ورود کاربر

 • فرآیند پرستاری مرگ و مردن

  بررسی و شناخت

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنعلاوه بر بانک های اطلاعاتی و سیستم هایی که امکان تجزیه و تحلیل و شناسایی صحیح تشخیص های پرستاری مناسب برای بیمار در حال مرگ را فراهم ساخته است، پرستار بایستی وضعیت هوشیاری مددجو و آگاهی اعضای خانواده وی را بررسی کند.

  در بیمارانی که در مرحله نهایی بیماری و در حال احتضار هستند، آگاهی شخص در حال مرگ و خانواده وی از وضعیت موجود می تواند روی توانایی برقراری ارتباط آزاد پرستار با مددجو و اعضای تیم مراقبت بهداشتی تاثیر بگذارد.

  فرآیند پرستاری مرگ و مردن
  مددجو ممکن است ملاقات با یک فرد روحانی را درخواست کند

  سه نوع آگاهی برای این وضعیت توصیف شده است که شامل آگاهی بسته، وانمود متقابل، و آگاهی باز است (گلیسر و استراوس، 1965).

  در آگاهی بسته (closed awareness) مددجو از مشرف به مرگ بودن اطلاع ندارد. خانواده بیمار ممکن است چنین وضعی را انتخاب کرده باشند، زیرا بطور کامل درک نکرده اند که مددجو بیمار است یا باور دارند که مددجو بهبود خواهد یافت. مراقب اولیه بیمار ممکن است عدم اطلاع تشخیص یا پیش آگهی به مددجو را انتخاب کند. پرسنل پرستاری ممکن است در این موقعیت به مشکل اخلاقی (قانون حرفه ای) برخورند.

  در وانمود کردن متقابل (mutual pretense)، مددجو، خانواده و پرسنل مراقبت بهداشتی همگی از پیش آگهی مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند اما در مورد آن صحبت نمی کنند و موضوع را سربسته نگه می دارند. گاهی مددجو از صحبت در مورد مرگ طفره می رود تا خانواده خود را از ناراحتی و زجر دور نگه دارد. وانمود متقابل به مددجو حریم و تکریم لازم را می دهد، اما بار سنگینی بر دوش شخص در حال مرگ است، کسی که باید به تنهایی بار را بکشد.

  در آگاهی باز (open awareness) مددجو سایرین از مسئله مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند و آزادانه در مورد آن صحبت می کنند، هرچند سخت است. این سطح آگاهی به مددجو این فرصت را می دهد که به مسائل خود سامان بدهد و حتی در برنامه ریزی مراسم خاکسپاری خود شرکت کند.

  همه کس با آگاهی باز راحت نیست. عده ای معتقدند که بیمار ترمینال در مورد وضعیت خود آگاه است حتی اگر کسی مستقیما به وی نگفته باشد. عده ای هم معتقدند که مددجو بدون آگاهی از شرایط خود به پایان راه می رسد. هرچند تمایز این دو سخت است و به سختی می توان فهمید که مددجو چه می داند و چه چیزی را تصدیق می کند یا می پذیرد. در قوانین فدرال آمریکا آمده است که مراقبین بهداشتی بایستی مراقبت پایان زندگی مددجو را براساس دستورالعمل های مراقبت بهداشتی پیشرو تعیین کنند (نشانه های مشرف به مرگ بالینی بودن).

  همانطور که مرگ بیمار نزدیک می شود، پرستار به خانواده و اطرافیان بیمار کمک می کند تا آماده شوند. با توجه به نوع آگاهی شخص از وضعیت موجود، پرستار سئوالاتی برای تعیین راه های حمایت از مددجو و خانواده در طی دوره قبل و پس از مرگ می پرسد (نمونه سئوالات مناسب برای مصاحبه مددجوی مشرف به مرگ و خانواده وی). بخصوص لازم است که پرستار بداند خانواده پس از مرگ شخص انتظار چه اتفاقی دارند تا اطلاعات لازم و در حد کافی به آنها داده شود. همچنین ممکن است تصمیمات خاصی در مورد وقایع حول مرگ بیمار گرفته باشند از قبیل تحویل جسد پس از مرگ بیمار.

  تشخیص پرستاری

  دامنه ای از تشخیص های پرستاری برای تبیین نیازهای جسمی و روانی وجود دارد که برای مددجوی در حال مرگ مصداق دارد و به داده های بررسی و شناخت بستگی دارد. از جمله:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ترس
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری نومیدی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری بی قدرتی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ریسک تنش نقش مراقب
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری اختلال فرآیندهای خانوادگی

  برنامه ریزی

  اهداف اصلی برای مددجوی در حال مرگ شامل (1) حفظ آسایش جسمی و روانی و (2) دستیابی به مرگ محترمانه و با آرامش است؛ که شامل حفظ کنترل شخصی و پذیرش کاهش وضعیت سلامتی است. در زمان برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مددجوی مشرف به مرگ، سند حقوق شخص در حال مرگ (سند حقوق اشخاص در حال مرگ) می تواند راهنمای مفیدی باشد.

  اجرا

  اصلی ترین مسئولیت پرستار در مراقبت از مددجویان مشرف به مرگ کمک به مددجو برای مردن در آرامش و با احترام است. مسئولیت های خاص تر آنها شامل موارد زیر است:

  ارزشیابی

  برای ارزشیابی دستیابی به اهداف مددجو، پرستار داده ها را مطابق با برآیندهای مورد انتظار تدوین شده در مرحله برنامه ریزی جمع آوری می کند. ارزشیابی اقدامات ممکن است به صورت زیر باشد:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوشش دادن به گزارش احساسات مددجو در مورد کنترل محیط حین مرگ مثل کنترل مسکن ها، بازدید خانواده و اطرافیان، طرح درمان و غیره
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مشاهده رابطه مددجو با نزدیکان خود
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوش کردن به افکار و احساسات بیمار در مورد نومیدی یا بی قدرتی
 • خلاصه نکات کلیدی

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستاران به مددجو کمک می کنند با فقدان خود کنار بیاید، از جمله از دست دادن تصویر از بدن، عزیز، احساس رفاه و بهزیستی، یا شغل.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن فقدان، بخصوص فقدان عزیز یا بخشی از بدن می تواند یک فقدان موقعیتی یا تکاملی باشد و یا فقدان واقعی یا درک شده باشد (که هر دو می توانند حالت انتظار نیز داشته باشند)
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن سوگواری واکنشی طبیعی است، پاسخی ذهنی به فقدان است، برای سلامت ذهنی و روانی و جسمی لازم است. سوگواری به شخص عزادار این امکان را می دهد که بتدریج با فقدان خود سازگار شود و آن را به عنوان بخشی از واقعیت بپذیرد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن آگاهی از مراحل مختلف یا فازهای سوگ و عوامل موثر بر آن می تواند به پرستار در درک و فهم پاسخ ها و نیازهای مددجو کمک کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن طریقه برخورد فرد با فقدان با سن، فرهنگ، عقاید معنوی و مذهبی، جنس، وضعیت اجتماعی اقتصادی، سیستم های حمایتی و اهمیت و علت فقدان یا مرگ بستگی دارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مراقبت از شخص در حال مرگ و شخص سوگوار یکی از پیچیده ترین و چالش انگیز ترین مسئولیت های پرستار است.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن نگرش پرستار به مرگ و مردن مستقیما روی توانایی وی در مراقبت از شخص در حال مرگ تاثیر می گذارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستار بایستی کل خانواده را در نظر بگیرد زمانی که در این موقعیت های فقدان و بخصوص مرگ کار می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مددجوی در حال مرگ به ارتباط آزاد، کمک جسمی و حمایت عاطفی و معنوی نیاز دارد تا از مرگی آرام و با احترام اطمینان حاصل شود. لازم است که احساس کنترل در اداره وقایع قبل از مرگ در بیمار حفظ شود.
 • منابع

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنAllen, J. Y., Haley, W. E., Small, B. J., Schonwetter, R. S., & McMillan, S. C. (2013). Bereavement among hospice caregivers of cancer patients one year following loss: Predictors of grief, complicated grief, and symptoms of depression. Journal of Palliative Medicine, 16, 745–751.

  Ashkenazi, T., & Klein, M. (2012). Predicting willingness to donate organs according to the demographic characteristics of the deceased’s family. Progress in Transplantation, 22, 304–311.

  Barbus, A. J. (1975). The dying person’s bill of rights. Created at the Terminally Ill Patient and the Helping Person Workshop, Lansing, MI, South Western Michigan In-service Education Council.

  Bernat, J. L. (2013). Determining death in uncontrolled DCDD organ donors. Hastings Center Report, 43(1), 30–33.

  Brown, H., Johnston, B., & Östlund, U. (2011). Identifying care actions to conserve dignity in end-of-life care. British Journal of Community Nursing, 15, 238–245.

  California Healthcare Foundation. (2012). Final chapter: Californians’ attitudes and experiences with death and dying. Retrieved from http://www.chcf.org

  Carpenter, B., Tait, G., Adkins, G., Barnes, M., Naylor, C., & Begum, N. (2011). Communicating with the coroner: How religion, culture, and family concerns may influence autopsy decision making. Death Studies, 35, 316–337.

  Cohen, J., Van Landeghem, P., Carpentier, N., & Deliens, L. (2013). Different trends in euthanasia acceptance across Europe. A study of 13 western and 10 central and eastern European countries, 1981–2008. European Journal of Public Health, 23, 378–380.

  Corr, C. A., & Corr, D. M. (2013). Death and dying, life and living (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage.

  Das, A. (2013). Spousal loss and health in late life: Moving beyond emotional trauma. Journal of Aging & Health, 25, 221–242.

  Davenport, L. A., & Hall, J. M. (2011). To cry or not to cry: Analyzing the dimensions of professional vulnerability. Journal of Holistic Nursing, 29, 180–189.

  Dhanani, S., Hornby, L., Ward, R., & Shemie, S. (2012). Variability in the determination of death after cardiac arrest: A review of guidelines and statements. Journal of Intensive Care Medicine, 27, 238–252.

  Dickinson, G., & Leming, M. (Eds.). (2013). Annual editions: Dying, death, and bereavement 13/14 (14th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

  Engel, G. L. (1964). Grief and grieving. American Journal of Nursing, 64(9), 93–98.

  Feldman, R. S. (2011). Development across the life span (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

  Gilder, S. S. B. (1968). Twenty-second World Medical Assembly. British Medical Journal, 3, 493–494.

  Glaser, B., & Strauss, A. (1965). Awareness of dying. Chicago, IL: Aldine.

  Goodman, D. C., Fisher, E. S., Wennberg, J. E., Skinner, J. S., Chasan-Taber, S., & Bronner, K. K. (2013). Tracking improvement in the care of chronically ill patients: A Dartmouth Atlas brief on Medicare beneficiaries near the end of life. Retrieved from http://www.dartmouthatlas.org/

  Hart, J. L., Kohn, R., & Halpern, S. D. (2012). Perceptions of organ donation after circulatory determination of death among critical care physicians and nurses: A national survey. Critical Care Medicine, 40, 2595–2600.

  Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2015–2017. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell.

  Heuberger, R. (2012). Artificial feeding and hydration in persons nearing death. Clinical Nutrition Insight, 38(10), 1–3.

  Hottensen, D. (2013). Bereavement: Caring for families and friends after a patient die. Omega: Journal of Death & Dying, 67(1–2), 121–126.

  Iocovozzi, D. D. S. (2010). Sooner or later: Restoring sanity to your end-of-life care. Bloomington, IN: Pen and Publish.

  Kellehear, A. (2013). Vigils for the dying: Origin and functions of a persistent tradition. Illness, Crisis & Loss, 21(2), 109–124.

  Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1974). Questions and answers on death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1975). Death: The final stage of growth. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Kübler-Ross, E. (1978). To live until we say good-bye. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Lokker, M. E., van Zuylen, L., van der Rijt, C. C., & van der Heide, A. (2014). Prevalence, impact, and treatment of death rattle: A systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 47,105–122.

  Martocchio, B. C. (1985). Grief and bereavement: Healing through hurt. Nursing Clinics of North America, 20, 327–341.

  Munjal, K. G., Wall, S. P., Goldfrank, L. R., Gilbert, A., Kaufman, B. J., & Dubler, N. (2013). A rationale in support of uncontrolled donation after circulatory determination of death. Hastings Center Report, 43(1), 19–26.

  National Board for Certification of Hospice and Palliative Nurses. (2012). 2012 annual report. Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://www.nbchpn.org

  National Consensus Project for Quality Palliative Care. (2013). Clinical practice guidelines for quality palliative care (3rd ed.). Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://nationalconsensusproject.org

  National Hospice and Palliative Care Organization. (2013). NHPCO facts and figures: Hospice care in America. Alexandria, VA: Author. Retrieved from http://www.nhpco.org/

  Padela, A. I., Arozullah, A., & Moosa, E. (2013). Brain death in Islamic ethic-legal deliberation: Challenges for applied Islamic bioethics. Bioethics, 27, 132–139.

  Rando, T. A. (2000). Clinical dimensions of anticipatory mourning: Theory and practice in working with the dying, their loved ones, and their caregivers. Champaign, IL: Research Press.

  Redshaw, S., Harrison, K., Johnson, A., & Chang, E. (2013). Community nurses’ perceptions of providing bereavement care. International Journal of Nursing Practice, 19(3), 344–350.

  Sanders, C. M. (1998). Grief: The mourning after: Dealing with adult bereavement (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.

  Shah, S. K., Truog, R. D., & Miller, F. G. (2011). Death and legal fictions. Journal of Medical Ethics, 37, 719–722.

  Simon, N. M. (2013). Treating complicated grief. Journal of the American Medical Association, 310, 416–423.

  Sorrell, J. M. (2012). Widows and widowers in today’s society. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 50(9), 14–18.

  Stedman’s medical dictionary for the health professions and nursing (7th ed.). (2012). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

  Teitelbaum, J., & Shemi, S. D. (2011). Neurologic determination of death. Neurologic Clinics, 29, 787–799.

  Tonti-Filippini, N. (2012). Religious and secular death: A parting of the ways. Bioethics, 26, 410–421.

  Weaver, S. (2011). Your final assessment: Determination of death. Nursing, 41(2), 60–62.

  Whitman, H. H., & Lukes, S. J. (1975). Behavioral modification for terminally ill patients. American Journal of Nursing, 75(1), 98–101.

  Wiener, L., McConnell, D. G., Latella, L., & Ludi, E. (2013). Cultural and religious considerations in pediatric palliative care. Palliative & Supportive Care, 11, 47–67.

  Williams, B. R., Lewis, D. R., Burgio, K. L., & Goode, P. S. (2012). “Wrapped in their arms:” Next-of-kin’s perceptions of how hospital nursing staff support family presence before, during, and after the death of a loved one. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14, 541–550.

  Wintermeyer-Pingel, S. A., Murphy, D., & Hammelef, K. J. (2013). Improving a grief and loss program: Caring for patients, families, and staff. Omega: Journal of Death and Dying, 67(1–2), 233–239.

  World Health Organization. (n.d.). WHO definition of palliative care. Retrieved from http://www.who.int/

 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب
 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب
 • داسویرها

  داسویر (داده یا اطلاعات به شکل تصویری) یا اینفوگرافیک (Infographics)ارائه تصویری و مختصر یک موضوع وسیع و پیچیده است. داسویر یا اینفوگرافیک چنین تعریف شده است: نمایش بصری و گرافیکی داده ها برای ارائه سریع و روشن اطلاعات پیچیده. این بخش به ارائه داسویرهای مفید برای مرور لحظه ای مطالب می پردازد. برای مشاهده و دانلود داسویرها روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

  اینفوگرافیک فرآیند پرستاری
  داسویر فرآیند پرستاری
  فرآیند پرستاری
  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه
  تفکر نقادانه
  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی
  قضاوت بالینی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کیفی
  مراحل تحقیق کیفی
  تحقیق کیفی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  مراحل تحقیق کمی
  تحقیق کمّی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  سندرم خستگی مزمن
  سندرم خستگی مزمن
  اگر به مطالعه داسویر علاقمند هستید، لطفا مجددا مراجعه کنید. این بخش در حال بلوغ بوده و مرتب به داسویرهای وبگاه پرستار افزوده می شود.
 • داسویر: فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری روش سیستماتیک (نظامدار) و منطقی برنامه ریزی و ارائه مراقبت پرستاری است. هدف از فرآیند پرستاری شناسایی وضعیت مراقبت بهداشتی و مشکلات بالقوه و واقعی مددجو برای تدوین طرح مراقبت پرستاری و برآورده کردن نیازهای شناسایی شده و انجام مداخلات پرستاری اختصاصی برای بیمار. فرآیند پرستاری بصورت یک چرخه است، یعنی مراحل آن از توالی منطقی خاصی تبعیت می کنند اما ممکن است همزمان بیش از یک مرحله از هر چرخه فعال باشد. در پایان یک چرخه از فرآیند پرستاری ممکن است مراقبت خاتمه یابد زیرا به اهداف تدوین شده رسیده است، یا ممکن است طرح مراقبت اصلاح شده و فرآیند از سر گرفته شود.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر فرآیند پرستاری

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر فرآیند پرستاری کلیک کنید.

  بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی داده ها
  • اعتباربخشی داده ها
  • ثبت داده ها
  تشخیص
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • شناسایی مشکلات، ریسکها
   و نکات قوت سلامتی
  • تدوین و تنظیم
   تشخیص های پرستاری
  برنامه ریزی
  • اولویت بندی مشکلات/تشخیص ها
  • تدوین اهداف/برآیندهای مورد انتظار
  • انتخاب مداخلات و مراقبت های پرستاری
  • نوشتن و ثبت مداخلات پرستاری
  اجرای مداخلات
  • بررسی و شناخت مجدد مددجو
  • تعیین نیاز به کمک دیگران
  • اجرای مداخلات پرستاری
  • نظارت بر مراقبت تفویض شده
  • ثبت اقدامات پرستاری
  ارزشیابی
  • جمع آوری داده های برآیند اقدامات
  • مقایسه داده ها با برآیندهای بیمار
  • مقایسه اقدامات پرستاری با اهداف بیمار
  • نتیجه گیری در مورد وضعیت مشکل
  • ادامه، اصلاح یا خاتمه طرح مراقبت پرستاری
 • داسویر: فرآیند پرستاری و تفکر نقادانه

  فرآیند پرستاری چارچوبی است برای تفکر نقادانه. داسویر (infographic) زیر اقدامات تفکر نقادانه در هر یک از مراحل فرآیند پرستاری را نشان می دهد. پنج مرحله فرآیند پرستاری همپوش بوده و به صحت همدیگر وابسته هستند. در هر مرحله از فرآیند پرستاری اقدامات تفکر نقادانه خاصی وجود دارد.

  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه

  دانلود داسویر تفکر نقادانه

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر تفکر نقادانه کلیک کنید.

  تفکر نقادانه
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • انجام مشاهدات پایا
  • افتراق داده های مرتبط
  • تمایز داده ها مهم
  • اعتباربخشی داده ها
  • دسته بندی داده ها طبق چارچوب
  • تشخیص پیش فرض ها
  • شناخت خلا در داده ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله تجزیه و تحلیل و تشخیص فرآیند پرستاری
  • یافتن الگوها و روابط سرنخ ها
  • نتیجه گیری کردن
  • قضاوت نکردن در غیاب داده کافی
  • بیان مشکل و مسئله
  • تست فرضیه ها و پیش فرض ها
  • مقایسه الگوها با هنجارها
  • شناخت عوامل همیار با مشکل
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله برنامه ریزی فرآیند پرستاری
  • تعمیم دهی معتبر یافته ها
  • انتقال دانش از یک موقعیت به دیگری
  • تدوین معیارهای ارزشیابی
  • فرضیه دادن
  • اولویت بندی مشکلات بیمار
  • تعمیم اصول علوم مرتبط دیگر
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله اجرای فرآیند پرستاری
  • اعمال دانش در اجرای مداخلات
  • تست کردن فرضیه ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله ارزشیابی فرآیند پرستاری
  • بررسی صحیح بودن فرضیه
  • ارزشیابی براساس معیارها
 • داسویر: تفکر نقادانه، استدلال بالینی، فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری (nursing process) چارچوبی است برای استدلال بالینی (clinical reasoning) براساس تفکر نقادانه (Critical thinking) پرستار. پرستار با عبور از مراحل فرآیند پرستاری با تفکر نقادانه و دقیق خود به استدلال بالینی پرداخته و در مورد مشکل مددجو قضاوت بالینی (clinical judgment) می کند.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر قضاوت بالینی

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر قضاوت بالینی کلیک کنید.

  بررسی و شناخت
  • جمع اوری داده های عینی و ذهنی
  • شناسایی مشکل اصلی مددجو
  تشخیص
  • بر پایه داده های جمع آوری شده، تشخیص پرستاری بیمار از لیست تشخیص های ناندا مشخص می شود. می توان از ادبیات موضوع استفاده کرد.
  برنامه ریزی
  • تدوین اهداف
  • یادآوری دانش و آگاهی مرتبط
  • مشاوره با مراقبین دیگر
  • مرور برآیندهای اقدامات در موقعیت بالینی مشابه قبلی
  اجرای
  • مداخلات پرستاری برای کمک به مددجو در رسیدن اهداف و برآیندهای مورد انتظار از تشخیص های ناندا  وی اجرا می شود.
  ارزشیابی
  • پاسخ مددجو به مراقبت های ارائه شده برای وی ارزشیابی می شود.
  تجسم
  • آیا مراقبت بموقع ارائه شد؟
  • آیا مددجو صحیح بررسی شد؟
  • آیا مداخله صحیح بود؟
  • آیا هدف نائل شد؟
  • آیا تشخیص پرستاری بیمار رفع شد؟

  تفکر نقادانهاستدلال بالینیفرآیند پرستاری

 • داسویر: مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  تحقیق کمی (quantitative study) معمولا به صورت خطی انجام می شود. محقق از قبل مراحل انجام کار را برای بیشینه سازی تمامیت و کفایت مطالعه برنامه ریزی می کند و سپس با صداقت کامل این مراحل را طی می کند. در مطالعات کیفی (qualitative study)، مسئله برعکس است، پیشرفت مطالعه تقریبا به شکل چرخه ای است تا یک خط راست. محققان کیفی بطور مداوم داده ها را بررسی و تفسیر کرده و تصمیم می گیرند که براساس یافته ها چطور پیش بروند. از آنجایی که تحقیقات کیفی رویکردی انعطاف پذیر به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد، امکان تعیین دقیق اقدامات و جریان مطالعه امکانپذیر نیست، جریان مطالعه از یک مطالعه به دیگری متفاوت است و محققان خودشان هم از قبل نمی دانند که مطالعه چطور پیش خواهد رفت.

  اینفوگرافیک مراحل اصلی تحقیقات کیفی
  داسویر جریان فعالیت ها در تحقیقات کیفی

  دانلود داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی کلیک کنید.

  طراحی مطالعه
  • بیان مسئله تحقیق
  • انجام بازنگری متون
  • تدوین یک رویکرد کلی
  • انتخاب و دسترسی به محیط پژوهش
  • ایجاد روش های حفاظت از شرکت کنندگان
  ایجاد راهبردهای جمع آوری داده ها
  • تصمیم گیری در مورد نوع داده و چگونگی جمع آوری آن
  • تصمیم گیری در مورد شرکت کنندگان در مطالعه
  • تصمیم گیری در مورد طریقه بالا بردن اعتماد نمونه ها
  جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها
  • ارزشیابی داده ها: اصلاح راهبردهای جمع آوری داده در صورت نیاز
  • ارزشیابی داده ها برای تعیین رسیدن به اشباع لازم
  انتشار یافته ها
  • اشتراک و تبادل یافته ها
  • استفاده از یافته ها (یا پیشنهاد استفاده) در عمل و تحقیقات آینده
 • مفهوم از خود (Self-Concept)

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  برآیندهای یادگیری

  وبگاه پرستارپس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

  مقدمه

  وبگاه پرستار

  مفهوم از خود (self-concept) تصویر ذهنی شخص از خودش است. مفهوم از خود مثبت برای سلامت جسمی و روانی شخص ضروری است. افراد دارای مفهوم از خود مثبت بهتر می توانند روابط بین فردی ایجاد کرده و حفظ کنند و در مقابل بیماری های روانی و جسمی مقاومت بهتری نشان میدهند. شخصی که حائز مفهوم از خود قوی است بایستی بهتر بتواند در طول عمر خود تغییرات را پذیرفته یا با تغییرات سازگار شود. شیوه نگرش شخص به خودش روی تعاملش با دیگران تاثیر دارد.

  وبگاه پرستار

  پرستاران مسئول هستند که مددجوی خود را از نظر مفهوم از خود منفی بررسی نمایند و علل احتمال آن را شناسایی کنند، تا بتوانند به مددجو کمک کنند به مفهوم از خود مثبت تری دست یابد. افرادی که مفهوم از خود ضعیف دارند، ممکن است احساسات بی ارزشی خود، دوست نداشتن خود، یا حتی تنفر از خود را ابراز کنند. آنها ممکن است احساس غمگینی یا نومیدی داشته باشند و ممکن است حال انجام ساده ترین کارها و وظایف خود را نداشته باشند.

  در این بحث می خوانیم:
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  مقدمه

  وبگاه پرستارمفهوم از خود شامل تمامی درک از خود (self-perceptions) هایی است (ظاهر، ارزش ها و اعتقادات) که روی رفتار شخص تاثیر گذاشته و زمانی به آن اشاره می شود که از کلمات «من» یا «خودم» استفاده می شود. مفهوم از خود روی موارد زیر تاثیر دارد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طریقه تفکر، صحبت کردن و عمل کردن شخص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود طریقه دیدن و برخوردن کردن با اشخاص دیگر
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود گزینه هایی که شخص انتخاب می کند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی دوست داشتن یا مورد علاقه بودن (عشق دادن یا گرفتن)
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی اقدام و تغییر چیزها

  مفهوم از خود دارای چهار بعد است:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود دانش از خود (Self-knowledge): بینش شخص نسبت به توانایی ها، ذات و ماهیت و محدودیت های خویش
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توقع از خود (Self-expectation): توقعاتی که شخص از خود دارد، ممکن است توقعاتی واقع بینانه و منطقی یا غیر منطقی باشند
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود خود – اجتماعی (Social self): برداشت دیگران و جامعه از شخص
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ارزیابی اجتماعی (Social evaluation): ارزشیابی خویش در رابطه با دیگران، وقایع یا موقعیت ها.

  وبگاه پرستار

  کسانی که به «من خودم را چطور می بینم» بیشتر از «دیگران من را چطور می بینند» اهمیت می دهد را اصطلاحاً من - محور (me-centered) می نامند. برآورده کردن توقعات آنها از خودشان بسیار سخت است و فقط با خودشان رقابت می کنند نه با دیگران. برعکس، افرادی که قویا دیگران - محور (other-centered) هستند، به شدت به تایید دیگران نیاز دارند و تلاش می کنند طبق توقع دیگران زندگی کنند، خودشان را با دیگران مقایسه می کنند، با دیگران رقابت می کنند و خودشان را در رابطه با دیگران ارزشیابی می کنند. آنها در اطمینان به خود مشکل دارند و از تایید نشدن می ترسند. بنابراین مفهوم از خود مثبت من – محور است و با رجوع محدود به نظرات دیگران تشکیل می شود.

  وبگاه پرستار

  علاوه بر بررسی و شناخت و تقویت مفهوم از خود مثبت در مددجویان، مفهوم از خود پرستاران نیز اهمیت دارد. پرستارانی که ابعاد مختلف مفهوم از خود خویشتن را می شناسند، راحتتر و بهتر می توانند نیازها، تمایلات، احساسات و تضادهای مددجوی خود را درک کنند. پرستارانی که احساس مثبتی نسبت به خویش دارند، به احتمال بیشتری به رفع نیازهای مددجو کمک می کنند. خود- آگاهی (Self-awareness) به رابطه بین درک از خویش و درک دیگران از خود اطلاق می شود. بنابراین، پرستاری که بخوبی خود-آگاه است، دارای درکی است که بسیار متجانس و همگن است. خود-آگاه تر شدن فرآیندی است که مستلزم زمان و انرژی است و هرگز کامل نمی شود. یکی از مهمترین عناصر این فرآیند خود کاوی یا درون بینی و یا باطن گرایی (introspection) است، که شامل تجسم پرستار بر عقاید، نگرش ها، نکات قوت و ضعف و محدودیت های خویش است. پرستار همچنین از طریق کار کردن با دیگر پرستارانی که به عنوان مربی وی عمل می کنند و گرفتن بازخورد در طی بازنگری های معمول و جدی گرفتن آنها و عمل براساس آنها، بینش و بصیرت بیشتری نسبت به خود کسب می کند.

  وبگاه پرستار

  زمانیکه پرستار به روشنی درک از خود و خود آگاهی خویش را شناخت، می تواند به عقاید خود و دیگران احترام گذاشته و از تحمیل عقاید خود بر دیگران اجتناب کند. در حالیکه در نقش مراقبت دهنده، پرستار خود آگاه قادر به خودداری از قضاوت و تمرکز بر نیازهای مددجو است، حتی اگر با عقاید و نیازهای خودش متفاوت باشد. زمانی که تناقض و تضاد رخ دهد، پرستار واکنش خویش را از طریق درون بینی و رجوع به باطن خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برای تجزیه و تحلیل موقعیت تضاد، پرستار سئوالات زیر را از خود می پرسد:

  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود چرا به این شکل واکنش نشان دادم (ترس، خشم، اضطراب، نارضایتی، نگرانی)؟
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود آیا می توانم شیوه پاسخ دادن به اینگونه موقعیت ها را تغییر دهم، به شکلی که روی واکنش مددجو به شیوه ای مفید و کمک کننده تاثیر بگذارد؟
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • شکل گیری مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارشخص با مفهوم از خود متولد نمی شود، بلکه در نتیجه تعاملات اجتماعی با دیگران شکل می گیرد. نظریه پردازان رشد و تکامل مثل مراحل تکامل اریکسون (Erikson’s stages of development)، مراحل تکامل شناختی پیاژه (Piaget’s cognitive developmental phases)، وظایف تکاملی هویگهارست (Havighurst’s developmental tasks) به شرح این مسئله پرداخته اند.

  وبگاه پرستاراریکسون (1963) معتقد است که در طول عمر، مردم با وظایف تکاملی مختلفی مواجه هستند که با هشت مرحله روانی اجتماعی در ارتباط است که یک چارچوب نظری ایجاد می کند. موفقیت شخص در سازگاری با این وظایف تکاملی به طور زیادی به میزان تکامل مفهوم از خود وی بستگی دارد. سازگاری سخت منجر به مشکلات مفهوم از خود در همان موقع و ادامه زندگی شخص می گردد. در جدول 1 مثالی از رفتارهایی آمده است که نشانگر موفقیت یا شکست در حل و فصل این وظایف تکاملی است.

  شکل گیری و تکامل مفهوم ازخود هر شخص از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود نوزاد می آموزد که خود جسمی وی از محیط مجزا و متفاوت است.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه نگرش دیگران به خود را درونی می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود بچه و بالغین استانداردهای جامعه را درونی می کنند.

  وبگاه پرستاراصطلاح خود فراگیر (global self) به مجموعه عقاید و تصاویری اطلاق می شود که شخص نسبت به خویش دارد. این کامل ترین توصیفی است که افراد می توانند در هر زمانی از خویش داشته باشند. همچنین مرجع شخص از تجارب و نگرش وی به دنیا است. بعضی از این عقاید و تصاویر بیانگر حقیقت است، برای مثال «من زن هستم»، «من پدر هستم»، «من کوتاه قد هستم». بعضی نیز به جوانب محسوس خود اشاره دارند از قبیل «من توانمند هستم»، «من خجالتی و کمرو هستم».

  وبگاه پرستارهر یک از عقاید یا تصاویر مجزایی که شخص نسبت به خود دارد، روی مفهوم از خود تاثیر دارند. هرچند، مفهوم از خود به سادگی شامل مجموع این بخش ها نیست. تصاویر و عقاید متفاوتی که افراد نسبت به خویش دارند دارای وزن و اولویت و امتیاز خاص نیستند. مفهوم از خود هر شخص همانند یک قطعه هنری است. در مرکز این هنر عقاید و تصاویری وجود دارد که برای هویت شخص نقش حیاتی تر و محوری تری دارند. آنها کلیت و هسته مفهوم از خود (core self-concept) را تشکیل می دهند. برای مثال، «من یک فرد خیلی باهوش هستم» یا «من زن/مرد هستم». تصاویر و عقایدی که کمتر برای شخص مهم هستند، در حاشیه قرار دارند. برای مثال «من چپ یا راست دست هستم» یا «من اهل ورزش هستم یا نیستم».

  تصور بر این است که اساس مفهوم از خود افراد چگونگی درک و برداشت و ارزیابی آنها از حیطه های زیر است:
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عملکرد شغلی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود عملکرد هوشی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ظاهر شخصی و جذابیت فیزیکی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود جذابیت و عملکرد جنسی
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود علاقه دیگران به آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود توانایی سازگاری مشکلات و حل آنها
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود وابستگی به هم
  • مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود استعدادهای خاص

  وبگاه پرستارمفهوم از خود در این حیطه ها به گزینه هایی که مردم در مورد سلامتی خود انتخاب می کنند و درک آنها از سلامتی خود بسط می یابد. افراد دارای مفهوم از خود مثبت قوی در مورد ظاهر خود احتمالا به رفتارهای بهداشتی و سلامتی ارزش می نهند و سلامت پوست، مو، رنگ پوست بدن را برای مثال رعایت می کنند. افراد دارای مفهوم از خود منفی ممکن است کمتر در مورد بهبود سلامتی خود و فعالیت های پیشگیری از بیماری اهمیت قائل باشند.

  وبگاه پرستارحفظ و ارزیابی مفهوم از خود یک فرآیند پیوسته است. وقایع یا موقعیت ها ممکن است سطح مفهوم از خود شخص را در طول زمان تغییر دهند. داشتن مفهوم از خود پایه شامل دید ما نسبت به خودمان و دید دیگران نسبت به ما است. همچنین خود – ایده آل (ideal-self) یا خود آرمانی وجود دارد، که شیوه ای است که باید باشیم یا ترجیح می دهیم باشیم. خود آرمانی درک فرد از رفتار خود براساس استانداردهای شخصی، جاه طلبی ها، اهداف و ارزش های خاص خود است. گاهی اوقات این خود آرمانی واقع بینانه است و گاهی نیست. زمانی که خود درک شده با خود آرمانی نزدیک به هم باشند، شخص آرزو نمی کند که خیلی با آنچه که هست فرق داشته باشد. شکاف و تفاوت بین خود آرمانی و خود درک شده می تواند مشوقی برای خود ارتقایی و بهبود خویش باشد. هرچند، زمانی که این اختلاف و شکاف زیاد باشد، حاصلش پایین بودن اعتماد به نفس است.

  وبگاه پرستارپرستاران مانند هر فرد بزرگسال دیگری، خودشان را هم براساس دروندادهای داخلی و هم خارجی می بینند که در طول سالیان کسب کرده اند. توانایی ارزیابی توانایی های خود، میل به پا نهادن در جای پای مدل خود، و گرفتن بازخورد از همکاران و مددجویان می توانند روی مفهوم از خود پرستار تاثیر داشتن باشند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تکامل روانی اجتماعی اریکسون

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خودنمونه ای از رفتارهای مرتبط با
  مراحل تکامل روانی اجتماعی اریکسون

  مرحله: وظیفه تکاملی رفتارهای نشانگر حل مثبت رفتارهای نشانگر حل منفی
  نوزادی:
  اعتماد در مقابل عدم اعتماد
  درخواست کمک می کند و انتظار دارد که کمک دریافت کند.
  اعتقادات شخص دیگر را بروز می دهد
  زمان، نظرات و تجارب را به اشتراک می گذارد
  محدودیت مکالمه با افراد سطحی و ظاهری
  طفره در ارائه اطلاعات شخصی به فرد
  ناتوانی در دریافت کمک
  نوپایی:
  استقلال در مقابل شرم و شک
  قواعد گروه را می پذیرد و در صورت لزوم عدم موافقت خود را اعلان می کند
  نظرات خود را بیان می کند به سادگی بی اعتباری لازم برای برآورده کردن آرزوهای خود را می پذیرد
  شکست در ابراز نیازهای خود
  عدم ابراز نظرات خود در صورت مخالفت دیگران
  فوق العاده نگران آبرو و اعتبار
  اوایل بچگی:
  ابتکار در مقابل گناه
  مشتاق اشتراک پروژه ها
  ابراز کنجکاوی در مورد همه چیز
  نمایش افکار اصلی و بدیع
  تقلید از دیگران بجای ایجاد ایده های مستقل
  عذر خواهی کردن و شرمندگی در اثر اشتباهات کوچک
  بیان ترس خود از شروع پروژه جدید
  اوایل دوران مدرسه:
  صنعتی در مقابل زیر دستی
  تکمیل کاری که شروع کرده است
  کار کردن عالی با دیگران
  استفاده اثربخش از زمان
  عدم تکمیل کار شروع شده
  عدم همکاری با دیگران
  کار بی سازمان دهی و نظم
  نوجوانی:
  هویت در مقابل اغتشاش نقش
  ادعای استقلال
  برنامه ریزی واقع بینانه برای نقش های آینده
  برقراری روابط بین فردی صمیمی
  شکست در قبول مسئولیت هدایت رفتار خود
  قبول بی سئوال ارزش های دیگران
  شکست در تدوین اهداف زندگی خود
  اوایل بزرگسالی:
  صمیمیت در مقابل انزوا
  برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با شخص دیگر
  متعهد شدن به آن رابطه، حتی در زمان استرس و از خود گذشتگی
  رفتار جنسی را مطلوب دانسته و می پذیرد
  تنها می ماند از روابط بین فردی صمیمی اجتناب می کند
  میانسالی:
  بدعت در مقابل سکون
  خواهان شراکت با دیگران
  هدایت سایرین
  تدوین اولویت نیازها، تشخیص خود و دیگران
  صحبت در مورد خود بجای گوش کردن به دیگران
  ابراز نگرانی از خود بجای نیازهای دیگران
  ناتوان در پذیرش به هم وابستگی
  سالمندی:
  کمال در مقابل نومیدی
  استفاده از تجارب گذشته برای کمک به دیگران
  حفظ بهره وری خود در بعضی حیطه ها
  قبول محدودیت های خود
  گریه کردن و بی تفاوتی
  عدم پذیرش تغییر
  تقاضای کمک غیر ضروری و توجه از دیگران
  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • اجزای مفهوم از خود

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارچهار جزء یا عنصر تشکیل دهنده مفهوم از خود شامل هویت فردی، تصویر از بدن، عملکرد شغلی و اعتماد به نفس است.

  هویت فردی

  وبگاه پرستارهویت فردی (Personal identity) حس آگانه از فردیت و منحصر بودن شخص است که بطور مستمر و در سراسر عمر شکل می گیرد. مردم اغلب هویت خود را به صورت نام، جنس، سن، نژاد، قومیت، ملیت یا فرهنگ، شغل یا نقش ها، استعداد ها یا ویژگی های موقعیتی (مثل وضعیت تاهل و تحصیلات) می نگرند.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  تصویر از بدن

  وبگاه پرستارتصویر از خود فیزیکی یا تصویر از بدن (body image) چیزی است که شخص از سایز، ظاهر و عملکرد بدن و بخش های آن برداشت می کند. تصویر از بدن دارای ابعاد شناختی و عاطفی است. بعد شناختی آگاهی از بدن مادی است، بعد عاطفی شامل حواس بدن است از قبیل احساس درد، لذت، خستگی و حرکات بدنی. تصویر از بدن مجموعه این نگرش ها، آگاهی ها و ناآگاهی هایی است که شخص از بدنش دارد.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  عملکرد نقش

  وبگاه پرستارهر شخصی در طول عمرش تغییر نقش های زیادی را تجربه می کند. نقش (role) مجموعه ای از توقعات رفتاری است که از شخصی که پست خاصی را اشغال کرده است، می رود. عملکرد نقش (Role performance) طریقه رفتار شخص در آن نقش خاص در مقایسه با رفتارهای مورد انتظار از نقش است. تسلط در نقش (Role mastery) بدین معنی است که شخص طوری رفتار می کند که توقعات نقش را برآورده می کند.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

  اعتماد به نفس

  وبگاه پرستاراعتماد به نفس (Self-esteem) قضاوت شخص در مورد ارزش خود است، که استانداردها و عملکرد شخص در مقایسه با استانداردهای دیگران و خود ایده آرمانی وی است. اگر اعتماد به نفس شخص با خود آرمانی وی منطبق نباشد، نتیجه اش پایین بودن اعتماد به نفس است.

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود ادامه مطلب …

   

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • هویت فردی

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهویت فردی (Personal identity) حس آگانه از فردیت و منحصر بودن شخص است که بطور مستمر و در سراسر عمر شکل می گیرد. مردم اغلب هویت خود را به صورت نام، جنس، سن، نژاد، قومیت، ملیت یا فرهنگ، شغل یا نقش ها، استعداد ها یا ویژگی های موقعیتی (مثل وضعیت تاهل و تحصیلات) می نگرند.

  وبگاه پرستارهویت فردی شامل عقاید، ارزش ها، شخصیت و منش فرد است. برای نمونه، آیا شخص خوش مشرب، دوستانه، خود دار، بخشنده یا خودخواه است؟ بنابراین هویت فردی از عناصر محسوس و حقیقی مثل نام یا جنسیت و نامحسوس مثل ارزش ها و عقاید تشکیل شده است. هویت چیزی است که خود را از دیگران متمایز می کند.

  وبگاه پرستارشخص دارای حس هویت قوی دارای تصویر از بدن، عملکرد نقش و اعتماد به نفس تلفیق شده در یک مفهوم از خود کامل است. این حس هویت به شخص احساس استمرار و وحدت شخصیت می دهد. علاوه بر این، فرد خودش را به عنوان یک شخص منحصر به فرد می بیند.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • تصویر از بدن

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارتصویر از خود فیزیکی یا تصویر از بدن (body image) چیزی است که شخص از سایز، ظاهر و عملکرد بدن و بخش های آن برداشت می کند. تصویر از بدن دارای ابعاد شناختی و عاطفی است. بعد شناختی آگاهی از بدن مادی است، بعد عاطفی شامل حواس بدن است از قبیل احساس درد، لذت، خستگی و حرکات بدنی. تصویر از بدن مجموعه این نگرش ها، آگاهی ها و ناآگاهی هایی است که شخص از بدنش دارد.

  وبگاه پرستارتصویر از بدن شامل لباس، آرایش، فرم مو، جواهرات و سایر چیزهایی است که به بدن شخص وصل است. همچنین شامل بخش های مصنوعی بدن مثل اندام مصنوعی، دندان های مصنوعی، گیر سر و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای کارکرد شخص مثل ویلچر، عصا و عینک است. برداشت گذشته و حال و عملکرد بخش های بدن در طول زمان بخشی از تصویر از بدن شخص را تشکیل می دهند.

  مفاهیم پرستاری - تصویر از بدن
  تصویر از بدن مجموع نگرش های آگاهانه و ناخود آگاه شخص نسبت به بدن خویش است

  وبگاه پرستاربخشی از تصویر از بدن شخص در اثر پاسخ ها و نگرش های دیگران نسبت به بدن وی تشکیل می شود و بخشی از کاوش شخص از بدن خویش شکل می گیرد. برای مثال، تصویر از بدن نوزاد تا حدودی در اثر عکس العمل والدین و مراقبت دهنده به بچه توسط لبخند، بغل کردن و لمس کردن و با کاوش بدن خویش و احساسات حین تغذیه با شیر مادر، مکیدن پستان و حمام کردن تشکیل می شود. ارزش های فرهنگی و اجتماعی نیز روی تصویر از بدن شخص تاثیر دارند.

  وبگاه پرستاررسانه های اطلاع رسان و سرگرمی نیز در طی سالیان گذشته سهمی در نگرش شخص به خود و دیگران ایفا کرده اند. در طی نوجوانی، نگرانی های مرتبط با تصویر از بدن از بزرگترین نگرانی های نوجوان است. شخص «آرمانی» یا ایده آل ترسیم شده توسط رسانه ها واقعا به هدف غیر واقع بینانه بسیاری تبدیل می شود.

  وبگاه پرستاراگر تصویر از بدن شخصی خیلی به خود آرمانی وی نزدیک باشد، شخص به احتمال بیشتری در مورد عناصر و اجزای فیزیکی و غیر فیزیکی خود مثبت می اندیشد. بدن ایده آل به طور زیادی تحت تاثیر استانداردهای فرهنگی است. برای مثال، در حال حاضر در آمریکای شمالی بدن متناسب و یک دست و تون شده مورد قبول و تمجید است.

  وبگاه پرستاریکی دیگر از جنبه های تصویر از بدن درک این مسئله است که بخش های مختلف بدن دارای ارزش متفاوتی برای افراد مختلف است. برای مثال، پستان بزرگ ممکن است برای یک زن مهم باشد و برای دیگری نباشد؛ یا سفید شدن موها ممکن است برای شخصی دردناک باشد، در حالی که دیگری به سختی متوجه سفید شدن موهای خود شده باشد.

  وبگاه پرستارفرد دارای تصویر از بدن سالم غالباً نگران سلامتی و ظاهر خویش است. این شخص در صورت بیمار شدن درخواست کمک می کند و اعمال بهداشتی را در برنامه زندگی روزمره خود می گنجاند. شخصی که دارای تصویر از بدن ناسالم است، احتمالا در مورد بیماری های خیلی جزئی فوق العاده نگران می شود و فعالیت هایی مثل خواب و رژیم غذایی سالم را نادیده می گیرد، که هر دو برای سلامت وی لازم هستند.

  وبگاه پرستارشخصی که دچار اختلال تصویر از بدن است ممکن است بخشی از بدن که ساختارش به طور چشمگیری در اثر بیماری یا تروما تغییر کرده است را مخفی کرده، لمس نکرده یا نگاه نکند. بعضی از افراد احساسات بی یاوری، نومیدی و بی قدرتی نشان میدهند و مستعد صدمه هستند و ممکن است رفتارهای خود – تخریبی مثل زیاد یا کم خوردن، اقدام به خودکشی نشان دهد.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 • عملکرد نقش

  مفاهیم پرستاری – مفهوم از خود

  وبگاه پرستارهر شخصی در طول عمرش تغییر نقش های زیادی را تجربه می کند. نقش (role) مجموعه ای از توقعات رفتاری است که از شخصی که پست خاصی را اشغال کرده است، می رود. عملکرد نقش (Role performance) طریقه رفتار شخص در آن نقش خاص در مقایسه با رفتارهای مورد انتظار از نقش است. تسلط در نقش (Role mastery) بدین معنی است که شخص طوری رفتار می کند که توقعات نقش را برآورده می کند. توقعات یا استانداردهای رفتاری یک نقش توسط جامعه، گروه فرهنگی یا گروه کوچکی تعیین می شود که شخص به آن تعلق دارد. هر شخصی دارای نقش های متعددی است از قبیل شوهر، والدین، برادر، پسر، کارمند، دوست، پرستار و عضو کلیسا. بعضی از نقش ها فقط برای دوره خاصی است مثل مددجو، دانشجو یا شخص بیمار. توسعه نقش (Role development) شامل اجتماعی شدن و عادت کردن به نقش خاصی است. برای مثال، دانشجویان پرستاری از طریق تماس با مربیان، تجربه بالینی، کلاس ها، لابراتورهای شبیه سازی و سمینارها، با پرستاری هماهنگ و اجتماعی می شوند.

  وبگاه پرستاربرای رفتار و عملکرد صحیح، اشخاص لازم است از نقش خود در ارتباط با دیگران و آنچه که اجتماع از آنها در حین اشغال نقش توقع دارد؛ آشنا باشند. ابهام نقش (Role ambiguity) زمانی رخ می دهد که توقعات روشن نباشد و فرد نداند که از او چه انتظاری می رود یا باید چکار کند و قادر به پیش بینی واکنش دیگران نسبت به رفتارهایش نیست. شکست در تسلط در نقش موجب سردرگمی، هراس و احساس عدم کفایت می شود و اغلب نتیجه اش کم شدن اعتماد به نفس شخص است.

  وبگاه پرستارمفهوم از خود تحت تاثیر تنش نقش و تضاد نقش است. افرادی که تحت تاثیر تنش نقش (role strain) قرار می گیرند، سردرگم هستند زیرا احساس ناکفایتی یا ناتوانی در آن نقش می کنند یا وارد به چنین احساسی می شوند. تنش نقش اغلب با کلیشه های نقش جنسی مرتبط است. برای مثال، زنان در پست هایی که بطور سنتی توسط مردان اداره می شده است ممکن است دارای دانش و قابلیت کمتری نسبت به مردان در همان شغل باشند.

  وبگاه پرستارتضاد نقش (Role conflicts) در اثر مخالف یا توقعات ناسازگار رخ می دهد. در تضاد بین فردی، افراد توقعات مختلفی در مورد یک نقش خاص دارند. برای مثال، پدر و مادر بزرگ دارای توقعات متفاوتی از مادری هستند که باید از بچه های خود مراقبت کند. توقعات نقش یک شخص یا گروه ممکن است با توقعات شخص یا گروه دیگر فرق کند. برای مثال، زنانی که در برنامه شغل تمام وقت خود انعطاف پذیری کمتری دارند ممکن است از نظر نقش همسری با شوهر خود در تضاد باشند که انتظار دارد زن تمامی مشکلات و مسائل بچه ها را حل کند. گاهی اوقات توقعات نقش عقاید و ارزش های شخص اشغال کنننده آن نقش را نقض می کند. برای مثال، پرستار یک کلینیک تنظیم خانواده ممکن است عقاید یا ارزش های زوجی که با سیستم اعتقادی پرستار در مورد پیشگیری از یا اداره صحیح حاملگی ناخواسته همگام نیستند، نقض کند. تضاد نقش می تواند منجر به تنش، کاهش اعتماد به نفس و شرمندگی شود.

  منبع:

  Audrey B., Snyder S., Frandsen G. (2016), Kozier & Erb’s fundamentals of nursing: concepts, practice, and process, 10th Edition, Pearson Education, New Jersey.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com