شود. سطح فسفات نمایانگر میزان فسفر غیر ارگانیک است و یا فسفری که جز ترکیبات ارگانیک بدن نیست. سطح فسفات ممکن است برای ارزیابی وضعیت هورمون پاراتیروئید (PTH) یا عدم تعادل کلسیم بدن اندازه گیری و بررسی شود.

  هیپوفسفاتمی

  وبگاه پرستارهیپوفسفاتمی (hypophosphatemia) پایین بودن سطح فسفات است که در آن سطح فسفات 3 میلی گرم در دسی لیتر (4 میلی گرم در دسی لیتر در بچه ها) یا 0.97 میلی مول در لیتر (1.45 میلی مول در لیتر در بچه ها) یا کمتر است. هیپوفسفاتمی ممکن است در اثر جذب ناکافی فسفر رخ دهد از قبیل مصرف آنتی اسیدهایی که با فسفات باند می شوند. فسفات ممکن است در اثر کاهش بازجذب کلیوی آن کاهش یابد که اغلب ثانویه به بالا بودن سطح هورمون پاراتیروئید (PTH) است. این هورمون موجب احتباس کلسیم و دفع فسفات از کلیه ها می شود؛ یا زمانی که سطح کلسیم و ویتامین D بالا باشد. پایین بودن سطح فسفات سرم ممکن است در آلکالوز دیده شود زیرا فسفات به داخل سلول ها برای بافر pH هدایت می شود.

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است شاهد دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به هیپوفسفاتمی باشد که به علت ضعف عضلات تنفسی و بخصوص دیافراگم است. این وضعیت ممکن است منجر به نارسایی تنفسی و مشکل قطع بیمار از تهویه مکانیکی گردد و در بیماران دارای روند افزایش هموگلوبین برای افزایش اکسیژناسیون، موجب کاهش اکسیژن در دسترس بافت می گردد. ضعف عضلات قلب ممکن است موجب کاهش فشار خون و دیس ریتمی شود و همچنین علائم نورولوژیک مثل هذیان، تشنج و نوروپاتی محیطی ممکن است دیده شود.

  هیپرفسفاتمی

  وبگاه پرستاربیماران مبتلا به سرطان استخوان در خطر هیپرفسفاتمی (hyperphosphatemia) هستند. در هیپرفسفاتمی سطح فسفات سرم بیشتر از 4.6 میلی گرم در دسی لیتر (6.6 میلی گرم در دسی لیتر در بچه ها) یا 1.46 میلی مول در لیتر (2.2 میلی مول در بچه ها) است که در اثر آزاد شدن فسفات از استخوان ها توسط تومور رخ می دهد. سارکوئیدوزیس (Sarcoidosis)؛ آکرومگالی (acromegaly) در اثر نارسایی هورمون رشد؛ نارسایی کلیوی؛ آسیب سلولی ناشی از مواردی از قبیل تروما، عفونت شدید، رابدومیولیز (rhabdomyolysis) و آنمی همولیتیک؛ اختلالاتی مثل کم کاری پاراتیروئید (hypoparathyroidism) و هیپوکلسمی، مسمومیت با ویتامین D، تغذیه مفرط (hyperalimentation)، سمیت تیروئید (thyrotoxicosis) و اسیدوز ممکن است بیمار را مستعد ابتلا به هیپرفسفاتمی بکنند.

  وبگاه پرستاربیماران مبتلا به هیپرفسفاتمی علائم مرتبط با هیپوکلسمی و کاهش ویتامین D را علاوه بر نشانه های پایین بودن سطح فسفات سرم نشان می دهند.

  وبگاه پرستارپرستار ممکن است علائم سیستم اعصاب مرکزی (CNS) از جمله اختلال وضعیت ذهنی همراه با پارستزی، هذیان، تشنج، کما و همچنین کرامپ عضلانی، تتانی، تهییج پذیری مفرط (نشانه های چوستک (Chvostek sign) و ترسو (Trousseau sign)) را مشاهده کند. علاوه بر این، افت فشار خون و نارسایی قلبی و طولانی شدن فاصله QT ممکن است مشاهده شود. هیپرفسفاتمی بلند مدت می تواند موجب کلسیفیه شدن دیواره عروق و آترواسکلروز شود که با افزایش فشار خون و هیپرتروفی بطنی همراه است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • ازت اوره خون و کراتینین

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارسطح ازت اوره خون (BUN) که فرآورده جنبی متابولیسم پروتئین است برای بررسی عملکرد کلیوی اندازه گیری می شود و مقدار طبیعی آن در بزرگسالان 10-20 میلی گرم در دسی لیتر (3.6 تا 7.1 میلی مول در لیتر) است. دامنه طبیعی آن در نوزادان یا بچه ها 5-18 میلی گرم در دسی لیتر است و در شیرخواران اندکی کمتر است.

  وبگاه پرستارکراتینین نیز فرآورده جنبی متابولیسم است و سطح آن تقریبا نشانگر عملکرد کلیه ها است زیرا سطح آن خیلی تحت تاثیر مصرف نیست بلکه تحت تاثیر خروجی کلیوی است. کراتینین یک فرد بالغ بطور طبیعی 0.5 تا 1.1 میلی گرم در دسی لیتر (44-97 میلی مول در لیتر) است. از آنجایی که نارسایی کلیوی دارای تاثیر شدیدی بر سطح تمامی الکترولیت ها است، بررسی این شاخص برای تعیین وضعیت عملکرد کلیه ها حیاتی است.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • نکات کلیدی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارآزمایشات و بررسی و شناخت متعددی ممکن است برای تعیین وجود عدم تعادل مایعات و الکترولیت ها و اسید – باز ممکن است انجام شود. پرستار بایستی تمامی داده ها را بررسی کند از جمله مقادیر نتایج آزمایشگاهی و داده های بررسی و شناخت فیزیکی؛ سپس در این زمینه تاریخچه و بیماری های مزمن بیمار را در صورت وجود بررسی کند. نکات کلیدی متعددی در این فصل وجود دارد، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نتایج آزمایشات ممکن است بر حسب واحدهای اندازه گیری متفاوتی بیان شود، بنابراین لازم است که قبل از بررسی نتیجه آزمایش به واحد اندازه گیری آن توجه داشت.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح مایعات بدن می تواند مقادیر آزمایشات را تغییر دهد و همچنین می تواند روی سطح الکترولیت های بدن تاثیر بگذارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم تعادل اسید – باز بدن می تواند موجب عدم تعادل الکترولیت ها شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عملکرد تنفسی ناکافی و ناموثر می تواند تعادل اسید – باز را به هم زده و موجب عدم تعادل چندین الکترولیت در اثر هیپوکسمی شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت الکترولیت ها روی شارژ الکتریکی سلول ها و بخصوص سلول های عصبی و عضلانی تاثیر دارند و پتانسیل عمل آنها روی عملکرد قلب و مغز تاثیر حیاتی دارد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسیدوز یا آلکالوز می تواند منشاء تنفسی یا متابولیک داشته باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نتایج آزمایشات ممکن است نشانگر عدم تعادل اسید – باز باشد که منشاء آن یک سیستم (برای نمونه تنفسی یا متابولیک) با مقادیر طبیعی در سیستم های دیگر باشد زیرا تلاش می کند که عمل بافری داشته و عدم تعادل اسید – باز را بازیافت و تصحیح کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پرستار بایستی بیمارانی که در خطر ابتلا به عدم تعادل اسید – باز هستند را بدقت پایش کند تا تشخیص و درمان زودرس آن امکانپذیر باشد.
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مطالعه موردی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاردو روز پیش دوشیره الینا 24 ساله بخاطر تصادف ماشین بستری شده است و از ضربه مغزی با هماتوم ساب دورال (خونریزی داخل جمجمه) و شکستگی قاعده جمجمه رنج می برد. آقای الینا خواب آلوده است اما به شخص، زمان و مکان آگاهی دارد. علائم حیاتی وی به قرار زیر است:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فشار خون (BP): 100/30 میلی متر جیوه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نبض (P): 110 ضربان در دقیقه (ضعیف)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تنفس (R): 10 نفس در دقیقه (سطحی)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دما (T): 36.8 درجه سانتیگراد

  وبگاه پرستاربرای وی دو لیتر اکسیژن از طریق نازال کانیولا (nasal cannula) وصل شده است. پرستار متوجه می شود که برونده ادرار وی افزایش یافته است و امروز حدود 250 میلی لیتر در ساعت است. تست های تشخیص انجام می شود و مشخص می گردد که:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Na+ = 149 mEq/L or mmol/L
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت K+ = 3.0 mEq/L or mmol/L
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Cl– = 119 mEq/L or mmol/L
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت CO = 32 mEq/L or mmol/L

  وبگاه پرستارتجزیه و تحلیل گازهای خون شریانی نشان می دهد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت pH = 7.30
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Pco2 = 50 mm Hg
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Po2 = 80 mm Hg
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Hco3 = 31 mEq/L
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت Base Excess (BE) = +3 mEq/L

  وبگاه پرستاروزن مخصوص ادرار در تجزیه ادرار 1.010 است.

  وبگاه پرستارپرستار به بررسی پاتوفیزیولوژی ضربه مغزی می پردازد تا مشخص کند که بیمار در خطر کدامیک از اختلالات و عدم تعادل مایعات، الکترولیت ها، اسید – باز است و متوجه می شود که:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ضربه مغزی می تواند موجب آسیب هیپوفیز شده و ترشح هورمون ضد ادراری (ADH) را کاهش یا متوقف کند (برای نمونه؛ دیابت بی مزه (diabetes insipidus)) یا می تواند موجب افزایش آزاد شدن این هورمون شود (برای نمونه؛ سندرم ترشح نامناسب آنتی دیورتیک (SIADH)).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرکز کنترل تنفس در مغز واقع شده است و می تواند در اثر ضربه مغزی یا بالا رفتن فشار داخل جمجمه در اثر هماتوم مختل شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اختلال تعادل سدیم، پتاسیم و گلوکز ممکن است در اثر آسیب به هیپوتالاموس و هیپوفیز رخ دهد که روی آزاد شدن هورمون های کنترل متابولیسم تاثیر دارد (برای نمونه؛ هورمون آزاد کننده تیروتروپین ([TRH])، هورمون محرک تیروئید ([TSH])، هورمون های کنترل کننده مایعات و الکترولیت ها (مثل هورمون آزاد کننده کورتیکوتروفین ([CRH]) و هورمون آدرنوکورتیکوتروپین ([ACTH]).
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترشح آلدسترون ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد و موجب تغییر سطح سدیم، پتاسیم و مایعات شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح قند خون ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال هیپوگلیسمی (hypoglycemia) یا کاهش قند و هیپرگلیسمی (hyperglycemia) افزایش قند خون با دیورز اسموتیک و احتمال کتواسیدوز وجود دارد.

  وبگاه پرستاربا این دانسته ها، پرستار نتایج آزمایشات را بررسی می کند و متوجه می شود که:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح سدیم بالا است که احتمالا به خاطر دفع ادرار زیاد و کاهش ADH در اثر ضربه مغزی است. مایعات از دست رفته است اما سدیم نه، بنابراین غلظت خونی سدیم منجر به این سطح بالاتر در آزمایش شده است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح کلرید نیز بالا است که بخاطر ارتباط آن با غلظت سدیم است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح پتاسیم پایین است که احتمالا بخاطر دفع پتاسیم از ادرار است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت وزن مخصوص ادرار نشان می دهد که اسمولاریته ادرار پایین است زیرا حجم زیادی از ادرار رقیق تولید می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح CO2 بالا است که احتمالا بخاطر احتباس بیکربنا برای متعادل سازی اسید تنفسی (Pco2) است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح pH نشانگر وضعیت اسیدی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح Pco2 نشانگر بالا رفتن اسید تنفسی و حاکی از اسیدوز تنفسی است.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح اکسیژن در حد پایین دامنه نرمال است، نشانگر ریسک هیپوکسمی همراه اسیدوز لاکتیک است و با ادامه تهویه کم ممکن است بدتر شده یا ادامه یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سطح HCO3 اندکی بالا است، با توجه به وضعیت اسیدی بیمار، این ممکن است شروع مکانیسم بافر جبرانی باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اضافه باز نشانگر بالا رفتن سطح بیکربنات است، که از بافر کردن اسید تنفسی حمایت می کند.

  وبگاه پرستارپرستار از تشخیص دیابت بی مزه (diabetes insipidus) بیمار تعجب نمی کند (بخاطر نارسا بودن سطح هورمون ضد ادراری) و درمان با مکمل های ADH و درمان جایگزینی مایعات را برای بیمار پیش بینی می کند. پرستار بیمار را به دقت از نظر احتباس مایعات و احتمال اورلود پایش می کند، زیرا ممکن است درمان جایگزینی مایعات از نیاز بیمار تجاوز کند. پرستار به دقت سطح الکترولیت ها را پایش کرده و درمان با مکمل پتاسیم برای هیپوکالمی بیمار را پیش بینی می کند.

  وبگاه پرستارتشخیص هماتوم ساب دورال (خونریزی تحت عنکبوتیه) علت سرکوب تنفسی را روشن می کند، که می تواند به احتباس دی اکسید کربن و اسیدوز تنفسی بیانجامد. سیستم متابولیک شروع به بافر کردن اسیدهای تنفسی از طریق احتباس بیکربنات می کند. پرستار سطح اکسیژن و ریت تنفسی بیمار را به دقت پایش کرده و اکسیژن مکمل را ادامه می دهد تا اکسیژناسیون بیمار کافی بوده و بیمار بصورت مکانیکی تهویه شده تا اثربخشی کلی تهویه و دفع CO2 وی ارتقا یابد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تفکر نقادانه: سئوالات خود آزمایی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها
  • وحید 15 ساله پنج روز است که اسهال دارد. وی توانسته است مقادیر اندکی مایعات بنوشد، اما هر مایع خورده شده موجب تحریک اسهال شدیدتر شده است. وی با شک به عدم تعادل مایعات و الکترولیت ها در بیمارستان بستری شده است. کدامیک از موارد زیر را پرستار مشاهده خواهد کرد؟
   • الف) سطح منیزیم 2.2 میلی اکی والان در لیتر یا بیشتر
   • ب) پوست ارتجاعی و مرطوب
   • ج) سطح پتاسیم 2.5 میلی اکی والان در لیتر یا کمتر
   • د) خروجی ادرار زرد روشن و رقیق
  • اگر بیمار دچار کمبود حجم مایعات باشد، کدام نشانه زیر را پرستار می بیند؟
   • الف) سطح بالای سدیم بخاطر تغلیظ خون
   • ب) سطح پایین کلرید بخاطر تغلیظ خون
   • ج) سطح پایین کلسیم بخاطر بازجذب کلیوی
   • د) سطوح بالای منیزیم بخاطر بازجذب کلیوی
  • بالا بودن سطح یون سدیم خارج سلولی موجب کدامیک از علائم یا نشانه های زیر می شود؟
   • الف) آرامبخشی
   • ب) کند شدن پاسخ رفلکسی
   • ج) تحریک پذیری
   • د) پرخوری (Polyphagia)
  • کدامیک از عبارات زیر در مورد بیمار در خطر عدم تعادل پتاسیم مصداق دارد؟
   • الف) بیمارانی که دیورتیک مصرف می کنند در خطر هیپوکالمی هستند
   • ب) بیماری که سطح بالای منیزیم دارد در خطر هیپوکالمی هم هست.
   • ج) بیماری آدیسون (Addison’s disease) بیمار را در خطر هیپرکالمی قرار می دهد.
   • د) افزایش آلدسترون خون بیمار را در خطر هیپرکالمی قرار می دهد.
  • اگر پرستار متوجه شود که بیمار دارای pH = 7.25 و فشار Paco2 = 50 میلی متر جیوه است؛ کدامیک از موارد زیر را نیز مشاهده خواهد کرد؟
   • الف) کند شدن ریت تنفسی
   • ب) تنفس سطحی و کم عمق
   • ج) پایین بودن سطح بیکربنات ادرار
   • د) بی حسی و اسپاسم عضلانی (تتانی)
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • منابع

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

  • Metheny NM. Fluid and Electrolyte Balance: Nursing Considerations, 4th ed. Philadelphia: Lippincott, 2000.
  • Pagana KD, Pagana TJ. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests, 3rd ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2006.
  • Saladin K. Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function, 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2007.
  • Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical- Surgical Nursing, 11th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Willams, 2008.
  • www.nephrologychannel.com/electrolytes/hypokalemia.shtml
  • www.ccmtutorials.com/misc/phosphate/page_05.htm
 • عدم تعادل مایعات: پرحجمی و کم حجمی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  اهداف یادگیری

  وبگاه پرستاردر پایان این فصل شما قادر خواهید بود:

  • پرحجمی (هیپرولومی) و کم حجمی (هیپوولومی) مایعات بدن را مقایسه و تبیین کنید.
  • بیماران در خطر عدم تعادل مایعات را شناسایی کنید.
  • علائم عدم تعادل خفیف مایعات با عدم تعادل شدید را افتراق دهید.
  • مقادیر آزمایشات تشخیصی نشانگر عدم تعادل مایعات را بشناسید.
  • عوارض بالقوه هیپرولومی یا هیپوولومی را شرح دهید.
  • مداخلات پرستاری مرتبط با درمان عدم تعادل مایعات بدن را تعیین کنید.

  وبگاه پرستاراین بخش به بررسی اختلال تعادل مایعات بدن می پردازد. ابتدا کلیات دفع و جذب مایعات و گردش مایعات در بدن بطور مختصر بحث می شود. سپس به تعریف هیپوولومی و علل، علائم و مداخلات پرستاری هیپوولومی پرداخته می شود. در مرحله بعد هیپرولومی بحث شده، نکات کلیدی بیان می شوند. در پایان سئوالات تفکر نقادانه برای یادآوری آموخته ها مطرح می شود.

  رئوس مطالب:

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • کلیات

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارنصف بدن انسان از مایع تشکیل شده است، بنابراین مایعات نقش حیاتی در بدن انسان ایفا می کنند. تعادل مایعات برای هموستاز بدن مهم است. گردش مواد مغذی و اکسیژن در خون برای حفظ حیات انسان حیاتی است. از 60 درصد وزن بدن یک انسان بالغ معمولی که از مایع تشکیل شده است، مقدار زیادی از آن (حدود 40%) در داخل سلول ها (برای نمونه؛ مایع داخل سلولی) و باقیمانده آن به صورت مایع خارج سلولی (20%) و پلاسما (5%) و مایع بین بافتی (15%) است. آب برای زنده ماندن سلول حیاتی است، و بسیاری از واکنش های بدن در برگیرنده تبادل یون های هیدروژن است. هم کاهش و هم افزایش سطح مایعات بدن موجب کاهش توانایی بدن در گردش موثر خون می شود.

  وبگاه پرستارتعادل مایعات مستلزم نوشیدن و مصرف مایعات کافی و همچنین خروج مایعات اضافی از بدن است. بیشتر مایعات مصرفی بدن از مایعات خورده شده (50%) و غذا (40%) و همچنین آب حاصل از فرآیندهای متابولیک (10%) تامین می شود. مشکل زمانی رخ می دهد که بیمار مایعات کافی دریافت نمی کند یا مایعات زیادی دفع می کند.

  وبگاه پرستارانسان به دلایل مختلفی ممکن است مایعات کافی مصرف نکند. از علل کاهش مصرف مایعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت فقدان دسترسی به آب یا غذای تمیز و قابل مصرف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در خوردن یا نوشیدن بدون کمک دیگران
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در جویدن غذا
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ناتوانی در بلعیدن غذا
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تهوع (میل به نوشیدن کم می شود)

  وبگاه پرستارهمچنین علل مختلفی می تواند به دفع بیش از حد مایعات بیانجامد، از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ (استفراغ موجب مشکلاتی در هیدراسیون، تغذیه، الکترولیت ها، اسید – باز می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال (اسهال به دفع مایعات و مواد مغذی از جمله الکترولیت ها از بدن می انجامد)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوء جذب (موجب دفع مایعات و مواد مغذی می شود)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خونریزی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ترشحات مایع (برای نمونه، از زخم، ساکشن لوله معده و غیره)

  وبگاه پرستارزیاد بودن مایعات بدن نیز مشکل ساز است. اگر کلیه ها عملکرد طبیعی داشته باشند، آب اضافه بدن را دفع می کنند و عادی نیست که شخصی دچار افزایش بار مایعات بدن شود. هرچند بعضی از اختلالات نورولوژیک ممکن است موجب شود که شخص بدون کنترل مایعات بنوشد و دچار افزایش حجم مایعات یا هیپروولومی (hypervolemia) شود. دریافت مایعات فراوان بیشتر در تزریق مایعات وریدی زیاد دیده می شود. همچنین هیپرولومی ممکن است حاصل اختلال در دفع مایعات باشد، زمانی که عملکرد کلیوی ضعیف بوده یا شخص دچار نارسایی کلیوی باشد. مکانیسم طبیعی احتباس و حفظ مایعات براساس نیازهای بدن در حضور نقص عملکرد کلیوی درست کار نمی کند و کلیه قادر به تنظیم دفع یا احتباس مایعات بر اساس نیاز بدن نیستند. تنظیم مایعات بدن در بخش تعادل آب و الکترولیت بحث شد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • دفع و جذب طبیعی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارانسان دارای مکانیسم هایی برای کنترل و تعادل دفع و جذب (Intake and Output) مایعات است. بطور طبیعی انسان زمانی مایعات طلب می کند که مکانیسم تشنگی وی تحریک شده باشد. مکانیسم تشنگی در زمان نیاز بدن به مایع تحریک می شود. بیمارانی که نتوانند به مایع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند در خطر عدم دریافت و جذب مایعات کافی هستند. برای مثال، افرادی که در کویر و یا نواحی بدون مایعات تمیز گم می شوند در خطر هیپوولومی (hypovolemia) هستند. کسانی که بدون کمک قادر به خوردن و آشامیدن نیستند (مثل نوزادان، افراد بیهوش، افراد دارای چالش حرکتی یا افراد بی حرکت) نیز در خطر کمبود حجم مایعات و هیپوولومی هستند، اگر غذا و مایعات کافی به آنها داده نشود.

  وبگاه پرستاراگر شخص دچار انسداد مسیر دهان – مری یا مجاری گوارشی (مثلا در اثر تومور) باشد ممکن است در هضم، جذب و حفظ مایعات کافی مشکل داشته باشد. افراد دارای مشکل جویدن ممکن است نتوانند غذای کافی حاوی مایع مصرف کنند. همچنین مشکلات بلعی در اثر انسداد یا مشکلات مکانیکی منجر به خفگی و احتمال آسپیراسیون مایعات به داخل ریه ممکن است با کمبود مایعات و هیپوولومی همیاری کند. کسانی که میل به خوردن و آشامیدن را در اثر تهوع و استفراغ یا کاهش مکانیسم تشنگی از دست داده اند و بیشتر در سالمندان دیده می شود، نیز در خطر عدم دریافت مایعات کافی هستند.

  وبگاه پرستارمایعات بطور طبیعی از طریق کلیه ها، مجاری گوارشی یا در نتیجه تعریق و سایر مسیرهای دفع غیر محسوس دفع از بدن دفع می شود. زمانی که دفع مایعات بدون کنترل باشد، از قبیل اسهال یا تعریق شدید، هیپوولومی رخ می دهد. بطور مشابه، اگر بدن در اثر جراحت دچار خونریزی شود یا زخم ها دارای ترشح باشند، ممکن است هیپوولومی رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • تنظیم مایعات بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارتنظیم مایعات بدن بر اساس اسمولاریته و ماشه های حجمی است. همانطور که مایعات بدن دفع می شوند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسمولاریته مایع خارج سلولی افزایش می یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مایعات از داخل سلول به بیرون کشیده می شوند تا اسمولاریته سرم کاهش یابد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افزایش یافتن اسمولاریته موجب تحریک ترشح هورمون ضد ادراری (ADH) می شود تا کلیه ها را تحریک کرده و مایعات را بازجذب کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پایین بودن حجم مایعات موجب ماشه مکانیسم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون (renin–angiotensin–aldosterone mechanism) می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت با کم شدن حجم خون، انقباض عروقی رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت برای افزایش حجم خون، آب و سدیم در بدن حفظ می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکانیسم پپتید ناتریورتیک شریانی (ANP) که معمولا مسئول تحریک دفع مایعات اضافی است، مهار می شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مکانیسم تشنگی تحریک شده تا شخص را به طلب و خوردن مایعات وادار کرده و حجم مایعات بدن افزایش یابد.

  وبگاه پرستاراگر در عملکرد هر یک از این مکانیسم های تنظیم مایعات بدن قصور یا کاهشی رخ دهد، مشکل کمبود حجم مایعات یا هیپوولومی رخ می دهد. برای مثال، در سالمندان مکانیسم تشنگی تضعیف می شود. بیماران سالمندی که مایعات کافی بخاطر نداشتن سائق تشنگی نمی نوشند در خطر هیپوولومی هستند. اگر در عملکرد مکانیسم های دفعی نیز مشکلی رخ دهد، همانند نارسایی کلیوی، افزایش حجم مایعات و هیپرولومی حاصل می شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • گردش مایعات در بدن

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمایعات در سراسر بدن چرخیده، اکسیژن و مواد غذایی لازم را به بافت ها می رسانند. این گردش مایعات مستلزم عملکرد موثر قلب برای پمپ خون به داخل عروق خونی و حفظ فشار کافی، نه زیادی، مایعات در داخل عروق خونی است، بطوریکه مایعات را به داخل بافت براند. پروتئین کافی برای کشیدن مایعات به داخل عروق خونی و حمل ضایعات متابولیک و انتقال به ریه ها، کبد، روده و کلیه ها و دفع آنها از بدن لازم است. فشار هیدرواستاتیک (Hydrostatic pressure) فشاری است که توسط حجم مایعات بر سلول های خون وارد می شود و موجب می شود مایعات از داخل عروق خونی به داخل بافت رانده شود. فشار آنکوتیک (Oncotic pressure) فشاری است که توسط تفاوت غلظت مایعات داخل عروق خونی و مایعات خارج عروق خونی ایجاد می شود و موجب می شود که مایعات از بافت و از طریق شیب غلظت به داخل عروق خونی کشیده شود. فشار آنکوتیک همان فشار برآشامی است.

  وبگاه پرستارفشار هیدرواستاتیک در شریان ها بالا و در وریدها پایین است، بنابراین خون اکسیژنه را به داخل شریان ها و بافت ها می راند و افت فشار هیدرواستاتیک وریدها موجب می شود خون اکسیژن زدایی شده به داخل وریدها رانده شده و به قلب و ریه ها برای اکسیژن گیری مجدد فرستاده شود. فشار انکوتیک در شریان ها پایین است زیرا خون رقیق تر است اما فشار آنکوتیک وریدها بالا است زیرا غلظت خون وریدی بیشتر است، نیروی قدرتمندی که خون را به داخل سیستم عروقی می کشاند (شکل 1). قوی ترین فشار آنکوتیک توسط پروتئین های موجود در جریان خون ایجاد می شود.

  وبگاه پرستارفشار های داخل سلول های خونی تحت تاثیر حجم کلی مایعات بدن و همچنین پروتئین های بدن است که مایعات را در داخل عروق خونی حفظ می کند. کم یا زیاد بودن حجم داخل عروق خونی می تواند گردش مایعات به یا از بافت ها را تحت تاثیر قرار دهد. گردش خون ناکافی ناشی از عدم تعادل مایعات می تواند موجب آسیب های سلولی غیر قابل برگشت و یا نارسایی سیستمی شود.

  وبگاه پرستاراغلب تبادل مایعات با تغییرات الکترولیت همراه است. سدیم (و کلرید) اغلب با آب حرکت می کنند، بنابراین دفع سدیم می تواند با دفع آب همراه باشد و بالعکس. گاهی اوقات داروها یا هورمون ها موجب از دست دادن سدیم می شوند اما همزمان احتباس آب رخ می دهد؛ این مسئله موجب هیپرولومی و رقیق شدن محتوای سدیم بدن می شود که نتیجه آن هیپوناترمی نسبی است. مایع هیپوتونیک (اسمولاریته پایین) شده، در نتیجه به داخل سلول حرکت می کند و سلول متورم می شود.

  وبگاه پرستاراز دست دادن مایعات بدون دفع سدیم می تواند موجب هیپوولومی و غلظت سدیم و هیپرناترمی شود. پس مایع هیپرتونیک شده و مایعات از داخل سلول به خارج شیفت می کند که موجب چروکیدگی سلول می شود. خروج مایع از سلول در اثر تلاش بدن برای تعادل مایع هیپرتونیک است. علائم عدم تعادل مایع می تواند با علائم عدم تعادل الکترولیت ها و انحراف سایر الکترولیت ها همراه باشد که اغلب در تلاش برای متعادل سازی الکترولیت ها رخ می دهد.

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 1. رابطه بین فشار هیدرواستاتیک و فشار آنکوتیک در شریان ها و وریدها
  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • هیپوولومی (Hypovolemia)

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارهیپوولومی کمبود مایعات بدن است که در اثر کاهش حجم کلی مایعات بدن یا کاهش نسبی مایعات بدن در اثر جابجایی مایعات از عروق خونی به داخل بافت ها رخ می دهد. هیپوولومی را می توان به صورت کمبود حجم مایعات (fluid volume deficit) (دفع آب و سدیم از بدن) یا به صورت دهیدراسیون (dehydration) (دفع آب از بدن به علت افزایش سطح سدیم و افزایش اسمولاریته ناشی از آن) دسته بندی کرد. در حالی که هیپوولومی در رابطه با نیازهای گردش خون از اهمیت بالایی برخوردار است، دفع مایع در اثر تغییر اسمولاریته و غلظت سدیم بدن دارای تاثیر عمیق تری بر بدن و زندگی شخص است. اثرات زیانبار هیپوولومی عبارتند از:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خون کمتری برای حمل اکسیژن و مواد غذایی ضروری به بافت ها در دسترس است
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع آب با عملکرد طبیعی سلول تداخل می کند
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت عدم تعادل الکترولیت و تغییر اسمولاریته می تواند با دفع آب همراه شود
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت چروکیدگی یا تورم بافتی با توجه به نوع تغییر اسمولاریته رخ می دهد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر بافت هایی مثل مغز و قلب از گردش حیاتی خون محروم باشند، مرگ بافتی رخ می دهد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت مرگ بافتی می تواند به نارسایی و مرگ ارگان ختم شود.

  وبگاه پرستارکمبود حجم مایعات می تواند در موقعیت های متفاوتی رخ دهد از جمله:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خونریزی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ طولانی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوختگی شدید
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کمبود آلدسترون (بیماری آدیسون) با شیوع کمتر؛ که در آن بدن توانایی حفظ مایعات و سدیم را ندارد و حجم در گردش کاهش می یابد – اصولا اسمولاریته سرم بدون تغییر می ماند.

  وبگاه پرستارکاهش فشار خون ناشی از کاهش فشار هیدرواستاتیک عروق خونی موجب ماشه شدن مکانیسم های تنظیمی می شود و تلاش می شود کاهش فشار هیدرواستاتیک از طریق انقباض عروقی و حفظ مایعات از طریق کاهش دفع کلیوی و افزایش مصرف جبران شود. هیپوولومی مکانیسم های زیر را فعال می کند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت آزاد شدن رنین و سپس آنژیوتنسین II و نهایتاً آلدسترون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی در تلاش برای حفظ فشار خون و گردش خون (رنین)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بازجذب سدیم و آب (آلدسترون) برای بازیافت حجم
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تحریک مرکز تشنگی در تلاش برای بازیافت حجم مایعات از طریق افزایش مصرف مایعات

  وبگاه پرستاردر دهیدراسیون حجم مایعات کاهش می یابد، اما اسمولاریته خون افزایش می یابد، زیرا مقدار مساوی از سدیم دفع نمی شود. این شکل از هیپوولومی زمانی رخ می دهد که مایع از دست می رود اما جایگزین نمی شود زیرا شخص قادر به نوشیدن نیست (برای نمونه، نوزادان، بچه ها و بزرگسالان بیهوش، شخص سرگردان بدون دسترسی به آب نوشیدنی) یا ایمپالس نرمال تشنگی را تجربه نمی کند (مثل سالمندان). نتیجه دفع آب بدون جایگزینی و بدون دفع هم ارز سدیم است که موجب بالا رفتن غلظت سدیم در خون و افزایش اسمولاریته سرم می شود. دهیدراسیون می تواند از طریق مکانیسم هایی مثل تعریق شدید، پر ادراری (مثل دیابت بی مزه یا کمبود ADH یا دیابت ملیتوس و دفع اسموتیک مایعات) یا مصرف مفرط دیورتیک ها رخ دهد.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علل و علائم هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلت هیپوولومی جذب ناکافی یا دفع مفرط مایعات است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع مایعات از طریق اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع مایعات از طریق استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفاده زیادی از دیورتیک ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تروما یا بیماری کلیه
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع خون
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سوختگی ها
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت ادم یا تجمع مایع در بافت ها (برای نمونه پشام یا آناسارکا [anasarca] یا آسیت [ascites])

  وبگاه پرستاربا توجه به نوع دفع مایعات و جایگزینی مایع، هیپوولومی می تواند به شکل زیر رخ دهد (در ارتباط با دفع سدیم):

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی ایزوتونیک (Isotonic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود مثل اسهال
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی هیپوناترمیک (Hyponatremic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود، اما فقط آب به طور نسبی جایگزین می شود بدون اینکه جایگزینی سدیم معادل صورت گیرد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت هیپوولومی هیپرناترمیک (Hypernatremic hypovolemia): زمانی که آب و سدیم دفع می شود اما فقط سدیم جایگزین می شود و جایگزینی کافی آب صورت نمی گیرد.

  وبگاه پرستاربدن مکانیسم های جبرانی دارد که تا سر حد امکان به حفظ گردش خون ارگان های حیاتی کمک می کند و برای تحریک مصرف مایعات توسط شخص پیام های لازم را ارسال می کند مثل تحریک رفلکس تشنگی و حفظ مایعات از کلیه ها و روده. اگر مایعات به موقع بازیافت نشوند، آسیب جدی ممکن است با قصور مکانیسم های جبرانی به بافت ها وارد شود.

  علائم و مکانیسم های جبرانی هیپوولومی عبارتند از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی منجر به تنگ شدن عروق برای حفظ فشار خون (فشار هیدرواستاتیک) مورد نیاز برای جلو راندن مایع حاوی اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز به خارج از عروق و داخل بافت ها.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت انقباض عروقی خون را از بخش های خاصی از بدن مثل پوست و مجاری گوارشی که کمتر حیاتی محسوب می شوند، به مغز و سایر بافت های حیاتی منحرف می کند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت پاسخ اتوماتیک دیگری خونرسانی به کلیه ها را کاهش می دهد. این عمل چند هدف را لحاظ می کند شامل کاهش دفع مایعات از طریق کلیه ها، بنابراین برونده ادراری کاهش یابد، سیگنال کاهش حجم مایعات ارسال می شوند.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت همانطور که مکانیسم های جبرانی شکست می خورند، علائم نورولوژیک از قبیل گیجی، تحریک پذیری، افت پیشرونده هوشیاری ممکن است ظاهر شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش فشار پرفیوژن کلیوی موجب ماشه مکانیسم بازخوردی از قبیل سیستم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون برای تحریک انقباض عروقی و بازجذب سدیم و آب در تلاش برای افزایش حجم مایعات می گردد.

  وبگاه پرستارگرچه برونده ادرار در افراد مختلف متفاوت است، حداقل دفع ادراری 30 میلی لیتر در ساعت (اندکی کمتر در نوزادان و بچه ها) برای تنظیم خونرسانی و عملکرد کافی کلیوی استفاده می شود، اما خروجی بالای ادرار ممکن است در حضور انواع خاصی از نارسایی کلیوی رخ دهد، بنابراین همیشه یک مقیاس جامع و موثر نیست.

  وبگاه پرستارمحدودیت حجم مایعات موجب کاهش حجم ضربه ای قلب می شود. برای حفظ برونده قلبی، ریت قلب افزایش می یابد:

  برونده قلبی (CO) = حجم ضربه ای (SV) ×  تعداد ضربان قلب (HR)
  CO (cardiac output) = SV (stroke volume)  ×  HR (heart rate)

  وبگاه پرستاربنابراین تاکیکاردی رخ می دهد. علاوه بر این، برای بیشینه سازی اکسیژناسیون خون در گردش کم، و از آنجایی که بافت ها هیپوکسیک می شوند، اسیدوز متابولیک رخ می دهد و سیستم تنفسی تحریک می شود که با ریت بالاتری کار کند، بنابراین تاکی پنه یا افزایش ریت تنفسی دیده می شود.

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی ممکن است مدت زمانی ادامه یابند، اما بخاطر افزایش بار کاری قلب و ریه ها در این زمان می توان هزینه بالایی برای بدن داشته باشد، بخصوص در موقعیتی که مواد غذایی و اکسیژن محدودی به بافت ها تحویل می شود. سرعت بروز هیپوولومی مهم است زیرا مکانیسم های جبرانی بیمار مبتلا به افت سریع مایعات فرصت محدودی دارند که تاثیر کمبود مایعات را کمینه کنند. برای بازیافت وضعیت مایعات و رفع هیپوولمی لازم است که مشکل زمینه ای حل شود، قبل از اینکه مکانیسم های جبرانی شکست بخورند.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • انواع و علل هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارعلت شایع هیپوولومی حقیقی دهیدراسیون ناشی از مصرف ناکافی مایعات، دفع زیاد مایعات یا ترکیب این دو است. دهیدراسیون در سالمندان یک مشکل جدی است، زیرا مکانیسم تشنگی که مصرف مایعات را تحریک می کند در سالمندان تضعیف می شود. به علاوه، بچه ها که دارای محتوای کلی مایع بالاتری هستند و نیاز بالاتری به مایعات دارند، سریعتر از بالغین دچار دهیدراسیون می شوند؛ اگر بیمار بوده و تهوع داشته باشند یا مشکل گوارشی داشته و بهمین خاطر از مصرف کافی مایعات سرپیچی کنند.

  سایر علل هیپوولومی عبارتند از:
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تعریق
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت استفراغ
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اسهال

  وبگاه پرستاراین اختلالات اغلب به همراه عفونت یا اختلالات دیگری رخ می دهند که موجب می شوند بیمار از دریافت مایعات خوراکی اجتناب کند و تجربه دهیدراسیون وی تشدید شود.

  وبگاه پرستاردفع خون از طریق خونریزی کند و بلند مدت یا خونریزی سریع نیز می تواند موجب هیپوولومی شود. درجه و مدت کاهش جذب مایعات، استفراغ یا اسهال بلند مدت، یا دفع خون شدت و وخامت هیپوولومی و مقدار مایع مورد نیاز برای بازیافت حجم را تعیین می کند.

  وبگاه پرستارهیپوولومی نسبی زمانی رخ می دهد که بخش بزرگی از مایعات بدن به داخل بافت ها فرار کند، اغلب اوقات بخاطر پایین بودن فشار آنکوتیک در اثر کاهش پروتئین رخ می دهد. حجم خون در گردش کاهش می یابد و موجب کاهش برگشت وریدی می شود؛ بنابراین علائم شبیه به جذب ناکافی یا دفع زیادی مایعات از بدن ظاهر می شود. علائم هیپوولومی می تواند در حضور کافی بودن سطح کلی مایعات بدن نیز رخ دهد. اگر مقدار زیادی از حجم مایعات در بافت ها باقی بماند، کاهش حجم داخل عروق خونی حاصل می شود.

  وبگاه پرستاردر این رابطه، اگر بخاطر اتساع عروقی خون در رگ ها به صورت حوضچه ای جمع شود، موجب کاهش فشار هیدرواستاتیک شریانی، حجم خون در گردش و خونرسانی بافتی می شود و در نتیجه آن هیپوولومی ایجاد می شود (شکل 2).

  آکادمی آب و الکترولیت
  شکل 2: رابطه بین فشار هیدرواستاتیک و جریان خود در شریان ها و وریدها [کاهش فشار هیدرواستاتیک در اثر کاهش حجم خون موجب تجمع خود در وریدها و افزایش نشت مایعات به داخل بافت می شود و ادم بافتی رخ می دهد]

  وبگاه پرستاربنابراین هر وضعیتی که موجب کاهش پروتئین های خون شود، موجب باقی ماندن مایعات در بافت ها خواهد گردید. این حالت موجب ادم وسیع بافتی و کاهش حجم خون در جریان می شود. به علاوه، هر وضعیتی که موجب اتساع شدید عروق شود مثل عفونت سیستمیک (سپسیس) می تواند موجب هیپوولومی نسبی شود. در سپسیس:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اتساع شدید عروق رخ می دهد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خون به صورت حوضچه ای در وریدها تجمع می یابد
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت گردش خون کند و ضعیف می شود.

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی در این وضعیت دیده خواهند شد. هرچند همانطور که ذکر شد، این مکانیسم ها فقط می توانند زندگی را برای مدت محدودی حفظ کنند و وضعیت هیپوولومی و علت زمینه ای بایستی سریعا برطرف شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • علائم هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستارمکانیسم های جبرانی و از جمله کاهش خونرسانی به کلیه ها جهت حفظ حجم خون و سایر مکانیسم های درگیر موجب بروز علائمی از قبیل زیر می شوند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کم ادراری (الیگوری)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردی پوست در لمس بخاطر انقباض عروق خونی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاکیکاردی در تلاش برای گردش انداختن خون بیشتر
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت تاکی پنه در تلاش برای افزایش اکسیژن رسانی بافتی
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش پر شدگی مویرگی (به بیشتر از 7 ثانیه)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی غشاهای مخاطی (مثل خشکی زبان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت افت فشار خون وضعیتی یا هیپوتانسیون ارتواستاتیک (برای نمونه؛ سرگیجه در زمان بلند شدن از حالت نشسته در اثر افت فشار خون مغزی)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت سردی اندام ها (مثل سردی انگشتان)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت رنگ پریدگی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت خشکی پوست
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت نبض ضعیف
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت کاهش تورگور پوستی (برای نمونه؛ زمانی که از پوست بشکون گرفته می شود، برگشت آن به حالت عادی بیشتر طول می کشد)

  وبگاه پرستارعلائم هیپوولومی در کادر زیر خلاصه شده است. همانطور که می دانیم اغلب نتیجه آزمایشات نشانگر بالا رفتن هماتوکریت، بالا رفتن وزن مخصوص ادرار و افزایش اسمولاریته است. در ابتدا ممکن است فشار خون در دامنه نرمال باشد یا حتی اندکی بخاطر اتساع عروقی جبرانی بالا برود، اما همانطور که مکانیسم های جبرانی شکست می خورند، فشار خون کاهش می یابد. اگر فشار خون پایین تر از سطح خاصی برسد، فشار هیدرواستاتیک داخل عروق کم شده و نمی تواند خون کافی برای پرفیوژن بافت ها ارسال نماید.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 • مداخلات پرستاری هیپوولومی

  آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

  وبگاه پرستاربرطرف شدن هیپوولومی به درمان و رفع علت زمینه ای بستگی دارد.

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر خونریزی وجود داشته است، می توان کاهش حجم خون را با انتقال خون به بیمار جبران کرد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر دهیدراسیون رخ داده است، می توان با مایعات خوراکی یا وریدی حجم خون را بازیافت کرد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اغلب دفع مایعات با دفع الکترولیت ها همراه است (مثلا در اثر تعریق، استفراغ یا اسهال)؛ بنابراین جایگزینی بایستی شامل جایگزینی الکترولیت ها نیز باشد.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر هیپوولومی نسبی بوده و در اثر کمبود پروتئین و کاهش فشار اسمزی عروق مایعات به داخل بافت شیفت کرده باشند، درمان روی افزایش پروتئین (برای نمونه؛ انفوزیون آلبومین) عروق خونی متمرکز خواهد شد تا مایعات مجددا از بافت ها به داخل عروق خونی برگردانده شده و حجم مایعات عروقی بازیافت شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت اگر حجم خون به صورت حوضچه ای در وریدها تجمع یافته باشد، درمان ممکن است روی حذف عفونتی که موجب اتساع عروقی شده است متمرکز باشد، تا فشار خون بیمار بازیافت شود.
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت همراه با درمان عفونت یا علت زمینه ای حوضچه ای شدن خون، ممکن است مایعات نیز تجویز شود.

  وبگاه پرستارپرستار بایستی بیمار را حین و پس از درمان جایگزینی مایعات بدقت پایش کند، زیرا برگشت مایعات از بافت ها به عروق خونی یا برگشت عروق منقبض به قطر عادی ممکن است موجب اورلود حجم مایعات شود.

  منبع:

  Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com