ورود کاربر

 • الکتروکاردیوگرافی

 • الکتروکاردیوگرام

   تفسیر نوار قلب

  تاریخچه الکتروکاردیوگرافی

  تاریخچه الکتروکاردیوگرافی

  تاریخچه الکتروکاردیوگرافی

  فیزیولوژی سیستم هدایتی

  فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

  فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

  اساس الکتروکاردیوگراف (ECG)

  اساس الکتروکاردیوگراف

  اساس الکتروکاردیوگراف

   

  الکترودهای ECG

  الکترودهای ECG

  الکترودهای ECG

  محل قرارگیری لیدها

  محل قرارگیری لیدها

  محل قرارگیری لیدها

  مورفولوژی ECG نرمال

  مورفولوژی ECG نرمال

  مورفولوژی ECG نرمال

   

  تفسیر سیستماتیک ECG

  تفسیر سیستماتیک ECG

  تفسیر سیستماتیک ECG

  آریتمی های مختلف قلبی

  آریتمی های قلبی

  آریتمی های قلبی

  مرور سیستماتیک آریتمی

  مرور سیستماتیک آریتمی

  مرور سیستماتیک آریتمی ها

   

  تشخیص افتراقی ECG

  تشخیص افتراقی ECG

  تشخیص افتراقی ECG

  دانلود کتاب تفسیر ECG

  سه ماهه های حاملگی

  دانلود کتاب تفسیر ECG

 • تاریخچه الکتروکاردیوگرافی

  تاریخچه نوار قلب

  تاریخچه نوار قلب
  اینتهون: کاشف الکتروکاردیوگرافی

  ویلم اینتهون (Willem Einthoven) یا آنتوان به فارسی در سال 1860 در اندونزی به دنیا آمد. پدر وی پزشک بود، که در زمان بچگی اینتهون درگذشت. اینتهون و مادرش در سال 1870 به هلند مهاجرت کردند. وی درجه پزشکی خود را از دانشگاه اوترخت در سال 1885 کسب کرد. پس از آن وی در دانشگاه لیدن در سال 1886 به تدریس پرداخت.

  قبل از آنتوان، می دانستند که جریان الکتریکی در قلب وجود دارد که موجب ضربان قلب می شود، اما نمی توانستند بدون قرار دادن مستقیم الکترودها بر روی قلب، این جریان الکتریکی را اندازه گیری کنند. اینتهون یک سری شبیه سازی با رشته های گالوانمتر در سال 1901 انجام داد. در این وسیله یک رشته خیلی نازک از سیم هادی قرار داشت که از بین الکترومگنت های بسیار قدرتمندی عبور می کرد. میدان الکترومغناطیسی موجب می شد که رشته حرکت کند، زمانی که جریان از میان فیلامنت عبور می کرد. این رشته سایه ای بر روی یک رول متحرک از کاغذ عکاسی در زیر نور خیره ایجاد می کرد.


  شکل 1-1: عکس دستگاه الکتروکاردیوگرافی (electrocardiography) وی که نشانگر طریقه اتصال الکترودها به بیمار است. در این عکس، دست ها و یک پا در ظرف حاوی آب نمک گذاشته شده است.

  دستگاه اولیه برای خنک کردن الکترومگنت قدرتمند خود به آب سرد نیاز داشت. کار کردن با این دستگاه به 5 اپراتور نیاز داشت و حدود 600 پوند وزن داشت. این دستگاه حساسیت گالوانومترهای معمولی استاندارد را افزایش داد بطوری که فعالیت الکتریکی قلب را می توانستند از بیرون علیرغم وجود عایق گوشت و استخوان اندازه گیری کنند.

  بیشتر واژه های مورد استفاده برای توصیف یک نوار قلب (EKG) از اصطلاحاتی ریشه می گیرد که آنتوان استفاده می کرده است. وی حروف P, Q, R, S, T را به موج های مختلف نوار قلب تخصیص داد که هنوز هم مورد استفاده است. اصطلاح مثلث اینتهون نیز از نام وی گرفته شده است.

  اینتهون توانست خصیصه های الکتروکاردیوگرافیک شماری از اختلالات قلبی و عروقی را پس از کشف دستگاه خود توصیف کند. بعدا وی به مطالعه خواص صوتی و بخصوص صداهای قلبی پرداخت که با دکتر پی. باتارد (Dr P Battaerd) مشترکا مطالعه می کردند.

  این کشف برای اینتهون در سال 1924 جایزه نوبل پزشکی را به ارمغان آورد. وی سال 1927 در سن 67 سالگی در شهر لیدن هلند درگذشت و قبر وی در قبرستان کلیسای انقلابی در Haarlemmerstraatweg در Oegstgeest می باشد.

  به دو شیوه می توان زندگی کرد: طوری زندگی کنی که انگار هیچ معجزه ای وجود ندارد، یا طوری زندگی کنی که انگار همه چیز معجزه است (آلبرت انشتین)

 • فهرست مندرجات کتاب فراگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام

  فهرست مندرجات کتاب فراگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام (ECG) در 24

 • فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

  فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

  سیستم هدایتی قلب از پنج بافت اختصاصی تشکیل شده است:

  1. گره سینوسی دهلیزی (گره SA)
  2. گره دهلیزی بطنی (گره AV)
  3. دسته های هیس (Bundle of His)
  4. شاخه دسته چپ (LBB) و شاخه دسته راست(RBB)
  5. رشته های پورکینژ

  همانطور که تکانه الکتریکی از گره سینوسی دهلیزی (SA node) شروع می شود و از میان دهلیز می گذرد، موجب دپولاریزاسیون دهلیزی می شود. تکانه ها از دهلیز به گره دهلیزی بطنی (AV node) می رسد، که مقداری تاخیر وجود دارد. این تاخیر اجازه می دهد که دهلیز منقبض شده و خون را به داخل بطن ها پمپ کنند. این تکانه سپس در دسته هیس، دسته های راست و چپ منتشر شده و از میان رشته های پورکینژ می گذرد و موجب دپولاریزاسیون بطنی می شود.

  ضربان ساز اصلی و غالب قلب گره SA است. سلول های دهلیزی، گره AV، رشته های دسته هیس شاخه های دسته ای و رشته های پورکینژ و سلول های میوکارد سایر مواضع ضربان ساز قلب هستند. زمانی که گره SA عمل نکند، آنها می توانند با ریت کند تکانه الکتریکی را ایجاد کنند.

  «هرگز صبر نکنید. زیرا وقت مناسب هرگز نمی رسد (ناپلئون هیل)

  ریت ضربان سازها

  ریت پیس میکرهای قلب

  پیس میکر ریت
  گرهSA 60-100 ضربان در دقیقه
  سلول های دهلیزی 55-60 ضربان در دقیقه
  گره AV 45-50 ضربان در دقیقه
  دسته هیس 40-45 ضربان در دقیقه
  دسته راست و چپ 40-45 ضربان در دقیقه
  سلول های پورکینژ 35-40 ضربان در دقیقه
  سلول های میوکارد 30-35 ضربان در دقیقه
  RATES OF PACEMAKERS Normal rate: 60-100
  پیس میکرهای طبیعی قلب
  ضربانسازهای طبیعی قلب

  «هرگز صبر نکنید. زیرا وقت مناسب هرگز نمی رسد (ناپلئون هیل)

  توزیع نرمال فعالیت الکتریکی قلب

  دپولاریزاسیون دهلیزی
  A - دپولاریزاسیون دهلیزی
  دپولاریزاسیون دیواره بین بطنی از راست به چپ
  B - دپولاریزاسیون دیواره بین بطنی از راست به چپ
  دپولاریزاسیون ناحیه آنتروسپتال میوکارد بطنی
  C - دپولاریزاسیون ناحیه آنتروسپتال میوکارد بطنی
  دپولاریزاسیون بخش عمده ای از میوکارد بطنی از سطح به پریکارد
  D - دپولاریزاسیون بخش عمده ای از میوکارد بطنی از سطح به پریکارد
  دپولاریزاسیون تاخیری بخش خلفی قاعده ای بطن چپ و مخروط ریوی
  E - دپولاریزاسیون تاخیری بخش خلفی قاعده ای بطن چپ و مخروط ریوی

  اهمیت بالینی

  هر گونه اختلال در توالی تحریک بافت های تخصصی قلب موجب اختلال ریتم قلب می شود که آریتمی نامیده می شود و یا موجب ناهنجاری هدایتی می شود که بلوک قلبی نامیده می شود.

  مردم سه دسته اند، کسانی که موجب رخداد وقایع می شوند، کسانی که تماشاچی وقوع رخدادها هستند، و کسانی که اصلا نمی دانند اتفاقی افتاده است (انجیل)

 • سیستم هدایتی قلب

  فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

  سیستم هدایتی قلب از پنج بافت اختصاصی تشکیل شده است:

  1. گره سینوسی دهلیزی (گره SA)
  2. گره دهلیزی بطنی (گره AV)
  3. دسته های هیس (Bundle of His)
  4. شاخه دسته چپ (LBB) و شاخه دسته راست(RBB)
  5. رشته های پورکینژ

  همانطور که تکانه الکتریکی از گره سینوسی دهلیزی (SA node) شروع می شود و از میان دهلیز می گذرد، موجب دپولاریزاسیون دهلیزی می شود. تکانه ها از دهلیز به گره دهلیزی بطنی (AV node) می رسد، که مقداری تاخیر وجود دارد. این تاخیر اجازه می دهد که دهلیز منقبض شده و خون را به داخل بطن ها پمپ کنند. این تکانه سپس در دسته هیس، دسته های راست و چپ منتشر شده و از میان رشته های پورکینژ می گذرد و موجب دپولاریزاسیون بطنی می شود.

  ضربان ساز اصلی و غالب قلب گره SA است. سلول های دهلیزی، گره AV، رشته های دسته هیس شاخه های دسته ای و رشته های پورکینژ و سلول های میوکارد سایر مواضع ضربان ساز قلب هستند. زمانی که گره SA عمل نکند، آنها می توانند با ریت کند تکانه الکتریکی را ایجاد کنند.

  «هرگز صبر نکنید. زیرا وقت مناسب هرگز نمی رسد (ناپلئون هیل)

 • ریت ضربان سازها

  ریت ضربان سازها

  ریت پیس میکرهای قلب

  پیس میکر ریت
  گرهSA 60-100 ضربان در دقیقه
  سلول های دهلیزی 55-60 ضربان در دقیقه
  گره AV 45-50 ضربان در دقیقه
  دسته هیس 40-45 ضربان در دقیقه
  دسته راست و چپ 40-45 ضربان در دقیقه
  سلول های پورکینژ 35-40 ضربان در دقیقه
  سلول های میوکارد 30-35 ضربان در دقیقه
  RATES OF PACEMAKERS Normal rate: 60-100
  پیس میکرهای طبیعی قلب
  ضربانسازهای طبیعی قلب

  «هرگز صبر نکنید. زیرا وقت مناسب هرگز نمی رسد (ناپلئون هیل)

 • توزیع فعالیت الکتریکی طبیعی قلب

  توزیع نرمال فعالیت الکتریکی قلب

  دپولاریزاسیون دهلیزی
  A - دپولاریزاسیون دهلیزی
  دپولاریزاسیون دیواره بین بطنی از راست به چپ
  B - دپولاریزاسیون دیواره بین بطنی از راست به چپ
  دپولاریزاسیون ناحیه آنتروسپتال میوکارد بطنی
  C - دپولاریزاسیون ناحیه آنتروسپتال میوکارد بطنی
  دپولاریزاسیون بخش عمده ای از میوکارد بطنی از سطح به پریکارد
  D - دپولاریزاسیون بخش عمده ای از میوکارد بطنی از سطح به پریکارد
  دپولاریزاسیون تاخیری بخش خلفی قاعده ای بطن چپ و مخروط ریوی
  E - دپولاریزاسیون تاخیری بخش خلفی قاعده ای بطن چپ و مخروط ریوی

  اهمیت بالینی

  هر گونه اختلال در توالی تحریک بافت های تخصصی قلب موجب اختلال ریتم قلب می شود که آریتمی نامیده می شود و یا موجب ناهنجاری هدایتی می شود که بلوک قلبی نامیده می شود.

  مردم سه دسته اند، کسانی که موجب رخداد وقایع می شوند، کسانی که تماشاچی وقوع رخدادها هستند، و کسانی که اصلا نمی دانند اتفاقی افتاده است (انجیل)

 • طریقه نامگذاری کمپلکس QRS

  طریقه نامگذاری کمپلکس QRS

  • اولین تورفتگی یا انحنای منفی موج (به سمت زیر خط پایه) را موج Q می نامند.
  • اولین تورفتگی مثبت را موج R می نامند. اگر کمپلکس مثبت دومی وجود داشته باشد، آن را R' (R پریم) می نامند.
  • تورفتگی منفی بعد از موج R را موج S می نامند.
  • این قاعده به تمامی لیدها به استثنای لید aVR قابل اعمال است.
  الگوهای مختلف امواج QRS
  الگوهای مختلف امواج QRS

  در مسیر شناخته گام بر ندار، بجای آن جایی برو که هنوز جاده ای ندارد و مسیری از خود بجای بگذار (رالف والدو امرسون)

 • تفسیر سیستماتیک ECG - الکتروکاردیوگرام

  تفسیر سیستماتیک ECG

  دستورالعمل تفسیر نظامدار الکتروکاردیوگرافی (ECG)

  1. یافتن استاندارد و لید aVR
  2. ریت
  3. ریتم
  1. منظم
  2. نامنظم
  1. محور
  1. طبیعی
  2. انحراف محور به راست
  3. انحراف محور به چپ
  1. مورفولوژی موج P
  1. P میترال
  2. P – پولمونر
  1. فاصله P-R
  1. بلوک درجه یک قلبی
  2. بلوک درجه دو قلبی
  3. بلوک درجه سه قلبی
  1. ناهنجاری قطعه ST و موج T
  1. بالا رفتن قطعه ST
  2. تورفتگی قطعه ST
  3. معکوس شدن قطعه موج T
  1. هیپرتروفی
  1. هیپرتروفی بطن چپ
  2. هیرپرتوفی بطن راست
  1. بلوک دسته شاخه ای
  1. بلوک دسته شاخه راست
  2. بلوک دسته شاخه چپ

  هرکسی بعد از 40 سالگی مسئول ظاهر و نمای خویش است (ابراهام لینکلن)

  1- جستجو به دنبال استاندارد و یافتن لید aVR

  در پایان هر نوار ECG یک کادر استاندارد وجود دارد که بایستی 10 میلی متر ارتفاع و 0.20 میلی ثانیه (5 میلی متر) عرض داشته باشد.

  علامت استاندارد
  علامت استاندارد
  لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود
  لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود

  در لید aVR تمامی امواج بایستی منفی باشند مگر اینکه لیدهای اندام برعکس بسته شده باشند و یا شخص دچار دکستروکاردیا (dextrocardia) یا قرار گرفتن قلب در سمت راست قفسه سینه باشد.

  2- ریت

  مفهوم

  • یک مربع کوچک = 0.04 ثانیه
  • پنج مربع کوچک (یک مربع بزرگ) = 0.20 ثانیه
  • بنابراین 1 ثانیه = 25 مربع کوچک یا 5 مربع بزرگ
  • و یک دقیقه = 25 * 60 = 1500 مربع کوچک یا 300 مربع بزرگ
  • اگر ریتم قلب منظم باشد، خواهیم داشت:
  • ریت قلب = 1500 تقسیم بر فاصله R-R
  • ریت نرمال قلب = 60 تا 100 ضربه در دقیقه (برای نمونه، 15 تا 25 مربع کوچک)
  • اگر در نوار ECG، اندازه فاصله R-R برابر 15 مربع کوچک باشد، خواهیم داشت:
  • ریت قلب = 1500/15 = 100 ضربه در دقیقه

  در سختی ها فرصت ها نهفته است (آلبرت انشتین)

  فاصله R-R
  فاصله R-R

  اگر فاصله R-R (فاصله بین دو موج R متوالی) برابر 25 مربع کوچک باشد، بنابراین:

  • ضربان قلب = 1500 تقسیم بر 25 = 60 ضربه در دقیقه
  • ضربان طبیعی قلب = 60-100 ضربه در دقیقه
  فاصله R-R
  فاصله R-R

  اگر ریتم قلب نامنظم باشد، هر یک از فواصل R-R با هم فرق دارد، در اینگونه موارد تعداد امواج R در 30 مربع بزرگ (6 ثانیه) شمارش شده و در ده ضرب می شود تا تعداد تقریبی ضربان قلب در هر دقیقه محاسبه شود.

  فواصل R-R نامنظم
  فواصل R-R نامنظم

  3- ریتم قلب

  ویژگی های ریتم سینوسی عبارتند از:

  • بعد از هر موج P بایستی یک کمپلکس QRS وجود داشته باشد
  • فاصله P-R بایستی نرمال و یکنواخت باشد.
  • شکل موج P بایستی نرمال باشد
  • فواصل R-R بایستی مساوی باشد، اگر نامساوی باشند، به آن ریتم نامنظم گفته می شود.

  علل ریتم نامنظم

  1. فیزیولوژیک:
  1. پاتولوژیک:

  4- محور قلب

  برای تعیین محور قلب به لیدهای I و aVF نگاه کنید. در هر دوی این لیدها به طور طبیعی بایستی کمپلکس QRS مثبت و بالارو باشد.

  اگر از تو تقدیر نشد، نگران نباشد، بلکه تلاش کن که ارزش تقدیر را داشته باشی (ابراهام لینکلن)

  مقایسه لید I و لید aVF برای تعیین محور قلب
  مقایسه لید I و لید aVF برای تعیین محور قلب
  انحراف محور به راست
  انحراف محور به راست
  انحراف محور به چپ
  انحراف محور به چپ

  علل انحراف محور قلب

  انحراف محور به راست انحراف محور به چپ
  هیپرتروفی بطن راست هیپرتروفی بطن چپ
  بلوک دسته شاخه راست بلوک دسته شاخه چپ
  نیمه بلوک تحتانی چپ نیمه بلوک قدامی چپ
  آمفیزم و کورپولمونل سندرم ولف – پارکینسون – وایت
  تترالوژی فالوت (fallot’s tetralogy) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

  5- مورفولوژی موج P

  موج P نمایانگر دپولاریزاسیون دهلیز راست و چپ است. این فرآیند بین 0.08 تا 0.11 ثانیه (2-3 میلی متر) طول می کشد. در لید II مورفولوژی موج P به بهترین شکل قابل بررسی است و در موج V1 برعکس است.

  اگر امیدوار نباشی نمی توانی آنچه که فراتر از آرزوها و امیدهای توست را بیابی (سنت کلمنت الکساندرا)

  مورفولوژی موج P
  مورفولوژی موج P

  گره SA دپولاریزاسیون را از دهلیز راست شروع می کند بنابراین بخش اول موج P توسط دهلیز راست ایجاد می شود و بخش دوم آن توسط دهلیز چپ ایجاد می شود.

  مورفولوژی موج P در لیدها با هم فرق دارد و بستگی به موضعی از قلب دارد که به عنوان ضربان ساز (پیس میکر) عمل می کند.

  مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند
  مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند

  P میترال یا بزرگی دهلیز چپ

  معیار

  پهنای موج P در لید II بیشتر از 0.12 ثانیه است و دندانه دار (M شکل) است و فاصله بین دو قله یا دو دندانه موج بایستی بیشتر یا مساوی 0.04 ثانیه باشد.

  مفهوم

  در اینجا دهلیز چپ بزرگ شده و طول مدت دپولاریزاسیون دهلیز چپ در مقایسه با دهلیز راست بیشتر است. بنابراین موج P دندانه دار پهن دیده می شود.

  در میانه سختی ها و مشکلات فرصت ها نهفته است
  هیچ کس زندگی بدون دوست را نخواهد پذیرفت (آلبرت انشتین)

  P میترال
  P میترال

  P پولمونر یا بزرگی دهلیز راست

  معیار

  موج P دارای قله و تیز است و دامنه آن بیشتر از 2.5 میلی متر در لید II است.

  مفهوم

  در این وضعیت دهلیز راست بزرگ شده است. طول مدت مورد نیاز برای دپولاریزه شدن دهلیز راست طولانی تر می شود، از اینرو موج P بلند و تیز می شود.

  P پولمونر
  P پولمونر

  شخصی هرگز اشتباه نمی کند که هیچ کار جدیدی انجام ندهد (ابراهام لینکلن)

  علل

  ناهنجاری دهلیز راست ناهنجاری دهلیز چپ
  آسم برونشیال تنگی میترال
  آمفیزم رگورژیتاسیون میترال
  آمبولی ریه تنگی آئورت
  تترالوژی فالوت
  نقص دیواره بین دهلیزی
  تنگی دریچه ریوی

  موج P معکوس

  امواج P معکوس زمانی دیده می شوند که ضربانسازی یا شروع تکانه الکتریکی قلب از گره AV یا بعد آن باشد. بنابراین، موج دپولاریزاسیون دهلیز به صورت برگشتی منتشر می شود و موجب وقوع موج P برعکس می شود. موج P معکوس نشانگر ریتم گره ای یا ریتم جانشکنال و ریتم ایدیوونتریکولار است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی(IACD)

  نشانگر مشکل هدایتی غیر اختصاصی در دهلیز ها است، مشکل توسط بزرگی دهلیز ایجاد می شود، اما بزرگی آنقدر نیست که موجب بروز P میترال یا P پولمونر شود. هرچند موج P دو مرحله ای (بایفازیک) در لیدهای V1 و V6 برای افتراق بین بزرگی دهلیز چپ و راست استفاده می شود.

  معیار:

  اگر در لید V1 نیمه اول موج P دو مرحله ای بزرگتر از نیمه اول موج P در لید V6 باشد، احتمالا دهلیز راست بزرگ شده است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست
  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست

  بیشتر مردم فرصت ها را از دست می دهند زیرا فرصت ها در لباس معمول و کار اضافی ظاهر می شوند (توماس ای. ادیسو)

  معیار:

  اگر نیمه دوم موج P در لید V1 پهن تر و عمیق تر از 0.4 ثانیه (1 میلی متر) باشد، به احتمال بیشتر بطن چپ بزرگ شده است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ
  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ

  6- فاصله P-R

  • فاصله طبیعی P-R برابر 0.12 تا 0.20 ثانیه (3-5 میلی متر) است.
  • فاصله P-R بیشتر در تعیین ریتم و استریپ ریتم بکار گرفته می شود

  کوتاه بودن فاصله P-R

  فاصله P-R کمتر از 0.11 ثانیه (3 میلی متر) کوتاه محسوب می شود.

  1. موج P جانکشنال برگشتی
  2. سندرم لان گانونگ-لواین (L-G-L)
  3. الگو و سندرم ولف – پارکینسون – وایت (WPW)

  طولانی شدن فاصله P-R

  فاصله P-R بیشتر از 0.20 ثانیه (5 میلی متر) طولانی محسوب می شود

  1. بلوک درجه اول گره AV

  معیار

  در این نوار فاصله P-R طولانی و بیشتر از 0.20 ثانیه است و در ضربان های بعدی ثابت باقی می ماند.

  بلوک درجه یک گره AV
  بلوک درجه یک گره AV

  هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی، مگر شجاعت دور شدن از ساحل داشته باشی (کریستوفر کلمبوس)

  بلوک درجه دوم گره AV

  بلوک موبیتز نوع I (پدیده ونکباخ)

  معیار

  طولانی شدن پیشرونده فاصله P-R دیده می شود و در پی آن یک ضربان حذف می شود.

  بلوک موبیتز تیپ I
  بلوک موبیتز تیپ I

  بلوک موبیتر نوع II

  طولانی شدن فاصله P-R وجود ندارد اما حذف ضربان دیده می شود.

  بلوک موبیتز نوع II
  بلوک موبیتز نوع II

  عوارض

  1. بلوک کامل قلبی
  2. نارسایی قلبی
  3. حملات استوکز – آدامز

  بلوک درجه سه گره AV

  معیار

  در اینجا امواج P با کمپلکس QRS رابطه منطقی ندارند. همیشه تعداد امواج P در این عارضه از تعداد کمپلکس QRS بیشتر است.

  بلوک درجه سوم گره AV
  بلوک درجه سوم گره AV

  بیشتر شکست های زندگی از آن کسانی است که متوجه نیستند زمان دست کشیدن چقدر به موفقیت نزدیک بوده اند (توماس ادیسون)

  ویژگی های بالینی

  1. سرگیجه، تاری دید یا از دست دادن ناگهانی هوشیاری و سنکوب (حمله استوک – آدامز)
  2. نبض: معمولا برادیکاردی (ضربان کنتر از 40 تا در دقیقه)
  3. فشار خون: فشار خون بالا (سیستولیک بالا، دیاستولیک نرمال)
  4. فشار ورید مرکزی (JVP): امواج کانون (Cannon) (موج a بزرگ) ممکن است وجود داشته باشد.

  مورفولوژی موج QRS

  کمپلکس QRS نمایانگر دپولاریزاسیون بطنی است.

  طول مدت نرمال کمپلکس QRS برابر 0.12 ثانیه است.

  انفارکتوس حاد میوکارد

  فلوچارت پاتولوژی انفارکتوس حاد میوکارد
  فلوچارت پاتولوژی انفارکتوس حاد میوکارد
  قطعه ST
  قطعه ST

  دیروز تاریخ است. فردا راز است. و امروز؟ امروز هدیه ای است و به همین خاطر آن را هدیه می نامند (سین ویا سنت تان)

  معیار

  1. بالا رفتن قطعه ST نشانگر وجود منطقه جراحت است، این تشخیص با تغییرات برگشتی حمایت می شود که همان تورفتگی قطعه ST در لیدهای دیوار مقابل منطقه آسیب است.
  2. موج T معکوس نشانگر ناحیه ایسکمی است.
  3. موج Q پاتولوژیک – موج Q بزرگتر از یک سوم کل طول کمپلکس QRS و پهنای بیشتر از 0.03 ثانیه را موج Q پاتولوژیک گویند – نشانگر ناحیه انفارکتوس یا عضله مرده قلب است.
  4. توجه: بالا رفتن ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر از خط پایه در لیدهای اندامی و بیشتر از 2 میلی متر در دو یا چند لیدهای سینه ای که به یک نقطه نگاه می کنند، پاتولوژیک می باشد.

  مفاهیم مرتبط با نواحی MI

  ایسکمی

  ایسکمی بخش گوه ای شکل قلب، قله (اپکس) قلب در جلوی اپیکارد و قاعده قلب در مقابل اندوکارد را درگیری می کند.

  این منطقه منفی تر از بافت های نرمال اطراف خود است که منجر به فررفتگی قطعه ST می شود. امواج T معکوس در ایسکمی دیده می شوند زیرا رپلاریزاسیون در مسیر ناهنجار رخ می دهد.

  ایسکمی
  ایسکمی

  آسیب (جراحت)

  از آنجایی که منطقه جراح به طور کاملا دپلاریزه نمی شود، بنابراین مثبت تر از بافت های اطراف خود است و موجب بالا رفتن قطعه ST می شود.

  جراحت
  جراحت

  سایز سگ در جنگ مهم نیست، بلکه سایز جنگ سگ مهم است (مارک تواین)

  انفارکتوس

  انفارکتوس نشانگر مرگ بافتی است. از آنجایی که بافت ناحیه انفارکتوس مرده است، هیچگونه پتانسیل و حرکت بالقوه ای ندارد، بنابراین از نظر الکتریکی خنثی است. ناحیه خنثی از نظر الکتریکی همانند دریچه ای در دیواره میوکارد عمل می کند. که از میان این دریچه الکترود دیواره سمت مقابل را می بیند. بردار مثبت دیواره دیگر که از الکترود دور می شود موجب تولید موج Q پاتولوژیک می شود. تشکیل مابقی کمپلکس توسط هدایت نواحی اطراف منطقه انفارکتوس و جراحت صورت می گیرد.

  انفارکتوس
  انفارکتوس

  بررسی وقایع انفارکتوس میوکارد به ترتیب زمانی:

  1- ردگیری موج نرمال

  موج نرمال
  موج نرمال

  2- بروز انفارکتوس حاد میوکارد (الگوی اولیه، چند ساعت پس از MI)

  انفارکتوس حاد میوکارد
  بروز انفارکتوس حاد میوکارد

  هرگز دیر نیست به کسی تبدیل شوید که شاید می بودید (جورج الیوت)

  3- الگوی تاخیری، ممکن است چند ساعت تا چند روز بعد رخ دهد

  الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد
  الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد

  4- الگوی تاخیری تثبیت شده، چند روز تا چند هفته بعد

  الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
  الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

  5- الگوی خیلی تاخیری

  الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
  الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

  6- الگویی که ممکن است چندین ماه تا چند سال بعد از انفارکتوس وجود داشته باشد

  الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی
  الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی

  فرصت... اغلب با تغییر قیافه ظاهر می شود، به شکل بدبختی یا شاید شکست موقت (ناپلئون هیل)

  انفارکتوس دیواره تحتانی:

  انفارکتوس دیواره تحتانی
  انفارکتوس دیواره تحتانی

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF و تغییرات رسیپروکال یعنی فرورفتگی قطعه ST در لیدهای I، aVL، V5، V6 دیده می شود.

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF

  انفارکتوس دیواره قدامی جانبی میوکارد:

  MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)
  MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 و تورفتگی رسیپروکال قطعه ST در لیدهای II، III، aVF دیده می شود.

  اول کارهایی که می توانید و باید انجام شوند را مشخص کنید، راه انجامش پیدا خواهد شد (ابراهام لینکلن)

  
بالا رفتن قطعه ST

  در MI آنترولترال، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر دیده می شود: I، aVL، V3، V4، V5، V6 و در MI دیواره تحتانی، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر رخ می دهد: II، III، aVF. این همچنین نشانگر آن است که در انفارکتوس آنترولترال، تورفتگی قطعه ST در لیدهای II، III و aVF با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). یا در MI دیواره تحتانی قلب، لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 تورفتگی قطعه ST با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). زمانی که تغییرات ایسکمیک در لیدهای V1 تا V6 رخ می دهد، نشانگر انفارکتوس وسیع دیواره قدامی است.

  مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در MI حاد

  تغییرات برگشتی یا رسیپروکال زمانی رخ می دهد که دو الکترود به MI حاد میوکارد از دو زوایه مخالف هم نگاه کنند. برای مثال:

  الکترود 1

  1. زمانی که الکترود از میان روزنه منطقه خنثی از نظر الکتریکی می نگرد، بردار قلبی را طوری ثبت می کند که از او دور می شود، بنابراین امواج Q پاتولوژیک ثبت می شود.
  2. سپس بردارهای دیگر را ثبت می کند که با تشکیل سایر کمپلکس ها همیاری می کند.
  3. منطقه جراحت با بار مثبت بالا رفتن قطعه ST را موجب می شود
  4. ناهنجاری رپلاریزاسیون ناشی از ناحیه ایسکمی و جراحت موجب معکوس شدن موج T می شود.

  الکترود 2

  1. الکترود دوم نزدیک شدن بردار را می بیند بنابراین موجب ایجاد موج R بلند می شود.
  2. سپس ناحیه جراحت را ثبت میکند که به صورت تورفتگی قطعه ST ثبت می شود
  3. بعد ناحیه ایسکمی ثبت می شود که به صورت موج T تیز و برجسته است.
  تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد
  مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد

  هیچ مرد خود ساخته ای را نمی بینی که به تنهایی به اهدافش رسیده باشد، مگر با کمک دیگران (جورج شاین)

  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI )

  در بیماران بدون هیپرتروفی بطن چپ که اندیکاسیون MI دارند، تورفتگی قطعه ST و تخت شدن موج T یا معکوس شدن موج T دیده می شود.

  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST
  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST

  مطالبی که دانستن آنها بد نیست:

  تعیین محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر و لید ECG:

  محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر
  محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر

  کسی که می تواند یک ساعت از عمر خود را هدر دهد، کسی است که معنی زندگی را نفهمیده است (چارلز داروین)

  برای تعیین موضع انفارکتوس، فرض کنید که قلب یک تصویر سه بعدی است. برای ساده تر شدن مطلب، ما قلب را با یک میوه انبه مقایسه می کنیم. حالا میوه را به چهار برش عمودی تقسیم می کنیم. فرض کنید که قلب را به 4 یک چهارم برش داده ایم. از نظر آناتومی این ربع قلب ها را بدین شکل نامگذاری کرده اند: قدامی فوقانی، قدامی دیواره ای، تحتانی، خلفی جانبی. حال هر یک از این ربع ها را به سه ناحیه تقسیم می کنیم. هر ناحیه توسط شاخه خاصی از شریان کرونر خونرسانی می شود. هر گونه انفارکتوسی که در این شاخه ها رخ دهد، تغییراتی در لید روبری ناحیه درگیر ایجاد می کند.

  قلب
  قلب
  یک چهارم بطن چپ
  یک چهارم بطن چپ

  به عنوان یک قاعده، بشر بیشتر نگران چیزهایی است که نمی تواند ببیند، تا چیزهایی که می بیند (جولیوس سزار)

  نواحی بطن چپ
  نواحی بطن چپ
  ربع و نواحی بطن چپ
  ربع و نواحی بطن چپ

  1- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس هر سه ناحیه یک چهارم آنتروسپتال (قدامی دیواره ای)

  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

  هرگز سرت را خم نکن. همیشه سرت را بالا نگهدار. مستقیم به چهره جهان بنگر (هلن کلر)

  2- بالا رفتن قطعه ST در لید I و aVL: انفارکتوس تمامی نواحی یک چهارم قدامی فوقانی (آنتروسوپریور) قلب

  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

  3- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

  انسان بزرگ کسی است که هنوز دل و قلب بچگی اش را از دست نداده است (منسیوس)

  4- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

  5- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با دریگری قاعده و ناحیه میانی

  درگیری شریان پایین رونده خلفی
  درگیری شریان پایین رونده خلفی

  درختی که بار بیشتر دارد، سر به زیرتر است. اگر می خواهی بزرگ باشی، سربه زیر و پربار باش (سر راماکریشنا پاراماهامسا)

  6- تورفتگی قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری قاعده و ناحیه میانی

  شریان سیرکامفلکس چپ
  شریان سیرکامفلکس چپ

  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس
  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

  هیپرتروفی

  هیپرتروفی بطن چپ

  معیار

  • معیار سوکولوف – لایون (Sokolow-Lyon): مجموع عمق موج S در لید V1 و ارتفاع موج R در لید V5 یا V6 مساوی 35 میلی متر و یا موج R در لیدهای V5 یا V6 بیشتر از 26 میلی متر (حساس تر)
  • هر یک از لیدهای پریکاردیال بیشتر از 45 میلی متر
  • موج R لید aVL بیشتر از 11 میلی متر
  • موج R لید I بیشتر از 12 میلی متر
  • موج R لید aVF بیشتر از 20 میلی متر
  استریپ ECG هیپرتروفی بطن چپ
  استریپ ECG هیپرتروفی بطن چپ

  مفهوم

  هیپرتروفی بطن چپ (LVH) نشانگر بزرگ شدن بطن چپ بوده و حاکی از آن است که توده و سلول های بیشتری در بطن چپ وجود دارد، بنابراین پتانسیل عمل بزرگتری موجب این مسئله می شود که به نوبه خود موجب بردار بزرگتر و افزایش دامنه ECG می شود. این مسئله بخصوص در لیدهای پریکاردیال بیشتر دیده می شود زیرا به دیواره قلب نزدیکتر هستند.

  نگویید حالا صبح است و آن را به اسم دیروز نادیده بگیرید. همیشه انگار اولین بار است و بچه ای نوزاد است، با کارها برخورد کنید (رابیندراناث تاگور)

  علل

  1. هیپرتانسیون سیستمیک
  2. کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک
  3. کوارکتاسیون آئورت
  4. تنگی آئورت

  خصیصه های بالینی

  دارای ضربان اپکسی هستند

  الگوی استرین

  الگوی استرین به پیکربندی قطعه ST و موج T گفته می شود که در اثر ناهنجاری های رپلاریزاسیون یافت شده در RVH یا LVH ایجاد می شود.

  الگوی استرین بطن چپ

  معیار

  1. در لیدهای V4، V5 و V6 فرورفتگی قطعه ST با محدب شدن رو به پایین و موج T معکوس متقارن آن دیده می شود. /li>
  2. در لیدهای V1، V2، V3 تغییرات رسیپروکال شبیه به بالا رفتن قطعه ST با محدب شدن رو به بالای و موجب T برجسته قرینه آن دیده می شود.
  الگوی استرین بطن چپ
  الگوی استرین بطن چپ
  توجه

  بالا رفتن قطعه ST می تواند در لیدهای V2 و V3 بین 1-3 میلی متر باشد.

  هر چه موج حاصله عمیق تر یا بلندتر باشد، تنش (استرین) بزرگتر است.

  برای اینکه در ماموریت موفق باشید، بایستی به صورت یک قطبی خود را معطوف به هدف کنید (ابدول کلام)

  هیپرتروفی بطن راست

  معیار

  1. موج R لید V1 تقسیم بر موج S لید V1 بایستی بزرگتر از 1 باشد (نشانه اختصاصی تر)
  2. موج R لید V1 به علاوه موج S لید V5 یا V6 برابر 11 میلی متر است (معیار سوکولوف-لایون)
  3. موج R لید aVR بایستی بیشتر از 5 میلی متر باشد
  4. موج R لید V1 مساوی 7 میلی متر
  5. موج S لید V1 مساوی 2 میلی متر
  استریپ ECG هیپرتروفی بطن راست
  استریپ ECG هیپرتروفی بطن راست

  ویژگی های بالینی

  • تورفتگی فراجناغی سمت چپ
  • نبض اپی گاستریک

  علل

  • کور پولمونل مزمن
  • هیپرتانسیون پولمونر
  • تنگی پولمونر
  • تترالوژی فالوت

  الگوی استرین بطن راست

  معیار

  در لیدهای V1 و V2 :

  1. مقعر شدن رو به پایین قطعه ST که فرورفته است.
  2. موج T متقارن معکوس

  برنده ها کارهای مختلف انجام نمی دهند، بلکه کارها را متفاوت انجام می دهند (شیوا خرا)

  الگوی تنش بطن راست
  الگوی تنش بطن راست

  بلوک باندل شاخه ای

  بلوک باندل شاخه راست

  معیار

  • کمپلکس QRS پهن
  • الگوی RSR یا گوش خرگوشی در لید V1
  • موج S پهن و مبهم در لیدهای I و V6
  • انحراف محور به راست ممکن است وجود داشته باشد.
  • موج S مبهم در لیدهای I و V6 معیارهای اصلی هستند که باید بررسی کرد.
  الگوی RSR یا گوش خرگوشی
  الگوی RSR یا گوش خرگوشی

  شجاعت دانستن احتمال شکست است و تلاش در زمان آگاهی از باختن است (تام کروز)

  استریپ ECG بلوک باندل شاخه ای راست
  استریپ ECG بلوک باندل شاخه ای راست

  امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت در زیر دیده می شود

  امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت
  امواج S مبهم با مورفولوژی متفاوت

  مفهوم

  زمانی که باند راست دچار بلوک می شود، ایمپالس ها از میان مسیر هدایتی نرمال انتقال نمی یابند بلکه به صورت دپلاریزاسیون سلول به سلول به بخش داخل بطنی سپتوم قلب و بطن راست انجام می شود. این موجب کند شدن ایمپالس به دلیل زمان دپولاریزاسیون کندتر می شود، که به صورت طولانی شدن فاصله QRS در نوار ECG مشخص می شود.

  بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکست است (سون گوران اریکسون)

  بلوک باندل شاخه راست
  بلوک باندل شاخه راست
  هدایت ایمپالس از میان بلوک باندل شاخه راست
  هدایت ایمپالس از میان بلوک باندل شاخه راست

  موفقیت آسان است. کار صحیح را به شیوه صحیح در زمان صحیح انجام بده (آرنولد اچ گلسکو)

  علل

  1. انفارکتوس حاد میوکارد
  2. هیپرتروفی بطن راست
  3. کورپولمونل مزمن
  4. آمبولی ریه

  بلوک باندل شاخه چپ

  معیار

  1. کمپلکس QRS پهن با طول مد بیشتر از 0.12 ثانیه (بیشتر از 3 میلی متر)
  2. موج S عمیق و پهن در لید V1 بدون موج R
  3. موج R مبهم پهن یا الگوی RR بدون موج Q در لیدهای I و V6
  4. همیشه با انحراف محور چپ همراه است
  استریپ ECG بلوک باندل شاخه چپ
  استریپ ECG بلوک باندل شاخه چپ

  مفهوم

  بلوک باندل شاخه چپ موجب می شود پتانسیل الکتریکی ابتدا به سمت پایین و باندل راست حرکت کند. سپس دپولاریزاسیون بطنی از سمت راست به چپ توسط هدایت سلول به سلول رخ می دهد. از انجایی که بردار از راست به چپ منحرف می شود، کمپلکس ها در لید V1 و V2 منفی شده و در لیدهای I، V5، V6 مثبت می شوند.

  شجاعت یک رهبر بزرگ برای رسیدن به هدف از اشتیاق وی بر می خیزد نه از رتبه وی (جان مکسول)

  بلوک باندل شاخه چپ
  بلوک باندل شاخه چپ
  هدایت ایمپالس در بلوک باندل شاخه چپ
  هدایت ایمپالس در بلوک باندل شاخه چپ

  پیروزی زمانی شیرین تر است که طعم شکست را چشیده باشی (مالکولم اس. فوربس)

  خوب است بدانیم

  معیارهای تشخیصی

  بلوک ناقص شاخه قدامی چپ (Left Anterior Hemiblock)

  1. انحراف محور چپ (30- درجه تا 90- درجه)
  2. موج QR یا موج R در لید I
  3. کمپلکس rS در لید III و ممکن است در لدی II و aVF دیده شود.
  بلوک ناقص شاخه قدامی چپ
  بلوک ناقص شاخه قدامی چپ

  بلوک ناقص شاخه خلفی چپ (Left Posterior Hemiblock)

  معیارهای تشخیصی

  1. انحراف محور راست (90 تا 180 درجه)
  2. موج S در لید I و موج Q در لید III
  3. همراه با RAE و یا RVH رخ می دهد.
  بلوک ناقص شاخه خلفی چپ
  بلوک ناقص شاخه خلفی چپ

  موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر عاشق کار خود باشی، موفق خواهی شد (هرمن کین)

  LBBB با انفارکتوس حاد میوکارد

  امتیاز 3 معیارهای MI حاد را لحاظ می کند:

  • بالا رفتن قطعه ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر در لیدهای دارای کمپلکس QRS مثبت (همزمان با انحراف ST) (امتیاز 5)
  • فرورفتگی قطعه ST به میزان بیشتر از 1 میلی متر در لیدهای V1 تا V3 (همزمان با انحراف ST) (3 امتیاز)
  • بالا رفتن قطعه ST به میزان بیشتر از 5 میلی متر در لیدهای دارای کمپلکس QRS منفی (عدم همزمانی انحراف ST) (2 امتیاز)
   • همزمانی: موج T در مسیری حرکت کند که بخش آخر کمپلکس QRS حرکت می کند.
   • عدم همزمانی: موج T در مسیر مخالف آخرین بخش از کمپلکس QRS حرکت می کند.

  اگر می خواهی در زندگی خوشبخت باشی، زندگی را به هدفی گره بزن، نه به مردم یا چیزها (آلبرت انشتین)

 • بنیاد الکتروکاردیوگرافی

  اساس الکتروکاردیوگراف

  الکتروکاردیوگرافی

  الکتروکاردیوگرافی ثبت ایمپالس های الکتریکی است که توسط قلب تولید می شود. این تکانه ها انقباض عضلات قلب را موجب می شوند. اصطلاح وکتور یا بردار برای توصیف این تکانه های الکتریکی استفاده می شود. بردار شیوه دیاگرامی نشان دادن قدرت و مسیر تکانه های الکتریکی قلب است. وقتی مسیر بردارها یکسان باشد، تجمعی می شوند و زمانی که مسیر آنها یکسان نباشد خنثی می شود. اما اگر با همدیگر زاویه تشکیل دهند، انرژی را جمع یا کسر می کنند و مسیر جریان حاصله تغییر می کند.

  حالا تصویر کنید که قلب از چند سلول تشکیل شده است؟ میلیون ها سلول! بنابراین میلیون ها سلول بردار را تشکیل می دهند. زمانی که این میلیون ها سلول بردار مسیر جمع، کسر یا تغییر مسیر داشته باشند، در نهایتا به یک بردار می رسند! این بردار حاصل را محور الکتریکی قلب می نامند. بنابراین ECG اندازه گیری این بردارها است، زمانی که از زیر الکترود رد می شوند. ECG نمایش گرافیکی حرکت الکتریسیته از بردار اصلی قلب است که از زیر الکترود یا لیدهای دستگاه رد می شود.

  الکترود وسیله حسگر دستگاه است که فعالیت الکتریکی که در زیر آن رخ می دهد را ثبت می کند. وقتی تکانه های مثبت از الکترود دور می شوند، ماشین ECG آن را به امواج منفی تبدیل می کند. وقتی امواج مثبت به سمت الکترود حرکت می کنند، ماشین ECG آن را به امواج مثبت تبدیل می کند.

  مثالی از جمع زدن بردارها
  مثالی از جمع زدن بردارها
  مجموع تمامی بردارهای بطنی برابر است با محور الکتریکی قلب
  مجموع تمامی بردارهای بطنی برابر است با محور الکتریکی قلب

  بیشتر به دنبال پیشرفت پایدار باشید تا اینکه به دنبال خوشبختی سریع اما مصنوعی بدوید ( ابدول کلام)

  اما زمانی که الکترود در مرکز بردار باشد، ماشین ECG آن را به انحناهای مثبت با توجه به مقدار انرژی که به سمت الکترود می آید و امواج منفی با توجه به مقدار انرژی که از الکترود دور می شود، تبدیل می کند.

  سه موج ECG مختلف منتج از یک بردار یکسان با سه محل متفاوت نصب الکترود
  سه موج ECG مختلف منتج از یک بردار یکسان با سه محل متفاوت نصب الکترود
  بردارهای مختلف انحناهای متفاوتی در الگوی امواج ECG ایجاد می کنند
  بردارهای مختلف انحناهای متفاوتی در الگوی امواج ECG ایجاد می کنند

  ادیسون قبل از اینکه بتوان لامپ الکتریکی را کشف کند، 10000 بار شکست خورد. اگر شکست خوردید، نا امید نشوید و تا پیروزی ادامه دهید (ناپلئون هیل)

 • مورفولوژی ECG نرمال

  مورفولوژی نرمال ECG

  مشخصات کاغذ نوار قلب
  کاغذ نوار قلب
  ارتفاع کاغذ به میلی متر (mm) و پهنای آن بر حسب واحد میلی ثانیه (ms) اندازه گیری می شود
  ارتفاع کاغذ به میلی متر (mm) و پهنای آن بر حسب واحد میلی ثانیه (ms) اندازه گیری می شود

  اگر به توانستن خود اعتقاد داشته باشیم، مطمئناً ظرفیت لازم برای انجام آن را بدست خواهیم آورد حتی اگر در آغاز این ظرفیت را نداشته باشیم (ماهاتما گاندی)

  مورفولوژی موج ECG
  مورفولوژی موج ECG
  • موج P – دپولاریزاسیون دهلیز
  • کمپلکس QRS – دپولاریزاسیون بطنی
  • قطعه ST، موج T – رپولاریزاسیون بطنی

  برای درک بهتر موضوع:

  • 1 mm = 0.04 sec
  • 2 mm = 0.08 sec
  • 3 mm = 0.12 sec
  • 4 mm = 0.16 sec
  • 5 mm = 0.20 sec
  • 10 mm = 0.40 sec
  • 15 mm = 0.60 sec
  • 20 mm = 0.80 sec
  • 25 mm = 1.00 sec
  بخش های استریپ ECG
  بخش های استریپ ECG

  ذهن برای کسانی که توانایی کنترل آن را ندارند، همانند یک دشمن است (باجواد گیتا)

  جانبی (Lateral) خلفی (Posterior) دیواره ای (Septal) قدامی (Anterior)
  تحتانی (Inferior) جانبی (Lateral) دیواره ای (Septal) جانبی (Lateral)
  تحتانی (Inferior) تحتانی (Inferior) قدامی (Anterior) جانبی (Lateral)
  استریپ ریتم (Rhythm strip)

  الگوی نرمال ECG

  سعی کنید که امواج P، QRS و T را روی یک نوار ECG مشخص نمایید.

  الگوهای نرمال ECG
  الگوهای نرمال ECG

  طریقه نامگذاری کمپلکس QRS

  • اولین تورفتگی یا انحنای منفی موج (به سمت زیر خط پایه) را موج Q می نامند.
  • اولین تورفتگی مثبت را موج R می نامند. اگر کمپلکس مثبت دومی وجود داشته باشد، آن را R' (R پریم) می نامند.
  • تورفتگی منفی بعد از موج R را موج S می نامند.
  • این قاعده به تمامی لیدها به استثنای لید aVR قابل اعمال است.
  الگوهای مختلف امواج QRS
  الگوهای مختلف امواج QRS

  در مسیر شناخته گام بر ندار، بجای آن جایی برو که هنوز جاده ای ندارد و مسیری از خود بجای بگذار (رالف والدو امرسون)

  رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای مختلف

  همانطور که در مسیر هدایت الکتریکی غالب بطن چپ پیش می رویم، موج R روند نسبتا افزایشی پیدا می کند و بزرگتر می شود در حالی که موج S نسبتا کوچکتر می شود. عموماً در لیدهای V3 یا V4، نسبت امواج R به S تقریبا مساوی یک می شود، یعنی این دو موج تقریبا برابر می شوند. این پدیده را ناحیه انتقالی (transition zone) می نامند. اگر ناحیه انتقال در اوایل و در لید V2 رخ دهد، به آن انتقال زودرس (early transition) اطلاق می شود اگر انتقال دیر و در لید V5 رخ دهد، به آن انتقال دیررس یا تاخیری (late transition) اطلاق می شود.

  پیشرفت و رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای
  پیشرفت و رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای
  الگوهای نرمال ECG نامگذاری شده
  الگوهای نرمال ECG نامگذاری شده

  وقتی ما وظایف سخت را به عنوان یک چالش می پذیریم و با لذت و اشتیاق به آنها می پردازیم، این زمانی است که معجزه رخ می دهد (آرلند گیلبرت)

 • مورفولوژی موج P

  مورفولوژی موج P

  موج P نمایانگر دپولاریزاسیون دهلیز راست و چپ است. این فرآیند بین 0.08 تا 0.11 ثانیه (2-3 میلی متر) طول می کشد. در لید II مورفولوژی موج P به بهترین شکل قابل بررسی است و در موج V1 برعکس است.

  مورفولوژی موج P
  مورفولوژی موج P

  گره SA دپولاریزاسیون را از دهلیز راست شروع می کند بنابراین بخش اول موج P توسط دهلیز راست ایجاد می شود و بخش دوم آن توسط دهلیز چپ ایجاد می شود.

  مورفولوژی موج P در لیدها با هم فرق دارد و بستگی به موضعی از قلب دارد که به عنوان ضربان ساز (پیس میکر) عمل می کند.

  مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند
  مورفولوژی مختلف موج P با توجه به موضع ناحیه ای که به عنوان پیس میکر عمل می کند

  P میترال یا بزرگی دهلیز چپ

  معیار

  پهنای موج P در لید II بیشتر از 0.12 ثانیه است و دندانه دار (M شکل) است و فاصله بین دو قله یا دو دندانه موج بایستی بیشتر یا مساوی 0.04 ثانیه باشد.

  مفهوم

  در اینجا دهلیز چپ بزرگ شده و طول مدت دپولاریزاسیون دهلیز چپ در مقایسه با دهلیز راست بیشتر است. بنابراین موج P دندانه دار پهن دیده می شود.

  P میترال
  P میترال

  P پولمونر یا بزرگی دهلیز راست

  معیار

  موج P دارای قله و تیز است و دامنه آن بیشتر از 2.5 میلی متر در لید II است.

  مفهوم

  در این وضعیت دهلیز راست بزرگ شده است. طول مدت مورد نیاز برای دپولاریزه شدن دهلیز راست طولانی تر می شود، از اینرو موج P بلند و تیز می شود.

  P پولمونر
  P پولمونر

  شخصی هرگز اشتباه نمی کند که هیچ کار جدیدی انجام ندهد (ابراهام لینکلن)

  علل

  ناهنجاری دهلیز راست ناهنجاری دهلیز چپ
  آسم برونشیال تنگی میترال
  آمفیزم رگورژیتاسیون میترال
  آمبولی ریه تنگی آئورت
  تترالوژی فالوت
  نقص دیواره بین دهلیزی
  تنگی دریچه ریوی

  موج P معکوس

  امواج P معکوس زمانی دیده می شوند که ضربانسازی یا شروع تکانه الکتریکی قلب از گره AV یا بعد آن باشد. بنابراین، موج دپولاریزاسیون دهلیز به صورت برگشتی منتشر می شود و موجب وقوع موج P برعکس می شود. موج P معکوس نشانگر ریتم گره ای یا ریتم جانشکنال و ریتم ایدیوونتریکولار است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی(IACD)

  نشانگر مشکل هدایتی غیر اختصاصی در دهلیز ها است، مشکل توسط بزرگی دهلیز ایجاد می شود، اما بزرگی آنقدر نیست که موجب بروز P میترال یا P پولمونر شود. هرچند موج P دو مرحله ای (بایفازیک) در لیدهای V1 و V6 برای افتراق بین بزرگی دهلیز چپ و راست استفاده می شود.

  معیار:

  اگر در لید V1 نیمه اول موج P دو مرحله ای بزرگتر از نیمه اول موج P در لید V6 باشد، احتمالا دهلیز راست بزرگ شده است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست
  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست

  معیار:

  اگر نیمه دوم موج P در لید V1 پهن تر و عمیق تر از 0.4 ثانیه (1 میلی متر) باشد، به احتمال بیشتر بطن چپ بزرگ شده است.

  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ
  تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ

  بیشتر مردم فرصت ها را از دست می دهند زیرا فرصت ها در لباس معمول و کار اضافی ظاهر می شوند (توماس ای. ادیسو)

 • لیدهای ECG

  لیدها یا الکترودهای ECG

  الکترودهای دستگاه نوار قلب 12 عدد می باشد، از شش لید اندامی (I, II, III, aVR, aVL, aVF) و شش لید سینه ای (V1–V6) تشیکل شده اند. لیدهای اندام از لیدهای استاندارد دو قطبی (I, II, III) و لیدهای تقویت شده (aVR aVL, aVF) تشکیل شده است. این لیدها دوقطبی نامیده می شوند زیرا اختلاف ولتاژ الکتریکی دو اندام را اندازه گیری می کنند.

  برای مثال:
  • لید I : تفاوت ولتاژ دست چپ و دست راست را ثبت می کند.
  • لید II: تفاوت ولتاژ بین پای چپ و دست راست را ثبت می کند.
  • لید III: تفاوت ولتاژ بین پای چپ و دست چپ را ثبت می کند.
  محل قرار گیری و نام لیدها
  محل قرار گیری و نام لیدها

  در لیدهای تقویت شده اندام به صورت مخفف a یعنی تقویت شده، V ولتاژ، R دست راست، L دست چپ و F پای چپ است. این لیدها ولتاژ الکتریکی اندام متناظر خود را ثبت می کند.

  موفقیت یعنی داشتن جرات، عزم راسخ و اراده تبدیل شدن به شخصی که اعتقاد دارید باید به آن شخص تبدیل شوید(جورج شیهان)

  فلوچارت لیدهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)
  فلوچارت لیدهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)
  لیدهای اندام به شیوه ای بسته می شوند که مسیر عبور آنها قلب را در نمای کروی به دو نیمه تقسیم کند
  لیدهای اندام به شیوه ای بسته می شوند که مسیر عبور آنها قلب را در نمای کروی به دو نیمه تقسیم کند
  لیدهای سینه ای به شیوه ای بسته می شوند که قلب را در مقطع افقی به دو نیمه تقسیم کنند
  لیدهای سینه ای به شیوه ای بسته می شوند که قلب را در مقطع افقی به دو نیمه تقسیم کنند

  شکست فقط زمانی می آید که ایده آل ها و اهداف و اصول خود در زندگی را فراموش کنیم(جواهر لعل نهرو)

  رابطه 12 لید نوار قلب با قلب

  دیواره لیدها
  دیواره سپتال V1–V2
  دیواره قدامی (آنتریور) V3–V4
  دیواره جانبی (لترال) I, aVL ,V5-V6
  دیواره تحتانی (اینفریور) II, III, aVF

  رابطه 12 لید به قلبرابطه 12 لید به قلب
  رابطه 12 لید به قلب

  زمانی را برای سنجش و سبک و سنگین کردن صرف کنید، اما وقت عمل هرگز فکر نکنید و فقط پیشروی کنید(ناپلئون بناپارت)

 • مفاهیم مرتبط با نواحی MI

  مفاهیم مرتبط با نواحی MI

  ایسکمی

  ایسکمی بخش گوه ای شکل قلب، قله (اپکس) قلب در جلوی اپیکارد و قاعده قلب در مقابل اندوکارد را درگیری می کند.

  این منطقه منفی تر از بافت های نرمال اطراف خود است که منجر به فررفتگی قطعه ST می شود. امواج T معکوس در ایسکمی دیده می شوند زیرا رپلاریزاسیون در مسیر ناهنجار رخ می دهد. (فرآیند پرستاری انفارکتوس حاد میوکارد)

  ایسکمی
  ایسکمی

  آسیب (جراحت)

  از آنجایی که منطقه جراح به طور کاملا دپلاریزه نمی شود، بنابراین مثبت تر از بافت های اطراف خود است و موجب بالا رفتن قطعه ST می شود.

  جراحت
  جراحت

  سایز سگ در جنگ مهم نیست، بلکه سایز جنگ سگ مهم است (مارک تواین)

  انفارکتوس

  انفارکتوس نشانگر مرگ بافتی است. از آنجایی که بافت ناحیه انفارکتوس مرده است، هیچگونه پتانسیل و حرکت بالقوه ای ندارد، بنابراین از نظر الکتریکی خنثی است. ناحیه خنثی از نظر الکتریکی همانند دریچه ای در دیواره میوکارد عمل می کند. که از میان این دریچه الکترود دیواره سمت مقابل را می بیند. بردار مثبت دیواره دیگر که از الکترود دور می شود موجب تولید موج Q پاتولوژیک می شود. تشکیل مابقی کمپلکس توسط هدایت نواحی اطراف منطقه انفارکتوس و جراحت صورت می گیرد.

  انفارکتوس
  انفارکتوس

  بررسی وقایع انفارکتوس میوکارد به ترتیب زمانی:

  1- ردگیری موج نرمال

  موج نرمال
  موج نرمال

  2- بروزانفارکتوس حاد میوکارد (الگوی اولیه، چند ساعت پس از MI)

  انفارکتوس حاد میوکارد
  بروز انفارکتوس حاد میوکارد

  هرگز دیر نیست به کسی تبدیل شوید که شاید می بودید (جورج الیوت)

  3- الگوی تاخیری، ممکن است چند ساعت تا چند روز بعد رخ دهد

  الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد
  الگوی تاخیری انفارکتوس میوکارد

  4- الگوی تاخیری تثبیت شده، چند روز تا چند هفته بعد

  الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
  الگوی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

  5- الگوی خیلی تاخیری

  الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد
  الگوی خیلی تاخیری تثبیت شده انفارکتوس میوکارد

  6- الگویی که ممکن است چندین ماه تا چند سال بعد از انفارکتوس وجود داشته باشد

  الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی
  الگوی انفارکتوس میوکارد قدیمی

  فرصت... اغلب با تغییر قیافه ظاهر می شود، به شکل بدبختی یا شاید شکست موقت (ناپلئون هیل)

  انفارکتوس دیواره تحتانی:

  انفارکتوس دیواره تحتانی
  انفارکتوس دیواره تحتانی

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF و تغییرات رسیپروکال یعنی فرورفتگی قطعه ST در لیدهای I، aVL، V5، V6 دیده می شود.

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF

  انفارکتوس دیواره قدامی جانبی میوکارد:

  MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)
  MI دیواره قدامی جانبی (آنترولترال)

  بالا رفتن قطعه ST در لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 و تورفتگی رسیپروکال قطعه ST در لیدهای II، III، aVF دیده می شود.

  اول کارهایی که می توانید و باید انجام شوند را مشخص کنید، راه انجامش پیدا خواهد شد (ابراهام لینکلن)

  
بالا رفتن قطعه ST

  در MI آنترولترال، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر دیده می شود: I، aVL، V3، V4، V5، V6 و در MI دیواره تحتانی، تغییرات قطعه ST در لیدهای زیر رخ می دهد: II، III، aVF. این همچنین نشانگر آن است که در انفارکتوس آنترولترال، تورفتگی قطعه ST در لیدهای II، III و aVF با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). یا در MI دیواره تحتانی قلب، لیدهای I، aVL، V3، V4، V5، V6 تورفتگی قطعه ST با موج T بلند دیده خواهد شد (اینها تغییرات رسیپروکال هستند). زمانی که تغییرات ایسکمیک در لیدهای V1 تا V6 رخ می دهد، نشانگر انفارکتوس وسیع دیواره قدامی است.

  مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در MI حاد

  تغییرات برگشتی یا رسیپروکال زمانی رخ می دهد که دو الکترود به MI حاد میوکارد از دو زوایه مخالف هم نگاه کنند. برای مثال:

  الکترود 1

  1. زمانی که الکترود از میان روزنه منطقه خنثی از نظر الکتریکی می نگرد، بردار قلبی را طوری ثبت می کند که از او دور می شود، بنابراین امواج Q پاتولوژیک ثبت می شود.
  2. سپس بردارهای دیگر را ثبت می کند که با تشکیل سایر کمپلکس ها همیاری می کند.
  3. منطقه جراحت با بار مثبت بالا رفتن قطعه ST را موجب می شود
  4. ناهنجاری رپلاریزاسیون ناشی از ناحیه ایسکمی و جراحت موجب معکوس شدن موج T می شود.

  الکترود 2

  1. الکترود دوم نزدیک شدن بردار را می بیند بنابراین موجب ایجاد موج R بلند می شود.
  2. سپس ناحیه جراحت را ثبت میکند که به صورت تورفتگی قطعه ST ثبت می شود
  3. بعد ناحیه ایسکمی ثبت می شود که به صورت موج T تیز و برجسته است.
  تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد
  مفاهیم مرتبط با تغییرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد

  هیچ مرد خود ساخته ای را نمی بینی که به تنهایی به اهدافش رسیده باشد، مگر با کمک دیگران (جورج شاین)

 • محل قرارگیری لیدها

  محل قرارگیری لیدها

  قبل از صحبت در مورد جایگذاری لیدها، بگذارید در مورد الکترود صحبت کنیم. چرا باید لیدها را در جایی خاص از بدن گذاشته شوند؟ لیدها الکترودهایی هستند که فعالیت الکتریکی سلول (برای نمونه، بردارهای تولید شده توسط سلول) را برداشت می کنند و ECG آنها را به امواج تبدیل می کنند.

  حالا تصور کنید که لیدها دوربین هستند، که از زوایای مختلف به قلب نگاه می کنند. این دوربین ها از زوایه ای که به قلب نگاه می کنند، عکس می گیرند. زمانی که تمامی تصاویر گرفته شده از زوایای مختلف قلب را با هم ترکیب کنیم، به تصویر سه بعدی قلب دست می یابیم. جالب است؟ در واقع شما به تصویر سه بعدی قلب نگاه می کنید که توسط نوار ECG بازنمایی شده است.

  میدان دید لیدها (دوربین ها) به قلب از جهات مختلف
  میدان دید لیدها (دوربین ها) به قلب از جهات مختلف

  اول باید رویایی داشته باشی، که رویایت به واقعیت تبدیل شود(عبدول کلام)

  محل قرارگیری لیدها
  محل قرارگیری لیدها

  محل قرار گیری لیدهای سینه ای

  • V1 - چهارمین فضای بین دنده ای در لبه راست استخوان جناغ
  • V2 - چهارمین فضای بین دنده ای در لبه سمت چپ استخوان جناغ
  • V4 - پنجمین فضای بین دنده ای رو خط میان ترقوه ای
  • V3 - حد وسط بین لیدهای V2 و V4
  • V5 - در سطح افق لید V4 در خط قدامی زیر بغل
  • V6 - در سطح افقی لید V4 در خط میانی زیر بغل
  محل قرار گیری لیدهای سینه ای
  محل قرار گیری لیدهای سینه ای

  تغییری را که می خواهی در جهان ببینی، اول در خودت ببین(ماهاتما گاندی)

 • رشد نرمال موج R

  رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای مختلف

  همانطور که در مسیر هدایت الکتریکی غالب بطن چپ پیش می رویم، موج R روند نسبتا افزایشی پیدا می کند و بزرگتر می شود در حالی که موج S نسبتا کوچکتر می شود. عموماً در لیدهای V3 یا V4، نسبت امواج R به S تقریبا مساوی یک می شود، یعنی این دو موج تقریبا برابر می شوند. این پدیده را ناحیه انتقالی (transition zone) می نامند. اگر ناحیه انتقال در اوایل و در لید V2 رخ دهد، به آن انتقال زودرس (early transition) اطلاق می شود اگر انتقال دیر و در لید V5 رخ دهد، به آن انتقال دیررس یا تاخیری (late transition) اطلاق می شود.

  پیشرفت و رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای
  پیشرفت و رشد نرمال موج R در لیدهای سینه ای
  الگوهای نرمال ECG نامگذاری شده
  الگوهای نرمال ECG نامگذاری شده

  وقتی ما وظایف سخت را به عنوان یک چالش می پذیریم و با لذت و اشتیاق به آنها می پردازیم، این زمانی است که معجزه رخ می دهد (آرلند گیلبرت)

 • موج استاندارد و یافتن لید aVR

  جستجو به دنبال استاندارد و یافتن لید aVR

  در پایان هر نوار ECG یک کادر استاندارد وجود دارد که بایستی 10 میلی متر ارتفاع و 0.20 میلی ثانیه (5 میلی متر) عرض داشته باشد.

  علامت استاندارد
  علامت استاندارد
  لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود
  لید aVR که به صورت امواج P، QRS و T معکوس مشخص می شود

  در لید aVR تمامی امواج بایستی منفی باشند مگر اینکه لیدهای اندام برعکس بسته شده باشند و یا شخص دچار دکستروکاردیا (dextrocardia) یا قرار گرفتن قلب در سمت راست قفسه سینه باشد.

  در سختی ها فرصت ها نهفته است (آلبرت انشتین)

 • تفسیر نظامدار نوار قلب

  تفسیر سیستماتیک ECG

  دستورالعمل تفسیر نظامدار الکتروکاردیوگرافی (ECG)

  1. یافتن استاندارد و لید aVR
  2. ریت
  3. ریتم
  1. منظم
  2. نامنظم
  1. محور
  1. طبیعی
  2. انحراف محور به راست
  3. انحراف محور به چپ
  1. مورفولوژی موج P
  1. P میترال
  2. P – پولمونر
  1. فاصله P-R
  1. بلوک درجه یک قلبی
  2. بلوک درجه دو قلبی
  3. بلوک درجه سه قلبی
  1. ناهنجاری قطعه ST و موج T
  1. بالا رفتن قطعه ST
  2. تورفتگی قطعه ST
  3. معکوس شدن قطعه موج T
  1. هیپرتروفی
  1. هیپرتروفی بطن چپ
  2. هیرپرتوفی بطن راست
  1. بلوک دسته شاخه ای
  1. بلوک دسته شاخه راست
  2. بلوک دسته شاخه چپ

  هرکسی بعد از 40 سالگی مسئول ظاهر و نمای خویش است (ابراهام لینکلن)

 • انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST

  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)

  در بیماران بدون هیپرتروفی بطن چپ که اندیکاسیون MI دارند، تورفتگی قطعه ST و تخت شدن موج T یا معکوس شدن موج T دیده می شود. (فرآیند پرستاری انفارکتوس حاد میوکارد)

  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST
  انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST
  < h2 class="ecgl-h2>مطالبی که دانستن آنها بد نیست:

  تعیین محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر و لید ECG:

  محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر
  محل انفارکتوس از نظر شریان کرونر درگیر

  برای تعیین موضع انفارکتوس، فرض کنید که قلب یک تصویر سه بعدی است. برای ساده تر شدن مطلب، ما قلب را با یک میوه انبه مقایسه می کنیم. حالا میوه را به چهار برش عمودی تقسیم می کنیم. فرض کنید که قلب را به 4 یک چهارم برش داده ایم. از نظر آناتومی این ربع قلب ها را بدین شکل نامگذاری کرده اند: قدامی فوقانی، قدامی دیواره ای، تحتانی، خلفی جانبی. حال هر یک از این ربع ها را به سه ناحیه تقسیم می کنیم. هر ناحیه توسط شاخه خاصی از شریان کرونر خونرسانی می شود. هر گونه انفارکتوسی که در این شاخه ها رخ دهد، تغییراتی در لید روبری ناحیه درگیر ایجاد می کند.

  قلب
  قلب
  یک چهارم بطن چپ
  یک چهارم بطن چپ

  به عنوان یک قاعده، بشر بیشتر نگران چیزهایی است که نمی تواند ببیند، تا چیزهایی که می بیند (جولیوس سزار)

  نواحی بطن چپ
  نواحی بطن چپ
  ربع و نواحی بطن چپ
  ربع و نواحی بطن چپ

  1- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس هر سه ناحیه یک چهارم آنتروسپتال (قدامی دیواره ای)

  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

  هرگز سرت را خم نکن. همیشه سرت را بالا نگهدار. مستقیم به چهره جهان بنگر (هلن کلر)

  2- بالا رفتن قطعه ST در لید I و aVL: انفارکتوس تمامی نواحی یک چهارم قدامی فوقانی (آنتروسوپریور) قلب

  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ

  3- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

  انسان بزرگ کسی است که هنوز دل و قلب بچگی اش را از دست نداده است (منسیوس)

  4- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای V4، V5، V6 : انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری ناحیه اپیکال (قله قلب)

  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ
  انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ

  5- بالا رفتن قطعه ST در لیدهای II، III، aVF : انفارکتوس یک چهارم تحتانی با دریگری قاعده و ناحیه میانی

  درگیری شریان پایین رونده خلفی
  درگیری شریان پایین رونده خلفی

  درختی که بار بیشتر دارد، سر به زیرتر است. اگر می خواهی بزرگ باشی، سربه زیر و پربار باش (سر راماکریشنا پاراماهامسا)

  6- تورفتگی قطعه ST در لیدهای V1، V2، V3: انفارکتوس یک چهارم خلفی جانبی با درگیری قاعده و ناحیه میانی

  شریان سیرکامفلکس چپ
  شریان سیرکامفلکس چپ

  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس
  شناسایی رگ کرونر مسئول انفارکتوس

  کسی که می تواند یک ساعت از عمر خود را هدر دهد، کسی است که معنی زندگی را نفهمیده است (چارلز داروین)

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com